of 29 /29
OPASNE MATERIJE/ROBA januar 2010. TEHNIČKA ŠKOLA PIROT

Opasne Materije II-4 (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upravljanje opasnim materijama

Text of Opasne Materije II-4 (1)

Page 1: Opasne Materije II-4 (1)

OPASNE MATERIJEROBA

januar 2010

TEHNIČKA ŠKOLA PIROT

OPASNE MATERIJE

Opasnim materijama smatraju se sve one materije koje u toku proizvodnje transporta skladištenja ili rukovanja mogu da izazovu posledice štetne po zdravlje ili okolinu

ZASTUPljENOST U TRANSPORTU

propisi

bullADR- za drumskibullRID ndash za železnički transportbullICAO-TI ndash za vazdušni transportbullIMDG-Code ndash za pomorski transportbullADN ndash za transport na rekamabullADNR ndash za transport na Rajni

Listice opasnosti se najčešće postavljaju sa jedne strane pakovanja

kada su pakovanja veća listice opasnosti se postavljaju sa obe bočne strane

Kada su pakovanja označena sa više različitih listica opasnosti

bullpakovanje sadrži materiju koja ima više opasnostibullpakovanje sadrži više roba sa različitim opasnostima ndash mešovito pakovanje

Obeležavanje vozila koja transportuju opasnu robu Za obeležavanje vozila koja

transportuju opasnu robuna način koji je predviđen ADR-om koriste se

listice opasnosti table za obeležavanje vozila

Listice opasnosti

8

1

15

1

14

1

16

22 2

1 2

2

4 4

3

3

51 52 6 6

Broj 1 Broj 14 Broj 15 Broj 16 Broj 21

Broj 21 Broj 22 Broj 22 Broj 23 Broj 3

Broj 3 Broj 43 Broj 43

Broj 51 Broj 52 Broj 61 Broj 62 Broj 7A

7

RADIOACTIVE I ICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE IIICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE ICONTENTS

ACTIVITY

Broj 7B Broj 7C

7

FISSILE

CRITICALITYSAFETY INDEX

Broj 7E Broj 8 Broj 9

Broj 11

9

4

Broj 41

4

Broj 42

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 2: Opasne Materije II-4 (1)

OPASNE MATERIJE

Opasnim materijama smatraju se sve one materije koje u toku proizvodnje transporta skladištenja ili rukovanja mogu da izazovu posledice štetne po zdravlje ili okolinu

ZASTUPljENOST U TRANSPORTU

propisi

bullADR- za drumskibullRID ndash za železnički transportbullICAO-TI ndash za vazdušni transportbullIMDG-Code ndash za pomorski transportbullADN ndash za transport na rekamabullADNR ndash za transport na Rajni

Listice opasnosti se najčešće postavljaju sa jedne strane pakovanja

kada su pakovanja veća listice opasnosti se postavljaju sa obe bočne strane

Kada su pakovanja označena sa više različitih listica opasnosti

bullpakovanje sadrži materiju koja ima više opasnostibullpakovanje sadrži više roba sa različitim opasnostima ndash mešovito pakovanje

Obeležavanje vozila koja transportuju opasnu robu Za obeležavanje vozila koja

transportuju opasnu robuna način koji je predviđen ADR-om koriste se

listice opasnosti table za obeležavanje vozila

Listice opasnosti

8

1

15

1

14

1

16

22 2

1 2

2

4 4

3

3

51 52 6 6

Broj 1 Broj 14 Broj 15 Broj 16 Broj 21

Broj 21 Broj 22 Broj 22 Broj 23 Broj 3

Broj 3 Broj 43 Broj 43

Broj 51 Broj 52 Broj 61 Broj 62 Broj 7A

7

RADIOACTIVE I ICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE IIICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE ICONTENTS

ACTIVITY

Broj 7B Broj 7C

7

FISSILE

CRITICALITYSAFETY INDEX

Broj 7E Broj 8 Broj 9

Broj 11

9

4

Broj 41

4

Broj 42

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 3: Opasne Materije II-4 (1)

ZASTUPljENOST U TRANSPORTU

propisi

bullADR- za drumskibullRID ndash za železnički transportbullICAO-TI ndash za vazdušni transportbullIMDG-Code ndash za pomorski transportbullADN ndash za transport na rekamabullADNR ndash za transport na Rajni

Listice opasnosti se najčešće postavljaju sa jedne strane pakovanja

kada su pakovanja veća listice opasnosti se postavljaju sa obe bočne strane

Kada su pakovanja označena sa više različitih listica opasnosti

bullpakovanje sadrži materiju koja ima više opasnostibullpakovanje sadrži više roba sa različitim opasnostima ndash mešovito pakovanje

