42
1 TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI Minggu PdP Obje!i" Pe#be$%j%&%n '%d%ng%n A!i(i!i Pe#be$%j%&%n H%)i$ Pe#be$%j%&%n E(iden) Pen!%)i&%n Minggu 1-2 1.1 Menganalisa mekanisma pernafasan manusia. Memerhatikan model atau perisian komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia yang terdiri daripada rongga hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot interkosta. Mengkaji model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan alveolus. Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas. Membincangkan mekanisma pernafasan. Murid boleh: mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia. mengenal pasti struktur paru- paru. memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas. menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas. memerihalkan mekanisma pernafasan. B*D1E1 melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu manusia (1.1! B+D1E1 membina model sistem respirasi manusia untuk menunjukkan proses tarikan dan hembusan nafas (1.1! B,D1E1 menerangkan mekanisme pernafasan (1.1!

rpt sains tingkatan3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt SAINS TINGKATAN 3

Citation preview

TEMA:PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :1. RESPIRASIMingguPdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 1-21.1

Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.Memerhatikan model atau perisian komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia yang terdiri daripada rongga hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot interkosta.

Mengkaji model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan alveolus.

Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas.

Membincangkan mekanisma pernafasan.Murid boleh:

mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia. mengenal pasti struktur paru- paru. memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas. menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga

toraks dengan tarikan dan

hembusan nafas. memerihalkan mekanisma pernafasan.B2D1E1 melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu manusia (18.1)

B6D1E1membina model sistem respirasi manusia untuk menunjukkan proses tarikan dan hembusan nafas (18.1)B3D1E1menerangkan mekanisme pernafasan (18.1)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 1-2

1.2

Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.Menayangkan video atau perisian komputer dan mengumpul maklumat serta mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah dan daripada kapilari darah ke dalam sel.

b) Pengangkutan oksigen oleh sel

darah merah dalam bentuk oksihemoglobin.Murid boleh:

memerihalkan resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah. memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah. memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari darah ke

dalam sel.B3D2E1 menghuraikan proses resapan dan pengangkutan oksigen oleh darah dari peparu ke sel badan(18.2).

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 1-2

1.3

Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Bahan yang memudaratkan system respirasi seperti nikotin

dan tar (daripada asap rokok),

sulfur dioksida (daripada kilang), dan karbon monoksida (daripada asap kenderaan) serta jerebu.

b) Kesan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti toksin dan karsinogen.

c)Pelbagai penyakit sistem respirasi.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukan kesan merokok kepada paru-paru.

Mengadakan atau membuat lawatan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru.

Sumbangsaran pelbagai idea

tentang cara untukmenperbaiki kualiti udara danmengamalkannya.Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai

bahan yang memudaratkan

sistem respirasi.

menerangkan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi.

menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi

sistem respirasi.

mempraktikkan amalan baik untuk meningkatkan kualiti udara.B1D1E1

menamakan pelbagai bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi (18.3)

B3D3E1 menjelaskan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi (18.3)

B6D2E1Pembentangan hasil buku skrap dalam pelbagai bentuk persembahan bertajuk Kepentingan sistem respirasi yang sihat:

Bahan cemar udara

pelbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi

Cara untuk memperbaiki kualiti udara Amalan mengekalkan udara yang bersih.

(18.3)

TEMA:PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTANMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 3-52.1

Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.Memerhati dan mengkaji model, perisian komputer atau video tentang struktur jantung dan jenis salur darah (seperti: arteri, vena dan kapilari) dalam sistem peredaran darah.

Mengkaji satu spesimen hidup jantung untuk mengenal pasti strukturnya.

Membincangkan perkara berikut:

a) fungsi jantung.

b) ciri salur darah dan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen.

Menjalankan simulasi pengaliran darah dalam sistem peredaran.

Membincangkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan.

Menjemput pegawai perubatan untuk memberi ceramah tentang Menjaga Kesihatan Jantung Anda.Murid boleh:

memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap untuk memastikan pengaliran darah dalam satu arah. menyatakan fungsi jantung. mengenal pasti struktur jantung manusia. membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari.

menghubungkaitkan ciri salur darah dengan fungsinya. membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah

terdeoksigen.

B2D2E1melabel struktur jantung manusia (19.1)B4D2E1memerhati dan mengenalpasti struktur jantung menggunakan model atau spesimen hidup (19.1)

B4D2E2membandingkan antara darah beroksigen dengan darah terdeoksigen melalui aktiviti (19.1)

B3D4E1Menerangkan: sistem peredaran darah manusia, peranannya dalam pengangkutan bahan dan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat (19.1)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 3-4

2.2

Menganalisa darah manusia.Menjemput seorang pegawai perubatan untuk memberi ceramah mengenai:

a) komponen darah iaitu plasma

darah, sel darah merah, sel darah putih, platlet dan fungsinya.

b) Kumpulan darah iaitu A, B, AB

and O.

c) Kesesuaian antara kumpulan darah penderma dengan penerima.

d) Kepentingan menderma darah. e) Penyimpanan dan

pengendalian darah yang didermakan. mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran.

memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam

pengangkutan bahan. menerangkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat.Murid boleh:

menyatakan komponen darah dan fungsinya. menyatakan kumpulan darah. memadankan kumpulan darah penderma kepada penerima. mewajarkan kepentingan menderma darah. memerihalkan bagaimana darah yang didermakan disimpan dan dikendalikan.

.B6D3E1Pembentangan hasil penulisan artikel dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: (19.2)

komponen darah dan fungsinya.

kumpulan darah

kumpulan darah penderma kepada penerima.

kepentingan menderma darah

pengendalian dan penyimpanan darah

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 3-42.3

Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.Memerhatikan tumbuhan yang layu dan membincangkan bagaimana ia berlaku.

