23
SKEMA JAWAPAN PERCUBAAN SPM 2014 Soalan Butiran Markah 1 (a) F1 H1a H1b F2 H2a H2b H2c F3 Nyatakan dua kepentingan roda dalam kehidupan seharian masyarakat Mesopotamia. Menghasilkan kereta kuda Tujuan peperangan Guna masa aman Membolehkan penciptaan kincir air Mengalirkan ke kawasan tandus Meningkatkan hasil pertanian Mengawal banjir Alat pengangkutan 2X1 Mak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m] (b) F1 F2 Nyatakan dua ciptaan alat pengangkutan awal Tamadun Mesopotamia kepada dunia. Memperkenalkan penggunaan kapal layar Pengangkutan beroda 2X1 Mak 1 1 [2 m] (c) H1 H2 H3 H4 H5 H6 M Berdasarkan kajian anda, mengapakah masyarakat Mesopotamia berjaya mencipta roda? Menguasai ilmu Kemahiran Pertukangan Kreatif Inovatif Berani mencuba Gigih berusaha/Tidak putus asa Mana-mana munasabah 2X1 Mak 1 1 1 1 1 1 1 [2 m] (d) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Mengapakah kesesakan jalan raya masih berlaku di negara kita? Peningkatan jumlah kenderaan Pengguna tidak merancang perjalanan Jalan raya sempit Pemandu tidak beretika Kerja-kerja pembaikan jalan Kejadian kemalangan 1 1 1 1 1 1 1 1249/2@2014 Hak Cipta Jabatan Pendidikan Perak LIHAT SEBELAH SULIT

Skema k2 Trial 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

spm sejarah

Citation preview

SKEMA JAWAPAN PERCUBAAN SPM 2014SoalanButiranMarkah

1 (a)F1H1a

H1bF2

H2a

H2b

H2c

F3

Nyatakan dua kepentingan roda dalam kehidupan seharian masyarakat Mesopotamia.Menghasilkan kereta kudaTujuan peperangan

Guna masa amanMembolehkan penciptaan kincir airMengalirkan ke kawasan tandus

Meningkatkan hasil pertanian

Mengawal banjirAlat pengangkutan

2X1 Mak1

1

1

11

1

1

1

1[2 m]

(b)F1

F2

Nyatakan dua ciptaan alat pengangkutan awal Tamadun Mesopotamia kepada dunia.Memperkenalkan penggunaan kapal layarPengangkutan beroda

2X1 Mak1

1

[2 m]

(c)H1

H2

H3

H4

H5

H6

MBerdasarkan kajian anda, mengapakah masyarakat Mesopotamia berjaya mencipta roda? Menguasai ilmuKemahiran PertukanganKreatif

Inovatif

Berani mencuba

Gigih berusaha/Tidak putus asa

Mana-mana munasabah

2X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

[2 m]

(d)H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

MMengapakah kesesakan jalan raya masih berlaku di negara kita?Peningkatan jumlah kenderaan

Pengguna tidak merancang perjalanan

Jalan raya sempit

Pemandu tidak beretika

Kerja-kerja pembaikan jalan

Kejadian kemalangan

Sambutan musim perayaan

Sikap penguna jalan raya

Kurang menggunakan pengangkutan awam

Mana-mana munasabah

2X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[2 m]

(e)H1

H2

H3

H3

H4

H5

H7H8

MCadangkan cara meningkatkan sistem pengangkutan awam di negara kitaMenambahkan lagi bilangan kemudahan LRT,KomuterMeningkatkan kecekapan perkhidmatan pengangkutan awam

Meluaskan lagi jalan raya

Mengatur jadual /masa perjalanan lebih tepat

Menyemai sikap pemandu lebih cermat /beretika

Menggalakkan rakyat berkongsi kereta

Menubuhkan Suruhanjaya Pengangkutan Darat (SPAD)Mengadakan kempen menggalakkan pengunaan pengangkutan awam

Mana-mana munasabah 2X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

[2 m]

2(a)F1

F2

F3

F4

Nyatakan sifat keperibadian yang dimiliki oleh Khalifah Uthman bin Affan.Lemah lembut

Hartawan yang dermawan

Bertolak ansur

Bersimpati kepada golongan yang memerlukan2X1 Mak11

1

1

1

[2 m]

(b)F1

F2

F3

F4

F5

F6F7

F8

F9

F10Senaraikan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan kerajaan Islam.

