32
Sekolah Menengah Agama Al-Mahmudi 2015 Rancangan Pengajaran Tahunan SAINS TINGKATAN 2 SHARIFFAH NUR FARHATUN BINTI SYED AB. AZIZ

Rpt Sains Tingkatan 2_2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan pengajaran tahunan

Citation preview

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN DUA 2014SMA AL-MAHMUDI, KG. AWAH

BILMINGGUOBJEKTIFCADANGAN AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANEVIDENS PENTAKSIRAN

BAB 1 : DUNIA MELALUI ORGAN DERIA

11-22-3 Jan

6-10 Jan

1.1 Memahami organ deria dan fungsinya.Menjalankan aktiviti untuk

menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.1.1.1

Mengenal pasti dan mengaitkan

organ deria dengan rangsangannya.

1.1.2

Menyatakan laluan daripada

rangsangan kepada gerak

balas:

Rangsangan Organ deria

Saraf Otak Saraf

Gerak balas.

B4D1E1

Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti

2313-17 Jan

1.2 Memahamideria sentuhan.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:

a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut:a) menerima suntikan.b) menggunakan Braille.1.2.1

Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

1.2.2

Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit.1.2.3

Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadaprangsangan.B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti

B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille

34

20-24 Jan

1.3Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

1.3.1

Mengenal pasti struktur hidung.

1.3.2

Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.B4D3E1Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam struktur

hidung, kawasan pada lidah yang bergerak balas

terhadap rasa yang berbeza dan kaitan antara deria rasa

dengan deria bau melalui aktiviti

1.4Memahami deria rasa.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balasterhadap rasa yang berbeza

Menjalankan aktiviti untukmenghubungkaitkan deria rasadengan deria bau.

1.4.1

Mengenal pasti kawasanberbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.1.4.2

Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

45

27-31 Jan

1.5Memahami deriapendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.

Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.

Membincangkan mekanismependengaran.

1.5.1

Mengenal pasti struktur telinga manusia.

1.5.2

Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

1.5.3

Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

56

3-7 Feb

1.6Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.

Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.

Membincangkan bagaimana kitamelihat.

1.6.1

Mengenal pasti struktur mata manusia.

1.6.2

Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.

1.6.3

Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

67

10-14 Feb

1.7Memahami cahaya danpenglihatan.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) pantulan cahaya.b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.

Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dansumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan rabun jauh dan

rabun dekat serta cara

membetulkanannya.

Membincangkan maksud

astigmatisme dan cara

membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

a) ilusi optik.

b) titik buta.

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.

Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria

penglihatan.

1.7.1

Memerihalkan sifat-sifat cahaya

(iaitu: pantulan dan pembiasan).

1.7.2

Menyatakan pelbagai jenis

kecacatan penglihatan.

1.7.3

Menerangkan cara pembetulan

kecacatan penglihatan.

.1.7.4

Menyatakan dan member contoh

had deria penglihatan

1.7.5

Mengaitkan penglihatan

stereoskopik dan monokular

dengan kemandirian haiwan.

.

1.7.6

Mengenal pasti alat-alat yang

sesuai untuk mengatasi had

deria penglihatan

B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti

B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti

B6D1E1

Membentangkan penghasilan buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

B6D1E1Membentangkan penghasilan buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

78

17- 21 Feb

1.8Memahami bunyi danpendengaranMenjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

a) penghasilan bunyi.

b) keperluan medium untuk

pemindahan bunyi.

c) pantulan dan penyerapan

bunyi.

Mengumpulkan maklumat tentang:

a) kecacatan pendengaran.

b) cara pembetulan kecacatan

pendengaran.

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.1.8.1

Memerihalkan sifat bunyi

1.8.2

Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi

1.8.3

Menerangkan kecacatan pendengaran

1.8.4

Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran

1.8.5

Menyatakan had pendengaran

1.8.6

Menyatakan alat yang

digunakan untuk mengatasi had pendengaran

1.8.7

Menerangkan pendengaran stereofonik

B4D6E1 Menghubungkait penghasilan , keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

B4D6E2 Menghubungkait pendengara stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti

8924-28 Feb

1.9 Memahami rangsangandan gerak balas tumbuhan

Menjalankan eksperimen untuk

mengkaji dan mengenal pasti:

a) rangsangan-rangsangan yang

dikesan oleh tumbuhan.

b) bahagian-bahagian tumbuhan

yang peka terhadap

rangsangan yang tertentu.

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan

penting untuk kemandirian tumbuhan.1.9.1

Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.

1.9.2

Mengenal pasti bahagiantumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

1.9.3

Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengankemandiriannya.B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya

BAB 2 : NUTRISI

910

3-7 Mac

2.1Menganalisa

kelas-kelas

makanan.

Membincangkan kelas makanan

iaitu karbohidrat, protein, lemak,

vitamin, mineral, pelawas dan air

serta menyatakan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk

menguji kanji (larutan iodin),

glukosa (larutan Benedict),

protein (bahan uji Millon) dan

lemak (ujian alkohol-emulsi).2.1.1

Menerangkan melalui contoh kelas makanan.

2.1.2

Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.2.1.3

Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. B3D7E1

Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan

B4D7E1

Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

101110-14 Mac

2.2Menilai kepentingan gizi seimbang.Membincangkan:

a) apa maksud diet seimbang.

b) faktor yang menentukan gizi

seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.

Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.

Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.

Merancang gizi seimbang untuk

satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).2.2.1

Menyatakan maksud giziseimbang.

2.2.2

Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang.2.2.3

Menerangkan bagaimana faktorberkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.2.2.4

Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak.

2.2.5

Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.2.2.6

Merancang satu gizi seimbang.

B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang

B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang

B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan B6D2E1Membentangkan hasil penulisan makanan dan amalan pemakanan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan:

kepentingan makan makanan berkhasiat

mempraktikkan amalan pemakanan yang betul

merancang satu gizi seimbang

mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan

mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

1112

17-21 MacUJIAN PENILAIAN 1

TINGKATAN 1 5

12CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22 Mac 2014- 30 Mac 2014

131331 Mac-4 April

2.3Memahamisistem pencernaanmanusia.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan.Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan

menggunakan model/ carta/CD ROM

2.3.1

Menerangkan maksud pencernaan.

2.3.2

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.

2.3.3

Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.

2.3.4

Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.

2.3.5

Memerihalkan prosespencernaan dalam salur pencernaan.

2.3.6

Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

B2D2E1 Memberi maksud pencernaan

B3D8E1Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan

B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan oleh enzim, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil akhir pencernaan bagi

karbohidrat,

protein

lemak

B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan

B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak

1414

7-11 April

2.4Memahamiproses penyerapanmakanan tercerna.

Membincangkan prosespenyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.

Menjalankan eksperimen untukMenunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

2.4.1

Menerangkan prosespenyerapan hasil pencernaan2.4.2

Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiubVisking.

B3D8E3Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil

B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen

2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaanMembincangkan penyerapan semula air oleh usus besar danproses penyahtinjaan.

Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baikuntuk mengelakkan sembelit.

2.5.1

Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.

2.5.2

Menerangkan penyahtinjaan.

2.5.3

Mengaitkan masalahpenyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan

1515

14-18 April2.6 Mempraktikkan amalan Pemakanan yang sihat.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat.

Membincangkan topik berikut:a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh:

makan makanan

seimbang dan makan secara sederhana).b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib

baik/memerlukan.

c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama2.6.1

Mewajarkan kepentinganmakan makanan berkhasiat.

2.6.2

Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.

.2.6.3

Mewajarkan pengagihanmakanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

2.6.4Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan makanan dan amalan pemakanan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan:

kepentingan makan makanan berkhasiat

mempraktikkan amalan pemakanan yang betul

merancang satu gizi seimbang

mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan

mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

BAB 3 : BIODIVERSITI

1616

21-25 April3.1

Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannyaMembincangkan kepelbagaian ciri

umum organisma hidup

Mengumpul dan mengelaskan

pelbagai tumbuhan dan haiwan

berdasarkan ciri sepunya.

- Haiwan:

Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia.

- Tumbuhan:

Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon,dikotiledon.

- Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.

3.1.1

Menerangkan kepelbagaianorganisma hidup dalam satu habitat.

3.1.2

Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.

3.1.3

Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.

3.1.4

Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepadapersekitaran.

B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran

BAB 4 : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN

171728 Apr-2 Mei4.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidupMenjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat,populasi, komuniti dalam suatu ekosistem.

Menjalankan perbincangantentang saling bersandaranantara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

4.1.1

Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti.

4.1.2

Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.4.1.3Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.

4.1.4

Menerangkan melalui contoh

saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.B2D3E1 Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan ekosistem

B4D8E1 Menghubungkait spesies, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan

18185-9 Mei4.2 Menilai interaksi antara organism hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antaraorganisma hidup seperti berikut:a) mangsa-pemangsa.b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme

(contoh: ikan remora dan

jerung, alga dan kulat,

cacing pita dan manusia).b) persaingan.

Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.

4.2.1

Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.

4.2.2

Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup.

4.2.3

Mewajarkan kepentinganinteraksi antara organisma hidup dan persekitaran.

4.2.4

Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentuB3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B4D8E1 Menghubungkait spesis, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapanganB6D3E1Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan:

Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran

Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

1919

12-16 MeiPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN BERSEPADU (AKADEMIK)

2020-21

19-23 Mei

26-27MeiPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN BERSEPADU (DINIAH)

21CUTI PERTENGAHAN TAHUN

28.05.2014 -15.06.2016

222216-20 Jun4.3 Mensintesis siratan makanan.

Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor.

Membina siratan makanandaripada beberapa rantaimakanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai.

Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina.

Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesanpenambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramidnombor.

Membincangkan akibatsekiranya satu komponenorganisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

4.3.1

Menerangkan maksudpengeluar, pengguna dan pengurai.

4.3.2Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.4.3.3Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalamsiratan makanan.

4.3.4Membina piramid nombor

daripada rantai makanan.

4.3.5Mengaitkan siratan makanan

dan piramid nompor dengan aliran tenaga.

4.3.6Meramal akibat sekiranya satukomponen organisma hidup

dalam satu ekosistem tiada.B2D4E1 Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan

B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen

2323

23-27 Jun

4.4 Menganalisa fotosintesisMenjalankan perbincangantentang fotosintesis.

Menjalankan eksperimenmenentukan faktor yangdiperlukan untuk

fotosintesis(contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil).

Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.

Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.4.4.1

Menyatakan maksud fotosintesis.4.4.2

Menyatakan faktor yangdiperlukan untuk fotosintesis.

4.4.3

Menyatakan hasil fotosintesis.

4.4.4

Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.

4.4.5

Menerangkan perananfotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen

B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang

B6D3E1

Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan:

Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran

Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

2424

30 Jun-4Julai

4.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.

Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanahlembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan perbincangantentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan danpemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan main peranan yang melibatkanpihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait denganpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

4.5.1

Menerangkan maksudpemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.4.5.2

Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.

4.5.3Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

4.5.4

Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup

B6D3E1Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan:

Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran

Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

4.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan

semulajadi.Menjalankan sesi sumbangsaran

untuk membincangkan isu

persekitaran yang memberi kesan

kepada keseimbangan semulajadi

dan cara menyelesaikannya.

Menjalankan perbincangan untuk

mewajarkan bahawa manusia

memerlukan ekosistem yang stabil

dan produktif untuk memastikan

kehidupan yang harmoni4.6.1 Menerangkan kesan aktiviti

manusia terhadap keseimbangan semulajadi.

4.6.2

Memerihalkan cara manusia

menyelesaikan masalah yang

berhubungkait dengan persekitaran

4.6.3

ewajarkan bahawa manusia

memerlukan ekosistem yang

stabil, produktif dan seimbangB6D3E1Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan:

Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran

Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

BAB 5 : AIR DAN LAUTAN

2525

7-11 Jul

5.1 Menganalisa ciri fizikal air.

Menjalankan aktiviti untuk

menentukan yang berikut:

takat beku air,

takat didih air.

Menjalankan aktiviti untuk

memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.5.1.1

Menyatakan maksud takat beku

air.

5.1.2

Menyatakan maksud takat didih

air.

5.1.3

Memerihalkan ciri fizikal air.

5.1.4

Menerangkan melalui contoh

kesan bendasing ke atas ciri

fizikal air.

B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui

aktiviti

5.2 Menganalisa komposisi air.Menjalankan elektrolisis untuk

menentukan nisbah hidrogen

kepada oksigen dalam satu

molekul air.5.2.1

Menentukan komposisi air.

5.2.2

Menguji kehadiran hidrogen

dan oksigen.

B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

2626

14-18 Jul

29

5.3 Menganalisa proses penyejatan air.Menjalankan eksperimen untuk

mengkaji faktor mempengaruhi

penyejatan air iaitu kelembapan,

suhu persekitaran, luas

permukaan dan pergerakan udara.

Membincangkan faktor yang

mempengaruhi kadar penyejatan

dan kaitannya dengan Teori

Kinetik.

Membincangkan persamaan dan

perbezaan antara penyejatan

dengan pendidihan.

Mengumpul maklumat tentang

proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

5.3.1

Menerangkan maksud penyejatan.

5.3.2

Menerangkan melalui contoh

faktor yang mempengaruhi

kadar penyejatan air dengan

merujuk Teori Kinetik.

5.3.3

Membanding dan membezakan

antara penyejatan dengan

pendidihan.

5.3.4

Memerihalkan aplikasi

penyejatan air dalam kehidupan

harian.B2D5E1 Memberi maksud penyejatan

B5D4E1 Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen

B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian

272721-26 Jul5.4 Menganalisa larutan dan

keterlarutan.Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan.

Menjalankan aktiviti untuk

menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

5.4.1

Menerangkan maksud zat

terlarut, pelarut dan larutan.

5.4.2

Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

5.4.3

Menerangkan maksud bahan terampai.

5.4.4

Menerangkan maksud keterlarutan.

B2D6E1 Memberi maksud:

zat terlarut

pelarut

larutan

bahan terampai

B4D11E1 Membanding beza antara larutan cair, larutan pekat dan

larutan tepu melalui aktiviti B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai

Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut

jenis pelarut,

jenis zat terlarut,

suhu pelarut.

Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:

suhu pelarut,

kadar kacauan,

saiz zat terlarut.

Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam

kehidupan harian.

Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.5.4.5

Menerangkan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut di dalam air.

5.4.6

Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.

5.4.7Memberi contoh kegunaan

pelarut organik di dalam

kehidupan harian.B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen

B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian

2828

28 Jul-3 OgosCUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI

29294 -8 Ogos

5.5 Menganalisa asid dan alkali.Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

sifat asid dari aspek nilai

pH, rasa, sifat

mengkakis, kesan

ke atas kertas litmus,

tindakan terhadap

logam seperti

magnesium dan zink.

sifat alkali dari aspek

nilai pH, rasa,

mengkakis, kesan ke

atas kertas litmus.

Menjalankan perbincangan

untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.5.5.1

Mengenal pasti sifat asid.

5.5.2

Mengenal pasti sifat alkali.

5.5.3

Menyatakan asid dan alkali

hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.

5.5.4

Menerangkan melalui

contoh definisi asid dan alkali.

5.5.5

Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.

B4D12E1Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti

Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan

harian.

Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.

Membincangkan maksud peneutralan.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.

Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).

5.5.6

Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

5.5.7

Menerangkan maksud

peneutralan.

5.5.8

Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses

peneutralan.

5.5.9

Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam

kehidupan harian.

B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktivitiB3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian

3030

11-15 Ogos

5.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.Membuat lawatan ke loji pembersihan air.

Sumbangsaran tentang yang berikut:

sumber air semula jadi.

sebab pembersihan air.

Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.

5.6.1

Menyenaraikan sumber air

semula jadi.

5.6.2

Menyatakan sebab pembersihan air.

5.6.3

Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.

B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan

cemar air

B4D13E1 Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air melalui aktiviti

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan

kelebihan dan kekurangan

pelbagai kaedah pembersihan air.5.6.4

Membandingkan kelebihan

dan kekurangan pelbagai

kaedah pembersihan air.B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

3131

18-22 Ogos

5.7 Menganalisa sistem bekalan

air.Melawat ke loji pemprosesan air

untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam

pembersihan air.

Membincangkan cara

menjimatkan air.

Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata

kegunaan air di rumah.

5.7.1

Memerihalkan bagaimana

sistem bekalan air berfungsi.

5.7.2

Menerangkan cara untuk

menjimatkan air.

B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air

5.8 Memahami pemeliharaan

kualiti air.Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:

bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.

bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan

kumbahan.

bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.

pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.

Tumpahan daripada kapal minyak.

Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup.

Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.

Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya.

Menjalankan kempen Cintai Sungai Kita.

5.8.1

Memberi contoh bahan cemar air.

5.8.2

Menerangkan kesan

pencemaran air ke atas benda hidup.

5.8.3

Menerangkan cara mengawal pencemaran air.

5.8.4

Menerangkan cara memelihara air dan kualitinyaB3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai

bentuk ersembahan berkaitan:

pencemaran air

pengawalan

pembersihan

cara penjimatan penggunaannya

BAB 6 : TEKANAN UDARA

3232

25-29 Ogos

6.1 Memahami tekanan udara.Menjalankan aktiviti untuk

membincangkan teori kinetik gas.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan udara mengenakan

tekanan.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan faktor yang

mempengaruhi tekanan udara

iaitu isipadu dan suhu.

6.1.1

Menerangkan kewujudan

tekanan udara dengan

merujuk kepada Teori Kinetik.

6.1.2

Menerangkan faktor yang

mempengaruhi tekanan udara.B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti

6.2 Mengaplikasi prinsip

tekanan udara dalam kehidupan

harian.Mengumpul dan mentafsir data

pada alatan yang menggunakan

prinsip tekanan udara.

Mengumpul maklumat dan

membincangkan aplikasi tekanan

udara dalam picagari, sifon, pam

penyembur dan penyedut

minuman.

Membincangkan cara

menggunakan prinsip tekanan

udara untuk menyelesaikan

masalah harian seperti sinki

tersumbat dan menuang susu

pekat daripada tin.

Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.

Membincangkan langkah

keselamatan yang perlu diambil

apabila menggunakan gas di

bawah tekanan tinggi.

6.2.1

Menerangkan dengan contoh

alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

6.2.2

Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.

6.2.3

Menghubungkaitkan langkah

keselamatan yang perlu

diambil apabila menggunakan

gas di bawah tekanan tinggi.B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah

tekanan tinggi

BAB 7 : DAYA

3333

2-9 Sept7.1

Memahami

daya.Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan kesan daya

(perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).7.1.1

Menyatakan daya adalah tolakan

atau tarikan.

7.1.2

Menerangkan kesan daya.

7.1.3

menerangkan pelbagai jenis daya

B4D15E1 Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya, kesan

daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti

7.2

Memahami

pengukuran

daya.Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring.

Menjalankan aktiviti untuk

mengukur magnitud daya7.2.1

Menyatakan unit untuk daya.

7.2.2Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.

7.2.3Mengukur magnitud daya.

B1D3E1 Menamakan unit daya

34348-12

Sept7.3

Mengaplikasi

daya geseranMembincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran.

Menjalankan aktiviti untuk

mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitude bagi daya tersebut.Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.

Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan

keburukan geseran.

Menjalankan aktiviti cara:

a) meningkatkan geseran.

b) mengurangkan geseran.

Membincangkan aplikasi

meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

7.3.1

Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.

7.3.2

Menyatakan arah bagi daya

geseran dan magnitud bagi

daya tersebut.7.3.3

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran.

7.3.4Menerangkan kebaikan dan

keburukan geseran.

7.3.5Menerangkan cara meningkatkan geseran.7.3.6

Menerangkan cara mengurangkan geseran.7.3.7

Menerangkan dengan contoh

aplikasi geseran dalam kehidupan harian.B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta

aplikasi meningkatkan dan mengurangkan

daya geseran dalam kehidupan harian

B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza

mempengaruhi magnitud daya geseran melalui

eksperimen

35CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

13.09.2014 21.09.2014

3635

22-26 Sept

7.4

Mengaplikasi

kerja.Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek

digerakkan oleh daya.

Menjalankan aktiviti untuk

menentukan kerja dilakukan

dengan menggunakan rumus

berikut:

Kerja (J)

= Daya (N) X Jarak (m)7.4.1

Menerangkan dengan contoh

bagaimana kerja dilakukan.

7.4.2

Menyatakan unit untuk kerja.

7.4.3

Menentukan kerja yang

dilakukan.

B3D19E1 Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh

B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dankuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

7.5

Mengaplikasi

KuasaMenjalankan aktiviti untuk

menentukan kuasa dengan

menggunakan rumus berikut:

Kuasa (W) = Kerja (J)

Masa (s)7.5.1

Menyatakan maksud kuasa.

7.5.2

Menyatakan unit untuk kuasa.

7.5.3

menentukan kuasa ke atas

kerja yang dilakukan.

B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

7.6

Menganalisa

kepentingan

daya dalam

kehidupanMereka satu aktiviti contoh

melukis poster, melakonkan

sketsa atau lakonan untuk

menunjukkan bagaimana

kehidupan sekiranya tiada daya.

7.6.1

Memerihalkan bagaimana

kehidupan jika daya tidak

wujud.

BAB 8 : SISTEM SOKONGAN DAN PERGERAKAN

373629 Sept-3 Okt8.1

Memahami

sistem

sokongan

dalam haiwan.Mengumpul maklumat dan

membincangkan pelbagai sistem

sokongan bagi:

a) haiwan vertebrata darat dan

akuatik.

b) haiwan invertebrata darat dan

akuatik.

Menjalankan perbincangan

tentang yang berikut:

a) persamaan dan perbezaan

antara sistem sokongan haiwan

vertebrata darat dan akuatik.

b) persamaan dan perbezaan

antara sistem sokongan haiwan

invertebrata darat dan akuatik

8.1.1Menerangkan sistem sokongan

haiwan vertebrata dan pelbagai

sistem sokongan haiwan

invertebrata.

8.1.2

Membanding dan membezakan

haiwan vertebrata dan pelbagai

sistem sokongan haiwan

invertebrata

8.1.3

Membanding dan membezakan

sistem sokongan antara

haiwan invertebrata darat dan

akuatik.

B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

8.2

Memahami

sistem

sokongan

dalam

tumbuhan.Menjalankan kajian lapangan

untuk mengkaji pelbagai sistem

sokongan bagi tumbuhan.

Menjalankan aktiviti untuk

mengelaskan tumbuhan

berdasarkan sistem sokongannya8.2.1

Menerangkan pelbagai sistem

sokongan bagi tumbuhan

berkayu dan tidak berkayu.

8.2.2

Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan

BAB 9 : KESTABILAN

3837

7-10 OKt9.1

Memahami bahawa

pusat graviti

mempengaruhi

kestabilan.Menjalankan aktiviti untuk

mencari titik keseimbangan

bagi bentuk sekata dan tidak

sekata.

Menjalankan aktiviti untuk

menyiasat bagaimana pusat

graviti mempengaruhi

kestabilan objek dengan

memanipulasikan:

a) tinggi.

b) luas tapak.

Membincangkan hubungan

antara pusat graviti dan

kestabilan.

9.1.1

Menentukan titik keseimbangan

bagi bentuk sekata dan tidak

sekata.

9.1.2

Menghubungkait titik

keseimbangan sebagai pusat

graviti objek.

9.1.3

Menghubungkait pusat graviti

dengan kestabilan objek.B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti

B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek

9.2 Menghargai kepentingan

kestabilan.Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.

Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk

membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.9.2.1

Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

9.2.2

Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan

BAB 10 : MESIN RINGKAS

3938

13-17 Okt10.1

Menganalisa tuas.Membincangkan bagaiamana

daya yang kecil mampu

mengangkat beban yang berat

dengan menggunakan tuas.

Membuat pemerhatian tentang

alat yang menggunakan prinsip

tuas.

Mengenal pasti beban, daya dan

fulkrum, dan seterusnya

mengelaskan sistem kepada tuas

kelas pertama, kedua dan ketiga.

Membincangkan bagaimana

manusia mengaplikasi prinsip

tuas untuk mengatasi beban

yang berat.

Membincangkan momen daya

= daya X jarak tegak dari pangsi

ke daya.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan hubungan momen

daya dan hasil darab daya dan

jarak.

Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan tuas dengan

menggunakan rumus berikut:

Beban (N) X jarak beban dari

fulkrum (m) = Daya (N) X jarak

daya dari fulkrum (m)

10.1.1

Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip

tuas.

10.1.2

Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.

10.1.3

Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas.

10.1.4

Mengelaskan tuas.

10.1.5

Menerangkan maksud momen daya.

10.1.6

Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuasB3D22E1 Menentukan kedudukan:

Beban

daya

fulkrum

B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan

jarak melalui aktivitiB3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas

10.2

Menghargai usaha

inovatif dalam

mereka bentuk

mesin untuk

memudahkan kerja.

Menjalankan projek untuk membina

alat menggunakan prinsip tuas.10.2.1

Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuasB6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas

4039

20-24 OktPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DINIAH

TINGKATAN 1,2 DAN TAHFIZ

4140

27-31 OktPENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

TINGKATAN 1, 2 DAN TAHFIZ

4243CUTI AKHIR TAHUN

22.11.2014-31.12.2014

Sekolah Menengah Agama Al-Mahmudi

2015

Rancangan Pengajaran Tahunan

SAINS TINGKATAN 2

SHARIFFAH NUR FARHATUN BINTI SYED AB. AZIZ

1