Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

  • View
    2.255

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012

MODUL PRAKTIS BESTARI TINGKATAN 4 & 5

GUNALAH MODUL INI SEBAGAI LATIHAN PRAKTIS TOPIKAL SELEPAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

http://edu.joshuatly.com/ [Lihat halaman sebelah 1449/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 SULIT http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

Modul ini mengandungi 35 halaman bercetak.

http://edu.joshuatly.com/ [Lihat halaman sebelah 1449/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 SULIT http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT 1249/1 Sejarah Kertas 1 1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah Kertas 1 Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan 2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak termasuk muka surat depan. [Lihat sebelah SULIT yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 90

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Khalifatul Mukminin

1 I II III IV A B C D

Antara pemerintah berikut, yang manakah menggunakan gelaran di atas? Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin Sultan Iskandar Mahkota Alam Sultan Mahmud Shah Sultan Malik As-Salleh I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 197]

2 Melaka telah menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting di Asia Tenggara. Apakah saluran yang digunakan oleh Melaka untuk memainkan peranan tersebut? I Penaklukan wilayah kecil II Perkahwinan politik III Angkatan tentera yang kuat IV Kedudukannya sebagai Serambi Makkah A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 196]

3 Apakah perubahan yang dialami oleh institusi kesultanan di Asia Tenggara selepas kedatangan Islam? I Amalan jampi mantera tidak lagi diamalkan II Konsep dewa raja terus diamalkan III Sultan dianggap pemimpin orang mukmin IV Sultan menggunakan gelaran berunsur Islam A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 91

[Buku teks ms 196 dan 197]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Tuk Pulau Manis Tuk Pulau Condong Tuan Tabal

4 Apakah peranan tokoh-tokoh di atas dalam kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu? A Bertindak sebagai penasihat kepada sultan B Menjalankan tugas sebagai tok penggawa C Menguruskan pentadibiran peringkat jajahan D Menasihati sultan dalam hal-hal duniawi [Buku teks ms 197] 5 Apakah faktor yang mempengaruhi kelainan sistem pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan? A Amalan berkerajaannya menurut Melaka B Kemasukan pengaruh Bugis dari Sulawesi C Mendapat pengaruh daripada Adat Perpatih D Pemerintahnya berketurunan orang laut [Buku teks ms 197] 6 Pentadbiran sultan dalam kerajaan dibantu oleh lapisan pembesar yang menjadi orang kanan kepada sultan. Apakah gelaran jawatan yang diguna pakai oleh pembesar-pembesar tersebut? I Bendahara II Penghulu Bendahari III Tok Penghulu IV Tok Penggawa A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 197]

7 Dalam Kesultanan Melayu Melaka, golongan ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran kerajaan. Apakah gelaran yang diberi kepada golongan ulama tersebut? I Bilal II Pendeta III Maulana IV Sayid A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV yu. Modul Praktis Bestari. JUJ

[Buku teks ms 197] 92

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

8 Dalam kesultanan Melayu, konsep daulat telah diwujudkan oleh pihak pemerintah. Apakah tujuan diwujudkan konsep daulat itu? A Agar rakyat menghormati pemerintah tertinggi B Mengelakkan rakyat daripada terkena tulah C Menghapuskan pengaruh Hindu-Buddha D Mengiktiraf kedudukan para kerabat raja [Buku teks ms 197] 9 Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Alauddin Riayat Shah untuk memelihara keamanan di Melaka? A Membesarkan pasukan polis peronda B Menangkap pencuri yang bermaharaja lela C Mendirikan tempat berkawal di sekitar kota D Menutup pintu gerbang istana setiap malam [Buku teks ms 198] 10 Antara kenyataan berikut, yang manakah menerangkan pengertian konsep daulat? I Ikatan janji antara pemerintah dan rakyat jelata II Keturunan raja berasal dari nisab Iskandar Zulkarnain III Raja dianggap sebagai khalifah di bumi IV Sesiapa yang mengingkari raja akan kena tulah A B C D 11 I II III IV A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 197 dan 198]

Apakah amalan-amalan yang diadakan untuk mengukuhkan konsep daulat? Bahasa pengucapan Cara berpakaian Istiadat persandingan Susun lapis pembesar I dan II I dan IV II dan III III dan IV 93

[Buku teks ms 198]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

12 Adat Perpatih yang mempunyai pengaruh Minangkabau telah diamalkan di negeri-negeri tertentu di Tanah Melayu seperti: I Bahagian barat Johor II Bahagian selatan Melaka III Negeri Sembilan IV Wilayah Naning A B C D 13 I II III IV A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 198]

Apakah amalan masyarakat yang mengamalkan Adat Perpatih? anak lelaki mewarisi semua harta pusaka membunuh tak sengaja dikenakan diat mengamalkan prinsip musyawarah mengutamakan keturunan sebelah ibu I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

[Buku teks ms 198]

14 Antara pembesar berikut, yang manakah mempunyai kuasa untuk memilih Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan? A Buapak B Ketua Penghulu C Lembaga Berlapan D Undang Berempat [Buku teks ms 198] 15 Antara perkara berikut, yang manakah patut dipatuhi Ketua Adat yang melaksanakan Adat Temenggung? I Harta pusaka diberi kepada anak perempuan II Mengutamakan perut sebelah ibu III Perkahwinan diatur ikut hukum syarak IV Membahagikan harta mengikut hukum faraid A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 94

[Buku teks ms 198]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

16 I II III IV A B C D

Antara berikut, yang manakah tergolong dalam undang-undang bertulis? Hukum Mahkota Melaka Adat Temenggung Undang-Undang 99 Perak Undang-Undang Kedah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 198]

Undang-Undang Laut Melaka Hukum Kanun Melaka

17 Antara sistem perundangan berikut, yang manakah digubal berpandukan kedua-dua sumber perundangan di atas? A Hukum Kanun Manu B Undang-Undang Johor C Undang-Undang Pahang D Undang-Undang 99 Perak [Buku teks ms 200] 18 I II III IV A B C D Mengapakah masyarakat Melayu menggubal undang-undang bertulis? Menjamin keharmonian hidup bermasyarakat Menetapkan hukuman bagi setiap kesalahan Rukun hidup masyarakat menjadi mundur Mengelakkan penjajahan kuasa asing I dan II I dan IV II dan III III dan IV I II III IV

[Buku teks ms 198 dan 200]

Peranan dan tanggungjawab pihak pemerintah Larangan dalam kalangan anggota masyarakat Hukuman ke atas kesalahan di daratan Larangan mengamalkan riba dalam berniaga

19 Kaji kesemua pernyataan di atas. Perkara yang manakah diberi huraian dalam Hukum Kanun Melaka? A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV [Buku teks ms 200] yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 95

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

20 I II III IV A B C D 21 A B C D

Apakah pengaruh Islam ke atas insitusi kesultanan di negeri-negeri Melayu? Mengamalkan pemerintahan secara beraja Raja menggunakan gelaran berunsur Islam Raja berasal daripada keturunan titisan dewa Pemilihan ketua dimulakan dari peringkat bawah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 196 & 197]

Apakah gelaran pemimpin yang mengetuai pentadbiran peringkat kampung? Tok imam Tok mudin Tok penghulu Tok selampit [Buku teks ms 197]

Undang-Undang Laut Melaka Undang-Undang Pelabuhan Kedah

22 A B C D

Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh kerajaan Melayu? Kepesatan perkembangan perdagangan maritim Membanteras kegiatan lanun yang berleluasa Menjaga keselamatan kapal dagang asing Menyediakan kemudahan pelabuhan yang selesa [Buku teks ms 200]

23 Antara insitusi berikut, yang manakah merupakan tempat memberi pendidikan tidak formal kepada anak-anak? A Dayah B Pesantren C Rumah D Surau [Buku teks ms 201] yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 96

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Kemahiran menganyam tikar. Kaedah bertukang. Pantang larang.

24 Apakah pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan perkara-perkara di atas? I Pemerhatian II Pendengaran III Penulisan IV Penyelidikan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 201]

Ibu bapa membawa anak-anak melakukan kerja seharian di sawah dan di bengkel. Melalui pengalaman ini, anak-anak akan belajar kemahiran daripada ibu bapa.

25 Apakah bidang kemahiran yang biasanya diterapkan oleh ibu bapa sedemikian rupa dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional? I Bercucuk tanam II Menulis tulisan jawi III Mengaji Al-Quran IV Pertukangan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 97

[Buku teks ms 201]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

26 Pendidikan tidak formal merupakan salah satu saluran penting dalam mendidik anak-anak di rumah. Apakah aspek-aspek yang diberi penekanan dalam pendidikan tidak formal? I Mengajar ilmu kira-kira II Menulis jawi III Selok-belok agama IV Sikap bersopan-santun A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 201]

Kaedah bercerita digunakan untuk membentuk sahsiah diri kanak agar berakhlak mulia dan berbudi pekerti.

27 Antara bahan-bahan berikut, yang manakah biasanya digunakan untuk melaksanakan pendidikan di atas? I Cerita anjing dengan bayang-bayang II Cerita Hang Tuah III Cerita Raden Kencana IV Cerita sang kancil A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Buku teks ms 201]

Siakap se