nr. 4 2010

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema: Lokal velferd

Text of nr. 4 2010

 • Ar

  be

  ide

  rp

  Ar

  tie

  ts

  me

  dl

  em

  sA

  vis

  Nr 2 mAi 2010

  SammenIntegrering Klima Velferd

  Hva m til?

  Debatthefte om fremtidens velferd

  Midten

  Nr 4 oktober 2010

 • 2

  J e n s ' h j r n e

  3 Analysen 4 Hode. Hjerte. Hender 6 Ny GIV i klasserommet7 Trygghet p boks8 Frisk som en fisk 9 Helsefremmende livsglede 10 Kvinnen i den politiske motoren11 Velferd 2.012 Trygghet og fremtidstro 13 Livet, hjertet og (valg)kampen 16 P fire hjul for miljet 17 Fra teater til tungtvann 18 Hva er viktig for deg? 19 Valg om samfunnsmodell 20 Hvards replikk21 Utsyn 22 lli ra innafrr 24 mittArbeiderparti.no

  N r . 4 - o k t o b e r 2 0 1 0

  I N N h o l dGodt nytt skoler!Hsten er her og skoleret er i gang. Jeg er stolt av det vi har gjort for bedre skolen, gjennom flere undervisningstimer i grunnskolen, flere lrere, leksehjelp for 1.-4. klas-singene fra i hst og ekstra penger til tidlig innsats for srge for at de som ogs strever fr den hjelpen de trenger i de frste skolerene. denne hsten kommer vi i gang med ny lrerutdanning. Slik styrker vi fellesskolens evne til n skolens ml: gi alle barn kunnskap og muligheter, uavhengig av bakgrunn.

  Det er veldig mye godt si om norsk skole. hver dag er det mange tusen lrere som gjr en fantastisk jobb i det enkelte klasserom og i mte med den enkelte elev. Men vi ser av internasjonale underskelser at norske elever ligger etter og vi ser i statistik-kene at altfor mange bryter av skolegangen fr de har fullfrt videregende opplring. begge deler bekymrer meg og viser at vi m fortsette arbeidet med styrke kvaliteten i skolen.

  Statistikken for frafall har vrt tilnrmet uforandret siden iverksettelsen av reform 94 og innfringen av rett til skoleplass for alle. en av tre fullfrer ikke. det er et skrem-mende hyt tall. dramatikken i frafallstatistikken blir s tydelig nr en begynner telle personene p et klassebilde. klarer vi ikke bryte mnsteret betyr det at en av tre av de som begynte p skolen for noen uker siden med nye, litt for store skolesekker, masse lrelyst og pgangsmot, ikke vil fullfre. Nr vi derfra tar det tallet med videre til forsk-ningen som viser sammenhengene mellom skolefrafall, arbeidsledighet og ufrhet og kunnskapen om behovet for kvalifisert arbeidskraft framover, illustrerer dette hvordan frafall i skolen ikke er et individproblem eller et skoleproblem. det er et alvorlig sam-funnsproblem som krever vr fulle oppmerksomhet.

  Mange steder gjres det en god jobb allerede. Men vi m srge for at denne jobben gjres i alle fylker og p alle skoler. etter hvert vet vi ganske mye om hva som for-rsaker frafall i skolen og hva som er lsninger. N setter vi i gang med mer av det vi vet virker.

  Uten utdannelse er det lett st uten valg. Vi vet at det er frre alternativer for de som ikke har utdannelse. det er f jobber igjen som ikke krever at du kan bruke et data-program, forstr engelsk eller kan regne. det er lettere f jobb hvis du har en utdan-ning og det er mindre sjanse for at du mister jobben. Vi har mange oppgaver som skal lses i landet vrt. da trenger vi de kloke hoder og de varme hender. om noen f r er det dagens skoleelever som skal gjre dette. da trenger vi at den generasjonen som stiller med skolesekk i dag, stiller med kunnskap og kompetanse om noen r. derfor er innsatsen for en god skole og kampen mot frafall s viktig.

  Foto

  : Gur

  i Dah

  l/SM

  K

  MILJM

  ERKET

  241

  Trykkeri 683

  Sammen - utgis av:

  Arbeiderpartiet

  Innspill, ris eller ros? Send oss e-post: sammen@arbeiderpartiet.no Send oss a-post: arbeiderpartiet, Pb. 8743 Youngstorget, 0028 osloTelefon: 24 14 40 00 E-post til redaksjonen: sammen@arbeiderpartiet.no Nettavisen: sammen.mittarbeiderparti.no Hjemmesiden: arbeiderpartiet.no

  Ansvarlig redaktr: Pia Gulbrandsen

  Redaktr: Marte ingul

  Bidragsytere: adrian Nttestad, anne Cathrine Berger, Bernt Snvisen, Bjrn tore hansen, heidi rosendahl lindebotten, Kjetil hestad, hvard Fossbakken, Karin Yrvin, Kristine Nordenson Kallset, Mari Brenli, Mette ofstad, Nina Yong Kviberg, Stian Simensen, tor Erik Nyberg, trygve Svensson

  Tema: lokal velferd

  Produksjon og administrasjon: lo Media

  Forsidefoto/Illustrasjon: linn Veronica Blomquist/adrian NttestadLayout: lo Media/thomas llandKorrektur: liv lysakerTrykk: a/S Dagblad trykkOpplag: 52.000iSSN 1503-6855

  Kommenter p: jensstoltenberg.no o k t o b e r 2 0 1 0

 • Registrer deg p: mittarbeiderparti.no 3

  a n a l y s e n

  Veien til et godt lokalvalg

  Kristine nordenson Kallset jobber i politisk avdeling p partikontoret. hun har ansvaret for arbeidet med meningsm-linger og velgeranalyse, som hun skriver om i denne spalten. Du kan diskutere analysen p sammen.mittarbeiderparti.no

  Nesten alle velgere sier at standpunkt i lokale saker er viktig nr de skal bestemme seg for parti ved lokalvalg. Partiets verdigrunnlag kommer like bak. Hvordan kan vi bruke denne kunn-skapen til planlegge en god lokal-valgkamp?

  lokale saker kan vre s mangt, som saker knyttet til lokalisering og nye initiativ i lokalmil-jet. For eksempel hvor skal veien ligge og nr skal vi bygge ny idrettsbane. Men det er ogs behovet for nye sykehjemsplasser i kom-munen, nsket om en god skole, og behovet for barnehageplasser i nrmiljet.

  Nr vi ser p tilliten velgerne har til Arbei-derpartiet p ulike saksomrder, er det de samme sakene som gjr seg gjeldende p lokalt plan og p nasjonalt plan. eldreomsorg og helse/sykehus er de sakene der Arbeider-partiet har strst tillit, bde i vr nasjonale og vr lokale politikk. Samferdsel er ogs en sak velgerne prioriterer hyt og der de har tillit til Arbeiderpartiet. Skole er den saken velgerne prioriterer aller hyest, men her har hyre noe mer tillit enn Arbeiderpartiet hos velgerne.

  P nasjonalt plan vil fokuset inn mot kom-munevalgkampen vre p det vi kan kalle lokale nasjonale saker. Saker som m lftes i hele landet, men som i hyeste grad er nr folk. Vrt lfte om at alle som trenger det skal f en sykehjemsplass eller en omsorgsbolig, er en slik sak. Velgerne oppgir ogs partiets verdisyn og nasjonale saker som viktige ved valg av parti lokalt. Svrt mange velgere stemmer p det samme partiet ved nasjonale og lokale valg. At partiet fremstr gjenkjenne-lig rundt om i hele landet, er derfor viktig.

  For f fram partiets verdisyn er det viktig f opp debatter mot hyresiden som synlig-gjr forskjellene i samfunnssyn. Nr velgerne blir spurt om de oppfatter at det er klare for-skjeller mellom sosialdemokratiske og borger-lige partier i deres kommune, svarer om lag 50 prosent at det er slike tydelige forskjeller, mens 50 prosent oppfatter at det ikke er det. det er ingen forskjell mellom sm og store kommuner i dette sprsmlet. dette br bety at det er mulig f opp gode debatter mot

  hyresiden i lokalpolitikken over hele landet. For velgerne er partienes ordfrerkandida-

  ter den fjerde viktigste grunnen til partivalg. dette oppgis som viktig eller meget viktig av rundt 50 prosent av velgerne. Nr vi ser p dem som sier de vil stemme p forskjellige partier ved stortingsvalg og kommunevalg, svarer ogs en stor andel at rsaken er at de har mer tillit til kandidatene fra et annet parti i akkurat sin kommune. lokalpolitikken er tett p oss, og kjennskap og tillit de vi skal velge er et viktig argument for mange.

  I forrige nummer av SAMMeN skrev jeg om hvordan kommunevalget blir et mobiliserings-valg. For de som skal ut og drive valgkamp

  lokalt er det en god inspirasjon at velgerne generelt er opptatt av lokalpolitiske sprsml. 61,5 prosent sier at de er opptatt eller meget opptatt av lokalpolitiske sprsml generelt. det er ogs en inspirasjon at nesten 70 pro-sent av velgerne oppfatter at lokalpolitikerne i stor eller meget stor grad har innvirkning p utviklingen i kommunen de bor i.

  Mange er bekymret for at rikspolitikerne fr for mye fokus i en lokalvalgkamp. Men vel-gerne mener alts at de lokalpolitiske sakene er de viktigste. S utgangspunktet for gjen-nomfre 464 gode, lokale valgkampanjer er absolutt til stede.

  Hva er viktig for valg av parti?

  Forskjeller mellom sosialdemokratisk og borgerlig politikk

  0 20 40 60 80 100

  Tradisjon/gammel vane

  At partiet er i regjering

  Ordfrerkandidater

  Standpunkt i nasjonale saker

  Partiets verdigrunnlag

  Standpunkt i lokale saker

  Ganske viktig

  Meget viktig

  28,6 %

  33,2 %

  40,4 %

  34,5 %

  23,2 %

  22,2 %

  59,1 %

  50,1 %

  27,4 %

  27,1 %

  27,3 %

  7,6 %

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Vet ikkeIngen gradI liten gradI ganske stor gradI meget stor grad

  11,7 %

  37,2 % 36,7 %

  4,1 %

  10,3 %

  GraFiKK: olE PalMStrM

  , lo MEDia

  i hvilken grad opplever du at det er klare forskjeller mellom sosial- demokratisk og borgerlig politikk i din kommune?

  o k t o b e r 2 0 1 0

 • 4 o k t o b e r 2 0 1 0

  l o k a l ve l f e r d

  Les mer p: velferd.mittap.no

  barnas kunnskap og innsats er framtiden. regjeringen satser derfor p fellesskaps-lsninger for barn og unge, som skal sikre gode oppvekstvilkr, barnehageplass til alle og hy kvalitet i den offentlige skolen. Videre satser regjeringen p hyere utdanning og forskning som er avgjrende for at Norge skal vre et kunnskapsba-sert og innovativt samfunn. Vi starter tid-lig. Allerede i barnehagen skal tilbudet vre av hy kvalitet. I samarbeid med hjemmet skal barnas behov for omsorg, lek og lring st i fokus. Vi har allerede srget for plass til alle og maksimal