32
WNW PERCU UAW TPM BAAN PrZ PERCUBAA PERCUBAAN PZPLEg BAAN I MIGMBAAN ° PERCUBAAN SULIT* LEN ER UB AN ME NV F VI 7 21011 V kg) r) 940/2 Avv PER UBAA .11 off PM PERCUBAAN STPM 2012 "W " " , -.7Ne+4. !:' 441.1: 1 440-4 . -j/ MILMV SEJARAH Mr:4M MIVIERIMIIA g llIPE go' n1 Iff ni r =Div KERTAS 2 prE, STP prn ,rarwxnaazi wanavw BAAN pol, ( 3 iam 1 110)ff PY1 gff V Pa Lb!JUIV(V. q:41F-4 0V Mil2NV Pg„ - [Eaysto PERCUBAAN STPM. S M ERCU SKEMA PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SETARA STPM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS TAHUN 2012 PERCUBA BAAN MOPNAMBAA

Rashman skema k2 negeri sembilan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rashman skema k2 negeri sembilan

WNW PERCU

UAW

TPM BAAN

PrZ PERCUBAA

PERCUBAAN PZPLEg BAAN IMIGMBAAN

° PERCUBAAN

SULIT*

LEN ER UB AN ME NV F VI 7 21011 V kg)r) 940/2 Avv

PER UBAA

.11 off PM

PERCUBAAN STPM 2012

"W " " ,-.7Ne+4. !:' 441.1:1440-4 ‘ .-j/

MILMV SEJARAH

Mr:4M MIVIERIMIIAg llIPE go' n1 Iffni r

=Div KERTAS 2 prE, STP prn,rarwxnaazi wanavw BAAN

pol, ( 3 iam 1

110)ff PY1 gff V Pa Lb!JUIV(V. q:41F-40V

Mil2NV Pg„- „ [Eaysto PERCUBAAN STPM. S M

ERCU

SKEMA PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SETARA STPM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

TAHUN 2012

PERCUBA BAAN

MOPNAMBAA

Page 2: Rashman skema k2 negeri sembilan

1. Bincangkan peranan adat dalam kehidupan masyarakat di Tanah Melayu sebelum kedatangan British.

Pengenalan

(a) Konsep adat : sesuatu peraturan yang dijadikan undang-undang berdasarkan amalan, adat resam atau kebiasaan yang sudah lama wujud dalam sesebuah masyarakat.

(b) Tujuan : menjaga hak dan kepentingan pemerintah mengekalkan beberapa amalan tradisi, menentukan bidang kuasa dan tanggung jawab pembesar serta menjaga ketertiban rakyat untuk mengelak pelbagai perkara yang tidak diingini.

Isi

Peranan Hukum Adat

1. Politik

1.1 Masyarakat Adat Perpatih bersifat demokrasi. Kuasa pemerintah tidak terletak di tangan seorang sahaja. Kuasa pemerintahan dibahagi antara Yam Tuan Besar, Undang, Lembaga dan Buapak.

1.2 Adat Temenggung — sistem pemerintahan bersifat autokratik, menekankan kuasa dan kedudukan seseorang pemerintah dan kaum bangsawan. Pelantikan seseorang sultan berdasarkan warisan. Walau bagaimanapun sistem ini berbeza di Perak iaitu penggantian sultan berdasarkan sistem penggiliran.

2. Perundangan

2.1 Adat perpatih — bersifat pemulihan. Tidak bertujuan untuk menghukum pesalah tetapi lebih kepada memperbaiki keadaan. Hukuman berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan.

2.2 Adat Temenggung — lebih keras, hukuman berdasarkan prinsip pembalasan. Contohnya kesalahan bunuh akan dibalas bunuh.

3. Pembahagian harta

3.1 Adat Perpatih - Harta pusaka turun temurun adalah kepunyaan suku yang diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan. Lazimnya harta pusaka bukan hak perseorangan. Harta dalam adat perpatih adalah hak milik bersama kelompok kekeluargaan.

3.2 Adat Temenggung — Berdasarkan undang-undang Islam yang memberi keadilan kepada semua pihak. Anak lelaki berhak mewarisi harta pusaka dengan kadar 2/3 berbanding anak perempuan.

Page 3: Rashman skema k2 negeri sembilan

4. Sosial

4.1 Adat Temenggung — lelaki sebagai ketua keluarga (patrilineal). Keluarga sebelah bapa dan ibu sama penting.

4.2 Adat Perpatih — kaum wanita mempunyai kedudukan utama dalam masyarakat (matrilineal)

4.3 Adat Temenggung mengamalkan perkahwinan endogamy iaitu perkahwinan dengan orang yang sama taraf. Misalnya pembesar tidak boleh berkahwin dengan rakyat biasa atau hamba.

4.4 Adat Perpatih mengamalkan perkahwinan eksogami iaitu perkahwinan mesti dengan suku yang berbeza.

4.5 Adat resam contoh seperti adat melenggang perut, eukur jambul adat pijak tanah, berendoi dan lain-lain lagi.

Kesimpulan

Adat pelting dalam kehidupan masyarakat Melayu dan is banyak mempengaruhi kehidupan angota masyarakat. Adat-adat ini sebahagian besarnya masih menjadi amalan masyarakat sehingga hari ini.

➢ Jawapan mesti kaitkan peranan adat, jika sentuh ciri-ciri adat dengan lengkap tanpa kaitkan peranan markah isi hanya 10 sahaja.

2

Page 4: Rashman skema k2 negeri sembilan

2. Bincangkan sistem ekonomi masyarakat Melayu sebelum campur tangan Barat.

Pengenalan.

Sebelurn kedatangan British pqada abad ke -19, sistem ekonomi Tanah Melayu bukan sahaja bersifat sara did bahkan berbentuk komersil.Ekonomi sara did merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk kegunaan sendiri dan biasanya tiada pengkhusussan kerja. Sektor-sektor ekonomi sara did seperti pertanian,penternakan,mencari hasil hutan dan perikanan yang dijalankan dihampir semua negeri Melayu.

Ekonomi komersil merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan keuntungan dan dijalankan secara besar-besaran. Antara aktivitinya ialah perlombongan dan perdagangan yang biasanya terdapat di Johor ,Kedah dan Melaka.

EKONOMI SARA DIRI

1. Pertanian sara diri

Tanaman utama ialah padi sawah dan padi huma. Diusaha secara taradisional yang bergantung kepada air sungai dan hujan.

Terdapat taliair dan terusan yang dibina ; contoh; Terusan Wan Mat Saman di Kedah dan terusan di Kerian,Perak. Negeri utama penanaman padi ialah Kedah,Seberang Prai,Perlis dan Kelantan.

Alatan tradisi yang diguna; tajak,cangkul dan tenggala. Guna binatang ternakan seperti kerbau dan lembu untuk bajak tanah.

Padi huma di tanam dilereng-lereng bukit tetapi tidak begitu meivas.

Tanaman lain yang ditanam secara sampingan disekitar rumah untuk kegunaan sendiri seperti pisang,ubi kayu,buah-buahan dan sirih.

2. Mengutip hasil hutan

Masyarakat di Tanah Melayu mengutip hasil hutan seperti rotan,damar,getah perca,jelutong kayu kayan dan buluh (kegiatan ini dipanggil meramu)

Masyarakat Melayu tradisional masuk hutan kerana 3 tujuan

1. Untuk kegunaan — rotan,kayu.buluh 2. Untuk makanan memburu binatang,buah hutan 3. Untuk ubatan ,- akar kayu

- Hasil-hasif ini ditukar dengan barang keperluan lain seperti beras,garam dan kain. Perkembangan pusat perdagangan di Kedah dan Melaka membolehkan hasil-hasil hutan dijual kepada pedagang-pedagang asing.

3

Page 5: Rashman skema k2 negeri sembilan

4. Penternakan dan Berburu binatang

Masyarakat Melayu juga menternak binatang seperti ayam,itik,lembu dan kerbau sebagai sumber makanan,membajak sawah dan menarik kayu.

Aktiviti berburu juga dijaiankan untuk mendapatkan sumber makanan. Antara binatang yang diburu ialah kancil, rusa, dan ayam hutan.

Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah sangat berguna sebagai binatang pengangkutan.

5. Perikanan.

Merupakan kegiatan utama penduduk di pinggir laut,sungai dan tasik. Nelayan biasanya menukar ikan dengan beras dikampung-kampung yang menanam padi.

Cara penangkapan ikan berbeza dan bergantung kepada kedaan sunagai atau taut dan jenis ikan yang ditangkap. Antara atat penangkapan ikan taradisi ialah bubu.Iukah,serkap .jala dan ketong.

Penangkapan ikan laut biasanya dijalankan di negeri-negeri pantai timur semenanjung terutamanya butan Mac dan Oktober. Pada musim tengkujuh nelayan tidak ke laut dan penangkapan ikan tertumpu di kawasan sungai ,sawah padi dan tasik.

Lebihan hasil tangkapan taut biasanya dibuat ikan kering, keropok, betacan dan budu. Hasil taut yang turut diperdagangkan seperti ikan kering,mutiara dan agar-agar yang mendapat permintaan tinggi dikalangan orang-orang Cina,

6. Pertukangan.

Melibatkan pertukangan kayu seperti membuat rumah dan sampan serta pertukangan logam untuk membuat senjata dan barang hiasan.

Terdapat aktiviti membuat periuk belanga dart tanah

Menghasilkan kraftangan daripada kayu dan logam.

Penduduk di pantai Timur menjatankan kegiatan menenun kain songket dan batik serta atat penangkapan ikan seperti jala dan bubu.

