Click here to load reader

RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - · PDF fileRIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije i ispite iz

 • View
  384

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - · PDF fileRIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci...

 • RIJEŠENI ZADACI IZ MATEMATIKE

  Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije i ispite iz matematike. Pripremljeni su u suradnji i po uputama predmetnog nastavnika dr. Josipa Matejaš.

  Zadatke je izabrala, pripremila i riješila Ksenija Pukšec (demonstratorica iz matematike na EF).

  Materijale je pregledala i recenzirala Martina Nakić (demonstratorica iz matematike na EF).

  Tehničku realizaciju materijala u programskom paketu LATEX napravio je Krešimir Bokulić (demonstrator iz računarstva na PMF-MO).

  1

 • DERIVACIJE

  1. Ovisnost cijene p o vremenu t dana je sljedećom funkcijom p(t) = 2.45 ·

  (1 2

  )0.06t + 2.86. Ispitajte dugoročno ponašanje cijene. (Uputa:

  treba računati limes funkcije kada t ide u beskonačnost.)

  Rješenje: Napomena:

  lim x→∞

  ax =

   0, a < 1

  1, a = 1

  ∞, a > 1

  lim t→+∞

  [ 2.45 · (1

  2 )0.06t + 2.86

  ] =

  ( 1

  2

  )0.06·∞ + 2.86 =

  = 2.45 · (

  1

  2

  )∞ + 2.86 = 2.45 · 0 + 2, 86 = 2.86

  2. Ovisnost inflacije i o vremenu t dana je sljedećom funkcijom i(t) = 2.4e−0.02t + 3.56. Ispitajte dugoročno ponašanje inflacije. (Uputa: treba računati limes funkcije kada t ide u beskonačnost).

  Rješenje:

  lim t→∞

  (2.4e−0.002t + 3.56) = 2.4e−0.02·∞ + 3.56 =

  = 2.4e−∞ + 3.56 = 3.56

  2

 • 3. Nadite asimptote funkcije f(x) = −3x + x.

  Rješenje:

  x 6= 0 D = R\{0}

  Pravac x=a je okomita asimptota ako vrijedi:

  lim x→a

  f(x) = ∞

  lim x→0

  ( −3 x

  + x

  ) = −3

  0 + 0 = ∞

  x = 0 ⇒ okomita asimptota.

  Pravac y = b je vodoravna asimptota ako vrijedi:

  lim x→∞

  f(x) = b

  lim x→∞

  ( −3 x

  + x

  ) = −3 ∞

  +∞ = ∞

  ⇒ nema vodoravne asimptote.

  Pravac y = kx + l je kosa asimptota ako vrijedi:

  1. lim x→∞

  f(x)

  x = k

  2. lim x→∞

  [f(x)− kx]

  lim x→∞

  −3 x + x

  x = lim

  x→∞

  −3+x2 x

  x = lim

  x→∞

  −3 + x2

  x2 = L′H = lim

  x→∞

  2x

  2x = 1 = k

  lim x→∞

  ( −3 x

  + x− 1x )

  = lim x→∞

  ( −3 x

  ) = − 3

  ∞ = 0 = l

  3

 • y = kx + l

  y = 1 · x + 0 y = x ⇒ kosa asimptota

  4

 • 4. Nadite prvu derivaciju funkcije f(x) = x3 + x + 215

  Rješenje:

  f ′(x) = (x3)′ + (x)′ + (215)′

  f ′(x) = 3x3−1 + 1 + 0

  f ′(x) = 3x2 + 1

  5. Nadi prvu derivaciju funkcije y = x 2

  x+1 .

  Rješenje:

  y′ = (x2)′(x + 1)− x2(x + 1)′

  (x + 1)2

  y′ = 2x2−1 · (x + 1)− x2((x)′ + (1)′)

  (x + 1)2

  y′ = 2x · (x + 1)− x2 · (1 + 0)

  (x + 1)2

  y′ = 2x2 + 2x− x2

  (x + 1)2

  y′ = x2 + 2x

  (x + 1)2

  5

 • 6. Nadite prvu derivaciju funkcije y = (x + 1)ex

  Rješenje:

  y′ = (x + 1)′ex + (x + 1)(ex)′

  y′ = ((x)′ + (1)′)ex + (x + 1)ex

  y′ = (1 + 0)ex + (x + 1)ex

  y′ = ex + (x + 1)ex

  y′ = ex(x + 2)

  6

 • 7. Nadi prvu derivaciju funkcije y = √

  x3 − 2 3 √

  x2 + 3 3 √

  x− 2x

  Rješenje:

  y = x 3 2 − 2x

  2 3 + 3x

  1 3 − 2x−1

  y′ = (x 3 2 )′ − (2x

  2 3 )′ + (3x

  1 3 )′ − (2x−1)′

  y′ = 3

  2 x

  3 2−1 − 2 · (x

  2 3 )′ + 3 · (x

  1 3 )′ − 2 · (x−1)′

  y′ = 3

  2 x

  1 2 − 2 · 2

  3 x

  2 3−1 + 3 · 1

  3 x

  1 3−1 − 2 · (−1)x−1−1

  y′ = 3

  2 x

  1 2 − 4

  3 x −1 3 + x

  −2 3 + 2x−2

  7

 • 8. Nadi prvu derivaciju funkcije y = 3 x

  x

  Rješenje:

  y′ = (3x)′ · x− 3x(x)′

  x2

  y′ = 3xln3 · x− 3x · 1

  x2

  y′ = 3x(xln3− 1)

  x2

  8

 • 9. Nadi prvu derivaciju funkcije y = b · 1xa , b 6= 0, a > 0

  Rješenje:

  y = bx−a

  y′ = (bx−a)′

  y′ = b(x−a)′

  y′ = b(−a)x−a−1

  y′ = −abx−a−1

  y′ = −ab · 1 xa+1

  y′ = −ab xa+1

  9

 • 10. Nadite prvu derivaciju funkcije f(x) = (1 + x2)100.

  Rješenje:

  f ′(x) = [(1 + x2)100]′

  f ′(x) = 100(1 + x2)99(1 + x2)′

  f ′(x) = 100(1 + x2)99 · 2x f ′(x) = 200x(1 + x2)99

  11. Nadi prvu derivaciju funkcije f(x) = √

  1− 3x4. Rješenje:

  f ′(x) = 1

  2 √

  1− 3x4 · (1− 3x4)′

  f ′(x) = 1

  2 √

  1− 3x4 · (−12x3)

  f ′(x) = −6x3√ 1− 3x4

  10

 • 12. Nadi prvu derivaciju funkcije f(x) = 3x 2

  .

  Rješenje:

  f ′(x) = 3x 2

  ln3 · (x2)′

  f ′(x) = 3x 2

  ln3 · 2x

  13. Nadi prvu derivaciju funkcije f(x) = 4 √

  1−x3.

  Rješenje:

  f ′(x) = 4 √

  1−x3ln4 · ( √

  1− x3)′

  f ′(x) = 4 √

  1−x3ln4 · 1 2 √

  1− x3 · (1− x3)′

  f ′(x) = 4 √

  1−x3ln4 · 1 2 √

  1− x3 · (−3x2)

  11

 • 14. Nadi prvu derivaciju funkcije f(x) = e √

  1−x x+1 .

  Rješenje:

  f ′(x) = e √

  1−x x+1 · (

  √ 1− x x + 1

  )′

  f ′(x) = e √

  1−x x+1 · 1

  2 √

  1−x x+1

  · (1− x x + 1

  )′

  f ′(x) = e √

  1−x x+1 · 1

  2 √

  1−x x+1

  · (1− x) ′ · (x + 1)− (1− x) · (x + 1)′

  (x + 1)2

  f ′(x) = e √

  1−x x+1 · 1

  2 √

  1−x x+1

  · −2 (x + 1)2

  f ′(x) = −e √

  1−x x+1√

  1−x x+1 · (x + 1)2

  f ′(x) = −e √

  1−x x+1

  √ 1− x · (x + 1) 32

  f ′(x) = −e √

  1−x x+1

  √ 1− x ·

  √ (x + 1)3

  f ′(x) = −e √

  1−x x+1

  √ 1− x · (x + 1) ·

  √ x + 1

  f ′(x) = −e √

  1−x x+1

  (x + 1) · √

  (1− x)(x + 1)

  f ′(x) = −e √

  1−x x+1

  (x + 1) · √

  1− x2

  12

 • 15. Koristeći definiciju derivacije, nadite derivaciju funkcije f(x) = √

  2x + 1 u točki x0 = 4.

