39
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 1 Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SAINS TINGKATAN 3 2014 Diubahsuai oleh: Pn Lee Soon Ching Sekolah Sukan Wilayah Persekutuan Seri Titiwangsa Jalan Temerloh 53200 Kuala Lumpur.

RPT sains T3 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RPT sains T3 2014

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SAINSTINGKATAN 1

2014

Diubahsuai oleh:Pn Lee Soon Ching

Sekolah Sukan Wilayah Persekutuan Seri TitiwangsaJalan Temerloh 53200 Kuala Lumpur.

1

Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SAINSTINGKATAN 3

2014

Diubahsuai oleh:Pn Lee Soon Ching

Sekolah Sukan Wilayah Persekutuan Seri TitiwangsaJalan Temerloh 53200 Kuala Lumpur.

Page 2: RPT sains T3 2014

TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu1

2/1 – 3/1

1.1Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.

Memerhatikan model atau perisian komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia yang terdiri daripada rongga hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot interkosta.

Mengkaji model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan alveolus.

Murid boleh:

mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia.

mengenal pasti struktur paru- paru.

B2D1E1melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu manusia (18.1)

memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas.

Minggu2

6/1 – 10/1

1.1Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.

Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas.

menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas. (KBAT)

B6D1E1membina model sistem respirasi manusia untuk menunjukkan proses tarikan dan hembusan nafas (18.1) (Mencipta)

1.2Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.

Menayangkan video atau perisian komputer dan mengumpul maklumat serta mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah dan daripada kapilari darah ke dalam sel.

b) Pengangkutan oksigen oleh sel darah merah dalam bentuk oksihemoglobin.

Murid boleh:

memerihalkan resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah.

memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah.

B3D2E1menghuraikan proses resapan dan pengangkutan oksigen oleh darah dari peparu ke sel badan(18.2).

memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari darah ke dalam sel.

1.3Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.

Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:a) Bahan yang memudaratkan system respirasi

seperti nikotin dan tar (daripada asap rokok), sulfur dioksida (daripada kilang), dan karbon monoksida (daripada asap kenderaan) serta jerebu.

Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi.

B1D1E1menamakan pelbagai bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi (18.3)

b) Kesan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti toksin dan karsinogen.

menerangkan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi.

B3D3E1menjelaskan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi (18.3)

2

Page 3: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu3

13/1 – 17/1(13/1: Cuti

Peristiwa Maulidul Rasul

14/1: Maulidur Rasul

17/1: Hari Thaipusam)

1.3Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.

c) Pelbagai penyakit sistem respirasi.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukan kesan merokok kepada paru-paru.

Mengadakan atau membuat lawatan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru.

Sumbangsaran pelbagai ide tentang cara untuk menperbaiki kualiti udara dan mengamalkannya.

menyenaraikan pelbagai bahanyang memudaratkan sistem respirasi.

menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi sistem respirasi.

mempraktikkan amalan baik untuk meningkatkan kualiti udara. (KBAT)(Aplikasi)

B6D2E1 (Sosio-Saintifik)

Pembentangan hasil buku skrap dalam pelbagai bentuk persembahan bertajuk “Kepentingan sistem respirasi yang sihat”:

Bahan cemar udara pelbagai penyakit yang berkaitan

dengan sistem respirasi Cara untuk memperbaiki kualiti

udara Amalan mengekalkan udara yang

bersih.(18.3)

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN

Minggu3

13/1 – 17/1(13/1: Cuti

Peristiwa Maulidul Rasul

14/1: Maulidur Rasul

17/1: Hari Thaipusam)

2.1Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.

Memerhati dan mengkaji model, perisian komputer atau video tentang struktur jantung dan jenis salur darah (seperti: arteri, vena dan kapilari) dalam sistem peredaran darah.

Murid boleh:

memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap untuk memastikan pengaliran darah dalam satu arah.

menyatakan fungsi jantung.

Minggu4

20/1 – 25/1

2.1Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.

Mengkaji satu spesimen hidup jantung untuk mengenal pasti strukturnya.

mengenal pasti struktur jantung manusia.

B2D2E1melabel struktur jantung manusia (19.1)

B4D2E1memerhati dan mengenalpasti struktur jantung menggunakan model atau spesimen hidup (19.1)

Membincangkan perkara berikut:a) fungsi jantung.b) ciri salur darah dan fungsinya.

membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari. (KBAT- analisis)

menghubungkaitkan ciri salur darah dengan fungsinya.

2.1Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.

Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen.

membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen.(KBAT- analisis)

B4D2E2membandingkan antara darah beroksigen dengan darah terdeoksigen melalui aktiviti (19.1)

Menjalankan simulasi pengaliran darah dalam sistem peredaran.

Membincangkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan.

Menjemput pegawai perubatan untuk memberi ceramah tentang ‘Menjaga Kesihatan Jantung

mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran.

memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan.

menerangkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat.

B3D4E1Menerangkan:

sistem peredaran darah manusia, peranannya dalam pengangkutan

bahan dan kepentingan mengekalkan jantung

yang sihat (19.1)

3

Page 4: RPT sains T3 2014

Anda’.MINGGU Objektif

Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu5

27/1 – 29/1(30/1 Cuti

Peristiwa TBC,31/1 Tahun Baru Cina, 1/2:Tahun Baru Cina/Hari

Wilayah)

2.2Menganalisa darah manusia.

Menjemput seorang pegawai perubatan untuk memberi ceramah mengenai:a) komponen darah iaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, platlet dan fungsinya.b) Kumpulan darah iaitu A, B, AB and O.c) Kesesuaian antara kumpulan darah penderma

dengan penerima.d) Kepentingan menderma darah.e) Penyimpanan dan pengendalian darah yang didermakan.

Murid boleh:

menyatakan komponen darah dan fungsinya.

menyatakan kumpulan darah. memadankan kumpulan darah

penderma kepada penerima. mewajarkan kepentingan menderma

darah. memerihalkan bagaimana darah

yang didermakan disimpan dan dikendalikan.

.

B6D3E1Pembentangan hasil penulisan artikel dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: (19.2) komponen darah dan fungsinya. kumpulan darah kumpulan darah penderma kepada

penerima. kepentingan menderma darah pengendalian dan penyimpanan darah

2.3Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.

