Pahang JUJ 2012 SPM P.Akaun

  • View
    811

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Pahang JUJ 2012 SPM P.Akaun

PROJEK JAWBAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012PERKONGSIAN IDEA 1. ENCIK ALI BIN UMAR 2. CIK HAJAH SALINA BT. DAUD 3. ENCIK HASMADI BIN ABD WAHAB 4. ENCIK MOHD HAMDAN BIN ISMAIL 5. ENCIK SABARUDIN BIN ABD WAHAB 6. PUAN HJH NOR ASMARA BT ISHAKKANDUNGANBil Isi Kandungan 1. Format Pentaksiran Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan 2. Panduan menjawab soalan 3. Contoh modul kendiri pelajar 4. Contoh soalan Kertas 1 5. Contoh soalan kertas 2 SPM 6. Contoh soalan tingkatan 4 7. Panduan Penyediaan Soalan Kertas 2 Muka surat 3-4 5-8 9 - 11 12 - 18 19 - 36 37 - 44 45 - 56103756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN 3756 ( MULAI SPM 2011 )BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen 2 3 Jenis Item Bilangan Soalan KERTAS 1 (3756/1) Ujian Objektif Aneka Pilihan dan Gabungan 40 Soalan ( Jawab Semua ) KERTAS 2 (3756/2) Ujian Subjektif Respons Terhad dan Struktur Bahagian A 3 Soalan (Jawab Semua) (60 markah) Bahagian B 3 Soalan (Pilih 2) (40markah) Bahagian A Jumlah Markah 60 Bahagian B Jumlah Markah 40 Jumlah Keseluruhan : 100 Tingkatan 4: (Ogos September) 5 Tempoh Ujian 1 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit Tingkatan 5: (April Mei) Pengetahuan & Kefahaman -10% Kemahiran - 80 % Aplikasi Analisis Membuat keputusan Kemahiran TMK Nilai -10% Kertas 3 Tugasan Menyelesaikan tugasan menggunakan kemudahan ICT Dua Tugasan: Tingkatan 4- 1 tugasan Tingkatan 5 1 tugasan4Jumlah Markah40 item20%6Wajaran KonstrukPengetahuan & Kefahaman 70% Kemahiran - 30 %Pengetahuan & Kefahaman 10% Kemahiran - 90 %Aplikasi Analisis Membuat keputusan11 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 20127Cakupan KonteksSemua bidang pembelajaran dari ting 4 dan ting 5Semua bidang pembelajaran dari ting 4 dan ting 5Tingkatan 4. Penyediaan dokumen perniagaan dan akaun penamat Tingkatan 5 Penyediaan satu set akaun yang lengkap8Aras Kesukaran Rendah R Sederhana S Tinggi Alatan TambahanR:S:T=6:3:1R:S :T=4:3:3 KeseluruhanR:S:T=5:3:29a. Kalkulator Saintifika. Kalkulator Saintifik b. Buku Tunai c. Jurnal d. Lejar12 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PANDUAN PENTING MENJAWAB SOALANTeknik Menjawab Kertas 1 1 Baca soalan dengan teliti kerana masa yang diberikan 1 jam 15 minit adalah mencukupi. Masa untuk menjawab satu soalan tidak lebih daripada 1.8 minit. 2 Terdapat empat pilihan jawapan yang mengelirukan, oleh itu calon perlu berhatihati semasa memilih jawapan. 3 Gunakan teknik singkir bagi menjawab soalan aneka gabungan. 4 Calon perlu menjawab soalan yang anda tahu dahulu dan diikuti dengan soalan yang sukar. 5 Para pelajar dinasihatkan mengulang kaji semua topik tingkatan 4 dan 5. 6 Banyakkan latih tubi dengan merujuk buku contoh jawapan. 7 Jawapan A,B,C,D bagi satu set soalan adalah seimbang. Contoh soalan aneka pilihan: Antara pernyataan-pernyataan berikut, yang manakah bukan ciri-ciri syarikat sendirian berhad? A Saham tidak boleh disenaraikan di bursa saham B Saham tidak boleh dipindah milik dengan bebas C Bilangan pemegamg saham adalah melebihi 50 orang D Tidak boleh menerbitkan saham kepada orang ramai Contoh so alan aneka gabungan Manakah antara maklumat berikut terdapat dalam belanjawan tunai? I Punca pendapatan, jumlah dan bila wang diterima II Jumlah aset dan liabiliti sesebuah perniagaan III Jenis perbelanjaan, jumlah dan bila wang akan dibayar IV Jumlah baki tunai dan baki bank sesebuah perniagaan II dan III II dan IV Kenal pasti satu jawapan yang tidak tepat, iaitu pilihan III. Oleh yang demikian jawapan A dan C hendaklah disingkirkan. Calon hanya perlu mempertimbangkan pilihan I dan II sahaja. A I dan III B I dan IV C D13 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Kertas 2 1. 