Mengkaji epidermis sehelai daun di bawah mikroskop untuk mengenal pasti stomata dan membincangkan fungsinya.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

Murid boleh:

memerihalkan bagaimana tumbuhan menjadi layu.memerihalkan fungsi stomata.memerihalkan transpirasi.memerihalkan peranan transpirasi.mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

B4D3E1mengenal pasti stomata dan fungsinya serta mengaitkan dengan kelayuaan tumbuhan melalui aktiviti(19.3)

B3D5E2menerangkan transpirasi dan peranannya (19.3)B5D1E1menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi melalui eksperimen (19.3)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 3-4Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:

a) Pengangkutan bahan makanan yang disintesiskan melalui floem.

b) Pengangkutan air dari akar ke daun melalui xilem.

Mengkaji keratan rentas akar, batang dan daun untuk mengesan lokasi xilem dan floem.

Membincangkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral.memerihalkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi.mengkaji laluan air di dalam keratan batang menggunakan

pewarna yang sesuai.mengenal pasti lokasi xilem dan floem.memerihalkan fungsi xilem dan floem.B4D3E2memerhati laluan air dan bahan makanan dalam tumbuhan melalui aktiviti (19.3)

B2D3E1melabel lokasi tisu xilem dan floem dalam batang tumbuhan dikotiledon(19.3)B3D5E1menjelaskan fungsi tisu xilem dan floem (19.3)

TEMA:PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :3. PERKUMUHANMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 5-63.1

Memahami perkumuhan manusia.Membincangkan maksud perkumuhan.

Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer untuk mengenalpasti organ perkumuhan iaitu kulit, paru-paru dan ginjal.

Membincangkan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea.

Membincangkan kepentingan perkumuhan.Murid boleh:

menerangkan maksud perkumuhan. mengenal pasti organ perkumuhan manusia. menyatakankan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. menerangkan kepentingan perkumuhan.B2D4E1mendefinisikan perkumuhan(20.1)

B1D2E1menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1)

B3D6E1menjelaskan kepentingan perkumuhan(20.1)

3.2

Menganalisa sistem urinari dalam manusia.Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer sistem urinari untuk mengenal pasti lokasi ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra.Murid boleh:

mengenal pasti lokasi ginjal dan bahagian sistem urinari yang lain.

B2D5E1Melabel struktur sistem urinari manusia(20.2)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 5-6Mengumpul dan mentafsir data tentang fungsi ginjal.

Mengkaji spesimen hidup ginjal untuk:

a) memerihalkan bentuk ginjal.

b) mengenalpasti komponen ginjal iaitu korteks, medula dan pelvis.

Membincangkan perkara berikut:

a) Kepentingan ginjal.

b) Kehidupan dengan ginjal yang rosak. memerihalkan bentuk ginjal, mengenal pasti struktur ginjal. memerihalkan fungsi ginjal. menerangkan kepentingan untuk mengekalkan kesihatan ginjal.B4D4E1memerhati bentuk, struktur, fungsi ginjal menggunakan model atau perisian komputer (20.2)

B3D6E2menerangkan kepentingan mengekalkan kesihatan ginjal (20.2)

3.3

Menganalisa perkumuhan dalam tumbuhan.Mengumpul dan mentafsir data berikut:

a) Cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan.

b) Hasil perkumuhan tumbuhan

ialah karbon dioksida, air dan hasil perkumuhan yang kompleks.Murid boleh:

memerihalkan cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan.mengenal pasti hasil perkumuhan tumbuhan.B3D6E3menerangkan cara-cara bagaimana tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan(20.3)

B1D2E1menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1)

TEMA:PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :4. PEMBIAKANMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 7-94.1

Memahami pembiakan seks dan aseks.Membincangkan perkara berikut:

a) Kepentingan dan jenis pembiakan.

b) Persamaan dan perbezaan antara pembiakan seks

dengan aseks

Menggunakan carta, gambar rajah, video atau perisian komputer untuk mengkaji perkara berikut:

a) Persenyawaan.

b) Persenyawaan dalam dan luar. c) Pelbagai cara pembiakan

aseks iaitu belahan dedua, penunasan, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif serta penjanaan semula.

Membincang dan mengelaskan haiwan dan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.Murid boleh:

menyatakan kepentingan pembiakan.membanding dan membezakan pembiakan seks dengan aseks.menyatakan jenis pembiakan.menyatakan maksud persenyawaan.memerihalkan persenyawaan dalam dan

luar.mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakannya.B3D7E1menjelaskan kepentingan pembiakan dan membandingkan antara pembiakan seks dengan pembiakan aseks (21.1)

B1D3E1menamakan jenis-jenis pembiakan (21.1)

B2D6E1mendefinisikan persenyawaan(21.1)

B3D7E3Menerangkan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar(21.1)

B3D7E2mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakan aseks (21.1)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 7-94.2

Menganalisa sistem pembiakan lelaki.Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:

a) Organ seks iaitu testis dan zakar.

b) Bahagian lain yang berkaitan

iaitu skrotum, uretra, salur sperma dan kelenjar prostat.

Membincangkan perkara berikut:

a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki.

b) Peranan sperma dalam

pembiakan.

c) Perubahan fizikal, fisiologi dan emosi lelaki semasa baligh.Murid boleh:

mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki. memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki.menyatakan peranan sperma dalam pembiakan.memerihalkan perubahan yang berlaku pada lelaki

semasa baligh.B1D3E2menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita (21.2 & 21.3)B3D8E1menjelaskan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki (21.2)B3D8E2menerangkan peranan sperma dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh (21.2)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 7-94.3

Menganalisa sistem pembiakan wanita.Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:

a) Organ seks iaitu ovari dan uterus.

b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu salur falopia, faraj dan serviks.