Meluaskan wilayah Islam ke Afghanistan/Samarkand/Cyprus/TripoliMengukuhkan pertahanan negara

Membina angkatan tentera laut Islam yang pertama

Menyelaraskan bacaan al Quran

Memperkenalkan Mushaf Uthmani

Membina jalan raya

Membina jambatan

Membina rumah rehat bagi kemudahan pengembara

Mengukuhkan peranan baitul mal

Mengekalkan bayaran jizyah kepada orang bukan Islam

2X1 Mak1

1

1

1

1

11

1

1

1[2 m]

(c)H1

H2

H3

H4

H5

H6H7MNyatakan kepentingan Majlis Syura dalam pemilihan pemimpin.Menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat

Memilih pemimpin yang berkelayakanMenentukan pemimpin yang berhemah tinggi

Memantapkan pentadbiran kerajaan

Menjadikan pemerintahan negara berjalan lancar

Menjamin pemimpin yang cemerlang yang dipilih

Menjamin kebahagiaan umat Islam di dunia dan akhirat

Mana-mana munasabah2X1 Mak1

1

1

1

1

1

11 [2 m]

(d)H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9H10MSebagai seorang pelajar, apakah nilai-nilai kepimpinan yang boleh anda contohi daripada tokoh iniBerdiplomasiBertolak ansur

Lemah lembut

Berhemah tinggi

Dermawan

Simpati terhadap rakyat

Bijaksana

Berpandangan jauh

Amanah

Adil

Mana-mana munasabah

2X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

11[2 m]

(e)F1

F2

F3

F4

MBerdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah cara pemilihan pemimpin untuk mengetuai sesebuah persatuan atau kelab di sekolah?

Mesyuarat agung persatuan

Cadangan pihak sekolah

Cadangan daripada guru penasihat

Undian

Mana-mana munasabah2X1 Mak1

1

1

1

1

[2 m]

3(a)F1

F2

F3F4

F5

F6Nyatakan ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka.

Wilayah pengaruh

Kedaulatan

Rakyat

Kerajaan

Lambang-lambang

Keunggulan Undang-undang

2X1 Mak1

11

1

1

1 [2 m]

(b)F1

F2

F3

F4

F5

F6F7

F8

MTerangkan dua kepentingan Undang-Undang Laut Melaka kepada Kesultanan Melayu Melaka ?

Tatacara pelayaran di laut

Tanggungjawab pengawal kapal

Aturcara pelayaran

Aturcara perniagaan

Bidang kuasa nakhoda kapal

Hukuman bagi kesalahan jenayah

Melicinkan urusan perdagangan

Menarik kehadiran pedagang-pedagang asing

( mana mana jawapan munasabah) 4X1 Mak1

1

1

1

1

11

1

1

1[4 m]

(c)H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9MJelaskan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diamalkan dalam sistem pemerintahan di negara kita sehingga hari ini.

Gelaran sultan

Sistem pemerintahan beraja

Agama Islam sebagai agama rasmi

Sistem pewarisan takhta mementingkan jurai keturunan

sebelah bapa

Adat istiadat Melayu

Undang-undang tubuh seperti Hukum Kanun Melaka

Bahasa Melayu sebagai bahasa utama

Alat-alat kebesaran diraja Mana mana munasabah2X1 Mak1

1

1

1

1

1

11

1

1 [2 m]

(d)H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

MApakah iktibar yang boleh diambil daripada Kesultanan Melayu Melaka bagi melahirkan bangsa dan negara Malaysia yang cemerlang ?

Kesetiaan rakyat menjamin keamanan negara

Sistem pemerintahan tersusun menjamin kestabilan politik

Rakyat mempunyai tanggungjawab dalam membangunkan negara

Rela berkorban mempertahankan kedaulatan negara

Penggubalan undang-undang dapat melindungi kesejahteraan rakyat

Memajukan ekonomi bagi meningkatkan kegemilangan bangsa

Menguasai ilmu pengetahuan

Bersifat kreatif dan inovatif Mana-mana munasabah 2X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[2 m]

4 (a)F1

F2

F3

F4

Apakah yang dimaksudkan dengan Wawasan 2020?Gagasan menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

Menjadikan Malaysia negara industri yang maju

dengan acuan sendiri agar setanding dengan negara maju yang lain.

Kemajuan yang hendak dicapai berlandaskan kemajuan yang bersepadu

2X1 Mak1

1

1

1

[2 m]

(b)F1

F2

F3

F4F5

F6

F7

F8

F9

Senaraikan dua cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai Wawasan 2020.

Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu.

Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan.

Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi.

Membina masyarakat yang maju dan saintifik.

Mewujudkan masyarakat yang berbudaya peyayang

Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya.

