107
STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2013 BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN UNIT 1 : Hari Pertama di Sekolah Menengah 1-8 MINGGU: 1 TARIKH: 2.1.2013 - 4.1.2013 Pemahaman Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.1Menceritakan semula Pada akhir pelajaran pelajar dapat : 1. Berinteraksi untuk berkenalan dengan rakan baru. 2. Membina dan mengemukakan soalan yang berkaitan dengan petikan. Aras 1 ii. menyapa dan memperkenalkan diri kepada seseorang dan memperkenalkan seseorang kepada orang lain dengan mesra dan santun. v. mengemukakan soalan bertumpu aras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Pada akhir pelajaran pelajar dapat : i. Menceritakan semula sinopsis cerpen Aras 1 i. Menyatakan idea keseluruhan da mengesan urutan peristiwa sesebuah karya Pada akhir pelajaran pelajar dapat : i. mengemukakan 3 isi yang bernas. ii. Menggunakan kata nama dalam pembinaan ayat Berkenalan dengan rakan baru 1 Tajuk Iringan: Keceriaan dan kebersihan sekolah 2 Karangan (B) Pengalaman memasuki sekolah 4 Komsas Pengenalan Novel dan Sinopsis (Bab 1) 1-7 Nilam TIADA PLBS CT1 TIADA CT2 TIADA CITRA BAHASA (PEMULIHAN) TIADA Bahasa MORFOLOGI: 1. Kata Nama 1.1 Kata Nama Khas i) Hidup a) Manusia b) Bukan Manusia ii) Tak Hidup 1.2 Kata Nama Am i) Hidup a) Manusia b) Bukan Manusia ii) Tak Hidup a) Institusi b) Bukan institusi ~Konkrit ~Abstrak Berbilang Tak Berbilang 1.3 Kata Ganti Nama 6-7 Peribahasa 1 Bagai isi dengan 1 1

rpt sains bm

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan pengajaran tahunan

Citation preview

Page 1: rpt sains bm

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2013BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 1 : Hari Pertama di

Sekolah Menengah1-8

MINGGU:1

TARIKH:2.1.2013

-4.1.2013

PemahamanTajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan

mempererat hubungan mesra.

FOKUS SAMPINGAN:1.2 Mendengar dan memberikan respon

secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperlukan oleh orang lain.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenalpasti dan menyatakan

gambaran.7.2 Mengemukakan soalan untuk

mendapatkan penjelasan lanjut.

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberi respons

peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Berinteraksi untuk berkenalan dengan rakan baru.2. Membina dan mengemukakan soalan yang berkaitan dengan petikan.

Aras 1ii. menyapa dan memperkenalkan diri kepada seseorang dan memperkenalkan seseorang kepada orang lain dengan mesra dan santun.v. mengemukakan soalan bertumpu aras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :i. Menceritakan semula sinopsis cerpen

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan da mengesan

urutan peristiwa sesebuah karya

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :i. mengemukakan 3 isi yang bernas.ii. Menggunakan kata nama dalam pembinaan ayat

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajukiv. menulis karangan berpandu.

Berkenalan dengan rakan baru 1Tajuk Iringan:Keceriaan dan kebersihan sekolah

2

Karangan (B) Pengalaman memasuki sekolah

4

Komsas Pengenalan Novel dan Sinopsis (Bab 1)

1-7

Nilam TIADAPLBS CT1 TIADA

CT2 TIADACITRA BAHASA (PEMULIHAN)

TIADA

Bahasa MORFOLOGI:1. Kata Nama1.1 Kata Nama Khas

i) Hidup a) Manusia b) Bukan Manusiaii) Tak Hidup

1.2 Kata Nama Ami) Hidup a) Manusia b) Bukan Manusiaii) Tak Hidup

a) Institusib) Bukan institusi

~Konkrit~Abstrak

Berbilang Tak Berbilang

1.3 Kata Ganti Nama

6-7

Peribahasa 1 Bagai isi dengan kuku 12 Bagai aur dengan tebing 23 Tempat jatuh lagi

dikenang inikan pula tempat bermain.

3

4 Tangan terbuka 35 Ada hati 7 FOKUS UTAMA:

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang

6 Besar hati 77 Bulat hati 7

1

Page 2: rpt sains bm

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

8 Buah tangan 79 Ringan tulang 710 Tajam akal 711 Ambil berat 7

2

Page 3: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 1: Hari Pertama di

Sekolah Menengah1-8

MINGGU:2

TARIKH:7.1.2013

-11.1.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernas

sebagai sumber dalam perbincangan.

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea tentang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untuk

keperluan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN:8.2 menyusun maklumat mengikut keutamaan.

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:10.2 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menggunakan kata Nama dalam ayat-ayat semasa perbincangan.

2. Menyenaraikan 10 kosa kata yangsukar berdasarkan petikan.

3. Membina soalan yang berkaitan dengan petikan.

Aras 1ii. mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. menyenaraikan 5 maklumat penting

tentang biodata rakan.2. menghasilkan kerangka penulisan

karangan

Aras 1i. menyusun maklumat untuk tujuan tertentu

Aras 2ii. mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menceritakan semula sinopsis cerpen

Aras 1

i. Menyatakan idea keseluruhan danmengesan urutan peristiwa sesebuah karya.

Perbualan tentang keindahan kawasan sekolah

2

Tajuk Iringan:Komunikasi

Karangan (C) Tulis karangan tentang seorang rakan anda berdasarkan biodatanya.

8

Komsas Novel – Sinopsis (Menceritakan semula bab (2 – 4)

8-21

Nilam FIKSYEN:Cerpen / Drama / Novel

PLBS CT1 TIADA 1CT2 TIADA 8

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin surat kiriman tidak rasmi.

17-18

Bahasa MORFOLOGI:1. Kata Nama1.1 Kata Nama Khas

i) Hidup a) Manusia b) Bukan Manusiaii) Tak Hidup

1.2 Kata Nama Ami) Hidup a) Manusia b) Bukan Manusiaii) Tak Hidup

a) Institusib) Bukan institusi

~Konkrit~Abstrak

Berbilang Tak Berbilang

1.3 Kata Ganti Nama

6-7

Peribahasa 1 Bagai isi dengan kuku 12 Bagai aur dengan tebing 23 Tempat jatuh lagi

dikenang inikan pula tempat bermain.

3

3

Page 4: rpt sains bm

4 Tangan terbuka 3 FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

5 Ada hati 76 Besar hati 77 Bulat hati 78 Buah tangan 79 Ringan tulang 710 Tajam akal 711 Ambil berat 7

4

Page 5: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 2: Berhemat Semasa

Berbelanja9-16

MINGGU:3

TARIKH:14.1.2013

-18.1.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernas

sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FOKUS SAMPINGAN:2.2 menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama

isi penting dan isi relevan tentang baha yang didengar dan ditonton.

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN10.2 mengenalpasti perkara yang menarik

dalam karya.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1 Membincangkan isi penting tentang isu

semasa secara berkumpulan.2 Menulis 3 perenggan isi berserta huraian

yang jelas

Aras 1ii. mengemukakan idea yang sesuai dalam

perbincangan.

Aras 3i. mengolah perenggan pendahuluan,

perenggan isi dan perenggan penutup menggunakan bahasa yang sesuai.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:8.0 mengesan 5 isi penting dalam petikan9.0 mengemukakan isi mengikut urutan

dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Aras 1iii. Mengenalpasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.