Membincangkan perkara berikut:

a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita.

b) Peranan ovum dalam

pembiakan.

c) Perubahan fizikal, psikologi dan emosi wanita semasa baligh.

Menjalankan simulasi untuk menunjukkan perbezaan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.Murid boleh:

mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita.memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita.menyatakan peranan ovum dalam pembiakan.memerihalkan perubahan yang berlaku pada wanita semasa

baligh.membanding dan membezakan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.B1D3E2menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita (21.2 & 21.3)B3D8E3menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan wanita (21.3)

B3D8E4menerangkan peranan ovum dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada wanita semasa baligh (21.3)

B3D8E5membandingkan antara gamet lelaki dengan gamet wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan (21.3)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 7-94.4

Menganalisa kitar haid.Membincangkan perkara berikut:

a)Haid dan kitar haid.

b)Perubahan dinding uterus semasa kitar haid.

c)Hubungan antara fasa subur dalam kitar haid dengan

persenyawaaan.

d)Kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.Murid boleh:

memerihalkan maksud haid. memerihalkan maksud kitar haid. memerihalkan perubahan dinding uterus semasa kitar

haid. menghubungkait fasa subur kitar haid dengan persenyawaan. menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa

haid.B2D7E1mendefinisikan haid(21.4)

B3D9E1menjelaskan kitar haid (21.4)

B3D9E2menerangkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid dan menghubungkait antara fasa subur dengan persenyawaan (21.4)

B3D9E3menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid (21.4)

4.5

Menganalisa persenyawaan dan kehamilan.Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan gambar rajah, carta, model, video atau perisian komputer:

a) Lokasi penempelan embrio. b) Perkembangan zigot kepada

embrio seterusnya menjadi

fetus hingga kelahiranMurid boleh:

memerihalkan persenyawaan dalam manusia. mengenal pasti lokasi penempelan embrio. memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio seterusnya

menjadi fetus hingga kelahiran.

.B3D10E1menjelaskan persenyawaan dalam manusia, menentukan lokasi penempelan embrio dan perkembangan zigot kepada embrio menjadi fetus sehingga kelahiran(21.5)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 7-94.6

Memahami kepentingan penjagaan pra natal.Mengaturkan pameran atau persembahan multimedia tentang perkara berikut:

a) Kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat semasa kehamilan.

b) Kesan merokok dan

pengambilan bahan tertentu seperti dadah dan alkohol ke atas embrio dan fetus.Murid boleh:

menghubungkait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan.menerangkan pentingnya mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus.B6D4E1Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan

kesan rokok terhadap fetus

kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus

(21.6)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 7-94.7

Menilai kepentingan penyelidikan dalam pembiakan manusia.Mengumpul dan mentafsir data berikut:

a) Maksud kemandulan.

b) Cara mengatasi kemandulan iaitu nutrisi, rawatan hormon, pembedahan, persenyawaan

in vitro (IVF).

c) Kawalan kehamilan iaitu kaedah ritma, penggunaan kondom, pil perancang keluarga, intra-uterine contraceptive device (IUCD), spermisid, vasektomi dan ligasi.

Membahaskan isu kawalan kehamilan dan kesannya pada masyarakat.

Membincangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.Murid boleh:

menyatakan maksud kemandulan.

memerihalkan cara mengatasi kemandulan.memerihalkan kaedah kawalan kehamilan.

membahaskan salah guna kawalan kehamilan dan kesannya kepada

masyarakat.menerangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.B3D10E2menjelaskan cara-cara mengatasi kemandulan dan kaedah-kaedah kawalan kehamilan (21.7)

B6D5E1Memberi ceramah atau membahaskan mengenai: kaedah kawalan kehamilan salah guna kawalan kehamilan

kebaikan dan keburukan kawalan kehamilan kepada masyarakat.

Kepentingan penyelidikan pembiakan manusia

(21.7)

Minggu 10UJIAN SELARAS 1

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 11-124.8

Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga.Meneliti bunga untuk mengenal pasti bahagian berikut:

a) Ranggi dan sepal.

b) Bahagian jantan iaitu stamen yang terdiri daripada filamen, anter dan butir debunga.

c) Bahagian betina iaitu pistil yang terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovul.

Menggunakan mikroskop atau kanta tangan untuk memerhati berikut:

a) Keratan rentas dan keratan melintang ovari untuk mengenal pasti ovul.

b) Butir debunga.

Membincangkan fungsi berikut:

a) Bunga dalam pembiakan.

b)Bahagian pembiakan jantan bunga.

c)Bahagian pembiakan betina bunga.Murid boleh:

mengenal pasti bahagian berlainan pada bunga. mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan betina bunga. mengenal pasti gamet jantan dan betina.

memerihalkan fungsi bahagian pembiakan jantan dan betina bunga dalam pembiakan seks.B4D5E1mengenal pasti bahagian-bahagian bunga, bahagian pembiakan jantan, bahagian pembiakan betina, butir debunga dan ovul melalui aktiviti (21.8)B3D11E1menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan jantan dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga(21.8)B3D11E2menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan betina dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga(21.8)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 11-124.9

Menganalisa pendebungaan.Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:

a)Pendebungaan.

b)Jenis pendebungaan.

c)Persamaan dan perbezaan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk.

d)Kelebihan pendebungaan

kacuk.

e)Kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis bunga dan mengenal pasti agen pendebungaannya.Murid boleh:

memerihalkan maksud pendebungaan.menghubungkait ciri bunga dengan agen pendebungaannya.menyatakan jenis pendebungaan.membanding dan membezakan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk.menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk.

menerangkan melalui contoh kegunaan pendebungaan kacuk

dalam pertanian.B2D8E1mendefinisikan pendebungaan(21.9)

B5D2E1menganalisis pelbagai jenis bunga dan agen pendebungaannya melalui kerja lapangan (21.9)

B1D4E1menamakan jenis-jenis pendebungaan (21.9)

B3D12E1membandingkan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk (21.9)

B3D12E2menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk (21.9)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 11-124.10

Memahami perkembangan buah dan biji benih pada tumbuhan.Menggunakan mikroskop untuk memerhati perkembangan salur butir debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% - 10%).Melukis gambar rajah berserta nota penerangannya mengenai perkara berikut:

a) Proses persenyawaan pada tumbuhan.

b) Pembentukan buah dan biji benih.