Memupuk dan membina masyarakat makmur

2X1 Mak1

1

1

11

1

1

1

1 [2 m]

(c)H1

H2

H3

H4

H5

H6H7M Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab anda dalam merealisasikan Wawasan 2020 ?

Terlibat dalam pengisian wawasan

Meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin negara terdahulu

Terus mengekalkan kemajuan negara kita

Menjadi warganegara berdisiplin

Menguasai ilmu pengetahuan

Menguasai kemahiran /sains dan teknologi

Memupuk perpaduan

Mana-mana jawapan yang munasabah

2X1 Mak1

1

1

1

1

111 [2 m]

(d)H1

H2

H3

H4

H5

MAndaikan anda sebagai pemimpin persatuan di Sekolah, cadangkan aktiviti yang dapat meningkatkan penghayatan murid-murid terhadap Wawasan 2020.

Menjamin pelaksanaan sistem demokrasiMembuktikan warganegara yang bertanggungjawab terhadap perkembangan negara

Terlibat dalam proses memilih pemimpin negara

Menentukan bentuk kerajaan

Menentukan corak pemerintahan

Mana-mana jawapan munasabah2X1 Mak1

111

1

1

1

[2 m]

5 (a)F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Jelaskan kegiatan ekonomi Kerajaan Agraria ?

Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian

Menjalankan kegiatan penternakan

Memungut hasil hutan

Memungut hasil sungai

Terbentuk di kawasan yang subur

Di lembah sungai

Terdapat juga di kawasan pedalaman

Di kawasan berbukit

Di lereng gunung berapi

4X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1 [4 m]

(b)F1

H1a

H1b

H1c

H1d

H1e

H1f

H1g

F2

H2a

H2b

H2c

H2d

H2e

H2f

F3

H3a

H3b

H3c

H3d

H3e

H3f

H3g

H3h

H3i

M Apakah faktor-faktor perkembangan Kerajaan Angkor ? Perkembangan pertanian

Padi sawah

Padi huma

Tanaman sampingan/jagung/pisang/keledek/sayur-sayuran

Sistem pengairan yang baik

Bersumber dari Sungai Mekong/Tasik Tonle Sap

Mengairi tanah yang luas/seluas 12.5 juta ekar

Menampung keperluan beras untuk keperluan asas rakyat

Penglibatan raja

Membina sistem pengairan

Mengurus sistem pengairan

Raja Indravarman I membina system pengairan/barang

Kedudukan berhampiran Tasik Tonle Sap

Air tasik datang dari Sungai Mekong

Tanah disekitarnya amat subur

Iklim

Panas lembap sepanjang tahun

Sesuai untuk pertanian padi

Punca air utama

Mengairi sawah

Menjadi punca bekalan air minum

Sumber ikan air tawar

Banyak diperoleh dari Tasik Tonle Sap

Menampung keperluan makanan penduduk

Sumber protein

mana-mana jawapan munasabah

4X1 Mak

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

11

1

[4 m]

(c ) iH1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

MApakah manfaat yang diperolehi sekiranya Malaysia menjadi sebuah

negara pertanian yang maju?Keperluan makanan dalam negara mencukuoiTidak bergantung import makanan

Menggalakkan pertanian moden

Menggalakkan kemajuan bioteknologi

Memberi peluang pekerjaan

Menambahkan pendapatan

Menebus guna tanah terbiar

Penerokaan teknologi moden

Menggalakkan penyelidikan dalam bidang pertanian (R&P)

Mengeksploitasi kesuburan tanah

Keperluan sendiri

Mana-mana jawapan munasabah

6 X 1 Mak1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1[6m]

iiH1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

MPada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pertanian yang maju?

Pendedahan melalui matapelajaran Sains Pertanian di sekolah

Melalui persatuan dan kelab di sekolah

Ibu bapa diberi pendedahan pentingnya bercucuk tanam.

Ibu bapa diberi pendedahan bahawa pertanian menguntungkan

Kerajaan mengadakan kempen kesedaran bercucuk tanam

Mengadakan ceramah tentang pertanian kepada rakan-rakan

Menjadikan tanam-tanaman sebagai hobi masa lapang

Mana-mana jawapan munasabah

6 X 1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

[6m]

6 (a)F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Apakah maksud hijrah dalam konteks Islam? Hijrah ialah perkataan Arab yang bermaksud berpindah

Dalam konteks tamadun Islam, hijrah bermaksud perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah

Untuk memperkukuh kedudukan Islam

Merupakan strategi baharu untuk menyebarkan Islam

Perjuangan untuk menegakkan kebenaran serta meninggalkan keburukan dan kejahatan

Semangat ingin berubah, iaitu berubah sikap, cara berfikir, dan tingkah laku

4X1 Mak1

1

1

1

1

11

[4m]

(b)F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Mengapakah peristiwa hijrah berlaku ?

