of 195 /195
Riješeni ispitni zadaci iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA 1 Arhitektonsko-graðevinski fakultet Banjaluka, 2012

Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1

  • Upload
    duf1

  • View
    796

  • Download
    46

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1

Citation preview

Page 1: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1

Riješeni ispitni zadaci iz predmeta

STATIKA KONSTRUKCIJA 1

Arhitektonsko-graðevinski fakultet

Banjaluka, 2012

Page 2: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1

UVOD

Ova "skripta u izradi" predstavlja skup riješenih ispitnih zadataka iz predmeta

Statika konstrukcija 1 koji se trenutno održava tokom petog semestra u okviru studijskog

programa građevinarstvo na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci. Skripta

je predviđena isključivo za internu upotrebu u cilju lakšeg savladavanja gradiva. Treba je

koristiti samo kao pomoćno sredstvo za pripremu ispita i kolokvija, nakon što su

savladane osnove gradiva i sve što je rađeno na vježbanjima. Automatsko čitanje

riješenih zadataka, bez razumijevanja osnova statike, će teško dovesti do znanja

neophodnog potrebnog za polaganje pismenog dijela ispita.

Tokom posljednjih godina nastavni plan se mijenjao. Tako su se nekad u okviru

predmeta obrađivali uticaj pokretnog opterećenja i metod zamjene elemenata. Ovi

dijelovi gradiva se ne rade na predmetu od školske 2011/12.

Svi zadaci su djelo autora izuzev sljedećih:

- 2. zadatak 12.9.2008. i 1. zadatak 30.6.2008. (zbirka profesora Dragoljuba Nikolića)

- 1. zadatak 8.2.2010. (Boris Levajac)

- 4.10.2010. (Nataša Mrđa).

Dati su zadaci u periodu od 2008. do 2012. godine. Prilikom skeniranja zadaci

nisu poredani hronološki. To je ispravljeno dodavanjem hronoloških bookmarks-a koje

možete koristiti za navigaciju po dokumentu.

Sve primjedbe i sugestije su dobrodošle.

Uspješno učenje vam želim.

Banjaluka, decembar 2012.

Aleksandar Borković

Page 3: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 4: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 5: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 6: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 7: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 8: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 9: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 10: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 11: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 12: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 13: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 14: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 15: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 16: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 17: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 18: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 19: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 20: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 21: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 22: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 23: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 24: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 25: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 26: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 27: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 28: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 29: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 30: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 31: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 32: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 33: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 34: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 35: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 36: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 37: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 38: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 39: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 40: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 41: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 42: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 43: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 44: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 45: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 46: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 47: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 48: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 49: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 50: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 51: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 52: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 53: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 54: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 55: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 56: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 57: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 58: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 59: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 60: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 61: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 62: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 63: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 64: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 65: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 66: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 67: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 68: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 69: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 70: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 71: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 72: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 73: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 74: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 75: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 76: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 77: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 78: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 79: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 80: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 81: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 82: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 83: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 84: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 85: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 86: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 87: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 88: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 89: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 90: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 91: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 92: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 93: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 94: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 95: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 96: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 97: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 98: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 99: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 100: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 101: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 102: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 103: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 104: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 105: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 106: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 107: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 108: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 109: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 110: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 111: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 112: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 113: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 114: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 115: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 116: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 117: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 118: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 119: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 120: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 121: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 122: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 123: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 124: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 125: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 126: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 127: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 128: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 129: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 130: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 131: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 132: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 133: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 134: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 135: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 136: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 137: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 138: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 139: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 140: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 141: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 142: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 143: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 144: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 145: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 146: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 147: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 148: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 149: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 150: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 151: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 152: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 153: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 154: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 155: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 156: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 157: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 158: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 159: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 160: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 161: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 162: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 163: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 164: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 165: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 166: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 167: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 168: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 169: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 170: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 171: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 172: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 173: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 174: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 175: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 176: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 177: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 178: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 179: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 180: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 181: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 182: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 183: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 184: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 185: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 186: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 187: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 188: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 189: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 190: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 191: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 192: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 193: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 194: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1
Page 195: Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1