Memerhatikan tumbuhan yang layu dan membincangkan bagaimana ia berlaku.

Murid boleh:

memerihalkan bagaimana tumbuhan menjadi layu.

memerihalkan fungsi stomata.

B4D3E1mengenal pasti stomata dan fungsinya serta mengaitkan dengan kelayuaan tumbuhan melalui aktiviti(19.3)

Mengkaji epidermis sehelai daun di bawah mikroskop untuk mengenal pasti stomata dan membincangkan fungsinya.

memerihalkan transpirasi.

memerihalkan peranan transpirasi.

B3D5E2menerangkan transpirasi dan peranannya (19.3)

Minggu6

3/2 – 7/2(3/4 & 4/4- CTB)

2.3Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

B5D1E1menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi melalui eksperimen (19.3)

memerihalkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:a) Pengangkutan bahan makanan yang

disintesiskan melalui floem.b) Pengangkutan air dari akar ke daun melalui

xilem.

mengkaji laluan air di dalam keratan batang menggunakan pewarna yang sesuai.

B4D3E2memerhati laluan air dan bahan makanan dalam tumbuhan melalui aktiviti (19.3)

4

Page 5: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu7

(10/2 – 14/2)

2.3Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.

Mengkaji keratan rentas akar, batang dan daun untuk mengesan lokasi xilem dan floem.

mengenal pasti lokasi xilem dan floem. B2D3E1melabel lokasi tisu xilem dan floem dalam batang tumbuhan dikotiledon(19.3)

Membincangkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral.

memerihalkan fungsi xilem dan floem. B3D5E1menjelaskan fungsi tisu xilem dan floem (19.3)

BIDANG PEMBELAJARAN : 3. PERKUMUHAN

3.1Memahami perkumuhan manusia.

Membincangkan maksud perkumuhan.

Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer untuk mengenalpasti organ perkumuhan iaitu kulit, paru-paru dan ginjal.

Murid boleh:

menerangkan maksud perkumuhan. B2D4E1mendefinisikan perkumuhan(20.1)

Membincangkan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea.

mengenal pasti organ perkumuhan manusia.

menyatakankan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan.

B1D2E1menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1)

Membincangkan kepentingan perkumuhan. menerangkan kepentingan perkumuhan. B3D6E1menjelaskan kepentingan perkumuhan(20.1)

Minggu8

17/2 – 21/2

3.2Menganalisa sistem urinari dalam manusia.

Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer sistem urinari untuk mengenal pasti lokasi ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra.

Murid boleh:

mengenal pasti lokasi ginjal dan bahagian sistem urinari yang lain.

B2D5E1Melabel struktur sistem urinari manusia(20.2)

Mengumpul dan mentafsir data tentang fungsi ginjal.

Mengkaji spesimen hidup ginjal untuk:a) memerihalkan bentuk ginjal.b) mengenalpasti komponen ginjal iaitu korteks,

medula dan pelvis.

memerihalkan bentuk ginjal,

mengenal pasti struktur ginjal.

memerihalkan fungsi ginjal.

B4D4E1memerhati bentuk, struktur, fungsi ginjal menggunakan model atau perisian komputer (20.2)

Membincangkan perkara berikut:a) Kepentingan ginjal.

b) Kehidupan dengan ginjal yang rosak.

m enerangkan kepentingan untuk mengekalkan kesihatan ginjal.

B3D6E2menerangkan kepentingan mengekalkan kesihatan ginjal (20.2)

3.3Menganalisa perkumuhan dalam tumbuhan.

Mengumpul dan mentafsir data berikut:a) Cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan.

Murid boleh:

memerihalkan cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan.

B3D6E3menerangkan cara-cara bagaimana tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan(20.3)

b) Hasil perkumuhan tumbuhanialah karbon dioksida, air dan hasil perkumuhan yang kompleks.

mengenal pasti hasil perkumuhan tumbuhan.

B1D2E1menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1)

5

Page 6: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

BIDANG PEMBELAJARAN :4. PEMBIAKAN

Minggu9

24/2 –28/2

4.1Memahami pembiakan seks dan aseks.

Membincangkan perkara berikut:a) Kepentingan dan jenis pembiakan.b) Persamaan dan perbezaan antara embiakan

seks dengan aseks

Murid boleh:

menyatakan kepentingan pembiakan. membanding dan membezakan

pembiakan seks dengan aseks.

B3D7E1menjelaskan kepentingan pembiakan dan membandingkan antara pembiakan seks dengan pembiakan aseks (21.1)

Menggunakan carta, gambar rajah, video atau perisian komputer untuk mengkaji perkara berikut:a) Persenyawaan.b) Persenyawaan dalam dan luar c) Pelbagai cara pembiakan aseks iaitu belahan dedua, penunasan, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif serta penjanaan semula.

menyatakan jenis pembiakan. B1D3E1menamakan jenis-jenis pembiakan (21.1)

menyatakan maksud persenyawaan. B2D6E1mendefinisikan persenyawaan(21.1)

memerihalkan persenyawaan dalam dan luar.

B3D7E3Menerangkan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar(21.1)

Membincang dan mengelaskan haiwan dan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.

mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakannya.

B3D7E2mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakan aseks (21.1)

Minggu10

3/3 – 7/3

Pentaksiran 1

Minggu11

10/3 – 14/3

4.2Menganalisa sistem pembiakan lelaki.

Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:a) Organ seks iaitu testis dan zakar.b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu skrotum, uretra, salur sperma dan kelenjar prostat.

Murid boleh:

mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki.

B1D3E2menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita (21.2 & 21.3)

Membincangkan perkara berikut:a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki.

memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki.

B3D8E1menjelaskan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki (21.2)

b) Peranan sperma dalam pembiakan.c) Perubahan fizikal, fisiologi dan emosi lelaki semasa baligh.

menyatakan peranan sperma dalam pembiakan.

memerihalkan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh.

B3D8E2menerangkan peranan sperma dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh (21.2)

6

Page 7: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu12

17/3 – 21/3

4.3Menganalisa sistem pembiakan wanita.

Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:a) Organ seks iaitu ovari dan uterus.b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu salur falopia,

faraj dan serviks.

Murid boleh:

mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita.

B1D3E2menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita (21.2 & 21.3)

Membincangkan perkara berikut:a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan

wanita.

memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita.