Perintah Allah melalui wahyu melalui surah al-Anfal

Niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda

Untuk meneruskan penyebaran Islam

Ancaman daripada orang Arab Quraisy

Strategi Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengembangkan Islam

Nabi Muhammad s.a.w. memerlukan tempat baru/suasana aman

Bagi memudahkan penyampaian dakwah

Mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu dan

sempurna

Jemputan masyarakat Arab Madinah

Masyarakat Madinah memerlukan pemimpin berkaliber untuk

memimpin mereka

Mendamaikan masyarakat Madinah yang sentiasa bermusuhan4X1 Mak1

1

1

1

1

1

111

1

1

[4m]

(c ) iH1

H2

H3

H4H5

H6

H7M

Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan seharian? Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang positif

Perubahan dari tidak berdisiplin kepada berdisiplin

Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha

Sikap suka melanggar undang-undang kepada akur kepada undang-undang

Sikap mementingkan diri sendiri berubah kepada sikap bantu-membantu

Sikap suka bertangguh kerja berubah kepada menghargai masa

Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua

Mana-mana munasabah6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

[6m]

iiH1

H2

H3

H4

H5

H6

H7H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

H39

H40

H41

H42

H43

H44

H45

H46

H47

M

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan peristiwa hijrah kepada perkembangan tamadun Islam.

Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman

Dilakukan secara terbuka tanpa berselindung

Menjalinkan hubungan persaudaraan

Antara orang Islam Makkah dengan orang Islam di Madinah

Gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah yang berhijrah dan Ansar kepada orang Islam Madinah yang memberi bantuan

Mereka menyediakan modal berniaga, tempat tinggal dan jaminan keselamatan

Sikap toleransi dan tolong-menolong orang Islam Madinah

Menyebabkan orang Islam Makkah tidak berasa asing atau rendah diri

Menyatukan golongan yang berbeza dari segi kedudukan ekonomi dan sosial

Menyatupadukan penduduk Madinah

Yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan agama

Mendamaikan suku Aus dan Khazraj

Melahirkan kehidupan harmoni di Madinah

Pembinaan masjid di Madinah

Masjid pertama ialah Masjid Quba

Diikuti Masjid al-Nabawi

Tempat untuk beribadat, belajar, bertemu dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh orang Islam

Persekitaran masjid untuk aktiviti harian seperti berjual beli dibolehkan

Menukarkan nama Yathrib

Kepada Madinah al-Munawwarah atau kota bercahaya

Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam

Takwim Islam

Kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam

Digunakan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab

Digunakan di negara Islam seperti Malaysia

Sambutan Maal Hijrah untuk mengingati perjuangan umat Islam

Penubuhan Negara Islam Madinah

Rasulullah SAW sebagai Ketua Negara

Memerintah berdasarkan Piagam Madinah

Agama Islam menjadi cara hidup

Merangkumi semua bidang politik, ekonomi dan sosial

Sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW

Abu Bakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta untuk melindungi baginda semasa berhijrah

Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda untuk mengelirukan orang Arab Quraisy yang mengepung rumah baginda.

Abdul Rahman bin Auf telah menyumbangkan hartanya demi membantu masyarakat Islam yang tidak berkemampuan

Abdullah bin Abu Bakar mengintip kegiatan orang Quraisy yang menjejaki Rasulullah SAW

Amir bin Fuhairah memberikan susu kambing semasa Rasulullah bersembunyi di Gua Thur

Abdullah bin Arqat memandu perjalanan Rasulullah

Peranan wanita dalam hijrah

Puteri Abu Bakar al-Siddiq, Asma menghantar makanan dan menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy di Gua Thur

Ketabahan hati dan kebesaran jiwa baginda

Sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup demi Islam

Tidak pernah berputus asa apabila menempuh kegagalan

Mana mana munasabah6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[6m]

7 (a)H1

H2

H3

H4

Apakah maksud sekolah vernakular?

