[Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

 • View
  183

 • Download
  68

Embed Size (px)

Text of [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

 • 1

  PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) NEGERI PAHANG

  2012

  DIUSAHAKAN OLEH: FASILITATOR PEND. ISLAM

  JUJ PHG

  GHAZALI BIN IBRAHIM SHARRUDIN BIN ABDULLAH PAREHAH BT ALIAS NOR AIDA BT IBRAHIM SH RUTHPAAIYAH BT SY YAHYA RASIDAH BT ZAKARIA

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • 2

  ISI KANDUNGAN MODUL BIL

  PERKARA

  Muka Surat

  1 FORMAT PEPERIKSAAN SPM 2

  2 ANALISIS TAJUK-TAJUK ( 2005 2009 ) 4 12

  3

  MAKLUMAT PENTING PEPERIKSAAN 13 15

  4 ISTILAH ARABI & PENGERTIAN (TING EMPAT & LIMA)

  16 - 31

  5 MODUL TOPIKAL ( KEMAHIRAN 1223/2 ) 1) KEMAHIRAN JAWI , 2) KEMAHIRAN TAJWID 3) KEMAHIRAN SUSUN 4) KEMAHIRAN TEMPAT KOSONG / PADANAN 5) KEFAHAMAN AL-QURAN 6) KEFAHAMAN HADIS

  32 - 36 37 - 45 46 - 59 60 - 71 72 - 118 119 - 129

  6 MODUL TOPIKAL ( ULUM AS-SYARIAH : 1223/1 ) AQIDAH, IBADAT MASALAH & HUKUM ADAB TAMADUN TOKOH

  130 167 168 192 193 195 196 236 237 - 272 273 - 311

  7 CONTOH SKRIP PELAJAR (CEMERLANG, SEDERHANA DAN LEMAH )

  312 - 318

  8 MODUL PERSEDIAAN SPM ( NOTA RINGKAS )

  319 - 344

  http://edu.joshuatly.com/

  http://fb.me/edu.joshuatly

 • 3

  FORMAT MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 2011

  Bil PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 1 Jenis

  Instrumen Ujian Objektif dan Subjektif Ujian Subjektif

  (Ayat dan hadis kefahaman, ayat hafazan, tajwid dan kemahiran

  jawi) 2 Jenis

  Item Bahagian A Ujian Objktif : Aneka pilihan dan mengisi tempat kosong Bahagian B Ujian subjektif : Respon terhad dan struktur

  Ujian subjektif : Respon terhad dan struktur

  3 Bilangan soalan

  Bahagian A 40 soalan ( 40 Markah ) (Jawab semua soalan ) Bahagian B Mengandungi 4 soalan (Jawab 3 soalan : soalan 1 dan 2 adalah wajib. Soalan ketiga pilih mana-mana soalan 3 atau 4 ( 60 markah )

  Mengandungi 5 soalan . Jawab semua .

  4 Jumlah Markah

  100 100

  5 Tempoh ujian

  2 jam 1 jam 40 minit

  6 Wajaran konstruk

  Pengetahuan : 50 % Pemahaman : 30 % Kemahiran : 20 %

  Pengetahuan : 50 % Pemahaman : 30 % Kemahiran : 20 %

  7 Cakupan Konteks

  Semua bidang pembelajaran Tingkatan 4 dan 5

  Semua bidang pembelajaran Tingkatan 4 dan 5

  8 Aras kesukaran

  Rendah R Sederhana S Tinggi T

  R S T : 5 3 2 R S T : 5 3 2

  9 Alatan Tambahan

  Tiada Tiada

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • 4

  ANALISIS TAJUK

  BAHAGIAN AQIDAH : TINGKATAN LIMA

  KONSEP IMAN

  0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  Tingkatan Iman Xb

  Xa Xa Xa

  Kemanisan Iman Xb

  Xa Xb

  Akidah Ahli Sunah Wal Jamaah X Xa Xa/b

  Xa Xa Xb

  Pengenalan / Prinsip Utama Xa Xb Perbezaan Muslim / Mukmin Kafir / Fasiq X Xa Xa Murtad / Munafiq Xb Xa Tidak beragama / Musyrik / Mulhid Xa Xa

  AJARAN SESAT

  Ciri dan contoh Xa Xa Xb/a

  Qadyani X Xa

  Bahai Xa

  Taslim Xb

  Syiah X Xa

  http://edu.joshuatly.com/

  http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5

  BAHAGIAN AQIDAH : TINGKATAN EMPAT

  TAJUK 0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  Perkara yang membatalkan Iman Pengertian / Keperluan Iman Syirik X Xa Xa Xa Xb/

  a Kufur Xb Xb Riddah / Murtad Xb Xa Xa Khurafat X Xa Xb Sihir X Xa Xa Xa Nifaq Xa Xa Kerosakkan Iman

  Dosa besar Pengertian / Kategori dan faktor Derhaka Ibubapa Xa Xb Menipu / berbohong Umpat / Fitnah Xa Dadah / Arak Xa X

  b Xa

  Zina / tuduh zina Xa Xa Xb Liwat / Mushaqah Xa Riba X Xa Xa Makan harta anak yatim Membunuh Lari dari medan perang Mencuri Xa

  Taubat Konsep / Dalil taubat Xa Cara-cara taubat Xb Xb Hikmah

  http://edu.joshuatly.com/

  http://fb.me/edu.joshuatly

 • 6

  IBADAT

  TINGKATAN EMPAT

  TAJUK

  0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  Sejarah / hikmah Upah Haji Xb Syarat wajib / Rukun / Perkara Wajib X Xa Xa Larangan dalam haji / umrah Xa Xa Miqat - zamani / makani X Xa Jamrah Xa Cara mengerjakan haji Ifrad / Tamattuk dan Qiran

  Xa Xa / b

  Dam X Xa Xa Wuquf Xa Xa Tawaf / Saie Xa Xb/

  a Xa Xa

  Sembelihan Rukun / syarat / sunat

  Xb

  Hikmah / falsafah Rukun dan syarat wajib / Sunat X Xa Hikmah Xb Perbezaan / persamaan X Xa

  Qurban Rukun / syarat / sunat. X Xa Hikmah / falsafah

  Aqiqah Rukun dan syarat wajib / Sunat X Xa Xa Hikmah Xa Xa Perbezaan / persamaan X Xb

  Muamalat : Xa Jual beli X Xa Xa Xa Sewaan X Xa Gadaian Xa Xb Syarikat X Xb Xa Xa Xa Saham Xa Xa Insurans Xa Hutang Piutang Xa Xa

  http://edu.joshuatly.com/

  http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7

  TINGKATAN LIMA

  TAJUK

  0 4

  0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  PERKAHWINAN

  Konsep , hukum,dan dalil X Xa Hikmah Perkahwinan X Xa Kaifiat Perkahwinan Pemilihan suami / isteri @ Mahram Xa Xb Syarat bakal suami isteri Meminang / melihat Xa Walimah al-urus Xa Rukun kahwin huraiannya Xa Xa Xa Saksi Wali Xb Ijab dan Qabul Xb Xa Mahar Xb Tanggjawab suami / isteri / bersama Xa Talak / hukum / Jenis X Xa Xa Xa Rujuk X Xb Xb Xb Eddah Xa Xa Xa Xa Xa Nusyuz X Xa Xa Xa Xa Fasakh X X

  b Xa

  Khuluk X Xa Xa Zihar Xa Xb Xa Lian X Xa Poligami X Xa Xb Mahkamah Syariah X Xa Xa Akta kekeluargaan Anak angkat Hadhonah Xa Xb

  http://edu.joshuatly.com/

  http://fb.me/edu.joshuatly

 • 8

  BAHAGIAN SIFAT / CARA HIDUP ISLAM

  TING. 4

  0 4

  0 5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  ADAB DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

  Adab berfikir X Xa Adab Berhias X Xb Xa Adab menjaga orang sakit X Xa Xb

  ADAB DALAM KEHIDUPAN BERSOSIAL Amar Makruf / Nahi Mungkar X Xa Xa Tempat reakrasi Xb Xa Kemudahan Awam X Xb Menziarahi Jenazah Xb