B3D8E3menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan wanita (21.3)

b) Peranan ovum dalam pembiakan. menyatakan peranan ovum dalam pembiakan.

memerihalkan perubahan yang berlaku pada wanita semasa baligh.

B3D8E4menerangkan peranan ovum dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada wanita semasa baligh (21.3)

c) Perubahan fizikal, psikologi dan emosi wanita semasa baligh.

Menjalankan simulasi untuk menunjukkan perbezaan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.

membanding dan membezakan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.

B3D8E5membandingkan antara gamet lelaki dengan gamet wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan (21.3)

22/3 – 30/3 Cuti pertengahan penggal 1

Minggu13

31/3 – 5/4

4.4Menganalisa kitar haid.

Membincangkan perkara berikut:a) Haid dan kitar haid.

Murid boleh: memerihalkan maksud haid.

B2D7E1mendefinisikan haid(21.4)

memerihalkan maksud kitar haid. B3D9E1menjelaskan kitar haid (21.4)

b) Perubahan dinding uterus semasa kitar haid.c) Hubungan antara fasa subur dalam kitar haid

dengan persenyawaaan.

memerihalkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid.

menghubungkait fasa subur kitar haid dengan persenyawaan.

B3D9E2menerangkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid dan menghubungkait antara fasa subur dengan persenyawaan (21.4)

d) Kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.

menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.

B3D9E3menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid (21.4)

4.5Menganalisa persenyawaan dan kehamilan.

Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan gambar rajah, carta, model, video atau perisian komputer:a) Lokasi penempelan embrio.b) Perkembangan zigot kepada embrio seterusnya menjadi fetus hingga kelahiran

Murid boleh:

memerihalkan persenyawaan dalam manusia.

mengenal pasti lokasi penempelan embrio. memerihalkan perkembangan zigot

kepada embrio seterusnya menjadi fetus hingga kelahiran.

.

B3D10E1menjelaskan persenyawaan dalam manusia, menentukan lokasi penempelan embrio dan perkembangan zigot kepada embrio menjadi fetus sehingga kelahiran(21.5)

7

Page 8: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu14

7/4 – 11/4

4.6Memahami kepentingan penjagaan pra natal.

Mengaturkan pameran atau persembahan multimedia tentang perkara berikut:a) Kepentingan pengambilan makanan yang

berkhasiat semasa kehamilan.b) Kesan merokok dan pengambilan bahan tertentu

seperti dadah dan alkohol ke atas embrio dan fetus.

Murid boleh:

menghubungkait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan.

menerangkan pentingnya mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus.

B6D4E1Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai:

kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan

kesan rokok terhadap fetus kepentingan mengelak daripada

mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus (21.6)

4.7Menilai kepentingan penyelidikan dalam pembiakan manusia.

Mengumpul dan mentafsir data berikut:a) Maksud kemandulan.

Murid boleh:

menyatakan maksud kemandulan.

b) Cara mengatasi kemandulan iaitu nutrisi, rawatan hormon, pembedahan, persenyawaan in vitro (IVF).

c) Kawalan kehamilan iaitu kaedah ritma, penggunaan kondom, pil perancang keluarga, intra-uterine contraceptive device (IUCD), spermisid, vasektomi dan ligasi.

memerihalkan cara mengatasi kemandulan.

memerihalkan kaedah kawalan kehamilan.

B3D10E2menjelaskan cara-cara mengatasi kemandulan dan kaedah-kaedah kawalan kehamilan (21.7)

Membahaskan isu kawalan kehamilan dan kesannya pada masyarakat.

Membincangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.

membahaskan salah guna kawalan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat.

menerangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.

B6D5E1Memberi ceramah atau membahaskan mengenai:

kaedah kawalan kehamilan salah guna kawalan kehamilan kebaikan dan keburukan kawalan

kehamilan kepada masyarakat. Kepentingan penyelidikan

pembiakan manusia(21.7)

8

Page 9: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu15

14/4 – 18/4

4.8Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga.

Meneliti bunga untuk mengenal pasti bahagian berikut:a) Ranggi dan sepal.b) Bahagian jantan iaitu stamen yang terdiri

daripada filamen, anter dan butir debunga.c) Bahagian betina iaitu pistil yang terdiri

daripada stigma, stil, ovari dan ovul.

Menggunakan mikroskop atau kanta tangan untuk memerhati berikut:a) Keratan rentas dan keratan melintang ovari

untuk mengenal pasti ovul.b) Butir debunga.

Murid boleh:

mengenal pasti bahagian berlainan pada bunga.

mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan betina bunga.

mengenal pasti gamet jantan dan betina.

B4D5E1mengenal pasti bahagian-bahagian bunga, bahagian pembiakan jantan, bahagian pembiakan betina, butir debunga dan ovul melalui aktiviti (21.8)

Membincangkan fungsi berikut:a) Bunga dalam pembiakan.b) Bahagian pembiakan jantan bunga.

c) Bahagian pembiakan betina bunga.

memerihalkan fungsi bahagian pembiakan jantan dan betina bunga dalam pembiakan seks.

B3D11E1menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan jantan dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga(21.8)

B3D11E2menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan betina dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga(21.8)

4.9Menganalisa pendebungaan.

Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:a) Pendebungaan.

Murid boleh:

memerihalkan maksud pendebungaan. B2D8E1mendefinisikan pendebungaan(21.9)

Minggu16

21/4 – 25/4

4.9Menganalisa pendebungaan.

menghubungkait ciri bunga dengan agen pendebungaannya.

B5D2E1menganalisis pelbagai jenis bunga dan agen pendebungaannya melalui kerja lapangan (21.9)

b) Jenis pendebungaan. menyatakan jenis pendebungaan. B1D4E1menamakan jenis-jenis pendebungaan (21.9)

c) Persamaan dan perbezaan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk.

membanding dan membezakan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk.

B3D12E1membandingkan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk (21.9)

d) Kelebihan pendebungaan kacuk.e) Kegunaan pendebungaan kacuk dalam

pertanian.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis bunga dan mengenal pasti agen pendebungaannya.

menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk.

menerangkan melalui contoh kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian.

