36
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 _______________________________________________________________________________________ MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NOTA PERBENDAHARAAN KATA TEMA : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP 1. INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP 1 & 2 1.1 Memahami sesetengah haiwan hidup secara berkumpulan dan sesetengah yang lain hidup menyendiri Murid menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup berkumpulan. menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup menyendiri. memberi contoh- contoh haiwan yang hidup berkumpulan. memberi contoh- contoh haiwan yang hidup menyendiri. menerangkan mengapa haiwan hidup berkumpulan. - Murid menonton tayangan video tentang haiwan yang hidup berkumpulan dan yang hidup menyendiri. - Murid mengumpul maklumat dan memberi contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan dan yang hidup menyendiri. -Murid berbincang mengapa haiwan hidup berkumpulan, contoh: a) untuk keselamatan, b) untuk makanan. -Murid memerhati bagaimana semut hidup Guru menyediakan sebuah vivarium semut dua minggu sebelum memulakan pelajaran solitary - menyendiri safety - keselamatan cooperation - bekerjasama competition – persaingan 1

RPT Sains Tahun Enam

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Pelajaran Tahunan Sains untuk Tahun Enam.

Citation preview

Page 1: RPT Sains Tahun Enam

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANSAINS

TAHUN 6_______________________________________________________________________________________

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

TEMA : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP

1. INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP

1&

2

1.1 Memahami sesetengah haiwan hidup secara berkumpulan dan sesetengah yang lain hidup menyendiri

Murid

menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup berkumpulan.

menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup menyendiri.

memberi contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan.

memberi contoh-contoh haiwan yang hidup menyendiri.

menerangkan mengapa haiwan hidup berkumpulan.

menerangkan mengapa haiwan hidup menyendiri.

menyatakan bahawa kerjasama adalah satu bentuk interaksi Antara haiwan.

- Murid menonton tayangan video tentang haiwan yang hidup berkumpulan dan yang hidup menyendiri.

- Murid mengumpul maklumat dan memberi contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan dan yang hidup

menyendiri.

- Murid berbincang mengapa haiwan hidup berkumpulan, contoh:

a) untuk keselamatan,b) untuk makanan.

- Murid memerhati bagaimana semut hidup bersama di dalam sebuah vivarium.

- Murid berbincang mengapa haiwan hidup menyendiri, contoh:a) untuk mengelakkan persaingan mendapatkan makanan,b) untuk mengelakkan persaingan mendapatkan ruang.

Guru menyediakan sebuah vivarium semut dua minggu sebelum memulakan pelajaran

solitary - menyendirisafety - keselamatancooperation -bekerjasamacompetition –persaingan

1.2 Memahami persaingan

Murid

menyatakan bahawa hidupan - Murid menonton tayangan video

tentang interaksi antara benda hidup Klip video sepatutnya mengandungi

kerjasama.interaction - interaksi

1

Page 2: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

3

adalah satu bentuk interaksi antara benda hidup

berinteraksi antara satu sama lain di dalam persekitaran.

menyatakan bahawa persaingan adalah satu bentuk interaksi

menyenaraikan faktor-faktor persaingan haiwan.

memberi sebab-sebab mengapa haiwan bersaing.

dalam pelbagai habitat.

- Murid berbincang dan memberi contoh-contoh interaksi antara benda hidup.

- Murid berbincang bahawa persaingan adalah satu bentuk interaksi.

- Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer tentang persaingan antara haiwan.

- Murid berbincang dan menyenaraikan faktor-faktor persaingan haiwan iaitu:

a) makanan, b) air,c) pasangan,d) tempat tinggal,e) wilayah/kawasan.

beberapa jenis interaksi seperti persaingan dan

competition -persainganlimited resources -sumber terhad

1.2 Memahami persaingan adalah satu bentuk interaksi antara

Murid menyenaraikan faktor-faktor

persaingan tumbuhan.

memberi sebab-sebab mengapa

- Murid menonton tayangan video atau melihat gambar tumbuhan di dalam hutan.

Aktiviti-aktiviti ini boleh disediakan lebih awal kerana ia mengambil masa untuk

2

Page 3: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

4

benda hidup tumbuhan bersaing antara satu sama lain

- Berdasarkan video atau gambar, murid berbincang mengapa tumbuhan di dalam hutan mempunyai ketinggian berbeza.

- Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati persaingan antara tumbuhan

- Murid berbincang bahawa tumbuhan bersaing untuk:

a) cahaya matahari,b) air,c) ruang,d) nutrien.

- Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa tumbuhan bersaing kerana:

a) cahaya matahari yang diperolehi terhad.

b) sumber air terhad,c) ruang terhad,d) nutrien terhad.

menunjukkan hasil.Cadangan:a) kacang hijaub) jagung.

5 1.3 Memahami tanggungjawab manusia dalam melindungi spesies terancam

Murid memberi contoh-contoh haiwan

yang telah pupus.

memberi contoh-contoh haiwan yang terancam.

- Murid menonton tayangan video atau melihat gambar haiwan yang telah pupus contoh: dinosaur.

- Murid menonton tayangan video atau melihat gambar haiwan dan tumbuhan yang terancam, contoh:

rafflesia - bunga pakmahornbill - burung enggangconservation -pemuliharaanprotection -

3

Page 4: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

memberi contoh-contoh tumbuhan yang terancam.

menerangkan mengapa haiwan dan tumbuhan tertentu menghadapi ancaman kepupusan

mencadangkan langkah-langkah untuk mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuhan

harimau, penyu, orang utan, panda, badak sumbu, bunga pakma dan pokok periuk kera.

- Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa haiwan dan tumbuhan tertentu sedang menghadapi ancaman

kepupusan akibat aktiviti manusia secara haram dan berleluasa:a) pembalakan,b) pemburuan,c) pembangunan.

- Berbincang langkah-langkah untuk mengelakkan kepupusan haiwan dan

tumbuhan, contoh:a)kempen menentang pembalakan

yang berleluasab)mendidik orang awam tentang kepentingan memelihara dan memulihara haiwan dan tumbuhan,c) mengelakkan penggunaan atau pembelian produk yang dibuat daripada spesies terancam,d)menguatkuasakan undang-undang

pelindunganendangered - terancamextinct - pupusexcessive - berleluasathreat – ancamanlogging - pembalakanconsume -menggunakanenforcement -penguatkuasaan

6 1.4 Mengetahui kesan-kesan aktiviti manusia terhadap persekitaran

Murid memberi contoh-contoh

kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh manusia

- Murid menonton tayangan video atau gambar tentang kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia, contoh:

a) hakisanb) tanah runtuhc) banjir kilatd) pencemaran air,e) pencemaran udara.

- Murid menonton tayangan video dan

landslide - tanah runtuhflash-flood - banjir kilatpollution - pencemaranerosion - hakisandisaster - bencanadestruction -kemusnahan

4

Page 5: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

menerangkan bagaimana aktiviti-aktiviti manusia menyebabkan kemusnahan persekitaran.

meramalkan apa yang akan berlaku kepada Bumi jika aktiviti-aktiviti manusia tidak dikawal.

berbincang tentang aktiviti-aktiviti manusia yang menyebabkan kemusnahan persekitaran, contoh:

a) pembalakan secara haram dan berleluasa,b) pemburuan secara haram dan berleluasa,c) pengurusan pembangunan yang tidak terancang.

- Murid berbincang apa yang akan berlaku kepada Bumi jika aktiviti-aktiviti manusia yang menyebabkan kemusnahan persekitaran tidak dikawal.

- Murid menyediakan buku skrap tentang kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangkan kesan-kesannya.

TEMA: MENYIASAT DAYA DAN TENAGA

TAJUK : DAYA

7 1.1 Memahami bahawa tarikan dan tolakan adalah daya

Murid menyatakan bahawa tarikan dan

tolakan adalah daya.

menyatakan bahawa daya itu tidak dapat dilihat tetapi kesannya

dapat diperhatikan

- Murid menolak dan menarik tapak tangan pasangan untuk merasai

kesan daya.

- Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa tolakan dan tarikan adalah daya.

- Berdasarkan aktiviti di atas, murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa daya tidak boleh dilihat tetapi kesannya boleh

pull - tarikanpush - tolakanforce - dayapalm - tapak tangan

5

Page 6: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

1.2 Memahami kesan -kesan daya

menyatakan bahawa daya boleh menggerakkan objek pegun.

menyatakan bahawa daya boleh mengubah kelajuan objek

menyatakan bahawa daya boleh mengubah bentuk objek

diperhatikan.