Sistem yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantarMurid-murid daripada pelbagai kaum dipisahkan

Tidak melalui sistem pendidikan yang sama

Tidak mampu memupuk perpaduan bangsa di Tanah Melayu

4X1 Mak1

1

1

1

[4m]

(b)F1

H1a

H1b

H1c

H1d

H1e

H1f

H1g

H1h

H1I

H1jH1k

H1m

H1n

F2

H2a

H2b

H2c

H2d

H2e

H2f

H2g

H2h

F3

H3a

H3b

H3c

H3d

H3e

H3f

H3g

H3h

H3i

F4

H4a

H4b

H4c

H4d

H4e

H4fMNyatakan ciri-ciri sistem vernakular. Sekolah Vernakular MelayuSekolah vernakular Melayu ditubuhkan di Negeri-negeri Selat setelah kedatangan BritishSekolah Melayu pertama didirikan di Teluk Belanga,Singapura

Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Perai

Sekolah Melayu di Perak didirikan di Kuala Kangsar

Sekolah Melayu untuk murid perempuan telah dibina di Negeri-Negeri Selat

Sekolah-sekolah Melayu yang ditubuhkan hanya pada peringkat sekolah rendah

Kurikulum yang disediakan terbatas

Bersesuaian dengan cita-cita British menjadikan anak Melayu sebagai petani lebih baik daripada bapanya

Penubuhan Maktab Perguruan sultan Idris di Tanjung Malim,Perak

Tujuan melatih guru sekolah Melayu

Menjadi satu-satunya institusi lanjutan sekolah rendah bagi anak-anak Melayu ketika itu

Penubuhan Kolej Melayu Kuala Kangsar

Khusus untuk golongan elit Melayu

Sekolah vernakular Tamil

Pendidikan Tamail disediakan oleh kerajaan British

Didirikan di kawasan bandar

Pihak pengurusan ladang membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang

Sekolah Tamil Vivekananda ditubuhkan di Seremban

Berorientasikan sistem pendidikan di India

Menggunakan sukatan pelajaran/buku dari India

Tenaga pengajar dari India

Menggunakan bahasa Tamil sebahagai bahasa pengantar

Sekolah vernakular Cina

Dibiayai oleh saudagar dari China

Sekolah Chung Hwa

Sekolah Yuk Chai di Kuala Pilah

Menggunakan dialik masing-masing sebagai bahasa perantaraan

Guru datangnya dari china

Buku dan sukatan pelajaran datangnya dari China

Enakmen Pendaftaran sekolah diwartakan

untuk menyekat pengaruh komunis di sekolah China

Aktiviti dan pertumbuhan sekolah Cina dikawal oleh kerajaan penjajah British

Sekolah vernakular Inggeris

Usaha mubaligh Kristian dan badan sukarela

Dianggap sekolah elit

Lokasinya terletak di bandar

Pelajarnya terdiri daripada orang atasan

Kurikulum disusun berasaskan sistem pendidikan di EnglandPenubuhan Universiti Malaya di Singapura

Mana-mana munasabah

4X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[4m]

(c ) iH1

H2

H3

H4

H5

H6

MPada pendapat anda, mengapakah penduduk berminat dengan sistem pendidikan Inggeris?

Lokasi terletak di bandarMempunyai kemudahan yang baik

Menjamin peluang pekerjaan

Membuktikan status dalam masyarakat

Peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi/universiti

Berminat dengan mempelajari /menguasai bahasa InggerisMana-mana munasabah6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

[6m]

iiH1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

MAndaikan anda pemimpin masyarakat ketika itu, bagaimanakah cara anda menggalakkan penduduk tempatan menghantar anak ke sekolah?

Mengadakan kempen kesedaran kepada ibu bapa dan anak-anak

Menekankan kepentingan ilmu

Mengadakan kerjasama melalui PIBG dan pihak sekolah

Memberikan ceramah motivasi kepada ibu bapa

Menguatkuasakan undang-undang mewajibkan ibu bapa mendaftarkan anak belajar di sekolah

Memberikan yuran percuma

Memberikan insentif wang saku kepada pelajar kurang berkemampuan

Memberikan bantuan pakaian seragam dan beg sekolah

Mana-mana jawapan yan munasabah

6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

[6m]

