of 146 /146
SULIT 1449/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah SULIT MODUL PRAKTIS BESTARI TINGKATAN 4 & 5 GUNALAH MODUL INI SEBAGAI LATIHAN PRAKTIS TOPIKAL SELEPAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Embed Size (px)

Text of Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Page 1: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

1449/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

MODUL PRAKTIS BESTARI

TINGKATAN 4 & 5

GUNALAH MODUL INI

SEBAGAI LATIHAN PRAKTIS TOPIKAL

SELEPAS

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 2: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

1449/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

Modul ini mengandungi 35 halaman bercetak.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 3: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

1249/1

Sejarah

Kertas 1

1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak termasuk muka surat

depan.

[Lihat sebelah

SULIT

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 90

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 4: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Khalifatul Mukminin

1 Antara pemerintah berikut, yang manakah menggunakan gelaran di atas?

I Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin

II Sultan Iskandar Mahkota Alam

III Sultan Mahmud Shah

IV Sultan Malik As-Salleh

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 197]

2 Melaka telah menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting di

Asia Tenggara.

Apakah saluran yang digunakan oleh Melaka untuk memainkan peranan

tersebut?

I Penaklukan wilayah kecil

II Perkahwinan politik

III Angkatan tentera yang kuat

IV Kedudukannya sebagai Serambi Makkah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 196]

3 Apakah perubahan yang dialami oleh institusi kesultanan di Asia Tenggara

selepas kedatangan Islam?

I Amalan jampi mantera tidak lagi diamalkan

II Konsep dewa raja terus diamalkan

III Sultan dianggap pemimpin orang mukmin

IV Sultan menggunakan gelaran berunsur Islam

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 196 dan 197]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 91

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 5: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Tuk Pulau Manis

Tuk Pulau Condong

Tuan Tabal

4 Apakah peranan tokoh-tokoh di atas dalam kerajaan negeri Kelantan dan

Terengganu?

A Bertindak sebagai penasihat kepada sultan

B Menjalankan tugas sebagai tok penggawa

C Menguruskan pentadibiran peringkat jajahan

D Menasihati sultan dalam hal-hal duniawi [Buku teks ms 197]

5 Apakah faktor yang mempengaruhi kelainan sistem pentadbiran kerajaan

Negeri Sembilan?

A Amalan berkerajaannya menurut Melaka

B Kemasukan pengaruh Bugis dari Sulawesi

C Mendapat pengaruh daripada Adat Perpatih

D Pemerintahnya berketurunan orang laut [Buku teks ms 197]

6 Pentadbiran sultan dalam kerajaan dibantu oleh lapisan pembesar yang

menjadi orang kanan kepada sultan.

Apakah gelaran jawatan yang diguna pakai oleh pembesar-pembesar

tersebut?

I Bendahara

II Penghulu Bendahari

III Tok Penghulu

IV Tok Penggawa

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 197]

7 Dalam Kesultanan Melayu Melaka, golongan ulama memainkan peranan

penting dalam pentadbiran kerajaan.

Apakah gelaran yang diberi kepada golongan ulama tersebut?

I Bilal

II Pendeta

III Maulana

IV Sayid

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 197]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 92

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 6: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

8 Dalam kesultanan Melayu, konsep daulat telah diwujudkan oleh pihak

pemerintah.

Apakah tujuan diwujudkan konsep daulat itu?

A Agar rakyat menghormati pemerintah tertinggi

B Mengelakkan rakyat daripada terkena tulah

C Menghapuskan pengaruh Hindu-Buddha

D Mengiktiraf kedudukan para kerabat raja [Buku teks ms 197]

9 Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Alauddin Riayat Shah untuk

memelihara keamanan di Melaka?

A Membesarkan pasukan polis peronda

B Menangkap pencuri yang bermaharaja lela

C Mendirikan tempat berkawal di sekitar kota

D Menutup pintu gerbang istana setiap malam [Buku teks ms 198]

10 Antara kenyataan berikut, yang manakah menerangkan pengertian konsep

daulat?

I Ikatan janji antara pemerintah dan rakyat jelata

II Keturunan raja berasal dari nisab Iskandar Zulkarnain

III Raja dianggap sebagai khalifah di bumi

IV Sesiapa yang mengingkari raja akan kena tulah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 197 dan 198]

11 Apakah amalan-amalan yang diadakan untuk mengukuhkan konsep daulat?

I Bahasa pengucapan

II Cara berpakaian

III Istiadat persandingan

IV Susun lapis pembesar

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 198]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 93

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 7: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

12 Adat Perpatih yang mempunyai pengaruh Minangkabau telah diamalkan

di negeri-negeri tertentu di Tanah Melayu seperti:

I Bahagian barat Johor

II Bahagian selatan Melaka

III Negeri Sembilan

IV Wilayah Naning

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 198]

13 Apakah amalan masyarakat yang mengamalkan Adat Perpatih?

I anak lelaki mewarisi semua harta pusaka

II membunuh tak sengaja dikenakan diat

III mengamalkan prinsip musyawarah

IV mengutamakan keturunan sebelah ibu

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV [Buku teks ms 198]

14 Antara pembesar berikut, yang manakah mempunyai kuasa untuk memilih

Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan?

A Buapak

B Ketua Penghulu

C Lembaga Berlapan

D Undang Berempat [Buku teks ms 198]

15 Antara perkara berikut, yang manakah patut dipatuhi Ketua Adat yang

melaksanakan Adat Temenggung?

I Harta pusaka diberi kepada anak perempuan

II Mengutamakan perut sebelah ibu

III Perkahwinan diatur ikut hukum syarak

IV Membahagikan harta mengikut hukum faraid

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 198]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 94

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 8: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

16 Antara berikut, yang manakah tergolong dalam undang-undang bertulis?

I Hukum Mahkota Melaka

II Adat Temenggung

III Undang-Undang 99 Perak

IV Undang-Undang Kedah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 198]

Undang-Undang Laut Melaka

Hukum Kanun Melaka

17 Antara sistem perundangan berikut, yang manakah digubal berpandukan

kedua-dua sumber perundangan di atas?

A Hukum Kanun Manu

B Undang-Undang Johor

C Undang-Undang Pahang

D Undang-Undang 99 Perak [Buku teks ms 200]

18 Mengapakah masyarakat Melayu menggubal undang-undang bertulis?

I Menjamin keharmonian hidup bermasyarakat

II Menetapkan hukuman bagi setiap kesalahan

III Rukun hidup masyarakat menjadi mundur

IV Mengelakkan penjajahan kuasa asing

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 198 dan 200]

I Peranan dan tanggungjawab pihak pemerintah

II Larangan dalam kalangan anggota masyarakat

III Hukuman ke atas kesalahan di daratan

IV Larangan mengamalkan riba dalam berniaga

19 Kaji kesemua pernyataan di atas. Perkara yang manakah diberi huraian

dalam Hukum Kanun Melaka?

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 200]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 95

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 9: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

20 Apakah pengaruh Islam ke atas insitusi kesultanan di negeri-negeri Melayu?

I Mengamalkan pemerintahan secara beraja

II Raja menggunakan gelaran berunsur Islam

III Raja berasal daripada keturunan titisan dewa

IV Pemilihan ketua dimulakan dari peringkat bawah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 196 & 197]

21 Apakah gelaran pemimpin yang mengetuai pentadbiran peringkat kampung?

A Tok imam

B Tok mudin

C Tok penghulu

D Tok selampit [Buku teks ms 197]

Undang-Undang Laut Melaka

Undang-Undang Pelabuhan Kedah

22 Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh kerajaan Melayu?

A Kepesatan perkembangan perdagangan maritim

B Membanteras kegiatan lanun yang berleluasa

C Menjaga keselamatan kapal dagang asing

D Menyediakan kemudahan pelabuhan yang selesa [Buku teks ms 200]

23 Antara insitusi berikut, yang manakah merupakan tempat memberi pendidikan

tidak formal kepada anak-anak?

A Dayah

B Pesantren

C Rumah

D Surau [Buku teks ms 201]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 96

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 10: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Kemahiran menganyam tikar.

Kaedah bertukang.

Pantang larang.

24 Apakah pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan perkara-perkara

di atas?

I Pemerhatian

II Pendengaran

III Penulisan

IV Penyelidikan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

Ibu bapa membawa anak-anak melakukan kerja seharian di sawah

dan di bengkel. Melalui pengalaman ini, anak-anak akan belajar

kemahiran daripada ibu bapa.

25 Apakah bidang kemahiran yang biasanya diterapkan oleh ibu bapa sedemikian

rupa dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional?

I Bercucuk tanam

II Menulis tulisan jawi

III Mengaji Al-Quran

IV Pertukangan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 97

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 11: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

26 Pendidikan tidak formal merupakan salah satu saluran penting dalam

mendidik anak-anak di rumah.

Apakah aspek-aspek yang diberi penekanan dalam pendidikan tidak formal?

I Mengajar ilmu kira-kira

II Menulis jawi

III Selok-belok agama

IV Sikap bersopan-santun

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

Kaedah bercerita digunakan untuk membentuk sahsiah diri

kanak agar berakhlak mulia dan berbudi pekerti.

27 Antara bahan-bahan berikut, yang manakah biasanya digunakan untuk

melaksanakan pendidikan di atas?

I Cerita anjing dengan bayang-bayang

II Cerita Hang Tuah

III Cerita Raden Kencana

IV Cerita sang kancil

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

Siakap senohong, gelama ikan duri.

Bercakap bohong lama-lama mencuri.

28 Apakah pengajaran yang boleh diperoleh daripada pantun dua kerat di atas?

I Jangan mengambil benda yang bukan hak kita

II Jangan sekali-kali berdusta dengan orang

III Kita perlu sentiasa berkelakuan baik

IV Kehormatan diri seorang gadis harus dijaga

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 98

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 12: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

29 Antara hasil karya sastera berikut, yang manakah digunakan untuk

menyampaikan pengajaran kepada kanak-kanak?

I Hukum adat

II Penulisan esei

III Peribahasa

IV Teka-teki

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

30 Golongan manakah yang berpeluang mendapat pendidikan pada zaman

tradisi Hindu-Buddha?

I Bakal pengganti sultan

II Golongan rakyat jelata

III Keturunan orang laut

IV Pembesar kerajaan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

31 Antara institusi pendidikan berikut, yang manakah mengendalikan pendidikan

formal dalam masyarakat Melayu tradisional?

I Maktab

II Madrasah

III masjid

IV surau

A II dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

32 Apakah perubahan yang dibawa oleh Islam dari segi amalan pendidikan?

I golongan Brahmin merupakan tenaga pengajar

II Pendidikan hanya untuk kerabat diraja

III pendidikan tidak terhad kepada golongan atasan

IV semua orang berpeluang mendapat pendidikan

A I dan I

B dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 99

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 13: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

33 Ibu bapa dalam masyarakat Melayu menghantar anak-anak mengaji di

rumah tok guru.

Apakah perkara-perkara yang diajarkan kepada anak-anak?

A Cerita-cerita pahlawan Islam

B Ilmu mengaji Al-Quran

C Kemahiran membuat tulisan khat

D Kisah pengembaraan anak raja [Buku teks ms 201]

34 Mengapakah istana muncul sebagai institusi pendidikan yang terulung pada

zaman Kesultanan Melayu Melaka?

I Banyak karya ilmiah dihasilkan oleh istana

II Istana merupakan pusat pemerintahan kerajaan

III Kebanjiran para alim ulama dari negara asing

IV Sikap pemerintah yang mementingkan pendidikan

A I dan II

B I dan VI

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202]

35 Apakah peranan yang dimainkan oleh Sultan Mansur Shah sehingga

menjadikan istana Melaka sebagai pusat kegiatan intelektual?

I Mempelajari kemahiran menulis dan mengira

II Meneruskan upacara pembacaan ciri

III Menitahkan kitab tasauf diarak masuk

IV Menunjukkan minat tentang ilmu tasauf

A I dan II

B dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202]

36 Apakah peranan istana dalam menyemarakkan kegiatan bersifat keilmuan

pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?

I Menjadi tempat pertemuan alim ulama

II Tempat mendidik golongan pemerintah

III Tempat menyimpan buku-buku sejarah

IV Unit penterjemahan diadakan di istana

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 100

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 14: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

37 Selepas zaman kedatangan Islam, surau menjadi tempat utama kanak-kanak

dan orang dewasa menimba ilmu pengetahuan.

Apakah perkara-perkara yang diajarkan oleh para tok guru di surau?

I Membaca, menulis dan mengira

II Kelas bimbingan membuat tulisan khat

III Pengetahuan tentang ilmu usuluddin

IV Perkara yang menjadi amalan orang Islam

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202]

38 Apakah sumbangan sistem pendidikan sekolah pondok yang terdapat

di Tanah Melayu?

A Melahirkan tenaga pengajar

B Menterjemahkan kitab-kitab agama

C Tempat asuhan kanak-kanak pratadika

D Tempat memberi pendidikan tidak formal [Buku teks ms 202]

39 Sistem pendidikan sekolah pondok bermula di Pattani sebelum berkembang

pesat di Tanah Melayu.

Apakah nama sekolah pondok yang terdapat di Indonesia?

I Pagoda

II Pateh

III Pesantren

IV Rangkang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 187 dan 202]

Tuk Pulau Condong

Tuk Ku Pulau Manis

40 Apakah sumbangan tokoh-tokoh ulama di atas dalam bidang pendidikan?

A Membawa masuk kitab-kitab agama

B Memperkenalkan sistem sekolah madrasah

C Mendirikan sistem sekolah pondok

D Mengembangkan seni tulisan khat [Buku teks ms 202]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 101

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 15: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

1249/1

Sejarah

Kertas 1

1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak termasuk muka surat depan.

[Lihat sebelah

SULIT

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 102

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 16: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Buluh ini perlu dijemur dan diraut permukaannya sebelum

digunakan untuk membuat rangka wau.

1 Kata-kata di atas biasanya dipertuturkan oleh orang dewasa semasa

mengajar sesuatu kepada anak-anak.

Apakah nama sistem pendidikan di atas?

A Pelajaran mengaji

B Pelajaran tidak rasmi

C Pendidikan sekolah masalah

D Sistem sekolah pondok [Buku teks ms 201]

Nenek: Payung itu kena tinggalkan di luar rumah. Jangan bawa masuk.

Nanti ular masuk menjenguk kita.

2 Apakah institusi pendidikan yang mempelopori amalan pendidikan di atas?

A Keluarga

B Madrasah

C Rumah tok guru

D Sekolah pondok [Buku teks ms 201]

3 Dalam keluarga masyarakat Melayu tradisional, ibu bapa merupakan guru

pertama kepada anak-anak yang memikul tugas mendidik dan mengasuh.

Apakah aspek-aspek pembelajaran yang diterapkan oleh ibu bapa?

I Aspek motivasi diri

II Kemahiran menulis esei

III Nilai-nilai akhlak terpuji

IV Selok-belok bertani

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

4 Pada zaman dahulu, kanak-kanak disajikan cerita-cerita berunsur moral

oleh ibu bapa sebelum masuk tidur.

Apakah judul cerita yang biasanya dijadikan bahan cerita oleh ibu bapa?

I Cerita Anjing Dengan Bayang-Bayang

II Cerita Sang Kancil Dengan Harimau

III Hikayat Abu Hanafiah

IV Hikayat Seribu Satu Malam [Buku teks ms 201]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 17: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Jangan sekali-kali diamalkan perbuatan menipu kerana seseorang

itu akan terdorong untuk melakukan perbuatan lain yang tidak baik.

5 Apakah cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran di atas?

A Membuat pemerhatian sendiri

B Menghayati pantun dan teka-teki

C Mengikuti ceramah dan forum

D Terlibat dalam sesuatu pekerjaan [Buku teks ms 201]

Hanya golongan atasan yang Peluang pendidikan diperluas

berpeluang mendapat sehingga golongan rakyat jelata

pendidikan. dapat menimba ilmu.

6 Apakah faktor yang mencetuskan perubahan di atas?

A Berakhirnya dinasti raja-raja

B Kedatangan agama Islam

C Kegigihan golongan maulana

D Pertapakan kuasa-kuasa Barat [Buku teks ms 201]

7 Golongan manakah yang diberi peluang belajar pada zaman tradisi

Hindu-Buddha?

I Anak keluarga petani

II Anak para peniaga

III Bakal pengganti raja

IV Pujangga dalam istana

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 201]

8 Pada zaman tradisi Hindu-Buddha, golongan manakah yang mengendalikan

pendidikan di dalam istana?

A Golongan pendeta

B Para ahli nujum

C Penulis berita

D Penulis sastera [Buku teks ms 201]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 18: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

9 Apakah sumbangan golongan tok guru dalam memajukan pendidikan

dalam kalangan masyarakat Melayu?

A Mendirikan sekolah madrasah

B Menerbitkan buku-buku agama

C Mengendalikan kelas mengaji

D menyadur kitab-kitab agama [Buku teks ms 201]

Maulana Abu Bakar

Maulana Sadar Jahan

10 Apakah persamaan kedua-dua orang tokoh di atas?

I Bertugas sebagai guru kepada raja Melaka

II Mengarang buku Sulalatus Salatin

III Menyadur hikayat lama Parsi

IV Mengendalikan kelas agama di dalam istana

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202]

11 Kebanjiran para ulama berlaku pada zaman kegemilangan kerajaan Melayu

Melaka. Mengapa?

I ganjaran khas yang ditawarkan oleh kerajaan Melaka

II pemerintah Melaka meminati pendidikan agama

III perhatian khusus yang diberikan pemerintah Melaka

IV Perhatian khusus kepada rakyat jelata

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202]

12 Sultan Mansur Syah merupakan seorang pemerintah yang amat berjasa dalam

mengembangkan pendidikan Islam di Melaka.

Apakah bukti yang mengukuhkan pendapat di atas?

I Kitab Darul Mutiara diarak masuk ke balairung istana

II Melantik Tun Sri Lanang sebagai pengarang Sejarah Melayu

III Menaruh minat yang mendalam dalam ilmu tasawuf

IV Menitahkan kitab al-Dur al-Manzum diterjemahkan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 183 dan 202]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 19: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

13 Apakah faktor-faktor yang membantu kemajuan pendidikan agama semasa

zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka?

I Kebanjiran golongan pendeta

II Kejatuhan kerajaan Hindu Majapahit

III Kemasukan para ulama dari tanah Arab

IV Sikap dan minat pihak pemerintah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202]

14 Apakah perkara-perkara yang diberi penekanan dalam pendidikan di istana?

I Hal ehwal pemerintahan dan pentadbiran

II Pantang-larang dan adat istiadat lama

III Pelajaran berkaitan dengan ilmu pertukangan

IV Pelajaran berkaitan dengan ilmu tasawuf

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202]

15 Istilah al-Fundud merupakan perkataan bahasa Arab.

Apakah institusi pendidikan tempatan yang dikaitkan dengan istilah di atas?

A Kolej swasta

B Maktab tentera

C Sekolah madrasah

D Sekolah pondok [Buku teks ms 202]

Tuk Pulau Condong

Tuk Ku Pulau Manis

16 Apakah sumbangan kedua-dua orang tokoh di atas?

A Bertindak sebagai penasihat kepada sultan

B Mempelopori perang jihad di Tanah Melayu

C Mendirikan sekolah pondok untuk mengaji

D Menulis karya-karya saduran dari Arab-Parsi [Buku teks ms 202]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 20: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

17 Apakah ciri-ciri pendidikan sekolah madrasah di Tanah Melayu?

I Lembaga kewangan menguruskan sekolah madrasah

II Model sekolah madrasah mengikut sistem di Iraq

III Murid-murid belajar membaca dan mengira

IV Pemimpin tertinggi sekolah madrasah bergelar Syeikhul

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 203]

Pallava

Kawi Perkara X

Sunda Kuno

Rencong

18 Apakah perkara X yang dapat dikaitkan dengan senarai istilah di atas?

A Kepercayaan tentang konsep deva raja

B Sistem tulisan pada zaman Hindu-Buddha

C Tinggalan monumen berupa candi di Nusantara

D Upacara pemujaan yang diketuai Brahmin [Buku teks ms 203]

19 Apakah perubahan yang diperkenalkan ke atas sistem bahasa dan

persuratan Melayu selepas kedatangan Islam?

I Istilah-istilah berunsur Islam mula digunakan

II Memperkaya perbendaharaan kata bahasa Arab

III Penulisan cerita panji bertambah giat

IV Tulisan jawi menggantikan tulisan sanskrit

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 204]

20 Sastera lisan merupakan satu daripada cabang kesusasteraan Melayu

lama yang berkembang dalam masyarakat.

Pilih hasil sastera lisan daripada senarai di bawah.

I Cerita binatang

II Cerita sejarah

III Cerita pahlawan Islam

IV Cerita penglipur lara

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 21: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 204]

21 Sang Kancil merupakan satu watak yang dominan dalam cerita yang

disampaikan ibu bapa kepada anak-anak.

Apakah ciri-ciri perwatakan yang dibawa oleh Sang Kancil?

I Berwaspada

II Bijaksana

III Kepintaran

IV Kesyukuran

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 203 dan 204]

Watak Utama Perwatakan

Pak Pandir Lurus dan betul

Lebai Malang Kebodohan

Si Luncai X

22 Apakah ciri perwatakan yang sesuai untuk menggantikan X?

A Kecerdikan dan kepintaran

B Kegigihan dan kecekalan

C Kejujuran dan keikhlasan

D Ketabahan dan keberanian [Buku teks ms 204]

23 Istana merupakan institusi pendidikan yang unggul selepas kedatangan Islam.

Apakah kegiatan keilmuan yang dipelopori oleh istana?

I Perpustakaan menjadi tempat merujuk

II Pusat pertandingan syarahan dan syair

III Tempat menyimpan sastera pahlawan Islam

IV Tempat ulama membicarakan hal-hal agama

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 205]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 22: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

24 Hikayat tentang Nabi Muhammad s.a.w. merupakan satu cabang sastera

Islam yang berkembang di Melaka selepas kedatangan Islam.

Antara hasil karya prosa berikut, yang manakah tergolong sebagai cerita nabi?

A Hikayat Abu Bakar

B Hikayat Amir Hamzah

C Hikayat Bulan Berbelah

D Hikayat Iskandar Zulkarnain [Buku teks ms 204]

25 Pengaruh Hindu-Buddha telah mempengaruhi bidang seni bina di Tanah

Melayu. Apakah tinggalan sejarah yang membuktikan perkara tersebut?

A Batu Bersurat Kedukan Bukit

B Batu Bersurat Kuala Terengganu

C Candi Bukit Batu Pahat

D Rumah Ibadat Tengkera Melaka [Buku teks ms 205]

26 Masjid merupakan satu institusi penting dalam masyarakat Melayu selepas

kedatangan Islam.

Apakah peranan masjid pada waktu itu?

I Tempat berlangsungnya upacara pertabalan raja

II Tempat mengadakan kelas agama bagi kanak-kanak

III Tempat mengaji al-Quran bagi kanak-kanak

IV Tempat menjalankan aktiviti kemasyarakatan

A I dan II

B II dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 202 dan 205]

27 Hiasan di dalam rumah dan istana telah bertukar dari segi motif supaya

ciri-cirinya selari dengan ajaran Islam.

Apakah motif hiasan yang digunakan ahli tukang Melayu?

I Bentuk astronomi

II Gaya seni bina gothic

III Motif tumbuh-tumbuhan

IV Watak binatang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 206]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 23: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

28 Kisah yang dipaparkan dalam tarian ini menceritakan kepahlawanan Saidina

Ali iaitu satu daripada Khulafa al-Rasyidin.

Apakah tarian yang berunsurkan tema tersebut?

A Tarian asyik

B Tarian dabus

C Tarian kuda kepang

D Tarian sumatzau [Buku teks ms 207]

Pengaruh Hindu Pengaruh Islam

Ukiran bermotifkan binatang Hiasan bermotifkan daun-daun

seperti burung. pokok dan bunga-bungaan.

Upacara pembacaan ciri Q

semasa pertabalan raja.

29 Apakah upacara yang dilangsungkan pada ruangan Q dalam jadual di atas?

A Bakal raja bersiram di atas panca persada

B Laungan daulat tuanku sebanyak tiga kali

C Perarakan panji-panji kebesaran raja

D Upacara mengucup keris oleh pengganti raja [Buku teks ms 207]

30 Selepas kedatangan Islam, raja-raja Melaka telah menerapkan amalan

berunsurkan Islam dalam menjalankan pemerintahan.

Antara berikut, yang manakah merupakan amalan yang dimaksudkan?

I Perisytiharan harta oleh semua pegawai kerajaan

II Peruntukan dalam undang-undang mengikutzaman vidik

III Tapisan keselamatan mengikut sistem hijabah

IV Upacara pembacaan baiah oleh sultan dan pembesar

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms199 dan 207]

Seikat seperti sirih,

Serumpun seperti serai,

Sedencing seperti besi.

31 Apakah nilai kehidupan yang ingin diterapkan oleh bahasa berirama di atas?

A Bermuafakat dan bersepakat

B Bersedekah amal jariah

C Bersyukur dan bertawakal

D Berwawasan dan beriltizam [Buku teks ms 208]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 24: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Bersalam dengan tetamu.

Membentangkan tikar.

Menghulurkan tepak sirih.

Menghidangkan makanan.

32 Amalan di atas biasanya kedapatan dalam:

A Majlis kenduri arwah

B Majlis khatam Quran

C Menyambut keberangkatan raja

D Menziarahi saudara-mara [Buku teks ms 208]

33 Kerajaan Melaka telah mewujudkan jawatan pentadbiran yang menjaga hal

hal ehwal kelautan dan keselamatan perairan Melaka.

Mengapa?

A Ancaman berterusan daripada kerajaan Siam

B Kebanjiran ulama dan pendakwah bebas dari tanah Arab

C Kedudukan Melaka sebagai pusat pengajian agama Islam

D Perkembangan perdagangan antarabangsa yang pesat

[Buku teks ms 209]

34 Apakah tugas-tugas ketua pelabuhan yang dilantik oleh kerajaan Melayu

Melaka?

A Mengetuai utusan raja ke seberang laut

B Menghapuskan ancaman lanun

C Menjadi pengawal keselamatan raja

D Menjaga sistem timbangan dan sukatan [Buku teks ms 209]

Buah pala.

Bunga cengkih.

Bunga lawang

35 Apakah unit sukatan yang digunakan di pelabuhan Melaka untuk menimbang

barang dagangan di atas?

A Bahara

B Cupak

C Kati

D Tahil [Buku teks ms 209]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 25: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Pelabuhan Acheh, Sumatera.

Kepulauan Riau-Lingga, Johor.

36 Pelabuhan di atas telah mengambil alih kedudukan Melaka sebagai pusat

perdagangan utama menjelang abad ke-15.

Mengapa?

A Kemangkatan Sultan Mahmud di Kampar

B Melaka kerap diserang oleh kuasa Siam

C Penguasaan Melaka oleh kuasa Portugis

D Termeterainya Perjanjian Inggeris-Belanda [Buku teks ms 209]

Bastardos

Soldos

Dinheiros

37 Apakah perkara yang dapat dikaitkan dengan konsep di atas?

A Jawatan pegawai pelabuhan

B Ketua-ketua kaum di Melaka

C Mata wang asing di Melaka

D Senjata peperangan dari Barat [Buku teks ms 210]

Pemerintah Bentuk Mata Wang

Sultan Muzaffar Syah Mata wang timah

Sultan Muhammad Jiwa Zainal X

Abidin II

38 Apakah bentuk mata wang yang sesuai menggantikan X?

A Dinar mas

B Mas kupang

C Pohon pitis

D Wang ayam jantan [Buku teks ms 210]

39 Apakah dasar-dasar yang diambil oleh pihak pemerintah Melaka untuk

memajukan kegiatan perdagangan di pelabuhan Melaka?

I Melantik laksamana menjaga haldaratan

II Membawa masuk golongan syeikh dan maulana

III Memperkenalkan sistem cukai berkeutamaan

IV Menyediakan bazar untuk berjual beli

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV [Buku teks ms 211]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 26: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

India, Pegu dan Gujerat 6%

China dan Kepulauan Rhukyu 5%

Kepulauan Jawa 0%

40 Mengapakah pedagang-pedagang dari Jawa menikmati keistimewaan cukai

seperti dalam jadual di atas?

A Jawa dianggap sebagai negeri setaraf dengan Melaka

B Jawa membekalkan bahan makanan seperti beras

C Melaka mengiktiraf Jawa sebagai negeri naungan

D Pemerintah Jawa berketurunan raja-raja di Melaka [Buku teks ms 211]

KERTAS SOALAN TAMAT

Kadar cukai yang dikenakanNegeri asal pedagang

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 27: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab1 Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara.

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 A ms 5

2 D ms 5

3 C ms 6

4 C ms 6

5 B ms 7

6 D ms 6

7 D ms 8

8 C ms 9

9 A ms 8 dan 9

10 A ms 9

11 B ms 8 dan 9

12 A ms 11

13 C ms 11

14 A ms 10

15 A ms 11

16 B ms 13

17 B ms 16

18 B ms 13

19 A ms 12

20 D ms 13

21 B ms 14

22 B ms 18

23 C ms 18

24 C ms 18

25 B ms 19

26 A ms 16 dan 19

27 A ms 20

28 D ms 20

29 A ms 21

30 D ms 22

31 A ms 21

32 B ms 19-21

33 C ms 12

34 D ms 12 dan 13

35 B ms 11

36 B ms19,20 dan 22

37 A ms 22

38 B ms 20

39 A ms 21

40 D ms 22

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 28: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab2 Perkembangan Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia II

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 C ms 29

2 B ms 37 dan 38

3 C ms 32

4 A ms 32

5 C ms 33 dan 34

6 A ms 34 dan 35

7 B ms 41 dan 42

8 B ms 36

9 B ms 42

10 A ms 42

11 C ms 37 dan 38

12 B ms 38

13 B ms 38

14 A ms 39

15 D ms 38

16 A ms 40

17 C ms 41

18 D ms 41

19 B ms 41

20 C ms 49

21 D ms 49

22 A ms 49

23 A ms 50

24 C ms 45

25 D ms 48

26 B ms 50

27 D ms 50

28 D ms 51

29 C ms 52

30 D ms 52

31 A ms 53

32 B ms 52 dan 53

33 B ms 53

34 B ms 54

35 D ms 54

36 B ms 55

37 B ms 55

38 B ms 56

39 C ms 56

40 C ms 57

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 29: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab3 Kesedaran Pembinaan Negara Dan Bangsa.

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 D ms 65

2 B ms 65

3 D ms 65

4 D ms 66

5 A ms 67

6 A ms 68

7 B ms 68

8 A ms 68

9 B ms 69

10 D ms 70

11 B ms 71

12 B ms 71

13 A ms 71

14 A ms 71 dan 171

15 C ms 76

16 C ms 76

17 B ms 77

18 D ms 80

19 B ms 80

20 C ms 80

21 D ms 81

22 C ms 82

23 A ms 82

24 A ms 82

25 D ms 82

26 A ms 83

27 B ms 84

28 C ms 84

29 C ms 82 dan 84

30 B ms 86

31 B ms 86

32 B ms 82

33 C ms 82 dan 85

34 C ms 86

35 B ms 87 dan 88

36 C ms 88

37 C ms 88

38 A ms 88

39 D ms 81 dan 86

40 C ms 81 dan 85

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 30: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab4 Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 A ms 95

2 B ms 95 dan 96

3 C ms 96

4 D ms 96

5 D ms 96

6 D ms 96

7 B ms 96

8 A ms 97

9 C ms 97

10 D ms 98

11 B ms 99

12 D ms 98 dan 99

13 A ms 99 dan 100

14 A ms 100 dan 101

15 A ms 101

16 D ms 101

17 A ms 100

18 C ms 100

19 D ms 103

20 A ms 103 dan 120

21 C ms 103

22 B ms 104

23 D ms 104

24 C ms 104

25 C ms 105

26 D ms 105 dan 106

27 C ms 107

28 C ms 108

29 B ms 108

30 B ms 108 dan 109

31 A ms 106 dan 109

32 B ms 107

33 C ms 108 dan 109

34 B ms 110

35 C ms 98 dan 110

36 C ms 110

37 B ms 100 dan 111

38 A ms 111

39 A ms 111

40 B ms 112

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 31: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab5 Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 A ms 117

2 A ms 117

3 D ms 117

4 A ms 117

5 B ms 117 dan 118

6 C ms 118

7 C ms 119

8 A ms 119

9 B ms 119

10 D ms 119 dan 120

11 C ms103, 118 &120

12 C ms 120 dan 121

13 D ms 120

14 D ms 121

15 C ms 121

16 C ms 121

17 B ms 122 dan 123

18 B ms 122

19 D ms 122

20 A ms 122

21 D ms 122

22 C ms 122

23 C ms 123 dan 124

24 A ms 124

25 B ms 125

26 A ms 125

27 A ms 126

28 A ms 126 dan 127

29 A ms 127

30 A ms 127

31 B ms 127

32 D ms 126

33 B ms 125 dan 128

34 A ms 127

35 D ms 127

36 C ms 127

37 C ms 119, 122 & 130

38 D ms 131

39 D ms 131

40 B ms 131

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 32: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab6 Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 C ms 137

2 B ms 137

3 A ms 137

4 C ms 137

5 B ms 138

6 B ms 139

7 C ms 139

8 C ms 139

9 A ms 140

10 A ms 140

11 C ms 140

12 D ms 140

13 C ms 141

14 A ms 141

15 B ms 142

16 B ms 142

17 A ms 142

18 C ms 143

19 A ms 143

20 C ms 143

21 C ms 142-143

22 A ms 143

23 B ms 144

24 A ms 144

25 B ms 144

26 B ms 144

27 A ms 144

28 A ms 145

29 D ms 145

30 D ms 145

31 D ms 145

32 C ms 146

33 C ms 146-147

34 D ms 146-147

35 C ms 146-147

36 B ms 147

37 B ms 146

38 A ms 146-147

39 A ms 146-147

40 D ms 151

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 33: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab7 Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Malaysia

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 C ms 161

2 B ms 161

3 A ms 161 dan 162

4 A ms 162

5 D ms 163

6 A ms 163

7 C ms 163

8 C ms 163

9 A ms 164

10 C ms 164

11 C ms 164

12 B ms 164

13 A ms 164

14 B ms 164

15 A ms 165

16 A ms 165

17 A ms 165

18 B ms 166

19 C ms 166

20 D ms 167

21 A ms 168

22 D ms 168

23 A ms 168

24 B ms 169

25 C ms 172

26 C ms 172

27 C ms 172

28 B ms 172

29 D ms 172

30 A ms 173

31 A ms 173

32 B ms 173

33 D ms 174

34 C ms 174

35 A ms 174

36 C ms 175

37 A ms 175

38 C ms 176

39 B ms 178

40 B ms 178

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 34: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab8 Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 B ms 197

2 A ms 198

3 B ms 198

4 C ms198

5 C ms 198

6 A ms 199

7 A ms 199

8 D ms 200

9 B ms200

10 D ms200

11 A ms201

12 A ms201

13 D ms201

14 C ms201

15 D ms201

16 B ms202

17 D ms203

18 B ms203

19 D ms204

20 A ms205

21 B ms205

22 A ms205

23 B ms206

24 C ms206

25 A ms204 & 206

26 D ms207

27 B ms207

28 A ms208

29 C ms209

30 C ms210

31 A ms206

32 A ms212

33 B ms213

34 D ms213

35 A ms213

36 C ms214

37 C ms214

38 D ms214

39 A ms216

40 A ms218

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 35: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1

Bab8 Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks

Tingkatan 4 Tingkatan 5

1 A ms229 & 230

2 D ms231

3 A ms231

4 B ms232

5 C ms233

6 A ms232 & 233

7 C ms233

8 D ms235

9 A ms235

10 C ms235

11 B ms237

12 C ms237

13 D ms238

14 B ms237

15 A ms237 & 238

16 A ms238

17 C ms239

18 B ms239

19 B ms239

20 D ms242

21 B ms243

22 C ms244

23 B ms244

24 C ms246

25 C ms244 & 246

26 B ms246

27 D ms247

28 A ms248

29 A ms249

30 C ms246 & 249

31 B ms250

32 A ms250

33 A ms251

34 B ms251

35 C ms252

36 D ms254

37 A ms254

38 C ms254

39 D ms254

40 B ms256

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 36: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

1449/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

MODUL BESTARI

KBKK TOPIKAL SEJARAH

GUNALAH MODUL INI

SEBAGAI LATIHAN PRAKTIS TOPIKAL

SELEPAS

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

Modul ini mengandungi 40 halaman bercetak.

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 37: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

1

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

MODUL BESTARI KBKK SEJARAH TINGKATAN 4

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1. Sungai merupakan asas pembentukan tamadun manusia. Buktikan.(2m) F1 Kawasan lembah sungai mempunyai tanah yang subur F2 Tanah yang sesuai untuk kegiatan pertanian F3 Kemudahan bekalan air untuk kegunaan harian/domestik F4 Kemudahan sistem pengangkutan dan perhubungan F5 Bekalan makanan dan protin/ikan F6 Peluang pekerjaan kepada penduduk F7 Sesuai untuk membuat petempatan F8 Membekalkan air untuk sistem pengairan F9 Kemudahan menjalankan kegiatan perdagangan M Mana-mana jawapan yang munasabah

2. Sebagai genarasi muda, cadangkan 4 langkah untuk memelihara sungai supaya keselesaan hidup terjamin. (4m) F1 Memastikan sungai sentiasa bersih F2 Mengadakan kempen kebersihan sungai F3 Mengenakan denda kepada individu yang mengotorkan sungai F4 Mengenakan denda dan hukuman berat kepada syarikat yang membuang

bahan kimia dan sisa kilang ke dalam sungai F5 Mempromosikan sukan air dalam kalangan rakyat F6 Menjadikan sungai sebagai tempat pelancongan terpilih F7 Jangan membuang sampah ke dalam sungai M Mana-mana jawapan yang munasabah

3. Berdasarkan pengkajian sejarah anda, apakah aspek yang boleh diteladani daripada empat tamadun awal untuk kemajuan bangsa dan negara Malaysia? (4m) F1 Bersikap kreatif dan inovatif F2 Bersedia menghadapai cabaran dan rintangan F3 Mengadakan undang-undang demi kesejahteraan rakyat F4 Pemerintah haruslah mempunyai kewibawaan dalam pentadbiran F5 Mementingkan pendidikan kepada rakyat F6 Sentiasa adil dan mengambil berat masalah rakyat F7 Mengutamakan ajaran agama dalam pentadbiran F8 Berkebolehan menjangka apa yang akan berlaku F9 Bersikap terbuka dan bersedia meneroka bidang baharu M Mana-mana jawapan yang munasabah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 38: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

2

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

4. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun Hwang Ho yang boleh diteladani oleh masyarakat Malaysia hari ini? (2m) F1 Bersikap kreatif dan inovatif

F2 Menghormati orang yang lebih tua F3 Menghargai kurniaan tuhan F4 Membina sistem pengairan untuk mengawal banjir F5 Berusaha dengan gigih dan tidak berputus asa F6 Menghargai ilmu untuk peningkatan hidup M Mana-mana jawapan yang munasabah

5. Sebagai rakyat yang prihatin, apakah cadangan anda untuk mewujudkan bandar yang terancang dan selesa untuk didiami (2m)? F1 Mempunyai kelengkapan infrastruktur F2 Sistem keselamatan yang cekap dan sempurna F3 Mempunyai kemudahan tempat rekreasi F4 Rangkaian pengangkutan darat, udara dan air yang canggih F5 Mempunyai sistem kumbahan yang baik F6 Pusat pendidikan yang mampu menampung kepadatan rakyat M Mana-mana jawapan yang munasabah

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah perbezaan amalan demokrasi yang diamalkan di Malaysia berbanding dengan di Yunani? (3m)

F1 Malaysia penyertaan secara tidak langsung F2 Rakyat memilih wakil melalui pilihan raya F3 Mengamalkan demokrasi berparlimen F4 Wakil yang dipilih akan menganggotai Dewan Rakyat 2. Apakah kesan kepada sesebuah negara jika rakyat tidak patuh kepada undang-

undang? (2m) F1 Kehidupan rakyat tidak akan aman dan sejahtera F3 Tingkah laku manusia tidak dapat dikawal F3 Sistem pentadbiran sesebuah negara tidak berjalan lancar F4 Sesebuah negara tidak akan maju dan berkembang dalam semua aspek M Mana-mana jawapan yang munasabah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 39: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

3

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

3. Perluasan kuasa mempelihatkan kehebatan sesebuah negara. Pada pandangan anda, mengapakah amalan ini tidak dibenarkan hari ini? (2m) F1 Manusia yang bertamadun tidak akan membinasakan orang lain F2 Mengelakkan daripada melanggar hak asasi manusia F3 Mengamalkan kehidupan tolong menolong antara negara F4 Mengamalkan hubungan perdagangan dan persahabatan M Mana-mana jawapan yang munasabah

4. Apakah iktibar yang boleh diambil oleh rakyat Malaysia daripada amalan sistem Peperiksaan Awam China? (4m) F1 Masyarakat mestilah mengutamakan pencapaian ilmu pengetahuan F2 Rakyat berlumba-lumba mendapatkan pendidikan tahap sarjana muda F3 Pendidikan melahirkan insan yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan F4 Setiap masyarakat wanita dan lelaki berhak mendapat pendidikan tinggi F5 Masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi dipandang mulia F6 Masyarakat berpendidikan tinggi mampu memerintah negara dengan adil M Mana-mana jawapan yang munasabah

5. Sekiranya anda dilantik menjadi Menteri Pendidikan Malaysia, bagaimanakah anda menggubal dasar pendidikan untuk perpaduan rakyat ? (2m) F1 Sistem persekolahan dan peperiksaan yang sama F2 Melaksanakan kurikulum yang sama dan bercorak Malaysia F3 Bahasa pengantar yang sama F4 Melaksanakan dasar kokurikulum bercorak Malaysia M Mana-mana jawapan yang munasabah

6. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pencapaian bidang pertanian dalam tamadun China yang boleh dicontohi masyarakat Malaysia untuk menjadi negara pertanian yang disegani? (3m) F1 Tenggala diperkenalkan untuk membuat batas pertanian F2 Kolar kuda untuk menarik tenggala kayu F3 Penggunaan kereta kuda dan penyisir tanah F4 Menggunakan kaedah sistem tanaman secara bergilir F5 Kawasan bukit diteres untuk kegiatan pertanian F6 Memperkenalkan sistem pengairan untuk mendapat bekalan air pertanian

dan mengawal banjir

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 40: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

4

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

1. Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk menjadi kuasa maritim yang disegani di Asia Tenggara? (2m) F1 Membina pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan yang canggih dan moden F2 Memajukan industri perkapalan F3 Menggalak dan menyediakan kemudahan perdagangan import dan eksport F4 Memastikan pengairan di Asia Tenggara selamat daripada musuh M Mana-mana jawapan yang munasabah

2. Nyatakan iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda daripada masyarakat

agraria dan maritim? (4m) F1 Masyarakat yang kreatif dan inovatif F2 Berusaha meningkatkan ekonomi negara F3 Mampu membuka kawasan pertanian yang luas F4 Mampu berlayar di lautan F5 Berani dan mempunyai meneroka hutan dan lautan F6 Gigih berusaha F7 Tidak mudah berputus asa menjalani kehidupan F8 Saling bekerjasama dalam memajukan ekonomi negara M Mana-mana jawapan yang munasabah

3. Bagaimanakah kegemilangan kerajaan agraria boleh membantu Malaysia menjadi

negara maju, cemerlang dan terbilang? (5m) F1 Mengamalkan perkongsian pintar antara rakyat dan negara F2 Sentiasa cekal dan tabah menghadapi dugaan dan cabaran F3 Mengaplikasikan alam sekitar untuk kekayaan negara F4 Sentiasa bersyukur dengan kekayaan dan kurniaan tuhan F5 Tidak berputus asa dan sentiasa berusaha ke arah kemajuan F6 Mengadakan hubungan luar dengan semua negara F7 Menyokong dan mendokong semua usaha kerajaan F8 Mengamalkan sifat taat setia kepada raja dan negara M Mana-mana jawapan yang munasabah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 41: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

5

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara? (3m)

F1 Menjadi pusat ibadat agama Hindu dan Buddha F2 Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga

F3 Tempat menyimpan patung dewa utama F4 Lambang keagungan seseorang pemerintah berdasarkan kehebatan seni binanya F5 Lambang order kosmos atau konsep alam semesta. Contonya. Angkor Wat F6 Menjadi monumen keagamaan agama Hindu dan Buddha

5. Berikan 4 cadangan anda dalam usaha memelihara monumen dan candi yang terdapat di Malaysia. (2m)

F1 Sebagai pusat pelancongan agar berlaku pertukaran wang asing F2 Dijadikan warisan sejarah negara F3 Sebagai bahan kajian sejarah kepada pelajar

F4 Diubah suai menjadi muzium F5 Kempen kesedaran kepentingan monumen kepada negara F6 Mewartakan momumen sebagai bahan khazanah negara F7 Memelihara dan memulihara monumen dengan baik F8 Isytihar sebagai tapak warisan dunia M Mana-mana jawapan yang munasabah

6. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kepelbagaian budaya masyarakat awal dalam usaha Malaysia mencapai konsep Satu Malaysia? (5m) F1 Membentuk satu budaya kebangsaan untuk semua rakyat

F2 Bersikap terbuka dan bertolak ansur F3 Saling memahami dan menghormati antara satu sama lain F4 Sedia menerima teguran dan pandangan dengan hati yang terbuka F5 Sanggup dan sentiasa bersedia menerima perubahan dalam semua aspek F6 Menyambut semua perayaan bersama-sama F7 Meneruskan amalan rumah terbuka peringkat kawasan perumahan, daerah, negeri dan negara F8 Saling kunjung mengunjungi tanpa mengira kaum dan agama F9 Hidup dengan aman dan harmoni seperti saudara sendiri

F10 Menjalankann aktiviti bersama-sama seperti beriadah dan gotong royong M Mana-mana jawapan yang munasabah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 42: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

6

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN

PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1. Sebagai pemimpin masyarakat, apakah tindakan anda untuk mengatasi amalan tidak bermoral dalam kalangan generasi muda di Malaysia hari ini? (3m)

F1 Memastikan generasi muda mendapat pendidikan agama sejak pendidikan prasekolah F2 Mendirikan pusat pemulihan akhlak yang berteraskan keagamaan F3 Mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat F4 Mewajibkan dan memastikan anak-anak yang berada di bangku

sekolah melaksanakan solat berjemaah pada waktu zohor F5 Menyediakan kursus keibubapaan kepada bakal-bakal pengantin dan kursus berkala kepada ibu bapa tentang masalah remaja hari ini M Mana-mana jawapan yang munasabah

2. Nyatakan niali-nilai positif dan negatif yang boleh dijadikan panduan

daripada masyarakat jahiliah dalam usaha menjadikan Malaysia masyarakat madani. (4m)

Nilai Positif

F1 Amalan menghormati dan memuliakan tetamu F2 Berpegang kuat kepada amalan agama dan kepercayaan F3 Taat kepada pemerintah dan ketua F4 Mengamalkan persetujuan bersama dalam memilih pemimpin Nilai Negatif

F4 Tidak menyembah Allah s.w.t. F5 Menanam bayi hidup-hidup F6 Mengamalkan riba dalam perniagaan F7 Mengamalkan amalan assabiyah dalam kehidupan F8 Tiada peraturan perkahwinan F9 Meminum arak F10 Berjudi F11 Suka berperang F12 Hidup berpuak-puak M Mana-mana jawapan yang munasabah

2. Membaca merupakan jambatan ilmu. Buktikan. (3m)

F1 Manusia dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada F2 Kajian dapat dilakukan terhadap sesuatu perkara

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 43: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

7

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F3 Bangsa berilmu dapat mencapai kejayaan cemerlang dalam pelbagai bidang F4 Ilmu yang dituntut mampu membina masyarakat ke jalan yang baik F5 Ilmu yang ada menjadikan masyarakat lebih bersifat terbuka dan

inovatif F6 Ilmu mampu meningkatkan kedudukan seseorang F7 Meningkatkan ketamadunan sesuatu bangsa F8 Mengurangkan masalah buta huruf M Mana-mana jawapan yang munasabah

3. Bagaimanakah amalan masyarakat Arab jahiliah telah menghalang pembentukan masyarakat bermoral dan beretika? (4m)

F1 Sistem kabilah melahirkan semangat assibayah F2 Mempunyai nilai moral yang rendah dengan amalan berjudi, meminum arak, berzina dan sebagainya F3 Tiada pegangan agama tetapi menyembah berhala, percaya kepada khurafat dan sebagainya F4 Tiada keadilan sosial dalam masyarakat F5 Institusi kekeluargaan sangat rapuh F6 Mengamalkan perbuatan keji dan kejam seperti menanam bayi

perempuan hidup-hidup F7 Kegiatan ekonomi tidak adil kerana melakukan penindasan dan amalan riba dalam perniagaan M Mana-mana jawapan yang munasabah

4. Setujukah anda jika dikatakan amalan sistem kabilah bertentangan dengan

amalan konsep Satu Malaysia yang diamalkan di Malaysia? (4m)

F1 Kemunculan semangat assabiyah atau kesukuan yang melampau F2 Setiap puak terikat kepada peraturan kabilah masing-masing F3 Setiap ahli kabilah sangat taksub terhadap kabilah masing-masing F4 Menimbulkan semangat kesukuan yang menebal F5 Sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri dan kabilah F6 Punca sengketa menyebabkan hidup kucar-kacir dan tidak aman F7 Peperangan antara kabilah sering berlaku atas sebab yang kecil F8 Perpaduan tidak akan dicapai F9 Rakyat hidup dalam ketakutan F10 Imej negara akan tercemar M Mana-mana jawapan yang munasabah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 44: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

8

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1. Orientalis Barat mentafsirkan hijrah sebagai suatu pelarian. Setujukah anda? (4m) F1 Tidak setuju kerana hijrah dalam Islam berbeza dengan konsep

Barat berdasarkan empat hujah F2 Orang Makkah berhijrah ke Madinah atas jemputan orang Madinah

seperti isi perjanjian Aqabah kedua F3 Ketibaan orang Makkah disambut dengan rela dan meriah oleh orang Madinah F4 Orang Islam Makkah diberi tempat tinggal yang sewajarnya dan dijamin keselamatan mereka oleh penduduk Madinah F5 Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua penduduk Madinah termasuk orang bukan Islam F6 Penghijrahan hari ini disebabkan peperangan dan tidak diundang. F7 Mereka dihantar pulang ke negara asal kerana dianggap pelarian

M Mana-mana jawapan yang munasabah 2. Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda mengamalkan konsep hijrah

dalam kehidupannya? (4m) F1 Mengubah sikap malas kepada rajin berusaha F2 Berubah daripada bersikap degil kepada seorang yang patuh dan taat F3 Berubah daripada sikap biadap dengan guru kepada lebih sopan F4 Berubah daripada sifat negatif kepada sifat positif F5 Berubah daripada suka melanggar peraturan sekolah kepada berdisiplin

M Mana-mana jawapan yang munasabah 3. Mengapakah Perlembagaan Madinah dianggap penting dalam usaha

membangunkan negara Malaysia menjadi negara cemerlang, gemilang dan terbilang (6m) ? F1 Menjadi model sebuah kerajaan Islam yang unggul dan sebagai

panduan menjalankan pemerintahan berasaskan Islam F2 Perlembagaan yang dapat diterima pakai oleh semua golongan

masyarakat F3 Mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap merangkumi peraturan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat dengan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 45: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

9

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

masyarakat pelbagai bangsa F4 Amalan riba, rasuah, penipuan dan penindasan tidak dibenarkan F5 Sifat bertimbang rasa dan amalan bersedekah digalakkan F6 Ekonomi Islam sangat mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan F7 Membentuk masyarakat baharu berasaskan ummah iaitu Masyarakat yang hidup bersatu padu dan aman F8 Taraf dan kedudukan rakyat adalah sama F9 Konsep keadilan sosialdipraktikkan F10 Islam menekankan persamaan hak dan persaudaraan Islam F11 Tiada perbezaan taraf dalam Islam F12 Masyarakat Madinah mempunyai undang-undang yang lengkap dan sempurna untuk masyarakat pelbagai keturunan, budaya dan agama F13 Sistem pemerintahan yang meletakkan Allah s.w.t. sebagai kuasa

tertinggi F14 Piagam Madinah berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik F15 Setiap kaum terikat dengan undang-undang yang telah digariskan F16 Keselamatan negara dipertanggungjawabkan kepada semua

M Mana-mana jawapan yang munasabah 4. Apakah iktibar boleh dicontohi rakyat Malaysia daripada Perlembagaan

Madinah. (4m) F1 Membolehkan rakyat Malaysia hidup dalam bersatu padu sesuai dengan gagasan Satu Malaysia F2 Masyarakat Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman dan

harmoni F3 Pemimpin Malaysia mengamalkan ciri-ciri penting Perlembagaan Madinah seperti keadilan ekonomi, sosial dan politik F3 Merayakan semua perayaan di Malaysia tanpa mengira kaum dan

agama F4 Rakyat Malaysia sentiasa menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama

M Mana-mana jawapan yang munasabah 5. Pada pandangan anda, mengapakah Islam mengizinkan peperangan? (3m)

F1 Mempertahankan diri daripada serangan musuh F2 Menjaga tempat ibadat F3 Menentang berlakunya kezaliman F4 Menerima tawaran perdamaian pihak musuh jika diminta F6 Mematuhi syarat peperangan dalam Islam

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 46: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

10

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F7 Tidak memusnahkan bahan makanan dan tempat ibadat M Mana-mana jawapan yang munasabah

6. Sebagai seorang pemimpin, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan berlakunya peperangan dengan negara lain? (3m)

F1 Menjalinkan hubungan diplomatik dengan semua negara F2 Saling bertolak ansur F3 Mengelak daripada campur tangan dalam hal ehwal negara lain F4 Sentiasa mengutamakan rundingan F5 Menghormati hak asasi negara lain M Mana-mana jawapan yang munasabah

7. Apakah sifat-sifat kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. yang boleh kita contohi berdasarkan peristiwa pembukaan semula kota Makkah? (4m) F1 Tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan F2 Mempunyai akhlak yang terpuji F3 Tidak pernah menyerah kalah dalam semua bidang F4 Berjiwa besar dalam apa jua tindakan F5 Melihat sesuatu secara menyeluruh F6 Sentiasa menekankan perpaduan F7 Bersifat baik sangka terhadap semua orang sama ada musuh atau kawan F8 Sentiasa membantu demi mewujud dan mengekalkan perpaduan F9 Sifat pemaaf dan pengampun kepada semua umat manusia F10 Tidak berdendam M Mana-mana jawapan yang munasabah BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN

SUMBANGANNYA

1. Nyatakan 4 pengajaran yang boleh dicontohi oleh genarasi muda daripada pemerintahan khulafa al-Rasyidin? (3m)

F1 Menjadikan agama asas utama pemerintahan dan pentadbiran F2 Mementingkan kesejahteraan dan kebajikan rakyat

F3 Berusaha dengan gigih dan tidak berputus asa F4 Lemah lembut dan sentiasa bertolak ansur F5 Mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan F6 Tegas dan mempunyai simpati yang tinggi kepada yang

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 47: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

11

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

memerlukan M Mana-mana jawapan yang munasabah

2. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada

kegemilangan dan kejatuhan kerajaan Islam? (3m)

F1 Pemimpin dan pemerintah perlu cekap dan berwibawa F2 Pemerintahan hendaklah adil dan saksama F3 Mengutamakan ajaran agama dalam pentadbiran F4 Menjalin hubungan luar dengan semua negara F5 Mengutamakan perpadaduan rakyat F6 Menghargai golongan cerdik pandai F7 Mengutamakan golongan cerdik pandai dan intelektual F8 Meningkakan kegiatan intelektual M Mana-mana jawapan yang munasabah

3. Mengikut pengkajian anda , bagaimanakah kegemilangan kerajaan

Turki Uthmaniah dapat diaplikasikan kepada pembangunan negara dan bangsa Malaysia? (4m)

F1 Mempunyai pemimpin yang berwibawa dan berkaliber F2 Meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan F3 Meningkatkan kemahiran dalam bidang komunikasi dan ICT F4 Mementingkan kebajikan rakyat F5 Memerintah negara dengan adil dan saksama F6 Mengekalkan kestabilan politik F7 Memaju dan neningkatkan ekonomi negara F8 Membangunkan bidang pendidikan F9 Mengamalkan akhlak dan sahsiah yang terpuji F10 Menggunakan sistem perundangan yang adil dan saksama F11 Mengamalkan budaya hidup yang sihat M Mana-mana jawapan yang munasabah

4. Sekiranya anda merupakan salah seorang menteri kabinet di Malaysia,

apakah corak kepimpinan yang akan diamalkan dalam mengekalkan kemajuan dan keamanan negara? (3m)

F1 Corak pemerintahan berlandaskan ajaran Islam F2 Memerintah dengan adil dan saksama F3 Mementingkan kemajuan dan kebajikan rakyat jelata F4 Menjauhi jenayah rasuah F5 Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang sama rata F6 Melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan F7 Bersikap jujur dan bersopan santun F8 Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepantingan rakyat F9 Mengelakkan hidup secara mewah dan membazir

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 48: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

12

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

M Mana-mana jawapan yang munasabah

5. Sebagai pengkaji sejarah, apakah faktor yang melayakkan khalifah Umar bin al-Khattab diberi gelaran Amirul Mukminin atau Panglima Agung Mukmin? (5m)

F1 Memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan khalifah F2 Menubuhkan Majlis Syura yang terdiri daripada golongan Ansar dan Muhajirin F3 Membahagikan jajahan takluk kepada beberapa wilayah F4 Melantik wali atau gabenor sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera F5 Menubuhkan jabatan seperti Jabatan Tentera ,Jabatan polis,Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara F6 Jabatan kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain F7 Hakim dibayar gaji bulanan yang tinggi F8 Mengembangkan pengajaran al-Quran F9 Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran di kawasan masjid F10 Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan F11 Membina terusan dan tali air untuk menambahkan hasil pertanian F12 Memperkenalkan pelbagai jenis cukai F13 Cukai jizyah dikenakan kepada golongan zimmi F14 Cukai kharaj berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah F15 Memerintah dengan adil dan saksama M Mana-mana jawapan yang munasabah

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

1. Sebagai pemimpin masyarakat, bagaimanakah corak pemerintahan yang anda serapkan kepada masyarakat di Asia Tenggara? (5m) F1 Cara hidup Islam diasiminasikan dalam budaya masyarakat

Asia Tenggara F2 Cara berpakaian iaitu bertudung kepala dan bersongkok F3 Islam dijadikan ’ad-din iaitu satu cara hidup yang lengkap Dan menyeluruh F4 Islam mengubah sistem sosial yang mempunyai kelas

kepada konsep persaudaraan dan persamaan taraf F5 Contoh sifat tolong menolong, hormat menghormati dan

bekerjasama F7 Sifat dan amalan bersatu padu diperkukuh dalam aktiviti Harian terutama di kawasan kampung

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 49: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

13

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F8 Amalan kerjasama dapat memudahkan kerja-kerja di ladang-ladang

M Mana-mana jawapan yang munasabah 2. Pada pandangan anda, apakah kesan pengaruh Islam kepada kegiatan

ekonomi masyarakat di Asia Tenggara (5m) F1 Institusi ekonomi seperti baitumal diperkenalkan di Acheh oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam F2 Baitulmal berfungsi sebagai perbendaharaan negara F3 Hasinya diperolehi daripada kutipan zakat dan sedekah F4 Islam menggalakkan umatnya rajin bekerja F5 Mencari rezeki yang halal sebanyak yang boleh F6 Islam juga melarang perbuatan mengemis F7 Islam menggalakkan kegiatan perdagangan di kalangan orang Islam F8 Unsur-unsur yang halal hendaklah digunakan semasa Berniaga F9 Amalan riba, penipuan dan penindasan dilarang dalam Perniagaan F10 Nilai-nilai murni dalam urusan perniagaan disarankan seperti berjimat cermat dan bekerja dengan bersunguh- sungguh

M Mana-mana jawapan yang munasabah 3. Nyatakan nilai akhlak Islam yang menjadi amalan masyarakat

Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa? (2m) F1 Amalan murni tolong-menolong F2 Hormat menghormati antara satu dengan lain F3 Amalan bekerjasama F4 Amalan gotong-royong F5 Mementingkan perpaduan kaum F6 Amalan ziarah menziarahi

M Mana-mana jawapan yang munasabah 4. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah aspek-aspek pendidikan Islam

yang masih diamalkan hingga kini oleh masyarakat di Malaysia? (3m) F1 Pembelajaran di sekolah-sekolah pondok F2 Pendidikan madrasah F3 Pengajian al-Quran F4 Penubuhan pusat-pusat pengajian bercorak keagamaan F5 Kursus-kursus agama ditawar di institusi pengajian tinggi F6 Amalan berdakwah masih diteruskan

M Mana-mana jawapan yang munasabah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 50: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

14

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

5. Mengikut pegkajian anda, bagaimanakah kedatangan Islam

menggerakkan semangat jihad dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara? (3m) F1 Islam menggalakkan umatnya mencari rezeki yang halal F2 Melarang perbuatan mengemis F3 Menggalakkan masyarakat Islam berniaga dan mengamalkan unsur- unsur halal dalam perniagaan F4 Amalan riba dan penindasan dilarang dalam Islam F5 Sikap berjimat cermat dan berusaha dengan bersungguh-

sungguh turut dituntut dalam Islam M Mana-mana jawapan yang munasabah 6. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah ketiga-tiga teori

kedatangan Islam ke Asia Tenggara mengatakan Islam disebarkan melalui kegiatan perdagangan ? (6m) F1 John Crawford, Islam disebar ke Asia Tenggara melalui perdagangan F2 Catatan China, orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perdagangan di Canton dan Amoy F3 Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China F4 Pedagang Arab yang berdagang ke China singgah di pelabuhan Selat Melaka F5 Kedudukan Selat Melaka yang strategik menjadi tumpuan pedagang F6 Pedagang Arab membina petempatan dan perkampungan F7 Masa menunggu perubahan tiupan angin pedagang berbincang dan berinteraksi dengan penduduk tempatan F8 Nilai murni pedagang Islam atau sifat mahmudah F9 Emanuel Gadinho Eredia mengatakan Khan Fo atau Canton menjadi pusat perniagaan terkenal di kalangan pedagang Arab beragama Islam F10 Pedagang China berdagang ke Asia Tenggara menyebarkan Islam ke Asia Tenggara F11 Snouck Hurgronje mengatakan hubungan perdagangan begitu lama wujud antara India dan Asia Tenggara.. F12 Pedagang Islam menyebarkan Islam ke kepulauan Melayu

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 51: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

15

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

7. Menurut pandangan anda, mengapakah Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Asia Tenggara? (3m) F1 Ajaran Islam mudah diikuti atau dipelajari F2 Kemurnian ajaran Islam menarik minat orang ramai Menganuti Islam F3 Konsep Tuhan Yang Maha Esa atau Tauhid F4 Islam menekankan keadilan dan kecemerlangan individu F5 Islam menganjurkan konsep kebahagian di dunia dan di akhirat F6 Menuntut manusia berfikiran secara rasional F7 Sifat mahmudah pedagang menarik ramai penduduk menerima Islam F8 Pengislaman raja dan golongan bangsawan F9 Keistimewaan agama Islam F10 Penyebaran melalui perkahwinan biasa dan perkahwinan siasah M Mana-mana jawapan yang munasabah

8. Mengikut pengkajian anda, bagaimanakah Islam dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri di Asia Tenggara? (3m) F1 Pemimpin memperkenalkan undang-undang syariah F2 Mengendalikan kes jenayah seperti kecurian dan pembunuhan F3 Urusan pernikahan, F4 Urusan perniagaan F5 Pembahagian harta pusaka F6 Hukum Kanun Melaka digubal oleh Sultan Muzzafar Syah F7 Masa Sultan Alaudin Riayar Syah, undang-undang Islam dilaksanakan dengan tegas di Melaka F8 Kanun Mahkota Alam di Acheh M Mana-mana jawapan yang munasabah

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI

MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

1. Kekukuhan institusi kesultanan adalah berasaskan pegangan orang Melayu terhadap konsep daulat. Apakah yang anda tahu tentang konsep daulat? (3m) F1 Merupakan pengikat antara golongan rakyat dan pemerintah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 52: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

16

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F2 Mengangkat kedudukan seseorang raja ke tahap yang tinggi F3 Menimbulkan penghormatan rakyat terhadap institusi

kesultanan F4 Pelbagai adat istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan daulat raja F5 Cara berpakaian dan jenis pakaian F6 Bahasa dan pengucapan F7 Istiadat pertabalan dilaksanakan dengan penuh tertib dan peraturan yang ditetapkan F8 Penggunaan cap mohor sultan F9 Peralatan muzik seperti nobat

2. Pada pandangan anda, apakah kepentingan undang-undang dalam menjamin kehidupan masyarakat di Malaysia? (2m)

F1 Menjamin keamanan masyarakat F2 Menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat F3 Menjamin keselamatan masyarakat F4 Menegakkan hak masyarakat F5 Mendisiplinkan masyarakat F6 Mengawal tingkah laku manusia F7 Menguruskan pembahagian harta F8 Menjamin kestabilan politik negara F9 Ekonomi negara dapat dimajukan M Mana-mana jawapan yang munasabah 3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah ibu bapa

mendidik dan menyerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak dalam masyarakat Melayu tradisional? (4m)

F1 Diserapkan secara pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian F2 Menggunakan cerita-cerita lisan F3 Iaitu cerita binatang dan cerita jenaka

F4 Kaedah bercerita adalah paling berkesan dan digemari kanak- kanak

F5 Cerita berbentuk pengajaran dan teladan diberi penekanan F6 Anjing dengan bayang-bayang memberi pengajaran agar jangan tamak F7 Cerita-cerita Sang Kancil menekankan hakikat kepandaian dan kebijaksanaan membantu seseorang menyelesaikan masalah F8 Mempelajari pantang larang dan adat istiadat melalui Pergaulan sosial

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 53: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

17

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F9 Tunduk sambil menghulur tangan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua F10 Pendidikan melalui pantun, peribahasa dan teka-teki F11 Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama- lama mencuri mengajar berkelakuan baik F12 Jangan berbohong kerana akan membawa kepada perbuatan tidak baik yang lain M Mana-mana jawapan yang munasabah

4. Sekiranya diberi peluang menziarahi kampung tardisional, apakah

penilaian anda terhadap gaya kehidupan mereka? (4m)

F1 Pertalian yang rapat dalam keluarga F2 Ibu bapa dan orang yang lebih tua dihormati F3 Jiran dianggap sebagai anggota keluarga sendiri F4 Panggilan tertentu kepada orang yang lebih tua seperti Pak Long dan Mak Long F5 Bercakap dengan orang yang lebih tua hendaklah menggunakan suara yang rendah F6 Tetamu dilayan dengan hormat F7 Tetamu dihidangkan dengan minuman dan makanan F8 Orang yang berziarah akan memberi salam F9 Tuan rumah wajib menjawab salam F10 Tetamu dan tuan rumah akan bersalam-salaman F11 Kanak-kanak mencium tangan orang yang lebih tua apabila

Bersalam

F12 Ungkapan Bismillah dibaca semasa hendak makan dan minum F13 Mengamalkan semangat gotong royong seperti majlis perkahwinan dan majlis tamat membaca al-Quran (majlis) khatam. M Mana-mana jawapan yang munasabah

5. Sebagai seorang pemimpin negara Islam, nyatakan 4 ciri-ciri

ekonomi Islam yang akan anda amalkan. (4m) F1 Memperkenalkan baitulmal sebagai perbendaharaan negara F2 Sumber baitulmal daripada zakat dan sedekah F3 Menggalakkan umatnya supaya rajin bekerja F4 Hendaklah mencari rezeki yang halal F5 Melarang perbuatan mengemis F6 Menggalakkan kegiatan perdagangan F7 Mengamalkan unsur-unsur yang halal semasa berurus niaga F8 Melarang amalan riba, penindasan dan penipuan F9 Mengamalkan nilai-nilai murni seperti berjimat cermat dan berusaha dengan bersungguh-sungguh F10 Tidak melakukan rasuah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 54: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

18

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

M Mana-mana jawapan yang munasabah

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

1. Pada pengetahuan sejarah anda, nyatakan persamaan sistem feudal di Eropah dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional.(3m) F1 Raja memiliki tanah F2 Raja menjadi penaung utama dalam negara F3 Pembesar pula mendapat naungan dari raja F4 Pembesar memberi khidmat kepada raja F5 Rakyat ada yang menjadi hamba F6 Rakyat setia kepada pembesar

2. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri positif orang Barat yang berjaya

membawa Eropah keluar dari Zaman Gelap dan boleh diaplikasikan oleh rakyat Malaysia. (4m) F1 Orang Barat mempunyai semangat inkuiri F2 Mempunyai sifat kepercayaan kepada diri sendiri F3 Sifat keghairahan untuk meneroka sesuatu yang baru F4 Mempunyai idea yang imaginatif F5 Kegiatan yang inovatif dan kreatif F6 Kegigihan dalam keusahawanan F7 Mempunyai komitmen yang tinggi dalam sesuatu bidang

Diceburi

F8 Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi M Mana-mana jawapan yang munasabah

3. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kemajuan zaman Renaissance di Eropah untuk kemajuan sosial di Malaysia? (2m)

F1 Sikap mementingkan ilmu pengetahuan F2 Semangat inkuiri untuk melakukan perubahan F3 Perlu ada kegigihan dan usaha untuk mencapai matlamat F5 Mesti bersikap berani dalam menghadapi cabaran F6 Semangat kesabaran dan ketekunan penting dalam

mencapai matlamat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 55: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

19

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

M Mana-mana jawapan yang munasabah

4. Revolusi Perindustian di Eropah hanya menggalakkan penindasan kepada golongan buruh dan hanya menguntungkan golongan majikan. Buktikan. (4m) F1 Akta Antipenggabungan melarang pekerja bermaufakat untuk membela nasib mereka F2 Jika melanggar larangan akan dihukum F3 Ianya menyulitkan pekerja kerana tidak semua majikan bertimbang rasa kepada pekerja F4 Kanak-kanak di bawah umur 10 tahun sering dieksploit di kilang tekstil F5 Mereka juga bekerja di lombong arang batu F6 Masa bekerja sering melebihi 10 jam F7 Mereka dibayar gaji yang rendah F8 Penggunaan buruh kanak-kanak dan wanita berleluasa di Britain M Mana-mana jawapan yang munasabah

5. Nyatakan iktibar daripada Revolusi Pertanian di Britain kepada

Malaysia dalam usaha menjadikan pertanian sebagai punca ekonomi masyarakat? (2m) F1 Membuka lebih banyak ladang-ladang untuk tujuan komersial F2 Lebihan produk pertanian dieksport secara besar-besaran F3 Menghantar pelajar ke luar negara untuk mengkaji sistem pertanian moden yang mengeluarkan hasil yang banyak

F4 Memastikan lebih ramai petani moden diwujudkan F5 Menubuhkan lebih banyak pusat pengajian tinggi yang menawarkan kursus berkaitan bidang pertanian F6 Menjalankan R & D dalam semua aspek pertanian M Mana-mana jawapan yang munasabah.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 56: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

20

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP

EKONOMI NEGARA

1. Nyatakan 3 nilai yang boleh diteladani daripada kegiatan ekonomi tradisional di Tanah Melayu. (2m)

F1 Melaksanakan secara bekerjasama dan bergotong- royong F2 Mampu mengeratkan hubungan persaudaraan F3 Mampu dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat kerana

modalnya kecil F4 Pekerjaan dilakukan bersama-sama keluarga

F5 Kreatif dan inovatif F6 Memaksimumkan penggunaan tanah berhampiran tempat

kediaman M Mana-mana jawapan yang munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah sistem ekonomi komersial banyak

dikuasai pemodal Eropah dan China pada era kolonialisme British. (2m) F1 Mempunyai modal yang besar F2 Teknologi yang moden F3 Mendapat konsesi tanah yang luas F5 Mendapat tempoh pajakan yang lama F6 Mereka melaksanakan dengan gigih dan bersungguh- sungguh F7 Mereka kreatif dan inovatif F8 Dasar pentadbiran British M Mana-mana jawapan yang munasabah 3. Pada pandangan anda, apakah muslihat British memperkenalkan

undang-undang tanah di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak? (4m)

F1 Tanah merupakan elemen utama dalam ekonomi penjajah F2 Sistem pemilikan tanah masyarakat Melayu tidak sesuai dengan Barat

F3 Pemilikan tanah orang Melayu tidak direkod dan dicatat F4 Pemilikan tanah konsep Barat memudahkan pentadbiran tanah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 57: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

21

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F5 Memudahkan dan mempercepat pembangunan tanah F6 Cukai dikenakan mengikut jenis F7 Residen diberi kuasa menentukan mana-mana tanah sebagai Tanah Simpanan Melayu

F8 Tanah Simpanan Melayu tidak subur F9 Tanah ini jauh di kawasan pendalaman F10 Tanah tidak bolah ditanam dengan tanaman komersial M Mana-mana jawapan yang munasabah

4. Berdasarkan pengkajian sejarah anda, mengapakah pembentukan

bandar baharu tidak menguntungkan orang Melayu? (2m)

F1 Orang Melayu tinggal di luar bandar atau perkampungan F2 Peluang pekerjaan sangat kurang kerana pendidikan rendah F3 Tidak ada kemahiran dan pengetahuan dalam sesuatu bidang F4 Jarak yang jauh dari bandar F5 Dasar pecah dan perintah British

F6 Masih terikat dengan adat tradisional F7 Menjalankan kegiatan ekonomi tradisional

M Mana-mana jawapan yang munasabah

5. Pada pandangan anda, mengapakah orang Melayu mesti melibatkan diri dalam sektor ekonomi komersial untuk menjamin pembangunan dan kemajuan yang seimbang antara kaum di Malaysia?( 3m)

F1 Pendapatan yang lebih tinggi akan diperoleh

F2 Mampu menggunakan teknologi yang moden dan terkini F3 Menjadikan bidang pertanian sebagai sektor pertanian utama F4 Menjalankan pengkhususan pekerjaan untuk mendapatkan

hasil yang lebih F5 Mengetahui perkembangan pasaran dunia

F6 Melibatkan diri dengan perdagangan antarabangsa F7 Melibatkan perdagangan import dan eksport

M Mana-mana jawapan yang munasabah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 58: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

22

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

MODUL BESTARI KBKK SEJARAH TINGKATAN 5

Bab 1

Soalan 1

Sebagai warganegara yang cinta akan negara , nyatakan usaha yang boleh anda

dilakukan untuk mengekalkan kedaulatan negara tercinta . ( 6 m )

F1 bersifat cekal / tabah / sabar F2 tidak mudah berputus asa F3 berani mempertahankan negara F4 sentiasa bertindak secara bijaksana F5 sentiasa berfikiran positif F6 berdaya saing F7 menguasai pelbagai ilmu / kemahiran F8 mempunyai jati diri yang kukuh F9 berpegang teguh kepada ajaran agama F10 mengamalkan nilai-nilai moral F11 sentiasa bersatu padu F12 menguasai pelbagai bahasa / bahasa asing F13 berinovasi / berfikiran kreatif / kritis F14 menyokong dan menghayati konsep 1 Malaysia F15 menghormati / setia kepada pemimpin (Terima mana-mana jawapan yang munasabah) Soalan 2

Pada pendapat anda, mengapakah Imperialis melakukan perubahan pentadbiran di

tanah jajahan mereka ? ( 6 m )

F1 Menguasai ekonomi F2 Menguasai bahan mentah / kekayaan sumber tanah jajahan F2 Menguasai pentadbiran / politik / pemerintahan F3 Memudahkan peluasan pengaruh / peluasan kuasa F4 Meluaskan kawasan jajahan takluk F5 Mudah dikawal / dipantau / ditadbir F6 Mengurangkan / menghapuskan kuasa raja F7 Mengurangkan dan mengawal kuasa / pengaruh pembesar F8 Memperoleh cukai ( cukai tanah / lesen / premium tanah ) F9 Menyebarkan agama Kristian F10 Menyekat pengaruh agama Islam F11 Menyebarkan budaya Barat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 59: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

23

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F12 Menguasai jabatan kerajaan F13 Ingin menakluki tanah jajahan (Terima mana-mana jawapan yang munasabah) Soalan 3

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , bagaimanakah pemimpin Thailand

mampu mengekalkan kemerdekaan negaranya? ( 6 m )

F1 Raja Mongkut/Raja Chulalongkorn memperkenalkan sistem birokrasi Barat F2 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat F3 Untuk mengetuai pelbagai jabatan F4 Melatih pegawai-pegawai tempatan F4 Penasihat kewangan / pelabuhan / polis diambil dari Britain F5 Penasihat kastam diambil dari Amerika Syarikat F6 Penasihat tentera diambil dari Perancis F7 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah F8 Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi F9 Memperkenalkan Kabinet Menteri F10 Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara F10 Sistem Raja berkuasa mutlak digantikan dengan sistem raja berperlembagaan F11 Pembaharuan mampu mengurangkan pengaruh pembesar tradisional F12 Menjalin hubungan baik dengan kuasa Eropah F13 Menjalin hubungan baik dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua F14 Pemodenan dalam pentadbiran F15 Pemimpin berpandangan jauh / bijak / bersifat terbuka

(Terima mana-mana jawapan yang munasabah) Soalan 4

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah penduduk tempatan menolak

sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan? ( 5 m )

F1 Melantik Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi sebagai pentadbir pusat F2 Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat dihapuskan F3 Kuasa / pengaruh pembesar dihapuskan F4 Raja kehilangan kuasa / pengaruh F5 Peranan raja sebagai penaung agama / ketua agama dihapuskan F6 Pegawai Barat menguasai pentadbiran melalui biro yang ditubuhkan F7 Undang-undang Barat telah diperkenalkan F8 Undang-undang tanah telah diperkenalkan F9 Sistem kehakiman Barat diperkenalkan F10 Peraturan / undang-undang adat terancam / terhapus F11 Sistem pungutan cukai telah diperkenalkan F12 Pelbagai lesen / surat kebenaran diperkenalkan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 60: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

24

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F13 Sistem / undang-undang baharu menyusahkan rakyat F14 Sistem / undang-undang baharu bertentang dengan adat resam / agama asal F15 Raja dipaksa menerima penasihat Barat F16 Kuasa raja / pembesar telah diambil alih oleh pegawai Barat (Terima mana-mana jawapan yang munasabah) Bab 2

Soalan 1

Sebagai pengerusi Sidang Redaksi majalah sekolah, cadangkan tema karya pelajar

yang sesuai dengan gagasan 1 Malaysia untuk diterbitkan dalam majalah. ( 6 m )

F1 perpaduan rakyat berbilang kaum / integrasi nasional F2 kemajuan dan kemakmuran negara F3 keunikan / keistimewaan negara Malaysia F4 kejayaan dalam bidang sukan F5 cinta akan negara / semangat patriotik F6 bangsa Malaysia F7 Malaysia Maju F8 Malaysia Berjaya F9 Malaysia Boleh F10 Malaysia Gemilang F11 keadilan / kejujuran F12 budaya Malaysia F13 kepimpinan / pemimpin berjiwa rakyat F14 Wawasan 2020 F15 keamanan / kedamaian / keselamatan ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah ) Soalan 2

Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah, apakah ciri-ciri kepimpinan yang

patut anda miliki untuk menjadi pemimpin yang berkesan ? ( 6 m ) F1 Berani menghadapi risiko F2 Yakin dengan kemampuan diri F3 Cekal / tabah menghadapi cabaran F4 Berfikiran positif F5 Berfikiran terbuka F5 Seorang yang rasional F6 Seorang yang bijaksana F7 Berpengetahuan luas F8 Bertoleransi / bertolak ansur F9 Adil dan saksama F10 Mudah didampingi / mudah mesra F11 Sedia mendengar idea / pandangan orang lain F12 Kreatif dan kritis F13 Tidak mudah putus asa /

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 61: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

25

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F14 Bersedia berkorban masa dan tenaga F15 Berkemahiran dalam komunikasi

( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 3

Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar dalam melahirkan modal insan

berkualiti pada hari ini ? ( 6 m )

F1 Melahirkan / membangkitkan semangat kebangsaan F2 Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri F3 Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu padu F4 Memajukan bangsa F5 Menggalakkan semua golongan memajukan diri F6 Memajukan pendidikan untuk semua kaum F7 Menggalakkan masyarakat maju dalam ekonomi F8 Memberi info dan maklumat yang tepat dan benar F9 Menyiarkan rencana yang mencabar minda F10 Memuatkan bahan bacaan yang berinfomatif F11 Memartabatkan bahasa kebangsaan F12 Memperbanyak ruangan akademik ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Bab 3

Soalan 1

Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang diperlukan dalam sesebuah

negara ?

F1 Untuk mengawal tingkah laku manusia F2 Memelihara keamanan dan keselamatan F3 Melindungi rakyat berbilang kaum F4 Menentukan struktur pentadbiran dan pemerintahan F5 Menentukan tatacara sistem pemerintahan negara F5 Menjamin kedaulatan negara F6 Menjamin hak rakyat terpelihara F7 Menjamin keadilan dalam masyarakat F8 Mengukuhkan institusi raja F9 Mengukuhkan institusi agama F10 Mengukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan F11 Menentukan hukuman dan tindakan ke atas pesalah / penjenayah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 62: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

26

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 2

Berdasarkan pengetahuan sedia ada anda, apakah natijahnya jika sesebuah negara

itu tidak mempunyai undang-undang ? ( 5 m )

F1 Negara akan huru-hara / keamanan terjejas / kucar kacir / kacau bilau F2 Ekonomi negara merosot / tidak berkembang / tidak mantap F3 Politik negara tidak stabil F4 Masalah sosial meningkat F5 Gejala jenayah meningkat F6 Penyalahgunaan kuasa berleluasa / rasuah berleluasa F7 Rakyat akan ditindas F8 Tidak ada keadilan dalam masyarakat F9 Kehidupan tidak harmoni / tidak sejahtera F10 Keselamatan rakyat tidak terjamin F11 Musuh mudah mengambil kesempatan F12 Pentadbiran tidak sistematik / tidak mantap F13 Berlaku rusuhan kaum F14 Demonstrasi jalanan berleluasa F15 Ketenteraman awam terjejas F16 Tidak dapat membina negara bangsa ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Bab 4

Soalan 1

Sebagai seoarang pelajar , bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara

kita? ( 6 m )

F1 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan / rajin belajar F2 Berusaha sehingga mencapai kejayaan F3 Berusaha melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran F4 Berusaha melengkapkan diri dengan ilmu keagamaan F5 Bertolak ansur dalam hubungan sesama rakan F6 Sentiasa bekerjasama dan tolong-menolong F7 Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat F8 Sanggup berkorban demi kebaikan bersama F9 Memelihara kedaulatan negara F10 Merealisasikan dasar-dasar kerajaan F11 Menjaga nama baik / maruah negara F12 Mempromosikan Malaysia di luar negara

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 63: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

27

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F13 Menjayakan konsep 1Malaysia F14 Menjayakan Program Latihan Khidmat Negara dengan sepenuh hati F15 Berusaha mengharumkan / menaikkan nama negara F16 Berusaha mempertahankan keselamatan negara ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah ) Soalan 2

Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mengamalkan sikap

bertolak ansur dalam kehidupan seharian? ( 4 m )

F1 Menjamin keharmonian hidup F2 Menjamin kesejahteraan hidup F3 Menjamin kestabilan politik dan negara F4 Mempercepat pembangunan negara F5 Mengelakkan pertumpahan darah / perselisihan / permusuhan F6 Menaikkan nama baik / imej negara F7 Mengeratkan perpaduan antara kaum ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Bab 5

Soalan 1

Jelaskan iktibar yang boleh kita contohi daripada perjuangan tokoh-tokoh

kemerdekaan negara pada masa lampau. ( 6 m )

F1 kesanggupan berkorban / berani berkorban F2 penggunaan kaedah musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan F3 mendukung konsep kerjasama antara kaum / pemimpin F4 bertindak dengan bijak / berjuang secara bijak F5 membuat keputusan bersama / bertindak secara kolektif F6 utamakan prinsip toleransi / tolak ansur dalam perjuangan F7 menitikberatkan keamanan / kedamaian F8 mengutamakan keharmonian kaum F9 mengamalkan pendekatan diplomasi F10 mementingkan perpaduan kaum F11 mengutamakan kesejahteraan / kesentosaan dalam perjuangan F12 ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin / raja F13 ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara F14 perjuangan bercorak sederhana / tidak agresif F15 tidak mengangkat senjata / tidak menggunakan kekerasan F16 mengamalkan perkongsiaan pintar / pakatan murni ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 64: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

28

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Soalan 2

Pada pendapat anda, mengapakah rakyat mesti menghargai kemerdekaan yang

dinikmati sejak 31 Ogos 1957 ? ( 5 m )

F1 Mengekalkan kemerdekaan yang dicapai F2 Terus menikmati keselesaan yang sedia ada F3 Agar terus menikmati keamanan / keharmonian F4 Agar terus mengecapi kemakmuran F5 Menjamin perpaduan kaum F6 Menegakkan maruah bangsa F7 Menjamin kestabilan politik F8 Menjamin kemajuan ekonomi F9 Menjamin keadilan sosial F10 Kekal sebagai negara berdaulat ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 3

Pada pendapat anda, mengapakah isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah

Melayu 1957 perlu dihayati oleh golongan muda pada hari ini ? ( 5 m )

F1 Menyemai taat setia kepada Raja / pemimpin F2 Menyemarak semangat patriotik / cinta akan negara F3 Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warganegara F4 Memupuk semangat perpaduan antara kaum F5 Menyemai perasaan hormat-menghormati terhadap hak orang lain F6 Menyemai kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan / agama F7 Memupuk semangat toleransi / sikap bertolak ansur F8 Memahami pemuafakatan antara pemimpin berbilang kaum F9 Tidak mempersoalkan hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera F10 Tidak mempertikaikan hak kaum-kaum lain ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 65: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

29

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Bab 6

Soalan 1

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah rintangan dan cabaran ketika

proses pembentukan Malaysia berjaya dileraikan ? ( 6 m )

F1 Kerajaan British bersungguh-sungguh mempromosi pembentukan Malaysia F2 Kerajaan British berjaya merasionalkan pembentukan Malaysia F3 Perpaduan dalam kalangan pemimpin tempatan berbilang kaum F4 Sikap toleransi / bertolak ansur dalam kalangan pemimpin berbilang kaum F5 Para pemimpin memberikan kerjasama / komitmen yang jitu F6 Pemimpin menjalankan pungutan suara / Pandangan penduduk diambil kira F7 Kebijaksanaan pemimpin PTM / Tunku Abdul Rahman F8 Pendekatan diplomasi diambil ketika menghadapi rintangan F9 Pemimpin tidak menggunakan kekerasan / tidak agresif F10 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran yang betul / kepada PBB F11 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan / situasi semasa F12 Mendapat sokongan padu bekas pegawai British F13 Kerjasama dan sokongan padu daripada rakyat F14 Rakyat / pemimpin berpandangan jauh / bersifat terbuka (Terima mana-mana jawapan yang munasabah) Soalan 2

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan matlamat di sebalik pembentukan

Malaysia. ( 6 m )

F1 Menyekat pengaruh parti berhaluan kiri di Singapura / berhaluan kiri F2 Membendung / menyekat / menjadi benteng ancaman komunis F3 Mempercepat kemerdekaan Singapura / Sarawak / Sabah F4 Menjana pembangunan sosial / ekonomi / politik F5 Memelihara kestabilan politik di rantau Asia Tenggara F6 Memastikan kepentingan British terpelihara F7 Mewujudkan satu pasaran yang luas F8 Menggalakkan kemasukan pelaburan asing F9 Menggalakkan perkembangan industri pertanian F10 Memanfaatkan keistimewaan semulajadi / sumber alam di setiap negeri F11 Mengimbangi jumlah / kadar pertumbuhan kaum F12 Membina kesepakatan / semangat setiakawan antara negara F13 Mewujudkan semangat toleransi / kerjasama F14 Memastikan kedaulatan negara / negeri terjamin F15 Mengekalkan kesejahteraan / perpaduan antara negeri

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 66: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

30

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F16 Membantu dan membangunkan negeri yang mundur F17 Melaksanakan perkongsian sumber dan kekayaan dengan pintar F18 Melicinkan pentadbiran F19 Membentuk sebuah persekutuan yang lebih besar dan kuat F20 Memperkukuh benteng pertahanan / keselamatan negara ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah ) Soalan 3

Pembetukan Malaysia telah mendatangkan banyak manfaat kepada rakyat

Malaysia hingga ke hari ini. Jelaskan. ( 7 m )

F1 kekayaana negara bertambah F2 ekonomi negara semakin mantap F3 kestabilan politik terpelihara F4 bebas daripada ancaman luar F5 pembangunan seimbang antara negeri F6 kemajuan seimbang antara negeri F7 negeri yang kurang maju / miskin berjaya dibantu F8 kemakmuran dan kemajuan dapat dinikmati bersama F9 semua negeri di Malaysia mendapat kemerdekaan F10 ancaman / pengaruh komunis berjaya dihapuskan F11 keluasan negara bertambah F12 jumlah penduduk bertambah F13 pasaran semakin luas F14 wujudnya kepelbagaian budaya / adat masyarakat F15 perpaduan antara negeri terpelihara F16 perpaduan antara kaum terpelihara F17 keamanan dapat dinikmati hingga ke hari ini F18 keharmonian dinikmati hingga ke hari ini F19 pertahanan negara dapat diperkukuh ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 4

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan pembentukan

Malaysia ? ( 5 m )

F1 Mempercepat kemerdekaan negeri-negeri tersebut. F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas F5 Menggalakkan perkembangan industri pertanian F6 Dapat memanfaatkan sumber yang terdapat di negeri-negeri tersebut F7 Mengimbangkan jumlah kaum dalam kalangan negeri anggota F8 Mengimbangi taburan penduduk mengikut wilayah F9 Menggalakkan kemasukan pelaburan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 67: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

31

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F10 Menggalakkan perkembangan perlombongan F11 Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi F12 Memajukan negeri-negeri yang belum membangun / miskin F13 Bersepakat memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama [ Terima mana-mana jawapan yang munasabah ]

Soalan 5

Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab generasi muda kini agar kedaulatan

Malaysia terus terpelihara dan terjamin ? ( 6 m )

F1 Taat setia akan pemimpin / raja / Yang Dipertuan Agong F2 Menghayati sejarah perjuangan pemimpin lampau F3 Menjayakan setiap kempen penyatuan / integrasi kaum F4 Hidup bersatu-padu F5 Mematuhi undang-undang / peraturan F6 Menghormati lambang / simbol negara F7 Mematuhi dan menghormati perlembagaan negara F8 Menyertai PLKN dengan hati yang terbuka F9 Belajar dengan bersungguh-sungguh F10 Menguasai pelbagai ilmu F11 Menguasai pelbagai kemahiran F12 Mendalami ilmu keagamaan ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah)

Bab 7

Soalan 1

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan sistem kehakiman yang

diamalkan di negara kita ? ( 4 m )

F1 Mempunyai kuasa mendengar / menentukan perkara sivil / jenayah F2 Menentukan kesahihan dan kesahan undang-undang F3 Mentafsir Perlembagaan Persekutuan / Perlembagaan Negeri F4 Melaksanakan tugas kehakiman / mengeluarkan waran / writ / saman F5 Mentafsir undang-undang F6 Menjamin keadilan / kesaksamaan undang-undang F7 Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesalah F8 Menyelesaikan pertikaian F9 Antara individu dengan invidu F10 Antara individu dengan syarikat / badan F11 Antara negeri / negeri dengan persekutuan ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 68: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

32

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Soalan 2

Nyatakan tanggungjawab anda sebagai warganegara dalam sistem demokrasi

berparlimen yang diamalkan di negara kita? ( 6 m )

F1 Menjalin pemuafakatan dengan kerajaan F2 Mendaftar diri sebagai pengundi / pemilih F3 Keluar mengundi pada hari mengundi F4 Menjadi calon pilihan raya jika dicalonkan F5 Menjadi wakil rakyat yang baik jika terpilih F6 Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna jika dilantik sebagai menteri F7 Berganding bahu membantu kerajaan mengekalkan keharmonian F8 Menyokong usaha kerajaan mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat F9 Bekerjasama dengan semua kaum F10 Sedia berkorban / berani berkorban demi negara F11 Cinta akan negara F12 Menghormati kedaulatan undang-undang / keluhuran perlembagaan negara F13 Taat setia kepada pemimpin / raja / YDPA / pembesar ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah ) Soalan 3

Pada pendapat anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kita ? ( 6 m )

F1 Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air F2 Melahirkan perasaan cinta akan negara F3 Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air F4 Menyemarakkan semangat patriotisme F5 Rakyat sentiasa bersemangat untuk berjaya F6 Memupuk kesetiaan kepada raja F7 Memupuk ketaatan kepada pemerintah F8 Memupuk semangat bersyukur F9 Menimbulkan perasaan bangga terhadap negara F10 Simbol perpaduan / memupuk perpaduan rakyat F11 Simbol kedaulatan negara F12 Lambang kemegahan penduduk F13 Lambang kedaulatan sesebuah negara F14 Lambang jati diri bangsa dan negara F15 Lambang identiti negara F16 Membezakan Malaysia dengan negara lain

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 69: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

33

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F17 Bukti kemerdekaan negara ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah Soalan 4

Pada pendapat anda, apakah masalah yang akan timbul sekiranya sesebuah negara

itu dibentuk tanpa perlembagaan ? ( 7 m )

F1 Negara akan huru-hara / keamanan terjejas / kucar kacir / kacau bilau F2 Ekonomi negara merosot / tidak berkembang / tidak mantap F3 Politik negara tidak stabil F4 Masalah sosial meningkat F5 Gejala jenayah meningkat F6 Penyalahgunaan kuasa berleluasa / rasuah berleluasa F7 Rakyat akan ditindas / menderita F8 Tidak ada keadilan dalam masyarakat F9 Kehidupan tidak harmoni / tidak sejahtera F10 Keselamatan rakyat tidak terjamin F11 Musuh mudah mengambil kesempatan F12 Pentadbiran tidak sistematik / tidak mantap F13 Berlaku rusuhan kaum F14 Demonstrasi jalanan berleluasa F15 Ketenteraman awam terjejas F16 Tidak dapat membina Negara Bangsa ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 70: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

34

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Bab 8

Soalan 1

Sebagai Pengerusi Persatuan Bahasa Melayu , apakah saranan kepada pelajar-

pelajar di sekolah anda untuk menjamin kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa

kebangsaan? ( 5 m )

F1 Memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis rasmi di sekolah F2 Menanam rasa bangga terhadap bahasa Melayu di sekolah F3 Menanam rasa cinta terhadap bahasa Melayu di sekolah F4 Mengambil bahagian aktif dalam kempen ‘Minggu Bahasa Melayu’ / ‘Bulan Bahasa’ / ‘Hari Bahasa’ F5 Mengambil bahagian dalam pertandingan penulisan esei Bahasa Melayu F6 Menghayati Bulan Bahasa / Minggu Bahasa / Hari Bahasa F7 Meningkatkan amalan bacaan bahan-bahan dalam bahasa Melayu F8 Menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu F9 Bertutur bahasa Melayu dengan sebutan yang betul dan baik F10 Tidak menggunakan bahasa pasar / bahasa slanga / bahasa rojak ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 2

Pada pendapat anda, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk dalam

kalangan pelajar menerusi aktiviti kokurikulum di sekolah? ( 5 m )

F1 Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasi F2 Mengamalkan budaya yang baik F3 Menghormati budaya dan adat / kepercayaan kaum lain F4 Mengadakan aktiviti perkhemahan yang melibatkan pelbagai kaum F5 Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum F6 Menyertai secara aktif dalam pelbagi aktiviti anjuran sekolah F7 Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum F8 Mengamalkan sikap toleransi / bertolak ansur F9 AJK yang dilantik terdiri daripada pelbagai kaum ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 71: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

35

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Soalan 3

Pada pandangan anda, mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa

kebangsaan negara kita ? ( 4 m )

F1 Untuk memartabatkan bahasa Melayu F2 Menjamin perpaduan kaum F3 Pernah menjadi lingua franca di Alam Melayu sejaka zaman KMM F4 Ditutur oleh sebahagian besar penduduk / bilangan penuturnya ramai F5 Bahasa Melayu merupakan bahasa utama negara F6 Menjadi bahasa rasmi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka F7 Melambangkan kedaulatan kerajaaan Melayu F8 Bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu sejak masa lampau F9 Semua kaum boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu F10 Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan meluas dalam perdagangan di rantau Asia Tenggara ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah ) Soalan 4

Perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa.

Berikan alasan anda untuk menyokong pernyataan tersebut ? ( 5 m )

F1 Memastikan keamanan negara berkekalan F2 Mengekalkan kemerdekaan yang dimiliki F3 Dapat mengisi kemerdekaan dengan berkesan F4 Wujud kehidupan / suasana harmoni dalam kalangan rakyat F5 Mengukuhkan politik negara F6 Memastikan ekonomi negara terus berkembang F7 Dapat menarik kedatangan pelabur asing F8 Dihormati oleh negara luar F9 Dijadikan model oleh negara lain termasuk negara maju F10 Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara F11 Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat F12 Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum F13 Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum F14 Demi menjaga nama baik / imej negara F15 Mengelakkan negara dijajak semula F16 Mengelakkan musuh negara mengambil kesempatan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 72: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

36

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F17 Mengelakkan salah faham / perasaan syak wasangka ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah)

Soalan 5

Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Berdasarkan pengetahuan

sejarah anda , apakah kelebihan sebuah negara persekutuan ? ( 6 m )

F1 Menikmati kestabilan politik / politik yang mantap / kukuh F2 Menikmati kemajuan ekonomi / kemantapan ekonomi F3 Tiada pemusatan kuasa / tiada kuasa mutlak dalam pentadbiran F4 Sultan / Yang Dipertua Negeri sebagai Ketua Negeri F5 YDPA sebagai Ketua Negara F6 Wujudnya konsep pembahagian kuasa seperti Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama F7 Pertahanan negara lebih kukuh dan mantap F8 Kawalan dan pemantauan sempadan lebih berkesan F9 Berlaku perkongsian ekonomi yang sama rata F10 Kemajuan / pembangunan yang seimbang antara negeri F11 Negeri-negeri saling membantu dalam ekonomi dan sosial F12 Semangat kenegerian dapat dikurangkan F13 Perpaduan dalam negara lebih kukuh F14 Keseimbangan bilangan penduduk F15 Keseimbangan antara kaum F16 Melicinkan pentadbiran F17 Menjimatkan kos pentadbiran ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 73: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

37

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Bab 9

Soalan 1

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia

Pertama untuk memupuk keamanan dunia? ( 5 m )

F1 Peperangan perlu dielakkan F2 Perlunya hubungan yang baik dengan semua negara / diplomatik / hubungan luar F3 Pentingnya perpaduan dalam kalangan rakyat F4 Perlu menghormati kedaulatan negara lain F5 Perlumbaan senjata harus dielakkan / dihentikan F6 Penciptaan senjata nuklear perlu dihentikan F7 Perlu kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang F7 Penyelesaian pertikaian / permusuhan / perselisihan / krisis di meja rundingan F8 Keperluan menyertai pertubuhan serantau / antarabangsa F9 Tidak menjalankan dasar penjajahan / imperialisme F10 Elakkan campur tangan dalam hal ehwal negara lain F11 Perlunya kerjasama antarabangsa / komitmen komuniti antarabangsa ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah) Soalan 2

Sebagai seorang pemimpin yang cinta akan keamanan, jelaskan usaha yang boleh

anda lakukan untuk mengelak berlakunya peperangan ? ( 7 m )

F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang F2 Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain F3 Menghormati kedaulatan negara lain F4 Menanam kesedaran pentingnya keamanan F5 Mengutamakan keharmonian antara kaum F6 Berbaik-baik dengan semua negara / negara jiran F7 Mengadakan hubungan diplomatik / hubungan luar tanpa mengira ideologi F8 Mematuhi matlamat Piagam PBB F9 Bekerjasama di peringkat antarabangsa / kerjasama serantau F10 Bersama-sama menentang keganasan F11 Meningkatkan taraf hidup rakyat F12 Mentadbir negara dengan cekap dan adil

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 74: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

38

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F13 Tidak mengamalkan diskriminasi dalam pentadbiran F14 Sentiasa bermusyawarah / mengutamakan permuafakatan / rundingan F15 Menyertai pertubuhan antarabangsa F16 Mengutuk keganasan / pencerobohan / penaklukan oleh kuasa besar F17 Tidak menyerang / mengutuk / menceroboh kedaulatan negara lain ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 3

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah impak peperangan kepada

kehidupan sejagat ? ( 4 m )

F1 Kehancuran perpaduan manusia F2 Kemusnahan harta benda F3 Kehilangan warisan bangsa dan negara F3 Kehilangan nyawa orang yang tidak berdosa F4 Keruntuhan ekonomi F5 Kemunculan kuasa besar F6 Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan F7 Kehancuran negara bangsa F8 Kehilangan hak asasi manusia [ Terima mana-mana jawapan yang munasabah ]

Soalan 4

Bagaimanakah generasi muda Malaysia pada hari ini dapat memanfaatkan

keamanan negara yang dinikmati sekarang ? ( 7 m )

F1 Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi F2 Memupuk perpaduan antara kaum F3 Menjaga keamanan dan keselamatan negara F4 Hidup bertoleransi dan berganding bahu F5 Memajukan ekonomi ke peringkat global F6 Menghasilkan produk untuk pasaran tempatan dan luar negara F7 Mereka cipta sesuatu yang baharu F8 Menjalankan R&D untuk mencari penemuan baharu F9 Memelihara kedaulatan negara F10 Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita F11 Memelihara keharmonian yang dimiliki F12 Menjauhi perkara-perkara yang sensitif F13 Menghidupkan semangat 1Malaysia F14 Merealisasikan Wawasan 2010 F15 Menjadi warganegara yang bertanggungjawab F16 Bekerja bersungguh-sungguh F17 Melaksanakan tanggungjawab dengan jujur dan amanah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 75: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

39

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 5

Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin hubungan

baik dengan negara luar? ( 7 m )

F1 Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia F2 Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat F3 Meningkatkan kerjasama / kemajuan /ekonomi F4 Meningkatkan nilai ringgit Malaysia F5 Meningkatkan kemajuan sains & teknologi F6 Memastikan kemajuan negara yang berterusan F7 Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing / menggalakkan pelaburan F8 Memajukan sektor perindustrian / perladangan negara / pertanian F9 Meluaskan pasaran eksport keluaran negara / pasaran luas F10 Mendapat pertukaran teknologi / pertukaran kepakaran / ilmu F11 Menjalankan pertukaran pelajar F12 Mengelakkan pergolakan / pergeseran / krisis antara negara / pertelingkahan F13 Mengekalkan persefahaman F14 Meneruskan hubungan diplomatik F15 Memupuk semangat setiakawan F16 Membuka peluang pekerjaan F17 Membantu meningkatkan prasarana pendidikan / kesihatan / pengangkutan F18 Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan / kesihatan / pendidikan F19 Menjamin hak asasi manusia F20 Mudah mengadakan rundingan / perbincangan / muafakat F21 Mudah memohon bantuan / negara ditolong dan dibantu ketika susah F22 Mengekalkan kedaulatan negara F23 Menggalakkan industri pelancongan F24 Meningkatkan imej negara ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 6

Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah

negara dengan negara lain. ( 7 m )

F1 sentiasa bertindak secara kolektif / bersama / satu suara F2 bersatu dalam menjaga kepentingan bersama F3 bersikap jujur dan ikhlas dalam hubungan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 76: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

40

1249/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

F4 saling membantu ketika menghadapi musibah / bencana / kesusahan F5 memberi bantuan pasukan pendamai / pengaman / penyelamat F6 sentiasa bermusyawarah / bermesyuarat F7 menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi F8 menjalankan kerjasama dalam bidang politik F9 menjalankan kerjasama dalam bidang sosial F10 menjalankan kerjasama dalam bidang pertahanan / keselamatan F11 kerjasama ekonomi F12 kerjasama politik F13 menghulurkan bantuan kemanusiaan / perubatan / makanan / kewangan F14 melalui pertukaran budaya / rancangan televisyen / hiburan F15 menghormati kedaulatan negara lain F16 sentiasa menganjurkan Forum Antarabangsa / Persidangan Antarabangsa ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

Soalan 7

Jelaskan kebaikan yang diperoleh Malaysia dengan menjalinkan hubungan

antarabangsa. ( 6 m )

F1 hubungan yang mesra terjalin dengan negara lain F2 menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara kecuali Israel F3 hak asasi manusia terjamin F4 pertelingkahan / pergeseran dengan lain dapat dielakkan F5 membangunkan ekonomi negara / ekonomi maju F6 pasaran ekonomi meluas / eksport negara meningkat F7 meningkatkan nilai ringgit Malaysia F8 kemajuan dalam prasarana ( pendidikan / pengangkutan / kesihatan ) F9 berlakunya pertukaran kepakaran / teknologi / ilmu F10 dapat menyertai Forum Antarabangsa / Persidangan antarabangsa F11 dapat bertukar ilmu dengan negara lain F12 dapat bertukar-tukar pelajar F13 memperoleh bantuan keselamatan / pertahanan / kepolisan F14 dapat menyertai pertandingan sukan peringkat antarabangsa F15 bersuara / memberi pendapat dalam isu antarabangsa F16 politik negara stabil F17 keamanan negara terpelihara / keselamatan terjamin ( Terima mana-mana jawapan yang munasabah )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 77: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

1449/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

MODUL TOPIKAL

SEJARAH KERTAS 1

SPM 2004 - 2011

GUNALAH MODUL INI

SEBAGAI LATIHAN PRAKTIS TOPIKAL

SELEPAS

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

Modul ini mengandungi 58 halaman bercetak.

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 78: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

MODUL TOPIKAL KERTAS 1

SPM 2004-2011 TINGKATAN EMPAT

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

2004 1. Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan di Mesopotamia?

A. penguasaan Parsi C. rampasan kuasa golongan pendeta B. perluasan tamadun Indus D. kemusnahan Taman Tergantung Babylon

Tamadun Awal Raja

Sumeria Tuhan atau wakil tuhan Mesir Jelmaan tuhan,anak Tuhan Matahari

Hwang Ho Mandat daripada tuhan 2. Apakah yang dapat dirumuskan daripada maklumat di atas?

1. raja penentu bencana alam 111. raja berkuasa atas kehendak tuhan 11. raja memiliki kuasa mutlak 1V. raja perlu mendapat sokongan bangsawan

A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V

3. Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat

Mesopotamia? A. menggalakkan mobiliti sosial C. mengukuhkan organisasi masyarakat B. merekodkan urusan pentadbiran D. mencatatkan harta golongan bangsawan 2005

TIADA SOALAN 2006

Pada tahun 1922,pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas.

4. Merujuk pernyataan di atas,apakah kesimpulan yang dapat dibuat? A. upacara pemujaan semangat B. konsep kehidupan selepas mati C. percaya kepada kelahiran semula D. amalan penyembahan nenek moyang

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia.

5. Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas? A. cap mohor C. tembikar tanah B. batu bersurat D. gendang gangsa

Mesopotamia Indus Mesir Purba 6. Rajah di atas menunjukkan pertembungan tamadun awal. Apakah kesan

pertembungan tersebut kepada tamadun Indus? A. pembinaan bandar terancang C. perluasan kawasan pemerintahan B. peningkatan teknologi pertanian D.perkembangan hasil kesusasteraan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 79: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

2

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Tulang oracle 7. Antara berikut,yang manakah berkaitan dengan gambar di atas? A. pengenalan sistem tulisan C. alat upacara pengebumian B. senjata untuk berperang D. lambang status masyarakat 2007

8. Antara berikut,yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba? 1. Kolar kuda 11. Pedati beroda 111. Sistem kalendar 1V. Tulisan hieroglif A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V 9. Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Apakah

yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja? 1. Melindungi raja 11. Menyerahkan ufti 111. Melafazkan taat setia 1V Memberi bantuan ketenteraan A. 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V 2008

10. Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada zaman Dinasti Tang di China? A Meminimumkan kos

B Mengekalkan kesuburan tanah C Mengurangkan tenaga kerja D Menjimatkan masa 11. Apakah kepentingan kandungan karya The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepada masyarakat hari ini? A Menerangkan sistem pemerintahan B Mengatur strategi perniagaan C Menentukan bentuk hubungan luar D Membantu pelaksanaan peperiksaan awam 2009

12. Dalam karyanya Muqaddimah,Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun. Apakah ciri kehidupan tersebut?

A. Kebebasan beragama B. Kesejahteraan hidup C. Kemajuan ekonomi D. Ketinggian moral

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 80: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

3

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

13. Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar tahun 2000 S.M dalam Tamadun Indus. Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut?

A. Kemahiran ilmu geometri B. Kejayaan kegiatan penerokaan C. Keluasan kawasan pemerintahan D. Kegiatan keagamaan.

2010

14. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem tulisan dalam Tamadun Mesir Purba.

Berasaskan kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi. Apakah sistem tulisan tersebut? A. Hieroglif C. Cuneiform B. Ideogram D. Piktograf

15. Apakah kesan pengamalan sifat terbuka dalam masyarakat Indus?

A. Peluasan pengaruh C. Penyebaran agama Hindu B. Pertukaran teknologi D. Perkembangan bidang penulisan.

2011

16. Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pintu gerbang yang pelbagai bentuk. Apakah kepentingan pintu gerbang dalam tamadun tersebut? A Lambang kekayaan B Panduan laluan kapal C Sempadan empayar D Simbol keagamaan

17. Apakah sumbangan Imhotep terhadap Tamadun Mesir Purba? A Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan B Memajukan teknologi bidang pertanian C Menggubal undang-undang D Mencipta sistem tulisan

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN

2004

18. Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia?

A. raja sebagai ketua kerajaan C. Dewan Negara meluluskan belanjawan B. rakyat terlibat dalam pemerintahan D. Dewan Rakyat menentukan ketua negara. 19. Apakah faktor penyebaran agama Kristian secara meluas pada Zaman Rom

(280-337 S.M) ? A. penulisan kitab Bible C. pengiktirafan oleh Constantine B. pengaruh agama lain kurang D. perkembangan teknologi percetakan 2005

20. Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin? A. Pengamalan undang-undang B. Menitikberatkan unsur kasih sayang C. Pelaksanaan undang-undang yang tegas D. Hubungan harmoni manusia dengan alam

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 81: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

4

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

21. Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannya secara autokratik? A. Mewujudkan polis rahsia B. Melantik hakim yang bergaji C. Mengurangkan kuasa ketua tentera D. Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

22. Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India. Antara matlamat penubuhannya ialah

A. Menjamin kesetiaan pekerja B. Mengawal kadar gaji pekerja C. Mempertahankan hak majikan D. Memperjuangkan had masa bekerja

Peringkat Pembelajaran

Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogram Menengah Menulis karangan dan sastera Tinggi X

23. Rajah di atas menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China. X ialah A. Menterjemah buku suci B. Menghafal kitab agama C. Mencatat salasilah maharaja D. Menulis buku undang-undang

Sarjana Petani Tukang Pedagang

24. Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran Confucius. Bagaimanakah status golongan petani boleh berubah kepada kelas lebih tinggi?

A. Membayar cukai C. Memberikan taat setia B. Mengumpul harta D. Meningkatkan tahap pendidikan.

25. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan di

Yunani pada tahun 776 S.M.? 1 Menghormati tuhan Zeus 111 Persaingan antara negara kota 11 Dianjurkan empat tahun sekali 1V Melibatkan hanya golongan bangsawan

A. 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

2006

26. Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pada tahun 509 S.M.? A. penaklukan orang gasar C. pertabalan Maharaja Augustus B. penjajahan Julius Caesar D. pemberontakan golongan patrician

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 82: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

5

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Legalisme

27. Berdasarkan rajah di atas,bagaimanakah legalisme dilaksanakan? A. hakim dibayar gaji yang tinggi C. raja harus memiliki kuasa utuh B. rakyat di bawah penguasaan tentera D. juri dilantik daripada kalangan bangsawan 2007

Berbentuk kubah Siap semasa Maharajá Flavian Tempat pertarungan pahlawan

28. Maklumat di atas merujuk kepada binaan A. Pantheon C. Acropolis B. Aqueduct D. Colloseum 29. Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada

tahun 509 S.M. Apakah tugas anda? A. Merangka undang-undang C. Melantik pegawai tadbir B. Mencadang dasar kerajaan D. Mengatur strategi ketenteraan 2008

30. Rajah 1 berkaitan sistem republik yang diamalkan di Rom.

Rajah 1 Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran?

A Menyekat pengaruh gereja B Mengimbangi kuasa pemerintahan C Memperkukuh kedudukan pemerintah D Mengekalkan penjajahan kuasa asing 31. Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana kuasa

mereka mengatasi kuasa raja.Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut? A Perampasan kuasa B Permulaan pilihan raya C Perlucutan jawatan pentadbiran D Perubahan struktur masyarakat

Konsul 1 dan Konsul 2

Dewan Senat

Dewan Perhimpunan

Undang-undang yang tegas

Tiada perasaan belas kasihan

Penguatkuasaan harus dipelihara

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 83: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

6

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2009

32. Gambar 1 menunjukkan sebahagian daripada Tembok Besar China. Mengapakah

tembok tersebut dibina? A. Menandakan sempadan negeri B. Menjamin keselamatan wilayah C. Menjadi benteng penghalang banjir D.Melambangkan keagungan kerajaan.

Sukan Seni Berpidato Kesusateraan

33. Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens? A. Menanam sikap keberanian B. Melatih pemimpin berwibawa C. Melahirkan individu seimbang D. Mengukuhkan semangat patriotism 2010

34. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya.Mereka berbuat demikian supaya…

A. Dilahirkan semula C. dimasukkan ke syurga B. Diberi pengampunan D. disatukan dengan tuhan.

35. Sejak tahun 100 Masihi,perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu

telah berkembang. Apakah kepentingan Alam Melayu kepada India pada masa itu?

A. Pusat keagamaan C. Pembekal tenaga buruh B. Pusat Kesusasteraan D. Pembekal rempah ratus

2011

36. Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarisi daripada Tamadun Yunani.

Malaysia Indonesia Amerika Syarikat

Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut? A Perdana Menteri mengetuai negara B Rakyat diberi hak memilih pemimpin C Dewan Senat meluluskan undang-undang D Ahli Dewan Perhimpunan dilantik oleh ketua negara

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 84: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

7

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

37. Pada tahun 509 S.M., Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang ditadbir oleh dua orang konsul. Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik? A Memudahkan perluasan empayar B Mengukuhkan hubungan luar C Menghalang pemusatan kuasa D Memilih pemimpin berwibawa

BAB 3 TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA

2004

38. Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim?

A..kekayaan hasil laut C. perubahan dasar pemerintahan B. peningkatan hasil pertanian D. kedudukan Oc-Eo yang strategik

Kerajaan Zaman

Kedah Tua Abad ke-5M hingga ke-13 M Srivijaya Abad ke-7 hingga ke-13 M

39. Apakah persamaan antara kedua-dua kerajaan di atas? A. peluasan kuasa C. pusat pengajian agama Hindu B. kawasan pertanian yang luas D. ekonomi berasaskan perdagangan 2005

TIADA SOALAN 2006

Tembikar Qing Pai

40. Apakah kaitan penemuan artifak di atas dengan kerajaan Kedah? A. pusat pengumpulan barang C. hubungan baik dengan China B. sebuah pelabuhan entreport D. kerajaan tertua di Tanah Melayu 2007

41. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang ulung di Asia Tenggara? 1. Perancangan bandat teratur 11. Terlindung daripada bencana alam 111 Berhampiran dengan tasik 1V Iklim sesuai untk pertanian A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V

Nagarakertagama Hikayat Pendawa Lima 42. Senarai di atas merujuk kepada hasil kesusasteraan di Asia Tenggara. Apakah yang

dapat disimpulkan berkaitan dengan hasil kesusasteraan tersebut? A. Dipengaruhi unsur India C. Diminati para bangsawan B. Ditulis oleh golongan pendeta D. Dijadikan dasar perundangan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 85: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

8

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2008

43. Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim.

Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria?

A Menjadi kuasa laut yang unggul B Pesaing yang hebat C Pembekal sumber makanan D Menakluk kawasan berhampiran 44. Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja

Indravarman 1? A Penempatan kekal lebih banyak B Keperluan beras negara dipenuhi C Sistem pertanian pindah berkembang D Pergantungan pada hasil hutan berkurangan 2009

Konsep dewa raja Konsep orde kosmos

45. Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara? A. Mempelbagaikan istiadat istana B. Mengekalkan pentadbiran yang adil C. Menggambarkan upacara keagamaan D. Memperkukuhkan kedudukan pemerintah. 46. Pada zaman pemerintahan Raja Indravarman I,kerajaan Angkor berjaya

menghasilkan beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. Apakah faktor kejayaan tersebut?

A. Pembinaan baray B. Kemasukan buruh luar C. Penerokaan tanah baru D. Pengenalan kaedah penggiliran tanaman.

2010

47. Apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia Tenggara?

A. Kekayaan hasil pertanian C. Kemahiran membina kapal B. Kekayaan hasil hutan D. Kebolehan membina terusan

48. Bagaimanakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agrarian kepada kerajaan maritim?

A. Pertahanan laut kuat C. Persaingan antara kerajaan B. Pelabuhan strategik D. Kemerosotan hasil pertanian

2011

49. Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah pelabuhan dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Saling bergantung antara satu sama lain

Pelabuhan Pembekal

Pelabuhan X Pelabuhan Entrepot

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 86: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

9

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Pelabuhan X dalam rajah tersebut ialah A pelabuhan bandar B pelabuhan nelayan C pelabuhan kerajaan D pelabuhan bebas

50. Gambar berikut menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja

Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut? A Sebagai pusat kegiatan perdagangan B Menjadi pusat pentadbiran C Lambang penguasaan alam sekitar D Memperkukuh sistem pertahanan negara BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA

2004

51. Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah?

A. mengawal Kaabah C. merebut hak pungutan cukai B. menguasai telaga zamzam D. mengamalkam semangat kesukuan

52. Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah,ramai hamba memeluk Islam?

A. bersedia mati syahid C. mendapat keizinan tuannya B. mendapat hak yang sama D. berpeluang menjadi pemimpin 53. Berdasarkan rajah di atas, X merujuk kepada A. penerimaan Islam di Madinah C. penghijrahan orang-orang Islam B. penyebaran Islam di Makkah D. pengumpulan ayat suci al-Quran 2005

54. Nabi Muhammad s.a.w diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab?

A. Penyebaran Islam di Makkah B. Perbalahan antara kaum dielakkan C. Perkembangan perdagangan di Makkah D. Perlantikan pemimpin dari kalangan orang Islam

X

Tiga tahun secara rahsia

Sepuluh tahun secara terbuka

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 87: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

10

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2006

55. Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah? A. memencilkan diri C. mengamalkan semangat kesukuan B. mengelakkan ancaman musuh D. mengamalkan kepercayaan politeisme

Tarikh Peristiwa 6 Ogos 610 M(17 Ramadhan) Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w

56. Peristiwa di atas menunjukkan A. agama Islam tersebar B. kemunculan kerajaan Islam

C. penentangan Arab Quraisy terhadap Islam D. pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

57. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam? I prinsip persamaan taraf II perbezaan dari segi kepercayaan III terpengaruh dengan Bani Qainuqa` IV tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.a.w

A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

2007

Pemimpin 1: Kita perlu menentang Muhammad habis-habisan kerana dia menggugat kedudukan kita sebagai pemimpin. Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya pula bertentangan dengan amalan nenek moyang kita. 58. Dialog di atas mungkin berlaku antara pemimpin Quraisy di Makkah. Apakah kesannya terhadap Nabi Muhammad s.a.w? A. Penyebaran Islam tersekat C. Penghijrahan baginda ke Habsyah B. PerJanjian damai dimeterai D. Pemulauan terhadap keluarga baginda

2008

59. Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah?

A Mewujudkan semangat assabiah B Memulakan persaingan kuasa C Memantapkan sistem pentadbiran D Memperkukuh perpaduan antara suku 60. Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku dikalangan

masyarakat Arab pada Zaman Jahiliah. Perang al-Basus

● Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar ● Berlangsung selama 40 tahun

Bagaimanakah peperangan tersebut dapat dielakkan? A Mengimbangi taraf ekonomi antara etnik B Meningkatkan persefahaman penduduk C Memperkuat bidang ketenteraan D Meningkatkan kemajuan infrastruktur 2009

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 88: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

11

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

61. Peperangan al-Basus berlaku selama 40 tahun antara Bani Bakar dengan Bani Taghlib semasa Zaman Jahiliyah di Tanah Arab.Mengapakah peperangan tersebut berlaku?

A. Perebutan harta rampasan perang B. Pembunuhan anggota kabilah C. Perselisihan tantang hak perniagaan D. Pencerobohan kawasan penempatan

62. Tokoh berikut telah memberi sumbangan kepada penyebaran Islam pada peringkat

awal di Makkah. Al-Arqam bin Abu Arqam

Bagaimanakah beliau menyumbang untuk membantu penyebaran Islam? A. Membantu mengumpul ayat al-Quran B. Mengetuai kumpulan penghijrah ke Habsyah C. Mewakafkan rumah sebagai pusat kegiatan dakwah D. Merisik maklumat penentangan daripada musyirikin Quraisy

2010

63. Peperangan al-Basus yang berlaku pada Zaman Jahiliah menunjukkan masyarakat Arab mementingkan…

A. agama C. puak B. darjat D. kawasan

64. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama iaitu surah al-Alaq ayat 1-5 pada 6 Ogos 610 Masihi (17 Ramadhan).Apakah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW menerusi surah tersebut?

A. Mengekalkan persamaan taraf sesama manusia B. Penyatuan umat di bawah satu akidah C. Pembelaan terhadap agama D. Membaca untuk meningkatkan ilmu

2011

65. Mengapakah Nabi Muhammad S A W digelar sebagai al-Amin? A Keturunan baginda dihormati B Memiliki kebijaksanaan C Berpengalaman luas D Sentiasa dipercayai

66. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah? I Menghalalkan amalan riba II Menjalankan pemerintahan berpusat III Menjalin kerjasama antara kabilah IV Mengamalkan perkahwinan bebas A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 89: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

12

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

2004

67. Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?

1. meluaskan wilayah 111. menjaga harta benda 11. menguasai ekonomi 1V. mempertahankan diri

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

2005

68. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad s.aw ke Madinah?

1 Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar 11 Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah 111 Terbinanya bangunan yang lengkap dengan infrastruktur 1V Mempersaudarakan orang Islam Makkah dan Madinah

A 1 dan 11 C. 111 dan 1V B 11 dan 111 D. 1 dan 1V

69. Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap tahun di Malaysia bagi memperingati

A. perjuangan umat Islam C. pembukaan Kota Makkah B. turunnya wahyu pertama D. kelahiran Nabi Muhammad s.a.w

2006

TIADA SOALAN 2007

Tahun Peristiwa 627 Masihi Perang Khandak

70. Jadual di atas berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Islam dengan pihak Quraisy Makkah. Apakah strategi Nabi Muhammad s.a.w dalam peperangan tersebut?

A. Menggali parit C. Serang hendap B. Perang gerila D. Membina tembok

Tahun Peristiwa 630 Masihi Nabi Muhammad s.a.w membuka semula Kota Makkah.

71. Apakah kepentingan peristiwa di atas terhadap kerajaan Islam Madinah? A. Meningkatkan kemajuan ekonomi C. Memperkukuh negara B. Penerusan sistem kabilah D. Pertambahan penduduk

2008

72. Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam. Apakah sumbangan mereka? A Menamatkan pemulauan terhadap orang islam B Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinah C Meneruskan dakwah ke Taif D Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah

● Abdullah bin Abu Bakar ● Amir bin Fuhairah ● Abdullah bin Arqat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 90: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

13

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

73. Pernyataan berikut merupakan satu daripada syarat Perjanjian Hudaibiyah. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w menerima syarat tersebut walaupun tidak dipersetujui para sahabat yang lain? A Mengelakkan peperangan B Mempertahankan imej Islam C Memelihara hubungan kekeluargaan D Memudahkan penyebaran ajaran islam 2009

74. Selepas dua tahun perjanjian Hudaibiyah dimeterai,orang Quraisy Makkah mencabuli perjanjian tersebut dengan menyokong Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah. Apakah kesan daripada pencabulan tersebut?

A. Penyebaran Islam tergendala B. Pembukaan semula kota Makkah C. Penduduk Madinah semakin terancam D. Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w terhalang.

2010

75. Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah?

I Diiktiraf sebagai penduduk Madinah II Bebas menjalin hubungan dengan pihak luar III Terlibat dalam pentadbiran negara IV Dijamin keselamatan selagi setia A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

76. Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas Perang Badar berakhir.

Mengampunkan tawanan perang Membebaskan tawanan wanita

Apakah kesan daripada tindakan tersebut? A. Suku yang bertelagah berdamai B. Islam diterima dengan kerelaan C. Kebebasan beragama diamalkan D. Pengukuhan pentadbiran Islam

2011

77. Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. Apakah peristiwa yang mempercepatkan pembukaan semula kota tersebut? A Perluasaan kegiatan tentera Quraisy B Penguasaan ekonomi oleh Rom C Penawanan kafilah perdagangan Parsi D Pembunuhan seorang anggota Bani Khuzaah

Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 91: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

14

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

78. Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi? A Memberi panduan pemerintahan negara B Melindungi tradisi masyarakat Arab C Menamatkan pemusuhan dengan Rom D Menyediakan straregi menghadapt ancaman Quraisy Makkah

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

2004

79. Antara berikut yang manakah termasuk dalam golongan al-Riddah yang muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w?

1. mengaku sebagai nabi 111. memerangi pemberontakan 11. menjadi ketua khalifah 1V. mengingkari pembayaran zakat

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

80. Rajah di atas merujuk kepada cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun luar. Apakah kesan daripada pertembungan tersebut?

1. peningkatan ilmu 111. penguasaan ekonomi 11. penyerapan budaya 1V . pembahagian kelas sosial

A .1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

2005

81. Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a mengawal penyelewengan hakim?

A. mengenakan hukuman berat C. memberikan gaji bulanan lumayan B. membuat pemantauan kerap D. meningkatkan kefahaman terhadap Islam

82. Mengapakah Cordova dianggap penting kepada dunia Islam dan Eropah pada abad ke-10 M?

1. Pusat kebudayaan 111 Pusat penterjemahan 11. Pusat perdagangan 1V Pusat pengajian tinggi

A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V

Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia berjaya memajukan pertaniannya

83. Antara berikut yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas? 1. penggunaan baja kimia 111. penghasilan benih berkualiti 11. pembinaan sistem saliran 1V. perekaan peralatan pertanian

Pertembungan

Tamadun

Hubungan diplomatik

Penaklukan

Perdagangan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 92: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

15

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V

2006

Empangan Abu Musa - Basrah Terusan Amirul Mukminin - Mesir

84. Apakah tujuan pembinaan sistem pengairan di atas? A. membekalkan air bersih C. meningkatkan pengeluaran pertanian B. mengatasi masalah banjir D. menyimpan air untuk musim kemarau 2007

85. Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a berjaya meluaskan wilayah Islam? A. Semangat jihad dipupuk C. Perkahwinan politik digalakkan B. Armada laut diperkukuh D. Perjanjian dengan pemimpin tempatan Istilah Maksud

Mudejar Orang Islam setempat yang tinggal dalam kawasan pemerintahan orang Kristian

Mozarab Golongan tempatan yang beragama kristian yang mengamalkan kebudayaan Islam.

86. Beradasarkan maklumat di atas,apakah kesimpulan yang dapat dibuat? A. Kebudayaan Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat. B. Bahasa Arab digunakan oleh sebahagian masyarakat C. Perkembangan ilmu pengetahuan meluas di Eropah.

D. Perluasan kawasan penaklukan Islam

87. Apakah sumbangan Ibn Battuta yang menjadi rujukan sehingga kini? A. Merancang strategi peperangan C. Memperkenalkan ilmu perubatan B. Mengasas teori matematik D. Mencatat fakta pengembaraan dengan Tepat

2008

88. Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah. Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? A Penetapan peraturan di astana B Halangan mengkritik pemerintah C Pemeriksaan untuk menemui khalifah D Kebebasan bersuara dihadkan 89. Apakah peranan golongan Mudejar di Eropah? A Menerapkan cara hidup Islam B Menyertai pasukan tentera khas C Menggalakan perkembangan ilmu D Menjadi pembayar cukai tambahan 2009

90. Orang Mawali ialah orang bukan Arab yang memeluk Islam.Antara berikut,yang manakah berkaitan dengan mereka.

A. Diwajibkan menyertai kerahan tenaga B. Dikenakan bayaran cukai tambahan C. Dilantik mengetuai pentadbiran wilayah D. Dipertanggungjawabkan membina terusan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 93: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

16

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

91. Apakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kamajuan sistem pertahanan Negara Islam Madinah?

A. Membina markas tentera B. Mewujudkan pasukan tentera tetap C. Menubuhkan angkatan tentera laut D. Melantik panglima tentera sebagai gabenor.

92. Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang kesenian yang masih kekal hingga hari ini?

A. Seni teater B. Seni arca C. Seni bina D. Seni tari

2010

93. Pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin,seseorang khalifah dilantik melalui sistem syura. Apakah kebaikan sistem tersebut?

A. Menjamin kesinambungan pemerintahan B. Meneruskan tradisi masyarakat Arab C. Mendapat sokongan orang bukan Islam D. Menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan

94. Mengapakah Khalifah Umar bin al-Khattab mewujudkan jawatan Wali atau Gabenor semasa pemerintahan beliau? A. Mempergiat usaha penyebaran agama Islam B. Memperkukuh perpaduan penduduk C. Memperluas kawasan pemerintahan D. Mempertingkat sistem pentadbiran wilayah

2011

95. Dasar sosial Islam yang diamalkan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat orang Kristian di Eropah untuk memeluk Islam.

Apakah aspek yang ditekankan dalam dasar tersebut? A Warisan bangsa B Jurai keturunan C Pengumpulan kekayaan D Kecemerlangan individu

96. Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dalam sistem pertahanan negara? A Menyediakan pakaian seragam tentera B Membentuk pendakwah tempatan C Memperkukuhkan tentera laut D Memperkenalkan gaji untuk tentera

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 94: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

17

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 7 ISLAM DI ASIA TENGGARA

2004

TIADA SOALAN

2005

*. John Crawford * Snouck Hugronje * Emanuel Gadinho Eredia 97. Apakah persamaan tokoh di atas?

A. memulakan pentadbiran Barat C. menterjemahkan karya falsafah Arab B. memperkenalkan ilmu algebra D. mengemukakan teori kedatangan Islam

2006

Pasai Pattani 98. Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di atas? A. pengislaman rakyat C. penguasaan perdagangan B. pengislaman pemerintah D. penghapusan pengaruh Hindu 99. Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh

pemerintah Islam di Asia Tenggara? A. pembesar kurang memberi galakan

B. mendapat tentangan daripada penduduk C. masih terikat dengan undang-undang Adat

D. perang saudara dalam kalangan pemimpin tempatan 2007

100. Mengapakah Sultan Mansur Shah menghantar kitab al-Dur al-Manzum ke Samaudera-Pasai? A. Untuk dibahaskan C. Untuk diterjemahkan B. Sebagai mas kahwin D. Sebagai tanda persahabatan

2008

101. Apakah kriteria penganugerahan jawatan syahbandar kepada seorang pedagang Islam di sesebuah pelabuhan di Asia Tenggara? A Mentaati pemerintah B Mahir berniaga C Bersifat jujur D Cekap mentadbir 102. Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara mempengaruhi cara hidup masyarakat tempatan? A Amalan bersemah B Adat persandingan C Persaudaraan ummah D Cara bercucuk tanam 2009

103. Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

Tokoh Negeri Bendahara Tun Perak Melaka

Bagaimanakah beliau melaksanakannya? A. Menyertai para ulama B. Menjalankan peluasan kuasa C. Menghasilkan kitab ilmu tasawuf D. Mengislamkan golongan pemerintah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 95: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

18

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

104. Senarai berikut adalah teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Islam dari Arab Islam dari India Islam dari China

Apakah persamaan cara penyebaran Islam berdasarkan ketiga-tiga teori tersebut? A. Menerusi kegiatan peluasan kuasa B. Melalui pertukaran kebudayaan C. Melalui kegiatan perdagangan D. Menerusi kegiatan kesusasteraan

2010

105. Menurut catatan China,perkampungan Ta Shih telah wujud di Sumatera Utara pada tahun 650 Masihi. Kewujudan perkampungan tersebut membuktikan… A. Kewujudan pusat pendidikan Islam B. Peranan pedagang menyebarkan Islam C. Kemunculan sebuah kerajaan Islam D. Perkembangan kesusasteraan Islam

106. Apakah persamaan pendapat tokoh berikut tentang cara kedatangan Islam ke Asia

Tenggara? John Crawford Emmanuel Gadinho Eredia Snouck Hugronje

A. Melalui perdagangan C. Mengislamkan pemerintah B. Menerusi aktiviti penaklukan D. Menjalankan perkahwinan siasah

2011

107. Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara secara aman dan tertib.Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara A sedia menerima perubahan B tabah menghadapi cabaran C bersepakat dalam perjuangan D bekerjasama untuk kesejahteraan

108. Wilayah berikut termasuk dalam jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka. Aru Siak Rokan

Apakah usaha sultan Melaka untuk memperkukuh kedudukan Islam di wilayah tersebut? A Membina institusi pendidikan B Melatih pendakwah tempatan C Mendirikan pusat penterjemahan D Menghantar ulama mengajar agama

BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA

SEBELUM KEDATANGAN BARAT

2004

109. Pengaruh Bani Umaiyah dalam Kesultanan Melayu dapat dilihat melalui A. bahasa istana C. adat kebesaran raja B. amalan protokol D. adat perkahwinan raja

2005

TIADA SOALAN

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 96: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

19

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2006

110. Rajah di atas menunjukkan undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanan

Melayu Melaka. Apakah persamaan undang-undang tersebut? A. peraturan berkeluarga C. penetapan tugas raja dan pembesar B.pantang larang anggota masyarakat D. penetapan tanggungjawab dan hukuman 111. Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih? A. pelantikan ketua adat C. perkahwinan luar suku B. nasab keturunan bapa D perempuan mewarisi harta

2007

112. X dalam rajah di atas ialah jawatan dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Apakah jawatan tersebut? A. Temenggung C. Laksamana B. Syahbandar D. Bendahara

Motif Seni Ukiran Orang Melayu

Sebelum Islam Selepas Islam

Binatang seperti burung dan ayam X 113. Apakah X? 1 Tumbuh-tumbuhan 111. Geometri 11 Cakerawala 1V. Bunga-bungaan A. 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V 2008

114. Tokoh berikut berperanan penting dalam Kesultanan Melayu Melaka.

Apakah peranan mereka? A Menasihati pemerintahan B Menetapkan istiadat diraja C Mengetuai utusan diplomatik D Menguatkuasakan undang-undang

Undang-undang bertulis

Hukum Kanun Melaka

Undang-Undang Laut Melaka

X

Menentukan kemajuan perdagangan

Berurusan dengan pedagang

● Makhdum Sayid Abdul Aziz ● Maulana Abu Bakar ● Maulana Sadar Jahan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 97: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

20

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

115. Rajah 2 menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam masyarakat Melayu tradisional.

Rajah 2 Apakah X ?

A Menerusi pantun B Mengadap kitab C Pembacaan kitab D Pengajian sekolah pondok 2009

116. Undang-undang berikut dilaksanakan dalam kerajaan Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat.

Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Perak Undang-Undang Pahang Apakah kepentingan undang-undang tersebut?

A. Menentukan corak pemerintahan kerajaan B. Menyekat peluasan pengaruh kerajaan luar C. Menetapkan sempadan antara negeri D. Mengehadkan bidang kuasa raja

117. Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka? A. Menetapkan kadar cukai B. Menguruskan harta kerajaan C. Mengendalikan adat-istiadat istana D. Menentukan bidang tugas pembesar

2010

118. Senarai berikut merujuk kepada undang-undang bertulis dalam kerajaan Melayu tradisional.

Undang-Undang Pahang Undang-Undang Kedah Undang-Undang Perak

Apakah kesan pelaksanaan undang-undang tersebut? A. Melicinkan sistem pentadbiran C. Memantapkan system pendidikan B. Menyekat pengaruh asing D. Mengeratkan hubungan diplomatic

119. Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di tanah Melayu.

Terdapat sukatan pelajaran Dilaksanakan secara kelas Pengajaran mengikut tahap

Maklumat tersebut berkaitan dengan… A. Sekolah pondok C. Pembelajaran di masjid B. Sistem madrasah D. Pengajaran di istana

Pendidikan tidak formal Penceritaan lisan

Pembelajaran pantang-larang

X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 98: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

21

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2011

120. Sekolah pondok merupakan institusi pendidikan penting di Tanah Melayu pada abad ke-17. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan institusi tersebut?

A Peperiksaan secara berpusat B Waktu pembelajaran tidak terbatas C Mufti mengawal sukatan pelajaran D Bangunan dibina oleh pemerintah

121. Jadual berikut berkaitan dengan tokoh ulama yang terdapat di negara kita. Tokoh Ulama Negeri

Tuk Pulau Condong Kelantan Tuk Ku Pulau Manis Terengganu

Apakah peranan tokoh ulama tersebut? A Menasihati sultan B Mengawal adat istiadat C Menguatkuasakan undang-undang D Mengetui pentadbiran wilayah

BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH

2004

122. Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik Gereja Katolik semasa Gerakan Reformation?

A. kefahaman agama bercanggah C. pembaharuan ditentang penganutnya B. perpecahan di kalangan pengikut D. kepeincangan amalan penguasa Gereja 123. Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britain

pada abad ke-18? 1. menyediakan sumber modal 111. menyediakan keperluan alat ganti 11. menyediakan bahan makanan 1V . menyediakan sistem pengangkutan

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

124. Merujuk kepada rajah di atas, bagaimanakah kerajaan Britain mengatasi masalah

tersebut? A. hasil dijadikan stok penimbal

B. harga pasaran barangan dikurangkan C. barangan diagihkan kepada masyarakat setempat

D.produk diperdagangkan diperingkat antarabangsa 2005

John : Saya banyak melakukan kesalahan. Saya ingin menebus dosa. David : Boleh. Beli saja surat pengampunan dosa dari Gereja.

125. Dialog di atas mungkin berlaku antara dua penganut Kristian pada abad ke-16 di Eropah. Mengapakah Martin Luther menentang amalan tersebut?

A. pegangan agama longgar C. penindasan terhadap rakyat B. peningkatan kadar jenayah D. penyelewengan amalan agama

Revolusi

Perindustrian

Pengeluaran berlebihan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 99: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

22

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

126. Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-16? A. memasarkan hasil keluaran C. memajukan masyarakat tempatan B. membekalkan tenaga buruh D. mempunyai kekayaan sumber alam

127. Pada tahun 1833, Akta Kilang telah digubal bagi melindungi kepentingan pekerja

di Britain. Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut? A. penggunaan mesin ditegah B. pengambilan buruh mahir ditingkatkan C. melarang wanita bekerja di lombong arang batu D. melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

Pada zaman Revolusi Perindustrian Akta Antipenggabungan melarang penubuhan Kesatuan Sekerja

128. Merujuk pernyataan di atas, apakah implikasinya kepada pekerja?

A. kenaikan gaji disekat C. pergaulan pekerja disekat B. wanita dilarang bekerja D. eksploitasi pekerja dilarang

2006

Negara Tokoh Sepanyol Portugal

Ferdinand Aragon Putera Henry

129. Berdasarkan jadual di atas,yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut? A. penerokaan kawasan Timur C. perebutan takhta pemerintahan B. pelayaran mengelilingi dunia D. peperangan sesame mazhab Kristian 2007

130. Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494. Apakah kesan perjanjian tersebut? A. Kemunculan negara baru C. Pembayaran pampasan perang B. Keruntuhan institusi beraja D. Pembahagian kawasan pengaruh.

131. Rajah di atas menerangkan keadaan di Eropah selepas kejatuhan tamadun Rom. Apakah zaman X? A. Zaman Renaissance C. Zaman Peralihan B. Zaman Pertengahan D. Zaman Gelap 2008

132. Maklumat berikut menunjukkan kemunculan golongan baru dalam era Reformation di Eropah.

Masa Peristiwa Abad ke-16 Kemunculan golongan yang mengendalikan Counter Reformation

Zaman X

Berurusan dengan pedagang

Kemerosotan pengetahuan

Kemerosotan perdagangan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 100: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

23

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Apakah peranan golongan tersebut? A Menyekat perkembangan kuasa bangsawan B Memperkukuh kuasa golongan monarki C Memperluaskan ajaran agama Kristian D Mempertahankan Gereja Katolik 133. Apakah aspek yang ditekankan oleh Gereja Katolik pada Zaman Pertengahan di Eropah? A Penguasaan kemahiran teknologi B Pengukuhan institusi keluarga C Penerokaan wilayah baru D Pembelajaran ilmu akhirat 2009

134. Perjanjian Tordeisillas telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Portugal pada tahun 1494. Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap kedua-dua buah negara?

A. Pengukuhan institusi gereja B. Wujud kerjasama ketenteraan C. Perkongsian pelabuhan di Timur D. Pembahagian kawasan penjelajahan

135. Apakah kesan penaklukan Sepanyol terhadap kawasan berikut pada abad ke-15?

Peru Mexico A. Tamadun tempatan tergugat B. Pemerintahan tempatan dikekalkan C. Taraf hidup masyarakat maningkat D. Perdagangan antarabangsa berkembang

2010

136. Jadual berikut berkaitan dengan penciptaan mesin di England.

Tahun 1770 Tokoh John Hargreaves Mesin yang Dicipta Spinning Jenny

Apakah kegunaan mesin tersebut? A. Memintal benang C. Mengepam air B. Menjana kuasa D. Melebur besi

137. Bandar berikut muncul pada Zaman Kemuncak Pertengahan (1300-1600 Masihi)

di Itali. Venice Milan Florence

Apakah faktor kemunculan bandar tersebut? A. Keseragaman undang-undang C. Kemajuan perdagangan B. Peluasan wilayah kekuasaan D. Kekayaan sumber alam

2011

138. Pada abad ke-16, Gerakan Reformation berlaku di Eropah Barat . Apakah bidang yang berkaitan dengan gerakan tersebut? A Politik B Agama C Kewangan D Pendidikan

139. Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. Apakah persamaan tersebut ?

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 101: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

24

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

A Raja pemilik tanah secara mutlak B Golongan agama menerajui pentadbiran C Petani berpeluang meningkatkan status sosial D Rakyat berhak memilih pemerintah

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI

NEGARA

2004

140. Mengapakah struktur kegiatan ekonomi peribumi di Tanah Melayu diubah oleh British?

A. menggalakkan pertumbuhan bandar B. memenuhi keperluan industri di Britain

C. membuka lebih banyak peluang pekerjaan D. meningkatkan taraf hidup penduduk

141. Mengapakah pengusaha Eropah dan Cina menguasai pertanian komersial di Tanah

Melayu pada abad ke-19? 1. tempoh pajakan yang lama 111. pekerja mahir yang mudah diperoleh 11. memiliki modal yang banyak 1V. mendapat konsesi tanah yang luas

A .1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

142. Apakah kesan penggunaan kapal korek dalam kegiatan perlombongan bijih timah

di Tanah Melayu pada abad ke-20? A. lombong orang Cina terpaksa ditutup B. pembesar Melayu menyediakan modal

C. Kuala Lumpur sebagai pusat pengeluaran D. syarikat Eropah menjadi pengeluar utama

143. Kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah mewujudkan

1. pengasingan social dan budaya 11. perbezaan pendidikan dan pekerjaan 111. pertambahan keperluan bahan mentah 1V. peningkatan taraf hidup penduduk

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

2005

Peraturan Tanah Perak 1879 Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887 Kanun Tanah Selangor 1891

144. Berdasarkan senarai di atas, apakah kesan pengenalan undang-undang tersebut kepada penduduk tempatan?

1 pemilikan tanah tanpa had 11 pengenalan cukai mengikut jenis tanah 111 pengutipan hasil hutan dengan kebenaran British 1V pembukaan kawasan baru dengan keizinan Residen

A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 102: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

25

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Bilangan Imigran Cina

1891 1901

Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 163,000 228,000 Negeri-Negeri Selat 300,000 282,000 145. Jadual di atas menunjukkan pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina di

Tanah Melayu. Apakah kesan daripada pertambahan tersebut ? 1 wujud masyarakat majmuk

11 peningkatan penanaman getah 111 muncul sekolah jenis vernakular 1V perkembangan perlombongan bijih timah

A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

146. Apakah implikasi daripada sistem pendidikan di atas?

A. pengasingan kaum C. pegawai kerajaan bertambah B. sukatan pelajaran selaras D. pengurusan tenaga pengajar mudah

2006

147. Apakah pengajaran kepada masyarakat Tanah Melayu sekiranya ingin menguasai semula perlombongan bijih timah daripada pelombong Eropah pada abad ke-20?

I mengumpul modal II menguasai teknologi III membayar pampasan

IV mempunyai ilmu pengetahuan A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V

B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

Tahun Pemodal China 1910 1920 1930

78% 64% 37%

148. Berdasarkan jadual di atas, mengapakah penguasaan pemodal China dalam sektor perlombongan bijih timah merosot? A.gangguan kongsi gelap C. kekurangan tenaga mahir B.pengenalan kapal korek D. peningkatan kemasukan buruh 149. Pada tahun 1917,undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah

mengasingkan insurans nyawa daripada insurans A. kesihatan C. kenderaan B. kebakaran D. perkhidmatan

Sistem Pendidikan

Sekolah Vernakular Melayu

Sekolah Vernakular Cina

Sekolah Vernakular Tamil

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 103: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

26

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

25 November 1913- Akta Tanah Simpanan Melayu

150. Apaah kesan pengenalan akta di atas terhadap orang Melayu? I peningkatan taraf hidup II penerokaan kawasan baru III pengekalan pemilik baru IV pengekalan aktiviti pertanian tradisional

A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V

151. Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal menyatupadukan kaum di Tanah Melayu?

A. penubuhan sekolah Inggeris C. pengamalan asuhan keluarga B. pengaruh golongan mubaligh D. perkembangan sekolah vernakular 152. Mengapakah kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada

tahun 1920 di Tanah Melayu? I menyekat pengaruh komunis II mengawal aktiviti sekolah Cina III mengurangkan kadar buta huruf

IV mengehadkan penggunaan bahasa ibunda A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V

2007 153. Berdasarkan rajah di atas,apakah implikasinya terhadap ekonomi Tanah Melayu? 1. Kewujudan sistem dwiekonomi 111 Pembangunan seluruh Tanah Melayu 11. Kehadiran buruh Cina 1V Peningkatan pendapatan orang Melayu A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V

Tahun Nilai(Dalam Pound Sterling) 1930 1931 1932

28 208 000 13 806 000 9 077 000

154. Berpandukan jadual di atas,mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu mengalami kemerosotan sekitar tahun 1931-1932? A. Kekurangan buruh di ladang C. Wabak penyakit melanda tanaman B. Persaingan dengan pemodal asing D. Zaman kemelesetan ekonomi dunia Tokoh A : Hasil keluaran kilang kita semakin meningkat. Tokoh B : Tapi,kita tidak dapat menjual kesemuanya dalam negara. Tokoh C : Apakah tindakan kita, tuan? 155. Dialog di atas mungkin berlaku di Eropah pada abad ke- 17. Apakah tindakan yang akan diambil oleh tokoh A?

Perlombongan bijih timah

Perladangan

British

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 104: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

27

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

A. Mencari pasaran C. Mendirikan lebih banyak kilang B. Mencipta kapal wap D. Mengadakan hubungan diplomatik 2008

156. Apakah tujuan Land Setlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun 1933? A Memajukan kegiatan pertanian B Melindungi tanah pribumi C Membenarkan imigran memiliki tanah D Memudahkan usaha membina kemudahan asas 157. Andaikan anda mengusahakan sebidang tanah di Tanah Melayu pada awal

abad ke18. Bagaimanakah anda menjalankan aktiviti tersebut? A Mendapat keizinan residen B Memperoleh perkenan sultan C Mendapat kebenaran pembesar D Mempunyai sumber kewangan 2009

158. Jadual di bawah menunjukkan nilai eksport getah Tanah Melayu antara tahun 1930-1932.

Tahun Nilai(Paun Sterling) 1930 28 208 000 1931 13 806 000 1932 9 077 000

Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu mula merosot dalam tempoh tersebut? A. Kekurangan buruh mahir B. Kekurangan sumber modal C. Penumpuan kepada perlombongan D. Pergantungan kepada pasaran dunia

159. Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British pada

25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu? A. Memperkenalkan sistem perladangan B. Megekalkan hak milik C. Mempelbagaikan jenis tanaman D. Meneruskan ekonomi tradisional.

2010

160. Jadual berikut berkaitan dengan kemasukan kaum imigran ke Tanah Melayu.

Abad Isu Awal abad ke-20 Pertambahan kemasukan imigran dari China dan

India ke Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Apakah kesan pertambahan tersebut? A. Kemerosotan kuasa pemimpin tempatan B. Peningkatan petempatan setinggan C. Kewujudan masyarakat majmuk D. D. Perkembangan pertanian sara diri

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 105: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

28

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

161. Antara yang berikut,yang manakah berkaitan dengan sekolah vernacular Melayu pada akhir abad ke-19? A. Terbuka kepada semua golongan B. Ditadbir oleh golongan ulama C. Dinaungi golongan pembesar D. Pendidikan terhad di peringkat rendah.

162. Berdasarkan rajah berikut,apakah kesimpulan yang dapat anda buat berhubungan

kegiatan ekonomi Melayu tradisional?

I Hasil dipasarkan III Usaha sama dalam kerja II Modal yang kecil IV Pengkhususan dalam kerja

A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

2011

163. Antara yang berikut, bank manakah yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan di Tanah Melayu? I Mercantile Bank II Kwong Yik Bank III Ban Hin Lee Bank IV The Chartered Bank A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

164. Apakah kesan peristiwa berikut? Tahun Peristiwa

1897 British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang di bawah Ordinan X111

A Mata wang tradisional terhapus B Pinjaman wang sukar diperoleh

C Nilai mata wang merosot D Penggunaan wang asing dibenarkan

Bertani

Melombong

Memungut hasil hutan Menangkap ikan Ekonomi Tradisional

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 106: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

29

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

TINGKATAN LIMA

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI

ASIA TENGGARA

2004

Beban orang putih Tugas mentamadunkan manusia

165. Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat di atas? A. melaksanakan dasar imperialism B. mengatasi masalah kepadatan penduduk

C. memajukan ekonomi penduduk tempatan D.masyarakat timur memerlukan bantuan Barat

166. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi Barat di Asia Tenggara?

1. kedudukan pemimpin setempat dikekalkan 11. pemimpin setempat berkuasa menungut cukai 111. Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai Barat 1V. Undang-Undang Barat digunakan secara meluas.

A .1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

167. Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme peringkat awal di Asia Tenggara?

1. perjuangan secara militan 111. mengutamakan isu kebudayaan 11. membentuk organisasi politik 1V. golongan intelek menjadi pemimpin

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

168. Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua?

1. memajukan kegiatan ekonomi 111. menyebarkan ilmu pengetahuan 11. menimbulkan kesedaran politik 1V . membebaskan diri daripada penjajah A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

2005

Slogan Kuasa

Beban Orang Putih British X Perancis

169. Rajah di atas adalah slogan penjajah Barat di Timur. X ialah A. Asia untuk orang Asia C. tugas menyebarkan tamadun B. Asia tanggungjawab Barat D. agama tanggungjawab bersama

Sistem Encomienda telah diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina

170. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem di atas? 1 mengutip cukai 111 menasihati pemerintah 11 menjaga keamanan 1V mengkristiankan penduduk A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V

B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 107: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

30

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Terdapat persamaan pemilihan tersebut golongan Mandarin dalam birokrasi di Vietnam dengan sistem pentadbiran Tanah Besar China.

171. Merujuk pernyataan di atas, pemilihan tersebut dibuat berdasarkan A. pungutan suara rakyat C. pelantikan oleh Gabenor Jeneral B. pencapaian dalam peperiksaan D. pencalonan oleh pembesar tempatan

172. Apakah tindakan Jose Rizal setelah gerakan dakyah gagal mencapai matlamatnya?

A. menubuhkan Katipunan C. melancarkan revolusi bersenjata B. membentuk Liga Filipina D. menyebarkan fahaman melalui akhbar

2006

Tahun Perkara 1887 1889

Akta Kampung Ulu Burma Akta Perkampungan Burma

173. Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma? A. pengaruh golongan agama meningkat B. Sistem pentadbiran tradisional terhapus

C. kedudukan institusi berja diperkukuh D. pendapatan penduduk tempatan merosot

174. Pembesar mandarin di Vietnam dipilih melalui A. peperiksaan C. pelantikan maharaja B. pemilihan rakyat D. persetujuan golongan bangsawan

Sistem pendidikan di Indonesia awal abad ke-19 Bandar Anak golongan priyayi

Kampung Anak orang kebanyakan 175. Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem

pendidikan tersebut? A. mengelakkan masalah pemberian bantuan

B. menyekat penghijrahan penduduk ke bandar C. memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan D. menghapuskan amalan tradisi penduduk tempatan 176. Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada

sederhana kepada radikal? A. sekatan pengaruh luar C. kekuarangan sumber kewangan B. perjuangan tidak berkesan D. sokongan pemerintah tempatan 177. Apakah implikasi pelaksanaan birokrasi Barat kepada Negara Thai? A. persaingan kuasa Barat B. pemantapan kuasa raja

C.pengekalan kemerdekaan D. penguasaan ekonomi oleh pembesar

2007

178. Apakah tuntutan gerakan nasionalisme tahap awal di Filipina? A. Hak mengundi C. Pengembalian kuasa raja B. Hak kebebasan bersuara D. Pemerintahan kerajaan sendiri

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 108: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

31

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Tokoh Hasil Karya Raden Adjeng Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang

Penulisan Seorang Puteri Jawa 179. Karya di atas mendedahkan tentang A. Kemunduran rakyat C. Ketidakadilan undang-undang B. Kemerosotan ekonomi D. Kelemahan sistem pemerintahan 2008

180. Mengapakah kerajaan Belanda bersikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan di Indonesia?

A Menghalang perkembangan sekolah agama B Mengehadkan aktiviti budaya tempatan C Menyekatkan rakyat mendapat pekerjaan D Memecahbelahkan perpaduan rakyat 181. Jadual 1 merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelum Perang

Dunia Kedua. Novel Penulis

Noli Me Tangere Jose Rizal

Kerikil-kerikil Tajam Chairil Anwar

Putera Gunung Tahan Pak Sako

Jadual 1 Apakah persamaan isu yang dimulakan dalam novel tersebut? A Nasib kaum wanita B Penindasan oleh penjajah C Peningkatan status sosial D Tuntutan kemerdekaan 182. Mengapakah Sistem Tanaman Paksa yang diperkenalkan oleh Belanda di

Indonesia perlu ditentang? A Menjelaskan eksport negara

B Mengundang kehadiran pekerja asing C Mengehadkan jenis tanaman komersial D Mengekalkan kemunduran rakyat tempatan 2009

183. Jadual dibawah menunjukkan perubahan dalam bidang pentadbiran yang berlaku di Thailand pada abad ke-19.

Tokoh Perubahan yang dibuat Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat British Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah

Mengapakah perubahan tersebut dilakukan? A. Memperkukuhkan sistem pemerintahan beraja B. Memantapkan pentadbiran kerajaan C. Memelihara kedaulatan Negara D. Memenuhi tuntutan rakyat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 109: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

32

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

184. Pertubuhan Muhammadiyah merupakan pertubuhan penting dalam gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia. Apakah matlamat perjuangan pertubuhan tersebut?

A. Mempertahankan kuasa pemimpin tempatan B. Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan C. Memperjuangkan kemajuan ekonomi D. Menghindari ancaman sekularisme

2010

185. Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma?

Akata Kampung Ulu Burma (1887) Akta Perkampungan Burma (1889)

A. Peningkatan taraf hidup B. Penindasan golongan petani C. Pengukuhan golongan agama D. Penghapusan pentadbiran tradisional.

2011

186. Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenteraan.

Tahun Kejayaan

1895 Menewaskan China 1905 Menewaskan Rusia

Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Asia Tenggara? A Pengukuhan sistem pertahanan B Perluasan kawasan pemerintahan C Kemunculan semangat nasionalisme D Kemantapan kuasa pemerintah tempatan 187. X dalam rajah berikut adalah pertubuhan nasionalisme tahap awal di Burma.

Apakah X? A Liga Antipemisahan B Persatuan Belia Buddha C Liga Pembebasan Rakyat AntiFasis D Parti Dobama Asiayone

X

Ditubuhkan pada tahun 1906

Menggunakan isu kasut

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 110: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

33

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA

KEDUA

2004

188. Mengapakah kedatangan British ditentang oleh pemimpin tempatan? 1. menguasai daerah mereka 111. menyelaraskan penggunaan mata wang 11. mengeksploitasi ekonomi tempatan 1V. memperkenalkan sistem pentadbiran baru

A .1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

189. Mengapakah Naning berjaya mengalahkan British pada tahun 1831? A. menggunakan askar upahan C. membina kubu pertahanan yang kukuh B. mempunyai tentera yang terlatih D. mendapat sokongan pembesar tempatan 2005

190. Andaikan anda seorang pembesar tempatan di Pasir Salak,Perak semasa British memperkenalkan pentadbiran Barat. Mengapakah anda menentang British? 1 hilang kawasan pegangan 111 larangan memungut hasil hutan 11 hak memungut cukai terhapus 1V campur tangan dalam adat resam A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V

B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V Guru : Tema novel Melur Kuala Lumpur yang dihasilkan pada tahun 1930-an berbeza dengan novel-novel sezamannya. Murid : Bolehkah cikgu terangkan perbezaannya?

191. Dialog di atas mungkin berlaku dalam sesi pengajaran Sejarah. Apakah perbezaan tema novel tersebut?

A. perpaduan guru C. penentangan penjajahan B. kebebasan wanita D. semangat perjuangan pemuda

192. Antara sumbangan Mohammad Eunos Abdullah terhadap orang Melayu di Singapura ialah

A. mewartakan tanah pertanian C. mendapatkan petempatan khas B. memberi peluang pendidikan D. menyediakan tapak perniagaan

2006

193. Apakah kesan dasar pentadbiran British di Tanah Melayu pada awal ke-20? I pembukaan bandar baru II pertambahan buruhh asing III pengenalan pendidikan vernacular IV peningkatan taraf hidup penduduk tempatan

A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

194. Mengapakah Gerakan Islah boleh berkembang di Negeri-Negeri Selat? A. tiada tentangan ulama C. ramai pemimpin berkaliber B. banyak sumber kewangan D. tiada sekatan undang-undang

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 111: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

34

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

195. Mengapakah majalah di atas penting ketika itu? A Menghayati ajaran agama B Menghargai warisan bangsa C Meningkatkan kemajuan bangsa D Menggalakkan budaya membaca 2007

Tarikh Peristiwa 21 Julai 1875 Mesyuarat antara Dato’ Maharaja Lela dengan pembesar-

pembesar Melayu di Durian Sebatang. 196. Peristiwa di atas berlaku di negeri Perak. Apakah kesan peristiwa tersebut? A. Pengurangan kuasa sultan C. Pembunuhan J.W.W Birch B. Pemecatan Sultan Ismail D. Pemansuhan jawatan Residen 197. Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong,Terengganu menentang British. Mengapakah penentangan itu dilakukan? A. Pengenalan pendidikn secular C. Perlucutan jawatan pembesar B. Pengenalan peraturan tanah D. Pembunuhan penduduk tempatan

Peperangan dengan Denmark- 1864 Peperangan dengan Austria – 1866 Peperangan dengan Perancis- 1870

198. Senarai di atas menunjukkan peperangan yang melibatkan negara Jerman. Mengapakah peperangan tersebut berlaku? A. Serangan balas C. Penguasaan ekonomi B. Penyatuan negara D. Kediktatoran pemerintah

2008

199. Jadual 2 menunjukkan tokoh tempatan yang telah menentang kuasa British pada abad ke-19.

Tokoh Negeri Rentap Sarawak

Mat Salleh Sabah Jadual 2

Mengapakah penentangan tersebut berlaku? A Pencerobohan kawasan B Penghapusan sistem perhambahan C Peningkatan kemasukan imigran D Paksaan membayar ufti 2009

200. Dialog dibawah mungkin berlaku di Naning semasa pentadbiran Penghulu Dol Said pada kurun ke-19.

A:British minta cukai. B:Berapa banyak? A: Satu persepuluh daripada hasil kita. B:Jangan bayar walau sedikit pun.

Pengasuh, 1918 Majalah Guru, 1924 Bulan Melayu , 1930

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 112: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

35

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Apakah tindakan British setelah arahannya diingkari? A. Menduduki Naning B. Membunuh Dol Said C. Merampas hasil penduduk D. Memulau wilayah Naning

201. Apakah idea yang diketengahkan oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20? A. Penjanaan ajaran Islam untuk kemajuan B. Pembentukan negara merdeka C. Penubuhan syarikat kerjasama

D. Pemeliharaan tradisi bangsa

202. Majalah Guru memainkan peranan penting dalam memajukan bidang pendidikan pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu. Apakah isu yang difokuskan dalam majalah tersebut?

A. Menghargai warisan bangsa B. Memperjuangkan hak wanita C. Memajukan bidang kesusasteraan D. Mengekalkan nilai murni masyarakat

2010

203. Apakah kesan kesengsaraan berikut terhadap penduduk Tanah Melayu?

A. Mendapatkan bantuan luar C. Menyerah nasib kepada penjajah B. Menolak penguasaan kuasa asing D. Membentuk sistem politik tersendiri

204. Pantun berikut menggambarkan kedudukan pembesar di Perak semasa penjajahan British.

Buah pala dari Makasar Jatuh sebiji ke dalam dulang Diberi pencen kepada pembesar Jawatan diwarisi turut hilang

Bagaimankah para pembesar tersebut berusaha untuk mengembalikan hak mereka? A. Mengadakan kerjasama dengan orang Bugis B. Menghapuskan system pemilikan hamba C. Memperkukuh system pentadbiran tradisional D. Berjuang untuk menolak campur tangan Barat.

205. Akhbar berikut digunakan oleh Kuam Muda sebagain wadah perjuangan mereka di

Tanah Melayu pada tahun 1930-an. Al-Imam Neracha Saudara

Apakah isu yang dimuatkan oleh akhbar tersebut? A. Peranan golongsn pembesar C. Penghapusan amalan perhambaan B. Mengkritik kelemahan raja D. Menggalakkan pendidikan Inggeris

Kesengsaraan Hidup Semasa Pendudukan Jepun

Kekurangan makanan

Kekurangan ubat-ubatan

Kekejaman pentadbiran

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 113: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

36

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

206. Pada awal abad ke-20,kegiatan berpesatuan di Sabah tidak menonjol. Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

A. Halangan daripada pemerintah C. Menghadapi masalah kewangan B. Kelemahan sistem perhubungan D. Perbezaan taraf hidup antara etnik

2011

207. Rajah berikut menerangkan perubahan jawatan Tok Janggut di Kelantan. 1910

Pemimpin Tempatan

Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut? A Pembunuhan Penasihat British B Perluasan kuasa British C Penawanan Pasir Putih D Pengunduran tentera Siam 208. Novel berikut adalah karya Ishak Haji Muhammad (Pak Sako). Apakah persamaan tema dalam novel tersebut? A Menghargai warisan bangsa B Menghargai sumbangan tokoh C Kepentingan pendidikan moden D Cinta akan tanah air

BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

2004

TIADA SOALAN 2005

209. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional dtentukan?

A. kesetiaan rakyat C. konsep ketuhanan B. kegiatan ekonomi D. kekayaan hasil bumi

2006

210. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895 mempunyai cirri asas bagi pembinaan negara dan bangsa. Apakah buktinya? A. pemerintahan raja berkuasa mutlak B. perlembagaan bertulis lengkap

C. pengiktirafan kerakyatan pelbagai kaum D. persamaan dengan Hukum Kanun Melaka

2007

211. Antara berikut,yang manakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan Melayu Melaka? 1. Rakyat 111. Pembesar 11. Kerajaan 1V. Kedaulatan A. 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

1915

Perdana Menteri

Anak Mat Lela Gila Putera Gunung Tahan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 114: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

37

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2008

212. Mengapakah Count Camillo Benso Di Cavour menyanjung amalan realpolitik? A Kestabilan politik terjamin B Kejayaan menyatukan Itali C Kerjasama dengan negara lain D Kemakmuran ekonomi negara 213. Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan Adat Perpatih yang diamalkan di

Negeri Sembilan.

Perbilangan tersebut dapat dikaitkan dengan A protokol istana B upacara perkahwinan C menyambut kelahiran D pemilihan pemimpin 2009

214. Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan.

Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak

Apakah corak pentadbiran yang digambarkan oleh kata perbilangan adat tersebut. A. Teokrasi C. Autokrasi B. Demokrasi D. Birokrasi

215. Tokoh di atas mengamalkan konsep realpolitik serta politik darah dan besi semasa memerintah Jerman pada abad ke-19.

Otto Eduard Von Bimarck Mengapakah beliau mengamalkan konsep tersebut?

A. Menyatukan Negara B. Melicinkan pentadbiran C. Menghapuskan sistem beraja D. Menggubal perlembagaan moden

2010

216. Tokoh berikut telah membangkitkan semangat rakyat Prussia di medan perang.

Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 115: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

38

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Bagaimanakah beliau Berjaya membangkitkan semangat tersebut? A. Membebaskan golongan hamba B. Menyingkirkan golongan kapitalis C. Menyemai sikap antikuasa asing D. D. Menghapuskan pemerintahan dictator

217. Apakah peranan Buapak dalam system pemerintahan yang berasaskan Adat

Perpatih di Negeri Sembilan? I Menasihati Undang III Mengetuai Perut II Memimpin suku IV Melantik Lembaga C. I dan II C. II dan III D. I dan IV D. III dan IV

218. Pada tahun 1949,Gabenor Sarawak,Duncan Stewart telah dibinuh. Apakah kesan

peristiwa pembunuhan tersebut? A. Pengaruh golongan radikal meningkat B. Pentadbiran kerajaan menjadi lemah C. Rosli Dhobi dihukum gantung D. Vyner Brooke melepaskan kuasa pemerintahan.

2011

219. Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu. Mengapakah undang-undang tersebut digubal? A Meningkatkan kecekapan pemerintah B Membentuk pentadbiran demokratik C Memperkukuh sistem pertahanan D Mengekalkan kedaulatan negeri 220. Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad ke-19. Bagaimanakah mereka berjaya melakukan pernyatuan tersebut? A Mewujudkan pakatan strategik B Menyekat pengaruh agama

C Mengamalkan realpolitik D Melaksanakan sistem perundingan

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

Count Camillo Bensor di Cavour - Itali Otto Eduard von Bismarck - Jerman

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 116: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

39

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 4 PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA MALAYSIA

2004

Akhbar Tempat

Utusan Melayu Singapura Majlis Kuala Lumpur

Warta Negara P. Pinang 221. Apakah peranan akhbar di atas semasa Malayan Union diperkenalkan? A. menyeru orang Melayu bersatu B. menganjurkan pertubuhan politik

C. menyebarkan ideologi demokrasi D. memulaukan upacara pelantikan Gabenor

2005

222. Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British pada tahun 1946. Mengapakah penyerahan tersebut tidak dipersetujui oleh penduduk Sarawak?

A. mencanggahi Perlembagaan 1941 B. mendapat tentangan ahli Majlis Negeri C. mengugut pembesar bagi mendapat persetujuan D. menghapus hak istimewa pemimpin tempatan

2006

Tarikh Peristiwa 8 Februari 1946 Vyner Brooke menyerahkan Sarawak

kepada kerajaan British 223. Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan kaum

tempatan Sarawak? A. penentangan Majlis Negeri C. penghapusan hak istimewa peribumi B. penipuan terhadap pembesar D. percanggahan dengan Perlembagaan 1941 2007

Tahun Peristiwa 1946 Pengenalan Malayan Union

224. Apakah kesan peristiwa di atas terhadap orang Melayu? A. Perpaduan kukuh C. Budaya berkembang B. Ekonomi meningkat D. Kuasa sultan bertambah 225. Rajah di atas menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu.

Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas? A. Melicinkan pentadbiran C. Menghapuskan sempadan negeri B. Memajukan penduduk tempatan D. Menghapuskan pengaruh komunis

Sebelum Perang Dunia Kedua

Negeri-Negeri Selat

Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

Negeri-Negeri Melayu Tidak Besekutu

Selepas Perang Dunia Kedua

Malayan Union

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 117: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

40

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Piagam Atlantik 1945 226. Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu( PBB) yang terkandung dalam piagam di atas? A. Dasar liberalisasi C. Dasar dekolonisasi B. Amalan realpolitik D. Amalan monarki

2008

227. Senarai berikut menerangkan pertubuhan yang ditubuhkan di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua.

Apakah persamaan pendirian ahli pertubuhan tersebut? A Menentang kemasukan kaum imigran B Menentang pembentukan Sistem Ahli C Menyokong pendidikan sekular D Menyokong Malayan Union 228. Rajah 3 menunjukkan penyatuan ketiga-tiga unit politik di Tanah Melayu dalam

pentadbiran Malayan Union.

Rajah 3 Mengapakah British bertindak demikian? A Menjimatkan kewangan kerajaan B Memelihara hak istimewa peribumi C Memperkukuhkan pemerintahan beraja D Melatih penduduk tempatan mentadbir 229. Apakah manfaat yang diperolehi orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? A Kebebasan berpolitik B Menguasai pentadbiran C Menentukan kerakyatan D Kedudukan istimewa dilindungi 2009

230. Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap sistem pemerintahan beraja di Tanah Melayu?

A. Pelaksanaan sistem penasihat B. Penubuhan Majlis Raja-Raja C. Penyelarasan sistem pewarisan takhta D. Pengenalan sistem Raja Berpelembagaan.

Negeri-Negeri Selat

Negeri-Negeri Bersekutu Malayan Union 1946

Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

● Angkatan Pemuda Insaf (API)

● Angkatan Wanita Sedar (AWAS)

● Barisan Tani Malaya (BATAS)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 118: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

41

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

231. Apakah muslihat British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahun 1946? A. Menyekat pengaruh dan campur tangan luar B. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan C. Mengurangkan kemasukan orang dagang D. Menghapuskan Negara dan bangsa Melayu. 2010

TIADA

2011

232. Mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan pada tahun 1946? A Mengeratkan perpaduan pelbagai kaum B Menentang pelaksanaan Malayan Union C Memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu D Mengimbangi kemajuan ekonomi antara rakyat

233. Malayan Union memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli. Mengapakah orang Melayu menentang prinsip kerakyatan tersebut? A Menggugat kedudukan raja B Memusnahkan status quo C Pembentukan pelbagai budaya D Penghapusan ekonomi tradisional

BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

2004

234. Kesan daripada persetujuan di atas dalam Pakatan Murni menyebabkan pemimpin bukan Melayu bersetuju menerima

1. agama persekutuan 111. prinsip kehakiman negara 11. bahasa kebangsaan 1V. kedudukan Raja-Raja Melayu

A . 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

2005

TIADA SOALAN 2006

TIADA SOALAN 2007

Sistem Ahli- Januari 1951 hingga Jun 1955 235. Apakah kepentingan pembentukan sistem di atas? 1 Melatih berkerajaan sendiri 111 Memperoleh kerakyatan yang sama 11 Memulakan proses perpaduan 1V Mendapatkan sokongan padu rakyat A. 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V 236. Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai persediaan kemerdekaan. Apakah tugas suruhanjaya tersebut?

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 119: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

42

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

A. Menganjurkan rundingan antara kaum B. Melantik pegawai pentadbiran baru C. Mencadangkan tarikh pilihan raya D. Merangka perlembagaan

2008

237. Mengapakah parti berikut ditubuhkan? Parti Parti Kemerdekaan Malaya

Pengasas Dato’ Onn bin Jaafar Tahun Penubuhan 1951

A Menyekat pengaruh komunis B Mewujudkan perpaduan kaum C Mempertahankan hak peribumi D Mengurangkan pengaruh golongan radikal

238. Apakah kepentingan Sistem Ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951? A Mengukuhkan kuasa penjajah B Memelihara hak penduduk peribumi C Melatih pemimpin dalam pentadbiran D Memperaku kuasa pembesar tempatan 2009

239. Jadual di bawah menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955.

Parti Bilangan Kerusi Yang Dimenangi Perikatan 51 PAS 1

Apakah manifesto Parti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan tersebut?

A. Peningkatan taraf kesihatan penduduk B. Pengekalan system pentadbiran Barat C. Peluang pekerjaan kepada rakyat D. Perjuangan kemerdekaan tanah air

240. Gambar di bawah menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar Hilir,Melaka pada 20 Februari 1956.

Mengapakah peristiwa tersebut penting kepada masyarakat di Tanah Melayu?

A. Pengisytiharan tarikh merdeka B. Kunjungan pemimpin Negara C. Kempen pilihan raya umum D. Pembentukan Persekutuan Malaysia

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 120: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

43

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2010

241. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja melayu dan British pada 15 Ogos 1957. Apakah kesan perjanjian tersebut?

A. Pemisahan kuasa negeri dengan persekutuan B. Pembentukan kerajaan bercorak republik C. Pesuruhjaya Negeri dikekalkan D. Pengaruh golongan kiri dihapuskan

242. Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan berikut?

Tahun Rundingan 1949 Rundingan antara UMNO dengan Jawatankuasa

Hubungan Antara Kaum atau Communities Liaison Committee(CLC)

A. Pengehadan bilangan kaum imigran B. Penyertaan Singapura dalam Persekutuan Malaysia C. Penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu D. Penubuhan Lembaga Kemajuan Industri Desa (RIDA)

243. Tokoh tersebut member sumbangan dalam pentadbiran Negara sebelum merdeka.

Dato`Mahmud Mat Dato` E.E.C Thuraisingam Dr.Lee Tiang Keng

Apakah sumbangan mereka? A. Menganggotai Sistem Ahli B. Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya C. Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan D. Menjadi ahli Suruhanjaya Reid

2011

244. Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? Tahun Perkara

1951 Sistem Ahli diperkenalkan A Merangka perlembagaan baru B Membincangkan syarat perlembagaan C Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri D Melaksanakan pilihan raya umum 245. Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada tahun

1951. Apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut? A Menasihati raja dalam pentadbiran B Mencadangkan undang-undang C Merangka sistem pendidikan D Memajukan kegiatan ekonomi

Dato’ Onn bin Jaafar Dr. Lee Tiang Keng Dato’ E.E.C. Thuraisingam

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 121: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

44

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

2004

Tokoh Tunku Abdul Rahman

Tarikh 27 Mei 1961 Idea Penggabungan Tanah Melayu,Singapura,Sabah, Sarawak dan Brunei

246. Mengapakah tokoh di atas mengemukakan idea penggabungan tersebut? 1. mengembangkan ekonomi 111. menyediakan kemudahan sosial 11. menamatkan penjajahan British 1V . mengukuhkan institusi kesultanan

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

2005

TIADA SOALAN 2006

TIADA SOALAN 2007

247. Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihanraya Hong Lim pada bulan April 1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu? A. Melambatkan penyertaan dalam Malaysia B. Memecahbelahkan perpaduan rakyat C. Menggugat rancangan kemerdekaan D. Mengukuhkan kedudukan British.

Tahun Parti 1961 Parti Perikatan Sabah 1962 Parti Perikatan Sarawak

248. Apakah persamaan perjuangan parti politik di atas? A. Menyekat pengaruh komunis B. Mengembalikan kuasa rakyat C. Menuntut kemerdekaan negeri D. Menyokong gagasan Malaysia 2008

249. Jadual 3 menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap gagasan Malaysia.

Tarikh 20 Januari 1963 Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia Kempen Ganyang Malaysia

Mengapakah Indonesia bertindak demikian? A Terpengaruh dengan dakyah komunis B Tidak dijemput untuk berunding C Terpedaya dengan penjajah Belanda D Tindakan perluasan wilayah terhalang

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 122: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

45

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

250. Maklumat berikut merujuk kepada penubuhan Parti Perikatan Sarawak. Tahun Peristiwa 1962 Parti PANAS, SNAP, BERJASA, SCA dan

PESAKA membentuk Parti Perikatan Sarawak Apakah kesan penubuhan parti tersebut?

A Meneruskan sistem politik tradisional B Menamatkan pemerintahan Brooke C Merealisasikan pembentukan Malaysia D Menjayakan pengasasan Persekutuan Borneo 2009

251. Jawatankuasa berikut ditubuhkan pada bulan Julai 1961.

Jawatankuasa Pengerusi Jawatankuasa Perundingan

Perpaduan Kaum Donald Stephens

Apakah peranan jawatankuasa tersebut? A. Merangka perlembagaan Negara B. Menetapkan tarikh pilihan raya umum C. Menjelaskan tantang Gagasan Malaysia D. Merintis kerjasama pelbagai parti politik

252. Apakah hak keistimewaan yang diperoleh Sarawak dan Sabah apabila menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963?

A. Menentukan agama rasmi negeri B. Mengawal hal ehwal imigresen C. Menentukan dasar luar negeri D. Mengawal sumber kewangan negeri

2010

253. Pada bulan April 1961,Parti Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya Hong Lim, Singapura.

Mengapakah kemenangan parti tersebut membimbangkan Lee Kuan Yew? A. Kuasa British kukuh C. Kemajuan ekonomi tergendala B. Proses kemerdekaan tergugat D. Perpaduan kaum terjejas

254. Idea pembentukan Persekutuan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-

19. Mengapakah idea tersebut dipersetujui British? A. Mengurangkan kuasa raja-raja C. Menghapuskan pengaruh komunis B. Penyatuan pentadbiran tanah jajahan D. Mengehadkan kemasukan imigran

2011

255. Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia pada peringkat awal penubuhan Malaysia.

Tarikh Peristiwa

20 Januari 1963 Indonesia mengumumkan kempen Ganyang Malaysia Bagaimanakah kempen tersebut dilaksanakan?

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 123: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

46

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

A Mempererat hubungan dengan Filipina B Melakukan serangan dari udara

C Melawat ke negara Afro-Asia D Menyokong parti pembangkang

256. Rajah berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Mengapakah negeri tersebut menyokong gagasan Malaysia? A Menamatkan ancaman komunis B Memperkukuh amalan demokrasi C Menggelakkan campur tangan asing D Memenuhi desakan penduduk tempatan

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA

MALAYSIA

2004

Dari Seremban ke Felda Palong, Singgah sebentar di Gerai Asia, Bersatu hati,tolong menolong, Aman makmur rakyat Malaysia

257. Berdasarkan pantun di atas, apakah unsur yang boleh dkaitkan dengan Perlembagaan Malaysia?

1. kestabilan politik 111. kebebasan bercakap 11. perpaduan rakyat 1V . pembentukan kerajaan

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V Unsur taat setia kepada negara termaktub dalam Perkara 24 Perlembagaan Malaysia

258. Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang membolehkan kerakyatan seseorang dilucutkan?

A. melanggar undang-undang C. tidak mentaati Rukun Negara B. bermastautin di negara lain D. mempunyai kerakyatan negara lain 2005

259. Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)? 1. menetapkan manifesto parti 111. menguruskan pendaftaran pengundi 11. mengendalikan penamaan calon 1V. memastikan pengundian berjalan lancar A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V

B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

Sarawak

Negeri Yang Menyokong Gagasan Malaysia

Singapura Sabah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 124: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

47

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2006

260. Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia? I memupuk perpaduan II menanam semangat waja III mengukuhkan kedaulatan sultan IV menerapkan semangat patriotisme

A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

2007

PUTRAJAYA- Suruhanjaya Pilihanjaya (SPR) menetapkan Selasa,16 Januari 2007 sebagai tarikh penamaan calon bagi pilhanraya kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) Batu Talam,Raub Pahang, manakala pengundian pada Ahad,28 Januari 2007. Sumber:Berita Harian, 6 Januari 2007

261. Jika seseorang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya di atas,apakah syarat- syarat yang perlu dipenuhi? 1 Bebas daripada muflis 111 Menjadi ahli dalam sebuah parti politik 11 Melepaskan jawatan dalam kerajaan1V Berumur tidak kurang daripada 21 tahun A. 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V 262. Perlembagaan Malaysia menetapkan bidang kuasa Yang diPertuan Agong.Antara yang berikut,yang manakah bidang kuasa baginda? 1 Membubarkan parlimen 111 Mengetuai Kerajaan Persekutuan 11 Mengisytiharkan darurat 1V Mempengerusikan perkhidmatan awam A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V 2008 263. Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah. Mengikut sistem pilihan

raya di Malaysia beliau tidak layak untuk A menjadi calon pilihan raya B menyertai parti politik C mendaftar sebagai pengundi D menjalankan kempen pilihan raya 264. Apakah syarat pindaan perlembangaan yang berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu? A Persetujuan lebih suara Dewan Parlimen B Persetujuan lebih suara ⅔ Dewan Parlimen C Persetujuan majoriti lebih ⅔ Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja D Persetujuan majoriti lebih ⅔ Dewan Parlimen dan kelulusan Yang Dipertuan Negeri 2009 265. Sejak tahun 1957,Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali. Mengapakah

perlembagaan tersebut dipinda?

A. Perubahan ekonomi semasa B. Mengelak tekanan pihak luar C. Memastikan kelancaran pentadbiran D. Mematuhi perintah Majlis Raja-Raja

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 125: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

48

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

266. Apakah perkara yang terkandung dalam Akta Malaysia yang diisytiharkan pada 26 Ogos 1963?

I Hak Sabah mengawal perkhidmatan awam II Hal ehwal luar negeri tanggungjawab negeri III Pertahanan di bawah kawalan kerajaan negeri IV Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan

A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

267. Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M Azhari telah melancarkan Pemberontakan

Brunei untuk menentang Gagasan Malaysia. Mengapakah pemberontakan tersebut dilancarkan? A. Menjaga hak pribumi B. Tekanan penjajah British C. Mengawal sumber ekonomi D. Berhasrat menubuhkan Persekutuan Borneo.

2010

268. Rajah berikut menerangkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan.

Apakah X?

A. Pelajaran C. Hiburan awam B. Perhutanan D. Perancangan Bandar

269. Rajah berikut menunjukkan komponen Parlimen Negara kita.

Apakah X? A. Yang di-Pertuan Agong C. Majlis Raja-Raja B. Yang dipertua Negeri D. Jemaah Menteri

Bidang Kuasa

Kerajaan Persekutuan

X

Keselamatan dalam negeri

Hal ehwal luar negeri

X

Parlimen Malaysia

Dewan Negara Dewan Rakyat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 126: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

49

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

270. Jadual berikut menerangkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia Tenggara.

Negara Sistem Pemerintahan Malaysia Demokrasi Berparlimen Indonesia Republik

Apakah persamaan system pemerintahan tersebut? A. Pilihan raya di adakan untuk memilih pemimpin B. Pentadbiran dijalankan oleh golongan bangsawan C. Perdana Menteri berkuasa membubarkan parlimen D. Dewan Perhimpunan bersidang setiap tiga bulan

2011

271. Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya wakil rakyat A meninggal dunia B dipecat dari parti C menyertai parti lain D hilang sokongan

272. Jadual berikut menerangkan jenis undang-undang yang terdapat di negara kita. Jenis Undang-undang Keterangan

Enakmen Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri X Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri

Sabah dan Sarawak Apakah X? A Kanun B Piagam C Ordinan D Akta 273. Seorang rakyat Malaysia menghadapi masalah berikut:

Dalam sistem pilihan raya di Malaysia, individu terbabit dengan masalah di atas tidak berhak

A menganggotai parti politik B membuang undi C menyediakan manifesto D menjadi calon pilihan raya BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

2004

Majlis Amanah Rakyat (MARA) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

274. Apakah persamaan agensi kerajaan di atas dalam Rancangan Malaysia Pertama? A. mempelbagaikan jenis makanan

B menumpukan pembangunan luar Bandar C. mengawal kemasukan bahan makanan import D. melatih bumiputera dalam bidang perindustrian

Tahun Perkara Matlamat 1984 Dasar Meningkatkan jumlah penduduk Malaysia menjadi 70

juta dalam tempoh 115 hingga 120 tahun. 275. Mengapakah kerajaan melaksanakan dasar di atas?

Disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah Diisytiharkan muflis

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 127: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

50

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

1. menambahkan bilangan tenaga kerja 11. merapatkan jurang ekonomi antara kaum

111. mengimbangi kekuatan tentera negara jiran 1V. meningkatkan pasaran keluaran tempatan

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

2005

276. Apakah tujuan penubuhan badan berkanun di atas?

A. memasarkan hasil pertanian B. menggalakkan kegiatan industri desa C. meningkatkan pengeluaran tanaman makanan D.meningkatkan taraf hidup masyarakat luar Bandar

277. Apakah badan yang dipertaggungjawabkan terhadap Dasar Penswastaan?

A. Majlis Gerakan Negara C. Unit Perancangan Ekonomi B. Majlis Perundingan Negara D. Pusat Daya Pengeluaran Negara

278. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Rukun Negara?

A. memelihara keamanan C. memupuk keharmonian B. menanamkan taat setia D. memberi kebebasan mutlak

279. Laporan Rahman Talib 1960 diperkenalkan dengan penekanan kepada perpaduan kaum. Antara berikut yang manakah syor laporan tersebut?

1. aliran vokasional diperkenalkan 11. sistem persekolahan bercorak integrasi 111. sekolah kebangsaan menggantikan sekolah umum 1V. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah menengah

A. 1 dan 11 C. 111 dan 1V B. 11 dan 111 D. 1 dan 1V

2006

280. Apakah tindakan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar untuk menilai pelaksanaan program Rancangan Malaya Kedua?

A. memperkenalkan Buku Merah B. menubuhkan Majlis Amanah Rakyat

C. merangka Pelan Induk Perindustrian D. melaksanakan Dasar Pertanian Negara

Temasya Sukan Malaysia(SUKMA)

281. Apakah faedah yang diperoleh daripada sukan di atas? I menangkis ancaman luar II memupuk semangat setia kawan III menyatupadukan penduduk berbilang kaum

IV mewujudkan semangat kerjasama negeri terlibat A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V

B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

FELDA Ditubuhksn pada 1956

Menyediakan kemudahan asas

Mewujudkan petempatan baru

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 128: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

51

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

Cabaran kelapan Wawasan 2020 menjamin masyarakat yang adil dan saksama

ekonominya

282. Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran di atas? A. kekayaan negara dikongsi C. peluang pekerjaan ditambah B. pelaburan asing ditingkatkan D. budaya cemerlang diamalkan 2007

Ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 Mengembalikan keharmonian kaum Pentadbiran selama 21 bulan

283. X dalam rajah di atas merujuk kepada A. Jawatankuasa Kabinet B. Majlis Gerakan Negara C. Majlis Angkatan Tentera D. Jawatankuasa Antara Kerajaan.

284. Apakah tanaman komersial yang diusahakan oleh agensi di atas? A. Nanas dan kopi B. Kelapa dan koko C. Tembakau dan teh D Getah dan kelapa sawit

Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika 285. Pernyataan di atas merjuk kepada cabaran keempat Wawasan 2020. Apakah yang dapat merealisasikan cabaran tersebut? 1. Kecemerlangan budaya 111 Keunggulan institusi keluarga 11 Kemampuan para pemimpin 1V Keberkesanan sistem pendidikan A. 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B. 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

2008

286. Apakah peranan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yang ditubuhkan pada tahun 1973? A Membangunkan industri desa B Mengawal kualiti hasil pertanian C Menjalankan penyelidikan pertanian D Menbantu petani dalam kegiatan koperasi 287. Bagaimanakah matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar dicapai?

I Menyatupadukan penduduk II Membuka kawasan pertanian baru III Menyediakan kemudahan pinjaman IV Menamatkan kutipan cukai pertanian

X

Rancangan

Malaysia

Ketiga

KEJORA(Lembaga Kemajuan Johor Tenggara)

KETENGAH(Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah)

DARA(Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 129: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

52

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2009

288. Rajah menerangkan langkah-langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi negara.

Apakah kesan langkah tersebut?

A. Pembukaan tanah pertanian secara besar-besaran B. Perkembangan pesat kemudahan asas C. Peningkatan produktiviti sektor perkilangan D. Penglibatan bumiputera dalam sektor perusahaan.

2010

Tiada Soalan

2011

289. Rancangan Malaya Pertama dilaksanakan pada tahun 1956 hingga 1960. Apakah matlamat rancangan tersebut? A Membangunkan kawasan luar Bandar B Menyusun semula sistem pendidikan C Memajukan sektor perindustrian berat D Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

290. Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar Pertanian Negara (DPN). Apakah tujuan program tersebut? A Membuka petempatan baru B Menambah peluang pekerjaan C Memperkemas sistem pemasaran D Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah

BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

2004

291. Apakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara-negara Asia Tenggara? A. kuasa raja dipulihkan C. semangat kebangsaan meningkat B. kerajaan republik ditubuhkan D. wujud pelbagai aliran parti politik 292. Mengapakah Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan Amerika Syarikat dan

Britain? A. memproleh bahan mentah C. meningkatkan teknologi pertanian B. memerlukan pasaran modal D. mendapatkan bantuan ketenteraan

1 Mac 1966

Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) diigantikan dengan

Majlis Amanah Rakyat(MARA)

Bank Bumiputera ditubuhkan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 130: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

53

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

293. Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan Israel? A. menjaga pendirian majoriti negara Islam B. tidak mempunyai kepentingan ekonomi C. tidak didiktiraf oleh negara sekutu Malaysia D. bukan negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Hubungan Luar Negara Malaysia Negara-Negara Komanwel Negara-Negara Berkecuali Negara-Negara Selatan

294. Apakah tujuan Malaysia mengadakan hubungan luar dengan negara di atas? 1. menjamin keselamatan 111. mengadakan pakatan ketenteraan 11. mengukuhkan ekonomi 1V. memantapkan struktur pentadbiran

A.1 dan 11 C. 111 dan 1V B.11 dan 111 D. 1 dan 1V

Tempat Sukan Tahun

Kuala Lumpur Komanwel 1998 295. Apakah tujuan Malaysia menganjurkan temasya sukan di atas? A. mengukuhkan semangat perpaduan B. melambangkan kekuatan negara peserta C. memupuk kerjasama antara negara anggota D. menunjukkan kecekapan mengendalikan sukan dunia 296. Apakah sumbangan Malaysia untuk menghapuskan Dasar Apartheid di Afrika

Selatan? A. membantah campur tangan asing B. mencadangkan pemerintah yang baru C. menggugurkan keahliannya dalam Komanwel D. mengesyorkan penglibatan tentera Komanwel 2005

Pakatan Perbelanjaan US $

Pakatan Bertiga 125 bilion

Pakatan Kuasa Tengah 60 bilion 297. Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan dalam Perang Dunia Pertama. Antara

berikut yang manakah kesan ekonomi kepada negara yang menganggotai pakatan tersebut?

1. kadar inflasi meningkat 111. pengangguran bertambah 11. beban hutang bertambah 1V . nilai mata wang meningkat A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V

B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

Dasar luar Malaysia

Sebelum 1971 Pro- Barat Selepas 1971 Berkecuali

298. Jadual di atas menunjukkan perubahan dasar Malaysia. Mengapakah berlaku

perubahan dasar di atas? http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 131: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

54

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

A. suasana yang aman di Vietnam B. bantuan pertahanan dari Komanwel C. pengaruh Britain di Timur berkurangan D. Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu ditandatangani

*Britain *Australia *New Zealand 299. Apakah tujuan Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan dengan negara di

atas? A. membeli peralatan perang C. memulihkan hubungan diplomatik B. menjamin keselamatan negara D. meningkatkan kemasukan pelabur asing

300. Apakah faktor pembubaran Liga Bangsa?

A. kemelesetan ekonomi dunia B. perluasan pengaruh komunis C. kegagalan menghalang peperangan D. pengisytiharan kemerdekaan kebanyakan negara

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

Ditubuhkan pada bulan September 1961 Dianggotai oleh negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan

301. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pergerakan di atas? 1. mengekalkan keamanan dunia 11. menggalakkan kerjasama ekonomi 111. mengukuhkan kerjasama pertahanan 1V. menggalakkan hubungan negara anggota A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V

B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN telah berlangsung di Kuala Lumpur pada November 1971.

302. Apakah kesan daripada mesyuarat di atas? A. pengisytiharan ZOPFAN B. penentangan keganasan di Israel C. penekanan kepada industri berat D. perjanjian kerjasama ketenteraan

2006

Jerman Perikatan Kuasa Tengah Austria-Hungary 1882 Itali 303. Rajah di atas merujuk kepada perikatan Negara di Eropah yang wujud pada akhir abad ke-19. Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut ? A. perebutan bahan mentah C. permulaan persaingan kuasa B. peningkatan ekonomi dunia D. pembentukan perpaduan sejagat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 132: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

55

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

304. Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat selepas Perang Dunia Kedua?

I membentuk kerajaan baru II mewujudkan perpaduan kaum III membangunkan sektor ekonomi IV menghapuskan warisan penjajah

A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

305. Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota Komanwel? A. membiayai pengajian pelajar B. memajukan sector pertanian C. menggalakkan aktiviti pelancongan

D. menyediakan kemudahan perubatan

Telefon Internet

306. Berdasarkan rajah di atas,apakah kesan perkembangan teknologi tersebut kepada Malaysia? I. peningkatan kadar celik huruf II. penyatuan dunia tanpa sempadan III. pembentukan masyarakat berpengetahuan IV. penyebaran maklumat dalam masa yang singkat

A 1,11 dan 111 C. 1,111 dan 1V B 1,11 dan 1V D. 11,111 dan 1V

2007

307. Bagaimanakah Perang Dunia Kedua (1939-1945) bermuda di Eropah? A. Rusia memasuki Berlin B. Jerman menyerang Poland C. Itali menceroboh Perancis D. Austria mengancam Serbia

Persatuan Negara-negara Asia Tenggara ( ASA ) 1961 Persatuan Negara-negara Asia Tenggara ( ASEAN ) 1967

308. Kedua-dua pertubuhan di atas mempunyai matlamat yang sama iaitu, A. Menyelaraskan sistem pentadbiran B. Mengadakan pakatan ketenteraan C. Mewujudkan kebudayaan serantau D. Menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang 2008

309. Peristiwa berikut berlaku semasa Perang Dunia Kedua. Tarikh Peristiwa

6 dan 8 Ogos 1945 Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki

Mengapakah Amerika Syarikat mengambil tindakan demikian? A Menguji kekuatan senjata B Mengingkari Perjanjian Versailles C Mengelakkan perang berpanjangan D Mengatasi masalah kemelesetan ekonomi

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 133: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

56

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

310. Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Malaysia telah memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia. Apakah sumbangan tersebut?

I Menentang dasar apartheid II Menghantar pasukan pemerhati III Membebaskan negara yang dijajah IV Menyarankan penggunaan dinar emas A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

311. Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

Tahun 2002

Tempat Kuala Lumpur

Peristiwa Persidangan Luar Biasa Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Jadual 4 Apakah isu yang diketengahkan dalam persidangan tersebut? A Mewujudkan kerjasama ketenteraan B Memerangi penyalahgunaan dadah C Memulihara alam sekitar D Menentang keganasan 2009

312. MAPHILINDO yang ditubuhkan pada tahun 1963 adalah pertubuhan serantau yang dianggotai oleh Malaysia,Filipina dan Indonesia. Mengapakah pertubuhan tersebut ditubuhkan?

I Meningkatkan hubungan persahabatan II Menyelesaikan pertelingkahan III Menggalakkan kerjasama pendidikan IV Mewujudkan kerjasama dalam bidang ketenteraan.

A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

313. Malaysia menentang Dasar Apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan.Apakah

tindakan Malaysia terhadap Negara tersebut? A. Menamatkan perlindungan politik B. Menghalang hubungan perdagangan C. Memutuskan hubungan diplomatik D. Menyekat nbantuan kemanusiaan

314. Apakah matlamat penunbuhan Liga Bangsa 1919? A. Memupuk keamanan dunia B. Mengeratkan hubungan perdagangan C. Menggalakkan kerjasama pendidikan D. Meningkatkan kerajasama kebudayaan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 134: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

57

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

2010

315. Pada 28 Jun 1914,peristiwa pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary berlaku. Antara berikut, yang manakah kesan daripada peristiwa tersebut?

A. Perang Dingin C. Perang Dunia Pertama B. Perang Saudara D. Pembentukan Pakatan Bertiga

316. Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan idea penubuhan OIC pada tahun 1971.

Antara matlamat penubuhan pertubuhan tersebut adalah untuk A. Mengekalkan keamanan dunia B. Meningkatkan perhubungan sosio budaya C. Mengekalkan perdamaian antara Negara Islam D. Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan.

317. Tokoh berikut adalah pemimpin Jerman yang dituduh mengingkari Perjanjian

Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919.

Adolf Hitler

Apakah bukti tuduhan tersebut? A. Memperbesar angkatan tentera B. Menakluki wilayah Itali C. Menyertai Kuasa Bersekutu D. Mengamalkan pemerintahan diktator

2011

318. Gambar berikut menunjukkan penderitaan yang dialami rakyat Palestin akibat kekejaman tentera Israel.

Bagaimanakah Malaysia membantu untuk mengurangkan penderitaan tersebut? A Menghantar bantuan ketenteraan B Menganjurkan persidangan antarabangsa C Meningkatkaan kerjasama kebudayaan D Menambah pelaburan pelbagai sektor

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 135: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

58

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

319. Apakah kesan peperangan berikut terhadap Eropah?

Tahun Peperangan

1914-1918 Perang Dunia Pertama A Keperluan bahan mentah meningkat B Kerjasama antara etnik diperkukuh C Pakatan tentera di bentuk D Pemerintahan beraja tamat 320. Jadual berikut berkaitan dengan Dasar Luar Malaysia Tahap 1.

Dasar Luar Malaysia

Tahap 1 (1957 – 1970)

* Dasar Pro-Barat * Dasar berbaik-baik dengan negara j jiran dan negara Komanwel

Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar tersebut? I Keperluan pasaran II Sikap diskriminasi III Persamaan ideologi IV Ancaman keselamatan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

SELAMAT MAJU JAYA

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 136: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

1449/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

CADANGAN JAWAPAN

MODUL TOPIKAL

SEJARAH KERTAS 1

SPM 2004 - 2011

GUNALAH MODUL INI

SEBAGAI LATIHAN PRAKTIS TOPIKAL

SELEPAS

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 137: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT

1449/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

Modul ini mengandungi 58 halaman bercetak.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 138: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

CADANGAN JAWAPAN MODUL TOPIKAL SEJARAH KERTAS 1 SPM 2004 – 2011

NO. SOALAN JAWAPAN BOLEH DIDAPATI DALAM BUKU TEKS SEPERTI MUKA SURAT BERIKUT

TINGKATAN 4 BUKU TEKS T4

1 11 2 12,13,19

3 14 4 20

5 26

6 24 7 31

8 21 9 31

10 32

11 33 12 5

13 24 14 20

15 24 16 11

17 21

18 43 19 66

20 47 21 49

22 51 23 55

24 63

25 64 26 43

27 47 28 59

29 44

30 43 31 42,43

32 50

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 139: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

33 53

34 65 35 52

36 43 37 44

38 76

39 80,81 40 81

41 76,77 42 94

43 83

44 76 45 85

46 77 47 80

48 76 49 79

50 85

51 101 52 110

53 109 54 106

55 101

56 100 57 111

58 112 59 101

60 102

61 102

62 109

63 102 64 107

65 105 66 100,101

67 130,131

68 123 69 123

70 130

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 140: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

71 137

72 120 73 132

74 139 75 127

76 131

77 135 78 128

79 145 80 165-169

81 146

82 153,154 83 154

84 147 85 147

86 166 87 168

88 151

89 166 90 145

91 147 92 161

93 143

94 146 95 161

96 144 97 175

98 181

99 186

100 183

101 180 102 190

103 181 104 179

105 176

106 179 107 185

108 181

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 141: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

109 207

110 198,199 111 198

112 209 113 206

114 197

115 201 116 198,199

117 211 118 200

119 203

120 203 121 197

122 221 123 230

124 234 125 221

126 237

127 236 128 236

129 224 130 224

131 215

132 222 133 216

134 224 135 225,226

136 231

137 217

138 220,221

139 215 140 237

141 247 142 251

143 264

144 259 145 264

146 265

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 142: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

147 250-252

148 252 149 258

150 260-261 151 265

152 265

153 246-247 154 250

155 237 156 261

157 259

158 250 159 261

160 264 161 265

162 265 163 257

164 256

TINGKATAN 5 BUKU TEKS T5 165 7

166 8 167 18

168 18

169 7 170 9

171 11 172 18

173 11

174 11

175 16

176 18 177 13

178 18 179 19

180 16

181 15 182 15

183 13

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 143: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

184 20

185 11 186 17

187 21 188 30

189 32

190 37 191 53

192 54 193 46

194 50

195 52 196 38

197 42 198 70

199 33 200 32

201 49

202 52 203 60

204 37 205 49

206 52

207 41 208 53

209 65 210 80

211 65

212 68

213 88

214 88 215 69

216 69 217 87

218 111

219 81,84 220 68,69

221 100,101

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 144: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

222 110

223 110 224 102

225 95 226 104

227 100

228 95 229 108

230 109 231 99

232 101

233 99 234 126,127

235 117 236 125

237 121 238 117

239 121,122

240 124 241 127

242 120 243 118

244 117

245 118 246 138

247 139 248 143

249 146

250 143

251 149

252 155 253 139

254 137 255 146

256 139-141

257 163 258 164

259 177

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 145: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

260 188

261 179 262 168

263 179 264 166

265 165

266 155 267 145

268 185 269 171

270 161

271 178 272 172

273 179 274 198

275 209 276 198

277 207

278 211 279 214

280 214 281 218

282 222

283 210 284 202,203

285 221 286 202

287 198

288 201

289 198

290 206 291 231

292 240 293 239

294 240

295 244 296 200,201 ( buku teks lama )

297 231

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 146: Pahang JUJ 2012 SPM Sejarah

SULIT 1249/1

1249/1 © Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelah

SULIT

298 241

299 244 300 231

301 249 302 258

303 230

304 234 305 244

306 260,261 307 233

308 254-256

309 233 310 246

311 252 312 254

313 200,201 ( buku teks lama ) 314 231

315 230

316 251 317 232

318 249, 252 319 231

320 240,241

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly