of 23 /23
CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA PREVOZ ODREĐENIH OPASNIH MATERIJA CERTIFICAT OF APPROVEL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS Ovim certifikatom se potvrđuje da dole navedeno vozilo zadovoljava uslove propisane Evropskim sporazumom o međunarodnom transportu opasnih materija u drumskom transportu (ADR) This certificate testifies that the vehicle specified bellow fulfils the conditions prescribed bz the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 1. Broj certifikata: 2. Proizvođač vozila: 3. VIN broj (broj šasije): 4. Registarski broj (ako postoji): Certificate No.: Vehicle Manufacturer: Vehicle Identification No.: Registration number (if any): 5. Naziv i adresa prevoznika, poduzetnika ili vlasnika: Name and business address of carrier, operator or owner: 6. Vrsta vozila: Description of vehicle: 7. Vrsta vozila prema 9.1.1.2 ADR: Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2. of ADR: 8. Trajni usparivač: Endurance braking system: Nije primjenjiv Efikasnost u skaldu sa 9.2.3.1.2 ADR-a je dovoljna za ukupna masa transportne jedinice od Not applicable the effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of t 9. Opis vozila cisterne/baterijskog vozila (ako je moguće): Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any): 9.1 Proizvođač posude (spremnika): Manufacturer of the tank: 9.2 Broj odobrenja za vozilo cisternu/baterijsko vozilo: Approval number of the tank/battery-vehicle: 9.3 Serijski broj proizvođača posude (spremnika)/Identifikacija elemenata baterijskog vozila: Tank manufacturer’s serial number/Identification of elements of battery vehicle: 9.4 Godina proizvodnje: Year of manufacture: 9.5 Kod posude (spremnika) prema 4.3.3.1 ili 4.3.4.1 ADR-a: Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR: Special provisions TC and TE according to 6.8.4 of ADR (if applicable)6: 9.6 Posebne odredbe TC i TE prema 6.8.4 ADR-a (ako se primjenjuju)6: 10. Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija u skladu sa oznakom u rubrici broj 7. The vehicle fulfils the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s) in No. 7. 10.1 Za slučaj EX/II ili EX/III vozila (3) In the case of an EX/II or EX/III vehicles (3) materije klase 1 uključujući kompatibilnu grupu J goods of Class 1 including compatibility group J materije klase 1 isključujući kompatibilnu grupu J goods of Class 1 excluding compatibility group J 10.2 Za slučaj vozila cisterne/baterijskog vozila (3) In the case of a tank-vehicle/battery vehicle (3) smiju se prevoziti samo one materije koje su dopuštene kodom posude (spremnika) i nekom od posebnih odredbi u rubrici 9 (5) only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in No. 9 may be carried (5) only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried: smiju se prevoziti samo sljedeće materije (klasa, UN broj, ako je neophodno grupa pakovanja i prikladan transportni naziv): Smiju se prevoziti samo one materije koje nisu sklone opasnim reakcijama u dodiru sa materijalima posude (spremnika), zaptivki, opreme kao i eventualne zaštitne obloge. Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and protective linings (if applicable) may be carried. Remarks: 11. Primjedbe: 12. Vrijedi do: Valid until: Stamp of issuing service: Pečat stručne institucije: Place, Date, Signature: Mjesto, datum, potpis: 1 Prema definicijama, za teretna motorna vozila i prikolice kategorije N i O kako je definisano u Aneksu 7 Konsolidirane rezolucije o izvedbi vozila ( R.E.3) ili direktivom 97/27/EC According to the definitions for power-driven vehicles and for trailers of categories N and O as defined in Annex 7 of the Consolidated resolution of the Constructions of Vehicles (R.E.3) or Directive 97/27/EC. 2 Precrtati na šta se ne odnosi./ Strike out what is not appropriate: 3 Obilježiti na šta se odnosi/ Mark the appropriate. 4 Unijeti odgovarajuću vrijednost. Vrijednost od 44 t neće ograničiti «registarsku najveću dopuštenu masu» upisanu u registracijskoj dokumentaciji. Enter appropriate value. A value of 44 t will not limit the «registration/in-service maximum permissible mass» indicated in the registration document(s). 5 Materije određene kodom posude (spremnika) navedenog u rubrici broj 9 ili slijednim kodovima posude 8spremnika) prema nizu iz 4.3.3.1.2 ili 4.3.4.1.2 procjenjuju se prema posebnim odredbama ukoliko je to moguće. Substances assigned to the tank code specified in No. 9 or to another tank code permitted under the hierarchy in 4.3.3.1.2. or 4.3.4.1.2, taking account of the special provision(s), if any. 6 Nije potreban kada su navedene opasne materije u br. 10.2. Not required when the authorized substances are listed in No. 10.2. hicle (if any): aterijsko vozilo: cle: spremnika)/Identifikacija elemenata baterijsko sko ko ko sko sko k sko sko k ko k sko sk ko sko ko ko ko sk ko sk sk ko k k k sk k k sko sk k k sko sko ko s sko k k sko sk s s s s sko sk sk sko sko o sko s s sko ko o o sko s s sko o sko o o sko s s o o o s s s o o o o s s sko s s o s s s s sko o o sko s s o o s s s o o o s o o o og v g v g v gv g g g g gv gv g v g v g g g g v g g g v g gv g g v g v g g v g g v v g g g v v v v v g v v v v g v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v g v ozi ozi o i oz o oz oz ozi ozi oz ozi i ozi i i ozi i ozi i ozi i i i ozi o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o la: la: la: la la: a: la la: a: la la la: la la l la la l l la la la la la a l la: l l la l la a a la a la a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a fication of elements of battery vehicle: 3.3.1 ili 4.3.4.1 ADR-a: of ADR: to 6.8.4 of ADR (if applica ca ca ca ca ca a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ca a a a a a a a a a a a a a ca ca a a a a a ca a a ca a a a a a ca a a a a a a a a a a a ca a a a ca a a a c ca ca a ca a ca a a ca a a a abl bl bl bl ble ble b b b ble b bl bl b b bl l bl b b ble bl b bl bl b bl l l l b ble ble ble b b bl bl b b b bl l l le ble b bl l le le l l bl le l l l le e l l le e le ble l l le e bl l l le bl l l le e bl bl l ble l le b e b bl l l l )6: 6 6 )6 )6 ) ) )6 6 )6: )6 )6 )6 )6 )6 ) ) )6 6 6 ) )6 )6 6 )6 6 )6 6 6 6 6 )6 6 6 6 )6 6 6 6 )6 )6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6: 6 6 6 6 6 6.8.4 ADR-a (ako se primje je je e e e e e e je e e e e e e e je je e e e e je j je e e e j je je j je e e e j je e e j je j je e j je e e je j j je e j j j je e je j je j nju nj n n j j n n n j n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ju)6: 6: transport: iage: porta opasnih h h ih h ih ih ih i mat mat mat mat ma ma a a mat a a a a a a m ma a a at at at at mat mat a a at a at ma mat a a a m ma a a ma at a a at ma ma a a mat at m ma a a ma a at at m ma a a a a ma at t m m mat ma m m m m m m ma a m m m m m mat t t m m m mat t t m m m m m m t m m m m m m m t t m m m m m t t teri e er r er er er eri r e er r e er r er e e er r e e er r e er r e e er er e e e e er e e e e e e e e e e e e e e eri e eri e e e eri e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ja ja ja ja a ja a a ja j ja a a ja ja j ja a j ja a j j ja a ja a j ja ja a j ja ja a j j j ja j ja ja j j j ja ja j j j j j j j j j j j j j j ja j j j j u s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s skla k k kl kl l l kl kla k k k kl l l l kl k k k k kl l k k k k k k k k k k kl k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k du sa oznakom u rubrici broj 7. uired for the he e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e he e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ca c ca ca ca ca a ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca a a a a ca ca c ca a a a ca a a c c ca a a a a a ca c c ca a a a c c c ca ca a a a ca c c c c c c ca a a a c c c c c ca a ca a c c c c ca a c c c ca c c c c c c c c c c c c r rr rri r r r age ge ge ge ge ge ge age age ge e g ge e e ge g ge ge ge e e e e g g g ge e e e e age ge ge e e e ge e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e age e ge e e e e e e of of of f of f of f of o of of o o of f of of f of o of f o of f f f f of f f f f f f f f f f f f f f f f of f f f f f f f of d da d d d d d d d d d d d d d d d ngerous goods assigned to the vehicle designation(s (3) cles (3) materije klase 1 uključujući kompatibilnu g goods of Class 1 including compatibility group J materije klase 1 isključujući kompatibilnu g goods of Class 1 excluding compatibility group J rijskog vozila (3)

CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous...

Page 1: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZAPREVOZ ODREĐENIH OPASNIH MATERIJA

CERTIFICAT OF APPROVEL FOR VEHICLESCARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

Ovim certifikatom se potvrđuje da dole navedeno vozilo zadovoljava uslove propisaneEvropskim sporazumom o međunarodnom transportu opasnih materija u drumskom

transportu (ADR)

This certificate testifies that the vehicle specified bellow fulfils the conditionsprescribed bz the European Agreement concerning the International Carriage of

Dangerous Goods by Road (ADR)

1. Broj certifikata: 2. Proizvođač vozila: 3. VIN broj (broj šasije): 4. Registarski broj (ako postoji):Certificate No.: Vehicle Manufacturer: Vehicle Identification No.: Registration number (if any):

5. Naziv i adresa prevoznika, poduzetnika ili vlasnika:Name and business address of carrier, operator or owner:

6. Vrsta vozila:Description of vehicle:

7. Vrsta vozila prema 9.1.1.2 ADR:Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2. of ADR:

8. Trajni usparivač:Endurance braking system:

Nije primjenjiv Efikasnost u skaldu sa 9.2.3.1.2 ADR-a je dovoljna za ukupna masa transportne jedinice odNot applicable the effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of t

9. Opis vozila cisterne/baterijskog vozila (ako je moguće):Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any):

9.1 Proizvođač posude (spremnika):Manufacturer of the tank:

9.2 Broj odobrenja za vozilo cisternu/baterijsko vozilo:Approval number of the tank/battery-vehicle:

9.3 Serijski broj proizvođača posude (spremnika)/Identifikacija elemenata baterijskog vozila:Tank manufacturer’s serial number/Identification of elements of battery vehicle:

9.4 Godina proizvodnje:Year of manufacture:

9.5 Kod posude (spremnika) prema 4.3.3.1 ili 4.3.4.1 ADR-a:Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR:

Special provisions TC and TE according to 6.8.4 of ADR (if applicable)6:9.6 Posebne odredbe TC i TE prema 6.8.4 ADR-a (ako se primjenjuju)6:

10. Opasne materije odobrene za transport:Dangerous goods authorized for carriage:

Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija u skladu sa oznakom u rubrici broj 7.The vehicle fulfils the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s) in No. 7.

