SKEMA SEJARAH K2

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SKEMA SEJARAH K2

 • 7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

  1/24

  1SULIT 249/2(PP)

  1249/2(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Soalan Butiran Markah

  1(a) F1 Parsi

  F2 Mesir

  F3 Turkistan

  F4 Samarkand

  F5 Seluruh kawasan Laut Mediterranean

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  1(b) F1 Mewujudkan sistem pemerintahan warisan

  F2 Menubuhkan empayar

  F3 Membawa keamanan Rom

  F4 Zaman kegemilangan (Pax Ramona)

  F5 Memerintah secara diktator

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  1(c) F1 Pasukan tentera yang besar

  F2 600 ekor gajah

  F3 1000 orang tentera berkudaF4 10,000 infantri

  F5 Asoka menekankan dasar yang lebih lemah lembut

  F6 Asoka menekankan dasar yang lebih terbuka

  F7 Menekankan kemajuan sosial

  F8 Menekankan penyebaran agama Buddha

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  [2m]

  1(d) F1 Menyatukan kerajaan kecil

  F2 Membentuk empayar

  F3 Menjalankan sistem pemerintahan yang sistematik

  F4 Melantik pegawai pentadbir yang berwibawa

  F5 Menggubal undang-undangF6 Menekankan perdamaian

  F7 Menekankan kemajuan sosial

  F8 Mementingkan pendidikan

  F9 Menekankan kepentingan agama

  F10 Melahirkan tokoh-tokoh cendikiawan

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  1(e) F1 Berwibawa

  F2 Berani/gagah

  F3 Bijak dalam pentadbiran

  F4 AdilF5 Kreatif dan inovatif

  F6 Berilmu

  F7 Bijak merancang masa depan

  F8 Berhemah dalam tindakan

  F9 Gigih berusaha

  F10 Berfikiran matang

  F11 Menyebarkan kebudayaan

  F12 Membina monumen / seni bina

  F 13 Memajukan ekonomi negara

  F14 Memajukan sains dan teknologi

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

 • 7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

  2/24

  2SULIT 249/2(PP)

  1249/2(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Soalan Butiran Markah

  2(a) F1 Cemuhan/ tuduhan dan tohmahan

  F2 Diganggu semasa beribadat

  F3 Cubaan membunuh

  F4 Diletakkan najis pada tengkuk baginda

  F5 Pemulauan keluarga baginda

  F6 Menawarkan pangkat

  F7 Menawarkan harta

  F8 Menawarkan wanita cantik

  F9 Melarang aktiviti jual beli

  F10 Tidak memberi pertolongan

  F11 Tidak berkahwin dengan naggota keluarga baginda

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  2(b) F1 Perbezaan dari segi kepercayaan agama antara orang Arab

  Quraisy dengan IslamF2 Perbezaan dari segi amalan antara Arab Quraisy dengan Islam

  F3 Islam menyarankan persamaan taraf sesama manusia

  F4 Orang Arab Quraisy menolak konsep persaudaraan Islam yang

  bertentangan dengan konsep Asabiyah yang menjadi

  pegangan mereka

  F5 Amalan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas

  bertentangan dengan ajaran Islam

  F6 Menggugat ekonomi perusahaan patung berhala

  F7 Islam menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka

  F8 Dari segi politik, orang Arab Quraisy beranggapan salah pada

  tugas Nabi Muhammad S.A.W.F9 Menerima Islam bermakna tunduk kepada kepimpinan Nabi

  Muhammad S.A.W.

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  2(c) F1 Berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan

  F2 Baginda tidak turut serta demi menjaga keselamatan orang

  Islam yang tidak berhijrah

  F3 Baginda menyebarkan Islam ke Taif bersama-sama Zaid bin

  Harithah

  F4 Tidak berputus asa menghadapi rintangan dan halangan

  F5 Memikirkan strategi baru untuk menyebarkan agama IslamF6 Berhijrah ke Madinah setelah menerima wahyu Allah S.W.T.

  F7 Orang Arab Quraisy yang bersimpati, tidak mematuhi

  pemulauan sebaliknya memberikan bantuan kepada orang

  Islam

  F8 Bersikap tabah dan sabar

  F9 Menerima perlindungan dan bantuan Abu Talib, bapa saudara

  Nabi Muhammad S.A.W.

  F10 Golongan kaya Islam membantu mengurangkan penderitaan

  F11 Khadijah, isteri Rasulullah menyerahkan semua hartanya

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

 • 7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

  3/24

  3SULIT 249/2(PP)

  1249/2(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  2(d) F1 Bersabar menghadapi dugaan.

