Click here to load reader

Riskaposten nr 4 - 2010

 • View
  237

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Riskaposten - lokalavis for Hommersåk og Høle (Sandnes kommune)

Text of Riskaposten nr 4 - 2010

 • Epost: [email protected]: 990 29 152Faks: 52 98 14 26www.datavest.no

  Din IT-partner for hjem og bedriftData Vest er et nyetablert datafirma med lokasjon pHommersk. Vi tar sikte p vre en totalleverandrav datatjenester - vi leverer alt du trenger til hjemmeteller bedriften; alt fra PC til prosjektor og TV. Kjper duav oss, fr du personlig oppflging og vi passer p at altvirker.

  PC Laptop Nettverk Antivirus Backup Nettsider...og mye mer

  Karleifs Karleifs SykkelserviceSykkelservice

  Reparasjon av gear og bremser.Service/dekkskift/retting av hjul.Salg av dekk, slanger, deler og rekvisita.Lysutstyr.Vi henter og bringer din sykkel forservice/reparasjon.

  Ring 97 53 47 00mandagfredag 0818

  Sykler ni mil til jobb

  Hleprest Dagivind sterengliker seg i vinden.

  Bokstavlig talt. Hangr nemlig ikke avvegen for sykle de nimilene det er til og frajobb mellomHommersk ogNrb. Side 4

  Med fastlege KjetilRune Skoge p lagetfra 1. oktober, styrker

  Riska legesenter beman-ningen. Det betyr at allelegene fr en mindrearbeidsbyrde. I tillegg inn-frer legesenteret digitaltimebestilling.

  Side 2

  Nytt skrog pStord

  Riskafjord 2 har nyligtatt turen til DfjordSlipp p Stord. Der

  skal skroget frst inspise-res, og s utbedres for tilfredsstilleSjfartsdirektoratets nyekrav. Styret jobber pspreng for f inn nokpenger til betale forutbedringen. Side 6

  Tips oss!

  Noe som skjer i

  lokalmiljet?

  Ring oss p telefon

  51 96 12 40

  Klar for cirkusDet blir livlig ibygda nr CircusArnardo kommer

  p besk den 10. sep-tember.

  Side 14

  M se langt etter kunstgras

  Folk & fe

  RGANG 10

  UTGAVE NR 4

  SEPTEMBER 2010

  Riska FK fler seg hensatt i bake-vjen i arbeidet med utruste de for-skjellige bydelsklubbene med kunst-

  grasbane. I mellomtiden flykter spil-lerne til klubber med bedre fasilite-ter. Side 7

  Ny lege til bygda

  - Vi fler vi har kommet i en baklekse. Idrettsrdet har ikke tatt hensyn til klubben, mener Sveinung Skjrestad i Riska FK..

 • RiskapostenLOKALAVIS FOR HOMMERSK OG OMEGN

  Riskaposten er en fri og partipolitisk uavhengig lokalavisfor Hommersk, Hle og Vatne.

  Ansvarlig utgiver: Regionaviser AS, Gamleveien 87, 4315 Sandnes

  I redaksjonen:Trond Anfinnsen (redaktr), Tom Gaudland,og Hans Chr. Rygh.Tipstelefon: 51 96 12 40. E-post: [email protected]

  Grafisk formgivning: Svein Kre Gunnarson.

  I markedsavdelingen:Per Jansen, Norunn Kalvatn og Helge K. Strand.Annonsebestilling: tlf. 51961240E-post: [email protected]

  Riska Legesenterstyrker bemanning-en med en ekstrafastlege. Det kanbety kortere vente-tid for pasientene.Samtidig m noenbelage seg p skifte fastlege.

  AV TOM GAUDLAND

  Det er Kjetil Rune Skoge som fra1. oktober trr til som ny fastlegei bygda. Skoge er intet ubeskre-vet blad ved Riska Legesenter.Han har allerede jobbet ett rsom vikar ved legesenteret. KjetilRune Skoge er oppvokst pVatne, men bor n p Hana. Hanhar jobbet to r som allmenn-praktiserende lege, samt ett og ethalvt r ved nevrologisk avdelingp SUS. N er han i ferd med spesialisere seg som allmenn-praktiker.

  - Vi gleder oss til f en ekstrafastlege her p kontoret. Detinnebrer mindre arbeidsbyrdep de andre legene ved kontoret,forklarer Carl Christian Norberg,som styrer den lokale legepraksi-sen. Bde doktorene Norberg,

  gotnes og Bilstad skal avgi pasi-enter til den nye fastlegen.

  - Det er snakk om 800 pasientersom kommer til f brev om atde er tildelt ny fastlege fra 1. okto-ber, sier Norberg. Han legger tilat det er det statlige organetHelsekonomifor valtningen(Helfo) som plukker ut hvilkepasienter som skal overfres, utfra en helt tilfeldig trekning.

  De pasientene som ikke vil haen ny fastlege, har ingen klage-mulighet.

  - Folk skal egentlig kunne velgefastlege selv, men en slik omfor-deling som gjres hos oss n, harvrt gjennomfrt ved flere andrelegesentre tidligere, sierNorberg.

  Pasienter som ikke er fornydmed den nye fastlegen, str fritttil finne seg en annen fastlegeblant de som er ledige. Manbehver ikke ha fastlege i sinegen kommune.

  400 ledige fastlegeplasserArbeidsbyrden for legene i Riskahar kt de siste rene, blant annetfordi kravene til hvordan manskal jobbe med enkeltpasienterhar endret seg. Den nye fastlege-stillingen vil frigi tid til alle de femlegene ved legesenteret, slik atde kan gjre en bedre jobb.

  Totalt vil Kjetil Rune Skoge

  kunne ta imot 1200 pasienter. Detbetyr at han har 400 "ledige" plas-ser nr han fra 1. oktober fr sta-tus som fastlege p Hommersk.

  - I dag er det faktisk bare 20ledige fastlegeplasser i hele kom-munen. S kapasiteten kerbetraktelig nr Skoge begynner,sier Norberg fornyd. Han tilfy-er at det vil pne et nytt fastlege-senter i Sandnes over nyttr, og atdette vil bidra til avhjelpe fastle-gemangelen i kommunen ytterli-gere.

  Kortere ventetidVentetiden for f legetime vedRiska Legesenter kan av noenoppleves som lang. Norberg ogSkoge hper p kortere venteti-der nr de enkelte fastlegene frfrre pasienter konsentrereseg om. Foruten Skoges 1200pasienter vil Bilstad ha 1000,gotnes 1250, Midtskog 1500 ogNorberg 1000.

  - Vi kan ikke garantere kortereventetid, men vi hper at det skalbli bedre, sier Skoge, som glederseg til begynne som fastlegeher i bygda.

  De pasientene som mister singamle fastlege, vil f kvalifiserthjelp, lover Norberg.

  - Skoge kan nr som helst spr-re de andre legene p legesente-ret til rds, forsikrer han.

  Femte fastlege i RiskaEr det s lurt medleksehjelp til alle?Tre uker ut i skoleret kan det konstateres at dennyinnfrte ordningen med leksehjelp fungerergreit. Stadig flere foreldre melder barna sine pordningen, etter ha nlt i ukene fr skolestart.Fordelen med leksehjelpsordningen er at barna frkvalifisert hjelp til leksene. Ulempen er at forel-drekontakten og foreldrenes innflytelse p barnaslring blir mindre.

  Den rd-grnne regjeringen hper nok skrenoen ekstrapoeng p leksehjelpen, et tiltak somhar vrt etterlyst i en rrekke. Samtidig er det etfaktum at lringsnivet blant norske skoleeleverikke har kt proporsjonalt med alle ekstrabevilg-ningene som er kommet de siste rene. Man strp stedet hvil, og det er mildt sagt utilfredsstil-lende. Kanskje er leksehjelpen det som skal til for ke nivet i norsk skole?

  Signalene fra sentralt politikerhold er entydige.Skolen gjr n det skolen kan for at elevene skaltilegne seg kunnskap. Det kan ikke pses innpenger i det uendelige. Derfor m foreldrene istrre grad ta ansvar for barnas lring. Noe somikke er s lett med den nye leksehjelpsordningen,for den fratar jo foreldrene dette ansvaret!

  Den statlige leksehjelpen skal kun gjelde for barnfra 1. til 4. klassetrinn. Ingen tvil om at dette erviktige r nr en ung skolebevissthet skal formes.Men ved ta bort foreldrerutinen rundt leksehjelp,gjr man det egentlig bare vanskeligere for forel-drene komme p banen nr barnet begynner i 5.klasse. Derfor er det grunn til sprre om det varet lurt trekk innfre leksehjelp til absolutt alleelever i de lavere klassetrinnene. Burde man ikkeheller behovsprvd ordningen, ved at lrerneplukker ut de elevene som br f tilbud om lekse-hjelp?

  Dr. Carl Christian Norberg (t.v.) ser fram til at dr. Kjetil Rune Skoge skal begynne som fastlege fra1. oktober. Da fr Riska Legesenter fem fastlegestillinger, pluss en turnuskandidat. Det betyrbedre hjelp til pasientene.

  2

  pner for digital timebestillingN kan du reservere timehos fastlegen din p inter-nett. Tjenesten mindoktor.noskal forhpentlig korte nedtelefonkene p legesente-ret.- Det er mange som mvente p svar nr de ringerrett rundt pningstid og likeetter lunsj, sier CarlChristian Norberg ved RiskaLegesenter.

  For f ned telefonken ogikke minst gjre det enklere

  bestille legetime, har RiskaLegesenter sluttet seg tilnettjenesten mindoktor.no,hvor pasienter som skalreservere en vanlig time kangjre dette online. De fr til-gang til ledige timer for sinegen fastlege, og kan bookedet tidspunktet som passerbest.- Forelpig har vi bare gjorthver av legene ved legesen-teret tilgjengelig i to timerpr. dag p nettkalenderen.

  Nr flere benytter seg av tje-nesten, vil vi ke dette time-antallet, forklarer lege KjetilRune Skoge.

  Det er svrt f tastetrykksom skal til for bestilletime. P mindoktor.no skri-ver man bare inn "Riska" iskefeltet. Dernest velgerman nsket lege, oppgirnsket tidspunkt, samt per-sonnummer og telefonnum-mer. Tjenesten koster 8 kro-ner pr. reservasjon.

 • Hres dette intressant ut? Ta kontakt med Jadarhus:

  Arild 913 42 791 [email protected]

  Ketil 948 84 005 [email protected]

  Gamle Forusvei 6, 4033 Stavanger

  Prisgunstige leiligheter

  med ett og to soverom

  sentralt p Hommersk

  Stemmen Terrasse

  Klar til innflytting i 2011

  Leiligheter 40 m2 - 77 m2

  Jadarhus sitt nye leilighetsprosjekt i ykhagen p Hommersk

  har kort avstand til alle fasiliteter. Fra leilighetene er det kun en

  liten spasertur til kaien med hurtigbt til Stavanger. Bussen til

  Sandnes gr ogs like ved. Stemmen Terrasse ligger i nrheten

  av butikker og tjenestetilbud, samtidig som det er fine turmu-

  ligheter i nabolaget. Prosjektet har totalt 16 leiligheter og kan

  tilby praktisk bolig til kjpere i ulike livsfaser.

  www.jadarhus.no

  3

 • Hleprest Dagivind sterengliker seg i vinden.Bokstavlig talt. Hangr nemlig ikke avvegen for syklede ni milene det ertil og fra jobbmellom Hommerskog Nrb. Somtalsmann for deskalte Carissimi-prestene har hanogs vrt mye ivinden. - Hender det at du tenker at duhar et spesielt yrke?

  - Jeg tenker egentlig ikke p detsom et yrke, er nok litt gammel-dags i hodet der. Jeg ser p detmer som et kall