  ADAB TERHADAP ALLAH / RASUL Adab zikrullah Xa Xa Xa Adab menghormati Rasul X Xb Xb Xa

  TING 5 ADAB DLM KEHIDUPAN SEHARIAN

  Adab musafir X Xa Xa Xa Adab dengan Pemimpin/ Negara X Xb Xb Xb Adab Berjihad X Xb Xa Xa Xa

  ADAB DLM KEHIDUPAN BERSOSIAL Adab menjaga alam X Xa Xb Adab sedekah Xa Xa Xa Adab berjualbeli X Xa

  http://edu.joshuatly.com/

  http://fb.me/edu.joshuatly

 • 9

  BAHAGIAN TAMADUN / TOKOH TINGKATAN LIMA

  TAJUK

  04 05 06 07 08

  09

  10

  11

  KERAJAAN BANI ABBASIAH

  Faktor Perkembangan Xa Xb Perkembangan ilmu Pengetahuan X X Xa Xa Ketenteraan X Xa Xa Xa Pendidikan Xb Xa/

  b

  Perkembangan Ekonomi Xa Xa Xb Sains dan Teknologi X Xa Xb Kegemilangan Tamaddun Islam Xb

  /a

  Faktor Keunggulan Islam Faktor Kemerosotan Xa

  TOKOH

  Ibnu Sina X Xb Xa Xb Xa Ibnu Khaldun X Xa Xa Xb Jamaluddin Al-Afghani X Xa Xb/

  a Muhamad Abduh X Xa Xa Xb Xa Xb Hamka Xa Xa Xa Xa Syeikh Tahir Jalaludin X Xb

  PEMERINTAHAN KHULAFA AR-RASYIDIN

  Ciri kepimpinan X X Xb Xa Sistem pemerintahan X Xa Kesan / Perubahan X

  http://edu.joshuatly.com/

  http://fb.me/edu.joshuatly

 • 10

  TOKOH

  Abu Bakar as-Siddiq Xa Xa Xb Xa Xa Xb Umar Al-Khattab Xb Xa Xb Xb/

  a Xa

  Uthman ibnu Affan Xa Ali bin Abu Talib Xa

  KERAJAAN BANI UMAIYYAH Ketenteraan Xa Pendidikan Xa Xa Ekonomi X Xa Xa Xa Xa Faktor kegemilangan Xb Faktor Kemerosotan Xa

  TOKOH

  Imam abu Hanifah Xb Xa Xa Xb Imam Malik Xa Xa Xb Imam Syafie Xa Xb Xa Xb Xa Imam hanbali X Xa Imam Ghazali X Xb Xa Imam Bukhari Xa Xa Xb

  KEFAHAMAN AL-QURAN / HADIS ( TING ; 5 )

  KEFAHAMAN AL-QURAN 0

  5

  0 6

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  Layanan baik terhadap orang bukan islam ( at-Taubah:6)

  X X X

  Nabi Muhammad S.A.W. utusan Allah ( at-Taubah 125-126)

  X X

  Batas pergaulan (an-Nur: 31 ) X X X Hidayah Allah ( an-Nur : 35 ) X X X Peribadi Mukmin ( as-Sajdah : ) X X X Kemuliaan Al-Quran ( al-hasyr ) X X X

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • 11

  AYAT HAFAZAN

  0 7

  0 8

  0 9

  1 0

  1 1

  Nabi Muhammad S.A.W. utusan Allah ( at-Taubah 125-126)

  Baris Susun X

  Isi tempat

  X

  Hidayah Allah ( an-Nur : 35 ) Baris Susun

  Isi tempat

  X X

  Kemuliaan Al-Quran ( al-hasyr ) Baris Susun X

  Isi tempat

  X X

  KEFAHAMAN HADIS

  Kehidupan dunia ibarat seorang perantau X X X X

  X

  Orang beriman kekasih Allah X X X X

  KEFAHAMAN AL-QURAN ( TING 4 )

  KEFAHAMAN AL-QURAN 0

  5