EKONOMI KOMERSIL

4

1. Tanaman komersil

Page 6: Rashman skema k2 negeri sembilan

Pengeluaran padi di Kedah , Perlis dan Kelantan lebih bersifat komersil dan dibekalkan kenegeri-negeri jiran. Contoh; Kedah pernah bekal 200 koyan beras ke Pulau Pinang, manakala Kelantan pernah eksport beras ke Singapura.

Tanaman komersil lain seperti ubikayu di Melaka dan Negeri Sembilan serta tabu di Sbrg. Prai.

Di Johor ,tanam lada hitam dan gambir .Wujud Sistem Kangcu (Ketua Sungai) sejak tahun1840 an untuk beri hak bertani kepada taukeh-taukeh Singapura dan ketua kongsi gelap. Hasil pertanian dipasarkan ke Eropah melalui Singapura.

2. Perlombongan

Sebelum kedatangan Bitish,kegiatan perlombongan seperti bijih timah dan emas dijalankan secara kecil-kecilan dengan menggunakan kaedah mendulang dan lombong Siam.

Pembesar Melayu memonopoli kegiatan perlombongan dengan cara mengeluarkan modal. Contoh; Long Jaafar dan Ngah Ibrahim di Perak.

Menjelang tahun 1820-an, aktiviti perlombongan menjadi penting sehingga membawa kepada kemasukan orang Cina yang menjadi pengusaha dan buruh lombong.

Wujud kerjasama perkongsian antara pembesar dan taukeh Cina untuk majukan perlombongan bijih timah. Contoh; Raja Jumaat dengan Chee yam Chuan di Lukut dan Ngah Ibrahim dengan Kumpulan Hai San di Larut.

3. Perdagangan.

Pada peringkat awal,aktiviti perdagangan dijalankan secara kecilan oieh rakyat biasa.Golongan pembesar dan bangsawan jadi pengeluar modal sahaja.

Barang-barang dagangan utama seperti garam,ikan kering,candu minyak dan bahan-bahan tekstil. Manakala hasil-hasil hutan diperdagangkan untuk mendapatkan kain,tembakau,garam dan perkakas besi.

Kaum wanita juga terlibat dalam perniagaan seperti dipasar-pasar di Kelantan.

Orang Melayu turut terdedah kepada bentuk pasaran antarabangsa seperti eksport bijih timah dan emas. Pada peringkat awal aktiviti ini berpusat di Melaka,Johor dan Pulau Pinang

Kesimpulan

Dalam kegiatan ekonomi tradisional, sistem kerah telah membantu golongan pembesar dalam pengeluaran hash Perkembangan ekonomi komersil memperlihatkan perkongsian perniagaan melibatkan pembesar tempatan dengan peniaga-peniaga asing

5

Page 7: Rashman skema k2 negeri sembilan

3. Bincangkan penentangan masyarakat tempatan terhadap pemerintahan Brooke di Sarawak dan Syarikat Berpiagam Borneo Utara (SBBU) di Sabah pada abad ke — 19.

Pendahuluan

Sarawak diserahkan kepada James Brooke melalui perjanjian 1841 Pentadbiran Brooke di Sarawak membangkitkan perasaan tidak puas hati masayarakat tempatan. Wujud beberapa gerakan penentangan seperti Syarif Masahor dan Rentap. 1882, syarikat Borneo Utara British berjaya menguasai sabah Penentangan terhadap British di Sabah dilancarkan oleh Pahlawan Mat Salleh.

Isi-isi penting

Penentangan di Sabah

a) Penentangan Mat Salleh Sebab-sebab penentangan

Nama sebenar Datu Mohamed Salleh bin Datu Balu Mat Salleh menentang SBBU atas faktor percukaian. SBBU memperkenalkan pelbagai jenis cukai yang membebankan masyarakat tempatan seperti cukai beras, lesen perahu, dan amalan buruh paksa. Mat Salleh bangun menentang apabila SBBU telah campurtangan dan memasuki wilayabnya iaitu daerah Sungai Sugut. Membina jalan raya dan jalan keretapi merentasi kawasan Ranau tanpa kebenarannya terlebih dahulu. Mat Salleh sangat dipengaruhi oleh semangat perjuangan jihad orang Sulu menentang Sepanyol di selatan Filipina. Ogos 1895, Mat Salleh dan beberapa orang pembesar tempatan ke Sandakan menemui Gabenor Beaufort iaitu C.V Creagh berunding tentang cukai tetapi tidak dilayan dan juga mereka tidak puas hati terhadap sikap kekerasan pegawai SBBU terhadap penduduk tempatan.

Peristiwa Penentangan/Kesan Julai Mat Salleh dan pengikutnya telah menyerang Pulau Gaya serta bangunan kerajaan. Mat Salleh dianggap telah mengancam kepentingan SBBU lalu SBBU bertindak membakar dan memusnahkan perkampungan perkampungan Mat Salleh. SBBU telah menawarkan $500 kepada sesiapa yang berjaya menangkapnya. SBBU bertindakbalas menyerang kubu Mat Salleh di Ranau. Mat Salleh dapat melarikan diri dan kubunya dimusnalikan. SBBU gagal menangkap mat salleh dan kemudiannya menawarkan perdamaian dengan menetapkan syarat Mat Salleh sedia mengangkat sumpah that setia kepada pihak British. Mat Salleh bersetuju dan melalui perjanjian pada bulan April 1898 di Menggatal, beliau ditawarkan mentadbir daerah Tambunan. Akan tetapi SBBU mungkir janji dan mengambil semula Tambunan menyebabkan Mat salleh bertindakbalas

6

Page 8: Rashman skema k2 negeri sembilan

SBBU menghantar satu pasukan untuk menyerang secara besar-besaran ke atas penempatan mat salleh di Tambunan dan kubu di Tibaba. 1 Februari 1900 Mat Salleh terbunuh. Perjuangan beliau diteruskan oleh pengikutnya seperti Mat Sator tetapi semua penentangan tidak berjaya.

b) Penentangan Antanum Sebab-sebab penentangan

Penentangan ini berlaku pada 1915, Orang Murut telah bangun menentang di bawah pimpinan Antanum iaitu ketua kaum Murut di Rundum. SBBU terns memperkenalkan beberapa perubahan yang bukan sahaja membebankan penduduk tempatan , tetapi juga bercanggah dengan nilai-nilai tradisi yang mereka warisi. SBBU telah memperkenalkan sistem pendaftaran hak milik tanah yang bertujuan untuk menyekat pertanian pindah dan mengawal kegiatan membuat tapai yg menjadi sebahagian daripada cara hidup tradisi penduduk tempatan. Mengenakan bayaran menyukat tanah untuk menetapkan sempadan Memperkenalkan lain-lain cukai seperti cukai untuk setiap pokok kelapa yang menghasilkan nila utk membuat tuak dan bagi membuat tapai. Menggunakan tenaga orang Murut sebagai buruh paksa utk membina jalan ke kawasan pedalaman dan memasang kawad telegraf antara Tenom dengan Rundum.

Peristiwa penentangan/Kesan

Feb 1915 mereka menyerang Pensiangan dan membakar bangunan kerajaan. Kira-kira 600 orang Murut menyerang rundum dan berjaya memusnahkan pejabat pentadbiran SBBU. Antanum membina kubu pertahannya di Sungai Selangit tetapi diserang oleh tentera SBBU. Pentempuran berlaku selama 6 minggu. Dalam pentempuran ini Antanum dan pengikutnya terkorban. SBBU bertindak keras terhadap pengikut yang lain iaitu lapan orang kanan dibuang daerah ke Kudat manakala yg lain menjadi buruh paksa memasang kawat telegraf dari Kimanis hingga Keningau. Mereka juga dipaksa taat setia kepada SBBU. Ini menyebabkan ramai orang Murut berpindah ke Pedalaman Kalimantan.

Penentangan di Sarawak Penentangan Syarif Masahor

Syarif Masahor merupakan gabenor Sarikei di Sg. Rajang. Beliau dilantik oleh Sultan Brunai dan amat dihormati oleh orang than dan Melanau. Beliau menentang keluarga Brooke atas sebab-sebab tertentu. Syarif Masahor masih tetap dengan kedudukan di kawasan Lembah Hilir Rajang walaupun Sultan Brunai telah menyerahkan kawasan tersebut kepada James Brooke, dan beliau juga tidak disekat kebebasannya di daerah yang diserahkan itu. Peristiwa campurtangan beliau dalam pertelingkahan antara diva orang pembesar di Mukah dan penyerang bandar Mukah menyebabkan Charles Brooke mengambil tindakan. Oleh itu sharif Masahor telah dihalau dari Sarikei dan dibenarkan pulang pada tahun 1857 untuk berkhidmat dengan raja Brooke. 7

Page 9: Rashman skema k2 negeri sembilan

Pada ketika itu, kedudukan Syarif Masahor tergugat setelah pembinaan kubu di Kanowit di sepanjang Sg. Rajang. Beliau tidak berpuashati dengan pembatasan kuasanya telah bersubahat dengan Datu Patinggi Abdul Gapur untuk menghalau James Brooke dari Sarawak. Dibantu juga oleh orang-orang Melayu, Iban, Melanau dan penduduk Mukah dan Igan untuk menjayakan penentangan ini. Mereka mula bertindak ke atas kubu James Brooke di Kanowit. Pegawai British, Charles Brooke dan Henry Steel terkorban. Serangan tersebut telah mengorbankan banyak nyawa orang Melayu dan Iban apabila diserang balas oleh James Brooke. Serangan kedua berlaku di Kuching, angkatan Syarif Masahor telah dikalahkan oleh tentera james Brooke kerana rancangan beliau telah diketahui oieh James Brooke terlebih dahulu. Akibatnya kapal dan perahu pasukan Syarif Masahor telah ditenggelamkan. Syarif masahor kemudiannya melarikan diri ke Brunai. James Brooke memaksa Sultan Brunai menyerahkan Syarif Masahor. Akhirnya beliau dibuang negeri ke Singapura pada tahun 1861. Sejak peristiwa itu kedudukan James brooke semakin kukuh di Sarawak. Beliau telah diiktiraf sebagai wakil pemerintah yang sah oleh kaum bangsawan Melayu dan dilantik oleh Sultan Brunai.

Penentangan Rentap

Beliau ialah ketua orang Iban di Hulu Sg Skrang. Nama sebenar beliau ialah Libau bennaksud "Penggoncang Dunia" beliau juga digelar "Raja Darat" oleh orang-orang Iban. Antara sebab-sebab penentangan Rentap ialah keluarga Brooke menganggap orang Iban di Skrang sebagai lanun dan tentang penghapusan orang Iban di Sg. Skrang oleh James Brooke. Demi menjaga kepentingan kaum Iban, Rentap telah melancarkan serangan ke atas kubu Brooke di Sg. Skrang dan berjaya ditawan pada tahun 1853. Serangan tersebut telah mengorbankan nyawa Allan Lee, pegawai Brooke. James Brooke melakukan serangan balas terhadap rentap pada tahun 1854 dan telah memaksa Rentap untuk berundur ke Bukit Sadok. Perjuangan beliau mendapat sokongan daripada orang-orang Iban dan beliau digelar Raja Ulu. Charles Brooke telah bertindak pada tahun 1857 dengan mempengaruhi kira-kira 3000 org Iban dan 500 org melayu supaya menentang Rentap di Bukit Sadok. Mereka menemui kegagalan kerana pertahanan kubu Bukit Sadok yang diperkuatkan dengan meriam yang dirampas dari Pontianak. Tambahan pula, mereka juga memperoleh sokongan senjata daripada Syarif Masahor. Serangan Charles Brooke pada tahun1858 juga dapat ditewaskan. Pada tahun 1861, James Brooke yang mengetuai pasukannya sendiri menyerang Rentap dengan menggunakan sebuah meriam besar yang dinamakan Bujang sadok. Kubu Rentap berjaya dimusnahkan. Pertempuran yang sengit selama sebulan itu telah diakhiri dengan kekalahan Rentap dan memaksa beliau berundur ke Bukit Lanjak dan seterusnya ke Entabai. Beliau meninggalkan dunia di sana selepas beberapa tahun kemudian. Pengaruh Brooke menjadi semakin kuat di Sarawak. Tokoh-tokoh lain seperti Banting, Orang-orang Cina, Sultan Brunai.

8

Page 10: Rashman skema k2 negeri sembilan

Kesimpulan

Penentangan di Sarawak dan Sabah berpunca daripada tidak puas hati pembesar tempatan. Mereka kehilangan kuasa politik dan hak memungut cukai Kejayaan British mematahkan serangan tersebut membolehkan mereka mengukuhkan kedudukan tanpa gangguan.

9 4. Pengisytiharan darurat meninggalkan implikasi sosio-politik di Tanah Melayu dalam

Page 11: Rashman skema k2 negeri sembilan

tempoh antara tahun 1948 hingga tahun 1960. Bincangkan.

Pendahuluan

1. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, parti-parti politik mula ditubuhkan 2. Pentadbiran Tentera Inggeris gagal memulihkan sosio-ekonomi rakyat yang menderita

akibat kekejaman Jepun. 3. PKM mengambil kesempatan untuk menguasai politik Tanah Melayu tetapi gagal, lalu

bergerak secara militan. 4. 1948 PKM melancarkan revolusi bersenjata bagi menggulingkan pemerintahan Inggeris dan

menubuhkan Republik Tanah Melayu. 5. Keganasan PKM memaksa Inggeris mengisytiharkan darurat untuk mematahkan

pemberontakan komunis di Tanah Melayu. Isi

A. Kesan Politik

1. Pengharaman PKM mengakibatkan sesiapa yang disyaki terlibat dalam kegiatan komunis di tangkap dan dipenjarakan tanpa pembicaraan

2. Pergerakan kesatuan Sekerja dikawal rapi supaya tidak mengadakan pakatan sulit dengan PKM dan bersubahat untuk mengadakan permogokan.

3. Inggeris bertindak keras terhadap parti politik berhaluan kin yang terpengaruh dengan idea PKM.

4. Pemimpin politik berhaluan kiri diberkas dan dipenjarakan, pertubuhan mereka dibubarkan. Hanya parti politik sederhana dan pro-Inggeris dibenarkan bergerak seperti UMNO,MCA,MIC dan Parti Negara.

5. Kerajaan Inggeris mula mengambil langkah supaya Tanah Melayu mencapai status berkerajaan sendiri.

6. Pilihanraya diadakan di George Town (Disember 1951) dan Kuala Lumpur 1952. 7. Sistem Ahli telah diperkenalkan pada tahun 1951-1955 sebagai langkah ke arah berkerajaan

sendiri.

B. Kesan Sosial

1. Rakyat mengalami tekanan hidup akibat kehilangan kebebasan bergerak kerana dikenakan perintah berkurung terutamanya kawasan yang masih terdapat ancaman komunis.

2. Kegiatan ekonomi terjejas dan pengeluaran hasil bumi terbantut akibat daripada orang ramai tidak mempunyai kebebasan untuk keluar mencari nafkah.

3. Dasar Bumi Hangus melumpuhkan ekonomi negara . 4. Sistem pengangkutan darat dihentikan akibat sekatan jalan raya di kawasan yang menjadi

sarang komunis. 5. Keganasan komunis telah melumpuhkan rancangan kerajaan untuk memulihkan ekonomi

negara. 6. Rakyat mengalami penderitaan dan kepahitan hidup terpaksa mematuhi banyak peraturan

keselamatan seperti arahan mewajibkan rakyat mendaftar dan mempunyai kad pengenalan.

10

Page 12: Rashman skema k2 negeri sembilan

7. Timbul masalah perkauman peperangan menentang komunis dianggap sebagai peperangan orang Melayu dengan Cina kerana sebilangan besar ahli PKM terdiri daripada orang Cina sementara orang Melayu berkhidmat dalam pasukan bersenjata kerajaan.

8. Kerajaan mula memberi layanan terhadap beberapa tuntutan orang Cina terutama soal kerakyatan — bertujuan menarik mereka pro-kerajaan

9. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan kesannya 307,000 orang Cina diluluskan permohonan untuk menjadi warganegara Persekutuan Tanah Melayu. Antara 1952 -1957 1.2 juta orang Cina mendapat kerakyatan.

10. Banyak nyawa terkorban dan harta benda musnah akibat pengisytiharan darurat termasuklah pegawai Tinggi Inggeris Sir Henry Gurney.

11. Kerajaan menghabiskan sejurnlah besar wang untuk membenteras kegiatan komunis contoh; antara 1948 -1955 kerajaan mengeluarkan $150 juta untuk menumpaskan pergerakan komunis.

12. Pengenalan rancangan Briggs untuk mewujudkan kampung barn, penempatan semula setinggan menyebabkan kemudahan asas disalurkan ke kawasan tersebut. Ini menyebabkan orang Melayu yang banyak membantu kerajaan Inggeris melahirkan rasa tidak puas hati lalu menuntut pemulihan ekonomi.

KESIMPULAN

1. Tawaran rundingan dengan PKM oleh Tunku Abdul Rahman di Baling menemui kegagalan. 2. PKM meneruskan perang gerila bagi membentuk sebuah republic komunis . 3. Pada masa yang sama kerajaan terns meningkatkan usaha membenteras pemberontakan

komunis. 4. Kegiatan komunis mulai merosot darurat diisytiharkan tamat di seluruh negara pada 1960.

11

Page 13: Rashman skema k2 negeri sembilan

5. Jelaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia selepas merdeka sehingga tahun 1963.

Pengenalan ( 3 M ) 1. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.

2. Fungsi utama parlimen ialah menggubal undang-undang. Parlimen juga merupakan badan penggubal undang-undang, meminda atau membatalkan undang-undang tertinggi di Malaysia.

3. Parlimen Malaysia terdiri dari tiga komponen iaitu Yang Di Pertuan Agong,Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kuasa parlimen diperuntukkan melalui Perlembagaan Negara,

Isi Jawapan ( 20 M )

1. Dewan Rakyat.

a) Dewan rakyat merupakan salah satu dari tiga komponen parlimen.Fungsi dewan rakyat ialah menggubal undang-undang , mengenakan cukai dan mengawal badan eksekutif melalui kelulusan anggaran belanjawan negara.Dewan Rakyat juga menyediakan satu forum di mana dasar-dasar kerajaan boleh dipersoalkan dan diperdebatkan.

b) Ahli Dewan Rakyat dipilih melalui pilihanraya. Umur minimum bagi pengundi dan ahli dewan rakyat ialah 21 tahun. Setiap ahli dewan rakyat akan memegang jawatan selama 5 tahun. Dewan rakyat di ketuai oleh Yang Di Pertuan Agong. Speaker dewan rakyat akan mempengerusikan persidangan dewan rakyat serta menentukan tatatertib dan peraturan dewan rakyat. Speaker dewan rakyat dibantu oleh dua timbalan speaker yang dilantik di kalangan ahli dewan rakyat. Dewan rakyat mempunyai seorang setiausaha yang dilantik oleh Yang di Pertuan Agung.

