of 180/180
1 ISI KANDUNGAN Bil Tajuk Muka Surat a Isi Kandungan 1 PANDUAN EFISYEN UNTUK GURU-GURU 1 Format Instrumen Pentaksiran Bahasa Arab 3 3 Panduan Menjawab Cemerlang Kertas 1 4 9 5 Panduan Menjawab Cemerlang Kertas 2 10 17 NOTA BESTARI 8 Bahasa Arab Kertas 1 - Bahagian Mufradat 19 22 - Bahagian Nahu 23 34 - Bahagian Sarf 35 52 - Bahagian Balaghah 53 85 9 Bahasa Arab Kertas 2 - Bahagian Karangan 87 96 - Bahagian Kefahaman 97 100 - Bahagian Ucapan Ringkas 100 106 - Bahagian Ulasan Kata-kata Hikmah 107 109 - Soalan 3 dan 4 110 130 LATIHAN TOPIKAL 9 Kertas 1 132 – 167 10 Kertas 2 168 – 178

Modul Juj Ba 2012 SPM

  • View
    226

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arabic Notes for SPM

Text of Modul Juj Ba 2012 SPM

ISI KANDUNGAN Bila

TajukIsi KandunganPANDUAN EFISYEN UNTUK GURU-GURU

Muka Surat1

1 3 5

Format Instrumen Pentaksiran Bahasa Arab Panduan Menjawab Cemerlang Kertas 1 Panduan Menjawab Cemerlang Kertas 2NOTA BESTARI

3 49 10 17

8

Bahasa Arab Kertas 1 - Bahagian Mufradat - Bahagian Nahu - Bahagian Sarf - Bahagian Balaghah19 22 23 34 35 52 53 85

9

Bahasa Arab Kertas 2 - Bahagian Karangan - Bahagian Kefahaman - Bahagian Ucapan Ringkas - Bahagian Ulasan Kata-kata Hikmah - Soalan 3 dan 4LATIHAN TOPIKAL 87 96 97 100 100 106 107 109 110 130

9 10

Kertas 1 Kertas 2

132 167 168 178

1

2

BIL1 2

PERKARAJenis Instrumen Jenis Item

FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA ARAB TINGGI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ( Mulai Tahun 2012 ) KERTAS 1 KERTAS 2Ujian Objektif Item Objektif Beri Jawapan 40 (jawab semua) Ujian Subjektif Item Subjektif - Item Respons Terbuka - Item Respons Terhad Soalan 1 5 (jawab1) - 30 markah Soalan 2 3 (wajib jawab) - 30 markah Soalan 3 dan 4 (pilih 1) 40 markah

KERTAS 3Ujian Lisan - Item Respons Terbuka - Item Respons Terhad Bahagian A - Bacaan Teks : 20 markah Bahagian B - Perbualan Terhad : 10 markah Bahagian C -Perbualan Terbuka : 20 markah 50 markah Lisan 15 minit Kemahiran Membaca Kemahiran Berlisan Holistik Konstruk ditaksir pada semua konteks R:S:T=5:3:2

3

Bilangan Soalan

4 5 6 7

Jumlah Markah Cara Memberi Respons Tempoh Ujian Wajaran Konstruk Pemarkahan Cakupan Konteks Aras Kesukaran : Rendah : R Sederhana : S Tinggi : T

80 markah Ditulis pada kertas soalan 1 jam 15 minit Pengetahuan Aplikasi Analisis Objektif Bergred Konstruk ditaksir pada semua konteks R : S : T= 5 : 3 : 2

100 markah Ditulis pada kertas jawapan 2 jam 30 minit - Kemahiran Membaca - Kemahiran Menulis - Kemahiran Aplikasi - Kemahiran Analisis Holistik Analitik Konstruk ditaksir pada semua konteks R:S:T=5:3:2

8 9 10

3

PANDUAN MENJAWAB CEMERLANG

KERTAS 1BAHASA ARAB TINGGI

LANGKAH MENJAWAB KERTAS 1 CEMERLANG Bahagian Mufradat :

(Perkataan berlawan)

Baca dan fahami maksud ayat supaya sampai kepada makna perkataan yang sebenar. Beri perkataan berlawan samada dalam makna sebenar, huraian, contoh dan lawan seerti.

( Perkataan seerti)Beri perkataan seerti samada dalam makna sebenar, huraian, contoh dan lawan antonim

Bahagian Nahu : Beri satu jawapan yang paling tepat di hadapan. Tidak digalakkan menjawab lebih daripada satu jawapan Memahami kata tugas di dalam soalan seperti tukar struktur, isi tempat kosong, alamat Irab dan betul kesalahan. Pastikan perkataan yang dikehendaki berdasarkan kata tugas tersebut. Contoh ayat Terjemahan Bezakan antara dengan Contoh kata tugas

. . .

. kepada

:

Tukarkan

beserta dengan baris.

:

Irabkan ( )perkataan yang 4

. ______ .

bergaris di bawah dengan sempurna. Penuhkan tempat kosong dengan

: : : :

yang sesuaiTerangkan hukum Irab bagi perkataan yang bergaris. Betulkan perkataan yang salah dalam ayat-ayat berikut. Tukarkan ayat berikut kepada

:

.Terangkan tanda Irab bagi perkataan yang bergaris. Tukarkan ayat-ayat berikut kepada Terangkan

: :

(kedudukan) perkataan yang bergaris di bawah. Tentukan dan terangkan jenis-jenisnya : Keluarkan dan terangkan jenis-jenisnya dari petikan berikut :

:

: :

Memahami semua tajuk tingkatan empat dan lima. Jawab soalan dengan tepat dan betul. Tidak perlu menyalin keseluruhan ayat.

Bahagian Sarf : Memahami kata tugas di dalam soalan seperti beri wazan isi tempat kosong dengan menukar kalimat musytaqqat, mengeluarkan perkataan tertentu dan lain-lain lagi. Contoh ayat Terjemahan kata tugas Letakkan tempat kosong berikut dengan Masdar dari feel yang5

Kata tugas

_______

( ) _______ () _______ ()

ada dalam kurungan. Datangkan Isim Fael yang sesuai bagi perkataan yang bergaris. Datangkan Wazan yang sesuai bagi Masdar yang bergaris dibawah Penuhkan tempat kosong berikut dengan Isim Masdar yang sesuai

: : : : :

Penuhkan tempat kosong berikut dengan pecahan dari Masdar yang ada dalam kurungan.

Menguasai isim musytaq ( )seperti wazan isim fael, isim masdar, isim maful dan lain-lain. Memahami

dan boleh menggunakannya dengan baik.

Memahami semua tajuk tingkatan empat dan lima. Jawab soalan dengan tepat dan betul. Tidak perlu menyalin keseluruhan ayat.

Bahagian Balaghah : Memahami kata tugas di dalam soalan seperti tukar struktur, isi tempat kosong, bezakan, keluarkan, tentukan kalimah atau jenis dan sebagainya. Contoh ayat Terjemahan kata tugas Tentukan jenis Sebutkan jenis Keluarkan hubungan yang menghalang penggunaan makna asal bagi ayat-ayat berikut : Tentukan kedudukan6

Kata tugas

: : :

:

Terangkan jenis Terangkan

Keluarkan untuk Terangkan hubungan setiap yang berikut : Tentukan atau Jadikan ayat-ayat berikut

: : : : :

:

daripada berikut :

Menguasai dengan baik tajuk-tajuk popular seperti bahagian uslub, tasybih dan majaz. (Rujuk analisis) Membiasakan diri dengan konteks soalan yang akan dikemukakan berdasarkan tajuk, contoh : tajuk tasybih konteks soalan berkaitan dengan rukun dan nau tasybih. Memahami semua tajuk tingkatan empat dan lima. Jawab soalan dengan tepat dan betul. Tidak perlu menyalin keseluruhan ayat.

7

ANALISIS SOALAN KERTAS 1

8

. . . . . . . . . . .

. .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

9

PANDUAN MENJAWAB CEMERLANG

KERTAS 2BAHASA ARAB TINGGI

SOALAN PERTAMA :

:

LANGKAH-LANGKAH MENULIS KARANGAN CEMERLANG

. Sebelum memilih tajuk pastikan anda mempunyai pengetahuan yang cukup tentang jenis-jenis,bentuk dan isi-isi karangan .

. Anda hendaklah cuba memahami kehendak setiap tajuk.

. Pilih tajuk yang anda kuasai bentuk dan isi-isinya.

. Gariskan kata kunci yang terdapat di dalam tajuk

: ... ///Pastikan perbezaan arahan yang terdapat di dalam tajuk seperti tuliskan laporan/bincangkan/ceritakan/tuliskan respon .

. Tuliskan isi-isi penting mengikut bahagian-bahagiannya pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. seperti

. Anda hendaklah menulis karangan yang mempunyai isi yang berkait. Anda mesti memastikan karangan anda mempunyai 5 isi penting selain dari pendahuluan dan penutup.

.

.

Jauhkan dari mengulang isi yang sama lebih dari sekali walaupun dengan menggunakan perkataan-perkataan baru.

10

Anda hendaklah memastikan bilangan perkataan karangan tidak kurang dari 150 patah perkataan atau lebih dari 150 perkataan kerana perbendaharaan kata yang pelbagai membantu anda untuk mendapatkan markah yang baik.

.

Peringatan : Jangan sekali-kali anda mengabaikan bahagian ini kerana ia merupakan bahagian yang amat penting ! PERATURAN PEMARKAHAN KARANGAN Bahagian Perbendaharaan Kata Nahu Uslub Kesinambungan Isi Jumlah Cemerlang 10 / 11 / 12 7/8 5 5 Sederhana 6/7/8/9 4/5/6 3/4 3/4 30 Lemah 5 3 2 2

SOALAN KEDUA : a)

:

LANGKAH-LANGKAH MENJAWAB KEFAHAMAN CEMERLANG1. Membaca petikan dan memahami isi kandungan petikan seperti tajuk, tempat, masa, bagaimana, siapa dan apa. 2. Memahami kehendak soalan dan di perenggan mana jawapan itu terletak bersama kata kunci. 3. Menulis jawapan yang tepat iaitu mengandungi jawapan pendahuluan serta tidak berlebihan, kurang isi atau tergantung. Ini akan menyebabkan calon tidak mendapat markah yang maksimum. 4. Tulis nombor soalan dan tulis jawapan pendahuluan meskipun tidak pasti jawapan sebenar bagi mengelakkan markah kosong.

11

PERATURAN PEMARKAHAN KEFAHAMAN Bahagian Kefahaman Cemerlang 3 Sederhana 1-2 Lemah 0

b)

:

LANGKAH-LANGKAH MENJAWAB CEMERLANG1. Bagi pelajar yang baik penguasaan bahasa Arabnya, ia boleh membina ayat sendiri. 2. Bagi mendapatkan 5 markah, pelajar hendaklah membuat sekurangkurangnya 4 ayat yang mengandungi 6 hingga lapan perkataan bagi setiap 1 ayat dengan uslub yang baik. 3. Ucapan ini hendaklah mengandungi ucapan salam, nama penerima ucapan, kandungan ucapan dan penutup (doa / harapan). Contoh: 1. Ucapan salam 2. Nama penerima ucapan 3. Tujuan / Kandungan a. ucapan tahniah atau takziah / 4. Penutup Perasaan dan harapan.

:

. . :

. .

12

PERATURAN PEMARKAHAN Bahagian Ucapan Cemerlang 5 Sederhana 3-4 Lemah 1-2

SOALAN KETIGA @ KEEMPAT :a) b)

/ - 10 m

- 10 m ( / ) / c) - 10 md)

- 10 m

: LANGKAH-LANGKAH MENJAWAB CEMERLANG1. Pilih salah satu soalan antara soalan 3 atau 4 yang mampu dijawab dengan baik . 2. Bahagian Ungkapan ( )Beri jawapan mengikut situasi . 3. Bahagian Nahu bagi soalan 3 adalah berbentuk aplikasi contoh iaitu membina ayat berdasarkan arahan tertentu. 4. Bahagian Nahu bagi soalan 4 adalah berbentuk aplikasi contoh iaitu membina ayat berdasarkan rangkaikata atau perkataan. Perhatian : Bagi soalan rangkaikata, calon tidak boleh memisah rangkaikata menjadi dua perkataan. Ini akan mengakibatkan markah dipotong . 5. Bahagian Balaghah bagi soalan 3 dan 4 juga berbentuk apilkasi.

13

ANALISIS SOALAN KERTAS 2 )(BAHAGIAN KARANGAN

.

. / :

. .

14

. :

...

. /:

. :15

16

)(BAHAGIAN NAHU

)(BAHAGIAN BALAGHAH

. . . . . . .

. . . .

17

)(BAHAGIAN KATA HIKMAH & NUSUS

18

19

Rendah

/ / /

Sederhana

Tinggi

/

/

20

Rendah

Sederhana

/

Tinggi

Rendah Sederhana 21 Tinggi

/

Rendah Sederhana 22 Tinggi

23

24

:

25

/

( . :

26

(

.

( /

27

(

.

)( ) (

)( )( )(

28

. :

. :

29

. :

. :

.

. . : . . : : . .

. . :

. ) (. :

. . :

. . : . . : . . :

. . : 30

. . : . . : . . :

- . . - . . - - -

: . . ) ( ) ( ) ( . . . . . ) ( .31

_ _ _ ) (

) ( _ . _ . _ )( . . . . . =

32

= / / //)( / : )( () : )( ) ( )( ) ( : )( )( . (): ! ) ( ! )( ! ) ( ! ) ( ! ) ( !

33

)( () : ! ) ( ! ) ( ! ) ( ! ) ( ! : )( )----( )( : )( )(

34

35

36

-

-

- -

-

-

-

37

: - : : - :

- : - : - : - : - : - : - : - :

- : - : - : - : - : -

38

: : :

:

39

. . : ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . / ( ) . / ( ) . ( ) / .

:

40

) (

) (

) (

-

-

- - - - - - - -

- - - / - / - -

41

) (

) (

) (

) ( 42

) (

: / /

: / /

: / /

43

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _ _

44

Penulis mengeluarkan buku yang baru Penulis Ditulis

Pelajaran ditulis di atas papan putih Penulisan

Pelajar menulis pelajaran

Tulis

Penulisan karangan penting

Anak yang degil itu dipukul dengan tongkat Dipukul Pemukul budak akan dihukum

Merotan / Pukulan

Pemukul

Pukullah batu dengan tongkat kamu

Pukul

Merotan salah satu daripada cara mendidik

Tegahan Merokok adalah ditegah Ditegah

Malas adalah penghalang kejayaan Penghalang

Islam menegah wanita daripada bersolek

Tegah

Antara hak bapa menegah anakanaknya daripada melakukan maksiat

45

Jangan mencela saudara Muslim kamu Dicela Allah melaknat pencela Pencela

Orang yang berbuat maksiat dicela oleh Allah Celaan

Cela

Mencela ibu bapa merupakan dosa besar

Buah-buahan dimakan selepas makan tengahari Dimakan Pemakan yang baik tidak gopoh

Pemakan

Pemakanan

Makanlah apabila kamu lapar Makan

Pemakanan yang seimbang baik untuk kesihatan

Orang yang bertanya itu tidak tahu isi kandungan pelajaran Orang yang bertanya Bertanyalah kepada cerdik pandai sekiranya kamu tidak mengetahui

Soalan itu Separuh daripada jawapan Soalan

Kamu ditanya tentang tanggungjawab kamu

Ditanya

Tanya

46

Pembaca itu suka membaca buku cerita Pembaca Bacalah dengan nama Mu yang telah mencipta

Rencana itu dibaca dalam masa yang singkat Dibaca

Bacaan

Baca

Saya biasa membaca majalah pada waktu pagi

Allah telah menjanjikan balasan yang sempurna bagi orang-orang yang berbuat baik berjanji

Sahabat yang amanah menepati janjinya Janji Dijanjikan

Dua orang sahabat itu bertemu pada hari yang dijanjikan

Sebaik-baik orang yang berjanji adalah orang yang menepati janjinya

Orang yang berjanji

Sayur-sayuran dijual di pasar Dijual

Penjual suratkhabar bangun dari tidurnya pada awal pagi

Menjual / Jualan

Penjual Peniaga itu telah menjual barang keperluan rumah dengan harga yang murah

Jual

Menjual dadah adalah ditegah sama sekali

47

Kawan saya adalah pelontar peluru yang mahir Orang yang membuang / melontar Jemaah haji melontar jamrah pada 10 Zulhijjah

Sampah sarap di buang di jalanan Dibuang

Buang

Abang saya tidak pandai melontar Melontar / Lontaran

Imam pergi ke Masjid

Orang yang pergi

Pergilah ke perpustakaan untuk mengulangkaji

Pergi

Pergi

Pemuda pemudi lebih suka pergi ke tempat hiburan

Dia pulang ke kampungnya setiap minggu Orang yang pulang Pasukan bola sepak Negara kembali ke tanah air Pulang / Kembali

Setiap Muslim mestilah kembali Kepada ajaran Quran Kembali

48

Orang yang melepak menghabiskan masanya di kedai kopi Orang yang duduk Kanak-kanak duduk di atas permaidani

Duduk

Duduk

Orang-orang kampong suka duduk di bawah pokok pada waktu petang

Kegembiraan Bapa saudara saya adalah seorang yang ceria

Kegembiraan adalah tanda kebahagiaan

Orang yang gembira / ceria

Peserta gembira dengan kemenangannya dalam pertandingan

Gembira

49

Penerbit filem telah hadir ke pesta tahunan Penerbit / Pengeluar Keluarkan buku latihan kamu

Buku-buku teks yang lama dikeluarkan daripada stor Dikeluar

Mengeluarkan / Pengeluaran

Mengeluarkan

Kerajaan telah mengeluarkan mangsa-mangsa daripada kemelut

Pengetua sekolah dimuliakan oleh guru-guru dan para pelajar Dimuliakan Orang yang memuliakan tetamu disayangi oleh Allah

Anak yang soleh memuliakan orang tua

Pemuliaan / Keraian

Orang yang memuliakan

Memuliakan

Tetamu kehormat telah hadir ke majlis keraian

/ /

Orang yang berjihad berperang untuk meninggikan kalimah Allah Orang yang berjihad Berjihadlah dijalan Allah ! Berjihad

Jihad

Bermujahadah melawan nafsu adalah penting dalam pembinaan peribadi Muslim

50

Kecantikan semulajadi Malaysia diiktiraf oleh para pelancong asing Diiktiraf / Diakui Orang yang mengiktiraf / mengakui Muslim yang bertaubat sentiasa mengakui dosanya Orang ramai mengiktiraf kebijaksanaan Adi Putra

Pengiktirafan

Mengiktiraf

Hasil keluaran Malaysia telah mendapat pengiktirafan antarabangsa

Kita boleh melihat bangunan yang meletup dari jauh Letupan

Gunung berapi meletup di Indonesia

Meletup

Letupan yang dahsyat telah berlaku di pusat membeli belah

Berbalas

Orang-orang Muslim bertukartukar ucapan tahniah pada hari raya Orang yang bertukartukar

Para ulamak bertukar-tukar pendapat mereka dalam menyelesaikan masalah

Bertukar-tukar

Telah selesai pertukaran budaya antara dua negara Pertukaran

Kasih sayang antara kedua ibu bapa saling berbalas

51

Negara bertambah maju selepas kemerdekaan

Republik China dianggap sebagai sebuah Negara yang maju Maju Kemajuan

Maju

Negara kita menuju kemajuan yang hebat pada awal kurun ini

Bahan bantu mengajar yang moden digunakan dalam proses pengajaran Digunakan Kebanyakan pengguna telefon bimbit terdiri daripada kalangan remaja

Pengguna

Penulis telah menggunakan komputer untuk menulis rencana

Penggunaan

Menggunakan

Keburukan penggunaan Internet membawa kepada tersebarnya kemungkaran

52

/ /

53

54

/

/

55

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

-

-

-

56

57

58

/

-

-

-

59

: .

: .

. . . . . . . . . - .

:

:

60

61

62

/.

: .

: .

:

: .

63

( ) ( )

# # #

64

) ( ) ( # # #

65

- - - - -

[

- - - - - 66

[

- - - - - -

[

- . . - - - - - - - - [

- [email protected] - - - - - - - [

- . - - 67

[

- - -

- - " " - - - - - - - - - - - - - - - [ [

68

/

/

: : : :

. + + + + +

69

: . . . . . # # . .

-

-

70

/

/

71

-: : . . . . . . . . . . . " " . . . ! . . " "72

: -

. . . . . . . . .

-

73

" " " " " " " . : : : : # " # #

" # # . .

74

: . ( ( ( (

: .

75

( - - - - - - - - - # # # #

76

( - - - - - - - - - - - - - - - - # # " " " " #

77

-

- - - - -

# # # #

- - - - - - - -

# 78

- - -

- - - - - # # " "

79

.

:

: . . . . -

80

.

: .

:

81

( - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - " " " " " " " " " " # # # # # # # " "82

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . " " ". " . " " " " " . " # #

(

.

83

. : ( ) - - - - - - - - - - - - - ( ( ( ( ( ( " " .

" ( ( " ( ( ( ( ( (84

- - - - - - - - - - - - - -

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

#

( ( ( ( ( ( #

( (

( - - ( - - - - - - -

# ( (85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( ( ( (

# #

# ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( " " " "

86

)( )( ) ( )( )( )( ) ( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )( )(

87

KERTAS 2 )SOALAN 1 (PENULISAN KARANGAN . . . : . . . . . . : . . . ) ( . : . . : ) ( . ) ( . . )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

88

[. ] : ) ( . :

. ) ( . ) ( . :

. . . :

) ( . ) ( . ) ( 89

) ( . :

. . . )(

: . . . . : . ) ( . .

90

) ( . ) ( . . :

.) ( : . : "" . : ) ( . ) ( . . ) ( . .91

) ( . . . ) ( . " " : . . . . . . )( : : ) ( . ) ( . : . : . : ) - : ( . . ) : (

) ( " ". ) ( . : - -92

) ( . : . . . : ) ( . ) ( ) : ( ) ( .

. . ) ( . . : . . . ) ( : . . : ) ( . 93

) ( . ) ( . . ) ( .

:

. . ) ( . : . . : ) ( . 94

) ( . : . ) ( : . : ) : (. . . :95

. ) ( . .

. ) ( .

. ) ( . . : . . . . . ) ( : . . : ) ( . . ) ( ) ( . : :96

) ( . ) ( . . ) (

. : ) - : ( . . ) - : ( . ) - : ( . ) - : (

: . .

)( . . . . . . . 97

. . . . . . .

98

: . . . . . . . . ( ( (

(

( (

(

. . . . 99

. . . . . . " " . .

100

: . . . . (

( ( (

. . . . .

(

(

(

)( 101

.

-

. . . " : " .

.

- . .

- . . . - . . . - . 102

.

.

- . . .

- . . . : - . - ) // /( - . .103

: - - - . : - - - - - - - - - - - - .

- . . - .

- . . : - - - - - -. 104

- .

- ) : - -

.

(.

- : . : . . : : : : . - : - : . - . :

. : . : . : . - . . - " " . 105

.

: - - .

- : - - - . . - . ": " . 106

-

. . . - . .

. - .

.

107

Bapa menjadi contoh kepada anaknya. Pengorbanan ibu bapa penting ke atas setiap anak. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa perkara yang penting bagi setiap individu. Anak-anak hendaklah menghormati ibu bapa. Keluarga akan bahagia apabila semua ahli keluarga melaksanakan hak-haknya. Berusaha dengan bersungguh-sungguh sangat penting dalam hidup individu. Usaha menjamin kejayaan dengan izin Allah. Kita hendaklah menjauhkan diri dari sifat-sifat negatif. Mencontohi peribadi mulia sangat digalakkan Allah swt memuliakan dan menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kesenian yang baik seharusnya tidak memudaratkan manusia dan alam sekitar. Memelihara kecantikan alam semulajadi dan kebersihan adalah sangat dituntut. Pemuda tiang negara. Masa depan negara terletak di tangan para pemuda. Para pemuda yang menjauhkan dari gejala yang melalaikan adalah penting agar mereka dapat berkhimat kepada negara. Pergaulan yang baik menguatkan ikatan perhubungan sesama manusia. Islam memerintahkan umatnya agar melaksanakan pergaulan baik bagi mengukuhkan hubungan sesama mereka. Buruk pergaulan akan membawa kepada perpecahan dan pergaduhan sesama manusia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumahku syurgaku.

Kemasyhuran buah kesungguhan (hasil usaha gigih)

Rahsia kesenian itu mencantikkan alam semulajadi

Golongan muda merupakan aset dan pencetus revolusi

Baik pergaulan membawa kasih sayang berterusan

108

Rakyat menjadi baik kerana pemimpinnya baik. Pemimpin yang adil membimbing manusia ke arah kejayaan dan jalan yang benar. Rahsia kejayaan sesuatu umat bergantung kepada kerjasama yang utuh di kalangan para pemimpin. Bersegera ke arah kebaikan serta amalanamalan soleh akan mendapat keredhaan Allah. Orang yang awal mengerjakan kebajikan mengetahui halatuju mereka. Bersegera membuat kebaikan adalah ciri-ciri orang yang cemerlang di dunia dan akhirat.

. . . . . .

Rakyat baik apabila pemimpin baik

Berlumbalumbalah ke arah kebaikan

Kecemerlangan penting untuk mendapatkan kemuliaan. Sesiapa yang mahu hidup gembira perlulah ada komitmen dan kesungguhan yang berterusan. Generasi kini perlu menjaga semangat perpaduan yangg telah diasaskan oleh generasi terdahulu. Mempelajari bahasa asing menambah pengetahuan seseorang. Mahir dalam bahasa asing akan terhindar daripada tipu helah dan penipuan. Mempelajari bahasa asing fardhu kifayah.

. . . . . .

Kemuliaan itu naungan kecemerlangan

Kemampuan pelbagai bahasa banyak faedahnya

109

Hak-hak jiran banyak. Memilih jiran yang baik lebih penting sebelum memilih rumah. Kebahagiaan manusia akan tercapai apabila mereka yang mempunyai hubungan baik sesama manusia terutamanya jiran.

. . .

Jiran sebelum rumah

Kita hidup atas dunia yang cantik ini sejak kecil lagi. Semakin kita membesar semakin bumi ditimpa kehancuran alam semula jadi. Manusia yang cetek pengetahuan alam sekitar akan mengurus bumi sesuka hati mereka. Kita mesti bekerja bersungguh sungguh semasa hidup di dunia. Manusia tidak boleh malas dalam beribadah. Berpegang teguh atas suruhan agama menjamin kebahagiaan di dunia. Kalau manusia tidak bersepakat dalam perhubungan dan persahabatan, maka tunggulah kehancuran. Manusia lemah bila bersendirian sebaliknya menjadi kuat bila bersatu. Sesungguhnya Islam menyeru kepada penyatuan ummah dan mencegah dari perpecahan. Kita hendaklah bergaul dengan baik sebagaimana kita suka orang lain bergaul baik terhadap kita. Kita hendaklah menghormati hak orang lain dan elakkan daripada kezaliman. Kita hendaklah menjaga adab ketika bercakap dan tidak bercakap perkara yang tidak memberi faedah

. . .

Kerosakan terjadi akibat tangan-tangan manusia

.

Alangkah baiknya apabila agama dan dunia bersatu

. .

. . . . . .

Andai tiada keharmonian hancurlah manusia

Bergaullah dengan manusia sebagaimana kamu suka mereka bergaul dengan kamu

110

: . . . .

)(

! .

. . . . . / . . . . . . ! . . ! 111

. . .

. . . . . . .

. . ..

. . ! ! . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

112

: )(

/ !

""

)( : . . . . . . . 113

.

.

)( : . . . . . . . . . . )( )( )( )( )(

)( :) ( . ) ( . . ) ( . ) ( ) ( . / / /. .114

. . .

: )( )( )( )( )(

)(

: )( )( )( )( )(

)(

: 115

)(

)( )( )( )( )(

:) ( )( )( )( )(

)(

: )( )( )( )( )(

)(

: )( )( )( )( )(

)(

:) ( ) ( ) ( 116

)(

) ( ) (

: )( )( )( )( )(

)(

: )( )( )( )( )(

)(

: )( )( )( )( )(

)(

:) ( 117

)(

)( )( )( )(

: )( )( )( )( )(

)(

:) ( ) ( ) ( ) ( ) (

)(

:) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 118

)(

: )( )( )( )(

)(

) (

:) ( )( )( )( )(

)(

:) ( 119

)(

)( )( )( )(

:)( )( )( )(

)(

) (

:) ( ) ( ) ( ) ( ) (

)(

:) ( ) ( ) ( ) ( ) (

)(

: )( )( )( )( )(

)(

: ) ( ) ( 120

)(

) ( ) ( ) ( : ) ( )( )( )( )( )(

)( :) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( .

)( : . . . . )( )( )( )(

) ( .121

)( :) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( .

)( : . ! . . . )( )( )( )( )(

)( :) ( . . ) (

) ( . . ) ( ) ( ! .

)( : . )( ) ( .122

. ) ( ) ( ! . ) ( ! .

)( : . . . . ! . )( )( )( )( )(

)( :) ( . ) ( . ) ( ! ) ( . ) ( ! .

)( :) ( ! . ) ( ) ( .

) ( . ) ( ! .123

)( :) ( . ! . . . . )( )( )( )(

)( :) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( ! .

)( : . . . . . )( )( )( )( )(

)( :) ( . ) ( .124

) ( ! . ) ( . ) (

)( : )( )( )( )( )(

. . . . .

)( : )( )( )( )(

) ( 125

. . . . .

)( :) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( : )( )( )( )( )(

)( : ) ( ) (

126

) ( ) ( ) (

)( : )( )( )( )( )(

)( : )( )( )( )( )(

)( :) ( ) ( ) ( ) ( ) (

127

)( : )( )( )( )( )(

)( : ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

)( : )( )( )( )( )(

)( : 128

)( )( )( )(

) ( )( : )( )( )( )( )(

: )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( : )( )( )( )( )( )(

: )( ) ( ) (

129

) ( ) ( ) (

: )( )( )( )( )( )(

: )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

. . . .

)( :)( )( )( )(

) ( .

130

)( : . . . . )( )( )( )(

) ( .

131

132

: ) ( ________ . ) ( ________ . ) ( ________ . ) ( ________. : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( .

. . . . .

: ) ( .133

. . . . .

)( )( )( )( )(

: ) ( . ) ( . . ) ( : . ) ( ) ( . ) ( . . )( . ) ( . . . . .

134

: ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . )( : ________. ) ( ) ( ________ . ) ( ________. ) ( ________. ) ( ________ . : . ) ( . ) ( . ) ( ) ( . ) ( . . . .135

. . : . ) ( . ) ( ) ( . . ) ( . ) ( : ) ( ________ . ________. ) ( ________ . ) ( ________ . ) ( ) ( ________ . : ) ( . . . . . 136

)( )( )( )(

. . . . . : ) ( __________ . ) ( __________ . ) ( __________ ) ( __________ . ) ( __________ . ) ( __________ : ) ( . . . . . )( )( )( )(

: ) ( . ) ( . ) ( .137

) ( . ) ( . . . . . . : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . : ) ( "" . ) ( " " . ) ( "" . . ) ( "" ) ( "" .

138

: ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . : ) ( . ) ( . . ) ( ) ( . ) ( . : ) ( . ) ( . . ) ( . )( ) ( .

: ) ( . . ) ( 139

. . . .

)( )( )( )(

: ________. ________. ________. ________. ________. : ________ ) .( ________ ) .( ! ________ )( ! ________ ) .( ________ ) .( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

) ( . . ) ( 140

: ) ( ! . . ) (

) ( : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . ) ( : ) ( . ) ( . ) ( . . )( . )( . . . . . : ) ( .141

. . . .

)( )( )( )(

: ) ( . . . . )( )( )( )(

: ) - - - ( ________ . ________ . . ________ ________ . ________ . )( )( )( )( )(

) ( . ) ( . . )( 142

: . ) (

) ( . : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . : ) ( . . ) ( ) ( . ) ( "". ) ( .

143

: ) ( ! . ) ( ! ) ( . ) ( ! . ) ( ! . : ) ( ! . . ) ( ! ) ( ! . ) ( ! ) ( ! . : ) ( ! . ) ( ! . ) ( ! . ) ( ! . ) ( ! . : ) ( .144

. . . .

)( )( )( )(

: ! . . . . . )( )( )( )( )(

: ) - - - - ( ) ( ________ . . ) ( ________ ) ( ________ . ) ( ________ . ________ . ) (

145

: ) ( . ) ( . . ) ( ) ( . ) ( . . ) ( ) ( . . ) ( ) ( . ) ( . : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . )( ) ( .146

) ( . ) ( . : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . ) ( ) ( . ) ( . ) ( . : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( .147

) ( . ) ( . ) ( . ) ( . : ) ( . . ) ( ) ( . . . . . . . . )( )( )( )( )( )( )( : ) ( _________ ) . ( ) _________ ( ) . ( ) ( ________ ) . ( ( ) _________ ( ) . ) ( _________ ) . (148

_________ ) . ( _________ ) . ( _________ ) . ( _________ ) . ( _________ ) . (

)( )( )( )( )(

: ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . . . . . . : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . ) ( 149

)( )( )( )( )( )(

. . . . .

)( )( )( )( )(

: ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . . . . . . : ) ( _________ . ) ( _________ . ) _________ ( . . ) ( _________ ) ( _________ .150

)( )( )( )( )( )(

_________ . _________ . _________ . _________ . _________.

)( )( )( )( )(

: ) ( _________ ) . ( _________ ) . ( ) ( ) ( _________ ) . ( ( ) ( _________ ) . _________ ) . ( _________ ) . ( _________ ) . ( _________ ) ( _________ ) . ( _________ ) . ( )( )( )( )( )( )(

: ) ( __________ . ) ( __________ . ) __________ ( . ) ( __________ . ) ( __________.151

) ( _________. ) ( _________ . ) ( _________ ! . ) ( _________ . ) ( _________ . : ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . . ) ( ) ( .

152

: . . . . . )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( : . . . . . ) ( )( ) ( )( ) (

)( )(

153

)( )( )( : ___________. ____________ . )( )(

) ( ________________ . ) ( ______________ . ) ( _________ . : ) ( . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________: )( )( )( )(

154

: . _______________________: . _______________________: . _______________________: . )( )( )( )(

_______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: : . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________:155

)( )( )( )( )(

: . ) ( _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: :

) ( . _____________________ : ) ( . _____________________ :

) ( . ____________________ : ) ( . ____________________ : ) ( . ____________________ :

156

: . _______________________: . _______________________: . _______________________: . )( )( )( )(

_______________________: ) ( . _______________________: : . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________: )( )( )( )( )(

157

. ________________________: . _______________________: : . ____________________________ : . ____________________________ :

: )(

)( )( )(

: . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________: . _______________________: .158

)( )( )( )( )( )( )(

_______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: : ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: : ) ( . ____________________________ : ) ( .159

____________________________ : ) ( . ____________________________ : ) ( . ____________________________ : ) ( . ____________________________: : " ". _______________________: " ". _______________________: !. _______________________: . _______________________: )( )( )( )(

) ( . _______________________: :

___________________ : ) ( . ___________________ :160

. ) (

)(

___________________ : ) ( . ___________________ : ) ( . ___________________ : : " ". _______________________: ". _______________________: . _______________________: ! . _______________________: . _______________________: )( )( )( )( )(

: ". )" ( _______________________: ) ( . _______________________: ) ( .161

_______________________: ) ( . _______________________: )" ( ". _______________________: ) ( . _______________________: : ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: : ) ( . _______________________: ) ( . _______________________:162

) ( . _______________________: ) ( _______________________: ) ( _______________________: : )" ( ". _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( ** . _______________________: ) ( _______________________: : ** ) ( _______________________: ) ( . _______________________:163

** ) ( _______________________: . ) ( _______________________: )" ( ". _______________________: : " ". _______________________: ". _______________________: . _______________________: . _______________________: : . _______________________: )( )( )( )( )(

: ) ( . . )( ) ( . ) ( . ) ( .164

)( )( )( )( )(

: " ". _______________________: " ". _______________________: " ". _______________________: " ". _______________________: " ". _______________________: )( )( )( )( )(

: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________:165

) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( : .. _______________________: : )" ( ". _______________________: )" ( ". _______________________: " ". _______________________: " ". _______________________: " ". _______________________: " ". _______________________: )( )( )( )(

166

: " ___________ ". ____________ . __________ . ___________. _________. )( )( )( )( )( : )" ( ". _______________________: " ". _______________________: .. _______________________: . _______________________: . : _______________________: )( )( )( )(

: )" ( ". _______________________: ) ( . _______________________:167

) ( . _______________________: ) ( . _______________________: ) ( ** _______________________: ) ( ** _______________________:

168

: . . . : . . " " : : . . . . : . . 169

)( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

. : . . . . . : . . . : ) ( ) ( ) ( . )( )( )( )(

: : . .

170

: . : . . . . . : ) ( . )( )( )( )( )( )(

: : . . 171

. . . . . . . . : ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( .

172

)( : . . . . . . . . )( )( )( )( )(

173

Bapa menjadi contoh kepada anaknya. Tanggungjawab ibu bapa penting ke atas setiap anak.

Berusaha dengan bersungguh-sungguh sangat penting. Usaha tangga kejayaan Jauhi sifat-sifat negatif Mencontohi peribadi mulia sangat digalakkan

. . . . . . .

Allah swt memuliakan dan menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kesenian yang baik seharusnya tidak memudaratkan manusia dan alam sekitar. Memelihara kecantikan alam semulajadi dan kebersihan adalah sangat dituntut.

Pemuda tiang negara Masa depan negara terletak di tangan para pemuda. Para pemuda yang menjauhkan dari gejala yang melalaikan adalah penting agar mereka dapat berkhidmat kepada negara.

Pergaulan yang baik menguatkan ikatan perhubungan sesama manusia Islam memerintahkan umatnya agar melaksanakan pergaulan baik sesama mereka. Buruk pergaulan akan membawa kepada perpecahan dan pergaduhan sesama manusia.

174

Rakyat menjadi baik kerana pemimpinnya baik. Pemimpin yang adil membimbing manusia ke arah kejayaan dan jalan yang benar. Rahsia kejayaan sesuatu umat bergantung kepada kerjasama yang utuh di kalangan para pemimpin.

. .

Bersegera ke arah kebaikan serta amalan amalan soleh akan mendapat keredhaan Allah. Orang yang awal mengerjakan kebajikan mengetahui halatuju mereka. Bersegera membuat kaebaikan adalah ciriciri orang yang cemerlang di dunia dan akhirat.

Kecemerlangan penting untuk mendapatkan kemuliaan Sesiapa yang mahu hidup gembira perlulah ada komitmen dan kesungguhan yang berterusan. Generasi kini perlu menjaga semangat perpaduan yangg telah diasaskan oleh generasi terdahulu. Mempelajari bahasa asing menambah pengetahuan seseorang. Mahir dalam bahasa asing akan terhindar daripada tipu helah dan penipuan. Mempelajari bahasa asing fardhu kifayah. Hak-hak jiran banyak. Memilih jiran yang baik lebih penting sebelum memilih rumah. Kebahagiaan manusia akan tercapai apabila mereka yang mempunyai hubungan baik sesama manusia terutamanya jiran. Kita hidup atas dunia yang cantik ini sejak kecil lagi. Semakin kita membesar semakin bumi ditimpa kehancuran alam semula jadi. Manusia yang cetek pengetahuan alam sekitar akan mengurus bumi sesuka hati mereka. Kita mesti bekerja bersungguh sungguh semasa hidup di dunia. Manusia tidak boleh malas dalam beribadah. Berpegang teguh atas suruhan agama menjamin kebahagiaan di dunia.

175

Kalau manusia tidak bersepakat dalam perhubungan dan persahabatan maka tunggulah kehancuran. Manusia lemah bila bersendirian sebaliknya menjadi kuat bila bersatu. Sesungguhnya Islam menyeru kepada penyatuan ummah dan mencegah dari perpecahan. Kita hendaklah bergaul dengan baik sebagaimana kita suka orang lain bergaul baik terhadap kita. Kita hendaklah menghormati hak orang lain dan elakkan daripada kezaliman. Kita hendaklah menjaga adab ketika bercakap dan tidak bercakap perkara yang tidak memberi faedah

. . . . . )( )( )( )( )(

. ) ( ) ( . : . . . . . . . . . . : 176

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )(

: . )( )( )( . . )( )(

:177

. . . . .

)( )( )( )( )(

: ) ( ) ( ) ( )( ) ( : ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( : ) ( ) ( ) (178

) ( ) ( : ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( : : ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( :179

)( )( )( )( )(

)( )( )( )( )(

: )( )( )( )( )(

: )( )( )( )( )(

180