8 (a)

iF1

H1a

F2

F3

H3aH3b

F4

F5

F6

H6a

H6b

Terangkan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand

Tahap IMerupakan kegelisahan rakyat

Penguasaan politik oleh kerabat diraja

Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak

Perkembangan pendidikan barat

Pendedahan terhadap fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan

Kemunculan golongan intelek

Kelemahan sistem pentadbiran

Sikap boros Raja Vajiravudh

Penubuhan Parti Rakyat pada tahun1932

Melancarkan Revolusi Thai 1932

Menamatkan sistem raja berkuasa mutlak

4X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 4]

iiF1

H1a

H1b

F2

H2a

F3

F4

F5

F6

F7

F8

H8a

H8b Tahap IIRasa tidak puas hati rakyat

Cengkaman ekonomi

Kapitalis Barat dan orang cina

Phibul Songram meluluskan undang-undang

Menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina

Sekolah Cina dibubarkan

Akhbar Cina dibubarkan

Penduduk peribumi digalakkan dalam aktiviti ekonomi

Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha

Pada tahun 1939, menukar nama Negara Siam Kepada Thailand

Bekerjasama dengan Jepun Semasa Perang Dunia Kedua

Mendapat semula wilayah-wilayah

Di IndoChina dan di Tanah Melayu4X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 4]

(b )H1

H2

H3

H4

F5H6

H7

H8

H9H10M

Pada pandangan anda, mengapakah Negara Thailand tidak pernah dijajah?Kebijaksanaan raja-raja Thailand Mengamalkan dasar buka pintuMemperkenalkan pelbagai perubahan dalam pentadbiran

Thailand sediri telah memperkenalkan birokrasi barat

Raja Mongkut telah melantik 80 penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan

Penasihat Barat adalah terdiri daripada pelbagai negara Barat

Raja Chulalongkorn telah melakukan pemodenan pentadbiran

Sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Barat telah diperkenalkan bagi menggantikan sistem raja berkuasa mutlak.

Bekerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua.

Mana-mana jawapan munasabah6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 6]

(c)H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9H10

H11

H12

H13

H14

H15M

Sebagai generasi muda, apakah usaha yang dapat anda lakukan untuk menghargai perjuangan nasionalis yang banyak berjasa kepada rakyat.Cinta akan negara dan bangsa/patriotismeBerani bertindak berlandaskan kebenaran

Cekal/tabah/tidak mudah putus asa

Berpegang teguh kepada ajaran agama

Mematuhi peraturan/undang-undang Negara

Hidup bersatu padu

Meningkatkan imej negara

Berani mempertahankan negara

Menguasai pelbagai ilmu

Menjamin kedaulatan negara

Sanggup berkorban demi kepentingan negara

Mengadakan rundingan/muafakat untuk menyelesaikan sesuatu masalah

Memelihara kebebasan dan keadilan untuk semua

Melindungi warisan budaya bangsa

Sanggup bekerjasama/bertolak ansur demi kesejahteraan negaraMana-mana jawapan munasabah6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 6]

9 (a)F1

F2

F3

F4F5

F6

F7

F8

F9F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29Terangkan proses penubuhan Parti Perikatan.Menubuhkan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum/Communities Liaison Committee (CLC)

Peringkat awal CLC dianggotai oleh orang Melayu dan Cina sahaja

Orang Melayu/UMNO diketuai oleh Dato Onn Jaafar

Orang Cina/MCA diketuai oleh Tan Cheng Lock

Pada bulan Ogos 1949 CLC dianggotai oleh 6 pemimpin Melayu, 6 Cina dan 1 India, 1 Sri Lanka, 1 Serani dan 1 Eropah

Penubuhan CLC adalah permulaan kerjaama antara kaum

Penubuhan CLC membuktikan kesediaan UMNO berunding dengan kaum lain

Rundingan UMNO-CLC telah diadakan .

Hasil rundingan ini RIDA telah ditubuhkan

Tujuan RIDA untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar terutama orang Melayu.

RIDA dipengerusikan oleh Dato Onn Jaafar

Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu.

Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai

Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu

Dicadangkan oleh Dato Onn Jaafar

Cadangan ini dikecam hebat ahli UMNO

Dato Onn Jaafar telah meninggalkan UMNO

Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya/IMP oleh Dato Onn Jaafar

IMP berasaskan konsep kerjasama kaum dalam satu parti

IMP terbuka kepada semua kaum yang mahukan kemerdekaan

IMP gagal mendapat sokongan kaum India,Cina dan kaum lain Penubuhan Persidangan Kebangsaan oleh Malcom MacDonald

Untuk mencapai kerjasama politik

Mengurangkan perasaan perkauman

Penganjuran Konvensyen Kebangsaan oleh Tunku Abdul Rahman

Konvensyen melibatkan UMNO dan MCA

Disertai pelbagai parti/persatuan politik lain

Menjadi asas kepada pembentukan Parti Perikatan 4X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 4]

(b)F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Jelaskan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan Murni Kerjasama UMNO Kuala Lumpur dengan MCA Selangor

UMNO diketuai oleh Dato Abdul Razak Yahya

MCA diketuai oleh Ong Yoke Lin

Memenangi pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur Memenangi 9 daripada 12 kerusi

Memenangi pilihan raya Majlis Perbandaran di beberapa bandar utama

UMNO-MCA bergabung .