Aras 2ii. mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menceritakan semula sinopsis cerpen

Aras 1

i. Menyatakan idea keseluruhan danmengesan urutan peristiwa sesebuah karya

Dialog Shida dan Shin Yee 9-10Tajuk Iringan:Kitar Semula

Karangan (C) KARANGAN KEPERIHALAN:Anda ditugaskan menjaga kedai koperasi sekolah anda pada hari pertama kedai koperasi dibuka. Tulis karangan keperihalan tentang pengalaman anda semasa menjalankan tugas tersebut

14

Komsas Novel – Sinopsis bab 5-7-Mengenal pasti perkara menarik

22-47

Nilam Koperasi sekolah 9PLBS CT1 Kebaikan berbelanja

secara berhemat10

CT2 Kebaikan mengitar semula bahan buangan.

11

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin petikan dialog . 9

Bahasa MORFOLOGI:1. Kata Ganti Nama Diri

1.1 Kata Ganti Nama Diri Tanya1.2 Kata Ganti Nama Diri Orang

2. Kata Ganti Nama Tunjuk3. Penjodoh Bilangan

14 - 16

Peribahasa

5

Page 6: rpt sains bm

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

6

Page 7: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 3: Mutiara Hitam Dari

Sabah17 - 22

MINGGU:4

TARIKH:21.1.2013

-25.1.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:3.0 Memberikan pendapat yang bernas

sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FOKUS SAMPINGAN3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.

FOKUS SAMPINGAN:1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN10.2 mengenalpasti perkara yang menarik

dalam karya.10.3 Menyatakan jenis , ciri, tema dan

persoalan pemikiran nilai dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan petikan.2. mengemukakan pendapat tentang 3 soalan yang diajukan.

Aras 1, iv. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan.

Aras 2ii. menjelaskan pendirian tentang sesuatu perkara.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyusun isi-isi penting mengikut

keutamaan.Aras 1

ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu

Aras 2iii. Mengecam format penulisan kad

ucapan / pesanan dan cereka.Aras 1iv. menulis karangan berpandu

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menceritakan semula sinopsis cerpen

2. Menulis tema dan persoalan dalma novel yang dikaji.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan danmengesan urutan peristiwa sesebuah karya.

Aras 2iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.

RENCANA: Mutiara 19-20Tajuk Iringan:Pencemaran laut

Karangan (B) TIADAKomsas Sinopsis bab 8 – 10

- Nilai dan Pengajaran48 - 78

Nilam TIADAPLBS CT1 TIADA 22

CT2 TIADACITRA BAHASA (PEMULIHAN)

TIADA 20-21

Bahasa MORFOLOGI:Bentuk Kata Kerja

1. Kata Kerja Tunggal2. Kata Kerja Terbitan3. Kata Kerja Majmuk4. Kata Kerja Ganda

21-22

Peribahasa 1 Besar Hati 17

7

Page 8: rpt sains bm

8

Page 9: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 4: Manisnya

Senyumanmu23 – 30

MINGGU:5

TARIKH:29.1.2013

-1.2.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan

mempererat hubungan mesra.

FOKUS SAMPINGAN:1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila

tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton

FOKUS UTAMA9.0 menyampaikan maklumat untuk

tujuan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN9.2 menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN10.2 mengenalpasti perkara yang menarik

dalam karya.10.6 mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. berbincang dengan menggunakan ragam bahasa yang betul.2. menghasilkan persembahan wawancara

Aras 1v. mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman, dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. mengesan 5 isi penting dalam petikan2. mengemukakan isi mengikut urutan

dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Aras 1iii. Mengenalpasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.

Aras 2ii. mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menceritakan semula sinopsis cerpen

2. menganalisis watak dan perwatakan

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan danmengesan urutan peristiwa sesebuah karya.

Aras 2iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.

Bentuk dan fungsi gigi 24-25Tajuk Iringan:Kesihatan 24

Karangan (C) KARANGAN WAWANCARA:Tulis satu wawancara dengan seorang pakar motivasi tentang penampilan diri remaja.

30

Komsas Sinopsis bab 11-14- Watak dan Perwatakan

79 -105

Nilam FIKSYEN: Cerpen/Drama/Novel

PLBS CT1 Penjagaan gigi 30CT2 Menjaga Kebersihan

Fizikal29

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin perbualan 23

Bahasa MORFOLOGI:Golongan Kata Kerja

1. Kata Kerja Transitif 1.1 Berpelengkap 1.2 Tak Berpelengkap2. Kata Kerja Tak Transitif 2.1 Aktif 2.2 Pasif

29

Peribahasa 1 Sudah jatuh ditimpa tangga

26

2 Buah mulut 263 Bagai cincin dengan

permata30

4 Bagai layang-layang putus tali

30

5 Bagaimana acuan begitulah kuihnya

30

6 Bagai minyak dengan air 307 Bagai murai dicabut ekor 308 Bagai pucuk dilancarkan 309 Seperti lipas kudung 3010

9

Page 10: rpt sains bm

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

10

Page 11: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 5: Komputer Dalam

Kehidupan31-38

MINGGU:6

TARIKH:4.2.2013

-8.2.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambarankeseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevantentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan.2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan .

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatsusila.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.2. Menyenaraikan 3 isi penting.

Aras 1i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.ii. Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu tugasan.iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.Aras 3

i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

RENCANA : Malaysia anjur anugerah teknologi maklumat dan komunikasi

35-36

Tajuk Iringan:Kepentingan komputer 33

Karangan (B) Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi

35

Komsas Novel-Tema dan Persoalan

Nilam Teknologi Maklumat dan Komunikasi

35

PLBS CT1 Kebaikan Kelab Komputer di sekolah

33

CT2 Kebaikan dan keburukan internet

34-35

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Meyalin teks kelab komputer 31-32

Bahasa SINTAKSIS:1. Ayat tunggal 32

Peribahasa

11

Page 12: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN10.4 Menyatakan jenis , ciri, tema dan

persoalan pemikiran nilai dan pengajaran.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat : 1.Menganalisis tema dan persoalan dalam novel.

Aras 2iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

MINGGU7

13.2.2013-

15.2.2013

CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA

12

Page 13: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH

DISEMPURNAKAN

MINGGU:8

TARIKH:18.2.2013

-22.2.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:2.0 Berunding secara santun untuk

mendapat persetujuan dan kata sepakat.

FOKUS SAMPINGAN:3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0Memahami dan memberikan respon

peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:10.5 Mengulas karya sastera dari aspek

watak dan perwatakan latar plot gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan.2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan .

Aras 1v. engemukakn soalan mudah untuk berkongsi idea pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatsusila.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.

1. Menyenaraikan 3 isi- isi penting.

Aras 11. Mendengar dan memahami pelbagai teks.v. Mengemukakan soalan bertumpu aras rendah yang sesuai untuk mendapaykan maklumat yang dikehendaki.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat : 1. Mernyenaraikan 3 jenis latar. 2. Menganalisis latar yang terdapat dalam karya.

Aras 1vii. memerihalkan latar dalam cerita.