Membincangkan perkara berikut:

a) Tempat berlakunya persenyawaan dalam bunga.

b) Persenyawaan pada tumbuhan.

c) Pembentukan buah dan biji benih.Murid boleh:

mengenal pasti lokasi di mana berlakunya persenyawaan dalam bunga.memerihalkan persenyawaan dalam tumbuhan. memerihalkan pembentukan

buah dan biji benih.B4D5E2memerhati perkembangan tiub debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% dan 10%) melalui aktiviti (21.10)B3D13E1menghuraikan persenyawaan dalam tumbuhan sehingga pembentukan buah dan biji benih (21.10)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 11-124.11

Mensintesis konsep percambahan biji benih.Membelah biji benih secara memanjang dan mengenal pasti strukturnya dengan

menggunakan kanta tangan atau

mikroskop.

Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Fungsi pelbagai bahagian biji benih iaitu embrio (radikal, plumul dan kotiledon) dan

testa yang dilindungi perikarpa

(kulit buah).

b) Perubahan fizikal biji benih berdasarkan pembentukan radikal, plumul dan kotiledon.

Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil untuk:

a) mengenal pasti pemboleh ubah yang berkaitan dengan percambahan biji benih.

b) membina hipotesis mengenai keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.Merekabentuk dan menjalankan eksperimen bagi menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.Murid boleh:

mengenal pasti struktur biji benih. menerangkan fungsi bahagian biji benih yang berbeza.

memerihalkan perubahan fizikal biji benih semasa

percambahan. membuat hipotesis tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. merekabentuk eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. membuat kesimpulan tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.B4D5E3memerhati struktur biji benih dan mengaitkan dengan fungsi melalui aktiviti (21.11)B5D4E1menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih melalui eksperimen (21.11)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 11-124.12

Mengaplikasi

pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga.Menjalankan kajian pembiakan vegetatif pelbagai tumbuhan di tapak semaian untuk mengenal pasti jenis pembiakan vegetatif.

Membincangkan maksud pembiakan vegetatif.

Membincangkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.Murid boleh:

menerangkan melalui contoh maksud pembiakan vegetatif.menyatakan bahagian tumbuhan yang boleh membiak secara vegetatif.mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif.memerihalkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.B3D14E1mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif(21.12)B5D3E1menganalisis pembiakan vegetatif melalui kerja lapangan (21.12)

TEMA:PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :5. PERTUMBUHANMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 135.1

Menganalisa pola pertumbuhan manusia.Membincangkan perkara berikut:

a) Ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan seperti tinggi dan berat.

b) Maksud pertumbuhan.

c) Pola pertumbuhan bagi lelaki dan wanita.

d) Kesan pengambilan nutrisi kepada perkembangan fizikal

dan kesejahteraan mental

kanak-kanak.

Menjalankan aktiviti untuk mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita daripada bayi ke alam dewasa.Murid boleh:

memerihalkan maksud pertumbuhan.mengenal pasti ciri yang digunakan untuk mengukur

kadar pertumbuhan.menganalisa lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita.membanding dan membezakan lengkuk pertumbuhan lelaki

dengan wanita.memerihalkan kesan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak.B2D9E1mendefinisikan pertumbuhan(22.1)

B3D15E1menjelaskan ciri-ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan(22.1)

B4D6E1mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita sejak bayi ke alam dewasa melalui aktiviti(22.1)

B3D15E2menerangkan kesan kekurangan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak(22.1)

TEMA:JIRIM DALAM ALAMBIDANG PEMBELAJARAN :1. TANAH DAN SUMBERNYAMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 13-151.1

Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak Bumi.Membincangkan maksud mineral. Mengumpul dan mentafsir data

mengenai pelbagai jenis mineralyang wujud di dalam kerak Bumi:

a) Unsur semula jadi iaitu emas dan perak,

b) Sebatian semula jadi iaitu oksida, karbonat, sulfida dan

silikat.

Membincang dan mengenal pasti unsur dalam beberapa sebatian semula jadi.

Menjalankan aktiviti untuk mempelajari perkara berikut: a) Kekerasan mineral.

b) Kelarutan mineral dalam air.

c) Kesan haba ke atas beberapa

karbonat, oksida dan sulfida logam.Murid boleh:

memerihalkan maksud mineral. menerangkan melalui contoh mineral yang wujud dalam

bentuk unsur semula jadi atau sebatian semula jadi. mengenal pasti unsur dalam sebatian semula jadi.

memerihalkan sifat mineral. menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral.B2D10E1Mendefinisikan mineral(23.1)

B3D16E1menerangkan dengan contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur semula jadi dan sebatian semula jadi(23.1)

B4D7E1memerhati sifat-sifat mineral dan menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral melalui aktiviti(23.1)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 13-151.2

Memahami

tindak balas antara logam dengan bukan logam.Menjalankan sumbangsaran dan membincangkan perkara berikut: a) contoh logam.

b) contoh bukan logam.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam berikut:

a) oksigen. b) sulfur.Murid boleh:

menyatakan contoh logam dan bukan logam.

memerihalkan tindak balas antara logan dan bukan logam.

menulis persamaan dalam perkataan bagi menunjukkan tindak balas antara logam

dengan bukan logam.

menyatakan logam bertindak balas dengan bukan logam pada kadar yang berbeza.B4D8E1memerhati tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam melalui aktiviti(23.2)

1.3

Memahami sebatian silikon.Mengumpul dan mentafsir data tentang sebatian silikon yang wujud dalam bentuk silika dan silikat.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat silika dan silikat seperti berikut:

a) Kelarutan dalam air.

b) Tindak balas dengan asid hidroklorik.

c) Kesan haba.

