22
 Tamadun Tamadun boleh dimaksudkan F1 Madain atau mudun F2 Madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. F3 Civilisation berasal dari Greek H1 civitasbermaknabandar F4 Peradaban manusia. F5 Maksud tamadun dari sudut Barat: F6 Dikaitkan dengan pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan H1 penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. F7 Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuahmasyarakat. F8 Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. F9 Maksud tamadun dari sudut Islam: F10 Merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. F11 Ibn Khaldun melihat dari aspek kehidupan bandar. F12 Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. F13Ibn Khaldun H1nama sebenar Abd Al Rahman Ibn Muhamad. H2 Lahir  di Tunisiab. H3Pemikir yang unggul dan asli sosiologi Islam Terdapat 6 ciri tamadun iaitu: F1 Petempatan kekali. H1Lebih sistematik, tidak berpindah randah. H2 Berusaha menternak, bertani, dan mencipta peralatan bagimeningkatkan pengeluaran. F2 Sistem pemerintaha n H1 Pemerintahan yang bersistem dengan Raja sebagai ketuadianggap mewakili tuhan. H2 Adanya sistem perundangan yang mengawal perilaku rakyat,menjaga keamanan dan kemakmuran. F3 Agama dan Kepercayaan H1Manusia mula percaya ada kuasa ghaib yang mengawal sekelilingmereka H2Wujud kepercayaan animisme dan kemudian politisme danpenyembahan tuhan. F4 Kehidupan berorganisasi. H1Wujud lapisan masyarakat yang berperanan spt Raja,pembesarrakyat. H2 Dapat aturkan kehidupan yang stabil dan makmur. F5 Pengkhsusan Kerjai. H1Mengakibatkan peningkatan pengeluaran. H2 Berkembangnya pertukaran barangan dan pedagangan. TAMADUN HWANG HO Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang F1 Anyang Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut. F1 Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan F2 Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran F3 Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar F4 Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh F5 Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou? F1 Kezaliman pemerintah Raja Shang F2 Kebangkitan golongan hamba F3 Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

Sejarah k2.docx

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 1/22

 

TamadunTamadun boleh dimaksudkanF1 Madain atau mudunF2 Madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.

F3 Civilisation berasal dari GreekH1 civitasbermaknabandar F4 Peradaban manusia.F5 Maksud tamadun dari sudut Barat:F6 Dikaitkan dengan pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaanH1 penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran.F7 Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuahmasyarakat.F8 Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun.F9 Maksud tamadun dari sudut Islam:F10 Merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah.F11 Ibn Khaldun melihat dari aspek kehidupan bandar.F12 Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi

dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat.F13Ibn KhaldunH1nama sebenar Abd Al Rahman Ibn Muhamad.H2 Lahir  – di Tunisiab.H3Pemikir yang unggul dan asli sosiologi IslamTerdapat 6 ciri tamadun iaitu:F1 Petempatan kekali.H1Lebih sistematik, tidak berpindah randah.H2 Berusaha menternak, bertani, dan mencipta peralatan bagimeningkatkanpengeluaran.F2 Sistem pemerintahanH1 Pemerintahan yang bersistem dengan Raja sebagai ketuadianggap mewakili

tuhan.H2 Adanya sistem perundangan yang mengawal perilaku rakyat,menjaga keamanandan kemakmuran.F3 Agama dan KepercayaanH1Manusia mula percaya ada kuasa ghaib yang mengawal sekelilingmerekaH2Wujud kepercayaan animisme dan kemudian politisme danpenyembahan tuhan.F4 Kehidupan berorganisasi.H1Wujud lapisan masyarakat yang berperanan spt Raja,pembesarrakyat.H2 Dapat aturkan kehidupan yang stabil dan makmur.F5 Pengkhsusan Kerjai.H1Mengakibatkan peningkatan pengeluaran.H2 Berkembangnya pertukaran barangan dan pedagangan.

✽➀TAMADUN HWANG HO

Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti ShangF1 AnyangBerikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.F1 Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai HuanF2 Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiranF3 Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar F4 Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohF5 Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat taniMengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti

Chou?F1 Kezaliman pemerintah Raja ShangF2 Kebangkitan golongan hambaF3 Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

Page 2: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 2/22

Langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongandaripada pembesar merekaF1 Melalui ikrar taat setia kepada pemerintahF2 Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatangF3 Diminta melindungi RajaF4 Memberikan bantuan tentera pada masa perangF5 Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbananPeranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang HoF1 Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran RajaF2 Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiriF3 Bertanggungjawab memungut cukaiF4 Menguruskan pertahananF5 Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masingJelaskanSumbangan Tamadun Hwang Ho dalam setiap aspek berikut,(a) Bidang politik/pemerintahanF1 Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman DinastiChingF2 Gelaran raja ditukar kepada maharaja

F3 Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurgaF4 Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20F5 Raja dibantu oleh bangsawanF6 Raja dibantu oleh pegawai kerajaan.(a) Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanianF1 Memperkenalkan sistem pengairanF2 Pembinaan empangan SzechwanF2 Memperkenalkan alat pertanian daripada besiF3 Menggunakan cangkulF4 Menggunakan sabitF5 Memperkenalkan teknologi pembajakanF6 Memperkenalkan batas untuk tanaman(c) Ciri-ciri Sistem Tulisan Tamadun Hwang Ho

F1 Tulisan IdeogramF2 berbentuk gambar dan simbolF3 terhasil dari penilikan tulang oracleF4 diguna dalam penulisanF5 diguna dalam pencetakanF6 diguna oleh orang Jepun dan Korea(d) Bidang agama dan kepercayaanF1 Pemujaan roh nenek moyangF2 Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikutkesesuaian masaF3Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan denganunsur makanan,duit kertas dan barangan perhiasan

F4 Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari iniF5 Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada unsur saling melengkapi iaitu Yin dan YangF6Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alamsemesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar (e) Sistem kalendar F1 Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.F2 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.F3 Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuaiF4 Untuk menjalankan aktiviti harianF5

 Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan/perburuan/pengkebumian.

Page 3: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 3/22

(f) Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia padahari iniF1 Pembinaan sistem pengairanF2 Kemajuan teknologi pembajakanF3 Penciptaan cangkul/sabitF4 Alatan pertanian daripada besiF5 Pemujaan roh nenek moyangF6 Pengenalan sistem kalendar.F7 Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaanH1karyanya, The Art Of War membicarakan selok-belok perang danH2 cara menangani musuh telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa.H3diaplikasikan sebagai taktik dalam urusan perniagaanF8 Konsep Yin Yang berdasarkan keseimbangan unsur alam dalam perubatanF9 Konsep Feng Sui berlandaskan falsafah alam semestaF10 Penciptaan tulisan ideogramJelaskan proses pembentukan negara kota Tamadun Hwang Ho. (4m)F1 Anyang 

H1 Petempatan awal berdasarkan pertanianH2 membawa kepada kemunculan bandar-bandar (1)H3 Anyang menjadi negara kota terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan.F2 PusatH1 Di Bandar ini terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran Dinasti Shang(1)F3 Tinggal H1 Raja sebagai ketua pemerintah, golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan

bandar.(1)F4 Tembok H1 Anyang dilengkapi dengan tembokH2 untuk menghalang pencerobohan musuh

