Click here to load reader

Nr. 4 2010

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lokalblad for Nyborg Marineforening

Text of Nr. 4 2010

 • N r. 4 2 0 1 0 1 9 . r g a n g

 • Fldens 500 rs jubilumDet er vist ikke forbiget mangesopmrksomhed, at vort svrnfyldte 500 r her i 2010. Det kom-mer sig af at kong Hans i 1510bestemte at Danmark skulle haveen flde der kunne beskytte vorekyster, og bekmpe vore fjenderhvor de end mtte vise sig.Over det ganske land blev dagensat til d. 10 august, og blev beh-rigt fejret overalt med nedlggelseaf kranse ved lokale smilitremindesmrker p samme tids-punkt nemlig kl. 1400. Sledesogs her i Nyborg hvor marine-hjemmevrnet og Nyborg Marine-forening i fllesskab nedlagde en

  krans ved mindesmrket for PederJensen Bredal.Peder Bredal udisede i 1658 underkraftig beskydning fra slottet(dervar besat af svenskerne) 3 fregatterog fik dem til Kbenhavn. For denbedrift blev han af Frederik den 3.udnvnt til viceadmiral.Kransen blev nedlagt af kaptajn-ljtnant i marinehjemmevrnetTorben L. Hansen og vores for-mand Brge Ferning under over-vgning af en flles flagkomman-do bestende af marinehjemme-vrnet og Nyborg Marineforening.Efter ceremonien var foreningenvrt ved en genstand(eller var det2?) i stuen.TJ

  Den nye nationale flagdag.Den 5. september blev hjtideligholdt med flaghejsning p vor flag-mast til korets toner af "Der eringen ting der maner". Der var ca.32 uniformerede gaster til stede.Efter hejsningen var foreningenvrt ved morgen kaffe. Der deltog53 personer i arrangementet, da endel koner bakkede op om arrange-mentet.Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vigr det til en tradition og vil invite-re soldaterforeningerne i byen medtil arrangementet.JCH

  2

  Indhold:Aktivitetskalender side 3Organisation side 4Personalia side 13Nyt fra bestyrelsen side 7Skyttelav side 27Den danske garnison side 18

  Nste nummer udkommer:Ultimo januar 2011

  Sidste frist for indlevering af stof er:1. januar 2011

  Deadline for annoncer:15. december 2010

  Forsidefoto: Erling Lundemann

 • 3AAkktt iivv ii tteettsskkaalleennddeerrNovember:19. kl. 18.00 Foredrag af Arne Skipper "Temperaturen i verdens brndpunkter".

  Culottesteg med rodfrugter 80,00 kr. (uniform)26. -29. HMS Havfruen, Nyborgs adoptionsskib besger byen.,

  Fredag: "Havfruen" anmodes om at afholde en lille reception for indbudte gster. Lrdag: Turistkontoret holder bustur for "Havfruens" bestning.Aften: Middag i stuen for Havfruens bestning, Marineforeningensbestyrelse og indbudte fra byen.

  Sndag: "Havfruen" holder bent skib.December:11. kl. 12.30 Julefrokost 125,00 kr19. kl. 15.00 Juletr for brn 40,00 kr.21. kl. 19.00Vi synger julen ind og slutter med glgg og bleskiver 25,00 kr.Januar9. kl 10.00 Indskrivning til Stralsundturen (1. 4. september 2011), kaffe og

  rundstykker, husk 500 kr. i depositum.10. kl. 10.00 Pudsedag. Gaster mder med knofedt og srger for at stuens messing

  kommer til at skinne. Som belnning er foreningen vrt ved en let frokost. Md nu op!

  20. kl.18.00 Foredrag, Svrnets status i dag samt et tilbageblik p 40 rs tjeneste, ved admiral Tim Sloth Jrgensen. Kogt torsk med hele "svineriet", alternativ Wienersnitsel, 150 kr. (m. ledsager) (uniform)

  Februarkl. 12.00 Willy laver brunkl.

  17. kl. 18.00 Generalforsamling i skyttelavet.25. kl. 18.00 Generalforsamling, Gulerter med flsk og plse, 75 kr. (uniform)Marts:5. kl. 18 00 Middag for landsbestyrelsen i stuen.7. kl. 10.00 Pudsedag! Gaster mder med knofedt og srger for at stuens messing

  kommer til at skinne. Som belnning er foreningen vrt ved en let frokost. Md nu op!

  25. kl. 18.00 Foredrag: Med krydstogtsskib i Grnlandske farvande, Hans , ved Skibsfrerene Henning Kallesen og Henrik Christiansen, Oksekdsuppe og peberrodskd, 125 kr. (m. ledsager) (uniform)

  April30. kl. 12.30Marthafrokost, 125 kr. (m. ledsager)Maj2. kl.10.00 Pudsedag! Gaster mder med knofedt og srger for at stuens messing

  kommer til at skinne. Som belnning er foreningen vrt ved en let frokost. Md nu op!

  Juli Stuen lukket (rengring) August27. kl. 08.30 Fregatskydning p Slipshavn, Fregatkaptajnen ankommer, derefter

  morgenmad, skydning i hangaren. 50 kr.

  1300 I stue: Kring af fregatkaptajnen og premiegaster derefter frokost 125 kr. (m. ledsagere)

  Obs. Tilmeldingslister vil vre fremlagt i stuen 1. mned fr det det pgldendearrangement.

  Tilmeldingen er frst gyldig nr der er betalt.

 • 4B e s t n i n gFormand Brge Ferning, Lrkeparken 19 Nyborg, Tlf.: 6531 6395

  mail: [email protected] C. Henrichsen, Gyldenrisvnget 5 Nyborg, Tlf.: 6531 3996

  mail: [email protected] Moltke Kristensen, Karensvej 14 Nyborg, Tlf.: 6531 7136

  mail: [email protected] Srensen, Skolegade 2 A, 1. Nyborg, Tlf.: 6533 2220

  mail: [email protected] Andersen,Valmuevej 5 Nyborg, Tlf.: 2442 2480

  mail: [email protected]

  S u p p l e a n t e r

  Henning Carlsen, Mosevej 2 B Nyborg, Tlf.: 5046 4135mail: [email protected]

  Erik Dyrskov Rasmussen, Rnnebrvnget 26 Nyborg, Tlf.: 65315550mail:[email protected]

  Ebbe Rasmussen, Skovvej 31 Nyborg, Tlf.: 65314009mail: [email protected]

  StuenBanjermesterKnud Geisler Rasmussen, Odinsvej 7 Nyborg, Tlf.: 6531 2945

  KvartermesterWilly K. Jensen, Sprotoften 60, 1. Nyborg, Tlf.: 2695 8876

  mail: [email protected] l a d r e d a k t i o n

  Ansvarshavende redaktrBrge Ferning, Lrkeparken 19 Nyborg, Tlf.: 6531 6395

  mail: [email protected]

  Redaktr og Web-designKarl-Erik Srensen, Skolegade 2 A, 1. Nyborg, Tlf.: 6533 2220

  mail: [email protected]

  MarinestuenVesterhavnen 70 A Nyborg, Tlf.: 6530 1576Hjemmeside: www.marineforeningennyborg.dk

 • 5

 • 6

 • 7Fregatskydning p Slipshavn.

  Starten foregik i stuen med morgenkaffe, rundstykke og jenbner til40 kr. inkl. skydning. Som sdvan-lig var der plser og drikkelse pSlipshavn.Kurt Verner blev dette rs fregat-kaptajn.

  Der afholdes ordinr general-forsamling den 25. februar 2011kl. 18.00 i Marinestuen.Bemrk: Der startes prcis efter

  udtrykt nske fra tidligere general-

  forsamling!

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetllere.

  3. Vedtagelse af forretningsor-

  den

  4. Bestyrelsens rsberetning

  v/formanden.

  5. Aflggelse af det reviderede

  regnskab til godkendelse.

  6. Bestyrelsens forslag, herunder

  eventuel orientering om

  Mlnr. Betegnelse Skytte

  Ramtkl.Rang

  1 Store bramsejl

  Forreste bramsejl

  Berginersejl

  Store mrssejl

  Forreste mrssejl

  Blndsejl

  Mesan

  Fok

  Krudtkammer

  Fregatten

  Storsejl

  Lanternegast

  Bdsmand

  Jolleroer

  Kanonr

  Tmmermand

  Signalgast

  Krudtlanger

  Kuglestber

  Kanonkommandr

  Straffegast

  Fregatkaptajn

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Knud G. Rasmussen 10.11

  Henning Carlsen 10.25

  Bjarne Harholm 10.38

  Leif R. Christensen 11.04

  Henry Schmidt 11.33

  Egon Post 12.25

  Poul Nielsen 12.27

  Villy Frits Bjrn 12.57

  Bjarne Harholm 13.02

  Egon Post 13.03

  Kurt Verner 13.04

 • planer for det kommende r.

  7. Behandling af indkomne for

  slag

  8. Fremlggelse af budget og

  faststtelse af kontingent for

  det nste kalender r.

  9. Valg til bestyrelsen. P valg er:

  Formand Brge Ferning.

  Modtager genvalg

  Best.medl. Bjrn Andersen.

  Modtager genvalg

  10. Valg af suppleanter. P valg er:

  1. suppleant Henning Carlsen.

  Modtager genvalg.

  2. suppleant Erik Dyrskov

  Rasmussen. Modtager genvalg.

  3. suppleant Ebbe Rasmussen.

  Modtager genvalg

  11. Valg af 2 revisorer og 1 revi

  sorsuppleant. P valg er:

  Ib Kruse. Modtager genvalg.

  Kaj Bonde. Modtager genvalg.

  Suppleant Torben Jrgensen.

  Modtager genvalg

  12. Valg af sendemnd til sende

  mandsmdet.

  13. Valg af flagbrer. P valg er:

  Jrgen Henrichsen. Modtager

  genvalg.

  Knud Geisler Rasmussen.

  Modtager genvalg.

  Finn Frederiksen. Modtager

  genvalg.

  14. Eventuelt.

  Bemrk:

  33 i vedtgterne

  Stk. 1 Stemmeberettigede og valg-

  bare p generalforsamlingen er

  kun de, der har vret medlem i 3

  mneder eller mere regnet fra dato

  for tildeling af hovednummer.

  Stk. 2 Kun de medlemmer, der har

  betalt indevrende rs (2011)

  kontingent og ikke er i restance

  med sidste rs kontingent, har

  stemmeret og kan vlges til til-

  lidsposter i foreningen.

  Dagsorden og Forretningsorden

  vil vre fremlagt i Stuen.

  8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

  PP EE RR SS OO NN AA LL II AA

  Dato Skibsnr. Navn r

  01. nov 1935 335 Hans Christian Clausen 75

  18. nov 1925 29 Bent Alberg 85

  23. nov 1935 336 Preben Dalby 75

  28. nov 1930 5 Aksel Mller 80

  28. dec 1960 453 Finn Larsen 50

  25. jan 1951 372 John Slangerup 60

  N Y E M E D L E M M E R

  465 Jens Peter Nielsen

  I h i lses velkommen om bord

  F o r e n i n g s j u b i l u m i 2 0 1 0

  35 Lars Pedersen 2536 Leif Borge Nielsen 25

  G E T F R A B O R D E

  Arne Kielstrup

  Ole Saabye

  Poul Riisager Jrgensen

  ret vre deres minde

  F d s e l s d a g e

 • 14

  Nr I alligevel er ude at kbe stort ind lrdag formiddag, s lg vejenforbi Stuen og nyd den lkre lrdagsbuffet.

  Marinejubilarer i 2010rgang Hovednr. Navn r1985 77724 Klaus Jrgen Lund 251985 80109 Bo Christensen 251970 65521 Kurt Rasmussen 401970 66368 Benny O. Skou Pedersen 401970 66514 Jrgen