- Murid menjalankan beberapa aktiviti dan membincangkan kesan-kesan menolak:

a) sebiji bola yang pegun,b) sebiji bola yang bergerak.- Murid menekan, memulas atau

memicit objek seperti plastisin, span dan spring.

- Murid membuat pemerhatian dan berbincang tentang kesan daya

- Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa daya boleh:a) menggerakkan objek pegun,b) memberhentikan objek yang bergerak,c) menukar arah pergerakan objek,d) membuatkan pergerakan objek lebih laju atau lebih perlahan,e) mengubah bentuk objek

8&

9

1.3 Menganalisis geseran

Murid

menyatakan bahawa geseran adalah daya

- Murid memerhati satu objek seperti buku atau duit syiling menggelongsor di atas suatu permukaan.

- Murid berbincang bahawa geseran memperlahankan pergerakan objek dan membuat kesimpulan bahawa geseran adalah daya.

- Murid menjalankan aktiviti - aktiviti yang melibatkan geseran, contoh:a) membuka penutup balang dengan tangan yang kering,b) membuka penutup balang dengan tangan yang berminyak.

- Murid berbincang dan membuat kesimpuan bahawa lebih mudah

friction - geseranaerodynamic -aerodinamikoppose - bertentanganeffect - kesanreduce - kurangkanincrease -menambahkansurface in contact -permukaan yang bersentuhan

6

Page 7: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

menghuraikan kesan-kesan daya geseran

membuka penutup balang menggunakan tangan yang kering

kerana ia mempunyai daya geseran yang tinggi.

- Murid menjalankan beberapa aktiviti melibatkan geseran, contoh:a) menggosok kedua tapak tangan,b) menarik objek yang berat,c) menggosok getah pemadam di atas permukaan.- Berdasarkan aktiviti-aktiviti di atas, murid dapat menjelaskan bahawa kesan geseran menyebabkan:a) tapak tangan menjadi panas kerana geseran menghasilkan haba,b) sukar menggerakkan objek kerana geseran menentang arah pergerakan,c) getah pemadam menjadi semakin kecil kerana geseran menyebabkan permukaan haus dan koyak.

2. Pergerakan

10

2.1 Memahami kelajuan

Murid menyatakan bahawa objek yang

bergerak lebih laju menghasilkan jarak perjalanan yang lebih jauh pada masa yang ditetapkan.

menyatakan bahawa suatu objek yang bergerak lebih laju mengambil masa yang lebih singkat untuk

bergerak ke suatu jarak yang ditetapkan.

- Murid menjalankan beberapa aktiviti untuk:a) membandingkan jarak yang dilalui oleh dua objek yang bergerak pada masa yang ditetapkan,b) membandingkan masa yang diambil oleh dua objek yang bergerak pada jarak yang ditetapkan.

- Murid membincangkan dan membuat kesimpulan bahawa:a) apabila suatu objek bergerak lebih laju lebih jauh jarak yang dilalui pada masayang ditetapkan,b) apabila suatu objek bergerak lebih laju lebih singkat masa yang diambil pada jarak yang ditetapkan.

7

Page 8: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

menyatakan apakah kelajuan.

menyelesaikan masalah menggunakan formula

- Murid membuat kesimpulan bahawa:a) kelajuan adalah ukuran berapa cepat suatu objek bergeraknb) kelajuan boleh ditentukan menggunakan formula, laju = jarak masa

- Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan formula.

TEMA: MENYIASAT BAHAN

TAJUK: PENGAWETAN MAKANAN

11

1.1 Memahami kerosakan makanan

Murid

menyatakan maksud kerosakan makanan.

mengenal pasti ciri-ciri makanan yang telah rosak.

menyatakan bahawa

- Murid memerhati contoh-contoh makanan yang rosak

- Murid berbincang dan membuat kesimpulan makanan yang rosak tidak selamat untuk dimakan.

- Murid membuat kesimpulan bahawa makanan yang telah rosak mempunyai ciri-ciri berikut:

a) berbau busuk,b) berasa masam,c) bertukar warna,d) berubah tekstur,e) berkulat.

- Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati kerosakan makanan dengan meletakkan sekeping roti di kawasan terbuka untuk beberapa hari.

- Murid berbincang dan membuat

Murid:

Makanan yang digunakan untuk aktiviti ini tidak boleh dirasa

medium - keadaan

8

Page 9: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

mikroorganisma boleh merosakkan

makanan.

menyatakan keadaan yang sesuai untuk pembiakan mikroorganisma.

kesimpulan mikroorganisma boleh menyebabkan makanan menjadi rosak.

- Murid mengumpul maklumat dan membuat kesimpulan mikroorganisma memerlukan beberapa keadaan untuk membiak:

a) udara,b) air,c) nutrien,d) suhu yang sesuai,e) kadar keasidan yang sesuai

12 UJIAN PKBS I

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 1

13

1.2 Mensintesis konsep pengawetan makanan

Murid

Menyatakan cara-cara pengawetan makanan.

Memberi contoh makanan bagi setiap kaedah pengawetan.

memberi alasan mengapa setiap kaedah pengawetan makanan digunakan.

menyatakan apa itu pengawetan makanan

.merangka dan membuat projek pengawetan makanan yang diberi

- Murid mencari maklumat tentang cara-cara untuk mengawet makanan dan memberi contoh makanan yang diawet dengan cara berikut, iaitu:

a) pengeringan, h)penyejukbekuanb) pendidihan, i)pempasteuranc) penyejukan, j)pengasinand) pelilinan. k) penyalaian,e) penjerukan,f) pembotolan / pengetinan,g) pembungkusan vakum

- Murid berbincang dan membuat kesimpulan mengapa cara-cara di atas digunakan untuk mengawet makanan.

- Murid berbincang bahawa pengawetan makanan adalah proses

Makanan yang boleh diberi:a) ubi kayub) pisangc) telurd) manggae) cili

drying - pengeringanpickling - penjerukanheating -pemanasanvacuum packing -pembungkusan vacuumcooling -pendinginanfreezing - penyejuk bekuanbottling - pembotolancanning - pengetinansmoking -pengasapansalting -pengasinan

9

Page 10: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

1.3 Menyedari kepentingan pengawetan makanan

Memberi sebab mengapa kita perlu mengawet makanan

melambatkan makanan menjadi rosak.

- Murid menjalankan projek untuk mengawet makanan yang telah diberi

- Murid berbincang dan memberi alasan mengapa kita perlu mengawet makanan, contoh:a) menjadikan makanan tahan lebih lamab) memudahkan menyimpan makanan,c) mengurangkan pembaziran makanan

TAJUK: PENGURUSAN BAHAN BUANGAN

14

2.1 Memahami kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang terhadap persekitaran

Murid mengenalpasti jenis-jenis bahan

buangan dalam persekitaran.

mengenalpasti sumber-sumber bahan buangan.

menyatakan cara pembuangan bahan buangan yang tidak

terancang.

menyatakan cara pembuangan bahan buangan yang terancang.

menerangkan kesan buruk pembuangan bahan buangan yang tidak terancang.

Menerangkan bagaimana bahan buangan kawasan setempat dilupuskan.

- Murid memerhati beberapa jenis bahanbuangan di dalam tong sampah, contoh:

plastik, kaca, bahan buangan kimia, bahan buangan organik dan logam.

- Murid menonton tayangan video tentang pelbagai jenis bahan buangan dar kilang, gerai makanan dan pasar.- Murid mengumpul maklumat tentang: a) sumber-sumber bahan buangan b) pelbagai cara pelupusan bhn buangan.- Murid berbincang dan mengelaskan cara pembuangan bahan buangan yang terancang dan tidak terancang. - Murid berbincang tentang kesan buruk akibat pembuangan bahan buangan yang tidak terancang, contoh:a) pencemaran udara,b) pencemaran air,c) penyakit dan wabak penyakit,d) hujan asid,e) banjir kilat.

- Murid mengumpul maklumat tentang cara pembuangan bahan buangan di kawasan setempat.

harmful effects -kesan burukwaste disposal -pembuangan bahan buangan

10

Page 11: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

Mencadangkan cara-cara untuk menambahbaik kaedah pelupusan bahan buangan.

- Murid berbincang dan mencadangkan cara-cara untuk memperbaiki pelupusan bahan buangan kawasan setempat.

- Murid melawat pusat pengurusan bahan buangan atau mendengar ceramah untuk mengumpul maklumat tentang pengurusan bahan buangan

15

2.2 Memahami bahawa bahan buangan boleh mereput

Murid

menyatakan bahawa bahan buangan tertentu boleh mereput

memberi contoh-contoh bahan buangan yang boleh mereput.

memberi contoh-contoh bahan buangan yang tidak boleh mereput

menyatakan bahawa mikroorganisma boleh menyebabkan bahan buangan mereput

menyatakan kebaikan pereputan bahan buangan

Murid menonton tayangan video dan melihat foto selang-masa tentang bahan buangan yang mereput dan bahan buangan yang tidak boleh mereput.

Murid mengasingkan bahan buangan dari tong sampah mengikut kategori seperti sayur-sayuran, kertas, kaca, plastik dan kayu.

Masukkan setiap jenis bahan buangan ke dalam beg plastik tebal yang berasingan. Letakkan ia di tempat terbuka dan memerhati perubahan yang berlaku dalam suatu tempoh masa.

Murid berbincang dan memberi contoh-contoh bahan buangan yang:a) mereput,b) tidak mereput.

Murid membincangkan dan membuat kesimpulan,a) sesetengah mikroorganisma menyebabkan bahan buangan mereputb) semasa proses pereputan,nutrien dikembalikan kepada tanah, cara ini ia dapat digunakan semula.

Murid mengumpul maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan pereputan bahan buangan.

Bahan biodegradasi adalah bahan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma

Sesetengah plastik adalah biodegradasi

decay – reputharmful –merbahayaseparate - asingkan

11

Page 12: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

menyatakan keburukan pereputan bahan buangan

meramalkan apa yang akan berlaku kepada manusia dan persekitaran jika bahan buangan tidak mereput.

Murid membincangkan dan meramalkan apa yang akan berlaku kepada manusia dan persekitaran jika bahan buangan tidak mereput

TEMA: MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA

TAJUK: GERHANA

16

1.1 Memahami gerhana bulan

1.2 Memahami gerhana matahari

Murid

menyatakan maksud gerhana bulan.

Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana bulan.

menerangkan bagaimana gerhana bulan berlaku.

menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana matahari.

menerangkan bagaimana gerhana matahari berlaku.

Murid menggunakan model untuk mensimulasikan pergerakan Bumi dan Bulan.Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer tentang gerhana bulan separa dan gerhana bulan penuh.

Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa gerhana bulan berlaku disebabkan oleh:a) kedudukan Bumi berada di antara Bulan dan Matahari.b) Bumi, Bulan dan Matahari berada pada satu garis lurus.

Murid melakar gambarajah bagi menunjukkan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana bulan.

Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa gerhana matahari terjadi disebabkan oleh:a) kedudukan Bulan berada di antara Bumi dan Matahari, b) Bumi, Bulan dan Matahari berada pada satu garis lurus.

Murid melakar gambarajah yang menunjukkan kedudukan Bulan, Bumi dan

eclipse - gerhanaposition - kedudukanpartial eclipse -gerhana separatotal eclipse -gerhana penuh

12

Page 13: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

meramalkan scenario di Bumi ketika kejadian gerhana matahari

Matahari ketika kejadian gerhana matahari.

Murid berbincang dan meramalkan senario di Bumi ketika kejadian gerhana matahari

TEMA: MENYIASAT TEKNOLOGI

TAJUK: MESIN

17

1.1 Memahami mesin ringkas

Murid

menerangkan maksud mesin ringkas

menerangkan jenis-jenis mesin ringkas.

memberi contoh setiap jenis mesin

ringkas

Murid mencuba untuk membuka penutup tin menggunakan:a) tangan,b) sudu.

Murid membandingkan kesukaran menyempurnakan tugasan yang diberi dan membincangkan tentang fungsi alat.

Murid berbincang bahawa mesin ringkas adalah alat yang membantu kita menggunakan kurang daya dan membuatkan kerja lebih mudah dan lebih cepat.

Murid menguji dan memanipulasikan contoh-contoh mesin ringkas berikut:a) roda dan gandar,b) tuas,c) baji,d) takal,e) gear,f) satah condong,g) skru.

Murid berbincang mengenai jenis-jenis mesin ringkas.

Murid berjalan di sekitar kawasan

lid - penutupwheel and axle -roda dan gandarlever - tuaswedge - bajipulley - takalgear - gearinclined plane -satah condongscrew - skru

13

Page 14: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

sekolah dan mengenal pasti pelbagai jenis mesin ringkas

18

1.2 Menganalisis mesin kompleks

1.3 Menghargai rekaan mesin yang membuatkan kehidupan lebih mudah

Murid

mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks.

membuat kesimpulan bahawa mesin

kompleks adalah gabungan daripada beberapa mesin ringkas.

memberi contoh-contoh mesin kompleks

meramalkan bagaimana kehidupan tanpa mesin

menerangkan bagaimana mesin membuatkan kerja lebih mudah.

Mereka bentuk satu mesin untuk menyelesaikan masalah

Murid mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat pada basikal dan kereta sorong.

Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa mesin kompleks adalah gabungan beberapa mesin ringkas.

Murid menyediakan buku skrap yang menunjukkan contoh-contoh mesin kompleks.

Murid membuat simulasi untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan tanpa mesin.

Murid berbincang dan meramalkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa mesin.

Murid mengenal pasti satu masalah dan mereka bentuk satu mesin untuk menyelesaikan masalah tersebut

wheel barrow -kereta sorong

1 ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUPBAHAGIAN : A

14

Page 15: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

9

20

Ujian Tahun 1-4 Peperiksaan Pertengahan Tahun

21

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUPBAHAGIAN : B

CUTI SEKOLAH PENGGAL 1

22

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT DAYA DAN TENAGABAHAGIAN : A

15

Page 16: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

23

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT DAYA DAN TENAGABAHAGIAN : B

24

Ujian Tahun 6 Kali ke 3

25

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT BAHANBAHAGIAN : A

2 ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT BAHANBAHAGIAN : B

16

Page 17: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

6

27

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTABAHAGIAN : A

28

Cuti Hari Raya Aidilfitri Cuti Peristiwa Sempena Hari Raya Aidilfitri Cuti Berganti Sempena Hari Raya Aidilfitri

29

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTABAHAGIAN : B

17

Page 18: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

30

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT TEKNOLOGIBAHAGIAN : A

31

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT TEKNOLOGIBAHAGIAN : B

32

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUPBAHAGIAN : A,B

33

ULANGKAJI & LATIH TUBI UPSR

TEMA : MENYIASAT DAYA & TENAGABAHAGIAN : A,B

18

Page 19: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

34

UPSR 2014 (9/9 - 11 /9/)

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL II

35

PROGRAM SELEPAS UPSR

KRAFTANGAN DARIPADA BAHAN TERBUANG - Objektif : Guna semula bahan terbuang untuk menghasilkan bahan untuk kegunaan lain

36

PROGRAM SELEPAS UPSR

MEMERHATI MIKROORGANISMA BERNAFAS MELALUI PEMBUATAN DONATObjektif : Memerhati perubahan yang berlaku pada doh apabila yis dimasukkan

Sukan Tara Sekolah

19

Page 20: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

37

PROGRAM SELEPAS UPSR

EKSPLORASI SAINSObjektif :Menyelesaikan masalah berkaitan sains pada setiap check point

38

PROGRAM SELEPAS UPSR

KITAR SEMULA BAHANMengumpulkan bahan seperti kertas, botol plastic, logam dan menimbang bahan sebelum dihantar

ke pusat kitar semula(Bekerjasama dengan pihak PPSPPA)

39

PROGRAM SELEPAS UPSR

KEM SAINSMengenal konsep sains (kaedah stesen)

420

Page 21: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

0Ujian (Tahun 1-4)

Peperiksaan Akhir Tahun (Tahun 5,6)

41

PROGRAM SELEPAS UPSR

COGANKATA / TEKA SILANGKATA SAINS

42

PROGRAM SELEPAS UPSR

PENGAWETAN MAKANAN : PEMBUATAN DADIH Objektif :Murid mengaitkan pembuatan dadih dengan pembelajaran yang dijalankan

43

PROGRAM SELEPAS UPSR

MENGENAL ALAMObjektif :Mengenalpasti ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan/ haiwan, membuat lakaran

21

Page 22: RPT Sains Tahun Enam

MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

HASILPEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

NOTA PERBENDAHARAAN KATA

Hari Anugerah Cemerlang Peringkat Sekolah

CUTI AKHIR TAHUN

22

Page 23: RPT Sains Tahun Enam

23