H3 dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani. (1)b)Huraikan organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang dalam tamadun Hwang Ho.(6m)F1Raja H1 Raja menduduki lapisan teratas diikuti golongan pembesar. (1)F2PetaniH1 Golongan petani yang membentuk sebahagian besar penduduk,H2 mendiami kawasan diluar negara kota ini. (1)F3 Artisan H1 Golongan artisan memiliki kemahiran menguasai teknologi gangsaH2 yang digunakan bagimenghasilkan senjata, perisai dan hiasan pada kereta kudaH3 yang digunakan oleh tenteraserta peralatan untuk upacara keagamaan. (1)

F4 TenteraH1 Golongan pembesar sahaja yang mampu memiliki tentera dan senjata gangsa

menggunakan keistimewaan mereka iniH2 untuk menundukkan golongan bawahan. (1)F5 HambaH1 Golongan paling bawah dalam masyarakat Shang ialah hamba. (1)Huraikan sistem sosial masyarakat Cina. (10m)F1AtasanH1- Golongan pentadbir, maharaja, pegawai istanaF2BawahanH1Rakyat terdiri daripada petani artisan iaitu golongan bawahanF3BahagiH1Confucius bahagikan kepada 4 kelas utamaF4SarjanaH1Golongan pertama sarjana yang berpendidikanF5Kedua

Page 4: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 4/22

H1Golongan kedua petani tulang belakang ekonomi CinaF6KetigaH1 Golongan tukangF7PedagangH1Golongan ke 4 paling bawahF8PendidikanH1 Golongan bertukar kelas melalui pendidikanb)Terangkan falsafah Taoisme.F1PengasasH1Pengasas kepada ajaran ini ialah Lao TzeH2 lahir di negeri Chu pada sekitar tahun 604S.M.F2MengembaraH1Lao Tze juga telah mengembara ke luar H2 untuk menyebarkan pengaruhnya.F3Tao te chingH1 menghasilkan buku yang bertajuk Tao Te ChingH2yang mengandungi idea falsafah Taoisme

H3kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama.F4JalanH1Dasar ajaran ini lebih menumpukan konsep TaoH2yang bermaksud jalan.H3Setiap tindakanakan ditentukan oleh Tao.F5TindakH1Manusia tidak harus bertindak apa-apaH2kerana jika manusia bertindak, maka, perkara iniH3adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei akan merosakkan dunia.F5 UbahH1 Lao Tze tidak menyetujui kerana manusia boleh mengubah sesuatu ke arahkebaikan

✽➁Pendidikan dalam Tamadun India

F1 Bermula pada zaman vedikF2 Mementingkan keagamaan/agama Hindu sebagai terasF3 Didominasi oleh kaum lelakiF4 Wanita tidak berpeluang untuk belajarF5 Pembelajaran kitab-kitab vedaF6 Bahasa sanskrit sebagai medium pengajaran dan pembelajaranF7 Menggunakan kaedah hafalan untuk mendalami kitab-kitab vedaF8 Pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha sebagai persediaan selepas matiF9 Tumpuan pendidikan ialah agama

F10 Mempelajari segala hukum agama untuk kesempurnaan hidupF11 Pengajaran nilai-nilai murniF12 Pendidikan tinggi di kolej BrahmanF13 Pendidikan turut diberikan di istanaF14 Universiti agama Budhha (Nalanda) turut diwujudkanF15 Untuk menjadi Brahmin seseorang harus menghafal pelbagai buku agama(Veda)F16 Turut mempelajari karya saintifik /falsafahF17 Meningkatkan ilmu sainsF18 Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan mengatasi buta huruf F19 Mendapat jawatan dalam kerajaan

Page 5: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 5/22

✽➁Pendidikan dalam Tamadun China

F1 Peperiksaan awam Mengandungi tiga tahapF2 Tahap pertama - Hsiu TaiH2a Setaraf dengan ijazah pertamaH2b Dijalankan di daerahH2C Diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahunF3 Tahap kedua – Chun JenH3a Setaraf dengan sarjanaH3b Dijalankan di kota daerahH3c Tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekaliF4 Tahap ketiga - ChinShihH4a Setaraf dengan doctor falsafahH4b Dijalankan di ibu kota empayar, bertempat di istana iaitu di hadapan maharajaF5 Lulus ijazah pertama berpeluang menjadi pegawai kerajaanF6 Lulus ijazah ketiga layak menjadi pendidikF7 Peperiksaan dikendalikan dengan ketat

H7a Sesiapa yang meniru dihukum matiH7b Pemeriksa dikurung tiga hari sebelum hari peperiksaan untuk mengelakkanpenipuanH7c Mereka yang mengambil peperiksaan ditempatkan di dalam bilik dan makandisediakanH7c Dikurung selama tiga hari untuk menulis jawapanSebab Kita Perlu Memberikan Penekanan Kepada Pendidikan AgamaF1 Melahirkan masyarakat yang bermoralF2 Menjaga keharmonian masyarakatF3 Melahirkan masyarakat yang mematuhi agamaF4 Membolehkan masyarakat mengamalkan nilai moral yang baikF5 Sebagai persediaan menghadapi kematian

F6 Membentuk masyarakat yang patuh kepada TuhanF7 Mewujudkan masyarakat yang beragamaLangkah Meningkatkan Kualiti PendidikanF1 Pendidikan bermula pada usia enam tahunF2 Penekanan kepada semua aspek kemahiranF3 Menekankan aspek kemahiranF4 Meningkatkan latihan praktikalF5 Menambahkan bilangan pusat pengajian tinggiF6 Meningkatkan kemahiran guruSebab Sesebuah Negara Perlu Memberikan Penekanan Kepada PembangunanPendidikanF1 Melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan

F2 Melahirkan manusia berkemahiran tinggiF3 Melahirkan masyarakat berakhlak muliaF4 Melahirkan masyarakat yang boleh membuat keputusan yang tepatF5 Melahirkan manusia yang patuh kepada agama / berimanF6 Melahirkan masyarakat yang adil

✽➄Perjanjian AQABAH I & II

F1 Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah.F2 Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam.F3 Pada tahun 621M mengunjungi lagi danwujud perjanjian Aqabah 1.F4 Syarat Perjanjian Aqabah 1: F5 Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul.

F6 Mereka juga berjanji membantu perjuangan Nabi s.a.w.F7 dan tidak mengamalkan amalan JahiliahH7a seperti meminum arak,mencuri dan membunuh bayi perempuanF8 Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk mendakwah.F9 Pada tahun 622M,Perjanjian Aqabah 2.

Page 6: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 6/22

F10 Syarat Perjanjian Aqabah 2: F11 Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepadaNabi sawF12 Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi saw dan orang Islam di Makkahberhijrah

ke MadinahF13 Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal dan menjanjikankeselamatan

baginda dan orang Islam Makkah serta kesediaan mempertahankan Islam.

Kesan PerjanjianF1Penghantaran utusan dakwah ke MadinahF2Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia.F3Perlindungan bagi orang Islam Makkah.F4Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjaminF5Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah.F6Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah.