B3D12E2menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk (21.9)

9

Page 10: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu17

28/4 – 2/5

(1/5: Hari Pekerja)

4.10Memahami perkembangan buah dan biji benih pada tumbuhan.

Menggunakan mikroskop untuk memerhati perkembangan salur butir debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% - 10%).

Murid boleh:

mengenal pasti lokasi di mana berlakunya persenyawaan dalam bunga.

B4D5E2memerhati perkembangan tiub debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% dan 10%) melalui aktiviti (21.10)

Melukis gambar rajah berserta nota penerangannya mengenai perkara berikut:a) Proses persenyawaan pada tumbuhan.b) Pembentukan buah dan biji benih.

Membincangkan perkara berikut:a) Tempat berlakunya persenyawaan dalam bunga.b) Persenyawaan pada tumbuhan.

c) Pembentukan buah dan biji benih.

memerihalkan persenyawaan dalam tumbuhan.

memerihalkan pembentukan buah dan biji benih.

B3D13E1menghuraikan persenyawaan dalam tumbuhan sehingga pembentukan buah dan biji benih (21.10)

4.11Mensintesis konsep

percambahan biji benih.

Membelah biji benih secara memanjang dan mengenal pasti strukturnya dengan menggunakan kanta tangan atau mikroskop.

Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:a) Fungsi pelbagai bahagian biji benih iaitu embrio

(radikal, plumul dan kotiledon) dan testa yang dilindungi perikarpa (kulit buah).

Murid boleh:

mengenal pasti struktur biji benih.

menerangkan fungsi bahagian biji benih yang berbeza.

B4D5E3memerhati struktur biji benih dan mengaitkan dengan fungsi melalui aktiviti (21.11)

b) Perubahan fizikal biji benih berdasarkan pembentukan radikal, plumul dan kotiledon.

Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil untuk:a) mengenal pasti pemboleh ubah yang

berkaitan dengan percambahan biji benih.b) membina hipotesis mengenai keadaan yang

diperlukan untuk percambahan biji benih.

Merekabentuk dan menjalankan eksperimen bagi menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.

memerihalkan perubahan fizikal biji benih semasa percambahan.

membuat hipotesis tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.

merekabentuk eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.

membuat kesimpulan tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.

B5D4E1menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih melalui eksperimen (21.11)

10

Page 11: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu18

5/5– 10/5

4.12Mengaplikasipembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga.

Menjalankan kajian pembiakan vegetatif pelbagai tumbuhan di tapak semaian untuk mengenal pasti jenis pembiakan vegetatif.

Membincangkan maksud pembiakan vegetatif.

Murid boleh:

menerangkan melalui contoh maksud pembiakan vegetatif.

menyatakan bahagian tumbuhan yang boleh membiak secara vegetatif.

mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif.

B3D14E1mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif(21.12)

Membincangkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.

memerihalkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.

B5D3E1menganalisis pembiakan vegetatif melalui kerja lapangan (21.12)

BIDANG PEMBELAJARAN : 5. PERTUMBUHAN

Minggu19

12/5 – 16/5(13/5: Hari Wesak)

5.1Menganalisa pola pertumbuhan manusia.

Membincangkan perkara berikut:

a) Ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan seperti tinggi dan berat.

b) Maksud pertumbuhan.c) Pola pertumbuhan bagi lelaki dan wanita.d) Kesan pengambilan nutrisi kepada perkembangan

fizikal dan kesejahteraan mental kanak-kanak.

Murid boleh:

memerihalkan maksud pertumbuhan. B2D9E1mendefinisikan pertumbuhan(22.1)

mengenal pasti ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan.

B3D15E1menjelaskan ciri-ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan(22.1)

Menjalankan aktiviti untuk mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita daripada bayi ke alam dewasa.

menganalisa lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita.

B4D6E1mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita sejak bayi ke alam dewasa melalui aktiviti(22.1)

membanding dan membezakan lengkuk pertumbuhan lelaki dengan wanita.

memerihalkan kesan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak.

B3D15E2menerangkan kesan kekurangan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak(22.1)

11

Page 12: RPT sains T3 2014

TEMA : JIRIM DALAM ALAM

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. TANAH DAN SUMBERNYA

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu20

19/5 – 27/5

1.1Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak Bumi.

Membincangkan maksud mineral. Murid boleh:

memerihalkan maksud mineral.B2D10E1Mendefinisikan mineral(23.1)

Mengumpul dan mentafsir data mengenai pelbagai jenis mineral yang wujud di dalam kerak Bumi:a) Unsur semula jadi iaitu emas dan perak,b) Sebatian semula jadi iaitu oksida, karbonat,

sulfida dan silikat.

menerangkan melalui contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur semula jadi atau sebatian semula jadi.

B3D16E1menerangkan dengan contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur semula jadi dan sebatian semula jadi(23.1)

Membincang dan mengenal pasti unsur dalam beberapa sebatian semula jadi.

mengenal pasti unsur dalam sebatian semula jadi.

1.1Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak Bumi.

Menjalankan aktiviti untuk mempelajari perkara berikut: a) Kekerasan mineral.b) Kelarutan mineral dalam air.c) Kesan haba ke atas beberapa karbonat, oksida dan sulfida logam.

memerihalkan sifat mineral.

menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral.

B4D7E1memerhati sifat-sifat mineral dan menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral melalui aktiviti(23.1)

1.2Memahami tindak balas antara logam dengan bukan logam.

Menjalankan sumbangsaran dan membincangkan perkara berikut: a) contoh logam.b) contoh bukan logam.

Murid boleh:

menyatakan contoh logam dan bukan logam.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam berikut:

a) oksigen. b) sulfur.

memerihalkan tindak balas antara logan dan bukan logam.

menulis persamaan dalam perkataan bagi menunjukkan tindak balas antara logam dengan bukan logam.

menyatakan logam bertindak balasdengan bukan logam pada kadar yangberbeza.

B4D8E1memerhati tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam melalui aktiviti(23.2)

12

Page 13: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu21

26/6 – 27/6

1.3Memahami sebatian silikon.

Mengumpul dan mentafsir data tentang sebatian silikon yang wujud dalam bentuk silika dan silikat.

Murid boleh:

menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon.

B1D5E1Menamakan pelbagai bentuk sebatian silikon dan memberi contoh (23.3)

Mengadakan lawatan ke kilang untuk mempelajari proses pembuatan kaca, seramik, cip elektronik dan gentian optik.

menyatakan contoh silica.

menyatakan contoh silikat.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat silika dan silikat seperti berikut:a) Kelarutan dalam air.b) Tindak balas dengan asid hidroklorik.c) Kesan haba.

menghubungkait sifat sebatian silikon dengan kestabilannya.

B4D9E1memerhati sifat silika dan silikat melalui aktiviti(23.3)

Membincangkan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.

menerangkan melalui contoh kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.

B3D17E1menjelaskan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan seharian(23.3)

28/5 – 15/6(7/6: hari

Keputeraan YDPA)Cuti Pertengahan Tahun

13

Page 14: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu22

16/6 – 20/6

1.4Menganalisa sebatian kalsium.

Mengumpul dan mentafsir data tentang kalsium karbonat.

Murid boleh:

menyatakan unsur dalam kalsium karbonat.

B1D6E1menamakan unsur dalam kalsium karbonat dan pelbagai contoh (23.4)

mengenal pasti pelbagai bentuk kalsium karbonat.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji berikut:a) Sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak

balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba.

b) Pembentukan kalsium oksida (kapur tohor) dan kalsium hidroksida (kapur mati).

memerihalkan sifat kalsium karbonat.

menulis persamaan dalam perkataan bagi tindak balas kalsium karbonat.

B5D5E1meneliti sifat-sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba melalui eksperimen(23.4)

memerihalkan pembentukan kalsium oksida dan kalsium hidroksida.

Membincangkan perkara berikut: a) Penggunaan sebatian kalsium iaitu kalsium karbonat, kalsium oksida dan kalsium hidroksida.b) Sifat sebatian kalsium dengan merujuk kepada kegunaannya.

menghubungkait sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya.

B3D17E2menjelaskan kegunaan sebatian kalsium karbonat, kalsium oksida, kalsium hidroksida. dan mengaitkan sifat-sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya(23.4)

Minggu23

23/6 – 27/6

1.5Menganalisa sumber bahan api semula jadi dan kepentingannya

Melayari laman sesawang atau membuat lawatan ke PETROSAINS, Pusat Sains Negara atau logi penapisan minyak untuk mengumpul maklumat mengenai pembentukan sumber bahan api semula jadi di Malaysia.

Murid boleh:

menyenaraikan sumber bahan api semula jadi.

B1D7E1menamakan pelbagai sumber bahan api semula jadi (23.5)

menerangkan pembentukan sumber bahan api semula jadi.

B3D18E1menjelaskan pembentukan sumber bahan api semula jadi(23.5)

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum.

memerihalkan penyulingan berperingkat petroleum.

B4D10E1memerhati hasil-hasil penyulingan berperingkat petroleum melalui aktiviti(23.5)

1.5Menganalisa sumber bahan api semula jadi dan kepentingannya

Membincangkan perkara berikut:

a) Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum.b) Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara.c) Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain.

memerihalkan sifat pelbagai pecahan daripada penyulingan berperingkat petroleum.

memerihalkan kegunaan pelbagai pecahan petroleum.

menerangkan sumbangan petroleum dan industri gas asli kepada pembangunan ekonomi negara.

menjanakan ide tentang cara penggunaan secara cekap sumber bahan api semula jadi.

B6D6E1Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai:(23.5)PETROSAINS/ Planetarium/ Pusat Sains Negara/ Logi Penapisan MinyakatauMembuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai:(23.5)

Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum.

Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara; dan

Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain

14

Page 15: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KEELEKTRIKAN

Minggu24

30/6 – 4/7

1.1Memahami elektrostatik

Membincangkan perkara berikut:a) Maksud elektrostatik.

Murid boleh: memerihalkan maksud elektostatik. B2D11E1

mendefinisikan elektrostatik(24.1)

Membincangkan perkara berikut:b) Jenis cas elektrik statik.c) Sifat cas elektrik statik.

menyatakan jenis cas elektrik statik.

menyatakan sifat cas elektrik statik.

B3D19E1menjelaskan jenis cas dan sifat-sifat elektrostatik (24.1)B4D11E1memerhati sifat-sifat cas elektrostatik melalui aktiviti(24.1)

Menjalankan aktiviti berikut:a) Menghasilkan cas elektrik statik dalam bahan

melalui geseran.c) Memerhati apa yang berlaku apabila dua objek

yang sama atau berlainan cas diletakkan berdekatan dan membuat kesimpulan mengenai cas elektrostatik.

d) Contoh bahan yang mudah dicas iaitu asetat dan politena.

memerihalkan bagaimana cas elektrik statik dihasilkan dalam bahan tertentu.

Minggu25

7/76 – 11/7

1.1Memahami elektrostatik

Menjalankan aktiviti berikut:b) Mengesan cas elektrik statik menggunakan

elektroskop.

memerihalkan cara mengesan cas elektrik statik.

Membincangkan perkara berikut:e) Fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik seperti kilat.f) Langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik seperti penggunaan pengalir kilat.

memerihalkan fenomena harian yang disebabkan oleh cas elektrik statik.

menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa pengendalian cas elektrik.

B3D19E2menerangkan fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik(24.1)

1.2Memahami keelektrikan

Mengumpul dan mentafsir data mengenai sumber tenaga elektrik yang digunakan dalam kehidupan harian

Menjalankan aktiviti untuk memerhati pengaliran arus elektrik menggunakan janakuasa Van de Graff dan galvanometer

Murid boleh:

memberikan contoh sumber tenaga elektrik dalam kehidupan harian.

B4D12E1mengesan pengaliran arus elektrik menggunakan jana kuasa Van de Graff dan galvanometer melalui aktiviti(24.2)

Membincangkan perkara berikut:a) Keelektrikan.b) Arus elektrik.c) Voltan.d) Rintangan.

menyatakan maksud Keelektrikan. menyatakan maksud voltan. menyatakan maksud rintangan.

B2D12E1Mendefinisikan;

tenaga elektrik, arus elektrik, voltan dan rintangan(24.2)

Membincangkan perkara berikut:e) Arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik.

memerihalkan arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik.

B3D20E1menjelaskan arah pengaliran arus elektrik dan elektron dalam litar elektrik(24.1)

15

Page 16: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu26

14/7 – 18/7(15/7 Cuti Nuzul

Al-Quran)

1.3Mengaplikasi kefahaman cara mengukur keelektrikan

Mengumpul maklumat dan menjalankan persembahan multimedia mengenai penemuan unit bagi:a) arus iaitu ampere.b) voltan iaitu volt.c) rintangan iaitu ohm.

Murid boleh:

mengenal pasti alat pengukur arus. mengenal pasti alat pengukur voltan. menyatakan unit arus. menyatakan unit voltan.

B1D8E1menamakan alat pengukur bagi arus dan voltan serta unitnya (24.3)

Memeriksa alat dan membincangkan kegunaanya dalam pengukuran:a) Arus.b) Voltan.

Membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya.

mengenal pasti alat pengukur arus. mengenal pasti alat pengukur voltan. menyatakan unit arus. menyatakan unit voltan. menyatakan unit rintangan. mengukur arus dalam litar elektrik. mengukur voltan dalam litar elektrik.

B4D12E2membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya melalui aktiviti(24.3)

Minggu27

21/7 – 25/7

1.4Mensintesis hubungan antara arus, voltan dan rintangan.

Merekabentuk dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara berikut:a) Kesan perubahan rintangan ke atas arus.

Murid boleh: merekabentuk eksperiman untuk mengkaji

hubungan antara rintangan dan arus. menjalankan eksperimen untuk mengkaji

hubungan antara rintangan dan arus. memerihalkan kesan perubahan rintangan

ke atas arus.

B5D6E1Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan rintangan ke atas arus

1.4Mensintesis hubungan antara arus, voltan dan rintangan.

b) Kesan perubahan voltan ke atas arus. merekabentuk eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.

menjalankan eksperiman untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.

memerihalkan kesan perubahan voltan ke atas arus.

B5D6E2Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan voltan ke atas arus(24.4)

Minggu28

28/7 – 1/8(28/7&29/7: Hari Raya Puasa, 30/7 Cuti Peristiwa Raya, 31/7 Cuti Berganti Raya,1/8 Cuti Berganti Raya)

16

Page 17: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu29

4/8 – 8/8

1.4Mensintesis hubungan antara arus, voltan dan rintangan.

Membincangkan perkara berikut:a) Hubungan antara voltan, arus dan rintangan.

b) Hukum Ohm.

menyatakan Hukum Ohm.

1.5Mensintesis konsep litar selari dan litar bersiri

Memadankan simbol pada litar elektrik dengan komponennya.

a) Litar yang lengkap.

Murid boleh: mengenal pasti komponen litar elektrik

dan simbolnya. melukiskan satu gambar rajah litar yang

lengkap. membinakan satu litar yang lengkap.

B2D13E1memadankan simbol-simbol pada litar elektrik dengan komponennya(24.5)

1.5Mensintesis konsep litar selari dan litar bersiri

Melukis gambarajah dan membina litar berikut:b) Litar bersiri.c) Litar selari.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara litar bersiri dan litar selari dengan ilustrasi.

membinakan satu litar bersiri. membinakan satu litar selari. membanding dan membezakan susunan

komponen dalam litar bersiri dengan litar selari.

B3D21E1mengilustrasi litar bersiri dan litar selari(24.5)

Minggu30

11/8 – 16/8

1.6Menganalisa arus, voltan dan rintangandalam satu litar bersiri

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar bersiri.

Murid boleh:

memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar bersiri.

memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam litar bersiri.

memerihalkan rintangan dalam litar bersiri.

1.6Menganalisa arus, voltan dan rintangan

dalam satu litar bersiri

Membincangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri. menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri.

B3D21E2menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri (24.6)

1.7Menganalisa arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.

Murid boleh: memerihalkan pengaliran arus melalui

komponen dalam litar selari. memerihalkan voltan yang merentasi

komponen dalam litar selari. memerihalkan rintangan dalam litar selari.

17

Page 18: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu31

18/8 – 22/8

1.7Menganalisa arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.

Membincangkan perkara berikut:a) Kelebihan dan kelemahan litar selari.

menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari.

B3D21E3menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari(24.7)

b) Persamaan dan perbezaan antaralitar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan.

membanding dan membezakan antara litar bersiri dengan litar selari

berdasarkan arus, voltan dan rintangan

B3D21E4membandingkan litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan (24.6 & 24.7)

1.8Memahami kemagnetan.

Menjalankan aktiviti berikut:a) Menggunakan serbuk besi untuk mengkaji

medan magnet satu magnet bar.b) Menggunakan kompas untuk menunjukan arah

medan magnet.

Murid boleh: memerihalkan maksud medan magnet. menghubungkaitkan garisan medan

magnet dengan kekuatan medan magnet.

menerangkan kegunaan magnet dalam kompas.

B3D22E1Menerangkan: medan magnet, hubungan antara garisan medan magnet

dengan kekuatan medan magnet; dan kegunaan magnet dalam kompas(24.8)

Minggu32

25/8 – 29/8

1.8Memahami kemagnetan.

Membincangkan perkara berikut:a) Medan magnet.b) Hubungkait antara garisan medan magnet

dan kekuatan medan magnet.

Mengkaji dan membincangkan kegunaan magnet dalam kompas.

memerihalkan maksud medan magnet. menghubungkaitkan garisan medan magnet

dengan kekuatan medan magnet. menerangkan kegunaan magnet dalam

kompas. melukiskan medan magnet satu magnet bar. melukiskan arah medan magnet.

B4D13E1memerhati medan magnet melalui aktiviti(24.8)

1.9Memahami keelektro magnetan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar lurus.

Membincangkan maksud:a) Keelektromagnetan. b) Elektromagnet.

Murid boleh:

menghubungkaitkan arus elektrik yang mengalir melalui konduktor dengan kemagnetan.

memerihalkan maksud elektromagnet.

B4D13E2memerhati medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar lurus melalui aktiviti(24.8)

B2D14E1Mendefinisikan;

keelektromagnetan dan elektromagnet(24.9)

Minggu33

1/9 – 5/9Percubaan PBSMR

Minggu34

8/9 – 12/9Percubaan PBSMR

13/9 – 21/9 Cuti Pertengahan Penggal 2

18

Page 19: RPT sains T3 2014

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PENJANAAN ELEKTRIK

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu35

22/9 – 27/92.1Memahami penjanaan tenaga elektrik.

Meneroka laman sesawang atau mengadakan lawatan ke stesen jana kuasa untuk mengumpul dan mentafsir data berikut:a) Pelbagai jenis generator iaitu termal, hidroelektrik,disel, nuklear dan turbin gas.b) Penjanaan tenaga elektrik dalam pelbagai jenis stesen jana kuasa.c) Sumber tenaga alternatif, contoh: tenaga solar dan

biojisim.

Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai jenis generator.

B1D9E1menamakan pelbagai jenis generator dan sumber tenaga altenatif (25.1)

memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai jenis stesen jana kuasa.

Membincangkan persamaan dan perbezaan dalam penjanaan tenaga elektrik pelbagai jenis stesen jana kuasa.

membanding dan membezakan penjanaan tenaga elektrik antara pelbagai jenis stesen jana kuasa.

B3D23E1membandingkan penjanaan tenaga elektrik oleh pelbagai jenis stesen jana kuasa(25.1)

Menjalankan aktiviti tentang penggunaan tenaga solar menggunakan alat seperti kotak solar atau sel solar (sel fotovolta).

memberi contoh sumber tenaga altenatif.

2.2Memahami transfomer.

Membina sebuah transfomer ringkas dan mengkaji struktur fizikalnya.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan fungsi transfomer ringkas.

Murid boleh:

mengenal pasti pelbagai bahagian transfomer.

memerihalkan bagaimana transfomer berkerja.

B2D15E1melabel bahagian-bahagian transformer(25.2)

Minggu36

29/9 – 3/10

2.2Memahami transfomer.

Mengumpul dan mentafsir data mengenai prinsip kerja transfomer injak naik dan transfomer injak turun.

Membincangkan transfomer injak naik dan injak turun dari aspek:a) Persamaan dan perbezaan.

b) Kegunaan dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.

membanding dan membezakan transfomer injak naik dengan transfomer injak turun.

memerihalkan peranan transfomer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.

B3D23E2membandingkan antara transfomer injak naik dengan transfomer injak turun(25.2)

2.3Menganalisa penghantaran elektrik dan sistem pengagihan.

Memerhati model atau carta dan membincangkan sistem penghantaran dan pengagihan elektrik termasuk Rangkaian Grid Nasional, stesen transformer, lapangan suis, pencawang masuk utama dan pencawang bahagian.

Murid boleh: menyusun mengikut urutan komponen

dalam sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

memerihalkan fungsi komponen sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

Mengumpul dan mentafsir data tentang Rangkaian Grid Nasional Malaysia.

memerihalkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen jana kuasa kepada pengguna.

B3D23E3menerangkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen jana kuasa kepada pengguna(25.3)

19

Page 20: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu37

6/10 – 10/10(6/10: Cuti Ganti

Raya Haji)

2.4Memahamibekalan elektrik dan sistem pendawaian di rumah.

Mengumpul dan mentafsir data mengenai bekalan tenaga elektrik di rumah.

Mengkaji dan membincangkan perkara berikut:a) Sistem pendawaian elektrik di rumah termasuk

kotak fius, suis utama, pemutus litar, wayar hidup, wayar neutral, wayar bumi dan meterelektrik.

b) Kod warna antarabangsa.

Menjalankan aktiviti untuk:a) mengkaji struktur dan reka bentuk plug 3 pin,b) melengkapkan pendawaian plug 3-pin.

Murid boleh:

menyatakan nilai voltan utama.

menyatakan jenis arus elektrik.

mengenal pasti jenis arus elektrik yang dibekalkan ke rumah.

menyatakan jenis pendawaian elektrik.

mengenal pasti pelbagai bahagian sistem pendawaian elektrik.

memerihalkan fungsi pelbagai bahagian sistem pendawaian elektrik.

memerihalkan pendawaian plug 3-pin.

B3D24E1menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pendawaian elektrik dan pendawaian plug 3-pin(25.4)

2.5Menganalisa kos penggunaan tenaga elektrik.

Memeriksa pelbagai peralatan elektik rumah untuk mengumpul dan mentafsir data tentang kuasa, voltan dan kadar arus.

Mengira jumlah pengaliran arus yang mengalir melalui peralatan elektrik di rumah.Membincangkan hubung kait antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa.

Murid boleh menyatakan kadar kuasa dan voltan

peralatan elektrik di rumah. mengirakan jumlah arus yang mengalir

melalui peralatan elektrik. mengingatkan kembali hubungan antara

penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa.

Menjalankan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah untuk mengenal pasti kos penggunaan tenaga elektrik dalam sebulan.

menyelesaikan masalah dengan mengira kos penggunaan elektrik.

B3D25E1menyelesaikan masalah dalam kos penggunaan elektrik(25.5)

Minggu38

13/10 – 17/10PBSMR

20

Page 21: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu39

20/10 – 24/10(21/10 Cuti Berganti

Deepavali, 22/10 Cuti peristiwa

Deepavali,24/10 cuti berganti

Deepavali,23/10: Cuti Deepavali)25/10: Awal Muharam )

2.6Memahami fungsi fius dan wayar bumi.

Membincangkan perkara berikut:a) Jenis fius.b) Nilai fius.c) Fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik.d) Peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian

elektrik.

Murid boleh:

mengenal pasti pelbagai jenis fius.

menyatakan nilai fius.

Minggu40

27/10 – 31/10

2.6Memahami

fungsi fius dan wayar bumi.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kejadian litar pintas.

memerihalkan fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik.

B4D14E2memerhati kejadian litar pintas melalui aktiviti

Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza.

menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik.

B4D14E1menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza melalui aktiviti

memerihalkan peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrik

2.7Menilai kepentingan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik.

Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:a) Punca kemalangan elektrik. b) Langkah yang perlu diambil

sekiranya berlaku kemalangan elektrik.c) Ciri keselamatan di rumah untuk mengelak

berlakunyakemalangan elektrik.

Membincangkan keperluan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik.

Murid boleh:

menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan elektrik.

memerihalkan langkah yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan yang melibatkan elektrik,

mewajarkan keperluan adanya langkah keselamatan dan ciri keselamatan di rumah bagi mengelakkan kemalangan elektrik.

B6D8E1Memberi ceramah mengenai:(25.7 & 25.8)

langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan elektrik.

memerihal langkah yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan yang melibatkan elektrik,

mewajarkan keperluan adanya langkah-langkah keselamatan dan ciri-ciri keselamatan di rumah bagi mengelakkan kemalangan elektrik

atau

(sila lihat unit seterusnya)

21

Page 22: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu40

27/10 – 31/10

2.8Menilai kepentingan memulihara elektrik.

Mengumpul dan mentafsir data tentang aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.

Membincangkan cara memulihara elektrik.

Menjalankan projek tentang kecekapan tenaga.

Membincang dan mewajarkan keperluan memulihara elektrik.

Menjalankan sumbangsaran mengenai masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.

Murid boleh:

mengenal pasti aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.

memerihalkan cara memulihara elektrik.

mewajarkan keperluan memulihara elektrik.

meramalkan masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.

Memberi ceramah mengenai: Aktiviti yang menyebabkan

pembaziran elektrik. Memerihal cara memulihara elektrik. Mewajarkan keperluan memulihara

elektrik. meramal masalah yang akan

dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.

TEMA : ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPASBIDANG PEMBELAJARAN : 1. BINTANG DAN GALAKSI

Minggu41

3/11 – 7/11

1.1MenganalisaMatahari

Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:a) Ciri Matahari iaitu saiz, jisim, ketumpatan relatif

dengan Bumi dan suhu permukaan.

Murid boleh:

memerihalkan ciri Matahari.

b) Struktur Matahari iaitu korona, kromosfera dan fotosfera.

mengenal pasti struktur Matahari. B2D16E1melabel struktur Matahari(26.1)

c) Fenomena yang berlaku di permukaan Matahari iaitu prominen, nyala suria and tompok matahari.

mengenal pasti fenomena yang berlaku di permukaan Matahari.

B1D10E1menamakan pelbagai fenomena yang berlaku di permukaan Matahari(26.1)

d) Kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi.

e) Penjanaan tenaga oleh Matahari.

menerangkan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi.

menyatakan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari.

B3D26E1menjelaskan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi dan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari(26.1)

1.2Memahami bintang dan galaksi dalam alam semesta.

Membincangkan perkara berikut:a) Definisi bintang.b) Matahari sebagai bintang.

Murid boleh:

mendefinisikan bintang. B2D17E1mendefinisikan bintang(26.2)

22

Page 23: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu41

3/11 – 7/11(4/11 Cuti Ganti

Deepavali)

1.2Memahami bintang dan galaksi dalam alam semesta.

Melawat Planetarium Negara atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut:a) Bintang cerah seperti Sirius dan Rigel.b) Matahari sebagai satu bintang.c) Pelbagai jenis bintang berdasarkan suhu, saiz

dan kecerahan.d) Pembentukan bintang.e) Kematian bintang yang

meninggalkan kerdil putih, bintang neutron dan lohong hitam.

f) Jenis galaksi iaitu elips,berpilin dan tidak seragam.

g) Galaksi Bima Sakti.h) Alam semesta.

Mengambil bahagian dalam aktiviti memerhati bintang.

Menonton perisian komputer atau video untuk mengumpul maklumat mengenai topik dalam objektif pembelajaran ini

mengenal pasti Matahari sebagai suatu bintang.

mengenal pasti bintang-bintang cerah di langit.

membanding dan membezakan bintang berdasarkan kepada ciri tertentu.

B3D26E2mengenal pasti Matahari adalah bintang dan membandingkan bintang berdasarkan ciri-ciri tertentu(26.2)

Minggu42

10/11 – 14/11

1.2Memahami bintang dan galaksi dalam alam semesta.

memerihalkan pembentukan bintang.

memerihalkan kematian bintang.

B3D26E3Menjelaskan:

pembentukan bintang dan kematian bintang,

Galaksi Bima Sakti; dan alam semesta dan kedudukan

Sistem Suria dalam alam semesta(26.2)

menyatakan jenis galaksi. B1D11E1menamakan pelbagai bentuk galaksi(26.2

memerihalkan Galaksi Bima Sakti.

memerihalkan alam semesta.

menyatakan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta.

B3D26E3Menjelaskan:

pembentukan bintang dan kematian bintang,

Galaksi Bima Sakti; dan alam semesta dan kedudukan

Sistem Suria dalam alam semesta(26.2)

23

Page 24: RPT sains T3 2014

MINGGU ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Evidens Pentaksiran

Minggu42

10/11 – 14/11

1.3Mensyukuri kewujudan alam semesta sebagai anugerah Tuhan.

Menulis sajak or Haiku tentang keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan.

Murid boleh:

menghargai keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan.

B6D9E1Membuat pembentangan hasil penulisan kreatif (sajak/ syair/ puisi/ pantun /lirik lagu/lirik nasyid/ dll ) mengenai:keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan (27.1)

Membincangkan perkara berikut:a) Keluasan alam semesta.b) Semua yang wujud di alam semesta adalah tidak

kekal.c) Kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi.

memerihalkan luasnya alam semesta berbanding Bumi.

menerangkan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi.

B3D27E1menerangkan keluasan alam semesta berbanding Bumi dan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi(26.3)

menyatakan semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal.

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

Minggu43

17/11 – 21/11

2.1Memahami perkembangan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.

Melayari internet, mengadakan lawatan ke Planetarium atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut:a) Perkembangan dalam bidang

astronomi.

Murid boleh:

memerihalkan perkembangan dalam bidang astronomi.

memerihalkan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas.

B3D28E1menerangkan perkembangan dalam bidang astronomi dan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas(27.1)

b) Aplikasi teknologi berkaitanpenerokaan angkasa lepas dan astronomi, contohnya remote sensing.

c) Perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas, contohnya pelancaran roket, satelit, prob termasuk pendaratan manusia di permukaan Bulan.

menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi.

B3D28E2menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi(27.1)

Membahaskan mengenai keperluan untuk meneruskan penerokaan angkasa lepas.

Menjalankan persembahan multimedia tentang pembangunan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.

mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas.

B3D28E3mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas(27.1)

15/11 – 4/1/2015 Cuti Akhir Tahun

24