RENCANA : Kelab Komputer 31-32Tajuk Iringan:Keburukan internet 33

Karangan (C) Faedah menyertai kelab komputer-Ayat Topik- Ayat Huraian

31

Komsas Novel-Latar Masa-Latar Tempat-Latar Masyarakat

Nilam Teknologi Maklumat dan Komunikasi

35

PLBS CT1 Bahan KOMSASCT2 Bahan KOMSAS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin berita 35

Bahasa MORFOLOGI:1. Kata Adjektif

1.1 Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan1.2 Kata Adjektif Warna1.3 Kata Adjektif Ukuran1.4 Kata Adjektif Bentuk1.5 Kata Adjektif Waktu1.6 Kata Adjektif Jarak1.7 Kata Adjektif Cara1.8 Kata Adjektif Perasaan1.9 Kata Adjektif Pancaindera

36-37

Peribahasa

13

Page 14: rpt sains bm

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

14

Page 15: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 6 : Remaja

Berwawasan39-46

MINGGU:9

TARIKH:25.2.2013

-1.3.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalinkan dan mempererat hubungan mesra.2.0 Memberikan pendapat yangbernas sebagai sumbangan dalamperbincangan

FOKUS SAMPINGAN:1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata interaksi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernassemasa memberikan pendapatdalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yangbernas secara kritis dan rapi.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripadapelbagai sumber yang didengar,dibaca, dan ditonton

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti danmenyatakan gambarankeseluruhan, idea utama, isipenting, dan isi relevantentang bahan yang didengar,dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakanmaksud perkataan sukarberdasarkan konteks.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Pelajar memberi buah fikiran melalui

perbincangan.2.Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang

tepat.Memberi rumusan yang lengkap

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isuyang dibincangkan dalam pergaulansosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuaidalam perbincangan.Aras 3i. Menghuraikan sesuatu perkaraberdasarkan pengetahuan danpengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan maklumat-maklumat yang

penting2. Menyenaraikan 5 isi

Aras 1 iii. Mengenal pasti dan menyatakangambaran umum dan idea utamadalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan maknakata yang sukar berdasarkankonteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalampetikan.

Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakanmaksud tersirat.

Aras 3i. Mengulas bahan denganmenyatakan isi tersurat, isi tersiratdan kesimpulan.

BERITA: Berkhemah di FIRM 40Tajuk Iringan:Gejala sosial 39

Karangan (C) KARANGAN BERITA:Tulis satu berita tentang larian merentas desa yang akan diadakan di sekolah anda.

41

Komsas NOVEL-Sinkop dan perulangan

Nilam Kadet Remaja Sekolah 46PLBS CT1 Vandalisme 39

CT2 Manfaat menyertai kegiatan kokurikulum

46

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin berita 40

Bahasa MORFOLOGI:Pembentukan Kata Adjektif

1. Kata Adjektif Tunggal2. Kata Adjektif Ganda3. Kata Adjektif Majmuk4. Kata Adjektif Terbitan 4.1 Awalan: ter-,se- 4.2 Apitan: ke-...-an

WACANA:Penanda wacana

45

46Peribahasa

15

Page 16: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:11.0 Menguasai gaya bahasa dan larasbahasa dalam karya penulisankreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:11.2 Menganalisis gaya bahasadan unsur bunyi dalam karyasastera serta menggunakannyadalam penulisan kreatif

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan gaya bahasa dalam novel

Aras 1ii. Mengesan gaya bahasa dalam

prosa dan puisi.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

16

Page 17: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH

DISEMPURNAKANUNIT 7 : Wira Bangsa 47-56

MINGGU:10

TARIKH:4.3.2013

-8.3.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalinkan dan mempererat hubungan mesra.

FOKUS SAMPINGAN:1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata interaksi dan nada yang sesuai.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isipenting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikanrespons peribadi tentang karyasastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semulasesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yangmenarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, temadan persoalan, pemikiran,nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dariaspek watak dan perwatakan,latar, plot, gaya bahasa dansudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :membuat rumusan berdasarkan carta.

Aras :(A, 1.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea.(Aras 2, ii) Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.2. Menggunakan kata hubung yang tepat dalm ayat-ayat.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Pelajar dapat mengariskan ayat perintah daripada bahan petikan.2.Menulis petikan dialog dengan

memasukan 5 contoh ayat perintah.Aras 7.1(A1.i) Mendengar dan Memahami teks.(A1,vi) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :i. Menyatakan watak-watak dalam karya.ii. Menyatakan ciri-ciri watak dan

perwatakanAras 1i. Menyatakan idea keseluruhan danmengesan urutan peristiwasesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarikdalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalamkarya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentangaspek jalinan peristiwa dalamkarya.iii. Mengemukakan tema, persoalandan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gayabahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikanpengajaran dalam karya puisi danprosa.

LAPORAN:Laporan Melawat SambilBelajar di Selangor

47-49

Tajuk Iringan:Patriotisme

Karangan (C) KARANGAN LAPORANLaporan Lawatan Sambil Belajar di Melaka.

50

Komsas Prosa Tradisional- Tajul Muluk(Membandingkan prosa moden dan prosa tradisional)

29

Nilam Tempat Bersejarah 48PLBS CT1 Kemerdekaan Negara 55

CT2 Langkah-langkah memupuk semangat cita akan negara

55

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

FIKSYEN: Cerpen / Drama / Novel

Bahasa MORFOLOGI:Kata Hubung

53-54

Peribahasa 1 Sagu hati 502 Putus asa 54-553 Berpeluk tubuh 54-554 Hancur hati 54-555 Tali barut 54-556 Bagai anjing buruk

kepala54-55

7 Mencari akal 54-55

17

Page 18: rpt sains bm

FOKUS UTAMA:11.0 Menguasai gaya bahasa dan larasbahasa dalam karya penulisankreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:11.1 Mengenal pasti gaya bahasadalam karya bukan sasteraserta menggunakannya dalampenulisan bukan kreatif.11.2 Menganalisis gaya bahasadan unsur bunyi dalam karyasastera serta menggunakannyadalam penulisan kreatif.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

18

Page 19: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH

DISEMPURNAKANUNIT 7 : Wira Bangsa 47-56

MINGGU:11

TARIKH:11.3.2013

-15.3.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:

2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat

2.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isipenting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.3 Mengemukakan soalan untuk

mendapatkan penjelasan.

FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikanrespons peribadi tentang karyasastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semulasesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yangmenarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, temadan persoalan, pemikiran,nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dariaspek watak dan perwatakan,latar, plot, gaya bahasa dansudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyenaraikan cirri-ciri pemimpin

Aras :(A, 1.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea.(Aras 2, ii) Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.2. Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Pelajar dapat mengariskan kata hubung daripada bahan petikan.

7.1 Aras(A1.i) Mendengar dan memahami teks.(A1,vi) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menulis sinopsis, tema dan persoalan

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan danmengesan urutan peristiwasesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarikdalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalamkarya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.

Aras 2i. Memberikan pandangan tentangaspek jalinan peristiwa dalamkarya.iii. Mengemukakan tema, persoalandan pemikiran dalam karya.

Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gayabahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikanpengajaran dalam karya puisi danprosa.

CATATAN:Salasilah Kesultanan Johor

50-51

Tajuk Iringan:Sejarah

Karangan (B) Ciri-ciri pemimpin yang dapat mengekalkan kecemerlangan negara

56

Komsas Prosa Tradisional- Hikayat Maya Karma(Membandingkan prosa moden dan prosa tradisional)-Sinopsis-Tema

51-60

Nilam Tempat Bersejarah 48PLBS CT1 Kemerdekaan Negara 55

CT2 Langkah-langkah memupuk semangat cita akan negara

55

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin petikan Laporan Melawat Sambil Belajar Ke Selangor

47-48

Bahasa MORFOLOGI:Kata Hubung

53-54

Peribahasa 1 Sagu hati 502 Putus asa 54-553 Berpeluk tubuh 54-554 Hancur hati 54-555 Tali barut 54-556 Bagai anjing buruk

kepala54-55

7 Mencari akal 54-55

19

Page 20: rpt sains bm

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

20

Page 21: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH

DISEMPURNAKANUNIT 8: Ibu Negara Malaysia 57-66

MINGGU:12

TARIKH:18.3.2013

-22.3.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:10.0Memberi pendapat yang bernas

sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Mencetuskan idea yang bernas

semasa memberikan pendapat10.2 Memperkuat hujah dengan

menggunakan contoh / bukti.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isipenting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.3Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan.

FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Membina 10 soalan dialog / wawancara untuk mendapat kan maklumat tentang negara kita.2. Menyediakan jawapan wawancara dengan menggunakan ayat yang gramatis.3. Menyenaraikan 4 isi penting karangan. Dialog

Aras 1 (i)Aras 2 (iii)

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan

1.1 Menyatakan maksud 10 perkataan sukar dalam petikan.

7.1 Aras(A1.i) Mendengar dan memahami teks.(A1,vi) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.Pada akhir pelajaran murid dapat :1.Menceritakan maksud pantun secara keseluruhan.2. Menyatakan bentuk pantun.3. Menyatakan gaya bahasa dalam pantun4.Menghuraikan tema dan persoalan,pemikiran,nilai dan pengajaran.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.iii. Mendengar secara teliti untuk memahami maksud dan menghayati keindahan karya.v. Menyatakan jenis, ciri, bentuk dan nada puisi.Aras 2ii. Menghuraikan maksud puisi.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.iii. Menulis ulasan puisi.

Pembangunan Unik di Kuala Lumpur

58-60

Tajuk Iringan:TIADA

Karangan (B) Pencemaran sungai.5.1 Punca5.2 Kesan5.3 Langkah-langkah mengatasi

61

Komsas Pantun-Pantun Nasihat-Pantu Agama

56

Nilam Memulihara Bangunan Bersejarah

61

PLBS CT1 Tempat-tempat bersejarah

CT2 Bahan KOMSASCITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin petikan Bangunan Unik di Kuala Lumpur

59

Bahasa MORFOLOGI:1. Kata Tanya2. Kata Seru3. Kata Perintah

62-64

Peribahasa 1 Baik berjagung-jagung sementara padi belum masak

65

2 Alah bisa tegal biasa 653 Indah khabar daripada

rupa65

4 Sudah terhantuk baru tengadah

65

5 Jauhari juga yang mengenal manikam

65

6 Ukur baju di badan sendiri

65

21

Page 22: rpt sains bm

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisisecara terancang, tertib, dan kemasdengan menggunakan bahasa yangtepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayathuraian untuk membinaperenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untukmenghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatukarya yang telah dihasilkan..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.

Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuaidengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayathuraian dalam perenggan yangberbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikuturutan dengan menggunakanpenanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan,perenggan isi dan perengganpenutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkankesalahan tanda baca dan ejaandan menyemak semula isi yangbersesuaian dengan tajuk.

23.3.2013-

31.3.2013CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22

Page 23: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 9 : Indahnya Bumi

Kenyalang67-74

MINGGU:13

TARIKH:1.4.2013

-5.4.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

FOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambarankeseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevantentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :

1. Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul

2. Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat.

3. Mengemukakan sekurang-kurangnya satu idea yang sesuai serta menghuraikannya dengan kritis berserta contoh dan bukti.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mencari 4 isi penting daripada

petikan2. Menulis ringkasan sebanyak 80 patah

perkataan.

Aras 1i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.ii. Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu tugasan.iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.Aras 3i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

DIALOG : Rakan Siber 67-68Tajuk Iringan:Perpaduan kaum 67-68

Karangan (C) KEMAHIRAN: Membina Ayat Topik dan Ayat Huraian

KARANGAN RENCANA:Tulis rencana tentang ”Keunikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan”.

70-7173

72

Komsas Prosa Tradisional-Hikayat Mara Karma-Sinopsis-Nilai dan Pengajaran

51

Nilam Kebudayaan kebangsaan 69-70PLBS CT1 Destinasi pelancongan

di Malaysia69

CT2 Adat resam masyarakat di Malaysia

67-68

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin teks Rakan Siber 67-68

Bahasa MORFOLOGI:Kata Penguat 73-74

Peribahasa

23

Page 24: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyenaraikan 3 bentuk gaya

bahasa dalam prosa tradisional.2. Menjawab 5 soalan pemahaman

menggunakan kata dan ayat yang tepat.

3. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam prosa tradisional.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baca dan ejaan dan menyemak semula isi yang bersesuaian dengan tajuk.

24

Page 25: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 9 : Indahnya Bumi

Kenyalang67-74

MINGGU:14

TARIKH:8.4.2013

-12.4.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambarankeseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevantentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Membina 5 ayat menggunakan kata

penguat yang betul2. Melengkapkan petikan dengan kata

penguat yang tepat.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Mencari 4 isi penting daripada petikan2.Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan.

Aras 1i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.ii. Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu tugasan.iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.Aras 3i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

RENCANA : Sarawak Destinasi Pelancongan

69-70

Tajuk Iringan:Budaya warisan 69-70

Karangan (B) Kebudayaan- Perayaan di Malaysia

74

Komsas Prosa Tradisional-Hikayat Mara Karma Watak dan Perwatakan Nilai dan Pengajaran

51

Nilam Internet 67PLBS CT1 Perayaan di Malaysia 69

CT2 Kraf tangan masyarakat Malaysia

69

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Jelaskan cara-cara bagi membuktikan kemampuan kita melakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada diri sendiri,keluarga dan negara.

77

Bahasa MORFOLOGI:Kata Penguat 73-74

Peribahasa

25

Page 26: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam prosa tradisional.2. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat.3. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam prosa tradisional.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

iii. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baca dan ejaan dan menyemak semula isi yang bersesuaian dengan tajuK.

26

Page 27: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH

DISEMPURNAKANUNIT 10: LIMA Langkawi 75-82

MINGGU:15

TARIKH:15.4.2013

-19.4.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambarankeseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevantentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Berbincang dan menggunakan ragam

bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Mencari 4 isi penting daripada petikan2.Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan.

Aras 1i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.ii. Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu tugasan.iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.Aras 3i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

Pameran Antarabangsa Maritim dan Angkasaraya Langkawi

76

Tajuk Iringan:Kepentingan teknologi maklumat dalam pendidikan

80

Karangan (C) Anda dikehendaki menulis sebuah karangan tentang suatu pameran kerjaya di sekolah. Senaraikan isi karangan tersebut dalam bentuk peta minda dan berikan tajuk yang sesuai bagi karangan anda.