F7Megembalikan keaman dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi sawmelalui Islam.F8.Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah

✽➄PEPERANGAN

Nyatakan tujuan peperangan dalam IslamF1 mempertahankan diriF2 mempertahankan agamaF3 mempertahankan negaraF4 mencari keamananF5 melindungi rumah ibadatF6 melindungi harta bendaF7 melindungi manusia yang tidak berdosaF8menentang kezalimanSebutkan peperangan yang melibatkan orang Islam Madinah dengan orang QuraisyMakkahF1 Kerajaaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya:F2 Perang Badar 624M/2HH2a Dalam perang ini Islam menang,H2b Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish,H2c Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan.H2d Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri merekaH2e jika mengajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan.F3 Perang Uhud 625M/3H

F4 Perang Khandak 627M/5HF5 Perang Tabuk 630M/8HF7 Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu, iaitu H7a Allah memberi izin perang setelah diserang Quraisy H7b Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga.H7c Menentang kezaliman dan mempertahankan diri.H7d Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian.H7e Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik

Nyatakan peraturan peperangan mengikut Islam F1Boleh berperang jika diserangF2 Dilarang mulakan peperanganF3 Dilarang membunuh sesuka hatiF4 Dilarang memusnahkan tanamanF5 Dilarang menyeksa / membunuh tawanan perangF6 Hentikan peperangan jika musuh inginkan perdamaian

Kesannya lebih ramai memeluk Islam selepas Perang Badar 

Page 7: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 7/22

Sejarawan Barat mendakwa agama Islam tersebar melalui peperangan dankeganasan. Berikan alasan anda untuk menyangkal dakwaan itu.

F1 Orang Islam tidak pernah menganjurkan peperanganF2 Semua peperangan dicetuskan oleh orang Quraisy MakkahF3 Peperangan bukan untuk menyebarkan IslamF4Peperangan bertujuan mempertahankan maruah diri, agama dan bangsaF5 Islam tidak berkembang melalui paksaanF6 Islam dikembangkan secara sukarela dan toleransiF7 Nabi Muhammad s.a.w tidak memaksa tawanan perang memeluk IslamF8 Baginda mengampunkan tawanan perangF9 Dalam peperangan, tentera Islam dilarang bertindak ganasBerdasarkan pengetahuan anda, apakah keburukan peperangan ?F1 Kemusnahan harta benda F6 KemunduranF2 Kehilangan nyawa F7 Wabak penyakitF3 Kehancuran negaraF4 Dibebani hutang

F5 KebuluranPada pandangan anda, mengapakah kita perlu berusaha mengelakkan berlakunyapeperangan ?F1Memelihara keamanan dan kesejahteraan manusia.F2Menjamin pembangunan yang berterusan.F3Melindungi harta benda daripada musnah.F4Melindungi nyawa manusia yang tidak berdosa.F5Mewujudkan hubungan yang baik anta Negara.

✽➄Pembukaan kota Makkah

Nyatakan peristiwa-peristiwa yang membuktikan orang Quraisy Makkah telahmelanggar syarat Perjanjian Hudaibiyah.

F1 Orang Quraisy Makkah tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui.F2 Mereka tidak menghormati Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam.F3 Mereka telah membunuh beberapa orang Bani Khuzaah.  Apakah faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad s.a.w. bertindak menyerangkota Makkah pada tahun 630 Masehi ?F1 Pihak Quraisy Makkah melanggar Perjanjian HudaibiyahF2 Mereka tidak menghormati kebebasan yang dipersetujuiF3 Mereka membunuh orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada IslamF4 Merangka strategi meneruskan penyebaran IslamF5 Untuk memperkuatkan kerajaan Islam Madinah(b) Apakah strategi yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menguasaisemula kota Makkah?F1 Aman - Berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan.F2 Tentera - Menyediakan empat pasukan tentera yang terdiri daripada 10, 000orangH2a dipimpin oleh Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah danZubair 

al-Awwam.F3 Arah - Memasuki kota Makkah menerusi empat arah yang berlainanH3a dari utara,selatan barat dan barat daya.F4 Kepung - Orang Quraisy dikepung dengan rapi.F5 Memberi jaminan keselamatan kepada pendudukF6 Tidak menggunakan kekerasan

Terangkan peristiwa pembukaan semula kota Makkah oleh tentera Islam pada tahun630 Masehi.F1 Nabi Muhammad s.a.w. mengarahkan tentera Islam menyerang MakkahH1a kerana orang Quraisy Makkah melanggar Perjanjian HudaibiyahF2 Nabi Muhammad s.a.w. membentuk empat pasukan tentera

Page 8: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 8/22

H2aDiketuai Khalid al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah dan Zubair bin Awwam.F3 Tentera Islam mengepung kota MakkahH3a Mereka memasuki kota Makkah dari empat penjuruF4 Tentera Islam berpegang kepada prinsip amanH4a Penduduk Makkah tidak dicederakan jika tidak melawanF5 Keselamatan penduduk Makkah terjaminH5a Jika berlindung di dalam rumah, di rumah ibadat atau di rumah Abu Sufyan dan AbbasH6 Tentera Islam berjaya menawan kota MakkahH6aTidak berlaku pertumpahan darahTerangkan faktor yang menyebabkan tentera Islam berjaya menawan kota Makkahtanpa pertumpahan darah.F1Prinsip yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.H1aBaginda berpegang kepada prinsip aman.H1abBaginda tidak akan menggunakan kekerasan.F2 Strategi ketenteraan yang berkesan.

H2a Baginda menyediakan empat pasukan tenteraH2b pasukan Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah danZubair bin

al-Awwam.F3 Memasuki Makkah melalui empat arahF4 Orang Quraisy telah dikepung dengan rapiH4a Dikepung dari empat arahF5 Semangat jihad yang tinggiH5a Memberi keyakinan kepada tentera IslamF6 Ketakwaan orang IslamH6a Menimbulkan kekaguman kepada orang QuraisyF7 Pengislaman Abu Suffian dan Abbas.

H7a Jaminan keselamatan kepada mereka yang berlindung di rumah merekaH7b Jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung.H7c menyebabkan orang Quraisy tidak menentangc) Huraikan kepentingan pembukaan semula kota Makkah terhadap perkembanganIslam. F1Tokoh - Pengislaman tokoh Quraisy Abu Sufian dan Abbas menyebabkan orangQuraisy

turut memeluk Islam.F2Perpaduan - Menekankan kepentingan perpaduan dalam sesebuah masyarakatyang

terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.F3Sebar - Sifat nabi Muhammad s.a.w yang memaafkan orang Quraisy

menyebabkan Islam tersebar dengan meluas.F4Kaabah - Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah.F5 Agama - Agama menyembah berhala masyarakat Arab Quraisy telah digantikandengan

Islam.F6Ilmu - Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam.F8Kota - Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam.F9Kukuh - Pembukaan semula kota Makkah membuktikan bahawa negara IslamMadinah begitu kukuh.F10Perintis - Pembukaan kota Makkah menjadi perintis ke arah penyebaran Islam keseluruh Tanah Arab.F11Pusat - Penguasaan terhadap Makkah telah mewujudkan sebuah pusatpemerintahan Islam yang kuat.

Langkah diambil oleh Nabi Muhammad setelah berjaya menguasai kota Makkah F1 Nabi Muhammad s.a.w bertawaf sebanyak 7 kali mengelilingi kaabah

Page 9: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 9/22

H1a Baginda dapat berpidato / khutbah kepada umat IslamH1b Dengan membaca ayat al-QuranF2 Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliahH2a Agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanyaH2b Digantikan dengan agama IslamH2c Umat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan IslamF3 Kota Makkah dijadikan kota suci umat IslamH3a Kaabah menjadi tumpuan umat Islam seluruh duniaH3b Untuk beribadatF4 Membuktikan kekuatan kerajaan Islam Madinah pimpinan Nabi Muhammad s.a.wF5 Membuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah ArabH5a Secara aman / sukarela / tanpa paksaanF6 Membolehkan sebuah lagi pusat pemerintahan Islam yang kuat diwujudkanH6a Madinah dikekalkan sebagai pusat pentadbiran IslamH6b Makkah dijadikan wilayah IslamF7 Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruhH7a Menjadi titik tolak pemerintahan Islam seterusnya

Sebagai generasi muda hari ini, apakah sifat-sifat kepimpinan Nabi Muhammads.a.wyang boleh kita contohi dalam peristiwa pembukaan kota Makkah? F1 Tidak terburu-buru dalam melakukan tindakanF2 Melihat sesuatu secara menyeluruhF3 Sentiasa menekankan perpaduanF4 Bersifat baik sangkaF5 Sentiasa membantu demi mewujudkan/mengekalkan perpaduanF6 Sifat pemaaf F7 Tidak berdendamF8 Sifat kesabaranF9 Kebijaksanaan/ fatanahF10 Berprinsip

F11 Menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupanF12 BerwawasanF13 Berjiwa besar F14 Tidak pernah menyerah kalahF15 Akhlak yang terpuji

✽➄PIAGAM MADINAH

 Apakah maksud Piagam Madinah ?F1 Perlembagaan bertulisF2 Perlembagaan yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.wF3 Perlembagaan yang berpandukan wahyu AllahF4 Perlembagaan yang menjadi dasar pemerintahan kerajaan Islam MadinahF5 Perjanjian bertulis antara ketua negara dan rakyatnyaF6 Perjanjian bertulis antara orang Islam dan orang bukan Islam.F7 Mengandungi 47 fasal .H7a 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka.H7b 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. F8 Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia

kandungan Piagam MadinahF1 Politik

H1a nabi muhammad s.a.w ialah pemimpin semua penduduk Madinah

H1b nabi muhammad s.a.w juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil

H1c Undang-undang Islam diguna pakaiH1d Peraturan kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam

H1e Semua rakyat wajib mempertahankan MadinahF2  Agama

H2a bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain

H2b dan tiada paksaan memeluk Islam 

Page 10: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 10/22

F3 Sosial H3a masyarakat Madinah dianggap ummah

H3b bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa

H3c Tidak boleh bermusuhan sesama sendiriH3d Bebas mengamalkan agama masing-masing.H3e Adat tidak bertentangan dengan Islam boleh diamalkan.

H3f Keselamatan orang bukan Islam dijamin selagi mematuhi Piagam MadinahF4 Undang – undang Islam 

H4a dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh

diamalkanH4b Hukuman dikenakan adalah adil. F5 Ekonomi H5a riba dan penindasan dilarang H5b Peluang ekonomi yang sama rata.H5c Masyarakat Madinah bekerjasama majukan negaraF6 . Pertahanan

H6a semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh. F7  Kedudukan

H7a orang Yahudi mempunyai hak yang sama, hak kebebasan, H7b hak keselamatan, selagi mematuhi Piagam Madinah.

Bagaimanakah kedudukan orang-orang Yahudi di dalam negara Islam Madinahmengikut Piagam Madinah ? 

F1 Diiktiraf sebagai rakyat MadinahF2 Mempunyai hak yang sama dengan orang IslamF3 Dibenarkan tinggal di Madinah.F4 Bebas mengamalkan agama mereka.F5 Tidak boleh menimbulkan huru-hara.F6 Keselamatan terjamin selagi mematuhi Piagam Madinah.F7 sama-sama bertanggungjawab mempertahankan MadinahJelaskan kepentingan Piagam MadinahF1 Kerajaan Madinah sebagai model kerajaan IslamF2 Menjadi panduan dalam menjalankan pemerintahan IslamF3 Menjelaskan tentang kaedah mendirikan kerajaanF4 Meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggiF5 Dapat diterima oleh semua golongan masyarakatF6 Boleh dipraktikkan dalam negara berbilang kaumF7Peraturan yang merangkumi dunia dan akhiratF8 Ekonomi Islam dapat dipraktikkanF9 Riba, rasuah, penipuan dan penindasan diharamkanF10 Menggalakkan sifat bertimbang rasa dan bersedekahF11 Dapat mengatasi masalah ekonomi masyarakat

F12 Dapat meningkatkan ekonomi kerajaanF13 Dapat mewujudkan perpaduanF14 Memberikan keadilan sosial (persamaan hak dan taraf)F15 Berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematikF16 Mengiktiraf hak asasi manusiaF17 Mengajar masyarakat mematuhi peraturanF18 Menjadikan negara Madinah kuat dan diseganiBerdasarkan pengetahuan anda, apakah nilai dalam Piagam Madinah yang bolehdipraktikkan di negara kita ?F1 Perpaduan kaumF2 Memberikan peluang ekonomi yang sama rataF3 Mematuhi peraturan

F4 Mengharamkan riba dan penindasanF5 Mengiktiraf hak asasi manusiaF6 Menghormati kaum lainF7 Menghormati agama dan budaya hidup kaum lain

Page 11: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 11/22

✽➅KHALIFAH

 Apakah maksud khalifah ?F1-pengganti yang melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang

sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.wF2-Dalam konteks agama

H2a-Khalifah bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama IslamH2b-dan mengekalkan keharmonian umat Islam.(b) Senaraikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk seseorang itu dicalonkansebagai Khalifah.F1-Lelaki yang merdekaF2-Beragama IslamF3-Memilki pengetahuan tentang IslamF4-Mematuhi perintah AllahF5-Sanggup melaksanakan hukum AllahF6-Bersifat adilF7-Mempunyai akhlak yang baikF8-Tubuh yang sihat dan sempurna

F9-Berfikiran cerdasF10-WarakF11-Pandai mentadbir kerajaankaedah pemilihan Khalifah yang diamalkan dalam Islam.F1-Melalui musyawarah / syuraF2-Cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahuluF3-Pemilihan daripada beberapa orang calonF4- Pencalonan oleh sekelompok masyarakatTugas Khalifah Aspek AgamaF1 memelihara kedudukan agama sertaF2 mentadbir mengikut hukum syariah

F3 menitikberatkan sistem politik, ekonomi, sosial supaya berlaku keseimbanganantara

keperluan rohani dan jasmaniPolitik:F1 memastikan kelicinan pentadbiran negara. F2 mempertahankan negara islam daripada musuh

bertanggungjawab melantik dan melucutkan jawatan pegawai.F3 ketua negaraSosial:F1. menjaga kebajian rakyat supaya nikmati hidup sejahtera di dunia dan akhiratF2. menjaga dan meneruskan ajaran Allah swt.F3. mengekalkan perpaduan melalui konsep musyawarah dan syuraF4. memantapkan sistem perundangan IslamEkonomi:F1. menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara-baitulmalF2. mengatur pungutan kharaj, jizyah, dan zakat.

✽➅BANI ABBASIAH 

Bagaimanakah kerajaan Abbasiyah berjaya diasaskan pada tahun 750 M ?F1 Setelah berjaya menumbangkan kerajaan Bani UmaiyahF2 Disokong oleh golongan MawaliF3 Bergerak secara sulit

F4 Ditaja oleh Ali bin AbdullahF5 Secara terbuka dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.F6 Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait untuk mendapat sokonganF7 Menjadikan Khurasan , Kufah , dan Humaimah sebagai pusat operasi

Page 12: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 12/22

F8 Diperkukuhkan oleh Abu Salamah al-Khallal di Kufah dan Muslim alKhurasanidiKhurasanF9 Damsyik dijadikan pusat pentadbiranF10 Kemudian dipindahkan ke Baghdad pada zaman Jaafar al- Mansur Terangkan lima faktor yang membantu Kota Baghdad muncul sebagai pusatkegiatan intelektual pada zaman Kerajaan Bani AbbasiyahF1 Menjadi pusat penulisan karya ke dalam bahasa ArabH1a Kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahapH1b Tahap pertama mencatat segala idea atau percakapanH1c Tahap kedua mengumpulkan idea yang serupaH1d Hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam bukuH1e Tahap ketiga mengarangF2 Menubuhkan Baitulhikmah sebagai institusi keilmuanH2a Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun Al-RasyidH2b Berkembang semasa Khalifah al-MakmunH2c Menterjemah karya falsafah dan sains terutama daripada bahasa Yunani kebahasaArab

F3 Melibatkan golongan ulama dalam penulisan pelbagai bidang agama IslamH3a Ramai ulama menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang Fikahtafsir,sejarahH3BContoh Imam Malik , Ibn Ishaq , Imam Abu Hanafiah Imam Shafi’i, Imam Ahmadbin HanbalF4 Usaha penterjemahan daripada bahasa Sanskrit, Suraini dan YunaniH4a Orang islam bukan sahaja menterjemah malah mencipta danmembuatpembaharuan dalam karya ke bahasa ArabH4b Mereka menghuraikan dan membuat penambahbaikanH4c Mereka memuatkan keterangan dan ulasanF5 Menubuhkan institusi pengajian tinggiH5a Mempertingkatkan kegiatan penyelidikan

H5b Hasil kajian sarjana Islam tersebar ke EropahH5c kajian ini turut diterjemahkan ke bahasa asingH5d menyumbang kepada kelahiran zaman renaissance di EropahF6 Kegigihan para ulama dan ilmuan Islam dalam penulisanH6a Mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman dengan merekaH6b Meninggalkan warisan yang ternilai kepada generasi kemudianF7 Keterbukaan asyarakat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asingH7a Cendikiawan Islam menterjemah karyaH7b Membaiki dan meningkatkan mutu karya asalnyaMengapakah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dalam kerajaan Abbasiyahdianggap telah mempengaruhi tamadun Eropah ?F1 Orang Islam menterjemahkan dan

membuat pembaharuan dalam karya yangditerjemahkan ke dalam bahasa ArabF2 Mereka menghurai dan membuat penambahbaikan terhadap karya tejemahanF3 Karya terjemahan tersebut dimuatkan dengan keterangan dan ulasan yangsangat tinggi nilainyaF4 Mereka memelihara warisan ilmu daripada lenyap ketika Eropah dilanda zaman

GelapF5 Penubuhan pusat pengajian tinggi telah meningkatkan aktiviti penyelidikan oleh

orang IslamF6 Hasil kajian dan penyelidikan sarjana Islam itu telah sampai ke Eropah dan

diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa asingF7 Perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad dan Cordova telah membuka

mata cendiakiawan EropahF8 Perkembangan kelimuan di Eropah telah melahirkan zaman pemilihan

budaya yang dipanggil Renaissance

Page 13: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 13/22

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah di dalam perkembangan intelektual?F1 kota Baghdad pusat intelektualF2 berlaku kegiatan penulisanF3 berlaku penterjemahan karya asingF4 membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahF5 memelihara warisan ilmu daripada lenyapF6 ditubuhkan baitulhikmahPada pandangan anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untukmenjadi pusat kecemerlangan ilmu F1 Menggalakkan kegiatan penterjemahanF2 Menggalakkan kegiatan penulisanF3 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&DF4 Melahirkan tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmuF5 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negaraF6 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf duniaF7 Menganjurkan banyak seminar berkaitan ilmu bertaraf antarabangsaF8 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju

✽➆Teori Kedatangan IslamNyatakan teori-teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dan huraikan bukti-buktiyang dikemukakan oleh sejarawan bagi menyokong teori mereka itu.(i) Teori Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab F1- ArabH1a-Islam berkembang di Asia Tenggara dari Semenanjung Arab.F2-CrawfordH2a-Dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Profesor Syed MuhammadNaquib al- Attas.F3Canton H3a-Catatan China mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai petempatan diCanton.

F4-PerdaganganH4a-Sejak awal lagi pedagang Arab menguasai perdagangan dari Mesir hingga ke

China.F45SinggahH5a-Pedagang Arab yang berdagang ke China singgah di pelabuhan Asia Tenggara.F56-KampungH56a-Wujud sebuah perkampunga Islam di Utara Sumatera pada 650 M.F67-KesusasteraanH7a-Wujud persamaan bahan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang

terdapat di Semenanjung Tanah Arab.F8-SyeikhH8a – Karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan

oleh syeikh dari Semenanjung Tanah Arab.(ii) Teori Islam datang dari China F1-ChinaH1a- Islam tersebar di Asia Tenggara menerusi China.F2-ErediaH2a- Dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan S.Q. Fatimi.F3-Peniaga H3a - Bukti yang dikemukakan ialah Peniaga Arab mengembangkan Islam di

kalangan peniaga China di Canton.F4-Sebar H4a- Apabila peniaga China Islam berdagang ke Asia Tenggara, mereka

menyebarkan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara.F5-PindahH5a- Berlakunya perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton

ke Asia Tenggara sekitar tahun 876 M.F6-Batu 

Page 14: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 14/22

H6a - Penemuan Batu Bersurat Terengganu yang ditemui di Sungai Tersat, KUalaBerang mencatatkan wujudnya hubungan perdagangan antara Terengganu denganChina.F7-Seni bina H7a - Unsur-unsur seni bina masjid di nusantara mempunyai persamaan denganunsur seni bina China.

(ii) Teori Islam datang dari India F1-India H1a - Islam berkembang di Asia Tenggara menerusi India.F2-Hungronje H2a - Dikemukakan oleh Snouck Hungronje.F3-Hubungan H3a - Hubungan perdagangan telah lama wujud antara India dengan Asia Tenggara.F4-NisanH4a- Batu nisan Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa dan Malik al-Salih di Pasai

mempunyai ciri buatan India.F5-KebudayaanH5a- Wujudnya unsur kebudayaan India di Asia Tenggara

✽➇PERDAGANGAN

Ciri-ciri trdapat pada mata wang yang digunakan di Melaka 

F1- Bentuk bulatF2-Berat 1 kati 8 tahiltercatat nama sultan memerintahF3-Tercatat tarikh IslamJenis mata wang asing yang pernah digunakan di pelabuhan Melaka F1- Mata wang pasaiF2-Mata wang Cambay

F3-Mata wang Hormuz26) Jenis mata wang yang pernah dikeluarkan oleh negeri-negeri Melayu F1- Katun (Johor)F2-Kijang (kelantan)F3-Kupang (Johor)27) Negeri Melayu yang pernah guna mata wang dibuat dari emas F1- KedahF2-Johor F3-Kelantan Pengaruh Islam ke atas bidang perniagaan dalam kesultanan Melayu MelakaF1-Aktif H1a-Orang Melayu giat aktif dalam perniagaan kerana anjuran Islam bahawaperniagaan sumber rezeki penting F2-PesatH2a-Perdagangan Melayu pesat hasil penglibatan orang Melayu dan pedagangMuslimF3-SaluranH3a-Perdagangan saluran proses pengislaman di alam MelayuF4-MelakaH4a-Melaka pusat perdagangan penting abad 15 akibat kepesatan perdaganganF5-AsingH5a-Kepesatan Melaka sebab ramai pedagang asing mengunjungi MelakaF6-Undang-undang

H6a-Kehadiran pedagang asing mendorong kerajaan melaka sediakan kemudahanpentadbiran licin dan teratur F7-LaksamanaH7a- Jawatan laksamana diwujudkan untuk menjaga keselamatan lautF8-Syahbandar 

Page 15: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 15/22

H8a-Jawatan syahbandar diwujudkan untuk menjaga hal ehwal perlabuhanF9-PentadbiranH9a-Undang-undang Laut Melaka digubalbg wujudkan peraturan tentang tugas

nahkoda,jurumudi dan sebagainyaF10-Timbang dan sukatH10a-Sistem timbangan dan sukatan diperkenalCiri-ciri pada mata wang Johor  F1-KatunH1a-Mata wang timah disebut katunF2-BulaH2a-Mata wang katun bentuk bulat atau segi 6F3-TarikhH3a-Katun tidak ada tarikhF4-RibaH4A-RIBA dilarang dan dimaktub dalam Hukum Kanun MelakaF5-ZakatH5a-Golongan kaya berkemampuan dikehendaki bayar zakat

F6-JawiH6a-Tercatat tulisan jawi/Arab seperti Malik atau sultan Al-adilF7-KupangH7a-Mata wang emas dipanggil kupangF8-JenisH8a-Kupang ada emas berat 10 grain (0.65 gram) atau emas seberat 40 grains (2.6gram)F9-GelaranH9a-Pada mata wang emas tertera nama dan pangkat sultan yang memerintah dan

mengeluarkan wang tersebutF10-SultanH10a-Di belakang mata wang tertera gelaran bagi sultan iaitu khalifatul mukminin

Peraturan percukaian dikenakan ke atas pedagang yang berdagang di Melaka padaabad ke15F1WajibH1a-Cukai wajib bayar sebelum aktiviti perdagangan dimulakanF2-Cukai tetapH2a-Cukai tetap (cukai import) adalah cukai paling asas dan ditetapkan pemerintahF3-BaratH3a-Pedagang Barat seperti India, Ceylon. Arab, Siam, Pegu cukai 6% daripadahasil daganganF4-Timur H4a-Pedagang dari timur seperti Jepun dan China cukai 5%F5-Tanpa cukai

H5a-Beras dan makanan tiada cukaiF6-Orang asingH6a-Orang asing menetap di Melaka cukai dirajaF7-MelayuH7a-Orang asing dari kepulauan Melayu cukai 3%F8-ZakatH8a-Orang asing di kepulauan Melayu cukai 6%F9-RibaH9a-Riba dilarangF10-Bukan MelayuH10a-Orang kaya dikehendaki keluarkan zakat

Pengaruh Islam ke atas perkembangan kesusasteraan MelayuF1-TulisanH1a-Kesusasteraan tulisan berkembangF2-Hikayat nabi

Page 16: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 16/22

H2a-Hikayat Nabi Muhammad s.a.w. diperkenal seperti Hikayat Nur Muhammad danHikayat Bulan BerbelahF3-Nabi2H3a-Hikayat Nabi2 diperkenal seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi MusaHikayat saduran Arab-Parsi muncul seperti Hikayat Abu Nawas dan HikayatF4-SaduranH4a-Hasan DamsyikF5-PahlawanH5a-Kisah kepahlawanan Islam juga diperkenal seperti Hikayat Amir Hamzah danHikayat Muhammad Ali HanfiahF6-SahabatH6a- Kisah2 sahabat Nabi Muhammad s.a.w. diperkenal seperti hikayat Abu Bakar dan hikayat Hasan dan Husin

✽➈ZAMAN GELAP 

 Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap ?F1 Eropah mengalami zaman mundur F2 Kejatuhan empayar Rom di Eropah

F3 merupakan peringkat awal zaman PertengahanF4 Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan,

perdagangan dan kehidupan perbandaran

Jelaskan ciri-ciri zaman Gelap di Eropah F1 - Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuanF2 - Gereja katolik institusi amat berkuasa, kongkong masyarakaF3 - Gereja memiliki harta tanah yang banyakF4 - Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan agama , ilmu akhiratF5 - Tiada pentadbiran pusat yang berkesanF6 - Kemunculan golongan baron / tuan tanahF7 - Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanahF8 - Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah

F9 - Petani yang tidak berkemampuan menyerahkan tanahF10 - Terpaksalah mereka menjadi hambaF11 - Tuan tanah pula mendapatkan perlindungan daripada rajaF12 - Tuan tanah memberikan khidmat / cukai kepada rajaF13 - Kegiatan ekonomi terhad, tumpuan kepada pertanianF14 - Kegiatan perdagangan tidak meluasF15 - Perdagangan diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar F16 - Kawasan Meditteranean pula dikuasai oleh orang IslamF17 - Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang/

barter F18 - Penggunaan mata wang terhadF19 - Kemerosotan kehidupan bandar 

Nyatakan dua ciri sistem feudal di Eropah pada Zaman Gelap.F1-Raja menjadi penaung utama dalam negara F2 -Raja memiliki tanah secara mutlakF3 -Raja mempunyai pembesar-pembesar / tuan tanahF4 -Tuan tanah itu mendapat naungan daripada istanaF5 -Tuan tanah memberi khidmat kepada rajaF6 -Tuan tanah sangat berkuasaF7 -Rakyat mendapat perlindungan daripada tuan tanahF8 -Sebagai balasan, rakyat terpaksa membayar cukaiF9 -Rakyat yang tidak mampu membayar cukai dikehendaki menyerahkan tanah

kepadatuan tanah

F10-Terdapat rakyat yang menjadi hambaMengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan denganciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka ?