2. 3. Jawab semua soalan di Bahagian A Pilih dua soalan di Bahagian B yang mudah bagi calon.Elakkan daripada tersalah pilih soalan. Calon dinasihatkan menjawab mengikut masa yang diperuntukan di bawah: Soalan 1 2 3 4 5 6 Semakan Jumlah 4. 5. 6. 7. 8. 9. Peruntukan Masa 10 Minit 37 Minit 37 Minit 30 Minit 30 Minit 30 Minit 06 Minit 150MinitJawab soalan yang mudah terlebih dahulu. Jalan kerja hendaklah ditunjukkan pada kertas jawapan lain dan dikepilkan bersama. Pastikan butiran dan angka pada baris yang sama Calon tidak digalakkan mengguna `liquid paper` Batalkan jawapan yang salah dengan pen . Setiap soalan hendaklah dimulakan dengan helaian baru.KELEMAHAN CALON SECARA UMUM 1. 2. 3. 4. 5. Tidak menguasai prinsip catatan bergu dengan baik menyebabkan tidak mendapat markah yang baik di Lejar. Lemah dalam mengklasifikasi butiran aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja. Lemah dalam persembahan format seperti Buku Tunai, Jurnal, Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira Tidak ingat atau hafal butiran untuk Penyata Pendapatan dan Kunci Kira- Kira sama ada untuk milikan tunggal, perkongsian, serta kelab dan persatuan. Terlalu bergantung kepada soalan ramalan sehingga mengabaikan topiktopik lain. Kesilapan butiran14 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012xxxxxCONTOH FORMAT PENYATA PENDAPATAN (PP) Perniagaan Mawar Merah Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir.. .. RM Jualan (-) Pul. Jualan (-) Dis. Diberi Kos Jualan: Stok Awal Belian (-) Pul. Belian (-) Dis. Diterima (+) Angkutan Masuk (-) Stok Akhir Kos Jualan Untung/Rugi kasar (+) Hasil: Komisen diterima Hutang ragu (-) Belanja: Sewa susut nilai perabot Gaji Insurans Hutang lapuk Angkutan Keluar Untung Bersih xx xx xxx xxx xx xx xx xx xx xx Operasi tolak mesti betul Jika ditambah dgn hasil, semua belanja salah xx xx x x xx x - Belian tidak boleh di campur terus dgn Stok.Awal - Butiran belian tidak boleh selajur dgn Stok.Awal dan Stok Akhir RM RM xx x x xxButiran Hasil- mesti di atas dan ada operasi tolakxx xx xx xx xxxSemua komponen hasil mesti ditambah dgn UK. Tidak boleh diletak di bawah belanjaxxx xxx15 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012A. FORMAT KUNCI KIRA- KIRA Perniagan Mawar Merah Kunci Kira-Kira pada ............. RM Aset Bukan Semasa Tanah dan bangunan Kenderaan xxx (-) Susut nilai terkumpul xx Aset Semasa: Stok Penghutang (-) PH Ragu Hasil terakru Belanja terdahulu Bank Tunai (-) Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraf Bank Belanja Terakru Hasil Terdahulu Modal Kerja RM xx xx xxx RM Mesti ada operasi tolak yg betulxx xx x xx xx xx xx xx xxx xx xx xx xx- Aset. Semasa mesti tolak Liabiliti. semasa untuk dapat Modal Kerja - Butiran mesti betul - Butiran dan Angka Modal Kerja mesti betul untuk dapat markahxxx xx xxxEkuiti Pemilik: Modal Awal (+) Untung Bersih (-) Ambilan Liabiliti Bukan Semasa Pinjamanxx xx xx xx xxx xx xxx- Operasi tambah dan tolak mesti betul16 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012LATIHAN KENDIRI Lengkapkan