77

Komsas Cerpen-Kasut Kelopak Jantung-Sinopsis-Tema Persoalan

77

Nilam Perkembangan Teknologi Pengangkutan Negara

78

PLBS CT1 Kerjaya Juruterbang 81CT2 Pengangkutan moden

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kepentingan pengangkutan moden

78

Bahasa WACANA:Penanda Wacana

1. oleh itu2. bagaimanapun3. ringkasnya4. sesungguhnya5. oleh sebab itu6. walaupun begitu7. sehubungan dengan itu8. selain itu

MORFOLOGI:1. Kata Penegas:2. Kata Nafi3. Kata Pemeri

77

79-80

Peribahasa 1 Bagaimana acuan begitulah kuihnya;bagaimana contoh begitulah gubahannya

81

2 Baik membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang

81

27

Page 28: rpt sains bm

3 Diam-diam ubi berisi; diam-diam besi berkarat

81 BIDANG : ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menceritakan semula urutan

keseluruhan cerita.2. Mengulas karya sastera dari aspek

pemeringkatan plot.Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menyediakan kerangka karangan untuk penyampaian dan membentang hasil perbincangan kumpulan.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakanbahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baca dan ejaan dan menyemak semula isi yang bersesuaian dengan tajuk.

4 Harimau mati meninggalkan belang; manusia mati meninggalkan nama

81

5 Hendak seribu daya; tak hendak seribu dalih

81

28

Page 29: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH

DISEMPURNAKANUNIT 11 : Sukan Memanah 83-96

MINGGU:16

TARIKH:22.4.2013

-26.4.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambarankeseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevantentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :i. Berbual dan berbicara tentang perkara

yang berkaitan dengan isu SUKAN DAN PERMAINAN

ii. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangkan .

iii. Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat.

Aras 17. A1 v9. A1 vi (kata sendi nama dan fungsinya)Aras 1i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.ii. Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu tugasan.iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.Aras 3i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

Menyertai Kelab Memanah 83-85Tajuk Iringan:Kegiatan kokurikulum 84

Karangan (B) Faktor kemalangan jalan raya 85Komsas Drama

-Surat untuk Ina133-144

Nilam Jauhkan diri daripada dadahPLBS CT1 Sukan 85

CT2 Permainan tradisional 90CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Langkah-langkah meningkatkan mutu sukan negara

85

Bahasa Morfologi-Kata sendi nama

87-90

Peribahasa 1 Bulat hati 862 Alah bisa tegal biasa 863 Kecil-kecil cili api 864 Alang-alang mandi biar

basah86

5 Besar hati 86-876 Ambil langkah 86-877 Asam garam 86-878 Buah fikiran 86-879 Ada hati 86-8710 Dalam tangan 86-87

Buah mulut 86-87

29

Page 30: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menceritakan semula urutan

keseluruhan cerita.2. Mengulas perkara yang menarik dalam

karya.3. Menghuraikan tema dan persoalan,

pemikiran,nilai dan pengajaran,watak dan perwatakan, latar,plot dan gaya bahasa.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

30

Page 31: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH

DISEMPURNAKANUNIT 12: Pahlawan Perkasa 91-98

MINGGU:17

TARIKH:29.4.2013

-3.5.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALBidang : InterpersonalFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambarankeseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevantentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.2.Memberikan penjelasan sesuatu isu berdasarkan pengalaman sedia ada.Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Membina ayat tunggal berdasarkan kata arah dan kata bilangan2.Menyenaraikan idea utama.

Aras 1i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.ii. Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu tugasan.iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.Aras 3

i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

Empat Bersaudara 91Tajuk Iringan:Semangat cinta akan negara 91

Karangan (C) Pilih seorang pahlawan negara yang amat berani menentang musuh dan tulis riwayat hidup mereka.

96

Komsas Pantun empat kerat-Pantun Berjimat cermat-Pantun teka tekiNada pantun

7-9

Nilam Masalah budaya lepakPLBS CT1 Kepentingan semangat

patriotikCT2 Tanggung jawab rakyat

untuk memajukan negara

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Tanggung jawab generasi muda untuk mengisi erti kemerdekaan

98

Bahasa 1. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan ejaan dan tanda bacaMORFOLOGI:

1. Kata Arah2. Kata Bilangan

97-98

Peribahasa 1 Sampai hati 912 Umpama telur

sesangkak,pecah satu pecah semua

91

3 Biar putih tulang jangan putih mata

97-98

4 Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga

97-98

5 Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa

97-98

6 Nasi sudah menjadi bubur

97-98

7 Kalau tidak dipecahkan ruyung,manakan dapat sagunya

97-98

8 Manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang

97-98

31

Page 32: rpt sains bm

FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran murid dapat :1.Menceritakan maksud pantun secara keseluruhan.2. Menyatakan bentuk pantun.3. Menyatakan gaya bahasa dalam pantun4.Menghuraikan tema dan persoalan,pemikiran,nilai dan pengajaran.

Aras 1v. Menyatakan jenis, ciri, bentuk dan nada puisi.Aras 2ii. Menghuraikan maksud puisi.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

32

Page 33: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 13 : Internet Jaringan

Maklumat99-106

MINGGU:18

TARIKH:6.5.2013

-10.5.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyatakan isi penting berdasarkan teks.2.Menyenaraikan kata pasca kata3. Mengemukakan maklumat secara sopan.Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina ayat berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi.3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.4. Mencari 4 isi penting daripada petikan5.Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan.

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan.

Internet lebih banyak memberi kebaikan

103-104

Tajuk Iringan:Melahirkan masyarakat celik komputer

103-104

Karangan (B) Keburukan Internet 103Komsas CERPEN –Tempang 87-93Nilam Koridor Raya MultimediaPLBS CT1 Teknologi maklumat

CT2 Telefon bimbitCITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Fungsi telefon bimbit dalam masyarakat moden hari ini.

Bahasa MorfologiKata Pasca kata

105

Peribahasa

33

Page 34: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menceritakan semula urutan

keseluruhan cerita.2. Mengulas perkara yang menarik dalam

karya.3. Menghuraikan tema dan persoalan,

pemikiran,nilai dan pengajaran,watak dan perwatakan, latar,plot dan gaya bahasa.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

34

Page 35: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 14 : Taman Negara

Gunung Mulu107-114

MINGGU:19

TARIKH:13.5.2013

-17.5.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa.2.Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.3.Memberikan penjelasan sesuatu isu berdasarkan pengalaman sedia ada.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina ayat dengan menggunakan kata bantu.3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.4. Mencari 4 isi penting daripada petikan5.Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan.

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan.

Taman Negara Gunung Mulu 107-108

Tajuk Iringan:Hutan 111

Karangan (B) Kesan-kesan penebangan dan pembersihan hutan

111

Komsas Syair : Wasiat ayah Siti Zawiyah 10-11Nilam Ekopelancongan 108PLBS CT1 Pemanasan global

CT2 Usaha-usaha menjaga dan memulihara alam sekitar

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kepentingan hutan kepada negara

111

Bahasa MORFOLOGI:1. Kata Bantu 1.1 Kata Bantu Aspek 1.2 Kata Bantu Ragam

113-114

Peribahasa

35

Page 36: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran murid dapat :1.Menceritakan maksud syair secara keseluruhan.2. Menyatakan bentuk syair3. Menyatakan gaya bahasa dalam syair4.Menghuraikan tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1v. Menyatakan jenis, ciri, bentuk dan nada puisi.Aras 2ii. Menghuraikan maksud puisi.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

36

Page 37: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 14 : Taman Negara

Gunung Mulu107-114

MINGGU:20

TARIKH:20.5.2013

-24.5.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincanganFOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti maklumat dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa.2.Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.3.Memberikan penjelasan sesuatu isu berdasarkan pengalaman sedia ada.Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Membina ayat dengan menggunakan kata bantu.2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.3. Mencari 4 isi penting daripada petikan4.Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan.

Aras 1iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.vi. Mencerakin maklumat daripada gambar dan bahan grafikviii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 3i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

Carta menunjukkan bilangan penglibatan pelajar di tiga buah kelas dalam kegiatan kokurikulum. Jelaskan sebab-sebab sebilangan pelajar tidak aktif dalam kegiatan kokurikulum.

113

Tajuk Iringan:Kegiatan kokurikulum 113

Karangan (C) KARANGAN SYARAHAN:Anda telah dijemput untuk menyampaikan syarahan tentang penjagaan alam sekitar. Tulis teks syarahan tentang penjagaan alam sekitar untuk mengekalkan keadaan semula jadinya.

114

Komsas Syair : Syair kemangkatan Sultan Sulaiman

12-14

Nilam Keistimewaan Taman Negara 108PLBS CT1 Usaha-usaha bagi

menyemai kesedaran tentang pentingnya sastera dalam kalangan masyarakat.

112

CT2 Bahan KOMSAS 112CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kepentingan menyertai kegiatan kokurikulum dalam kalangan pelajar

113

Bahasa MORFOLOGI:1. Kata Bantu 1.1 Kata Bantu Aspek 1.2 Kata Bantu Ragam

113-114

Peribahasa

37

Page 38: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran murid dapat :1.Menceritakan maksud syair secara keseluruhan.2. Menyatakan bentuk syair3. Menyatakan gaya bahasa dalam syair4.Menghuraikan tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1v. Menyatakan jenis, ciri, bentuk dan nada puisi.Aras 2ii. Menghuraikan maksud puisi.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

25.5.2013-

9.6.2013CUTI PERTENGAHAN TAHUN

38

Page 39: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 15 : Belia Harapan

Negara115-122

MINGGU:21

TARIKH:10.6.2013

-14.6.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti maklumat dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1 Menyatakan pendapat mengenai potensi

remaja dan belia di negara ini.2 Menggunakan kata ganda yang sesuai

dalam ayat yang gramatis.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyusun maklumat tentang fungsi dan peranan remaja dan belia [ Aras 1, ( i, ii) ]2. Menggunakan kata majmuk yang sesuai dalam ayat yang gramatis.

Aras 1i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.ii. Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu tugasan.iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.Aras 3i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

Pertubuhan Sukarelawan Belia 117-118

Tajuk Iringan:Gejala sosial 119

Karangan (C) Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara

119

Komsas Sajak :- Kian Kita Lupa- Lebah dan Madu

1920

Nilam Dasar Belia Negara 122PLBS CT1 Penagihan dadah 122

CT2 Masyarakat penyayang 117CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kebaikan belajar di dalam negara

115

Bahasa MORFOLOGI:1. Kata Ganda

1.1 Penggandaan penuh1.2 Penggandaan separa1.3 Penggandaan berentak

2. Kata Majmuk2.1 Rangkai kata bebas2.2 Istilah2.3 Kiasan (Simpulan

Bahasa )

120-121

Peribahasa 1 Hendak seribu daya,tak hendak seribu dalih

116

2 Hidup segan mati tak mahu

117

3 Bersatu teguh,bercerai roboh

121-122

4 Berkatalah benar walaupun pahit

121-122

5 Kebudayaan sendi perpaduan

121-122

6 Hidup ini satu perlumbaan

121-122

7 Tangan yang menghayun buaian mampu menggoncang dunia

121-122

8 Muafakat membawa berkat

121-122

BIDANG: ESTETIK Pada akhir pelajaran murid dapat :

39

Page 40: rpt sains bm

FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

1.Menceritakan maksud sajak secara keseluruhan.2. Menyatakan bentuk sajak3. Menyatakan gaya bahasa dalam sajak4.Menghuraikan tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1v. Menyatakan jenis, ciri, bentuk dan nada puisi.Aras 2ii. Menghuraikan maksud puisi.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

40

Page 41: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 16 : Pengembaraan

Misteri123-130

MINGGU:22

TARIKH:17.6.2013

-21.6.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA :2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN :2.1 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti maklumat dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. menyatakan kejadian luar biasa yang

pernah dialami2. Mengemukakan idea tentang

imaginasi dan impian diri masing-masing.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mencatatkan isi-isi penting

berdasarkan petikan2. Menjawab sekurang-kurangnya 3

soalan lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis.

Aras 1i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.ii. Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu tugasan.iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.Aras 2ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.Aras 3i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

Pengembaraan Khairi 123Tajuk Iringan:Sains dan teknologi 123

Karangan (C) KARANGAN CERITA:Tulis sebuah fiksyen sains tentang pengembaraan anda di sebuah planet.

126

Komsas CERPEN:Tukang Lama 94-102

Nilam Pengangkutan Moden 123PLBS CT1 Bahan KOMSAS

CT2 TIADACITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Langkah-langkah bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di bandar.

123

Bahasa LARAS BAHASA:Laras Bahasa Sains-Makmal ZNF

MORFOLOGI:1. Kata Terbitan

1.1 Imbuhan Awalan1.2 Imbuhan Akhiran1.3 Imbuhan Apitan1.4 Imbuhan Sisipan

128

129-130

Peribahasa

41

Page 42: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula cerpen secara keseluruhan.2.Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat.3.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Merangka plot cerita3. Menggunakan gaya bahasa sastera dalam penulisan kreatif.

11.0 : Aras 3i. Mencipta kata dan pengucapan yang indah dan slogan yang menarik.12.0 : Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.12.0 : Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.12.0 : Aras 3iii. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baca dan ejaan dan menyemak semula isi yang bersesuaian dengan tajuk.

42

Page 43: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 17 : Pulau Percutian 131-

138MINGGU:

23

TARIKH:24.6.2013

-28.6.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA :

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.

FOKUS SAMPINGAN :3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Bertutur dengan tatasusila2. Mengemukakan 3 soalan mudah

berkenaan imbuhan pinjamanAras 1ii. Menyapa dan memperkenalkan diri dan mempereratkan hubungan.v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina ayat yang gramatis dengan menggunakan kata berimbuhan pinjaman.3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

4. Menyatakan idea utama dalam petikan

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Pulau Sibu 133-134

Tajuk Iringan:Pelancongan 134

Karangan (C) KARANGAN KEPERIHALAN: Tulis sebuah karangan tentang percutian anda dan keluarga di suatu tempat menarik.( Rujuk peta minda halaman 134 )

134

Komsas SAJAK-Hari Akhir Persekolahan- Jangan

2122

Nilam FIKSYEN: Cerpen/Drama/Novel

132

PLBS CT1 Bahan KOMSASCT2 TIADA

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kawasan anda berpotensi untuk dijadikan kawasan pelancongan. Huraikan langkah yang perlu anda lakukan untuk menarik orang ramai berkunjung ke kawasan anda?

135

Bahasa MORFOLOGI:Imbuhan Pinjaman

1. Sanskrit1.1 Awalan

1.1.1 maha-1.1.2 tata-1.1.3 pra-1.1.4 pro-

1.2 Akhiran1.2.1 -wan1.2.2 -man1.2.3 -wati1.2.4 -nita

2. Yunani-Latin-Inggeris2.1 Awalan

2.1.1 anti-2.1.2 poli-2.1.3 auto-

129-130

43

Page 44: rpt sains bm

2.1.4 kilo-2.1.5 mili-2.1.6 tele-2.1.7 foto-

2.2 Akhiran2.2.1 -isme2.2.2 -ik2.2.3 -si2.2.4 -al2.2.5 -is

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran murid dapat :1.Menceritakan maksud sajak secara keseluruhan.2. Menyatakan bentuk sajak3. Menyatakan gaya bahasa dalam sajak4.Menghuraikan tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1v. Menyatakan jenis, ciri, bentuk dan nada puisi.Aras 2ii. Menghuraikan maksud puisi.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.3. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Peribahasa 1 Baik Hati 131

44

Page 45: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 18 : Alam Warisan Kita 139-

144MINGGU:

24

TARIKH:1.7.2013

-5.7.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan pendapat mengenai isu alam sekitar.2. Menghuraikan idea dengan jelas dan tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina ayat yang gramatis dengan menggunakan kata berimbuhan pinjaman.3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

4. Menyatakan idea utama dalam petikan7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Penjagaan alam sekitar 142Tajuk Iringan:Kitar semula 142

Karangan (C) Sungai membekalkan air kepada manusia.Oleh itu,sumber air ini perlu dipulihara. Tulis sebuah karangan tentang cara menjaga kebersihan sungai.

144

Komsas Menganalisis PuisiSAJAK- Diari Lama- Asap

2324

Nilam Keluarga Bahagia 139PLBS CT1 Jerebu 139

CT2 Cintai Sungai Kita 144CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Punca-punca pencemaran sungai

144

Bahasa FRASA:1. Frasa Nama2. Frasa Kerja3. Frasa Adjektif4. Frasa Sendi Nama

SINTAKSIS:1. Pola Ayat dasar

1.1 FN+FN1.2 FN+FK1.3 FN+FA1.4 FN+FSN

143

144

Peribahasa

45

Page 46: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran murid dapat :1.Menceritakan maksud sajak secara keseluruhan.2. Menyatakan bentuk sajak3. Menyatakan gaya bahasa dalam sajak4.Menghuraikan tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1v. Menyatakan jenis, ciri, bentuk dan nada puisi.Aras 2ii. Menghuraikan maksud puisi.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.3. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

46

Page 47: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 19 : Belian Kayu

Bernilai145-152

MINGGU:25

TARIKH:8.7.2013

-12.7.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan pendapat mengenai isu alam sekitar.2. Menghuraikan idea dengan jelas dan tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina ayat tunggal yang gramatis .3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

4. Menyatakan idea utama dalam petikan

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Belian Kayu Bernilai 145-146

Tajuk Iringan:Alam sekitar 145-

146Karangan (B) Memulihara Hutan 151Komsas CERPEN

Yuran103-111

Nilam Hutan 147-148

PLBS CT1 Bahan KOMSASCT2 TIADA

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kesan-kesan pencemaran sungai.

151

Bahasa Ayat Tunggal 151Peribahasa

47

Page 48: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula cerpen secara keseluruhan.2.Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat.3.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

48

Page 49: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 20 : Jelapang Padi Kita 153-

158MINGGU:

26

TARIKH:15.7.2013

-19.7.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA :

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.

FOKUS SAMPINGAN :3.2 Berbincang dengan

menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Bertutur dengan tatasusila2. Mengemukakan 3 soalan mudah

menggunakan ayat tanyaAras 1

i. Menyapa dan memperkenalkan diri dan mempereratkan hubungan.

v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan idea utama yang

terdapat dalam petikan.2. Mengulas 4 isi yang terdapat dalam

petikan.

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Kawasan Penanaman Padi di Malaysia

155-156

Tajuk Iringan:Pertanian 157

Karangan (C) Kesan Bencana Alam 156Komsas DRAMA

Arah Ke mana145-160

Nilam Sektor pertanian di Malaysia 158PLBS CT1 Bencana alam 156

CT2 Usaha-usaha memajukan sektor pertanian negara

158

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kepentingan amalan bergotong royong

160

Bahasa SINTAKSIS:1. Ayat tanya

1.1 Ayat tanya tanpa kata tanya1.2 Ayat tanya dengan kata tanya

2. Penjodoh bilangan

157-158

Peribahasa

49

Page 50: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula drama secara keseluruhan.2.Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat.3.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

50

Page 51: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKA

NUNIT 21 : Sumber Mineral 159-164

MINGGU:27

TARIKH:22.7.2013

-26.7.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Berinteraksi dengan rakan tentang sumber mineral negara.2. Membina dan mengemukakan soalan yang berkaitan dengan petikan.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyatakan idea utama yang terdapat dalam petikan.2.Mengulas 4 isi yang terdapat dalam petikan.3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Petroleum Mineral Berharga 160-161

Tajuk Iringan:Usaha memajukan negara 159

Karangan (B) Negara anda kaya dengan pelbagai sumber mineral.Nyatakan cara anda menghargai anugerah itu.

162

Komsas CERPENTrauma Embah

112-120

Nilam Usaha untuk membangunkan negara

159

PLBS CT1 Bahan KOMSASCT2 TIADA

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Menyalin teks cerita ”Aku dan Fadli”.

162-163

Bahasa SintaksisAyat Seruan 163

Peribahasa 1 Berpeluk tubuh 1592 Tulang empat kerat 1593 Sayangkan anak tangan-

tangankan,sayangkan isteri tinggal-tinggalkan

162

4 Bagai bulan purnama empat belas

162

5 Kalau nak melentur buluh biar dari rebungnya

162

6 Berakit-rakit ke hulu,berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian

163

51

Page 52: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula cerpen secara keseluruhan.2.Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat.3.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

52

Page 53: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 22 : Tukang Emas 165-

174MINGGU:

28

TARIKH:29.7.2013

-2.8.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan.2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan .

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.2. Menyenaraikan 3 isipenting.3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Sejarah Emas di Malaysia 168-169

Tajuk Iringan:Kraf tangan 173

Karangan (C) KARANGAN CERITA:Tulis sebuah cerita bertajuk ”Tragedi Perkhemahan” dengan memasukkan unsur keindahan bahasa.Sila rujuk rangka cerita di halaman 171.

171

Komsas DRAMAMendung Hitam Beralih Jua 161

Nilam Pengalaman Berkhemah di pinggir hutan

171

PLBS CT1 Kraftangan 173CT2 Industri kecil dan

sederhana174

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Langkah-langkah memajukan industri kraf tangan negara.

174

Bahasa SINTAKSIS:1. Susunan Ayat Tunggal

1.1 Ayat Susunan Biasa1.2 Ayat Tunggal Susunan Songsang

1.2.1 Pendepanan seluruh predikat1.2.2 Pendepanan sebahagian daripada predikat

171-173

Peribahasa 1 Cincin Belah Rotan 173

53

Page 54: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula drama secara keseluruhan.2.Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat.3.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Mengemukakan isi yang sesuai.2. Merangka plot cerita3. Menggunakan gaya bahasa sastera dalam penulisan kreatif.

11.0 : Aras 3i. Mencipta kata dan pengucapan yang indah dan slogan yang menarik.12.0 : Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.12.0 : Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.12.0 : Aras 3iii. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baca dan ejaan dan menyemak semula isi yang bersesuaian dengan tajuk.

MINGGU29

3.8.2013-

18.8.2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA DAN HARI RAYA AIDILFITRI

54

Page 55: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 23 : Sastera

Tradisional Warisan Bangsa175-180

MINGGU:30

TARIKH:19.8.2013

-23.8.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. membincangkan isi penting tentang

isu semasa secara berkumpulan.2. Menulis 3 perenggan isi berserta

huraian yang jelas

Aras 1ii. mengemukakan idea yang sesuai dalam

perbincangan.

Aras 3i. mengolah perenggan pendahuluan,

perenggan isi dan perenggan penutup menggunakan bahasa yang sesuai.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.2. Menyenaraikan 3 isipenting.3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

DIALOG: Cara Mempertingkatkan penghayatan Sastera Tradisional dalam kalangan remaja

175-176

Tajuk Iringan:Bahasa kebangsaan 175

Karangan (B) Usaha-usaha memartabatkan karya sastera.

179

Komsas PROSA TRADISIONALBudi Seorang Bapa Angkat 61-72

Nilam Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia

178

PLBS CT1 Karya Satera 179CT2 Bahan KOMSAS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Bahasa Jiwa Bangsa 175

Bahasa SINTAKSISAyat Aktif 179

Peribahasa

55

Page 56: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam prosa tradisional.2. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat.3. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam prosa tradisional.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.iii. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baca dan ejaan dan menyemak semula isi yang bersesuaian dengan tajuk.

56

Page 57: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 24 : Jasamu Dalam

Ingatan181-186

MINGGU:31

TARIKH:26.8.2013

-30.8.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincanganFOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan pendapat mengenai pemimpin yang berjasa.2. Menghuraikan idea dengan jelas dan tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 2ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkaraAras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina lima ayat pasif yang gramatis .3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

4. Menyatakan idea utama dalam petikan

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

SYAIR: Tun Abdul Razak~ Mengenal pasti isi-isi penting

182-183

Tajuk Iringan:Motivasi pelajar 181

Karangan (C) BIOGRAFI : Tulis biografi tentang Tun Abdul Razak .

182,183 & 186

Komsas CERPENSepucuk Surat daripada Kawan 121-

128Nilam Banjir Kilat 185PLBS CT1 Pemimpin negara 185

CT2 Dadah musuh negara 185CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kesan-kesan penyalahgunaan dadah

185

Bahasa SINTAKSIS:Ayat Pasif

185

Peribahasa

57

Page 58: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula cerpen secara keseluruhan.2.Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat.3.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

58

Page 59: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 25 : Parlimen Negara

Kita187-196

MINGGU:32

TARIKH:2.9.2013

-6.9.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan pendapat mengenai erti kemerdekaan dan tanggung jawab kita sebagai warganegara dalam mengekalkan kemerdekaan negara.2. Menghuraikan idea dengan jelas dan tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina lima ayat pasif yang gramatis .3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

4. Menyatakan idea utama dalam petikan

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Laporan Lawatan Sambil Belajar ke Bangunan Parlimen

187-188

Tajuk Iringan:Mengekalkan kemerdekaan negara

192

Karangan (B) Kerajaan bercadang untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara. Nyatakan idea anda bagi meningkatkan hasil pertanian negara. (Sila rujuk peta minda di halaman 188 )

188

Komsas Ulang kaji NovelNilam e-pendidikan 191PLBS CT1 Remaja merupakan

pewaris kepiminan pada masa akan datang.

193

CT2 Cara-cara menghargai jasa ibu

196

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Pendidikan amat penting bagi menjamin kejayaan sesebuah negara.

192

Bahasa SINTAKSISAyat Majmuk Gabungan

Peribahasa

59

Page 60: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula novel secara keseluruhan.2.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

60

Page 61: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 26 : Angkasa Lepas 197-

204MINGGU:

33

TARIKH:9.9.2013

-13.9.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan pendapat mengenai kepentingan bidang aeroangkasa.2. Menghuraikan idea dengan jelas dan tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina lima ayat majmuk pancangan relatif yang gramatis .3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

4. Menyatakan idea utama dalam petikan

7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Planetarium Negara 197-198

Tajuk Iringan:Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas

197-198

Karangan (B) Langkah memajukan bidang aeroangkasa di Malaysia

199

Komsas Ulangkaji NovelNilam FIKSYEN:

Cerpen/Drama/NovelPLBS CT1 Bahan KOMSAS

CT2 TIADACITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kebaikan dan keburukan rancangan televisyen

202

Bahasa SINTAKSIS:Ayat Majmuk Pancangan Relatif 203

Peribahasa 1 Bagai bulan dipagar bintang

200

61

Page 62: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula novel secara keseluruhan.2.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

62

Page 63: rpt sains bm

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKANUNIT 27 : Cuti Akhir Tahun 205-

209MINGGU:

34

TARIKH:17.9.2013

-20.9.2013

RingkasanPemahaman

Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG : MAKLUMATFOKUS UTAMA7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Menyatakan pendapat mengenai rancangan mereka mengisi masa lapang menjelang cuti sekolah..2. Menghuraikan idea dengan jelas dan tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Aras 1i. Mengenal pasti isi penting dan isu yang dibincangkan dalam pergaulan sosial.ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Aras 3i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2.Membina lima ayat majmuk pancangan relatif yang gramatis .3. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

4. Menyatakan idea utama dalam petikan7.0: Aras 1iv. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan.8.0: Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.ii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan8.0: Aras 2i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan fakta.9.0: Aras 1i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan ayat tunggal yang sesuai.9.0: Aras 3iii. Menyampaikan maklumat secara spontan

Cara terbaik untuk memenuhkan masa cuti panjang persekolahan

205

Tajuk Iringan:Jati diri 208

Karangan (B) Langkah-langkah menjaga keselamatan dan kesihatan diri.

205

Komsas Ulang kaji cerpenNilam Pelancongan Inap desaPLBS CT1 Bahan KOMSAS

CT2 TIADACITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Kepentingan pelancongan inap desa

Bahasa SINTAKSIS:1. Ayat Komplemen2. Ayat Keterangan

208-209

Peribahasa 12345678910

63

Page 64: rpt sains bm

BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secarakeseluruhan.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya.10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

FOKUS UTAMA:12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1.Menceritakan semula cerpen secara keseluruhan.2.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar.

Aras 1i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristiwa sesebuah karya.ii. Mengecam perkara yang menarik dalam karya.vi. Memerihalkan watak-watak dalam karya.vii. Memerihalkan latar dalam cerita.Aras 2i. Memberikan pandangan tentang aspek jalinan peristiwa dalam karya.iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.Aras 3i. Menjelaskan penggunaan gaya bahasa dalam karya.ii. Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam karya puisi dan prosa.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat :1. Mengemukakan isi yang sesuai.2. Menulis ayat topik dan ayat huraian yang gramatis.3. Menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren.4. Mengolah perenggan pendahuluan atau perenggan isi atau perenggan penutup dengan matang.Aras 1i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk deduktif.iv. Menulis karangan berpandu.Aras 2ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.Aras 3i. Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

64

Page 65: rpt sains bm

MINGGU 35-37

23.9.2013-11.10.2013

ULANG KAJI MINGGU ULANGKAJI

12.10.2013-

15.10.2013CUTI HARI RAYA AIDILADHA

MINGGU 39-42

21.10.2013-15.11.2013

PENILAIAN MINGGU ULANGKAJI

16.11.2013-

1.1.2013CUTI CUTI AKHIR TAHUN 2012

65