Mengadakan lawatan ke kilang untuk mempelajari proses pembuatan kaca, seramik, cip elektronik dan gentian optik.

Membincangkan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.Murid boleh:

menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon. menyatakan contoh silica. menyatakan contoh silikat. menghubungkait sifat sebatian silikon dengan kestabilannya. menerangkan melalui contoh kegunaan sebatian silikon dalam

kehidupan harian.B1D5E1Menamakan pelbagai bentuk sebatian silikon dan memberi contoh (23.3)B4D9E1memerhati sifat silika dan silikat melalui aktiviti(23.3)B3D17E1menjelaskan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan seharian(23.3)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 13-151.4

Menganalisa sebatian kalsium.Mengumpul dan mentafsir data tentang kalsium karbonat.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji berikut:

a) Sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba.

b) Pembentukan kalsium oksida (kapur tohor) dan kalsium hidroksida (kapur mati).

Membincangkan perkara berikut: a) Penggunaan sebatian kalsium iaitu kalsium karbonat, kalsium oksida dan kalsium hidroksida.

b) Sifat sebatian kalsium dengan

merujuk kepada kegunaannya.Murid boleh:

menyatakan unsur dalam kalsium karbonat. mengenal pasti pelbagai bentuk kalsium karbonat. memerihalkan sifat kalsium karbonat. menulis persamaan dalam perkataan bagi tindak balas

kalsium karbonat. memerihalkan pembentukan kalsium oksida dan kalsium hidroksida. menghubungkait sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya.B1D6E1menamakan unsur dalam kalsium karbonat dan pelbagai contoh (23.4)B5D5E1meneliti sifat-sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba melalui eksperimen(23.4)

B3D17E2menjelaskan kegunaan sebatian kalsium karbonat, kalsium oksida, kalsium hidroksida. dan mengaitkan sifat-sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya(23.4)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 13-151.5

Menganalisa sumber bahan api semula jadi dan kepentingannyaMelayari laman sesawang atau membuat lawatan ke PETROSAINS, Pusat Sains Negara atau logi penapisan minyak untuk mengumpul maklumat mengenai pembentukan sumber bahan api semula jadi di Malaysia.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum.

Membincangkan perkara berikut:

a) Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum.

b) Sumbangan petroleum dan

gas asli kepada pembangunan ekonomi negara.

c) Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain.Murid boleh:

menyenaraikan sumber bahan api semula jadi.menerangkan pembentukan sumber bahan api semula jadi.memerihalkan penyulingan berperingkat petroleum.memerihalkan sifat pelbagai pecahan daripada penyulingan

berperingkat petroleum.memerihalkan kegunaan pelbagai pecahan petroleum.menerangkan sumbangan petroleum dan industri gas asli kepada pembangunan ekonomi

negara.menjanakan ide tentang cara penggunaan secara cekap sumber bahan api semula jadi.B1D7E1menamakan pelbagai sumber bahan api semula jadi (23.5)B3D18E1menjelaskan pembentukan sumber bahan api semula jadi(23.5)B4D10E1memerhati hasil-hasil penyulingan berperingkat petroleum melalui aktiviti(23.5)

B6D6E1Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai:(23.5)PETROSAINS/ Planetarium/ Pusat Sains Negara/ Logi Penapisan Minyakatau Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai:(23.5) Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum.

Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara; dan Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain

TEMA:TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN :1. KEELEKTRIKANMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 16-201.1

Memahami elektrostatikMenjalankan aktiviti berikut:

a) Menghasilkan cas elektrik statik dalam bahan melalui geseran.

b) Mengesan cas elektrik statik menggunakan elektroskop.

c) Memerhati apa yang berlaku

apabila dua objek yang sama atau berlainan cas diletakkan berdekatan dan membuat kesimpulan mengenai cas elektrostatik.

Membincangkan perkara berikut:

a) Maksud elektrostatik.

b) Jenis cas elektrik statik. c) Sifat cas elektrik statik.

d) Contoh bahan yang mudah dicas iaitu asetat dan politena.

e) Fenomena harian yang berkaitandengan cas elektrik statik seperti kilat.

f)Langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik seperti penggunaan pengalir kilat.Murid boleh:

memerihalkan maksud elektostatik.menyatakan jenis cas elektrik statik.menyatakan sifat cas elektrik statik.memerihalkan bagaimana cas elektrik statik dihasilkan dalam

bahan tertentu.memerihalkan cara mengesan cas elektrik statik.memerihalkan fenomena harian yang disebabkan oleh

cas elektrik statik.menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa pengendalian cas elektrik.B2D11E1mendefinisikan elektrostatik(24.1)

B3D19E1menjelaskan jenis cas dan sifat-sifat elektrostatik (24.1)

B4D11E1memerhati sifat-sifat cas elektrostatik melalui aktiviti(24.1)

B3D19E2menerangkan fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik(24.1)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 16-201.2

Memahami keelektrikanMengumpul dan mentafsir data mengenai sumber tenaga elektrik yang digunakan dalam kehidupan harian