Page 17: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 17/22

F1-Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja ) dan golongan yang diperintah( rakyat )F2-Raja memiliki tanah secara mutlakF3-Pentadbirannya dibantu oleh pembesar F4-Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir F5-Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada rajaF6-Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada RajaF7-Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar Nyatakan kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada Zaman GelapF1-Gereja amat berkuasaF2-Gereja memiliki hartanah yang banyakF3-Kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agamaF4-Berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahajaF5-Gereja mengongkong kehidupan masyarakatBerdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang menyebabkansuasana politik di Eropah pada Zaman Gelap kucar-kacir ? F1-Empayar Rom Barat telah runtuh

F2-Tiada kerajaan pusat yang mentadbir wilayah di EropahF3-Kerajaan-kerajaan kecil berperang antara satu sama lainF4-Wujudnya sistem feudalF5-Tuan tanah (Baron) sangat berkuasaF6-Perbalahan antara tuan tanahF7-Rakyat yang tertindas menentang tuan tanahNyatakan dua keadaan yang menunjukkan Gereja mengongkong masyarakatEropah pada Zaman Gelap.F1-Gereja Katolik amat berkuasaF2-Kehidupan masyarakat ditentukan oleh GerejaF3-Masyarakat terpaksa patuh kepada GerejaF4-Gereja menekankan amalan agama sahaja

F5-Gereja memberikan ilmu keakhiratan sahajaF6-Gereja memilki hartanah yang banyakPada pendapat anda, mengapakah kegiatan perdagangan di Eropah pada ZamanGelap tidak berkembang pesat ?F1-Kegiatan perdagangan tidak meluasF2-Perdagangan diganggu orang gasar seperti Viking dan Magyar.F3-Orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur JauhF4-Perdagangan dikuasai oleh pedagang IslamF5-Tidak dapat menyaingi pedagang IslamF6-Hanya menumpukan kepada kegiatan pertanianF7-Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilanF8-Terhad kepada perniagaan barangan pertanian sahaja

F9-Menggunakan sistem tukar barangF10-Penggunaan mata wang sangat terhad Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada kemerosotan ekonomi pada ZamanGelap di Eropah ?F1-Meluaskan lagi kegiatan perdaganganF2-Menguasai laluan perdagangan antarabangsaF3-Menguasai perdagangan antarabangsaF4-Sanggup bersaing dalam bidang perdaganganF5-jangan hanya tumpukan bidang pertanian sahajaF6-Perniagaan dijalankan secara besar-besaranF7-Mempelbagaikan hasil perdaganganF8-Menggunakan mata wangSOALAN ESEI(a) Terangkan ciri Zaman Gelap yang berlaku di Eropah.F1 Politik H1a Empayar Rom Barat telah runtuh.

Page 18: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 18/22

H1bTiada kerajaan pusat yang mentadbir wilayah di Eropah.F2 Keadaan politik tidak stabil.H2a Berlakunya huru-hara – keadaan hidup tidak selamat.H2b Kerajaan-kerajaan kecil berperang antara satu sama lain.F3 Wujudnya sistem feudal.H3aTuan tanah (Baron) sangat berkuasa.H3bTuan tanah mendapat perlindungan raja.H3c Tuan tanah memberikan khidmat kepada raja.F4 Rakyat tertindasH4a Petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah.H4b Petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah.H4c Petani yang tidak mampu terpaksa menyerahkan tanah.H4d Mereka menjadi hamba kepada tuan tanah.F5 Ekonomi F6 Kegiatan perdagangan tidak meluas.H6a Perdagangan diganggu orang gasar (Viking dan Magyar)H6bOrang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh.

F7 Perdagangan dikuasai oleh pedagang Islam.H7aOrang Eropah tidak dapat menyaingi pedagang Islam.H7b Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilanF8 Masyarakat Eropah tumpukan kegiatan pertanian.H8a Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanianF9 Penggunaan mata wang sangat terhad.H9a Perniagaan dikendalikan menerusi sistem tukar barang.F10 Sosial F11 Gereja Katolik amat berkuasaH11aGereja mengongkong kehidupan masyarakatH11bGereja mengumpul kekayaanH11c Gereja memilki hartanah yang banyak

F12 Gereja hanya fokus kepada kegiatan amalan agamaF12a Gereja menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja[8 markah](b) Jelaskan ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan ciri yang terdapatdalam masyarakat Melayu tradisional ?F1 Raja menjadi penaung utama dalam negara. F2 Raja memiliki tanah secara mutlak.F3 Raja mempunyai pembesar-pembesar / tuan tanah.F4 Pembesar itu mendapat naungan daripada istana.F5 Sebagai tukarannya, pembesar berkhidmat kepada raja.F6 Rakyat mendapat perlindungan daripada pembesar.F7Rakyat membayar cukai kepada tuan tanah / pembesar.

F8 Terdapat juga rakyat yang menjadi hamba.[6 markah]

(c) Berdasarkan usaha orang Barat yang berjaya membawa keluar Eropah daripadaZaman Gelapnya, apakah sikap mereka yang boleh ditiru untuk memajukan negarakita ?F1Rajin berusaha meningkatkan ekonomi negaraF2Berani menceburi bidang perdaganganF3Sanggup membuat perubahan untuk mengubah masyarakatF4Kreatif menghasilkan produk baru dalam perdaganganF5Inovatif untuk meneroka bidang baruF6Bekerjasama untuk menghadapi persainganF7Mementingkan ilmu pengetahuan

✽➈ZAMAN REFORMASI

(a) Apakah kepincangan institusi gereja yang mendorong berlakunya gerakanReformation di Eropah Barat pada kurun ke-16.

Page 19: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 19/22

F1-Keduniaan H1a- Pihak Gereja lebih mementingkan usaha pembangunan keduniaan.F2-Rasuah H2a - Rasuah dan penyelewengan berlaku di kalangan pihak Gereja.F3-Cara HidupH3a- Cara hidup penguasa Gereja tidak selari dengan kitab Bible.F4-GayaH4a- Penguasa Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup pemerintah dangolongan bangsawan.F5- AgamaH5a- Gaya hidup mereka tidak mencerminkan kehidupan keagamaan.F6-Indulgences H6a - Penjualan sijil indulgences.(b) Zaman Reformation telah menimbulkan beberapa kesan yang mendalamterhadap Eropah. Jelaskan.F1-Mazhab H1a - Negara Eropah berpecah mengikut mazhab masing-masing

F2-Peperangan H2a- Perbalahan agama mengakibatkan peperangan dan kemusnahan.F3-Banyak H3a- Masyarakat Eropah dikuasai oleh banyak mazhab.F4-Pendidikan H4a- Timbulnya sikap toleransi antara pelbagai mazhab untuk mempergiatkanpendidikan.F5-Sebar  H5a - Setiap mazhab berusaha menyebarkan fahaman masing-masing.F6-Cabar  H6a - Kuasa Gereja telah dicabar secara terbuka.F7-Kuasa 

H7a- Kuasa Gereja terhadap kerajaan semakin berkurang.F8-Monarki H8a- Monarki Baru membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom.

✽➉EKONOMI

 Apakah maksud dwiekonomi ?Dwiekonomi - bermaksud wujudnya dua bentuk ekonomi secara serentak iaituekonomi

bercorak sara diri dan ekonomi dagangan.Ekonomi tradisional F1- Ekonomi yang ada hasil pengeluaran dalam skala kecilF2-Guna teknologi mudah

F3- Modal kecilF4- Meliputi kegiatan melombong, cucuk tanam, menternak dan tangkap ikanH4a-untuk sara diriF5-Lebihan hasil akan diguna oleh keluarga kumpulan masyarakat

Page 20: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 20/22

H5a-tujuan pertukaran barang, kenduri, zakat, sedekah, hadiahF6- Lebihan hasil akan disimpan untuk satu tempoh tertentuH6a- terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti padi bagi memastikankelangsungan

makanan

Berikan tiga ciri ekonomi tradisional di Tanah Melayu.F1-Bersifat sara diriF2- Dalam skala kecilF3-Menggunakan teknologi mudah / rendahF4-Penggunaan buruh yang sedikitF5- Pasaran yang kecilF6-Lebihan pengeluaran digunakan semulaF7-Lebihan pengeluaran disimpanF8- Menggunakan modal yang sedikitF9-Tiada pengkhususan pekerjaanMaksud kegiatan ekonomi sara diri

F1- Kegiatan perlombongan, bercucuk tanam, pungut hasil hutan, ternakbinatang,tangkap ikan kecil-kecilanEkonomi dagangan F1- Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaranuntuk

tujuan pemasaranF2- Pengeluaran dalam skala besar F3- Tenaga buruh ramaiF4-Modal besar F5- Teknologi lebih tinggiF6- Pemasaran luasF7- Pengurusan ladang dan lombong yang cekap

Faktor menyumbang kepada pengeluaran ekonomi daganganF1- Sistem pertanian komersialF2-Perusahaan getahF3-Industri perlombonganPerkhidmatan insurans yang ditawarkan semasa perkembangan ekonomi dalamperdagangan antarabangsa di Tanah Melayu F1-Insurans maritimF2-Insurans kebakaranF3- Insurans perniagaanF4-Insurans nyawa

✽➉MATA WANG

Mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sejak zaman kesultanan MelayuMelaka F1-Kelantan: dinar emasF2-Terengganu: kupang emas Terangkan perkembangan mata wang di Tanah Melayu sejak zaman KesultananMelayu Melaka.F1 Sistem mata wang zaman Kesultanan Melayu MelakaH1a semasa pemerintahan Sultan Muzaffar SyahC1a mata wang emas / perak/ timah dikeluarkanH1b mata wang telah melicinkan urusan perdaganganH1c mata wang timah berbentuk bulatH1d mata wang timah itu seberat satu kati lapan tahil

H1e nama sultan / tarikh Islam dicatat pada mata wangH1f mata wang asing juga digunakanH1g mata wang asing boleh ditukar dengan mata wang tempatanC1b seperti mata wang Pasai / Hormuz / CambayF2 Sistem mata wang di Tanah Melayu selain Melaka

Page 21: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 21/22

H2a terdapat pelbagai jenis mata wang primitif C2a Dinar emas / kijang di KelantanC2b wang emas / kupang emas di Terengganu.C2c jongkong tampang di PahangC2d wang timah / wang katun / wang emas / kupang emas di Johor C2e wang timah ayam jantan hinggap di atas cincin / wang emas di KedahH2b padamasa ini pedagang Eropah menggunakan wang perakH2c pedagang India / China / Arab menggunakan wang emas

✽➉UNDANG-UNDANG TANAH

Negeri yang diperkenal undang-undang tanah berkonsep sistem Barat F1-PerakF2- Selangor F3- Negeri 9 (Sungai Ujong)Sistem yang digunakan British 1897 menyelaras perundangan dan peraturan tanah F1- Sistem torrensKesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada orang Melayu 

F1- Individu atau syarikat yang ingin mengusahakan sesuatu kawasan tidak perlulagi dapat kebenaran dari pembesar Melayu tetapi membuat permohonan di PejabatTanahF2-Masyarakat tempatan perlu dapat kebenaran daripada pejabat tanah untuk kutipsumber huatan seperti nipah, damar, rotanF3-Residen di negeri-negeri Melayu berkuasa besar untuk tentukanjumlah kawasankonsesi tanah yang diberikan kepada pemodalF5- Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakatMelayuF6- Semua urusan jual beli, cukai, sewa tanah, barang keperluan, dan perkhidmatandibayar dengan wangJelaskan perkembangan peraturan tanah baru yang diperkenalkan oleh British di

Negeri-Negeri Melayu pada abad ke 19. F1- Merekod/mencatat pemilikan tanahH1a -Bertujuan menjamin/Mengesahkan pemilikan tanahH1b- Memudahkan urusan pentadbiranH1c -Urusan cukai/pajakan/sewa beli/penjualan/pembelianF2 -Pengenalan undang-undang tanah berkonsepkan BaratH2a -Memudahkan kerja pentadbiran tanah/pembangunan ekonomiH2a-Peraturan Tanah Perak 1879/Kanun Tanah Selangor 1891/ Peraturan TanahSungaiUjong 1887F4 Pembahagian tanah mengikut kegunaan/nilai komersialH4a Tanah ladangH4b Tanah PeribumiH4c Tanah PerlombonganH4d Kadar cukai tanah bergantung mengikut kegunaan tanah/nilai komersialJelaskan berkaitan undang-undang Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkanolehBritish.F1-Akta Tanah Simpanan Melayu 25 November 1913,H1a-Diluluskan oleh Majlis PersekutuanH1b-Untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politikorang MelayuH1c-Bertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orangasingH1d-Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai

TanahSimpanan Melayu (TSM)H1f-Menyelamatkan tanah tersebut daripada dijual/dipajakgadai/ditukar milikkepadaorang bukan MelayuH1g-Pihak British sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi merekaH1h-Orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di kawasan TSM

Page 22: Sejarah k2.docx

7/27/2019 Sejarah k2.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sejarah-k2docx 22/22

H1i-Kebanyakan kawasan TSM tidak subur H1j-Tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladanganH1k-Kawasan yang subur didapati terlalu kecil

✽➉BANDAR BARU

Faktor kemunculan bandar baru di Tanah Melayu abad 20

F1-PusatKekayaan sumber semulajadiF2-BijihBandar2 yang tumbuh hasil dari aktiviti perlombongan bijih timah seperti KL danTaipingF3-PetroleumPerkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti pertanian komersial mempengaruhikewujudan bandar2 baru seperti KLF4-PentadbiranTerdapat pekan baru yang berkembang menjadi bandar kerana menjadi pusatpentadbiran seperti KL

F5-MengumpulBandar Miri di Sarawak tumbuh ekoran aktiviti perlombongan petroleumF6-PelabuhanPeningkatan pengeluran industri bijih timah dan getah menjadikan Pelabuhan Klang,Melaka dan P. Pinang sebagai bandar pelabuhanF7-Gambir pengumpulan hasil lombongF8-PengangkutanPekan kecil yang berdekatan dengan kawasan perlombongan akan mengalamipertambahan penduduk dan berfungsi sebagai tempatF9-Kekayaan sumber semulajadiPertumbuhan bandar Kuching selaras dengan perkembangannya sebagai pusat

pengumpulan dan pengeksportan gambir dan lada hitaM✽➉INSTITUSI KEWANGAN

Jelaskan peranan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 F1 Menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur F2 Memajukan dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timahF3 Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntunganF4 Memperkenalkan kadar faedah yang tinggiF5 Dana dari luar disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepatF6 Bank bertindak sebagai agen pembayar kepada pengimport dan pengeksportF7 Menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licinF8 Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui oran

gtengah (komprador).F9 Komprador menjadi penaja kepada peminjamF10 Operasi bank dipantau oleh pihak pemerintah agar dapat menjanaperkembangansektor ekonomi negara