2. Dewan Negara

a) Dewan Negara merupakan salah satu komponen parlimen. Dewan negara mempunyai 69 anggota dan dikenali sebagai senator. 43 daripada anggota Dewan Negara dilantik oleh Yang di Pertuan Agung dan 26 lagi dipilih oleh kerajaan negeri daripada 13 buah negeri.

b) Ahlinya terdiri daripada warganegara Malaysia yang berbakti dengan cemerlang atau mencapai taraf tinggi dalam perkhidmatan awam, perdagangan, perusahaan, pertanian, kebudayaan atau mewakili kaum minoriti.

c) Setiap ahli Dewan Negara berumur 30 tahun ke atas dan memegangjawatan selama 3 tahun bagi satu penggal dan boleh dilantik semulauntuk penggal kedua. Yang di Pertuan Dewan dan timbalannya dilantikdi kalangan anggota Dewan Negara. Manakala setiausaha DewanNegara dilantik oleh Yang di Pertuan Agong.

12

Page 14: Rashman skema k2 negeri sembilan

d) Peranan Dewan Negara ialah membahaskan rang undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat secara lebih mendalam dan teliti tetapi tidak boleh membatalkannya. Dewan negara hanya boleh melambatkan kelulusan rang undang-undang tersebut selama satu bulan bagi rang undang-undang kewangan dan setahun bagi rang undang-undang lain.

3. Yang Di Pertuan Agong.

a) Yang Di Pertuan Agung merupakan salah satu komponen parlimen. Jawatan ini telah diwujudkan sejak tahun 1957. Baginda merupakan ketua negara dan menjadi lambang kedaulatan dan taat setia seluruh rakyat.

b) Baginda dilantik dikalangan raja-raja Melayu dan memegang jawatan selama 5 tahun secara bergilir-gilir. Baginda memiliki kuasa eksekutif tertinggi seperti yang diperuntukan oleh Perlembagaan Malaysia. Kuasa eksekutif dijalankan oleh cabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri.

c) Antara tugas Yang Di Pertuan Agung ialah ;

i. Pemerintah tertinggi angkatan tentera Malaysia. ii. Mempunyai kuasa memberi pengampunan bagi setiap hukuman. iii.Memberi tauliah kepada duta-duta negara yang akan dihantar bertugas diluar negara dan

menerima tauliah duta asing. iv. Pemerintah tertinggi angkatan tentera. v.Ketua agama islam bagi negeri Melayu yang bersultan.

d) Semua raja-raja Melayu layak menjadi Yang Di Pertuan Agong kecuali baginda menolak pencalonan, uzur, tidak waras dan belum cukup umur. Yang Di Pertuan Agung dilantik oleh Majlis Mesyuarat Raja-Raja Melayu dan diuruskan oleh penyimpan mohor besar Majlis Raja-Raja.

e) Yang Di Pertuan Agung tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah. Baginda tertakluk kepada beberapa larangan tertentu seperti tidak boleh memegang jawatan bergaji, terlibat secara aktif dalam perniagaan, berkuasa bertindak ikut kuasa budi bicara seperti melantik Perdana Menteri, membubar atau menangguhkan siding parlimen atau memanggil Persidangan Majlis Raja-Raja untuk membincangkan tentang kedudukan raja-raja Melayu.

Kesimpulan ( 2 M )

a) Parlimen Malaysia yang mengandungi dewan rakyat, dewan negara dan Yang Di-Pertuan Agung mempunyai peranan masing-masing dalan sistem pemerintahan di Malaysia antara tahun 1957-1963.

b) Kuasa ketiga-tiga komponen ini ditetapkan melalui Perlembagaan Malaysia

13

Page 15: Rashman skema k2 negeri sembilan

6. Analisiskan dasar pendidikan di Tanah Melayu dari tahun 1956 hingga tahun 1963. (25 markah)

Pengenalan

System pendidikan pada zaman Perang Dunia Kedua berkembang mengikut haluan masing-masing. Sekolah di bina mengikut kepenting setiap kaum yang memepengaruhi keseimbnagan peluang dalam kalangan kanak-kanak. Sekolah vernukular India , Cina, Melayu dan Inggeris wujud, menimbulkan perbezaan ras yang amat ketara yang menghalang perpaduan kaum. Selapas merdeka system pendidikan Negara kearah pembentukan perpaduan kaum Usaha yang di buat melalui system pendidikan yang digariskan dalam Penyata Razak 1957 dan akta Pelajaran 1961.

Isi

1. Penyata Razak atau Laporan razak

- Tun Abdul Razak bin Hussein dipertanggungjawab mengkaji system pendidikan ketika itu.

Jawatankuasa Razak Berjaya mengemukakan cadangan memperbaiki sistem tersebut.

- Mewujudkan dua jenis sekolah rendah,iaitu Sekolah rendah Kebangsaan atau dikenali sebagai Sekolah Umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

- Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan atau Sekolah Jenis Umum yang menggunakan bahasa Inggeris, Tamil atau Cina sebagai bahasa pengantar.

2. Bahasa Melayu dan Inggeris wajib diajarkan di kedua-dua jenis sekolah tersebut.

- Para pelajar India dan Cina dari aliran Inggeris diberikan peluang untuk mempelajari bahasa ibunda mereka sekiranya memenuhi syarat, iaitu terdapat sekurang- kurangnya 15 orang pelajar dan mendapat permohonan daripada ibu baps pelajar.

- Guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut mestilah mempunyai kelayakan, iaitu Sijil Sekolah Menengah Rendah atau mendapat latihan mengajar sekurangkurangnya satu tahun.

- Kerajaan telah memberi bantuan kewangan kepada sekolah yang mematuhi garis panduan yang terkandung dalam Penyata Razak.

Page 16: Rashman skema k2 negeri sembilan

14

3. Di peringkat menengah, Penyata Razak telah mengemukakan cadangan penubuhan dua jenis sekolah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan.

- Sekolah Menengah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala Bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran wajib. Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau bahasa Gina sebagai bahasa pengantar dan Bahasa Melayu menjadi mata pelajaran wajib

- Sistem pendidikan menengah terbahagi kepada tiga peringkat, iaitu menengah rendah, menengah atas dan prauniversiti.

- Pada peringkat menengah rendah, para pelajar akan menduduki peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) yang akan melayakkan mereka belajar di peringkat

menengah atas sehingga Tingkatan Lima.

- Para pelajar akan menduduki Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang setaraf dengan Cambridge Overseas Certifi cate.

- Kelulusan sijil tersebut akan digunakan untuk memasuki prauniversiti, iaitu Tingkatan Enam yang akan ditempuhi selama dua tahun, sebelum menduduki Sijil Tinggi Persekolahan yang akan digunakan sebagai syarat utama kemasukan ke university

4 .Melalui Penyata Razak, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib diajarkan di semua sekolah rendah mahupun menengah.

- Malahan bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa kebangsaan untuk menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbilang kaum.

- Dengan mengajarkan bahasa Melayu di sekolah, akan dapat membentuk persefahaman dan perhubungan yang baik antara kaum, di samping pembentukan sukatan pelajaran yang sama untuk semua sekolah.

- Sistem pendidikan bercorak Tanah Melayu dan dianggap sebagai asas sistem pendidikan kebangsaan

5. .Laporan Rahman Talib telah disiapkan oleh Abdul Rahman bin Haji Talib selaku Menteri Pendidikan pada ketika itu.

- Laporan Rahman Talib pada tahun 1960 telah berjaya menambahbaikkan sistem pendidikan

- kebangsaan. Laporan tersebut telah membuat kajian tentang pelaksanaan sistem pendidikan sebelumnya,kemudian mengemukakan beberapa cadangan.

Page 17: Rashman skema k2 negeri sembilan

15

- Antara cadangan yang dikemukakan ialah para pelajar akan mendapat peluang bersekolah sehingga berumur 15 tahun.

- Hal ini bererti kenaikan secara automatik di semua sekolah rendah dan menengah bantuan kerajaan, mendapat pendidikan di sekolah rendah selama enam tahun kemudian akan melanjutkan ke sekolah menengah sehingga tingkatan tiga dan pelajaran di peringkat sekolah rendah diperoleh secara percuma.

6. Bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian tinggi.

- Hal ini merupakan usaha lanjutan yang terdapat dalam Laporan Razak yang berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan antara kaum.

- Bahasa Melayu turut digunakan untuk semua peperiksaan awam sama dan di sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Hal ini bererti semua calon wajib lulus dalam mata pelajaran bahasa Melayu sebagai syarat memasuki sekolah menengah.

- Selain itu, kelas peralihan untuk para pelajar dari sekolah rendah aliran Tamil dan India selama setahun.

Kelas peralihan tersebut bertujuan untuk memperbaik penguasaan bahasa Melayu pelajar yang berpindah ke aliran Melayu atau Inggeris.

- Di samping itu, Laporan Rahman Talib mengesyorkan supaya pelajar Tingkatan Tiga diwajibkan untuk mengambil peperiksaan LCE/SRP.

7. Math pelajaran akhlak turut akan diajarkan di sekolah.

- Laporan tersebut mencadangkan supaya diadakan kemudahan untuk pengajaran Pendidikan Agama Islam, dengan syarat jumlah pelajar Islam sekurang-kurangnya 15 orang, manakala para pelajar bukan Islam akan belajar mata pelajaran Moral.

Kedua-dua mata pelajaran wajib diajarkan di sekolah-sekolah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek ilmu dan kerohanian, manakala mata pelajaran bahasa Tamil dan Cina a akan diajarkan di sekolah sekiranya terdapat permintaan daripada ibu bapa pelajar.

8. Bagi membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang Iebih mantap, laporan tersebut telah mencadangkan supaya kurikulum dan semua bentuk peperiksaan diselaraskan.

- Laporan tersebut turut mencadangkan supaya pendidikan teknik dan vokasional diwujudkan untuk mendedahkan para pelajar kepada perkembangan bidang teknik dan vokasional.

16

Page 18: Rashman skema k2 negeri sembilan

- Sebagai menyahut usaha tersebut, tiga buah institusi teknologi telah dibina yang masing-masing terdapat di Kuala Lumpur, Ipoh dan Pulau Pinang.

- Selain itu, Jemaah-jemaah Nazir di peringkat negeri dan persekutuan juga ditubuhkan untuk mengawasi perjalanan pendidikan di sekolah-sekolah

.Kesimpulannya ialah sistem pendidikan yang diperkenalkan sebaik-baik sahaja Tanah Melayu mencapai kemerdekaan sehingga 1961 bertujuan untuk mewujudkan perpaduan kaum. Dalam usaha

membentuk sistem pendidikan kebangsaan, pandangan daripada semua kaum diambil kira melalui rundingan antara kaum. Melalui sistem pendidikan telah memberikan peluang kepada semua kaum untuk mendapatkan pendidikan yang seimbang. Malahan kerajaan telah memberikan bantuan kewangan kepada semua sekolah. Penyelarasan sistem pendidikan Tanah Melayu telah membantu mewujudkan perpaduan kaum. Hal ini jelas terbukti dengan pengajaran Bahasa Melayu di semua sekolah, selain penyeragaman kurikulum dan peperiksaan. Laporan Razak dan Akta Rahman Talib telah menjadi asas pembentukan sistem pendidikan kebangsaan selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963.

17

Page 19: Rashman skema k2 negeri sembilan

7. Bincangkan peranan pembesar di China dan Jepun sebelum peluasan kuasa Barat.

Pengenalan

Jepun dan China mengamalkan sistem sosial yang bercorak tradisionai berasaskan sistem feudal. Golongan pembesar memainkan peranan penting dalam membantu raja melicinkan pelaksanaan urusan pentadbiran. Ini adalah kerana raja tidak mempunyai kemampuan untuk memikul segala tugas pemerintahan secara bersendirian. Golongan pembesar dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu peringkat pusat, wilayah, dan kampung. Mereka akan menjalankan tanggungjawab kepada raja dalam urusan pemerintahan, ekonomi, dan sosial.

Isi-isi penting

Jepun

A) Shogun

• Di Jepun, Shogun telah merampas kuasa Maharaja dan bertindak sebagai pemerintah. Maharaja merupakan seorang boneka yang di Kyoto di bawah kawalan Shogun yang ketat. Institusi pembesar di bawah pemerintahan Shogun mengandungi Tairo ialah Majlis Penasihat Agung yang bertanggungjawab memberi nasihat kepada Shogun tentang dasar-dasar negara yang penting. Tairo menjadi pemangku Maharaja sekiranya shogun yang dilantik itu belum dewasa. Shogun menjalankan pemerintahan ketenteraan atau bakufu.

• Roju atau Majlis Tertua yang membentuk Majlis Negara menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan istana. Kuge (bangsawan) dan golongan daimyo menyelia hal-ehwal dalam negeri selain mengawasi biara-biara. Terdapat sebuah lagi institusi iaitu Majlis Kehakiman atau Hyojosho.

• Shogun mengawal pembesar di bawahnya dengan mewajibkan semua pembesamya menjalankan Sistem Sankin Kotai atau Sistem Kehadiran Bergilir. Sistem ini mewajibkan semua daimyo bergilir-gilir tinggal di Edo selama 6 bulan setiap tahun. Apabila daimyo pulang ke tanahnya sendiri, isteri dan anak-anak mereka dikehendaki tinggal di Edo sebagai penjamin. lni ialah satu cara untuk memastikan bahawa daimyo tidak memberontak. Semasa berada di Edo, daimyo dikehendaki melakukan berbagai-bagai upacara dan tugas pentadbiran untuk Shogun Tokugawa. Mereka dilarang melawat tanah lain tanpa kebenaran Shogun apabila mereka berada di tanah sendiri. Mereka juga perlu memberi sumbangan kepada Shogun untuk membesarkan kota Edo atau menjaga makam Ieyasu di Nikko. Golongan daimyo sangat benci dengan sistem ini kerana mereka terpaksa mengeluarkan belanja yang lebih. Mereka terpaksa mengendalikan dua tempat kediaman, satu di Edo dan satu lagi di tanah sendiri.

Page 20: Rashman skema k2 negeri sembilan

18

B) Daimvo

• Shogun dibantu oleh golongan pembesar yang dipanggil Daimyo. Pemberian kuasa kepada daimyo berdasarkan pertalian kekeluargaan dan ketaatan kepada Shogun. Terdapat tiga kategori Daimyo iaitu Daimyo Fudai, Daimyo Shimpan dan Daimyo Tozama.

• Daimyo Fudai ialah warisan Ieyasu. Golongan ini di tempatkan di kawasan strategik di sepanjang Tokaido. Peranan mereka adalah untuk mengawasi segala tindak- tanduk Daimyo Tozama. Ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang serangan daripada Daimyo Tozama.

• Daimyo Shimpan adalah sama keturunannya dengan Tokugawa.Golongan ini ditempatkan di wilayah-wilayah strategik supaya menjadi barisan pertahanan utama bagi Tokugawa.

• Golongan Daimyo Tozama ialah golongan daimyo yang bersifat neutral atau bermusuhan dengan Ieyasu. Golongan ini ditewaskan oleh Shogun Tokugawa. Mereka diberikan wilayah-wilayah yang jauh atau kurang strategik. Daimyo Tozama dikehendaki menyumbang tenaga manusia, bahan-bahan, dan wang untuk berbagai-bagai kerja awam dan pembinaan istana bagi Shogun Tokugawa. Mereka juga diperintah untuk memusnahkan semua kapal mereka yang beratnya melebihi 50 tan. Semua tindakan ini bertujuan untuk melemahkan kekuasaan ekonomi Daimyo Tozama.

China

A) Pembesar Peringkat Pusat/ Aristokrat (Bangsawan)

• Pembesar-pembesar ini dipilih oleh oleh Maharaja daripada golongan yang telah lulus sistem peperiksaan awam dan dianugerahkan ijazah yang tertinggi.

• Mereka ialah pegawai kanan kepada Maharaja dan bertugas di kementerian-kementerian yang penting yang melibatkan penggubalan dasar seperti menganggotai 'Imperial Secretariat'yang bertanggungjawab mengubal dasar negara dan 'Imperial Chancelory' yang bertanggungjawab meminda sesuatu dasar.

• Dasar berkenaan akan dilaksanakan di peringkat wilayah sama ada oleh pembesar atau pegawai bawahan dalam Jabatan Hal Ehwal Negara.

• Enam jabatan dibentuk iaitu Jabatan Kakitangan, Jabatan Upacara, Jabatan Tentera, Jabatan Kehakiman, Jabatan Hasil dan Cukai dan Jabatan Kerja Awam.

• Satu jabatan penting yang bersifat rahsia ialah Jabatan Penapis yang bertindak sebagai dan telinga' kepada pemerintahan Maharaja.

B) Gentri (Cendekiawanl

• Pembesar wilayah juga dibantu oleh pembesar tempatan iaitu gentri (bijak pandai lulusan pendidikan Confucius). Gentri lebih berminat untuk mengurus pemiagaan keluarga sebagai tuan tanah. Mereka bertindak sebagai orang perantaraan antara pembesar kerajaan dengan rakyat jelata.

• Mereka diutamakan untuk menjawat jawatan pembesar tempatan.

Page 21: Rashman skema k2 negeri sembilan

19 C) Tentera

• Golongan tentera juga dilantik sebagai pembesar dalam usaha untuk memastikan wilayah itu berada dalam keadaan aman dan tenteram serta mematuhi segala arahan dan kerajaan pusat.

Kesimpulan

Pembesar China dan Jepun memainkan peranan penting dalam sistem feudal . Walau bagaimanapun mereka mempunyai kuasa terhad berdasarkan bidang kuasa masing-masing dan tertakluk di bawah kuasa dan arahan Shogun di Jepun dan Manchu di China.Ramai pembesar pada zaman Tokugawa berasa tertekan dan tidak berpuas hati. Golongan Daimyo jatuh miskin berkomplot dengan golongan saudagar untuk menjatuhkan Shogun Tokugawa. Di China orang bawahan dapat meningkatkan taraf mereka ke kelas pegawai sarjana sekiranya mereka lulus sistem peperiksaan awarn berdasarkan ajaran Confucius.

Page 22: Rashman skema k2 negeri sembilan

20

8. Huraikan kegiatan ekonomi sara diri di Indonesia dan Thailand sebelum kedatangan barat.

( 25 markah)

Pengenalan (3 markah)

System ekonomi di Asia Tenggaran bersifat sara did mengalami perubahan selepas kedatangan Barat. Indonesia dan Thailand menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi dengan sebahagian besar menjalankan kegiatan pertanian. Kegiatan ekonomi ini banyak dikuasai oleh golongan kaya, terutamanya bangsawan. Tanaman utama adalah padi disamping tanaman yang lain.

Isi (5 x 2 markah)

Di Indonesia 1. pertanian padi sawah merupakan ekonomi utama bagi penduduknya.

dilakukan secara besar-besaran sepanjang dataran pantai lanar dan Iembah-lembah.

- di jalan Pulau Jawa dan Madura - diusahakan dengan bantuan siistem pengairan.

2. Padi huma dikenali juga sebagai padi bukit. - ditanam di kawasan kering dan lereng bukit yang tinggi - kaedah digunakan dengan penebangn dan pembakaran hutan sebelum musim hujan - selepas tiga tahun mereka berpindah ketempat lain.

3. tanaman samping - jagung, keledek, ubi kayu - jagung merupakan tanaman makanan yang penting - diperkenalkan oleh Portugis pada abad ke 16

4 Tanaman lain seperti tebu dan kelapa - tebu ditanam di wilayah Cherbon - kelapa di seluruh kepualauan Indonesia terutama suhu yang tinggi, hujan lebat dan

tanah yang gembur. - bunga cengkih dan buah pala dan kulit kayu cendana di usahakan.

5. Perdagangan dan perusahaan - di jalakan secara kecil-kecilan - di kawasan anatara pendalaman dan pantai peiabuhan. - menjalankan perusahaan batik sebelum musim menuai padi - perdagangan melibatkan saudagar-saudagar Jawa dan pedagangan kecil - antara barang dagangan lain ialah garan, periuk belanga, kain dan candu.

Di Thailand (5 x 2) 1. kegiatan ekonomi tradisional masyarakat Thailand ialah pertanian, yang utama padi

sawah. - di jalankan di Lembah Menang Choa Pharaya - menggunakan air banjir dari sungai sebagai saliran tambahan. Padi bukit di uasahkan oleh suku kaum Karen, Meo, Hammang, Lissau, yao, Shan. - padi bukit ini juga seperti pertanian pindah.

Page 23: Rashman skema k2 negeri sembilan

21 2. tanaman lain juga di usahakan

- sekoi, jagung, keladi dan tebu - tebu di gunakan untuk dijadikan gula - di tanam di wilayah Makhom, Chaisa, bangplasoi, Paedriu. - dieksport ke China, Parsi, Arab dan Eropah. - lada hitam , kapas, buh-buahan dan tembikar.

3. Perdagangan lada hitam, kayu cendana, garam, sarang burung dan telur penyu - raja menjadikan lada hitam sebagai hadiah atau barang pemberian kepada kerajaan

asing - hubungan dagangan dengan Ayudya dan Chna - tujuan mendapatkan bahan-bahan binaan dan peralatan senjata - dimonopoli oleh golongan keluarga raja - Perusahaan kecil-kecilan oleh penduduk kampung - menenun kain selebar empat kaki sebagai pakaian

4. Perlombongan bijih timah - dijalankan di Phuket dan Ranong - memerlukan modal yang besar serta teknologi yang tinggi dan modem - dikuasai oleh pemodal-pemodal China - menggunakan kaedah pam rantai

5. Perikanan - hasil laut merupakan sumber proten utama kerana penganut agama Buddha tidak

makan daging - menangkap ikan di jalankan di sawah-sawah padi

Kesimpulannya, sebelum kedatangan Barat di Indonesia dan Tahiland, kegiatan ekonomi

utama kedua-dua Negara ialah pertanian. Kaedah yang digunakan bersifat tradisional dengan

menggunakan peralatan yang sederhana. Penduduk kedua-dua berkemahiran dari segi

pembinaan sistem pengairan dan penggunaan baja organic. Masyarakat Indonesia dan Tahiland juga menjalankan kegiatan ekonomi lain seperti pertukangan dan perdagangan secara

kecil-kecilan. Pihak Barat telah memperkenalkan sistem ekonomi yang lebih mengutamakan

keuntungan semata-mata. Hal ini menyebabkan penduduk tempatan yang menjalankan kegiatan ekonomi tradisional tidak mampu bersaing dengan penguasa Barat.

Page 24: Rashman skema k2 negeri sembilan

22 9. BINCANGKAN PROSES PENGILHAKAN KUASA-KUASA BARAT DI INDO-CINA DAN INDIA PADA ABAD KE-19. Pengenalan.

Kuasa-kuasa Barat menjalankan imperialisme di Asia pada abad ke-19 dan secara tidak langsung ada yang menjalanakan proses pengilhakan atau dasar menjajah secara paksa. Ini dapat dilihat oleh Peranchis di Indo-Cina dan Britain di India.Tujuan utama proses ini berlaku adalah ekoran daripada dasar Barat yang ingin menguasai bukan sahaja kepentingan ekonomi di Asia tetapi juga berkeyakinan untuk meluaskan pengaruh mereka di Indo-China dan India.

PENGILHAKAN INDO-CHINA

1. Pengilhakan Tourane dan Saigon

Kemuncak permusuhan peranchis —Vietnam berlaku pada zaman pemerintahan Maharaja Tu Duc. Kegiatan anti Kristian semakin meluas dan kejadian pembunuhan mubaligh seperti Paderi Augustin Schoeffler dan Paderi Jean-Louis Benard antara tahun 1851 dan 1852 . Akibatnya, Raja Peranchis Napolean III mengambil tindakan untuk menakluki Vietnam. Peranchis menggunakan kematian seorang Paderi sepanyol (Father Diaz) di Tongking atas tuduhan membantu pemberontak menentang kerajaan. sebagai alas an menyerang Vietnam. Pada 1 Sept 1858, De Genouilly menyerang dan menguasai Tourane.

Kemudian de Genouilly dan tenteranya mengalih perhatian terhadap Saigon yang merupakan kawasan pertanian padi utama dan pusat pengumpulan padi bagi Vietnam. Pada tahun 1862, maharaja Tu Due mengaku kalah dan menuntut perdamaian dengan Peranchis. Satu perjanjian di antara Tu Duc dan Peranchis ditandatangani pada Jun 1862. Isi perjanjian tersebut ialah:

1. Tu Duc menyerahkan tiga buah wilayah di timur Cochin China kepada Peranchis 2. Pelabuhan seperti Tourane,Balat dan Kaung Anh dibuka kepada peranchis. 3. Kapal-kapal Peranchis dibenarkan belayar disepanjang Singai Mekong. 4. Vietnam berjanji member kebebasan agama.Mubaligh kristian dibenar sebar agama di

Vietnam 2. Pengilhakan Cambodia

Cambodia memelihara kemerdekaannya dengan membayar ufti kepada Vietnam dan Siam. Pada 1862, laksamana Benard melawat Raja Norodom dan memerintahnya membayar ufti kepada Peranchis bukan lagi kepada Vietnam. Pada tahun 1863, Laksamana La Gandiere memaksa Raja Norodom menandatangani satu perjanjian dengan Peranchis. Raja Norodom bersetuju menghentikan pembayaran kepada Vietnam dan Siam. Siam membantah terhadap campurtangan Peranchis di Cambodia kerana asalnya Cambodia adalah negeri naungan Siam.

Page 25: Rashman skema k2 negeri sembilan

- Perselisihan Peranchis-Siam di atasi melalui perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1867. Menurut perjanjian, Siam menarik balik semula tuntutan ke atas Cambodia dan sebagai balasannya,

23

Peranchis mengakui kedaulatan Siam keatas Battambang dan Siem Reap. Dengan itu ,Cambodia

menjadi naungan Peranchis dan Raja Norodom menjadi raja boneka di bawah Peranchis.

3. Pengilhakan Tongking (Utara Vietnam ) dan Annam

Tujuan utama Peranchis menguasai Tongking adalah untuk meluaskan pengaruh perdagangannya. Selain itu Peranchis juga berasa bimbang akan persaingan dari kuasa-kuasa Barat lain sepert Jerman dan Itali serta kekejaman terhadap mubaligh Kristian di Vietnam

Tahun 1873, pedagang Peranchis Dupis dilarang berniaga garam kerana ancam perdagangan yang jadi monopoli Mandarin Vietnam. Peranchis menguasai Hanoi.pada tahun 1882..

Pengilhakan ke atas Tongking dan Annam disempurnakan semasa pemerintahan Jules Ferry. Beliau seorang Perdana Menteri yang bersifat imperialis. Beliau menggunakan alasan kekacauan politik dan soisal di Tongking untuk menyerang Tongking. Selepas kematian Maharaja Tu Duc, tentera Vietnam menjadi lemah untuk menyerang Peranchis. Pengganti Tu Duc iaitu Maharaja Hiep Hoa bersetuju menandatangani satu perjanjian dengan Peranchis pada bulan Ogos 1883. Isi Kandungannya;

1. Vietnam diiktiraf sebagai negeri naugan Peranchis. 2. Wilayah Hinh Thuan diserahkan kepada Peranchis. 3. Vietnam tank balik semua tenteranya di Tongking. Peranchis menguasai seluruh Vietnam.

4. Pengilhakan Laos

Peranchis campurtangan dalam hal ehwal Laos dengan membantah penghantaran ufti kepada Siam dan mendakwa Laos harus menghantar ufti kepada Peranchis kerana Vietnam sudah pun menjadi naungannya. Tahun 1886,Peranchis menuntut hak ke atas seluruh kawasan di sebelah Timur Sungai Mekong termasuk Luang Prabang. Laos membantah menyebabkan Peranchis melantik Auguste Pavie sebagai Naib Konsulor di Luang Prabang. Kemudian Siam campurtangan dengan membantu pemberontak Laos yang melarikan diri. Peranchis membantu Raja Luang Prabang iaitu Raja Oun Khan menentang pemberontak dan memaksa mereka menyerah

Peranchis mengambil alih Sip Song Chui Thai pada tahun 1888 dan raja Oun Khan ditabal semula di Luang Prabang yang dijadikan negeri naungan Peranchis. Selepas itu Auguste Pavie dilantik menjadi Residen negeri di Bangkok pada tahun 1892. Disebabkan keengganan Siam mengakui tuntutan Peranchis, dua buah kapal tiba di Pak Nam pada

Page 26: Rashman skema k2 negeri sembilan

tahun 1893. Kapal tersebut dibedil oleh Siam tetapi Peranchis berjaya mengalahkan Siam dan kapal tersebut terus ke Bangkok. Persitiwa Pak Nam ini mencemaskan Siammenyebabkan bersetuju berdamai dan menyerahkan Luang Prabang serta seluruh wilayah di sebelah Barat Sungai Mekong. Siam juga berjanji mengundurkan tenteranya dari Battambang dan Siam Reap. Dengan ini,Peranchis dapat menguasai semua kawasan yang terletak di tebing Sungai Mekong dan wilayah-wilayah itu disatukan dalam Laos.

24

PENGILHAKAN INDIA

1. Zaman Lord Bentick.

Menjadi gabenor Jeneral India tahun 1825- 1835. Beliau campurtangan dan mengilhak wilayah seperti Coorg dan Maysore atas ala an pembesar wilayah gagal menjalankan pentadbiran dengan stabil dan aman. Mengilhak Cachar atas alasan raja Cachar mangkat tanpa waris dan atas permintaan dan kehendak penduduk tempatan.

2. Zaman Lord Ellenborough

Menjalankan dasar pengilhakan dengan cara mencantumkan wilayah Gwalior selepas kematian Daulat Rao Sindhia ( ketua paling gagah antara puak Maratha). Tentera British menawan Lahore(1846) dan berjaya menewaskan tentera Sikh hingga terpaksa menandatangani Perjanjian Perdamaian Mac 1846.

Tahun 1832, perjanjian antara British dengan amir-amir Sind benarkan pedagang British lalui wilayah Sind.Tentera British gunakan wilayah Sind sebagai laluan tentera dalam Peperangan sebabkan amir-amir tidak puashati. Amir-amir dituduh tidak bed kerjasama kepada British hingga dipaksa serah bahan api dan wilayah kepada British. Amir-amir menyerang residensi British. Akibatnya Hyderabad,Mirpur dan Sind diletak dibawah Empayar British.

3. Zaman Lord Dalhousie

Menjalankan pengilhakan melalui dua cara dan telah menimbulkan perasaan curiga orang-orang India.

3.1 Doctrine of Lapse/Undang-undang Lesap waris. Bilamana pemerintah-pemerintah negeri lindungan British yang gagal meninggalkan waris selepas kemangkatan baginda maka negeri itu akan diambil alih oleh British. contohnya; Jhansi Nagpur,Baghat dan Nagpur

3.2 Doktrin `Kebaikan Untuk Diperintah" Undang-undang British akan mengambil alih pentadbiran sesebuah wilayah/negeri bilamana berlaku salah perintah,kezaliman dan tidak stabil dinegeri/wilayah tersebut .Contohnya,pengilhakan ke atas wilayah Oudh dan Maratha kerana pemerintahnya mengabaikan pemerintahan dan berlaku kekacauan.

Page 27: Rashman skema k2 negeri sembilan

3.3 Mengisytiharkan perang ke atas Sikh dan menewaskan mereka dalam pertempuran Punjab menyebabkan wilayah Punjab diilhak.

Kesimpulan.Kedua-dua kuasa iaitu Peranchis dan British berjaya menggunakan taktik pengilhakan untuk merampas kuasa dan seterusnya menjajah indo-China dan India.Walau bagaimanapun, keadaan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati penduduk di kedua-dua negara seterusnya membawa kepada berlaku tindak balas seperti Dahagi di India 1857.

25

10. Bandingkan langkah- langkah pemodenan yang dilaksanakan oleh Raja Mongkut di Thailand dan Raja Mindon Min di Myanmar dalam menangani kemaraan kuasa-kuasa barat.

PENDAHULUAN

• Thailand di bawah Mongkut dan Burma di bawah Raja Mindon telah mengubah dasar tutup pintu kepada buka pintu.

• Thailand dan Burma tidak mahu menerima nasib yang sama seperti China. • Perjanjian Bowring 1855 dan Perjanjian Perdagangan Inggeris-Burma 1862 dan 1867

merupakan titik permulaan pembaratan dan permodenan di Thailand dan Burma. • Kebijaksanaan raja-raja Thai dan Raja Mindon Burma menyebabkan Thailand dan Burma

berada dalam keadaan aman dan tidak memberi peluang kepada kuasa-kuasa Eropah untuk menjajah Thailand dan Burma.

• ISI:

a. Thailand:

i). Pembaharuan luar negeri

• Rama IV mengubah dasar tutup pintu kepada buka pintu • Baginda menjalankan dasar berbaik-baik dengan kuasa Eropah agar Thailand • tidak menerima nasib yang sama seperti China dan Burma. • Raja Thai mengadakan perjanjian perdagangan dengan Inggeris (1855),ekoran

daripada itu perjanjian yang sama ditandatangani di antara Siam dengan Amerika dan Perancis(1856),Denmark(1858),Portugal(1859) dan sebagainya.

• Mongkut juga telah memberikan hak wilayah asingan kepada Barat.

ii).Pembaharuan dalam negeri

• Mongkut menggaji pakar-pakar Barat dalam pelbagai bidang untuk berkhidmat sebagai penasihat dan ketua-ketua dalam pelbagai jabatan.Contoh, Rolin Jaequemins sebagai penasihat umumdan Ann Leonowens sebagai pendidikan.

• Raja Mongkut menjalankan dasar pembaharuan dan pembaratan negara Thailand melalui pendididkan, pentadbiran,perundangan,dan sebagainya.

• Pembaharuan Raja Mongkut dalam bidang ekonomi,sosial,serta agama dan pentadbiran dapat membantu Thailand bagi menjadi negara yang bebas daripada penjajahan.

Page 28: Rashman skema k2 negeri sembilan

• Memansuhkan sistem mengadap dengan menyembah raja kepada orang asing,mereka dibenarkan menunjukkan hormat dengan cara mereka sendiri.

• Raja Mongkut juga cuba menghapuskan sistem perhambaan. • Mubaligh Kristian dibenarkan menyebarkan agama Kristian di Thailand. • Layanan yang sama diberikan kepada semua kuasa Eropah. • Raja Chulalongkorn meneruskan dasar pembaratan, persahabatan, dan

perdagagangan ayahandanya 26

iii).Penyerahan wilayah naungan Thai kepada Inggeris dan Perancis:

• Raja Mongkut menyerahkan wilayan naungan (Kemboja) kepada Perancis pada tahun 1867.

• Raja Chulalongkorn juga melepaskan wilayah naungan, 1888 daerah Tongking Utara, 1893 seluruh daerah di I Timur Sungai Mekong termasuk Luang Prabang, 1904 daerah di sempadan Laos-Thailand dan 1907 wilayah Angkor, Battambang dan Siemreap.

• Raja Chulalongkorn juga melepaskan Negeri-negeri Melayu Utara kepada Inggeris pada tahun1909 demi mengekalkan kemerdekaan Thailand.

b. Burma:

i).Pembaharuan dalam negeri:

• Mengukuhkan kerajaan kerajaan pusat dan menghapuskan unsur-unsur feudal, seperti pada tahun 1861 menghapuskan sistem Myosa.

• Mengambil beberapa pegawai Eropah, Perancis, dan (tali untuk berkhidmat di Burma.

• Memperkenalkan cukai pendapatan Thathameda ke atas tiap-tiap keluarga. • Mewujudkan sepuluh jawatan Kayaigwun yang baru bagi menyelaraskan Myowun.

ii).Ekonomi:

• Memperkenalkan mats wang syiling, 1861. • Menubuhkan kira-kira 50 buah kilang kecil yang diselenggarakan oleh orang Barat,

membangunkan perusahaan perlombongan arang batu dan besi. • Menggalakkan perdagangan dengan Burma Hilir yang berada di bawah

pemerintahan British. iil).Hubungan Luar:

• Raja Mindon Min benci peperangan, baginda menjalankan dasar berbaik-baik dengan Britain dan kuasa-kuasa Barat yang lain.

• Baginda menandatangani dua perjanjian perdagangan Inggeris-Burma pada 1862 dan 1867. Antara isi perjanjian ialah pedagang British dan Burma diberi kebebasan berdagang di Burma Hulu dan Burma Hilir, membenarkan seorang ejen british menetap di Mandalay. Baginda bersetuju memansuhkan hak-hak monopolinya kecuali ke atas kayu jati, petroleum, dan batu permata; mengurangkan duti kastam kepada 5% daripada jumlah nilai setiap konsignasi barang-barang; bersetuju membenarkan seorang lagi ejen British menetap di Bhamo dan sebagainya.

Page 29: Rashman skema k2 negeri sembilan

• Pada akhir pemerintahan Raja Mindon Min, hubungan diplomatic Burma-Inggeris mulai merosot kerana Inggeris enggan memulangkan wilayah-wilayah Burma yang telah ditawan terutamanya Pegu.

• Layanan buruk terhadap perwakilan Burma yang dihantar ke London. • Mengarahkan wakil Inggeris dan orang asing menanggalkan kasut mereka sebelum

masuk ke dalam istana. KESIMPULAN:

Usaha-usaha pembaharuan dan pemodenan yang dijalankan oleh Raja Mongkut dan Chulalongkorn yang terkenal dalam sejarah Thailand dan Raja Mindon terkenal dalam sejarah Burma telah berjaya menahan atau mengekang kemaraan kuasa-kuasa Barat ke atas Thailand dan Burma pada abad ke 19. 27

11. Sejauhmanakan kepincangan dalam sistem pemerintahan yang membawa kepada meletusnya Revolusi China 1911 dan Revolusi Siam 1932.

1. Mulai awal abad ke-20, masyarakat tempatan di negara China dan Siam telah mulamenunjukkan keinginan untuk melakukan perubahan di negara masing-masing yang membawa kepada tercetusnya Revolusi China pada tahun 1911 dan Revolusi Siam 1932.

2. Revolusi China 1911 telah dilakukan oleh golongan revolusiner yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen, Liang Chi Chao dan lain-lain. Revolusi ini dilancarkan bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan beraja mutlak iaitu Dinasti Manchu dan menggantikannya dengan kerajaan republik.

3. Sementara Revolusi Siam pula telah dicetuskan oleh golongan intelektual berpendidikan Barat yang diterajui oleh Pridi Panomyong, Pya Bahol dan Phibul Songgram serta ahli-ahli Pat Rakyat (People's Party). Revolusi ini berlaku selama 3 hari sahaja tanpa menumpahkan darah. Tujuan utama revolusi ini dilancarkan adalah untuk mengubah pentadbiran daripada sistem beraja mutlak kepada raja berperlembagaan.

B. ISI

REVOLUSI CHINA 1911.

1. Faktor-faktor berlaku revolusi:

a) Kelemahan kerajaan Manchu

i. Rakyat ingin menggulingkan kerajaan Manchu kerana pegawai-pegawainya telah mengamalkan korupsi dan penyelewengan.

ii. Kerajaan Manchu juga sering mengalami kekalahan dalam peperangan-peperangannya dengan Barat. In' menyebabkan rakyat China menganggap yang Manchu telah thilang mandat dan syurga' dan perlu digantikan dengan kerajaan yang baru. Oleh itu rakyat China telah menyokong idea Dr. Sun Yat Sen untuk menubuhkan kerajaan republik.

b) Kesengsaraan sosio-ekonomi rakyat China

Page 30: Rashman skema k2 negeri sembilan

i. Rakyat China semakin sengsara dari segi sosio-ekonomi apabila negara mereka sering dilanda bencana-bencana alam seperti kemarau, banjir dan tanah runtuh. Keadaan ini menyebabkan rakyat hilang punca pendapatan serta bekalan makanan yang tidak mencukupi. Ini menyebabkan mereka telah menyalahkan kerajaan Manchu.

ii. Manchu juga tidak begitu menghiraukan kebajikan rakyat terutama orang-orang China tulen. Ini telah menyemarakkan lagi perasaan anti-Manchu di kalangan rakyat.

28

c) Pengaruh gerakan revolusioner

Rakyat China juga telah terpengaruh dengan idea-idea revolusioner yang dibawa oleh golongan intelek seperti Kang Yu Wei, Liang Chi Chao dan Dr Sun Yat Sen. Keadaan ini turut mempercepatkan lagi berlakunya revolusi ini.

d) Kemajuan sistem komunikasi dan pengangkutan

Kemajuan sistem komunikasi seperti sistem telegraf dan pos serta sistem pengangkutan seperti jalan raya dan jalan keretapi telah menyebabkan aliran perjuangan revolusi dapat disebarkan dengan cepat di seluruh negara China terutama ke kawasan pedalaman. Keadaan ini mempercepatkan lagi proses revolusi.

e) Tindakan Manchu memilik negarakan jalan jalankeretapi

Keadaan ini telah menyebabkan timbul rasa tidak puas hati di kalangan pembesar-pembesar wilayah yang telah hilang punca pendapatan mereka sejak sekian lama. Ini menyebabkan golongan pembesar ini telah menyokong golongan revolusi.

REVOLUSI THAI 1932

Revolusi Thai merupakan revolusi yang agak berbeza dengan revolusi-revolusi lain kerana ianya tidak berlaku di seluruh negara Thai, hanya melibatkan 170 orang sahaja yang terdiri danpada ahli-ahli parti Rakyat, tidak menumpahkan darah dan berlaku secara aman. Revolusi ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin intelek dan tentera di bawah pimpinan Pridi Panomyong, Pya Bahol, Phibul Songgram dan Khuang Aphaiwong.

1. Faktor-faktor berlaku:

a) Rasa tidak puas hati rakyat semasa pemerintahan Raja Vajiravudh (1910-1925)

Populariti monarki mutlak raja telah merosot ketika pemerintahan Raja Vajivarudh iaitu Rama VI (1910-1925) ekoran daripada tindakan baginda yang mengamalkan nepotisme, kronisme, boros dan kemuncaknya ialah penubuhan pasukan tentera peribadinya iaitu Wild Tiger Corps'. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati tentera kerajaan yang kemudiannya cuba melakukan rampasan kuasa sebanyak dua kali tetapi gagal.

Page 31: Rashman skema k2 negeri sembilan

b) Kelemahan pemerintahan Raja Prajadhipok (1925-1935)

Kemunculan Rama VII iaitu Raja Prajadhipok (1925-1935) memburukkan lagi keadaan kerana cubaan baginda untuk memulihkan ekonomi negara telah menyemarakkan lagi perasaan tidak puas hati rakyat kerana rakyat merasai kesan ekonominya seperti memotong gaji pegawai-pegawai kerajaan dan tentera, menamatkan tugas pegawai-pegawai istana dan lain-lain.

29

c) Perbalahan antara Menteri Perdagangan dan Menteri Peperangan

Ketidakpuasan hati rakyat terhadap sistem monarki semakin meruncing apabila berlaku perbalahan dalam kabinet Prajadhipok antara Menteri Perdagangan iaitu Putera Purachatra dengan Menteri Perang iaitu Putera Bovaradej pada Oktober 1931. Keadaan ini memuncakkan lagi apabila rakyat tidak yakin terhadap pemenntahan beraja di Siam.

d) Kemunculan golongan berpendidikan Barat

Golongan ini muncul ekoran daripada perkembangan sistem pendidikan yang dilakukan oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Golongan ini telah terdedah kepada idea-idea Barat seperti demokrasi, liberalisme, sosiaiisme dan anti-monarki. Apabila pulang ke Siam, mereka ingin mengubah struktur pemerintahan Siam yang masih berbentuk monarki raja. Oleh itu, golongan ini telah menubuhkan sebuah parti yang dikenali sebagai Parti Rakyat untuk merealisasikan perjuangan mereka.

C. KESIMPULAN:

1. Sebagai kesimpulannya kita dapati, revolusi yang berlaku di negara China dan Siam telah meninggalkan kesan yang berbeza.

2. Di negara China, revolusi ini telah berjaya menjatuhkan kerajaan beraja mutiak dan digantikan dengan kerajaan republik. Walau bagaimanapun, kerajaan republik ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana pemimpin dan rakyat negara China tidak memahami istiiah republik. Keadaan ini menyebabkan muncul golongan beridealogi komunis yang kemudiannya berjaya menubuhkan kerajaan Republik Komunis mulai tahun 1949.

3. Di Siam pula, keadaan agak berbeza kerana revolusi ini hanya berjaya mengubah kerajaan beraja mutiak sahaja dan digantikan dengan kerajaan demokrasi beraja berperlembagaan. Walaupun demokrasi cuba dijalankan di Siam namun ianya amat terhad kerana campur tangan pihak tentera dan sering kali berlaku rampasan-rampasan kuasa sebelum dan selepas Perang Dunia yang kedua.

Page 32: Rashman skema k2 negeri sembilan

30

12. Bincangkan usaha pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan di Filipina dan Vietnam dari tahun 1945 hingga tahun 1963.

Pendahuluan

Selepas mencapai kemerdekaan daripada penjajah Barat, khususnya Amerika Syarikat dan Perancis, kedua-dua buah negara, iaitu Filipina dan Vietnam telah berusaha untuk membangunkan ekonomi dan sosial negara masing-masing. Negara Filipina telah mencapai kemerdekaan pada 4 Julai 1946. Kemerdekaan negara daripada penjajah telah mengukuhkan penguasaan rakyat tempatan terhadap pembangunan ekonomi negara masing-masing. Perkembangan ekonomi Filipina dan Vietnam tertumpu kepada ekonomi komersial. Filipina dan Vietnam telah menggalakkan kemasukan pemodal-pemodal asing untuk melabur di negara masing-masing.

Filiphina

Selepas mencapai kemerdekaan, Filipina menghadapi masalah ekonomi yang kritikal. Filipina tidak mampu membangunkan ekonominya Oleh yang demikian, Presiden Roxas telah meminta bantuan kewangan dari Amerika Syarikat. Amerika Syarikat telah memberikan pinjaman sebanyak AS$70 juta daripada Perbadanan Kewangan Pembinaan Semula.Perdagangan luar Filipina telah meningkat, khususnya dengan Amerika Syarikat. Filipina telah mengikat perjanjian dengan Amerika Syarikat melalui Akta Perdagangan Filipina 1946. Hubungan perdagangan tersebut tidak banyak menguntungkan Filipina kerana Filipina terpaksa menjual barangan kepada Amerika Syarikat dengan harga yang murah. Filipina tidak boleh menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain.Filipina telah meminta bantuan kewangan dari Amerika Syarikat pada tahun 1950. Amerika Syarikat telah bersetuju untuk memberikan pinjaman sebanyak AS$250 juta untuk membangunkan Filipina. Amerika Syarikat telah memberikan tunjuk ajar tentang pengtuusan ekonomi kepada Filipina seperti menetapkan kadar cukai dan menggubal undang-undang untuk gaji minimum kepada pekerja sektor pertanian.Filipina mengadakan rancangan pembangunan lima tahun di bawah pemerintahan Presiden Quirino. Rancangan tersebut tidak berjaya sepenuhnya kerana berlaku penyelewengan dalam pentadbiran seperti penipuan, rasuah dan pembaziran dalam belanjawan negara.