  F2 Terus berusaha tanpa jemu.

  F3 Sentiasa mencari/memikirkan strategi baru untuk mengatasi

  masalah

  F4 Setiap usaha keras akan membuahkan kejayaan

  F5 Mengamalkan prinsip kerjasama pasukan asas kejayaanF6 Berani menegakkan kebenaran

  F7 Berfikiran matang

  F8 Tidak mementingkan diri sendiri

  F9 Memantapkan sistem pemerintahan

  F10 Sanggup berkorban untuk kebaikan

  F11 Tegas mempertahankan kebenaran

  F12 Bersemangat kental

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  2(e) F1 KesabaranF2 Kecekalan

  F3 Sifat tidak pernah mengalah

  F4 Memikirkan strategi baru

  F5 Berani

  F6 Berilmu

  F7 Sedia berubah untuk kemajuan

  F8 Kreatif dan inovatif

  F9 Berdikari

  F10 Gigih

  F11 Menguasai kemahiran

  (Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 2x1m]

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

 • 7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

  4/24

  4SULIT 249/2(PP)

  1249/2(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Soalan Butiran Markah

  3(a) F1 Orang Islam

  F2 Muhajirin dan Ansar

  F3 Orang bukan Islam

  F4 Yahudi/ Bani Quraizah/ Bani Qainuqa/ Bani Nadir

  F5 Nasrani

  F6 Orang Arab / Aus / Khazraj

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  3(b) F1 Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemimpin/ ketua negara di

  Madinah

  F2 Baginda berperanan sebagai hakim

  F3 Baginda menyelesaikan masalah yang timbul antara orang

  Islam dengan orang bukan Islam

  F4 Undang-undang Islam diguna pakai secara meyeluruh

  F5 Peraturan kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan

  dengan IslamF6 Semua masyarakat Madinah wajib mempertahankan Madinah

  daripada ancaman luar

  F7 Kerjasama antara masyarakat untum memajukan ekonomi

  F8 Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam perniagaan

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  3(c) F1 Mengakui kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah

  F2 Mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat Islam

  F3 Mereka boleh menikmati keselamatan dan kebebasan

  F4 Mereka dibenarkan tinggal di Madinah

  F5 Orang Yahudi bebas mengamalkan agama masing-masing

  F6 Mereka tidak boleh menimbulkan huru-haraF7 Kedudukan mereka terjamin selagi mematuhi Piagam Madinah

  F8 Mereka bersama-sama bertanggungjawab mempertahankan

  Madinah

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2x1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  [2m]

  3(d) F1 Model kerajaan Islam unggul

  F2 Panduan pemerintahan berasaskan Islam

  F3 Perlembagaan diterima semua masyarakat

  F4 Dipraktikkan oleh negara yang berbilang bangsa

  F5 Mengatur pemerintahan lengkap dunia dan akhirat

  F6 Sistem ekonomi terbaikF7 Amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak

  dibenarkan

  F8 Amalan bersedekah dan timbang rasa diamalkan

  F9 Mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan

  F10 Ekonomi semakin berkembang

  F11 Masyarakat yang bersatu padu

  F12 Kehidupan yang aman

  F13 Nilai hidup berdasarkan ukhwah Islamiah

  F14 Taraf kerakyatan yang sama

  F15 Konsep keadilan sosial dipraktikkan

  F16 Tiada perbezaan taraf dalam kalangan masyarakat

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

  5/24

  5SULIT 249/2(PP)

  1249/2(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F17 Sifat positif seperti semangat perpaduan dan rela berkorban

  dipupuk

  F18 Perundangan yang tersusun

  F19 Undangundang lengkap dan sempurna

  F20 Meliputi semua aspek dalam kehidupan

  F21 Melibatkat semua lapisan masyarakatF22 Peranan dan tanggungjawab bersama

  F23 Menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  [2m]

  3(e) F1 Mewujudkan perpaduan

  F2 Memupuk sikap toleransi

  F3 Hak perundangan yang sama untuk semua kaum/ rakyat/

  warganegara

  F4 Asas pentadbiran/ pemerintahan negara

  F5 Menjamin hak rakyat terpeliharaF6 Menjamin taat setia kepada negara

  F7 Mewujudkan ketenteraman awam

  F8 Rujukan untuk mentadbir

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  [2m]

 • 7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

  6/24

  6SULIT 249/2(PP)

  1249/2(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Soalan Butiran Markah

  4(a) F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  Perdagangan

  Perkahwinan

  Pengislamam raja dan golongan bangsawan

  Kelahiran kerajaan