Jadual dibawah dengan ciri-ciri organisasi perniagaan. (buku teks ms.18) Aspek Milikan Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Berhad Koperasi12Modal3Hayat perniagaan Penubuhan45Liabiliti/ tanggungan6Pengurusan17 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWBAB UNTUK JAYA (JUJ) 20127 Keuntungan8CukaiPENDEDAHAN KEPADA PENYATA KEWANGAN (Rujuk buku teks m/s 2-3) Lengkapkan jadual di bawah untuk menerangkan tentang penyata kewangan Penyata Pendapatan Kunci kira-kira Tajuk Tujuan penyediaan KomponenPihak yang berkepentingan dalam Penyata Kewangan (buku teks ms. 5) Pihak berkepentingan Pemilik perniagaan Pihak Pengurusan Bank Pemiutang Lembaga Hasil Dalam Negeri Bakal pelabur TujuannyaKonsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan. (buku teks ms.26 - 29) Konsep Asas Perakaunan Usaha berterusan MaksudEntiti BerasinganKetekalanMaterialitiWang sebagai ukuranKonservatismeTempoh PerakaunanKos sejarahCatatan berguAsas Perakaunan Akruan12 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Merujuk kepada situasi di bawah, nyatakan konsep perakaunan yang diamalkan oleh peniaga. Situasi (a) (b) Insurans nyawa peribadi yang dibayar oleh peniaga tidak direkodkan dalam buku perniagaan. Laporan kewangan disediakan bagi urus niaga yang berlaku dari 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2012. Perniagaan akan terus beroperasi untuk satu tempoh masa yang tidak ditetapkan. (d) Peniaga telah membeli 30 pasang kasut bola bernilai RM1 500. Dalam buku akaunnya beliau merekod sebanyak RM1 500 dan bukannya bilangan kasut bola yang dibeli. (e) Sewa dibayar terdahulu dan faedah belum diterima diambil kira untuk menentukan keuntungan bagi sesuatu tempoh perakaunan. (f) (g) (h) Aset bukan semasa direkodkan pada harga kos walaupun harga pasaran telah berubah. Encik Ali telah mendebitkan Akaun Perabot yang dibeli dan megkreditkan Akaun Tunai Perniagaan Duku telah menetapkan pengiraan susut nilai terkumpul mengikut kaedah baki berkurangan Pemilik perniagaan merupakan dua pihak yang berasingan. Butiran yang memberi kesan kepada penyata kewangan dianggap material dan direkodkan dalam penyata kewangan. (k) Hasil dan untung perniagaan yang benar-benar berlaku sahaja akan direkodkan. Hanya jangkaan kerugian diambilkira. Jangkaan keuntungan diabaikan . 13 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 Konsep(i) (j)(l) Semua hasil dipadankan dengan belanja dalam sesuatu tempoh perakaunan untuk mengira keuntungan bagi tempoh berkenaan.Klasifikasikan item-item berikut mengikut jenis-jenisnya. Contoh aset semasa, aset bukan semasa, liabiliti semasa, liabiliti bukan semasa, hasil, belanja,ekuiti pemilik. Klasifikasi Item Akaun Item Klasifikasi Akaun 1) Faedah atas simpanan 2) Faedah atas pinjaman 3) Pinjaman jangka panjang 4) Pinjaman jangka pendek 5) Simpanan tetap melebihi 1 tahun 6) Simpanan tetap kurang 1 tahun 7) Diskaun diterima 8) Overderaf bank 9) Pemiutang 10) Penghutang 11) Tunai di tangan 12) Tunai di bank 13) Komisen diterima 14) Dividen Pelaburan 15) Sewa 14 16) Kenderaan 17) Premis 18) Alat tulis 19) Perabot 20) Alatan Pejabat 21) Lengkapan 22) Gaji dan Upah 23) Insurans 24) Belanja Am 25) Stok alat tulis 26) Stok akhir 27) Hutang lapuk 28) Modal 29) Ambilan 30) untung bersih3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Apakah akaun-akaun yang didebitkan dan dikreditkan bagi urus niaga dibawah: Urus naiga 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Me