Obeležavanje vozila koja transportuju opasnu robu Za obeležavanje vozila koja

transportuju opasnu robuna način koji je predviđen ADR-om koriste se

listice opasnosti table za obeležavanje vozila

Listice opasnosti

8

1

15

1

14

1

16

22 2

1 2

2

4 4

3

3

51 52 6 6

Broj 1 Broj 14 Broj 15 Broj 16 Broj 21

Broj 21 Broj 22 Broj 22 Broj 23 Broj 3

Broj 3 Broj 43 Broj 43

Broj 51 Broj 52 Broj 61 Broj 62 Broj 7A

7

RADIOACTIVE I ICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE IIICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE ICONTENTS

ACTIVITY

Broj 7B Broj 7C

7

FISSILE

CRITICALITYSAFETY INDEX

Broj 7E Broj 8 Broj 9

Broj 11

9

4

Broj 41

4

Broj 42

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 4: Opasne Materije II-4 (1)

propisi

bullADR- za drumskibullRID ndash za železnički transportbullICAO-TI ndash za vazdušni transportbullIMDG-Code ndash za pomorski transportbullADN ndash za transport na rekamabullADNR ndash za transport na Rajni

Listice opasnosti se najčešće postavljaju sa jedne strane pakovanja

kada su pakovanja veća listice opasnosti se postavljaju sa obe bočne strane

Kada su pakovanja označena sa više različitih listica opasnosti

bullpakovanje sadrži materiju koja ima više opasnostibullpakovanje sadrži više roba sa različitim opasnostima ndash mešovito pakovanje

Obeležavanje vozila koja transportuju opasnu robu Za obeležavanje vozila koja

transportuju opasnu robuna način koji je predviđen ADR-om koriste se

listice opasnosti table za obeležavanje vozila

Listice opasnosti

8

1

15

1

14

1

16

22 2

1 2

2

4 4

3

3

51 52 6 6

Broj 1 Broj 14 Broj 15 Broj 16 Broj 21

Broj 21 Broj 22 Broj 22 Broj 23 Broj 3

Broj 3 Broj 43 Broj 43

Broj 51 Broj 52 Broj 61 Broj 62 Broj 7A

7

RADIOACTIVE I ICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE IIICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE ICONTENTS

ACTIVITY

Broj 7B Broj 7C

7

FISSILE

CRITICALITYSAFETY INDEX

Broj 7E Broj 8 Broj 9

Broj 11

9

4

Broj 41

4

Broj 42

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 5: Opasne Materije II-4 (1)

Listice opasnosti se najčešće postavljaju sa jedne strane pakovanja

kada su pakovanja veća listice opasnosti se postavljaju sa obe bočne strane

Kada su pakovanja označena sa više različitih listica opasnosti

bullpakovanje sadrži materiju koja ima više opasnostibullpakovanje sadrži više roba sa različitim opasnostima ndash mešovito pakovanje

Obeležavanje vozila koja transportuju opasnu robu Za obeležavanje vozila koja

transportuju opasnu robuna način koji je predviđen ADR-om koriste se

listice opasnosti table za obeležavanje vozila

Listice opasnosti

8

1

15

1

14

1

16

22 2

1 2

2

4 4

3

3

51 52 6 6

Broj 1 Broj 14 Broj 15 Broj 16 Broj 21

Broj 21 Broj 22 Broj 22 Broj 23 Broj 3

Broj 3 Broj 43 Broj 43

Broj 51 Broj 52 Broj 61 Broj 62 Broj 7A

7

RADIOACTIVE I ICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE IIICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE ICONTENTS

ACTIVITY

Broj 7B Broj 7C

7

FISSILE

CRITICALITYSAFETY INDEX

Broj 7E Broj 8 Broj 9

Broj 11

9

4

Broj 41

4

Broj 42

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 6: Opasne Materije II-4 (1)

Obeležavanje vozila koja transportuju opasnu robu Za obeležavanje vozila koja

transportuju opasnu robuna način koji je predviđen ADR-om koriste se

listice opasnosti table za obeležavanje vozila

Listice opasnosti

8

1

15

1

14

1

16

22 2

1 2

2

4 4

3

3

51 52 6 6

Broj 1 Broj 14 Broj 15 Broj 16 Broj 21

Broj 21 Broj 22 Broj 22 Broj 23 Broj 3

Broj 3 Broj 43 Broj 43

Broj 51 Broj 52 Broj 61 Broj 62 Broj 7A

7

RADIOACTIVE I ICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE IIICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE ICONTENTS

ACTIVITY

Broj 7B Broj 7C

7

FISSILE

CRITICALITYSAFETY INDEX

Broj 7E Broj 8 Broj 9

Broj 11

9

4

Broj 41

4

Broj 42

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 7: Opasne Materije II-4 (1)

Listice opasnosti

8

1

15

1

14

1

16

22 2

1 2

2

4 4

3

3

51 52 6 6

Broj 1 Broj 14 Broj 15 Broj 16 Broj 21

Broj 21 Broj 22 Broj 22 Broj 23 Broj 3

Broj 3 Broj 43 Broj 43

Broj 51 Broj 52 Broj 61 Broj 62 Broj 7A

7

RADIOACTIVE I ICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE IIICONTENTS

ACTIVITY TRANSPORT

INDEX

7

RADIOACTIVE ICONTENTS

ACTIVITY

Broj 7B Broj 7C

7

FISSILE

CRITICALITYSAFETY INDEX

Broj 7E Broj 8 Broj 9

Broj 11

9

4

Broj 41

4

Broj 42

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 8: Opasne Materije II-4 (1)

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 9: Opasne Materije II-4 (1)

ОЗНАКЕ НА ВОЗИЛУ

Уколико се у возилима типа цистернетранспортује опасна роба код које се захтева контрола температуре у току транспорта неопходно је да се налази црвени троугао у чијем средишту се налази термометар црвене бојe

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 10: Opasne Materije II-4 (1)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

Када се транспортује опасна роба која истовремено има више својстава опасности поред табли са бројчаним упозорењима треба користити и одредбе назначене у приручницима за опасне робе (Hommel) где је поред свих карактеристика приказан тзв ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ за сваку опасну материју

Дијамант опасности поред тога што јасно упућује на врсту опасности истовремено даје и степен интензитета или градацију присутних опасности у распону од 0 до 4

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 11: Opasne Materije II-4 (1)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Опасност од запаљивости0 ndash нема опасности при нормалним условима1 ndash при јаком загревању2 ndash при обичном загревању3 ndash при нормалној температури4 ndash екстремно лака на свим температурама

Посебне напомене

празно бело поље дозвољена је вода за гашење

W није дозвољена је вода за гашење

у слободном стању производ је радиоактиван

Опасност од

експлозије(од 0 до 4)

Опасност по

здравље(од 0 до 4)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 12: Opasne Materije II-4 (1)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

0

04

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 13: Opasne Materije II-4 (1)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

2

23

W

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 14: Opasne Materije II-4 (1)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

4

32

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 15: Opasne Materije II-4 (1)

ДИЈАМАНТ ОПАСНОСТИ

3

24

W

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 16: Opasne Materije II-4 (1)

Utovar i istovar

moraju se obavljati na odgovarajućim mestima koja su obeležena znakom opasnosti

zabranjen je pristup licima koja neposredno ne učestvuju u procesu utovara i istovara

utovar i istovar se vrše danju mesto utovara je snabdeveno aparatima za

požar za merenje koncentracije gasova odn radioaktivnosti

prevozno sredstvo je uzemljeno

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 17: Opasne Materije II-4 (1)

Opasne materije

U vozilu se nalaze vozač suvozač i pratilac

Lice koje upravlja mora da ima1 Ispravu o prevozu opasnih materija-tovarni

list2 Sertifikat o ispravnosti vozila3 Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za

prevoz opasnih materija4 Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 18: Opasne Materije II-4 (1)

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih

materija pohađa se kurs i polaže ispit kako bi se dobio

sertifikat uslov je 21 godina života certifikat važi 5 godina i može se produžiti Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni kurs koji

moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih opasnih materija Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička kursa za vozače eksplozivnih materija radioaktivnih materija i vozače cisterna

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 19: Opasne Materije II-4 (1)

Kretanje vozila

Brzina kretanja vozila- 80 od najveće dozvoljene brzine određene saobraćajnim znakom a ne sme više od 70kmh (otrovi 60kmh)

Kretanje u krivinama preticanje obilaženje i kočenje mora se obavljati bez naglih pokreta i trzaja

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 20: Opasne Materije II-4 (1)

Dodatna oprema vozila (Zakon o

prevozu opasnih materija Sllist 2790)

minus vozački alat i dizalica za vozilo

minus najmanje dva aparata za gašenje požara

minus dve ručne baterijske lampe narandžaste boje sa trepčućom ili stalnom svetlošću koja se vidi sa najmanje 150 metara

minus dva trougla

minus dve zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

minus dve lopate i jedan pijuk

minus prenosna lampa koja se može uključiti na akumulator i koja ne može izazvati eksploziju ili požar

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 21: Opasne Materije II-4 (1)

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus komplet alata za najnužnije opravke

minus sa najmanje jednim klinastim podmetačem za svako vozilo ponaosob veličine prilagođene težini vozila i prečniku točka

minus dva svetla narandžaste boje sa stalnim ili trepčućim svetlom koja moraju biti nezavisna od električne opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne može da izazove požar na robi koja se prevozi

minus propisana ručna svetiljka za svakog člana posade

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)

Page 22: Opasne Materije II-4 (1)

Dodatna oprema vozila (ADR od

01011997 god)

minus neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za slučaj nezgode

1048633 za zaštitu vozača -sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog člana posade u vozilu

-odgovarajuća zaštita za oči -prikladna zaštita za disanje kod prevoza otrova za svakog člana posade -odgovarajuće rukavice - odgovarajuće cipele -zaštitna kecelja -boca za ispiranje očiju sa odgovarajućom tečnošću1048633 za zaštitu okoline -prekrivač za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se

prevozi(minimalne veličine 90X90 cm) -odgovarajuća lopata - metla -odgovarajuće sredstvo za upijanje opasne materije -odgovarajuća posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male količine)