10.1 Za slučaj EX/II ili EX/III vozila (3)In the case of an EX/II or EX/III vehicles (3)

materije klase 1 uključujući kompatibilnu grupu Jgoods of Class 1 including compatibility group J

materije klase 1 isključujući kompatibilnu grupu Jgoods of Class 1 excluding compatibility group J

10.2 Za slučaj vozila cisterne/baterijskog vozila (3)In the case of a tank-vehicle/battery vehicle (3)

smiju se prevoziti samo one materije koje su dopuštene kodom posude (spremnika) i nekom od posebnih odredbi u rubrici 9 (5)only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in No. 9 may be carried (5)

only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried:smiju se prevoziti samo sljedeće materije (klasa, UN broj, ako je neophodno grupa pakovanja i prikladan transportni naziv):

Smiju se prevoziti samo one materije koje nisu sklone opasnim reakcijama u dodiru sa materijalima posude (spremnika), zaptivki, opreme kao ieventualne zaštitne obloge.Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and protective linings (if applicable) may be carried.

Remarks:11. Primjedbe:

12. Vrijedi do:Valid until: Stamp of issuing service:

Pečat stručne institucije:

Place, Date, Signature:Mjesto, datum, potpis:

1 Prema definicijama, za teretna motorna vozila i prikolice kategorije N i O kako je definisano u Aneksu 7 Konsolidirane rezolucije o izvedbi vozila ( R.E.3) ili direktivom 97/27/EC According to the definitions for power-driven vehicles and for trailers of categories N and O as defined in Annex 7 of the Consolidated resolution of the Constructions of Vehicles (R.E.3) or Directive 97/27/EC.2 Precrtati na šta se ne odnosi./ Strike out what is not appropriate:3 Obilježiti na šta se odnosi/ Mark the appropriate.4 Unijeti odgovarajuću vrijednost. Vrijednost od 44 t neće ograničiti «registarsku najveću dopuštenu masu» upisanu u registracijskoj dokumentaciji. Enter appropriate value. A value of 44 t will not limit the «registration/in-service maximum permissible mass» indicated in the registration document(s).5 Materije određene kodom posude (spremnika) navedenog u rubrici broj 9 ili slijednim kodovima posude 8spremnika) prema nizu iz 4.3.3.1.2 ili 4.3.4.1.2 procjenjuju se prema posebnim odredbama ukoliko je to moguće. Substances assigned to the tank code specified in No. 9 or to another tank code permitted under the hierarchy in 4.3.3.1.2. or 4.3.4.1.2, taking account of the special provision(s), if any.6 Nije potreban kada su navedene opasne materije u br. 10.2. Not required when the authorized substances are listed in No. 10.2.

hicle (if any):

aterijsko vozilo:cle:

spremnika)/Identifikacija elemenata baterijskoskokokoskoskokskoskokkokskoskkoskokokokoskkoskskkokkkskkkskoskkkskoskokosskokkskoskssssskoskskskoskooskossskokoooskossskooskoooskoss ooosss oooossskoss ossssskoooskoss oosss ooos oooog vg vg vg vggggg vg vg vg vgggg vggg vgg vgg vg vgg vgg vvg vgg vvvvvg vvvvg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvg vgg oziozio iozoozozozioziozoziioziiioziioziioziiiioziooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo la:la:la:lala:a:lala:a:lalala:lalallalalllalalalalaalla:lllallaaalaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafication of elements of battery vehicle:

3.3.1 ili 4.3.4.1 ADR-a:of ADR:

to 6.8.4 of ADR (if applicacacacacacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaacacaaaaaacaaacaaaaaacaaaaaaaaaaaacaaaacaaaaccacaacaacaaacaaaaablblblblbleblebbbblebblblbbbllblbbbleblbblblbbllllbblebleblebbblblbbbblllleblebblllelellbllelllleellleeleblellleeblllleblllleeblbllblelleb ebbllllbbb )6:66)6)6)))66)6:)6)6)6)6)6)))666))6)66)66)66666)6666)6666)6)66666666666666666666666666666:6666666666.8.4 ADR-a (ako se primjejejeeeeeeejeeeeeeeejejeeeeejejjeeeejjejejjeeeejjeeejjejjeejjeeejejjjeejjjjeejejjejjjjjjj njunjnnjjjnnnjjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ju)6:6:

transport:iage:

porta opasnih hhih hihih ih i matmatmatmatmamaaamataaaaaammaaaatatatatmatmataaataatmamataaammaaamaataaatmamaaamatatmmaaamaaatatmmaaaaamaattmmmatmammmmmmmaammmmmmatttmmmmatttmmmmmm tmmmmmmm ttmmmmm ttterieerrererererireerreerrereeerreeerreerreeerereeeeereeeeeeeeeeeeeeerieerieeeerieeeeeeeeeeeeeeeeeee ja jajajaajaaajajjaaajajajjaajjaajjjaajaajjajaajjajaajjjjajjajajjjjajajjjjjjjjjjjjjjjjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj u ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssklakkklklllklklakkkkllllklkkkkkllkkkkkkkkkkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk du sa oznakom u rubrici broj 7.uired for theheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee cacca ca cacaacacacacacacacacacacacacacaaaaacacaccaaaacaaacccaaaaaacacccaaaaccccacaaaacacccccccaaaaccccccaacaacccccaaccccacccccccccccc rrrrrirrr agegegegegegegeageagegeeggeeegeggegegeeeeeggggeeeeeagegegeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeageegeeeeeeeggg ofofoffoff offofoofofoo offofoffofooffoofffffofffffffffffffffffffffoffffffffffff offff d dadddddd ddddddddd ngerous goods assigned to the vehicle designation(s

(3)cles (3)

materije klase 1 uključujući kompatibilnu ggoods of Class 1 including compatibility group J

materije klase 1 isključujući kompatibilnu ggoods of Class 1 excluding compatibility group J

rijskog vozila (3)

Page 2: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

13. Produženje važnosti:Extensions of validity:

Važnost se produžava do:Validity extended until:

Pečat stručne institucije, mjesto, datum, potpisStamp of issuing service, place, date, signature:

Napomena:� Ovaj certifikat se vraća stručnoj instituciji koja ga je izdala: - kada se vozilo povlači iz upotrebe; - kada se promijeni prevoznik, poduzetnik ili vlasnik naveden u rubrici br. 5; - po isteku valjanost certifikata; - ako se promijeni jedna ili više bitnih karakteristika vozila. - informacioni broj

Note: This certificate shall be return to the issuing service when the vehicle is: - taken out of service; - if the vehicle is transferred to another carrier, operator or owner as specified in No.5; - on expiry of the validity of the certificate; - if there is a material change in one or more essential characteristics of the vehicle.

Page 3: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

���������

o rezlutatima certificiranja drumskih vozila u skladu sa zahtjevima o izvedbi vozila definisanim u Međunarodnom sporazumu o prevozu opasnih materijau drumskom transportu ADR, ECE Pravilniku broj 105, Pravilniku o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti -Službeni glasnik BiH br. 41 od 20.05.2008.

������������������������

Zapisnik o ispitivanju vozila broj

����������������� ������!�"# 1. Vlasnik i adresa vlasnika vozila: 2. Proizvođač i tip vozila: 4. Broj šasije (VIN broj): 6. Broj motora:

3. Registarski broj: 5. Godina proizvodnje: 7. Vrsta motora:

������$���%�#&%������!���'����!�"� 8. Vrsta vozila, oblik i namjena: 9. Vrsta vozila (ADR): 10. Kategorija vozila (ECE R78):�������(�%���&#)��%� ���

�����*"�&%��+������%�"� ��� 11. Električni kablovi pravilno izolirani i opremljeni sa osiguračem ili automatskim osiguračem strujnog kola: 12. Električni kablovi iza kabine (osim senzora ABS-a) propisno izolirani: 13. Opšte stanje električne instalacije: 14. Akumulatori pravilno izolirani: 15. Postojanje glavnog prekidača (sklopke) električnog napajanja i njegova pravilna izolacija: 16. Pozicija glavnog prekidača (sklopke) električnog napajanja u neposrednoj blizini akumolatora: 17. Broj daljinskih komandi prekidača: 20. Stalno napajanje tahografa: 21. Zaključak:

18. Izvedba daljinske komande prekidača:

�������%�)�&�+���� 22. Radna kočnica: 24. Izvedba ABS-a: 26. Trajni usparivač: 28. Izvedba trajnog usporivača 30. Zaključak:

23. Parkirna kočnica: 25. Broj odobrenja: 27. Broj odobrenja: 29. Efikasnost za masu (t):

�����,�-%�%�������.��� 31. Kabina vozila zadovoljava uslova zaštite od požara: 32. Rezervoari goriva za rad motora vozila zadovoljavaju uslove zaštite od požara: 33. Motor i dijelovi motora dovoljno udaljeni i toplotno izvolovani od tovarnog prostora i rezervoara goriva: 34. Izduvni sistem dovoljno udaljeni i toplotno izolovani od tovarnog prostora i rezervoara goriva: 35. Trajni usparivač dovoljno udaljen i topčptno izolovano od tovarnog prostora i rezervoara goriva: 36. Dodatno grijanje kabine zadovoljava uslove zaštite od požara: 37. Zaključak: VII Ograničavač brzine 38. Marka i tip ugrađenog ograničivača brzine: 39. Broj odobrenja: 40. Podešen na brzinu (km/h):

42. Električni priključci između vučnog i priključnog vozila: 43. Zaključak:

41. Zaključak:VIII Veza između vučnog i priljučnog vozila

*/0�� */0��� (1 �/ �*�2

premljeni sa osiguračem ili automatskim osiguračem strujnog kola:nzora ABS-a) propisno izolirani:

*/0�� */0��� (1 �/

Page 4: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

IX Tovarni prostor za vozila tipa EX/II, EX/III i MEMU44. Izvedba tovarnog prostora:45. U slučaju otvorenog tovarnog prostora cerada zadovoljava propisane tehničke zahtjeva:

a) cerada preklapa stranice tovarnog prostora više od 200 mm:b) postoji mogućnost zaključavanja cerade:

a) postoji toplotna izolacija tovarnog prostora:46. U slučaju zatvorenog tovarnog prostora zadovoljava propisane tehničke zahtjeva:

b) postoji ventilacija tovarnog prostora:c) svi spojevi i vrata preklopivi i zabranjeni:

47. Električna instalacija tovarnog prostora je izvedena u sigurnoj izvedbi:48. Dimenzije tovarnog prostora (mm): 49. Korisna nosivost (kg):50. Zaključak:

X Tovarni prostor (spremnik) vozila tipa Fl,OX i AT51. Proizvođač i tip spremnika:52. Godina proizvodnje:54. Kod spremnika (ADR):56. Probni pritisak (bar):58. Toplotna izolacija:60. Bočna zaštita spremnika:

53. Serijski broj:55. Broj odobrenja:57. Materijal zidova spremnika:59. Opšte stanje:61. Stražnje zaštita spremnika:

62. Uređaj za istakanje/utakanje:63. Protokomjer:64. Broj komora i njihova zapremina 65. Ukupna zapremina (l):

68. Oznaka na zadnjoj strani:

66. Zaključak: XI Označavanje vozila za prijevoz opasnih materija

70. Listice opasnosti:67. Oznaka na prednjoj strani:69. Oznaka na bočnoj strani:71. Zaključak:XII Oprema za vozila i vozača72. Protivpožarni aparati (broj/kapacitet):73. Dizalica i potreban alat:74. Podmetači za točkove:75. Čunjevi za označavanje vozila:76. Dvije ručne bateriske lampe sa trepćućim i/ili stalnom svjetlošću narandžaste boje:77. Lampa bijele svijetlosti nezavisnog napajanja:78. Dvije zastavice za označavanje vozila kojim se prijevoze opasne materije:79. Dvije lopate, kramp i metla:80. Reflektujući prsluk za vozača:81. Osnovna zaštita tijela:82. Zaštitna maska respiratornih organa:83. Odgovarajuća očna zaštita:84. Zaštitne rukavice85. Zaštitne čizme:86. Uređaj za kontrolu radioaktivnog zračenja i sredstva za zaštitu i označavanje terena:87. Odgovarajući upijač (apsorbent):88. Zaključak:XIII Napomena

XIV ZAVRŠNA OCJENA

M.PPotpis ovlaštene osobe

ADR- O 02-01

68. Oznaka na zadnjoj sz opasnih mataatataataataaaaatattattatataaataaaattttataattataatataatatataaaataaaaataataataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaattataaaatataaaaataatttaaaaattaatttaatttaattattttterierierierierrereririererriiieririeriiererierierierererierererrreerrereeeerereeeeerreeeeeeeeerereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee jjjajj

70. Listice opasnosti:

65. Ukupna zapremina (

zila tipa Fl,OX i AT

a

53.535353555353535553.333353535555555333333535353533333335355533353333553533335333333533333333333533333333355333333553333335353333333333333333333333 Serijski broj:55. Broj odobrenja:57. Materijal zidova spre59. Opšte stanje:61. Stražnje zaštita spre

rnog prostora:ostora:zabranjeni:rostora je izvedena u sigurnoj izvedbi:m): 49.49.9.49494949994949949499494999949999999449499949999449949999999499.9999499994999949499999999444449999999444499.4449.444444999494449999. KoKoKo KoKoKoKKoKKKKoKoKKoKoKKoKKKooKoKKKoKoKoKoKKKoKKKoKKoKKoKoKoKoKoKoKoKKoooKKKoKKKKKKooKoKoKKKKKKKKKKKKoK risrrisrisiirisririsrisrisiriririsrisirirririsrisrisiirririsisisrisrisisrrisiiisisriirisrrisiiiissrissrisrrrisrriiiississssrisririsiiiissrissssrrrrisssssrirr ssssssssrrissssrisrrrrissssrissrrriirriiiissna nana nnnnnnnanna nnanannanna nna nna nnnnnnnnanaaaanana nnannannaaaaaaannaaaaaaaaaaaannaaaaaaaaaaa nosnossosnosnosnosnosssosossosnosnosnososossossosnosossoosssoooononosnosooooosnosnooooooosnonnnnnoooooooonnnnnnnnnooooooonoooo ivost (kg

Page 5: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

�����

���� ����� �� ������������������������������������������������������������ ���� ������������������� ���������!����������������"���������������#��#�$������ �����"�%���������������&'��(��������')�*+,������-./01 ��# ������

P O T V R D A

'�������,�

���#��$��������%�� ������������������#����

23�'456�27853�6�9�:7�5*��27853�;��6��5�95!��:5'9��'65���7*��7*�<�'5*�

ELEMENTI PREGLEDA I ISPITIVANJA:

!��:3���5�5'!5952�4*� ��8�39�95 7=*�4������������ �������������$����������� ��������������������!��"����#���#�������������"�������� ����������

:���������#��� �,��������������$����,����"���,�������#���#��������

2��������#��������6������ �(���,������ 5#������������$��'������ %�����������#�� ��)�������������#��������

8�63*�>�6� Zaštita od statičkog elektriciteta na vozilu izvedena je u skladu sa propisima zatransport opasnih materija u međunarodnom drumskom saobraćaju.VAŽNOST POTVRDE: -��������� � �������# ������?

Napomena:

!��%�� ��#��$��� 7���$����������M.P.

SPITIVANJA:

��8�39���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������$������������������������������������������������������������������������������������ ,,,,,�,�, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"�"""""�"�"""�""�"�""�""""�"�"�"�""�"�"""�"�""�"""�""""�"�""""�"�"�""""""""""""""""�"""""�"�"�"�"""�""""""��""""�"�"""����������������������"�������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������,�,�,�,�,�,�,���,�,,����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������#���#��������

��

Page 6: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

POTVRDA O ISPITIVANJU VOZILA

FOTODOKUMENTACIJA:

M.P. Potpis odgovorne osobe nosioca:

.......................................................

Zamjena motora drugog tipa iz komplanarnog proizvodnog programa istogproizvođača

Na osnovu člana 6. i 206. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/06,84/09, 48/10), Pravilnika o certificiranju vozila i uslova koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispunjavati(“Službeni glasnik BiH”, br. 41/08), te na osnovu Odluke (br. 01-02-2-3713/09 od 03.11.2009. godine) o izboruorganizacije za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certificiranja, Ugovor (br. 01-02-2-4325/09 od04.12.2009. godine) i Aneksa ugovora (br. 01-06-02-2-408/2011 od 25.01.2011. godine) zaključenog između Ministarstvaprometa i komunikacija i “Automotive center – centar za vozila” d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Mostar izdaje se:

TVRDA O ISPITIVANJU VOra drugog tipa iz komplanarnogogogogggogggoggoggggggogggoggggggggggggggggggggggogggoggogggggggggggggggggggggggggggggggogggogggogoggggggggggggoogggggggggggggggggggggg p pp p p pppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrorrorororororororooroorororrrrorroooroorororrrroooororrrrrorroooorrororrooororrorooorrrrrorororrrrroorrorrrrroroorrorrorroorrrrrrrrooorroroororrooroooroooooooooooooooooooooooroooooiziziziiiiziiiziiiiiiiiiiiziiiiiziiziiiiiiziiiziiiiiiiiiziiiiziiiizizzzzzzzzzzvodno

proizvođaččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Page 7: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

BROJ POTVRDE MJESTO I DATUM IZDAVANJA

A Registraciska oznaka C.1.1 Prezime vlasnika vozila ili naziv firme

B Datum prve registracije vozila C.1.2 Ime JIB/IB/JMBG

2. Godina proizvodnje C.1.3 Adresa

D.1 Marka D.2 Tip Varijanta/Izvedba

D.3

3.

Trgovačka oznaka

Proizvođač vozila

E VIN oznaka (Broj šasija)

4 Država proizvodnje

F.1

F.3

Najveća tehnička dopuštena masa, osimza motocikle (kg) F.2 Najveća dopuštena masa vozila (kg)

Najveća dopuštena masa skupa vozila(kg) G Masa praznog vozila (pripremljeno za vožnju) (kg)

J Kategorija vozila (ECE) K Broj tipskog odobrenja

5. Vrsta vozila 6. Oblik/Namjena

L/7 Broj osovina/broj točkova 8. Broj i položaj upravljivih osovina 8. Broj i položaj pogonskih osovina

M Razmak osovina (mm) 10. Razmak točkova (mm)

11. Broj i položaj podiznih osovina Prednji/zadnji prepust (mm)12.

Dimenzija vozila, DxŠxV (mm)13.

I osovina II osovina III osovina IV osovina V osovina

Tehnički najveća dopuštena masa (kg)N N1 N2 N3 N4 N5

14. 14.514.414.1 14.3Najveća dopuštena masa (kg) 14.2

15.4 15.515. 15.3Masa praznog vozila s nadogradnjom(kg) 15.1 15.2

16.4 16.516. 16.3Dimenzija guma s indeksima nosivosti ibrzine 16.1 16.2

17.4 17.517. 17.3Najmanja dopušteni indeksi nosivosti ibrzine 17.1 17.2

18. Nosivost (kg) 19. Opterećenje / Tehnički dopušteno opterećenje (sedla, kuku ili kraljevog čepa) (kg)

Uređaj za vuču20.

O.1 Najveća tehnički dopuštena masapriključnog vozila - kočeonog (kg) O.2 Najveća tehnički dopuštena masa priključnog vozila - nekočenog (kg)

Izvedba ovijesa21

22 Izvedba radne/pomoćne/parking kočnice

Automatski regulator sile kočenja23. 24. Usporivač

Radni obim (cm3)P.1 25. Marka (Proizvođača) motora 26. Prednabijanje

27. Tip motora P.2 /P.4

Najveća snaga (kW)/ Brojokretaja (min-1) 28. Obrtni moment (Nm)/Broj

okretaja (min-1) 29. Način napajanjagorivom

P.3 Vrsta goriva ili izvor energije 30. Radni ciklus Izvedba motora i broj cilindara31.

P.5 Broj Motora 32. Uređaj za smanjenje štetnih utjecajaispušnih plinova

34. Broj stupnjeva prijenosaPrijenos snage33.

Odnos snage/masa (u kW/kg) (samo zamotocikle)Q. 35. Godina izrade nadogradnje

36. Proizvođač/tip/serijski broj/vrstanadogradnjeDimenzije teretnog prostora, DxŠxV(mm)37. Volumen (za cisterne, miksere i sl.) (u l)38. 39. Broj komora

Boja vozilaR S.1 Broj mjesta za sjedenjeuključujući vozačevo Broj mjesta za stajanjeS.2 40. Broj mjesta za

ležanje

T Najveća brzina (km/h) 41. Ograničavač brzine / vrijednost na koju je potrebno podesitiograničavač brzine

U.2U.1 Pri broju okretaja (min-1)Razina buke u mirovanju (dB(A)) Razina buke u vožnji (dB(A))U.3

V Emisija ispušnih plinova (u g/km ilig/kWh) V.1 CO V.2 HC V.3 NOx

HC+NOxV.4 V.5 Čestica kod diesel motora Korigirani koeficijent apsorpcije kod diesel motora (u m-1)V.6

CO2 (u g/km)V.7 Kombinirana potrošnja goriva (ul/100 km)V.8 Klasa štetnih tvari sukladno direktivi

70/220/EEC ili smjernici 88/77/EECV.9

Volumen jednog ili više spremnika za gorivo (l)W

42.

Opis i napomena:

I osovina II osovina III osovina

N1 N2 N3

14.1 314.314.314 341444.344444444.4444444444444.344444..334.34.33314.2

15.35.35.35 3.33.33335.3.3.3335 3333333.333333333333333333333111 33111 3311111 33315.1 15.2

16.316.316.3.36.3333.333333.3333.36.33333333.33333.3333333333333333333.333.3.3.6 3316.1 16.2

17.377771717.77777777777717771717771717777117177777771117777117777771177111111711117.1 17.2

19. OpteOpteteteteOpteOptettetetOptetOpteptetttttOptettttOpteOptetetOpteOptettOpteeeOptetOpteteeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeOpteeeeOpteeeOpteeeeeeO eeeeeeOOOOOOOOO eeep rećerećeećećrećeećeećerećććeećeećećeććććeććeććeećććećeććććććeeećećććććreććeeeeećerećććććććeććećeeeeeeerećććććććććeeeereććććććeeeereććreććććrećećeeeeećeććććećećeeerećeććććerećeeeeećććććećeeććććććeeećreććććeććećenje jnje njenjenjenjenjennnjennnnnjnjennnjnjenjnjenjnnnjnjennnnjennjenjnnjnnnnnnnnnnjennnnnnnnnnnjnnnnnnnjjnjnnnnnjejnnnjenjeejjjjj / T// T// TeTTTTT/ T/ Te/ Te/ TeTeT/ T/ T// TTTTTee//// TTTTT/// TTTTTeeTe/// TTTe/ TeTTTeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT hh ičhničhničhničhhh ččhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh kki dkkk opušteno opterećenje (sed

O.2.2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 NaNajvNNNNNaNaNaNNaNNNNNaNaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN eća tehnički dopuštena masa priključn

e

24. Usporivač

25. MarkaMarkaaMaMaMararkM kMarkMaMarMMMaMaarkMaMMaMaarkMaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaararr P(P((PPa (Pa (Pa (P(Pa (a (a (a (Pa (P(PPPPa (Pa (PP(P(PPPPPPPP((((PPPP(PPPP(((((PPPP(PPP((((((((((((((((((( roizroizroizroizoizorroroizzroizoizroizoizrororrooooorrrorooooorrrrrrrooooooooororrrrrroooooorroooooo vođavođavovođavvođavođađđvođvođaavođđđđđvođvođđavođađavođađđđđđđvođađađđđađaav đđđađaavođaaaaaaavv đvođaaaaavvvvv đđvođaaaađaaavv avvvvv ččča) ččč motora 26.

/4

Najveća snaga (ka (k(kkk(kkkkkk(kkk(k(k(k(kkkkkkk(k(kk(kkkk(k(k((k (kkkkkkkka (k((a (ka (kkk(kk((k((k((a ( (k(k(k(kkk((((a ( (kkk(ka (k((a ((kkaa a ((kkaa (((((kaa ((k((((( W)/ W)/ W)/)/WW)WWWW)/WWWW)))/W)/W)//W)/WWWWW)WWW)/)W)//W)/W)//W)W)W)W)WWWWW))))/)//W)/WWWW)W)))W)/WWWWWW)/W)/ ))W)))///)))W))//W)/WWW)/))W))))//))//WW)))))//W))WW))))W)))WW))W))) Brojokretaja (min-1)1)1)))))1))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 28. Obrtni moment (Nm)/Broj

okretaja (min-1)

30. Radni ciklus Izvedba motor31.

32. Uređaj za smanjenje štetnih utjecajaispušnih plinova

Page 8: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

SPC-O01-00

POTVRDA

o rezultatima ispitivanja vozila za prevoz dragocijenosti provedenom prema Uputstvu o ispitivanju vozila za prevoz dragocijenosti ( ).

I Podaci o vlasniku vozila Prezime i ime (naziv) Mjesto prebivališta (sjedišta) Adresa II Podaci o proizvo�a�u, odnosno o izvršiocu prepravke vozila Naziv Mjesto sjedišta Adresa III Osnovni tehni�ki podaci o vozilu Vrsta vozila (BAS-ISO 3833) Proizvo�a� - Marka vozila Tip vozila Broj šasije (VIN) Godina proizvodnje Registarska oznaka (ako postoji) IV Foto-dokumentacija vozila

V Putni�ki i tovarni prostor vozila Ukupan broj prostorija unutar vozila: Broj sjedišta: Staklene površine posjeduju nivo zaštite od vatrenog dejstva BR3 (EN 1063): Ostale površine izuzev poda u prostorijama za smještaj posade posjeduju nivo zaštite od vatrenog dejstva FB3 (EN1522):

Prostorija za smještaj tereta posjeduje propisani nivo protivprovalne zaštite: Tovarni prostor opremljen elementima za prihvatanje i osiguranje tereta: Sva vrata na vozilu posjeduju propisani nivo protivprovalne zaštite: Vozilo opremljeno adekvatnim sistemom zagrijavanja i ventiliranja prostorija: Vozilo posjeduje otvor za izlaz posade u slu�aju nužde: Vozilo opremljeno sistemom za zaštitu od požara: Elektronski sistem upravljanja radom vrata: Zaklju�ak:

Broj: Mjesto: Datum:

jasmin_s
New Stamp
Page 9: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

SPC-O01-00

VI Elektronska i telekomunikacijska oprema vozila Elektronska blokada startovanja motora: Sistem neovlaštenog otklju�avanja voza�evih vrata izvana:Sistem video nadzora i arhiviranja snimaka: Alarmni sistem protiv neovlaštenog korištenja vozila:Sistem komunikacije posade vozila sa okolinom :Sistem javne komunikacije u vozilu: Sistem vlastite komunikacije u vozilu: GPS sistem nadzora nad vozilom: Zaklju�ak: VII Elementi spoljašnjosti vozila Opšte stanje karoserije i zaštitnog laka: Dodatno oja�anje prednjeg branika: Stanje elemenata rasvjete na vozilu: Sistem osiguranja voznih osobina vozila prilikom gubitka pritiska vazduha u pneumaticima:

Ozna�avanje vozila propisno izvedeno: Zaklju�ak: VIII Napomena

IX ZAVRŠNA OCJENA

M.P.

(Potpis ovlaštene osobe)

jasmin_s
New Stamp
Page 10: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

SPC-C01-00

CERTIFIKAT

ZA VOZILA KOJA PREVOZE DRAGOCIJENOSTI

Osnovni podaci o vozilu Vrsta vozila (BAS-ISO 3833) Proizvo�a� - Marka vozila Tip vozila Broj šasije (VIN) Godina proizvodnje Registarska oznaka (ako postoji) Broj prostorija Broj sjedišta Foto-dokumentacija vozila

Ovim certifikatom ovlaštena Stru�na institucija shodno rezultatima provedenog ispitivanja vozila prema odredbama Uputstva o ispitivanju vozila za prevoz dragocijenosti ( ), potvr�uje da predmetno vozilo odgovara odredbama iz predhodnog teksta i kao takvo može se koristiti za prevoz dragocijenosti. Ovim certifikatom ovlaštena stru�na institucija potvr�uje da su osnovni podaci navedeni u nastavku teksta ta�ni: � vozilo posjeduje nivo zaštite od vatrenog dejstva BR3 i FB3 ispitanog prema standardu EN1063 i EN 1522 i

dokazanog prema odgovaraju�oj tehni�koj dokumentaciji, � vozilo posjeduje propisani nivo protivprovalne zaštite, � vozilo posjeduje propisanu zaštitu od neovlaštenog korištenja vozila, � vozilo posjeduje propisanu telekomunikacijsku opremu, � vozilo posjeduje propisane sigurnosne i nadzorne elektronske sisteme, � vozilo posjeduje propisanu opremu tovarnog prostora, � vozilo posjeduje propisane mehani�ke sisteme sigurnosti posade vozila, � vozilo posjeduje propisanu zaštitu od požara, � vozilo posjeduje propisane elemente na spoljašnjosti vozila, uklju�uju�i i sistem osiguranja voznih osobina

vozila nakon gubitka pritiska vazduha u pneumaticima.

M.P.

(Potpis ovlaštene osobe)

Broj:Mjesto: Datum:

jasmin_s
New Stamp
Page 11: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

����������� ������������� ������������� �����

�������������� ����

���

����� ��������������������������������

����

������������������������

����

����������������������

����

������������������������

�M.P.

����������������������

����

������������������������

�M.P.

��� ��������������������� ���������������

�������������� ����

���

����� ��������������������������������

����

��������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������� �������������������������������������������������� ���

�������������� ���������� �������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������� ������������������������������������ �������� ������������ ��������������������������� ���������������� ������ �� �� ���������������� ����� ��� ������ �� ������� �� �� ������� ��� ��� ����� �� ���������� ����������������������������������

�M.P.

�������� �� ���� ������������ �� �������������������� ����������������������������� ������������������������������������ ���������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������� �

�������������������������������������������������������������

������������������������

�M.P.

��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� ���������������

Page 12: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

��� ��������������������� ���������������

��� ��������������������� ���������������

��� ��������������������� ���������������

��� ��������������������� ���������������

LPG-KO-01

��� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� ������������ ����� �������� ��������� ��������������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���������������� ��� ��������������������� �������� ��������� ������������������ ������������������ ���� �������� ������������ ������� ������������������� ���������� ����������������� ��������� ������ �������� ����� �����������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������� ���������� ������� �� ��� ��� ������ ��� ����� ��������������� ���� ����� �������� ����� ������ ������� ������������ ����� �� �������� ������ �� ������ ��� ������ �� �� �������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������� ������� ����� �������������� ������������� ��� ����� ����� ���������� ������������������������������������������������������������������� �� �� ������ �� �� � �� �� ��������� �� �� ������� ������� �� ����� � � ����� � ���� �� ���� ��� �� ��� �������� ������� ������ ����������� ������������ ��������������

��� �� ����� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� ������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���� � ���� ��� ����������� ��� ��������� �� ����� ������� ���� ������������ ���������������� �� ����� ���� ���� ���� ��������� ����� ���� ���������������� ����������� ���������������

Page 13: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

�� !"#�$"%&�

��#��

��� ������ �������������������������

za drumsko vozilo koje je certifikovano na osnovu Ugovora za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova iz oblasti certifikacije br. 01-02-2-4325/09 od 4.12.2009. godine, sklopljenog između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i “AUTOMOTIVE CENTER-CENTARZA VOZILA” d.o.o. Sarajevo a u skladu sa odredbama Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacija za certificiranje vozila moraju imati(«Službeni glasnik BiH», br. 41/08).

Vlasnik i adresa vlasnika vozila:Kategorija vozila:Proizvođač/marka/tip:Broj okvira (šasije):

Vrsta motora:

Godina proizvodnje:��� �������� ���

'� ( �)#$�($*$! 1.1 Proizvođač/tip/serijski broj: 1.2 Godina proizvodnje : 1.3 Datum posljednjeg ispitivanja:1.4 Broj atesta : 1.5. Materijal :1.6. Br. rezervoara/zapremina po rezervoarima: 1.7. Probni pritisak:1.8. Smještaj :1.9. Ugradnjom rezervoara za gas nije prekoračeno osovinsko opterećenje:1.10. Rezervoar za gas nije u kontaktu sa metalnim stjenkama vozila :1.11. Traka (25x2mm za LPG)/ ukupan broj traka / materijal :1.12. Zatezni vijci - dimenzija/broj vijaka po traci :1.13. Nosač za pričvršćenje rezervoara-dimenzija (mm)/ pritezni vijci / br. vijaka :1.14. Vertikalna udaljenost od dna rezervoara do ruba prirubnice kućišta (mm)/ugao nagiba (°) :1.20. Postojanje kontrolne naljepnice o pravilnom nagibu rezervoara - bez oštećenja :

1.23. Nepropusnost - zadovoljava :+���&$"%�$� ( �)#$�$

Ventil rezervoara sasigurnosnim uređajima Zaštitno kućište Priključak za popunjenje sa

nepovratnim ventilomPriključak zapražnjenje

2.1. Proizvođač tip/serijski broj:

2.3. Priključak za punjenje i pražnjenje obezbijeđeni ventilima sigurnosti :2.4. Priključak za punjenje se nalazi izvan prostora za putnike uključujući i prtljažni prostor :2.5. Elementi zaštite armature rezervoara koji onemogućuje prolaz gasa u prostor za putnike i motor:2.6. Prostor u kojem se nalazi priključak za punjenje je prozračivan :,��� -.!"$-*$!$3.1. Proizvođač tip/serijski broj :3.2. Prečistač gasa visokog pritiska postavljen na vod između rezervoara gasa i gasnog ventila :3.3. Prečistač gasa niskog pritiska postavljen na vod između regulatora i uređaja za dobavu gasa :

4.1. Proizvođač tip/serijski broj :/��!0$�.)$-*$!$($���

4.2. Postavljen izvan prostora vozača i putnika na mjestu sa minimalno mogućim vibracijama :4.3. Postavljen na dio vozila koji se u radnom stanju ne zagrijava :

broj :

i pražnjenje obezbijeđennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii veveeveveveveveeeveveeeeeeeeeveeveeveeeeeveveeeeveeeeeveeeveeeevveeeveeeveeveevvvvvvvevvvvvvevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ntntntntntnnntntntntttnttnntntttnttttntnttnttnttttttttttntntttnttttttttttttttttnttttnntttttttttnnttttnntttnttnnnnnnnnnnnnnnnnn iiiillililiiiilililillililiiiillililillllilllllilliiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiililllimimimimimimimimimiimimiiiimiimiimimimimiimimmmiimiiiiimmmmmimimimiiimmmmiiimmmimimmimmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmma a aaaaaa aaaaaa sisssssssssssssssssssssssssssssssss gurnosti :se nalazi izvan prostotototooooootooootoooooooootooooooooooooootootooooootoottootttottottotttttttootttototootttt rarararararaaaararaaraaaaraaraaarararaaararaarararaaaraaraaaaaraaaaarraaraaaaararraaraaaaarraarrrararaarrrararrrrrarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr zzaaa a aaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa pupupupupupupupupupupuppupupupupuppupupupupupuppupppuppupuppuuppupupupupupuppuppupuupupuuuppupuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupuuuuupuuuuuuuppppppppppppp tntntnttntntntntnttttttntntntttntnntntntnttnttnttttnntnttnttnnnttnnnttnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnikiikkkkikiikkkkikkkikkikkkkkkikkkkkkikkikikikiiikiikikiiiiiiii e uključujući i prtljažnure rezervoara kokoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooojijijijiiijijijiiiijijijjjiiiijijijijjjiiiijijijjijiijiiijijjjjjiijijjjjjjijjjjjjijjjjjjjjijijijijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjiiiijjj o o ooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo neneneneneeneeneneneeeeeneeeeeeneeeeneeeeenneeeeeenneeeeeenneeneneneneneeeneeeeeeeneneeeeeeneneeeneeeenneeneneeeeneneeneneeenennneennenn momommommmmommmmmommmmmmoommmoooommmmmmmmoooooooguguguguguguguggugugguguggugugguugugggguuuggugggguuuggggguguuugguguugugugggguuuugggugguuugggugugggguggguguugggguuuguuuguguuggugguugguugguuuugugggggggg ćććććććććććććććuććććććććććććć je prolaz gasa u prostorazi priključak zaazaaazaaazaaazaazaazaaaaaaaazaaaaaaaaaaaaaaaaazaaaaazaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzz p pppp p pppp p p pp ppppppppp pp pppppppppppppp p pp p p p pp ppppppppppppppppppppununununununununununnnununununnununuununuununuuunununuuunuuuuuuuuuuuuuuunununuunuuuunununuuunununuuunuunuuunuuuuuunnnnuuununuunnuuuuunnnnnunnuuunnnnnuunnnnnnnnnnnjjejejjjejejjjejejjejjjjjjjjjjjejjjejjejjjjejjejjejjjjjjjjjjjjjjjjj njnjnjnjnjnnjnjnjnjnjnjnnnjnjjnjnjnnjjjnjnjnjnjnjjnjjjnjnjnjjnjnnjjnjjnjjjjnnnnnnjnnnnnnnnnnnnnnnnnjnnnjnnjnnnnnnjnnnnnjnjnnnjnnnnjnjjnnnnnnnjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eee jjjjjejejejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj prozračivan :

broj :g pritiskakakakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppososooososososssososososooooososoosooosoosossossssoooosoosossssosoooosssooososossssssssssssssssstatatatatataaaaatataaaataatataataataaattaaaaataaaatatatatattttttatattaatttaaattattaaaattaaataaaaaatataavlllllllljjjjjej n na vod između rezervoara gasa i gpritiska po tstststtttsttsststttttstssttttttttstststtttttsttttstststtttststtttttttttttttssstssttttttttstssssstttstsssssttttttssssstttsssssts aavaa ljen na vod između regulatora i uređaja z

j p p g

voljava :

rezervoara sasnim uređajima Zaštitno kućišteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee PrPrPrPrPrPPrPrPPrPrPrPPrPPPPPPrPrPrPrPrPrPPPPPPPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrrPrPrrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrPPPPPPPPPPrrrrikikkkkikkkkkkikikkkkkkkikikiikkikkkkkikikiikkkkkkkkkkkkkiikkkkkkkkkkkkiiikkkkkkkkkkkkiiikiikkkkkkkkikkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkljljljllljlllllljljlllllljlljlljlljjjlljljjjlljjjljjllllljjjllllljjjllljjjljuučučučučučučučučučučučučuučučučučuučučučučučuučuuuuučučuuuuučuuuučuučuuuuuuuuučuuččččučččučuččččččččččččččččččččččččččččak za

nepovratni

Page 14: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

5.1. Proizvođač tip/serijski broj :1� *%2$"#�0�.".!3$*$!$

5.2. Gas ne prolazi kroz regulator pritiska kod motora ne radi :5.3. Gas iz regulatora pritiska ne prodire u okolinu :

6.3. Komanda ventila je izvedena kao daljinska komanda u kabini u blizini vozača :

4�� 5".2*$!$

6.2. Ugrađen na vodu visokog pritiska između prečistača i isparivača :6.1. Proizvođač tip/serijski broj :

7.2. Zatvara dovod tečnog goriva kada motor radi :

6�� 5".2" -5#**#�.)$7.1. Proizvođač tip/serijski broj :

8.1. Materijal :7��#8#).($*$!).!#3#*0�.".!3$

9.1. Materijal :9��#8#).($*$!5.!3#*0�.".!3$

10.1. Materijal: armirane elastične cijevi, postojane na temperaturu i pritisak radnog medija :10.2. Ne postoje mehanička oštećenja :

':��#8#).!� 8!")$($*�.�$5�

''��#8#). 2 3"�.-5 .5!"$2$;.�

11.2. Postavljeni su tako da ne stvaraju trenje s podlogom :11.1. Spojevi električnih vodova ne izazivaju varničenje :

���<��������������

����������

���� =��������

M.P. Potpis ovlaštene osobeLPG-PO-01

elastične cijevi, postojane nanananaananananananananaaanaananananaananaaanaannnanananannnnnanannnnanannannnnannnnnnnannnnnannnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannaaaaaanaaaaannaaaaannnnaaaaannnaaaaaannaaaaaa ttt t t t t ttttttttttttttttttt ttttttttttt ttttttttttttttttttttemememmmememememmemmemeemmmememmmemeememmmmmmememememeememmmmmeemememememeemeemeemmeeeeememeeeeeemmemeememeemmmeeeeeeememeemeememeeeeeeeemmeeeeeeemmmemeeeeeemmmmeemmeeemmmeeemmmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmpepppeppepepepepepepepppeepeppppepepppeepeppeepeppepepepepeppepeeppepepeepepepeeepeppeppeepeeppepeppeppeeeeeppeppppppppppppppp rrarararrrarrrrarararrrarrarrrararararararaaraarrarararaaaarrrraraaaarraraaarararraaarrraaaaaraaaaaaraaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttututtttttttutttttttttttttttttttttttuttutttttttttuttttttttutttttttttuttttttutttttttttuttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ru i pritisak radnka oštećenja :

*�.�$5�

!"$2$;.�

da ne stvarajujujuuuuuujuuuuuuujujuuuuuujuujuujuuuuuujuuuuujujuuuuuuuujuuuujuuuuujuuujuujuuujjuuuujjjuuuujjjuuuujjjjujjuujjjjjjjjjjjjjjj tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrereeereerererereerereeereeeeerereeerereeeereeeeeeeeeeeeeerreereerrreeerrrrrrrreerererererrrreerrerrrerrrrrrrrrreerrrrrerrrrrrrrrrrreerrrrerreerrrrereerrrreenjnjnjnjnjnjjjjnjnnjnjjjjjnjnjjjnjjjjnjnjjjjjjnjjjjjjjjjjjjnnnnjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeee s s s ss ss ssssssssss ss popopppoppopppppppppppppppppppppppppppppppopppppppppppoppoppppppppppppppopppppppppppppopppppopopppppopppppppoppppppopppppppppppppppppppppppppppppppppppppp dlogom :odova ne izazivvvvvvvvvvvajajajajajajajajajajajajajajajjajajjajajajajajajajajajajajjjajajaaajajajjjajajajjajajajjjajajaajjajjjaaajajaaaaajaaaajajaajaaaajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaajjjjjjjjjjjjjjjju u u uuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu vavavavaaaaavaaaaaaaaaaaaaaaavaaaaaaaaaaaavaaaaavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvvarnrnrnrnnnrnrnrnnnnnnnnnnnnnrnnnnrnnnnnnnnnnnnnrnrnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrrrrrrrrr ičičičičiičičiičičiiiiiččiiiiiččččičiičččččččččččččiiiičččččičiččččiččenenenenenenenneneeneneneneneneneneeenneeeneenenenennnneneneeneeneenenennneneeneneenennnneneeeenneeenennnneneeeeeennnneeeneeennneeeennnneeeennnneeeeeeennnneeennnnnneneeeenneeenennnennnnnnnjjjjjjjjjejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj :

����������������������������������������������

0�.".!3$

g goriva kada motor radi :*0�.".!3$

Page 15: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

Na osnovu Ugovora za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova iz oblasti certifikacije br. 01-02-2-4325/09 od 4.12.2009.godine, sklopljenog između Ministartstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i “AUTOMOTIVE CENTER-CENTAR ZA VOZILA”d.o.o. Sarajevo a na bazi Pravilnika o certificiranju vozila koje organizacije za certificiranje vozila moraju imati («Službeni glasnik BiH»,br. 41/08), Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju da imaju vozila i oosnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema u saobraćaju na putevima («Službeni glasnik BiH», br. 23/07) iPravilnika ECE R67 izdaje se

���� ����O ISPRAVNOSTI UGRADNJE UREĐAJA I OPREME ZA

POGON VOZILA NA TEČNI NAFTNI GAS (LPG)

��#�� ���+9'+'':::::'

'����������������

Vlasnik :

Adresa :

2. PODACI O VOZILU

Vrsta :

Marka :

Tip :

Broj šasije :

Broj motora :

Godina proizvodnje :

Snaga motora (kW) :

Radna zapremina (cm³) :

Masa praznog vozila (kg) :

Dozvoljena nosivost (kg) :

Broj mjesta za sjedenje :

Broj mjesta za stajanje :

Oblik karoserije :

Boja karoserije :

Broj osovina :

�����>����

'�

>�>���'��>+17+17

�'?���������������

,��������� ����������@���A

Rezervoar (proizvođač/tip/fabrički broj/nagib):

Isparivač (proizvođač/tip/fabrički broj):

/����������������

1����������

Ovlašćeno liceVaži do :

Na osnovu kontrole saobraćajno tehničke dokumentacije i pozitivnih rezlutata ispitivanja, izdatim Uvjerenjem odobrava seprimjena vozila u drumskom saobraćaju, u skladu sa odredbama i zahtjevima Pravilnika ECE67R01. Uvjerenje ima važnost poduslovom da se ne vrše rekonstrukcije koje utiču na deklarisane karakteristike. Uvjerenjem se ne isključuje obavezni tehnički pregledvozila. Izvještaj o ispitivanju se nalazi u arhivi pod navedenim brojem.

LPG-UV-01

��#��

MasMasaaMaasasMasMMMaMaMaMaMMMaMasasMasasMasMMMMMaaasMasMaMMMMaassMaaaaaaaassasMaMaaaaaaaMasMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMMMMMMMMMM a praznog vozila (kg) :

DDDozD voljena nosivost (kg) :

Broj mjesta za sjedenje :

Broj mjesta za stajanje :

Oblik karoserije :

Boja karoserije :

Broj osovina :

Page 16: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

LPG-UV-02

���� ������#�� ?

za korištenje uređaja za pogon motornog vozilana tečni naftni gas

LPG

Napomena: Ukoliko se izvrši zamjena neke odkomponenata uređaja, uvjerenje gubi važnost imora se pristupiti ponovnom ispitivanju.

LPG UV 02

Napomena: Ukoliko se e e eeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee izviiizizviiiiiiiizzzzizizzzzzzizizzzzzzizzzzzziiizzzzzzzziizizzzzzzzziizviizzzzzzzzvzzzzzzzzvršišiššššišišišiššššiššššišiišiiišiiišiiišiiiiiiiiiiiiiiii za za zazazazzazazaaaaaazazazzaaaa zazzaaazzazaza zazaaa zazazzzazaza zz zazaaazazaa zaaza zazazaazazazaa zazazaazza zaamjemjemjejmjemjemjemjejjemjemjemjejmjemjemjemjeemjemjemjeeeeeemjemjemjeemjemjeeemmjeeeeemjeemjemjemmmjeeeeeeeeemjemjemmjem eemjeeeemjemmmmjemjeeeeemmjemjemjemmjemjemjemm eeeemmjemjeeeeemjemmmmmm eeemmm eemmmmmjem eeemmmm emmmmmj na na aanaaaaaanaananaaaanaannnnnn neke odkomponenata uređaja, a,aaaa, a, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,a,aaaaaaaaa,aa,a,a,,,aaaa,,,,,,,,,,,,,,,, uvjuvjuvjuvjuvjuvjuvjuuvuuuuuvjuuuuvjuvjuvjuvjuuuvjuvuvuvjuvjuuvuuuvuvuvjuvjuvuvvvuuuvvvuuuvuvuuvuvvuuuuuvuvuvjuvvvvvvjuuuuuuvuvvvvvuuvuuvuuvvvjvjvjuvuuuuvvvvvjvjjuuuuuvjuvuvjvvjvjvjjuvjuvjuuuvvjvvvjjjuvjuvvvvvjjjjjuvvvvvjjjuuvvvvvjvjjvjuvvvjvjjjjjjjjjjjjereereereereerererererereereererereeeererrrrrrrreereeereeeererrrrereereeeeeerreeeeeerrrererrreeeeeererrerrreeeeererrrrreeeeeereeerreeeeereeeeeeeeeeeeereeeeeeereeenjenjenjenjejjjjjeeeenjejjenjjeenjejjjenjenjeennnjnjnjenjenjeeennjenjeeeennnn enjeenjennnjeeeenjennnjeeeeenjenn eeeeennnjeeeeeennnnn eeen eeenn een eenn eeen ennnnnnn ennnnn eeeeee guguguu guguguu gugggguuuuuuuuuuggguuuuugguuugugguuuggguuuuuuuguuuuuuuubbi b važnost mora se pristupiti poppopoppppppopopopopooopoopopppppppopooooopppoppppoopoppopppoppppoppppppoppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppopppppppppppppppppp novnnnovovvnovovnovnovnnnonovvnovvnovvvnnovnn vvnovnovvvovnnnovnnnnovvvnovvvvnnnnnnnnnovvvnovvvvnnnnnovn vvvvnonnnovnnnnovvnovvnnovnnn vnnn vvvvnovnnn vvnnnn vvnnnovnnnn vvnnonoonoooo nomomonooomomoonommommomomoononomoomoooonomnomoooooonomnonooooomomooomnnnomoommnomnommnnnoommmnnnnoommnnnommmmnnnnommmnnnomn mmmmnnnn mmnomnomnnnommmmmmnnnn mmm isis is isiisisisisisis isisisisiisisiiisisisisisisisisisiissssisisisiisisissssssisisiisssssissssssssssssisssssssssssssssssssssssspitpiipipitpitiiipiippipiipipippiiipppipppipppippppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ivanju.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���#�#��������������������������������������������������� ???�

za korištenje uređaja za pogon motornog vozilana tečni naftni gas

LPG

z

di

Page 17: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

���������������Vlasnik:Adresa:

�������������Vrsta:Marka:Tip:Broj šasije:

Broj motora:

Godina proizvodnje:

Snaga motora (kW):

Radna zapremina (cm³):

Masa praznog vozila (kg):

Dozvoljena nosivost (kg):

Broj mjesta za sjedenje:

Broj mjesta za stajanje:

Oblik karoserije:

Boja karoserije:

Broj osovina:

�������� ����������@���A

������� ��� ��� �Proizvođač:

����������� �����Proizvođač:

Važi do:

Mjesto, datum

M.P

Potpis

??

?

?

??

?

...................................................................

..............................................................................

........................................................................

........................................................................

..............................................................................

.................................................................................................................................................

...................................................................

......................................................

......................................................

...................................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.................................................................

.............................................................

.............................................................

...................................................................

Tip:

Serijski broj:............................................................................

................................................................Nagib: .......................................................................

Tip:

Serijski broj:............................................................................

................................................................

���������������Vlasnik:Adresa:

�������������Vrsta:Marka:Tip:Broj šasije:

Broj motora:

Godina proizoizoizoizoizoizoizioizoizoizoizoizoizoizoizoizzoizoizizzooioioizizooiiizzoooiooizooooioooizoooiooooooooooooooizzoooooooooooizooizooo zooooizoooo zzoooo vovovodvodvovovovovoododvodvodvovovovovovodooooovodvvovodvodvoovvvvvvvvvvvvvodvvvvvvvvvvvvvodvvvvvvvoddnjenjenjenjenjeenjeeenjeenjennnjjnjenjenjenjenjnjenjjenjenjenjennjennjjjejeennnnnjennnnnjennnnjjjjnnnjnnjnnnjjnjnnjennjnjnnjjjejeennjenjnnjejenjennnnnjn enjejjeejjjjjj ::::::::::::::::

Snaga a aaaaa aa a aaaa motmotmotmotmmooomotomotmmmotmmomotmomotomooooomommotmmmotoomotmotttmmmmmmmmotmmmmmomooomoooottttttmotmmotmmotmomotoootttttmmmmommotootttttmmmm tttttttmmm ttttttmmm tttmm tttttttttoraorararaorarararaoraoraoraororrrrraorararrrrrarrraararroraararraaorrrraaaaoraoorraoraoraoraaooooraaaaaaaoo aaaaaoo aaaoooo aaoooo aaooooooooo a (k (k(k(k((kkkk (kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (k (kk (kkkkkk (kkkkkk (kkk (kkk (kkkkk (kk (kk (k (k (k (kk(kkkkkk kkkkkkkkW):W):W):WWW)WWWWW):W):WWW):WWW):W):W)W)W):W):WWWWWW):W):W):W):W)WW):WWWWWW :WWW)::W):W)WW :WWW :WWWW):WWW):W)WWWWW):))::)))))))))

Raddddddddddddddddddddddddddddnnanna na nanaaannaananannaaaananaaaana aana annnnnnnnnnnnnnnnnnn zapzapzappzapzapzapzappzappzapppzapzapzapppzapzapzapppppppzapzapzappppzzapzappppzapz pzappzapz ppppzapz pppzz ppppzapzzzappzapzzz pppppppppppppppppppppppppppremeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee inainananananananananananaananannannnaaaannnanaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (c (c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(cc((cccc((c((((c(((( (((c((((( (( (((((((((((c ((((((( ((( ((((((( m³):

MaMaMasMMMMMMMasMasMasMaasMasMasMasMMMMaaasMaMasMaMasMMMaMasMasMasMMMMMMMassaaaaaMaMassssMaaaaaaassssMaaMaaaMaaaaaaMaaMMMMMMMaaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM a ppppppppppppppppppppppppppprazrazrazrazrazzrazrazrarazrazzazr zzzzzrarrazzzzazrrrazzzrrr zrrrrarrrrraaaaaaarraarazrraraaaaaaa nonononognnonnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnonnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnoo vozila (kg):

DozDozDozDDDDozozozDoDoDozDozDozDozozozD zzzD zzzDDD zzzzzvolvolvovovovvvovolovovooovoovolvvovovolvovooloollvolvolvvvovvvolvolvooooooolllvvvolvolvvolvolvooooooolllvolvvvvvvvoovolvvvvvvovvvovvoooloo jenjenejenejeneeeneeneeneeenjeennenjenjeneeeneeneeenenjennenenejennneennnnejennnnnejenjjennjjennnjjjjjjjjjjjj a na na naaaaa naaaaaaa na nnnnnaaaaaaa nnnaaaaaa naa nnnosivost (kg):

Broooooooooooooooooooooj mmj mmj mmmj mj mj mmmmmmj mj mmj mmmmmmj mj mmmj mj mj mmmmj mmj mmmmj j mmmj mjjjjj mmj mmjjjjj jjjjjjjjjjjjjjj jejjjesjesjesejesjesjesjesjjjesesesjejejejesesjjesjejesjesjejejeseesseesesesjesejeejejeseejeeejeejeeeejjjjeejeejjjjeeejjjeejjjjjjjjjjjjjjjj ta za sjedenje:

Broj mjesta za stajanje:

Oblik karoserije:

Boja karoserije:

??

?

??

?................................................. ....................... .... ....... ........ ...................................

.............................................................. .............. ....................... ....................... .... .............. ..............................

................................................... ................ ................. .... .......... ................... ....... ...

................................................................................................................. ................................................................... ....................

................................ ....................... ......................... ...................................................... .................................................. ....................................................................... ........................................

.................. ..................................... ............................ ............. ........................................

...................................................

..................................... .. .............................................

................................................

...........................................

...........................................

............................................

............................................

.............................................................

�������� ����������@���A

������� ��� ��� �Proizvođač:

����������� �����Proizvođač:

Važi do:

MjeMjeMjeMjjjMjeMMjMjeMjeMMjeMjMMMjeMjeMjeMjejeeejeMMjeMMjMjeMMjeMjeMjeMMMMjeeMjeMMMjeMMMjMjejeMjeMMjMjeeeMM eeeMMM eM eeM eeeeeeMjeeMjeeeeMjeeMjeeMMjeMjeMjeeeejjjjeeMjjeeeejMjeMMjjjjjMjeMMMjMjjjMMjjjjj stostooostostoooooooooooooooooostoooooooooos oooos ooos os ooos oo, d, ddd, d, d, d, d, d, , , d, d, , d, ,, , d,, ,, d,, d atatuatataatatatatataaataaaaaaaaaaataatataaataaaaaaaaaaaaaataaaataaaaaataaaaaaaaaaaaaaaatataaatttaatt m

M.P

Potpis

........................................................................... ....................

......................................... ................................................ .... .......... .................................... ..........

Tip:

Serijski broj:........................................................................................................................................................... ..........

....................................................................... ... .............. ........................................................... ..........................Nagib: .................................................................................... .................. ........................................ ....................

Tip:

Serijski broj:...................................................... .. ................................... ............... ..... ..................................................................

................................. ............... ................ ................ ........ ......................

�P

�P

V

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

?

....

.. ........

....

....

........

....

....

....

....

....

....

....

....

....

T

S

N

T

S

Page 18: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

Vlasnik:Adresa:VIN:Reg. oznaka:Proizvođač vozila:Tip vozila:

?

Ugraditelj komandi:

Udvojene komade:

Serijski broj:

Proizvođač komandi:

Potvrda o ispitivanju:

---

-

--

.-...................................................................

-....................................................................

......................................................................

............................................................

....................................................

.............................................................................................................

.......................................................

............................................

.............................................

!0#�3$ 3#-5.;$ *$!

Vlasnik:Adresa:VIN:Reg. oznaka:Proizvođač vozila:Tip vozila:

?

Ugraditelj komaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaandindddddddddddddddddddddddddddddddddddd :

UdvUdvdvdvUdvUdvUdvdvdvdvdvUdvdvUdvUdvUdvUdvUdvdvUdvvUdvdvdvvUdvUdvUdvUdvvvvvvvvvUdvvvdvvUdvdvUdvUdvvvUdvUdvUdvUUUddUUUddUUUUdUUUUdUddUUUUdUdddUUUUddUUUUUUddUdUUUUUUUUUddddd ojeojeojeojeojejeojeeojeojeojeojeeojojeojeojeoojeeeeoojojojeejeooooo eeooooojeeeooooojojoo eoooooooo eooooooojojoooooooooooooooooooojooojjjjjj ne ne neneneeeneneneenenneenenneneneennennneenenennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnennnnnnennnnnnnnnnnne nnnnnnnnnnnnnnnnnnne nnnnnnnnnnnnnee komkkomkkkkkkkomkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk adadeadadaddddddddddadddddddddddddddddaddddddddddaaaadddaa :

Serijski brororororororoooooorooroooooooooooooooooooooroorooooooooooroooooooooooooooooooooooorrooorooooj:j:jjjjj:jjjjj:j:jjjjj:j:jjjjjjjjj:j:jjjj:jj:jjjjjjjjjjjjjjj:::j

Proizvođač komaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaandindindnddddndindindiddididndndidindndndnnndindndndndidddndinnnndindidnddndinndndididdddndnndindindindidnddddindnndnndinnnnndndindinnnnndinnddiinndinn iiinnndinnddndiiiiinnnddiiiindn iiinndiiinn iin idddii::::

Potvrddddddddda oa oooa ooa oaaaaaa a aaa oaaaaaaa oa ooaaaa oaaaaaaa ooaaaaa oooaaa oooaaaaaaaaaa ooooo oaaaaaaaa aa ooooooaaaaaaaaa oooooooo is isisis is isisisis is isis isisisisis isisisis iisisiiiiisiissiiiiiisiisisssspipitpitpipitpitpipitiipitpitpitpitpitpitpitpitipitipppitpitpitppitipppitppppitppitpitpitpppppppppitppppppppppppppppppp tp tiittttttttttivaivaivvivivvivivivivivvivvivivaiiivvvvivvvvivvviivvvvvivviiivviiiviiiiiiii njunjujunnnjjjjnjnjunjunnjnjjjnjnjunnnnnjjjjjnjunnjnjjujujnjnjunnjnnjjujjujnjunnnnjjujnjnjunnnnjjjjjunnnnnnjunjjjjnjnjunjunnjunnnnnjujjunnnjuuunnjunnnjuuu:

---

-

--

.-....................................................................... .......... ... ....................

-..................................................................... ......... ....................... ................ .....

..................................................... ........ ......... ......... .............................. ................. ....

............................................................................... ....................................................................................... ............

................................... ................ ........... ................. ................... ............... ... ..... ............. ................

.................................. ....................... .......................... ................................................. ..... . ................. ................................. .............. ................ ...........................................

....... ................. ................................. .....................................

.............................. .................... ................................

.............................................

!!0#!!!!!!! �3$ 3#-5.;$ *$!

Page 19: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

Ovjera ispravnosti pri tehnikom pregledu:Ovjera ispravnosti pri tehnikom pregledu:

Page 20: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

Ugraditelj komandi:

Potvrda o ispitivanju:

?

?

Adresa:

Proizvoa komandi:

Pomone komande:

Serijski broj:

Reg. oznaka:

?

VIN:

Vlasnik:

Proizvoa vozila:

?

Tip vozila:

?

??

Vrsta mjenjaa:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

............................................................

.....................................................

..................................................................

.............................................

spojka kočnica gas mjenjač

.........................................................

..............................................

................................................

.............................................................

Ugraditelj komandindindidddddddiidiiddiddiiddidididdddddididdddddddddddddddddiddddnddddddddddddddddddddd :::::::::

Potvrda o issssisisisisisisssissssssssisisisisisssssssissisisississsssiisssiissisisi pitpitpitpipipipitttppipiitpipipiitppipipipppppiiipppppipiiippiipppippippppipippppppippppipppppppppppppppppppppppppppppiippppppiipppppipipppipppiiitip ivaivavaaaaaaaaavaavavavavavaaaaavaaaavaaaaavavaaaaavaaaavaaaaaaavaaaaaaavaaaaaaaaaaavvvaaaaaaavaavvaaavavavvvaaaavvaaaaavaavvvaaaavvaavavvaavvvvvvvvvv njunjunjunjnjjjjnjunjunjjjjnjujjunjjjjjjujujujujnjuuunjujjuuunjujunjunjunjunjunjujuuuuunn uunjunjuuunjun unjuuuuunjun uuuuuuunjunn uuunjuuuuunn uunjuuuunjunjuuuunnnjuuuunn uuuuun uuuuuuunn un u:::::::::

?

?

Adresa:

Proizvoa komandi:

Pomoneneneneneneneneeeneneneeeeeeoneneneeneeeenenenneeeeeeeneonennneeenneennnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kokokokokokokokkokko kokkkokokkkkkkkkkkko kokokokokokk koooooooooooooooooooookooooooooooooooooooooooooooooooooooooooomanmanmammmmamananmanmanmammmmmmamamannanmanmammmmaaaamanmananmanmmmmamammmamaaammaammaamamamamamaaaamaaammmaamaammmammmaaamm de:de:de:de:de:ddde::ddddede:eddedee:de:e:dedddede::ddddedede:e:de:ddde:ddee:e:dddededde:deede::deddddedee::de:dddddd :de:de:dddddde::dddddddee:dddddddeedee::dddddddeddddddddeddedddddeeeeeee

Serijski broj:

Reg. oznaka:

????

VIN:

Vlasnik:

Proizvoa vozila:

?

Tip vozila:

?

??

Vrsta mjenjaa:

................................................................ .. ..................................

........................................................... ......................................... ................... ................

.................................................................... ........................................... ........................... ................................ ....................... ..

................................................... .......................................... ................. ...............

......................... ........... ....... .......... ................ ...... .......... ...... .......... ........... .....

............................................... ...................... ............ ..... .. .................... .........

..............................................

spoooooooojkajkajkajjjkajkjkajkajkajkajkajkjjjjkajkajkjjjkjkajkjjjkakajjkjjj akakaajkajjjkakaaaaajjjjkaajkakajkjjkakakkkkkaaaaajkkkaaaaaakkkkkaaaakkkkkkkkkkkaaakakakkkkkkkkakkkkkkkkk kočnica gas mjenjač

...................... .......... ................................ ............. ........................ ..................

... ............ ........ ....... ................................................

....... .............. .......... ......... .................................

.......................... ........................................... ........................... .............. .....................................

Page 21: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

Ovjera ispravnosti pri tehnikom pregledu:Ovjera ispravnosti pri tehnikom pregledleddedededdddddledeedededdededdddededdedledeeedeededdddedddeeeeeededdeddeddddeeeeeeeeeeddeeeeeeeeeeeeledeeeeeeeeeeeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeleeeeeeeeeleeeellellele uuuu:u:u:u:uuuuuuuu:uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:uuuuuuuuuu::uuuuuuuu:::uu:uuu::u:u

Page 22: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA PRIJEVOZ ŽIVOTINJA

kojim se potvr�uje da dole navedeno vozilo ispunjava tehni�ke uslove za prijevoz životinja, definisane Uputsvom ...........

I Podaci o vlasniku vozila Prezime i ime (naziv) Mjesto prebivališta (sjedišta) Adresa II Osnovni podaci o vozilu Vrsta vozila Marka vozila Tip vozila Komercijalni opis vozila Broj šasije (VIN) Broj motora Vrsta motora Godina proizvodnje Registarska oznaka (ako postoji) Foto-dokumentacija vozila

III Osnovni podaci o nadogradnji za prijevoz životinja Proizvo�a� Tip Serijski broj Godina proizvodnje Prostor za prijevoz životinja Unutrašnje dimenzije prostora za prijevoz životinja, mm

dužina širina visina

Opis dimenzija i materijala elemenata konstrukcije prostora za prijevoz životinja

Broj:Mjesto: Datum:

jasmin_s
New Stamp
Page 23: CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA CERTIFICAT OF …Opasne materije odobrene za transport: Dangerous goods authorized for carriage: Vozilo zadovoljava uslove transporta opasnih materija

Broj platformi (nivoa) Unutrašnje dimenzije platformi, mm dužina širina visina Platforma 1 Platforma 2 Dimenzije poda platformi, mm dužina širina Platforma 1 Platforma 2

Materijal poda na platformi Platforma 1 Platforma 2

Dozvoljeno optere�enje poda na platformi, kg/m2 Platforma 1 Platforma 2

Ugao nagiba utovarno-istovarne rampe, o

Kapacitet cisterne za vodu (ako postoji), l

Sistem za provjetravanje prostora za prijevoz životinja Proizvo�a� Nominalni kapacitet struje zraka

m3/h

Tip Serijski broj Sistem održava propisani raspon

temperatura u tovarnom prostoru

Godina proizvodnje Sistem za pra�enje temperature u prostoru za životinje i ure�aj za bilježenje tih podataka Sistem za uzbunjivanje voza�a kad temperatura u odjeljcima za životinje dosegne svoje najviše ili najniže vrijednosti.

Navigacioni sistem Proizvo�a� Serijski broj Tip Godina proizvodnje

IV Napomena

V ZAVRŠNA OCJENA

Vozilo ispunjava opšte uslove koje moraju zadovoljiti vozila za prijevoz životinja

Vozilo ispunjava dodatne uslove za duga putovanja doma�ih kopitara i životinja gove�ih, ov�jih, kozjih i svinjskih vrsta

M.P.

(Potpis ovlaštene osobe)

jasmin_s
New Stamp