Memenangi 26 daripada 37 kerusi

Memenangi pilihanraya negeri pada 1954

Memenangi 226 daripada 268 kerusi

Kerjasama UMNO-MCA mengasaskan Parti Perikatan

MIC menyertai Parti Perikatan pada 1955

Membentuk manifesto Pilihanraya Perundangan Persekutuan

Memenangi Pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan 27 Julai 1955

Memenangi 51 daripada 52 kerusi

Faktor kemenangan ialah manifesto Parti Perikatan

Kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun/wajibkanpendidikan/perkhidmatan awam bercorak tempatan/menjaga hak asasi manusia/melindungi hak raja- raja Melayu

Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri

Membentuk kabinet yang terdiri daripada pelbagai kaum

Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk berunding menuntut kemerdekaan

Mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka

4X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 4]

(c ) iH1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

MSemangat kerjasama dan toleransi dalam kalangan pemimpin pelbagai kaum telah mewujudkan keamanan di negara kita.

Mengamalkan pendekatan musyuwarah/mesyuarat

Sentiasa berunding jika wujud masalah/isu

Bekerjasama membentuk permuafakatan politik

Wujud tolak ansur politik antara pemimpin

Tidak bertindak melulu/terburu-buru

Menerima pendangan/kritikan pihak lain

Mempunyai sikap terbuka

Sentiasa berpandangan jauh

entiasa berdiplomasi dalam menangani sesuatu isu Jentera parti yang

Mana-mana munasabah6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 6]

iiH1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

MSebagai warganegara yang patriotik, apakah tanggungjawab anda

untuk mengekalkan perpaduan kaum di negara kita?Pentingnya perpaduan

Semangat muafakat membawa kejayaan

Kerjasama antara kaum sangat penting

Mengamalkan sikap bertolak ansur/bertoleransiMemperjuangkan kemerdekaan negaraBerani membawa perubahan

Sentiasa peka kepada kehendak rakyat

Bermesyuarat dalam membuat keputusan

Mengamalkan sikap setiakawan

Menghindari sikap perkauman

Mana-mana munasabah

6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 6]

10 (a)F1

H1a H1b H1c H1dH1e H1f H1g F2 H2a F3 H3a H3b

H3c

H3d

H3e

H3f

H3g

H3h

H3i

H3j

F4H4a

H4b

H4c H4d H4e H4f H4g H4h H4i H4jH4k H4l F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f H5g H5h H5i H5j H5k F6 H6a H6b H6c H6d H6e H6f H6g H6h F7 H7a H7b H7c H7d H7e H7f H7g H7h H7i H7jTerangkan dasar pendidikan Kebangsaan sebelum dan selepas kemerdekaan.

F1 Laporan Barnes 1950 Mencadangkan sekolah vernakular Melayu/ Cina/ Tamil dibubarkan

Digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja

Iaitu sekolah kebangsaan

Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah

Menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di

sekolah menengah

Masyarakat Cina menentang cadangan ini

Menganggap bahawa bahasa ibunda mereka akan tergugat Laporan Fenn-Wu 1951 Mencadangkan sekolah vernakular Cina dikekalkan Ordinan Pelajaran 1952 Mengambil kira Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu

Mencadangkan dua sistem persekolahan

Menggunakan dua bahasa pengantar / Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Bahasa Cina / Tamil akan disediakan jika ada permintaan daripada ibu bapa

Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris

Bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu

Ordinan ini tidak dapat dilaksanakan

Mendapat tentangan daripada masyarakat Cina/ India

Kekurangan kewangan

H12a Ancaman pengganas komunis Penyata Razak 1956 Mengemukakan dua elemen penting

Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk

Kurikulum seragam yang bercorak kebangsaan

Dapat menyuburkan semangat perpaduan negara Mencadangkan penubuhan sekolah umum/ rendah

Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

Mencadangkan penubuhan sekolah jenis umum / rendah

Menggunakan bahasa Inggeris / Cina / Tamil sebagai bahasa pengantar

Sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

Sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar

Bahasa Melayu / bahasa Inggeris wajib diajar di semua

sekolah

Dijadikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957Laporan Rahman Talib 1960 Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan

Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan

Pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan

Tanpa mengira keturunan dan agama

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai

bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu

Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah

Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan

Bahasa Cina / Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan jika ada sekurang-kurangnya 15 orang pelajar

Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan

Dijadikan Akta Pelajaran 1961 Kajian Aminuddin Baki 1965 Memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan

Untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik

Menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun

Memberikan pelbagai kursus kemahiran

Untuk melahirkan tenaga kerja mahir

Sebagai persediaan untuk pasaran kerja

Kursus kemahiran pilihan ialah perdagangan / sains rumah tangga / seni perusahaan / sains pertanian

Mata pelajaran wajib sama seperti yang diajar di sekolah menengah biasa Jawatankuasa Kabinet 1974 Bertujuan mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran

kebangsaan

Sama ada dapat melahirkan sumber tenaga manusia yangSama ada dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu / berdisiplin/ terlatih

Penekanan terhadap penguasaan 3M / membaca / menulis / mengira

Kenaikan darjah secara automatik

Penekanan terhadap sekolah vokasional

Sukatan pelajaran sekolah swasta

Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan

Penekanan terhadap kurikulum

Penekanan terhadap disiplin 8X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 8]

(b)F1

F2

F3

F4

F5F6

F7

F8F9

F10

F11

F12

MJelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memupuk perpaduan kaum dalam bidang pendidikan? Dasar Pendidikan kebangsaan diperkenalkan

Konsep Sekolah Wawasan Penganjuran sukan di peringkat sekolah/MSSD/MSSM

Memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan

Sukatan pelajaran yang sama

Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar

Aktiviti kokurikulum/perkhemahan

Memperkasa sekolah kebangsaan

Peranan PIBG

Aktiviti RIMUP

Penerapan nilai murni dalam kurikulum

Dasar 1Murid 1Sukan 1Malaysia Mana-mana jawapan yang munasabah

8X1 Mak1

1

1

1

11

1

1

11

1

1

1

[Mak. 6]

(c ) iH1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10M

Sekiranya anda sebagai pemimpin masa depan bagaimanakah anda mencadangkan suatu sistem pendidikan bertaraf dunia? Kelengkapan prasarana ICT Prasarana dalam bilik darjah yang lengkap/kelas kondusif

Memperbanyak institusi pengajian tinggi

Sistem sekolah satu sesi

Sistem persekolahan percuma

Nisbah murid dalam kelas yang kecil Skim makanan percuma untuk pelajar

Kupon tuisyen yang menyeluruh untuk para pelajar

Kemudahan untuk menyediakan bahan P&P yang lengkap

Peningkatan profesion perguruan yang berterusan Mana-mana jawapan yang munasabah

6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

[Mak. 6]

11 (a)F1

F2

F3

F4

F5

F6

Jelaskan maksud blok dunia.Negara-negara yang sehaluan yang berusaha untuk bersatuBertindak secara bersama bagi menjaga kepentingan ahliTampil dalam pelbagai bentukSama ada berdasarkan aspek politik, ekonomi dan geografi4X1 Mak1

1

1

1

1

1

[Mak. 4]

(b)F1

F2

F3

F4

Apakah ideologi Blok Kapitalis?Politik

Terdiri daripada negara demokratikPemilihan kerajaan melalui pilihanrayaEkonomiPeluang perniagaan dan pemilikan sendiriSosialKebebasan individu sepenuhnya4X1 Mak1

1

1

1

[Mak. 4]

(c ) iH1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9M

Pada pandangan anda, mengapakah kemunculan blok dunia dan Perang Dingin berlakuPerang Dingin berlaku sejak tamatnya Perang Dunia Kedua Sehingga apabila sistem komunis Soviet Union hancurIdeology dan fahaman politik yang berbezaPersaingan kuasa yang berlaku anta blok kapitalis dan blok komunisTidak berlaku sebarang konflik bersenjataKedua-dua blok ini membuktikan kekuatan masing-masingBerusaha menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan AsiaMelalui propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraanMana-mana jawapan yang munasabah6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 6]

iiH1H2H3

H4

H5

H6

H7

H8

M

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kebaikan dasar berkecuali Malaysia dalam hubungan antarabangsa.

Negara dapat terus bersaing dengan negara lain Tidak terikat dengan mana-mana blokdapat menjalinkan hubungan diplomatik dengan semua negaraDapat menjalankan perdagangan dengan semua negaraDasar dalaman negara tidak dipengaruhi oleh mana-mana blok.Negara bebas menentukan masa depan negara.Sistem pemerintahan negara tidak ditentukan oleh negara asingMalaysia tidak dipaksa terlibat dalam mana-mana konflik antara kedua-dua blokMana-mana jawapan yang munasabah6X1 Mak1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 6]