  Rješenje:

  f ′(x) = lim h→0

  f(x + h)− f(x) h

  lim h→0

  √ 2(x + h) + 1−

  √ 2x + 1

  h · √

  2(x + h) + 1 + √

  2x + 1√ 2(x + h) + 1 +

  √ 2x + 1

  =

  = lim h→0

  2(x + h) + 1− (2x + 1) h( √

  2x + 2h + 1 + √

  2x + 1) =

  = lim h→0

  2x + 2h + 1− 2x− 1 h( √

  2x + 2h + 1 + √

  2x + 1) =

  = lim h→0

  2√ 2x + 2h + 1 +

  √ 2x + 1

  =

  = 2√

  2x + 2 · 0 + 1 + √

  2x + 1 =

  2

  2 √

  2x + 1 =

  1√ 2x + 1

  f ′(4) = 1√

  2 · 4 + 1 =

  1√ 9

  = 1

  3

  13

 • 16. Odredite stotu derivaciju funkcije y = e−2x. Uputa: odredite prvih nekoliko derivacija te uočite pravilo za računanje slijedećih!

  Rješenje:

  y′ = e−2x · (−2x)′ = e−2x · −2 = −2e−2x

  y′′ = (−2e−2x)′ = −2 · e−2x · (−2) = (−2)2e−2x = 22 · e−2x

  y′′′ = ((−2)2 · e−2x)′ = (−2)2 · e−2x · (−2) = (−2)3 · e−2x

  y′′′′ = (−2)3e−2x · (−2) = (−2)4e−2x = 24e−2x ...

  y(100) = 2100 · e−2x

  14

 • 17. Za funkciju ukupnih troškova T (Q) = √

  ln(3Q2) odredite pripadnu funkciju graničnih troškova.

  Rješenje:

  T ′(Q) = 1

  2 √

  ln(3Q2) · (ln(3Q2))′ =

  = 1

  2 √

  ln(3Q2) · 1 3Q2

  · (3Q2)′ =

  = 1

  2 √

  ln(3Q2) · 1 3Q2

  · 6Q =

  = 1

  Q √

  ln(3Q2)

  15

 • 18. Primjenom diferencijala približno izračunajte 1.00110.

  Rješenje:

  Tražimo ono što lako izračunamo, a da približno bude jednako.

  110, bazu smo promijenili, ono što smo promijenili označimo s x.

  x = 1

  ∆x = 0.001 = dx

  x + ∆x = 1 + 0.001 = 1.001

  y = x10

  y′ = 10x9

  y(x + ∆x) ≈ y(x) + y′(x) · dx y(1 + 0.001) ≈ y(1) + y′(1) · dx y(1.001) ≈ 110 + 10 · 19 · 0.001

  y(1.001) ≈ 1.01

  16

 • 19. Izračunajte prirast i diferencijal funkcije Q(L) = √

  L, te relativnu pogrešku, ako je L = 0, ∆L = 0.001.

  Rješenje:

  Prirast funkcije:

  ∆y = y(x + ∆x)− y(x) ∆Q = Q(L + ∆L)−Q(L) ∆Q = Q(9.001)−Q(9)

  ∆Q = √

  9.001− √

  9

  ∆Q = 0.000166662

  Diferencijal funkcije:

  dy = y′(x) · dx dL = ∆L = 0.001

  dQ = Q′(L) · dL = 1 2 √

  L · dL = 1

  2 √

  9 · 0.001

  dQ = 0.000166667

  Relativna pogres