Menjalankan aktiviti untuk memerhati pengaliran arus elektrik menggunakan janakuasa Van de Graff dan galvanometer

Membincangkan perkara berikut:

a) Keelektrikan. b) Arus elektrik. c) Voltan.

d) Rintangan.

e) Arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik.Murid boleh:

memberikan contoh sumber tenaga elektrik dalam kehidupan harian.

menyatakan maksud keelektrikan.menyatakan maksud voltan.

menyatakan maksud rintangan.memerihalkan arah arus dan pengaliran elektron dalam litar

elektrik.B4D12E1mengesan pengaliran arus elektrik menggunakan jana kuasa Van de Graff dan galvanometer melalui aktiviti(24.2)

B2D12E1Mendefinisikan; tenaga elektrik, arus elektrik, voltan dan

rintangan(24.2)B3D20E1menjelaskan arah pengaliran arus elektrik dan elektron dalam litar elektrik(24.1)

1.3

Mengaplikasi kefahaman cara mengukur keelektrikanMengumpul maklumat dan menjalankan persembahan multimedia mengenai penemuan unit bagi:

a) arus iaitu ampere. b) voltan iaitu volt.

c) rintangan iaitu ohm.

Memeriksa alat dan membincangkan kegunaanya dalam pengukuran:

a) Arus.

b) Voltan.

Membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya.Murid boleh:

mengenal pasti alat pengukur arus.

mengenal pasti alat pengukur voltan.

menyatakan unit arus.

menyatakan unit voltan.menyatakan unit rintangan.mengukur arus dalam litar elektrik.

mengukur voltan dalam litar elektrik.B1D8E1menamakan alat pengukur bagi arus dan voltan serta unitnya (24.3)B4D12E2

membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya melalui aktiviti(24.3)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 16-201.4

Mensintesis hubungan antara arus, voltan dan rintangan.Merekabentuk dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara berikut:

a) Kesan perubahan rintangan ke

atas arus.

b) Kesan perubahan voltan ke atas arus.

Membincangkan perkara berikut:

a) Hubungan antara voltan, arus dan

rintangan.

b) Hukum Ohm.Murid boleh:

merekabentuk eksperiman untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus.menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus.memerihalkan kesan perubahan rintangan ke atas arus.merekabentuk eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.menjalankan eksperiman untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.memerihalkan kesan perubahan voltan ke atas arus.menyatakan Hukum Ohm.B5D6E1Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan rintangan ke atas arus B5D6E2

Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan voltan ke atas arus(24.4)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 16-201.5

Mensintesis konsep litar selari dan litar bersiriMemadankan simbol pada litar elektrik dengan komponennya.

Melukis gambarajah dan membina litar berikut:

a) Litar yang lengkap. b) Litar bersiri.

c) Litar selari.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara litar bersiri dan litar selari dengan ilustrasi.Murid boleh:

mengenal pasti komponen litar elektrik dan simbolnya.

melukiskan satu gambar rajah litar yang lengkap.

membinakan satu litar yang lengkap.

membinakan satu litar bersiri.membinakan satu litar selari.membanding dan membezakan susunan komponen dalam litar bersiri

dengan litar selari.B2D13E1memadankan simbol-simbol pada litar elektrik dengan komponennya(24.5)B3D21E1mengilustrasi litar bersiri dan litar selari(24.5)

1.6

Menganalisa arus, voltan dan rintangan

dalam satu litar bersiriMenjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar bersiri.

Membincangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri.Murid boleh:

memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar bersiri.

memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam

litar bersiri.

memerihalkan rintangan dalam litar bersiri.

menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri.B3D21E2menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri (24.6)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 16-201.7

Menganalisa

arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.

Membincangkan perkara berikut:

a) Kelebihan dan kelemahan litar selari.

b) Persamaan dan perbezaan antara

litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan.Murid boleh:

memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar selari.memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam litar selari.memerihalkan rintangan dalam litar selari.menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari.membanding dan membezakan antara litar bersiri dengan litar selari

berdasarkan arus, voltan dan rintanganB3D21E3menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari(24.7)

B3D21E4membandingkan litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan (24.6 & 24.7)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 16-201.8

Memahami kemagnetan.Menjalankan aktiviti berikut:

a) Menggunakan serbuk besi untuk mengkaji medan magnet satu magnet bar.

b) Menggunakan kompas untuk menunjukan arah medan magnet.

Membincangkan perkara berikut:

a) Medan magnet.

b) Hubungkait antara garisan medan magnet dan kekuatan medan magnet.

Mengkaji dan membincangkan kegunaan magnet dalam kompas.Murid boleh:

memerihalkan maksud medan magnet.menghubungkaitkan garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet.menerangkan kegunaan magnet dalam kompas.melukiskan medan magnet satu magnet bar.melukiskan arah medan magnet.

B3D22E1Menerangkan: medan magnet, hubungan antara garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet; dan

kegunaan magnet dalam kompas(24.8)

B4D13E1memerhati medan magnet melalui aktiviti(24.8)

1.9

Memahami keelektro magnetan.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar lurus.

Membincangkan maksud:

a) Keelektromagnetan. b) Elektromagnet.Murid boleh:

menghubungkaitkan arus elektrik yang mengalir melalui konduktor dengan kemagnetan.memerihalkan maksud elektromagnet.B4D13E2memerhati medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar lurus melalui aktiviti(24.8)

B2D14E1Mendefinisikan; keelektromagnetan dan elektromagnet(24.9)

Minggu 21PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TEMA :TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN :2. PENJANAAN ELEKTRIKMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 22-232.1

Memahami

penjanaan tenaga elektrik.Meneroka laman sesawang atau mengadakan lawatan ke stesen jana kuasa untuk mengumpul dan mentafsir data berikut:

a) Pelbagai jenis generator iaitu

termal, hidroelektrik,disel, nuklear dan turbin gas.

b) Penjanaan tenaga elektrik

dalam pelbagai jenis stesen jana kuasa.

c) Sumber tenaga alternatif, contoh: tenaga solar dan biojisim.

Membincangkan persamaan dan perbezaan dalam penjanaan tenaga elektrik pelbagai jenis stesen jana kuasa.

Menjalankan aktiviti tentang penggunaan tenaga solar menggunakan alat seperti kotak solar atau sel solar (sel fotovolta).Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai jenis generator. memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai jenis

stesen jana kuasa. membanding dan membezakan penjanaan tenaga elektrik antara pelbagai jenis stesen jana kuasa. memberi contoh sumber tenaga altenatif.B1D9E1menamakan pelbagai jenis generator dan sumber tenaga altenatif (25.1)

B3D23E1membandingkan penjanaan tenaga elektrik oleh pelbagai jenis stesen jana kuasa(25.1)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 22-232.2

Memahami

transfomer.Membina sebuah transfomer ringkas dan mengkaji struktur fizikalnya.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan fungsi transfomer ringkas.Mengumpul dan mentafsir data mengenai prinsip kerja transfomer injak naik dan transfomer injak turun.

Membincangkan transfomer injak naik dan injak turun dari aspek:

a) Persamaan dan perbezaan.

b) Kegunaan dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.Murid boleh:

mengenal pasti pelbagai bahagian transfomer.

memerihalkan bagaimana transfomer berkerja.

membanding dan membezakan transfomer injak naik dengan

transfomer injak turun.

memerihalkan peranan transfomer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.B2D15E1melabel bahagian-bahagian transformer(25.2)B3D23E2membandingkan antara transfomer injak naik dengan transfomer injak turun(25.2)

2.3

Menganalisa penghantaran elektrik dan

sistem

pengagihan.Memerhati model atau carta dan membincangkan sistem penghantaran dan pengagihan elektrik termasuk Rangkaian Grid Nasional, stesen transformer, lapangan suis, pencawang masuk utama dan pencawang bahagian.

Mengumpul dan mentafsir data tentang Rangkaian Grid Nasional Malaysia.Murid boleh:

menyusun mengikut urutan komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

memerihalkan fungsi komponen sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

memerihalkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari

stesen jana kuasa kepada pengguna.B3D23E3menerangkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen jana kuasa kepada pengguna(25.3)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 22-232.4

Memahami

bekalan elektrik dan sistem pendawaian di rumah.Mengumpul dan mentafsir data mengenai bekalan tenaga elektrik di rumah.

Mengkaji dan membincangkan perkara berikut:

a) Sistem pendawaian elektrik di rumah termasuk kotak fius, suis utama, pemutus litar, wayar hidup, wayar neutral, wayar bumi dan meter

elektrik.

b) Kod warna antarabangsa.

Menjalankan aktiviti untuk:

a) mengkaji struktur dan reka bentuk plug 3 pin,

b) melengkapkan pendawaian plug 3-pin.Murid boleh:

menyatakan nilai voltan utama.menyatakan jenis arus elektrik.mengenal pasti jenis arus elektrik yang dibekalkan ke rumah.menyatakan jenis pendawaian elektrik.mengenal pasti pelbagai bahagian sistem pendawaian

elektrik.

memerihalkan fungsi pelbagai bahagian sistem pendawaian elektrik.memerihalkan pendawaian plug

3-pin.B3D24E1menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pendawaian elektrik dan pendawaian plug 3-pin(25.4)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 22-232.5

Menganalisa

kos penggunaan tenaga elektrik.Memeriksa pelbagai peralatan elektik rumah untuk mengumpul dan mentafsir data tentang kuasa, voltan dan kadar arus.

Mengira jumlah pengaliran arus yang mengalir melalui peralatan elektrik di rumah.

Membincangkan hubung kait antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa.

Menjalankan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah untuk mengenal pasti kos penggunaan tenaga elektrik dalam sebulan.Murid boleh:

menyatakan kadar kuasa dan voltan peralatan elektrik di rumah. mengirakan jumlah arus yang mengalir melalui peralatan elektrik. mengingatkan kembali hubungan antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. menyelesaikan masalah dengan mengira kos penggunaan elektrik.B3D25E1menyelesaikan masalah dalam kos penggunaan elektrik(25.5)

2.6

Memahami fungsi fius dan wayar bumi.Membincangkan perkara berikut:

a) Jenis fius. b) Nilai fius.

c) Fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik.

d) Peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrik.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kejadian litar pintas.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza.Murid boleh:

mengenal pasti pelbagai jenis fius.

menyatakan nilai fius. memerihalkan fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik. menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik. memerihalkan peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrikB4D14E2

memerhati kejadian litar pintas melalui aktivitiB4D14E1menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza melalui aktiviti

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 22-232.7

Menilai kepentingan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik.Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Punca kemalangan elektrik. b) Langkah yang perlu diambil

sekiranya berlaku kemalangan elektrik.

c) Ciri keselamatan di rumah untuk mengelak berlakunya

kemalangan elektrik.

Membincangkan keperluan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik.Murid boleh:

menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan elektrik. memerihalkan langkah yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan yang melibatkan elektrik, mewajarkan keperluan adanya langkah keselamatan dan ciri keselamatan di rumah bagi mengelakkan kemalangan elektrik.B6D8E1Memberi ceramah mengenai:(25.7 & 25.8)

langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan elektrik.

memerihal langkah yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan yang melibatkan elektrik,

mewajarkan keperluan adanya langkah-langkah keselamatan dan ciri-ciri keselamatan di rumah bagi mengelakkan kemalangan elektrik

atau

(sila lihat unit seterusnya)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 22-232.8

Menilai

kepentingan memulihara elektrik.Mengumpul dan mentafsir data tentang aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.

Membincangkan cara memulihara elektrik.

Menjalankan projek tentang kecekapan tenaga.

Membincang dan mewajarkan keperluan memulihara elektrik.

Menjalankan sumbangsaran mengenai masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.Murid boleh:

mengenal pasti aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.memerihalkan cara memulihara elektrik.mewajarkan keperluan memulihara elektrik.meramalkan masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.Memberi ceramah mengenai:

Aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.

Memerihal cara memulihara elektrik.

Mewajarkan keperluan memulihara elektrik.

meramal masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.

TEMA:ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPASBIDANG PEMBELAJARAN :1. BINTANG DAN GALAKSIMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 241.1

Menganalisa

MatahariMengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Ciri Matahari iaitu saiz, jisim, ketumpatan relatif dengan Bumi dan suhu permukaan.

b) Struktur Matahari iaitu korona, kromosfera dan fotosfera.

c) Fenomena yang berlaku di

permukaan Matahari iaitu prominen, nyala suria and tompok matahari.

d) Kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi.

e) Penjanaan tenaga oleh

Matahari.Murid boleh:

memerihalkan ciri Matahari.mengenal pasti struktur Matahari.mengenal pasti fenomena yang berlaku di permukaan Matahari.

menerangkan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas

Bumi.menyatakan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari.B2D16E1melabel struktur Matahari(26.1)B1D10E1menamakan pelbagai fenomena yang berlaku di permukaan Matahari(26.1)B3D26E1menjelaskan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi dan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari(26.1)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 241.2

Memahami

bintang dan galaksi dalam alam semesta.Membincangkan perkara berikut:

a) Definisi bintang.

b) Matahari sebagai bintang.

Melawat Planetarium Negara atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut:

a) Bintang cerah seperti Sirius dan Rigel.

b) Matahari sebagai satu bintang.

c) Pelbagai jenis bintang berdasarkan suhu, saiz dan

kecerahan.

d) Pembentukan bintang. e) Kematian bintang yang

meninggalkan kerdil putih, bintang neutron dan lohong hitam.

f)Jenis galaksi iaitu elips,

berpilin dan tidak seragam. g) Galaksi Bima Sakti.

h) Alam semesta.

Mengambil bahagian dalam aktiviti memerhati bintang.

Menonton perisian komputer atau video untuk mengumpul

maklumat mengenai topik dalam objektif pembelajaran iniMurid boleh:

mendefinisikan bintang.

mengenal pasti Matahari sebagai suatu bintang.mengenal pasti bintang-bintang cerah di langit.membanding dan membezakan bintang berdasarkan kepada ciri

tertentu.memerihalkan pembentukan bintang.memerihalkan kematian bintang.menyatakan jenis galaksi.memerihalkan Galaksi BimaSakti.memerihalkan alam semesta.menyatakan kedudukan Sistem

Suria dalam alam semesta.B2D17E1mendefinisikan bintang(26.2)B3D26E2mengenal pasti Matahari adalah bintang dan membandingkan bintang berdasarkan ciri-ciri tertentu(26.2)B3D26E3Menjelaskan:

pembentukan bintang dan kematian bintang, Galaksi Bima Sakti; dan

alam semesta dan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta(26.2)

B1D11E1menamakan pelbagai bentuk galaksi(26.2)B3D26E3Menjelaskan:

pembentukan bintang dan kematian bintang, Galaksi Bima Sakti; dan

alam semesta dan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta(26.2)

Minggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 241.3

Mensyukuri kewujudan alam semesta sebagai anugerah Tuhan.Menulis sajak or Haiku tentang keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan.

Membincangkan perkara berikut:

a) Keluasan alam semesta.

b) Semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal.

c) Kepentingan Matahari dan

Bulan kepada hidupan di

Bumi.Murid boleh:

menghargai keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian

alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan.

memerihalkan luasnya alam semesta berbanding Bumi.menerangkan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi.menyatakan semua yang wujud di alam semesta adalah tidak

kekal.

B6D9E1Membuat pembentangan hasil penulisan kreatif (sajak/ syair/ puisi/ pantun /lirik lagu/lirik nasyid/ dll ) mengenai:keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan (27.1)

B3D27E1menerangkan keluasan alam semesta berbanding Bumi dan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi(26.3)

TEMA:ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPASBIDANG PEMBELAJARAN :2. PENEROKAAN ANGKASA LEPASMinggu

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 252.1

Memahami perkembangan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.Melayari internet, mengadakan lawatan ke Planetarium atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: a) Perkembangan dalam bidang

astronomi.

b) Aplikasi teknologi berkaitan

penerokaan angkasa lepas dan astronomi, contohnya remote sensing.c) Perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas, contohnya pelancaran roket, satelit, prob termasuk pendaratan manusia di permukaan Bulan.

Membahaskan mengenai keperluan untuk meneruskan penerokaan angkasa lepas.

Menjalankan persembahan multimedia tentang pembangunan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.Murid boleh:

memerihalkan perkembangan dalam bidang astronomi.memerihalkan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas.menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa

lepas dan astronomi.mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas.B3D28E1menerangkan perkembangan dalam bidang astronomi dan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas(27.1)

B3D28E2menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi(27.1)

B3D28E3mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas(27.1)

Minggu 26-37ULANGKAJI

Minggu 39PEPERIKSAAN PT3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015SEK. MEN. KEBANGSAAN SERI KAMPAR

SAINS

TINGKATAN 3NAMA: