Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

Embed Size (px)

Text of Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  1/63

  MODUL KEMAHIRAN GEOGRAFI KERTAS 2 ( 2280/2 )

  SUJT SEMENAN.AJNG MALAYSIA

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  2/63

  ARAH MENGUKUR

  BEARING

  1 (a) Berapakah bearing stesen trigonometri Bkt.Lebah (RG 058843) dari stesen

  Trigonometri Bkt.Buluh (RG 143898)?

  [ 2 markah ]

  ( b ) Nyatakan pandang darat budaya di bahagian timur laut bearing ?

  ( i ) .

  ( ii ) ..

  ( iii ) .

  ( iv ) .

  ( v ) .

  [5 markah ]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  3/63

  SKALA DAN JARAK

  Skala( Scale ) 1:50 000

  (a) Panjang Sungai Seladang dari RG 065853 hingga Kg Muara (RG 124863) ialah

  kilometer [ 2 markah ]

  (b) Kira jarak lurus Titik tanda Aras 1.93(RG064863) hingga Titik tanda tinggi .270(RG 114858)

  kilometer

  [ 2 markah ]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  4/63

  MENGIRA KELUASAN

  (c) Berapakah keluasan kawasan lumpur dalam peta?

  kilometer persegi

  [2markah ]

  (d) Nyatakan keluasan tersebut dalam hektar

  hektar

  (e) Tukarkan skala peta dalam kilometer

  kilometer

  [ 2 markah ]

  [ 1 markah ]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  5/63

  KETINGGIAN DAN KECERUNAN

  ( a ) Kira kecerunan antara stesen trigonometri Bkt.Lebah (RG 058843) dari stesen

  Trigonometri Bkt.Buluh (RG 143898)?

  ..[ 2 markah ]

  ( b ) Kira kecerunan dalam peratus?

  .%

  [ 1 markah ]

  ( c ) Kira kecerunan melalui jalan raya dari Tanda aras 2.90 (RG 099808) hingga ketanda aras 3.40 (RG 167803)?

  [ 2 markah ]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  6/63

  ( d ) Namakan bentuk muka bumi bagi keratan rentas dari titik A hingga titik B ?

  ..[ 1markah ]

  ( e ) Kira lampauan tegak antara titik A dan titik B ?

  kali

  [ 2 markah ]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  7/63

  MENTAFSIR PETA

  Pandang Darat Fizikal ( Saliran , Bentuk muka bumi dan Tumbuhan Semula jadi )

  (a) Nyatakan bentuk muka bumi Kuala Teruntum?

  ..[ 1 markah ]

  (b) Berikan peringkat Sungai Seladang?

  [ 1 markah ]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  8/63

  (c) Beri tiga bukti yang menunjukkan Sungai Seladang di peringkat tersebut?

  (i) ...........................................................(ii) (iii)

  [ 3 markah ] (d) Jika aliran A bercantum dengan aliran B akan terbentuk muka bumi iaitu

  ..

  (e) Arah aliran Sungai Seladang mengalir ialah [ 1 markah ]

  [1 markah ]

  (f) Berikan bentuk muka bumi yang terdapat di Pekan Kuala Teruntum?

  (i) (ii) (iii)

  (g) Buktikan Kuala Teruntum terletak di kawasan tanah pamah?(i) (ii) (iii)

  [3 markah ]

  [3markah ] (h) Nyatakan jenis tumbuhan semula jadi yang terdapat di bahagian barat daya peta ?

  [1 markah ]

  (i) Berikan kepentingan tumbuhan tersebut kepada alam sekitar dalam peta?

  (i) (ii) .(iii) .

  [3 marka h]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  9/63

  Pandang Darat Budaya

  ( Petemp atan , Kegiatan Ekonomi , Pengangkutan dan Perhubun gan )

  Meter Skala (Scale) 1 50 000

  0 1 2 3

  JARAK 0 TUR 20 METER

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  10/63

  2 (a) Jenis pola petempatan di atas ialah ..

  (b) Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan pola tersebut?(i) ..(ii)

  (iii) ..

  [1 markah ]

  [ 3 markah ]

  (c) Mengapakah pola petempatan terdapat di bahagian barat peta?

  (i) .

  (ii) .

  (iii)

  [ 3markah

  ] 3 (a) Apakah tanaman kontan yang terdapat dalam peta?

  (i) ..

  (ii) ..

  [ 2 markah ]

  (b) Tanaman tersebut ditanam dalam bentuk..

  [ 1 markah ]

  (c) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman tersebut?

  (i)

  (ii) .

  (iii) [ 3 markah ]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  11/63

  4 (a) Jenis tanaman di utara peta ialah..

  (b) Nyatakan faktor yang menggalakkan penanaman tersebut?(i) ..(ii) ..(iii) ...

  5 (a) Apakah simbol garisan yang terdapat dalam peta?

  (i) (ii) .(iii) ..

  [ 1 markah ]

  [ 3 markah ]

  [ 3 markah ]

  (b) Mengapakah jalan raya tertumpu di bahagian barat peta?

  (i) (ii) .(iii)

  [ 3 markah ]

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  12/63

  LENGKAPKAN MAKLUMAT DI BAWAH BAGI FENOMENA CUACA

  DAN IKLIM DI MUKA SURAT SEBELAH

  Faktor Kejadian

  1. Banyak bangunan konkrit 2. Asap daripada pembakaran hutan

  3. Kurangnya tumbuh-tumbuhan hijau 4. Debu daripada letusan gunung berapi

  5. CFC daripada peti sejuk 6. Penggunaan bahan aerosol

  7. Pembebasan gas sulfur dioksida 8. Asap daripada kenderaan bermotor

  9. Banyak permukaan berturap 10. Asap daripada pembakara n terbuka

  11. Ujian letupan nuclear 12. Penggunaan racun serangga

  13. Habuk daripada kilang papan 14. CFC daripada penghawa dingin

  15. Gas karbon monoksida daripada kilang 16. Debu daripada kilang kauri

  17. Penggunaan kapal supersonic 18. Bangunan yang rapat dan tinggi

  19. Asap daripada pembakaran terbuka 20. Penggunaan baja kimia

  Kesan-Kesan Daripada Fenomena Tersebut

  1. Pemanasan global 2. Penyakit kanser kulit

  3. Jarak penglihatan terbatas 4. Kerap berlakunya kemalangan

  5. Ais di Kutub utara dan selatan cair 6. Penyakit asma

  7. Hasil pertanian terjejas 8. Kerap berlakunya kejadian kemarau

  9. Menganggu jadual penerbangan kapal terbang 10. Penyakit gatal kulit

  11. Menganggu hidupan akuatik 12. Bahan logam cepat berkarat

  13. Cat bangunan cepat luntur 14. Proses fotosintesis terganggu

  15. Aras air laut meningkat 16. Sinaran ultra unggu meningkat

  17. Kawasan rendah ditengalami air 18. Kelembapan udara rendah

  19. Menjejaskan industri pelancongan 20. Suhu di Bandar meningkat mendadak

  1

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  13/63

  Bil Fenomena Cuaca Faktor Kejadian Kesan-Kesan

  1

  2

  3

  4

  5

  2

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  14/63

  UNIT 7 :

  PENGARUH KEGIATAN MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM

  Kegiatan Manusia Menyebabkan perubahan Terhadap fenomena cuaca dan Iklim

  Kegiatan Manusia Jerebu Hujan Asid Pulau Haba Kesan RumahHijau

  1. Asap kilang/kenderaan

  2. Pembakaran terbuka

  3. Penggunaan bahanaeorosol

  4. Baja kimia dan racun

  5. Bangunan pencakar langit

  6. Pembalakan tidak terkawal

  7. Penggunaan bahan api fosil

  8. Penjanaan kuasa letrik haba

  9. Ujian nuklear

  10. Kebakaran hutan

  11. Jet supersonik

  12. Bangunan bercermin

  13. Bangunan konkrit

  14. Jalan berturap

  15. Kurang kawasan hijau

  16. Kesesakan lalu lintas

  17. Injin kereta

  18. Pembinaan bangunan

  19. Perlombongan

  3

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  15/63

  KESAN FENOMENA CUACA KEPADA ALAM SEKITAR AKIBAT KEGIATAN

  MANUSIA

  Kesan Jerebu Pulau Haba Kesan Rumah Hijau Hujan Asid

  1. Jarak penglihatan kurang

  2. Suhu meningkat

  3. Cat bangunan luntur

  4. Tanaman musnah

  5. Air tasik tercemar

  6. Hasil tanaman merosot

  7. Mutasi

  8. Pencairan ais di kutub

  9. Pencemaran tanih

  10. Penyakit kulit

  11. Kemarau/kemaraangurun

  12. Sinaran ultra violetmeningkat

  13. Pernafasan terganggu

  14. Kebakaran mudahberlaku

  15. Flora dan fauna musnah

  16. Ekosistem berubah

  17. Rantaian makananterjejas

  4

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  16/63

  KESAN FENOMENA CUACA DAN IKLIM KEPADA ALAM SEKITAR

  Kesan Jerebu Pulau Haba Hujan

  Asid

  Penipisan Lapisan

  Ozon1. Jarak penglihatan kurang

  2. Suhu meningkat

  3. Cat bangunan luntur

  4. Tanaman musnah

  5. Air tasik tercemar

  6. Hasil tanaman merosot

  7. Mutasi

  8. Pencairan ais di kutub

  9. Pencemaran tanih

  10. Penyakit kulit

  11. Kemarau/kemaraan gurun

  12. Sinaran ultra violet meningkat

  13. Pernafasan terganggu

  14. Kebakaran mudah berlaku

  15. Flora dan fauna musnah

  16. Ekosistem berubah

  17. Rantaian makanan terjejas

  5

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  17/63

  LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH KESAN KEGIATAN MANUSIA

  KEPADA ALAM SEKITAR

  Langkah-langkah Jerebu Pulau Haba Kesan Rumah Hijau HujanAsid

  1. Pembalakan terkawal

  2. Penghutanan semula

  3. Guna alat penapis asap

  4. Hijaukan kawasan

  5. Kongsi kereta/ Gunapengangkutan awam

  6. Guna Kuasa Letrik Hidro,ombak,geotermal, angin

  7. Guna baja organik

  .8. Guna aerosol berasaskan air

  9.Petrol tanpa plumbum

  10. Incinerator

  11. Kuatkuasa undang-undang

  12. Bina kilang di luar Bandar

  13. Kitar semula

  6

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  18/63

  TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYAUNIT 1 : SISTEM BUMI 1. Rajah menunjukkan lapisan atmosfera.

  P

  a) Namakan lapisan bertanda Gambar rajah 1

  i. P.

  ii. S. [2 markah]

  b) Di lapisan manakah penting dalam perkembangan telekomunikasi.. [1 markah]

  c) Di lapisan manakah terletaknya lapisan ozon

  . [1 markah]

  d) Nyatakan 3 faktor lapisan ozon mengalami kadar penipisan yang pesat

  i. .

  ii. .

  iii. . [3 markah]

  e) Senaraikan 3 kesan daripada penipisan lapisan ozon

  i. ..

  ii. ..

  iii. [3 markah]

  1

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  19/63

  2. Gambar rajah 2 menunjukkan struktur bumi

  Gambar rajah 2

  (a) Namakan lapisan-lapisan struktur bumi bertanda :

  A :

  B :

  C :

  D : .......................................................... [4 markah]

  (b) Lapisan A terdiri daripada 2 bahagian iaitu :

  (i) (ii) [2 markah]

  (c) Nyatakan dua kepentingan struktur bumi bertanda A kepada manusia

  (i)

  (ii) [2 markah]

  (d) Nyatakan dua fenomena alam yang berpunca daripada lapisan B.

  (i)

  (ii) [2 markah]

  2

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  20/63

  Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

  BATUAN

  X Y Metamorfosis

  Terobosan X 1 Y1 Serantau M 1

  3 (a) Namakan jenis batuan:

  Kimia Organik

  Jenis Batuan

  (i) X : ....................................

  (ii) Y : .......................................[2 markah] (b) Terangkan proses pembentukan batuan X :

  ..............

  ...............................................[2 markah]

  (c) Batuan X, Y dan metamorfosis terdiri daripada beberapa jenis.Namakan jenis:

  X1: ........................................................

  Y1 :.....................................

  M1:......................................[3 markah]

  (d) Batuan X dan Y boleh bertukar menjadi batuan metamorfosis

  disebabkan oleh

  ............[1 markah]

  (e) Nyatakan dua kepentingan batuan Y

  (i) .................

  (ii) ...............[2 markah]

  3

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  21/63

  UNIT 2: PROSES PEMBENTUKAN DAN TABURAN BMB Soalan 1 berdasarkan rajah di bawah yang menunjukkan bentuk muka bumi daripadakejadian gunung berapi.

  X

  Y

  1 (a) Namakan aktiviti igneus bertanda X dan YX :

  Y : [1 markah]

  (b) Senaraikan dua jenis bentuk muka bumi X(i)

  (ii) ...[2 markah]

  (c) Senaraikan dua jenis bentuk muka bumi Y(i)

  (ii) .[2 markah]

  (d) Berikan tiga ciri kon gunung berapi larva bes(i)

  (ii)

  (iii) .. [3 markah]

  (d) Kemukakan tiga kepentingan kawasan gunung berapi kepada kehidupanmanusia

  (i)

  (ii)

  (iii) .[3 markah]

  4

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  22/63

  UNIT 3: PERUBAHAN PANDANG DARAT FIZIKAL TAJUK : KESAN TINDAKAN AIR MENGALIR Pemendapan Sungai

  Soalan 1 berdasarkan rajah di bawah.

  Rajah 31.a). Namakan bentuk muka bumi dalam rajah di atas

  . ................. [1markah]b) Berikan tiga faktor utama untuk pembentukan bentuk muka bumi itu.

  i)

  ii) ..

  iii) . [3markah]

  c). Di Asia Tenggara bentuk muka bumi tersebut biasanya digunakanuntuk kegiatan pertanian:

  i) Apakah tanaman utama yang biasa ditanam

  [1markah]

  ii) Berikan dua ciri kawasan itu yang menyebabkan ia sesuai untuk tanaman itu.

  a. ..

  b. .. [2markah]

  d) Berikan 3 sebab mengapa bentuk muka bumi itu menjaditumpuan penduduk.

  i..

  ii.

  iii [3markah]

  5

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  23/63

  .

  TAJUK : KESAN TINDAKAN AIR MENGALIR Hakisan dan pemendapan Ombak

  BENTUK MUKA BUMITINDAKAN OMBAK

  Q

  P

  2. (a) Namakan bentuk muka bumi bertanda:

  (i) P :

  (ii) Q :

  (iii) R : : ....................... [3 markah]

  (b) Nyatakan proses tindakan ombak yang menghasilkan bentuk muka bumi

  (i) P : ..

  (ii) R : . [2 markah]

  (c) Jika berlaku tindakan ombak yang berterusan di P dan Q, ia akanmenghasilkan satu bentuk muka bumi yang baru. Namakan bentuk mukabumi yang terhasil itu.

  [1 markah]

  (d) Nyatakan dua kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di sekitarkawasan R.

  (i) ..

  (ii) . [2 markah](e) Terangkan dua langkah yang boleh dijalankan untuk melindungi kawasan

  R daripada termusnah.(i)

  (ii). [2 markah]

  6

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  24/63

  TEMA 2 : CUACA DAN IKLIMUNIT 5: SISTEM SURIA

  Rajah menunjukkan kesan putaran bumi

  a) Kedua-dua gambar di atas menunjukkan kejadian

  . [1 markah]

  b) Namakan fenomena pada gambar

  i. Gambar a : ...

  ii. Gambar b : [2 markah]

  c) Nyatakan 2 sebab berlakunya fenomena seperti gambar ( a ) dan 2 sebabpada gambar ( b )

  i. Gambar a : .

  ii. Gambar a :..

  i. Gambar b : .

  ii. Gambar b : . [4 markah]

  d) Nyatakan 3 kesan daripada fenomena di atas

  i. ..

  ii. .

  iii. .

  7

  [3 markah

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  25/63

  UNIT 7 : PENGARUH KEGIATAN MANUSIA TERHADAP CUACA DANIKLIM Rajah menunjukkan graf iklim.

  Stesen X Stesen Y a)

  b)

  Nyatakan jenis iklim yang ditunjukkan dalam graf di atas.

  i. Iklim Stesen X : ..

  ii. Iklim Stesen Y : ..

  Senaraikan tiga ciri iklim di Stesen X.

  [2 markah]

  i. ii.

  iii. [3 markah]

  c) Senaraikan tiga ciri iklim di Stesen Y.

  i.

  ii.

  iii. [3 markah]

  d) Berikan dua kegiatan ekonomi yang dipengaruhi iklim di Stesen X.

  i.

  ii. [2 markah]

  8

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  26/63

  TEMA 3 : TUMBUHAN SEMULAJADI

  JENIS TUMBUHAN SEMULA JADI

  Ciri-ciri Hutan Khatulistiwa Tirus/Konifer

  1. Malar hijau / /

  2. Kayu keras /

  3. Kayu lembut /

  4. Daun lebar /

  5. Daun berbentuk jarum/tebal/liat/berlilin

  /

  6. Akar banir /

  7. Akar pendek hamper denganpermukaan bumi.

  8. Tumbuhan berjarak /

  9. Tumbuhan rapat-rapat/padat /

  10. Ketinggian yang sama /

  10. Ketinggian 3 lapis /

  11. Mempunyai lapisan kanopi /

  12. Pelbagai jenis pohon /

  13. Berdirian tulen /

  14. Tumbuhan lantai hutan jarang /

  15. Pohon berbentuk kon /

  16. Pohon rimbun di atas /

  17. Banyak tumbuhan menumpang /

  18. Kulit keras / /

  9

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  27/63

  19. contoh pokok: fir/spurs/pain /

  20. contoh pokok :seraya/meranti/keruing

  /

  SUMBANGAN HUTAN KHATULISTIWA/KONIFER

  SumbanganEkonomi/

  NegaraAlam Sekitar

  Biotik Abiotik 1. Kayu balak eksport negara /

  2. Bahan binaan cerucuk /

  3. Mengurangkan import Negara /

  4. Sumber makanan /

  5. Sumber ubatan /

  6. Sumber bahan mentah industri /

  7. Pelancongan/ rekreasi /

  8. Pekerjaan /

  9. Habitat fauna /

  10.Mengawal suhu /

  11.Melembabkan udara /

  12.Mengawal hakisan/tanah runtuh /

  13.Kawasan tadahan air /

  14.Mengekalkan kesuburan tanih /

  15.Mengawal kelajuan angin /

  16.Mengimbangi kandungan gas di udara /

  17.Mengawal banjir /

  18.Menyegar dan membersihkan udara /

  10

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  28/63

  ttp: e u .jos uat y.com

  19.Memerangkap kotoran habuk/debu /

  20.Mengawal kitaran hidrologi /

  11

  http://edu.joshuatly.com/http://edu.joshuatly.com/http://edu.joshuatly.com/http://edu.joshuatly.com/http://edu.joshuatly.com/
 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  29/63

  1

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  MODUL PROJEK JAWAB UNTUK JAYA TAHUN 2011

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  30/63

  2

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  Arahan kepada guru:

  1. Gunaka n modul ini bersam a-sam a de nga n buku teks

  Geog rafi Ma nusia Tingka tan 5.

  2. Bimbing pe lajar deng an me nyataka n fakta da n c ontoh

  huraian be rserta d engan c ontoh ba gi top ik yang g uru ajar.

  3. Pastika n pe lajar benar-benar mahir untuk me nyatak an fak ta

  atau c iri-c iri bag i setiap top ik yang dipe lajari aga r pe lajarda pa t menghuraikan perkara y ang di soal deng an ba ik.

  4. Pastika n pe lajar dap a t menya taka n huraian ya ng mantapsebelum p elajar beralih ke top ik yang lain.

  5. Selang-selika n jawa pan pe lajar de ngan jawap an guru ag a rpem belajaran di da lam kelas me nyeronokkan d an berjalan

  lancar. 6. Pastika n pe lajar mengunaka n ruang kosong di seb elah

  ka nan untuk sesi cub a jay a be rsam a g uru.

  7. Selam at menggunak an mod ul ini denga n be rkesan Cikg u!

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  31/63

  3

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  DINAMIK PENDUDUK

  BIL FAKTOR-FAKTOR HURAIAN/CONTOH

  1 PENDUDUK PADAT:

  BENTUK MUKA BUMI RATA, BERALUN, LUAS DAN TANIH YANGSUBUR/LANARBENTUK MUKA BUMI YANG RATA SESUAI DENGAN KEGIATAN PERTANIANSPT PADI/GETAH/KELAPA SAWIT/GANDUMTUMPUAN PENDUDUK KERANA TERDAPAT BANYAK PELUANGPEKERJAANKAWASAN BERALUN SESUAI DENGAN PENANAMAN GETAH/KELAPASAWITTERDAPAT TUMPUAN KEGIATAN PERTANIAN DI DELTAKELANTAN,DATARAN KEDAH,DELTA RAJANG DAN PAPARTERDAPAT SUMBER PETROLEUM/GAS SEPERTI DI KERTIH DAN MIRITUMPUAN SEKTOR PERINDUSTRIAN/ MENJADI TUMPUAN PENDUDUKDAN MENYEDIAKAN PELUANG PEKERJAANTUMPUAN BANDAR-BANDAR UTAMA AKIBAT PENEMUAN BAHAN GALIANBANDAR PENTADBIRANPUSAT PERIKANANPUSAT PERLANCONGANTERDAPAT PELBAGAI KEMUDAHAN ASAS DAN PRASARANATERDAPAT JARINGAN PENGANGKUTAN YANG CEKAP DAN LEBUHRAYATERDAPAT KEMUDAHAN PUSAT PENGAJAIAN TINGGI IPTA/IPTSPERTUMBUHAN BANDAR-BANDAR BARU DAN PUSAT PENTADBIRANPEMBUKAAN TANAH RANCANGAN PERTANIANKEMUDAHAN PERLABUHANTUMPUAN PUSAT PERDAGANGAN DAN PERNIAGAANTUMPUAN PUSAT PERKHIDMATANFAKTOR SEJARAH AKIBAT DARIPADA PENEMUAN BIJIH TIMAH(GALIAN)DAN PUSAT PENTADBIRANTUMPUAN LAPANGAN TERBANG

  -

  -

  -

  -

  -

  --

  - CTH:KualaLumpur/Seremban/Ipoh

  -

  - CTH: LebuhRayaKarak/Utara-Selatan

  ---

  - KLIA/Subang/ Butterworth

  2 PENDUDUK JARANG:

  o BENTUK MUKA BUMI YANG BERGUNUNGGANANG/TANAH TINGGIo BERHUTAN TEBAL DAN TERLETAK JAUH DI PENDALAMAN

  /DARJAH KETERSAMPAIAN YANG RENDAH o TANIH BERPAYA DAN BERSALIRAN BURUKo KEKURANGAN KEMUDAHAN ASAS o SISTEM JARINGAN PENGANGKUTAN YANG BURUK o KEKURANGAN KEMUDAHAN ASAS o KETIADAAN PUSAT PENGAJIAN TINGGI o KETIADAAN SUMBER ALAM/SUMBER EKONOMI o KAWASAN GURUN/TANDUS/DILITUPI AIS SEPANJANG MASA

  ---------

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  32/63

  4

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABURAN PENDUDUKMALAYSIA/DUNIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN BIL

  FAKTOR/FAKTA

  HURAIAN/CONTOH

  1 KADAR KELAHIRAN TINGGI:

  o BERKAHWIN AWALo TARAF PENDIDIKAN YANG RENDAH TIDAK

  TERDEDAH DENGAN PENDIDIKAN AMALANPERANCANG KELUARGA

  o TIDAK MENGAMALKAN ALAMAN PERANCANGKELUARGATEKNOLOGI PERUBATAN YANGMASIH RENDAH

  o MEMERLUKAN ANAK YANG RAMAI UNTUKMEMBANTU KELUARGA DI LADANG

  o IBU TIDAK BEKERJA MEMPUNYAI MASA YANGCUKUP UNTUK MENJAGA ANAK

  o MEMERLUKAN ANAK UNTUK HARI TUA/BANTUSEMASA IBUBAPA TUA

  o POLISI KERAJAAN YANG TIDAK KISAH AKANKELAHIRAN YANG TINGGI

  o TIDAK KISAH TENTANG KUALITI ANAK YANGRAMAI

  o KEMUDAHAN PERUBATAN YANG MODENMENINGKATKAN KELAHIRAN BAYI YANGHIDUP

  o TARAF KESIHATAN YANG BAIK MENGALAKANKELAHIRAN

  -taraf pendidikan rendah-

  - kekangan agama/islam/hindu

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3 KADAR KELAHIRAN RENDAH:

  o BERKAHWIN LEWATo MEMENTINGKAN KERJAYA/IBUBAPA BEKERJA o GOLONGAN LELAKI/WANITA MELANJUT

  PELAJARANo TARAF PENDIDIKAN YANG TINGG/TERDEDAH

  DENGAN AMALAN PERANCANG KELUARGAo MENGAMALKAN AMALAN PERANCANG

  KELUARGAo TEKNOLOGI PERUBATAN TINGGI

  MENGALAKAN AMALAN PERANCANGKELUARGA

  o TIDAK MEMERLUKAN ANAK YANG RAMAIUNTUK MEMBANTU KELUARGA

  o IBUBAPA BEKERJA TIDAK MEMPUNYAI MASAYANG CUKUP UNTUK MENJAGA ANAK

  o POLISI KERAJAAN YANG MENGHADKANKADAR KELAHIRAN

  o MEMENTINGKAN KUALITI ANAK. o KOS MEMBESARKAN ANAK

  MENINGKAT/TINGGIo KOS PEMBANTU RUMAH TINGGI/MENINGKAT o

  KOS PENDIDIKAN YANG SEMAKIN MENINGKAT

  ---

  --

  -

  -mempunyai wangpencen/KWSP/insurans-

  -

  --susu/pembantu rumah/nurseritinggi--

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  33/63

  5

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADARKEMATIAN

  BIL FAKTOR HURAIAN

  1 KADAR KEMATIAN TINGGI:

  KEMUDAHAN PERUBATAN/TEKNOLOGIPERUBATAN YANG RENDAH

  NEGARA MISKIN/ KEKURANGAN DOKTORDAN HOSPITAL

  KETIADAAN VAKSIN/PERLALIANDIKALANGAN KANAK-KANAK

  SISTEM PEMAKANAN YANG TIDAKSEIMBANG DAN TIDAK BERZAT

  TARAF PENDIDIKAN RENDAH TARAH HIDUP RENDAH KADAR CELIK HURUF RENDAH BEKALAN AIR MINUMAN YANG TIDAK

  BERSIH SISTEM PEMBUANGAN NAJIS YANG TIDAK

  SISTEMATIK/BERLAKU PENCEMARAN AIRBERSIH

  KETIADAAN KEMUDAHAN PENGANGKUTANYANG CEKAP

  TIADA KEMUDAHAN ASAS/AWAM YANGLENGKAP

  TIADA KEMUDAHAN PERUMAHAN

  PENGANGGURAN MELUAS /PENDAPATANPERKAPITA RENDAH KOS PERUBATAN YANG TINGGI

  -

  -

  -

  --

  ---

  -kawasan setinggan

  -

  -

  -

  -taraf pendidikan rendah

  -

  2 KADAR KEMATIAN RENDAH:

  KEMUDAHAN PERUBATAN/TEKNOLOGIPERUBATAN YANG TINGGI

  KEMUDAHAN HOSPITAL YANGMELUAS/PENDUDUK MUDAH MENDAPATRAWATAN

  PENCEGAHAN MELALUI SUNTIKAN

  VAKSIN/PERLALIAN OLEH PIHAK KERAJAAN NEGARA KAYA(PENDAPATAN PERKAPITAPENDUDUK/NEGARA TINGGI)/ DOKTORPAKAR DAN BILANGAN KATIL HOSPITALYANG MENCUKUPI

  KEMPEN PERLALIAN VAKSIN/PERLALIANDIKALANGAN KANAK-KANAKMELUAS/PROGRAM SUSU SEKOLAH / RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN

  SISTEM PEMAKANAN SEIMBANG DANBERZAT

  TARAF PENDIDIKAN TINGGI TARAH HIDUP TINGGI/PENDAPATAN

  PERKAPITA TINGGI KADAR CELIK HURUF TINGGI

  -

  -

  -Cth:BCG/Rubella/Polio dll

  -

  -

  -

  --

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  34/63

  6

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  BIL FAKTOR HURAIAN BEKALAN AIR MINUMAN YANG BERSIH

  SISTEM PEMBUANGAN NAJIS YANGSISTEMATIK/KURANG BERLAKUPENCEMARAN AIR BERSIH

  MEMPUNYAI KEMUDAHANPENGANGKUTAN YANG CEKAP/DARJAHKETERSAMPAIAN YANG TINGGI

  KEMUDAHAN ASAS/AWAM YANGLENGKAP/PRASARANA YANG BAIK

  KEMUDAHAN PERUMAHAN YANG LENGKAPDAN MENCUKUPI

  PENGANGGURAN HAMPIR TIADA /PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUKTINGGI

  KOS PERUBATAN YANG RENDAH KERANAADA SUBSIDI OLEH KERAJAAN

  /PENDAPATAN ISI RUMAH TINGGI KEMPEN PENJAGAAN KESIHATAN YANG

  MELUAS OLEH KERAJAAN

  -Rawatan air kumbahan

  -Mobiliti penduduk tinggi

  -

  -

  -

  -

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  35/63

  7

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  PERUBAHAN PENDUDUK FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI BIL FAKTOR HURAIAN

  1 MIGRASI ANTARABANGSA:

  TERDAPAT BANYAK PELUANGPEKERJAAN

  PERGOLAKAN DALAM NEGERI/BERLAKUPEPERANGAN/BENCANA

  MELANJUTKAN PELAJARAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP UNTUK MENDAPATKAN KADAR UPAH

  YANG LEBIH LUMAYAN KEMUDAHAN PENGANGKUTAN YANG

  CEKAP

  DASAR KERAJAAN YANG TIDAK KISAHTENTANG IMIGRASI KEMUDAHAN PRASARANA/AWAM YANG

  LENGKAP

  -Negara maju Cth;AmerikaSyarilat/UAE/Jepun

  -

  --kadar upah tinggi/tukaran wangtinggi

  -

  -

  -

  2

  3

  4

  MIGRASI LUAR BANDAR KE BANDAR:

  TERDAPAT PELUANG PEKERJAAN YANGBANYAK

  TERDAPAT KEMUDAHAN ASAS/AWAMYANG BAIK DAN LENGKAP

  JARINGAN PENGANGKUTAN YANGCEKAP/DARJAH KETERSAMPAIAN YANGTINGGI

  MELANJUTKAN PELAJARAN DIIPTA/IPTS/KOLEJ

  UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP PENDAPATAN YANG LUMAYAN KEMUDAHAN PERUMAHAN YANG MODEN

  DAN MENCUKUPI

  MIGRASI LUAR BANDAR KE LUAR BANDAR:

  MENGUSAHAKAN TANAH PUSAKA PEMBUKAAN TANAH RANCANGAN

  MEMBERI PELUANG PEKERJAAN DALAMSEKTOR PERTANIAN

  MENINGKATKAN TARAF PENDAPATANMELALUI PEMBUKAAN TANAHRANCANGAN

  TIADA PEKERJAAN DI TEMPAT ASAL

  MIGRASI BANDAR KE BANDAR:

  UNTUK MENINGKATKAN PERKEMBANGANPERNIAGAAN

  ARAHAN MAJIKAN/BERTUKAR TEMPATKERJA

  MENGIKUT SUAMI

  -dalam sektorperindustrian/perkhidmatan-

  -kemudahan LRT/pengangkutan

  awam

  -UM/UKM/UTM/UIA/UITM

  ---

  -pencen-dasar kerajaan

  -

  -

  -

  -

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  36/63

  8

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  BIL FAKTOR HURAIAN

  5

  INGIN MENDAPATKAN KEMUDAHANASAS/AWAM YANG LEBIH BAIK

  MEMERLUKAN RAWATAN/PERHATIANRAPI DARI HOSPITAL YANGMENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PAKAR

  MIGRASI BANDAR KE LUAR BANDAR:

  UNTUK MENDAPATKAN PERSEKITARANYANG LEBIH SELESA/NYAMAN

  UNTUK BERPENCEN INGIN MENGUSAHAKAN TANAH

  PUSAKA/WARIS ARAHAN MAJIKAN/TUGAS INGIN LARI DARI KESIBUKAN KOTA MEMILIKI TANAH BERTUKAR KERJA DARIPADA

  PERINDUSTRIAN KEPADA EKONOMIPERTANIAN

  -

  -

  -

  --

  ----

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  37/63

  9

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  KESAN MIGRASI TERHADAP KAWASAN YANGDITINGGALKAN/ASAL

  BIL FAKTOR HURAIAN

  1

  2

  KESAN TERHADAP KAWASAN DESTINASI:

  PENGALIRAN WANG MENGURANGKAN KESESAKAN PENDUDUK

  DI KAWASAN ASAL MIGRASI GOLONGAN PROFESIONAL

  MERUGIKAN NEGARA ASAL MENYEBABKAN NEGARA KEHILANGAN

  TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF BERLAKU KETIDAKSEIMBANGAN DALAM

  KOMPOSISI JANTINA

  GOLONGAN TIDAK PRODUKTIF YANG RAMAI(% ORANG TUA TINGGI) MENYUKARKANPEMBANGUNAN NEGARA

  KAWASAN PERTANIAN TERBIAR

  PENEROKAAN SUMBER ALAM TERGANGGU

  KESAN TERHADAP KAWASAN YANG DITUJU:

  JUMLAH PENDUDUK BERTAMBAHKEMASUKAN IMIGRAN YANG MEMPUNYAIKEMAHIRAN/PROFESIONAL

  NEGARA TIDAK PERLU MELATIHPEKERJA/MENGUNTUNGKAN KERAJAANKERANA IMIGRAN TERLATIHPERSAINGAN DENGAN PENDUDUKSETEMPAT MENYEBABKAN BERLAKUNYAPENGANGGURANMENYEBABKAN BERLAKUNYA PENGALIRANWANG KELUAR NEGARAKEMUDAHAN ASAS TIDAK MENCUKUPIMENINGKATKAN PERBELANJAAN KERAJAANBAGI MENGHANTAR PULANG PEKERJAASING/ HARAMMENYEBABKAN PERTAMBAHANPENDUDUK/KESESAKAN BANDAR-BANDARUTAMAJUMLAH BURUH BERTAMBAHWUJUDNYA BANDAR-BANDAR BARUMASALAH JENAYAH MENINGKATKAWASAN SETINGGANMENINGKAT/BERTAMBAHBERLAKUNYA PENCEROBOHAN TANAHKERAJAANMENAMBAH JUMLAH ORANG MISKIN

  --

  -doktor/peguam/jurutera

  -

  -

  -

  -bekalan tenaga buruhtiada/kurang-

  --bekalan tenaga buruh mahirmeningkat

  -

  -

  -

  --perbelanjaan kerajaanmeningkat

  -

  ----

  -

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  38/63

  10

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  CIRI-CIRI PIRAMID PENDUDUK

  BIL CIRI-CIRI HURAIAN

  1

  2

  PIRAMIDPROGRESIF:

  BERBENTUK KON/SEGITIGAMENUNJUKAN GOLONGAN MUDARAMAI

  TAPAK LEBAR MENUNJUKAN KADARKELAHIRAN YANG TINGGI

  PUNCAK TIRUS MENUNJUKANKADAR KEMATIANMENINGKAT/JANGKA HAYATRENDAH/ % GOLONGAN TUARENDAH/%

  % KANAK-KANAK TINGGIGOLONGAN MUDA TINGGITARAF KESIHATAN RENDAHPADA KEBIASAANYA TERDIRIDARIPADA NEGARA SEDANGMEMBANGUNKADAR PERTUMBUHAN PENDUDUKTINGGI% UMUR KURANG 4 TAHUN TINGGI>20% % LELAKI DAN WANITA HAMPIRSAMA% UMUR 70 TAHUN KECIL

  PIRAMID PERALIHAN:

  PIRAMID BERBENTUK HAMPIRMENEGAK

  TAPAK SEMPIT

  BAHAGIAN TENGAH MELEBAR DANSEMAKIN MENIRUS KE ATAS

  -KERAJAAN TERPAKSA MENYEDIAKANPELBAGAI KEMUDAHAN ASAS DANPELUANG PEKERJAAN BAGIMENAMPUNG GOLONGAN MUDA YANGRAMAI.

  -KERAJAAN TERPAKSAMENINGKATKANKEMUDAHAN HOSPITAL DAN

  BANTUANMAKANAN TAMBAHAN DAN SUSU BAGI

  GOLONGAN KANAK-KANAK/VAKSIN@PERLALIAN

  -KERAJAAN TERPAKSA MENYEDIAKANRUMAH KEBAJIKAN KPD ORANGTUA/PENCEN/HOSPITAL/UBAT-UBATAN

  -

  -MALAYSIA/THAILAND/INDONESIA/INDIA

  -

  --

  -MENUNJUKAN PERTUMBUHANPENDUDUK YANG RENDAH

  -MENUNJUKKAN KADAR KELAHIRANYANGRENDAH

  -MENUNJUKAN TERDAPAT GOLONGANMUDA YANG RAMAI/MENYEDIAKANTENAGA BURUH YANGRAMAI/GOLONGANTUA MENUNJUKAN

  PERTAMBAHAN/MENUNJUKANKADARKEMATIAN YANG RENDAH/TEKNOLOGI

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  39/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  11BIL CIRI-CIRI HURAIAN

  KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUKYANG RENDAH

  GOLONGAN TUA YANG TINGGI

  PERUBATAN TINGGI/NEGARA MAJU

  -KERAJAAN TERPAKSA MENYEDIAKANKEMUDAHAN ASAS/HOSPITAL/RUMAHKEBAJIKAN/TUA /PENCEN

  3 PIRAMID STABIL:

  BERBENTUK TEGAK

  PERBEZAAN UMUR MENGIKUTUMUR TIDAK KETARA

  % GOLONGAN TUA DAN % MUDA

  HAMPIR SAMA % GOLONGAN TUA RAMAI

  % GOLONGAN MUDA TINGGI

  KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUKRENDAH

  -MENUNJUKAN KADAR KELAHIRANDAN KADAR KEMATIAN YANG RENDAH

  -MENYEBABKAN KERAJAAN TERPAKSAMENINGKATKAN KEMUDAHAN

  KESIHATAN

  -MENINGKATKAN TENAGA KERJAYANG

  BANYAK

  -MENDATANGKAN MASALAH PADAMASA HADAPAN KERANA BERLAKUKEKURANGAN TENAGA KERJA

  4 PIRAMID PENDUDUK TERGANGGU:

  BENTUK TIDAK TENTU

  TERJADI KESAN DARIPADAPEPERANGAN/PENYAKIT/POLISIKERAJAAN

  BILANGAN PENDUDUK LELAKI TUAKECIL BERBANDING PEREMPUAN

  KADAR KELAHIRAN RENDAH

  KERANA TERGANGGU BERBENTUK CIMNI/LAMPU TIDUR % GOLONGAN DEWASA TINGGI

  - KERANA BERLAKUPEPERANGAN/BENCANA/POLISIKERAJAAN MENGIKUT PERISTIWA

  -

  -LELAKI RAMAI MATI KERANABERPERANG-

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  40/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  12

  IMPLIKASI PERUBAHAN PENDUDUK

  BIL CIRI-CIRI HURAIAN

  1

  2

  NEGARA PENDUDUK BERLEBIHAN: MASALAH KEKURANGAN PERUMAHAN TARAF HIDUP RENDAH

  KEKURANGAN KEMUDAHAN ASAS KEMUDAHAN SISTEM PENGANGKUTAN

  RENDAH MASALAH PENGANGGURAN

  MELUAS/TINGGI

  BILANGAN BURUH KANAK-KANAK TINGGI HASIL PERTANIAN RENDAH

  MENYEBABKAN BERLAKUNYA MASALAHKEBULURAN DAN KEKURANGAN ZATMAKANAN

  KADAR KEMATIAN TINGGI

  KADAR KELAHIRAN TINGGI

  BERLAKU KECICIRAN DALAMPENDIDIKAN

  SUMBER ALAM TIDAK MENCUKUPI DAYA BELI RENDAH/PENDAPATAN

  PERKAPITA RENDAH

  KADAR JENAYAH TINGGI BERLAKUNYA MASALAH KESESAKAN

  LALULINTAS % PENDUDUK DESA TINGGI % PENDUDUK MISKIN TINGGI % PENDUDUK MISKIN DIBANDAR

  BERTAMBAH

  NEGARA PENDUDUK KURANGAN:

  o KEKURANGAN TENAGA BURUH/TENAGAKERJA

  o SUMBER ALAM TIDAK DITEROKAISEPENUHNYA

  o TERPAKSA MENGIMPORT TENAGABURUH DARIPADA LUAR

  o KEGIATAN EKONOMI BERASASKAN GIATJENTERA

  o

  BILANGAN BURUH TIDAK MAHIRTERHAD

  -MENYEBABKAN WUJUDNYASETINGGAN-KEMUDAHAN KESIHATANRENDAH/PENDAPATAN

  PERKAPITA RENDAH-MOBILITI PENDUDUK RENDAH

  -KEKURANGANPEKERJAAN/ TENAGA BURUH MAHIR RENDAH

  --TARAF KESIHATANRENDAH/ WABAK PENYAKIT BERJANGKIT/ PURATA JANGKA HAYAT RENDAH

  -BILANGAN PENDUDUK MUDATINGGI MENYEBABKANKERAJAAN TERPAKSAMENANGGUNG PERBELANJAAN-KADAR BUTA HURUF TINGGI

  -MENYEBABKAN BERLAKUNYAKEMISKINAN DAN TARAF HIDUPRENDAH

  -NEGARA SUKAR MEMBANGUN-PENGALIRAN WANG KELUAR-

  -

  -

  -

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  41/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  13BIL CIRI-CIRI HURAIAN

  o KADAR KOS BURUH TINGGI o TIDAK MENGGALAKAN KEMASUKAN

  PELABUR ASING DAN MENYUKARKANPERKEMBANGAN INDUSTRI

  o PASARAN DALAM NEGARA TERHAD o PERATUS WARGA TUA TINGGI

  -KERAJAAN TERPAKSAMENYEDIAKANKEMUDAHAN ASAS

  PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANYA

  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLETAKAN DANTABURAN PETEMPATAN LUAR BANDAR

  BIL CIRI-CIRI

  HURAIAN

  TANAH PAMAH RATA/BERALUNMEWUJUDKAN KAWASAN PERTANIAN

  DATARAN PANTAI RATA

  KAWASAN TANAH TINGGI

  KEGIATAN PERTANIAN KAWASAN PERTANIAN

  KAWASAN PERLANCONGAN

  PINGGIR SUNGAI

  KAWASAN TANAH RANCANGAN FELDA(RANCANGAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR)

  -CTH:DATARAN KELANTAN DANTERENGGANU

  -CTH: PESISIR PANTAI TUMPAT,PULAU LABUAN-TANAH TINGGI CAMERON/ BUKIT FRASER/ GENTING HIGLAND

  -CTH:DATARAN KEDAH/DELTAKELANTAN-TANJUNG DAWAIKEDAH,KUALA

  BESUT(TERENGGANU)-CTH:PANTAI CAHAYABULAN/PANTAICHERATING

  -KEMUDAHAN PENGANGKUTANSPT DI SARAWAK/SABAH-AKIBAT DASAR KERAJAAN

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  42/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  14FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLETAKAN DAN

  TABURAN PETEMPATAN BANDAR

  BIL CIRI-CIRI

  HURAIAN

  BENTUK MUKA BUMI CTH: DATARANALUVIUM YANG SUBUR/TANAH PAMAHMEMUDAHKAN PERGERAKAN PENDUDUKDAN PENGANGKUTANBARANG/PEMBINAAN KAWASANPETEMPATAN/PERTANIAN

  DATARAN PINGGIR LAUT KAWASAN PERNIAGAAN DAN

  PENTADBIRAN

  TERDAPATNYA SUMBER SEMULAJADI MEMPUNYAI DARJAH KETERSAMPAIAN

  YANG TINGGI

  DASAR KERAJAAN MEMBINA BANDAR-BANDAR BARU

  -CTH :BANDAR ALOR SETAR,

  -

  -CTH:KUALA LUMPUR,KERTIH

  -AYER KEROH-

  -PUTRAJAYA/CYBERJAYA

  INTERAKSI DESA BANDAR

  BIL FAKTOR HURAIAN

  MEMBEKALKAN BAHAN MENTAH KAWASAN PASARAN BARANG KELUARAN

  LUAR BANDAR

  MENYEDIAKAN PELUANG PEKERJAAN MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENDIDIKAN

  TINGGI

  MENYEDIAKAN KEMUDAHAN SISTEMPERUBATAN MODEN

  MENYEDIAKAN KHIDMATNASIHAT/BANTUAN MODAL/PINJAMAN

  MENJADI PUSAT PENTADBIRAN /PERKHIDMATAN

  PADI/GETAH/KELAPA SAWIT

  -PUSAT PERNIAGAAN

  - -

  -

  -

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  43/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  15INTERAKSI BANDAR @ BANDAR

  BIL FAKTOR HURAIAN

  MENJADI KAWASAN PASARAN BARANGANMENJADI PEMBEKAL INDUSTRI BAGI BANDARBESAR

  KEPERLUAN TENAGA PEKERJA

  MENJADI BANDAR SATELIT

  -

  -

  - -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  44/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  16PEMBANDARAN

  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSESURBANISASI/PERBANDARAN

  BIL FAKTOR HURAIAN

  o TERDAPAT BANYAK PELUANG PEKERJAAN

  o DASAR KERAJAAN DENGAN MEMBINA BANDAR BARU

  o TERDAPAT BANYAK KEMUDAHAN ASAS/AWAM/PRASARANA

  o SISTEM JARINGAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN YANGBAIK

  o PENEMUAN BAHAN MENTAH/GALIAN

  o FAKTOR SEJARAH

  o TUMPUAN KAWASAN PERINDUSTRIA UTAMA

  o FUNGSI KAWASAN PERLANCONGAN

  o TERDAPAT MEMUDAHAN PENDIDIKAN TINGGI/IPTA/IPTS

  o TERDAPAT KEMUDAHAN PERLABUHAN/BERHAMPIRANPERLABUHAN

  o DASAR EKONOMI BARU

  o PERTAMBAHAN PENDUDUK AKIBAT MIGRASIMASUK/DALAMAN/LUAR

  -KERANA DI BANDARMENJADITUMPUANKAWASANPERINDUSTRIAN/PERKILANGANCTH:PETALINGJAYA,K.L,JOHOR BAHRU

  -MENGGALAKKANKEMASUKAN PENDUDUKDARI LUAR

  -CTH:HOSPITAL/SEKOLAH /ELEKTRIK/AIR

  -CTH:LRT/MRT/KOMUTER/ STAR LRT/ERL

  -CTH:BIJIHTIMAH/

  PETROLEUM/GAS/ KERTEH/K.LUMPUR/BINTULU/MIRI-

  -CTH:PETALINGJAYA/SEBERANG PRAI/ JOHORBAHRU/BANDAR BARUBANGI/BAYAN BARU

  -CTH:BANDAR KUAH /BANDAR TANAH RATA

  -CTH:UKM(B B BANGI),UM(KL), UTM(SKUDAI)

  -CTH:PELABUHANKLANG/PASIR GUDANG

  -

  -TERDAPAT BANYAKPELUANG PEKERJAANDALAM SEKTORPERINDUSTRIAN-GEORGETOWN /JOHOR

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  45/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  17

  BIL FAKTOR HURAIAN

  o TERDAPAT BANYAK KEMUDAHAN PERKHIDMATAN YANG

  DISEDIAKAN

  BAHRU/KUCHING

  -

  KESAN PERBANDARAN/URBANISASI DAN LANGKAH-LANGKAHMENGATASI

  BIL FAKTOR LANGKAH MENGATASI

  BURUH BERTAMBAH RAMAI

  PASARAN BERTAMBAH BESAR KAWASAN PERUMAHAN BERTAMBAH

  BERLAKU KESESAKAN LALULINTAS

  MENINGKATKAN PENCEMARANUDARA

  PENINGKATAN PERMINTAAN UNTUKKAWASAN PERUMAHAN

  MENINGKATNYA MASALAHSETINGGAN

  MENINGKATNYA MASALAHPEGANGGURAN

  MENINGKATNYA MASALAHJENAYAH/SOSIAL

  KOS TANAH MENINGKAT

  PENINGKATAN SUHU BANDAR

  -MENINGKATKAN KEMUDAHAN DANPELUANG PEKERJAAN DI LUAR BANDARCTH :BINA BANDAR BARU DI LUARBANDARB.JENGKA/B.MUKTAFIBILLAHSHAH)

  --

  -MEMBUAT PERANCANGAN

  PEMBANGUNAN YANG TERATUR/BINALRT/KOMUTER/ERL/TINGKATKANKEMUDAHAN PENGANGKUTAN AWAM

  - BINA KILANG DI KAWAN ZONEKILANG/AGLOMERASI KILANG/TAPISASAP/KUATKUASA UNDANG-UNDANG

  -BINA RUMAH KOS RENDAH /PANGSA /RENDAHKAN KOS SEWA RUMAH

  -PERBANYAKAN PELUANG

  PEKERJAAN/MENARIKPELABURAN/ BINAKILANG/KAWASANPERINDUSTRIAN@HANTARPULANGPEKERJA ASING

  -

  -

  -MENGHIJAUKAN BANDAR/

  BINA BANDAR DALAM TAMAN/ MEMBUAT PERANCANGAN

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  46/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  18BIL FAKTOR LANGKAH MENGATASI

  KAWASAN HIJAU/TADAHANMUSNAH/MENGECIL

  BERLAKUNYA MASALAHKEKURANGAN KEMUDAHAN ASAS

  MENINGKATNYA KEJADIAN BANJIRKILAT

  MENAMBAHKAN KAWASANPERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN

  MENINGKATKAN MASALAHPENCEMARANUDARA/AIR/PENCEMARAN BUNYI

  MENINGKATKAN TARAF HIDUPPENDUDUK/PENDAPATAN

  MENINGKATKAN MASALAHPENGANGGURAN/

  % GOLONGAN MISKIN BANDARBERTAMBAH

  % PENGANGGURAN BERTAMBAH

  PENINGKATAN KOS SEWARUMAH/TANAH

  MENINGKATKAN KEJADIAN BANJIRKIILAT

  PEMBANGUNAN YANG TERSUSUN

  -MEMPERBANYAKAN KEMUDAHANASAS/AWAM@HANTAR PULANG PEKERJAASING@HANTAR PULANG PEKERJA ASING

  -MENDALAMKAN SUNGAI/BINA SISTEMPERPARITAN YANG TERATUR/DALAM

  -

  -BINA KAWASAN KILANG JAUH DARIBANDAR/TAPIS ASAP/KUATKUASAUNDANG-UNDANG,TANAMTUMBUHAN HIJAU

  -MEWUJUDKAN BANYAK PELUANGPEKERJAAN/KAWASANPERINDUSTRIAN

  -

  -

  -BINA RUMAH KOS RENDAH/MAMPUMILIK/PENEMPATAN SEMULA SETINGGAN

  -BINA SISTEM PERPARITAN TANGTERANCANG

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  47/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  19PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

  FAKTOR PENINGKATAN JARINGAN PENGANGKUTANDAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA

  BIL FAKTOR HURAIAN

  BENTUK MUKA BUMI YANGRATA/PAMAH/LUAS MENGALAKANPEMBINAAN JARINGANPENGANGKUTAN DARAT YANG CEKAP

  PINGGIR PANTAI YANG RATAMENGALAKAN PEMIBINAANJALANRAYA/KERETAPI

  LAPANGAN TERBANG DIBINA DIKAWASAN YANG RATA DAN LUAS

  GUNUNG GANANG MENGHALANGPEMBINAAN LAPANGAN KAPALTERBANG YANG LUAS

  TERDAPAT LONGGOKAN MINERAL

  KAWASAN PERTANIAN

  KAWASAN PERNIAGAAN DANPERDAGANGAN

  KAWASA PERLANCONGAN

  KAWASAN PERINDUSTRIAN

  DASAR KERAJAAN

  KERAJAAN MENGALAKANPEMBANGUNAN PERHUBUNGAN

  PEMINDAHAN TEKNOLOGI

  KAWASAN BERGUNUNGGANANG/BERPAYA/BERCERUNCURAM/TASIK/SELAT

  -

  -

  -MENAMBAHKAN KOS PEMBINAAN

  -UNTUK MENGANGKUTHASIL KE PELABUHAN ATAU

  UNTUK DIPROSES-PEMBINAAN JALANRAYA

  /KERETAPI UNTUK DIPROSES DAN

  DIEKSPORT-CTH:DIKAWASAN PETEMPATANFELDA

  -CTH:K.L DAN JOHOR BAHRU

  -CTH:TANAH TINGGI GENTING

  -CTH:SENAWANG,BANDAR BARUBANGI, PRAI

  -GALAKKAN MELALUIPENSWASTAAN /PEMBERIANPINJAMAN DENGAN KADARYANG RENDAH-CTH:JKR/KEMENTERIANPENGANGKUTAN/PERBADANANPEMBANGUNAN MULTIMEDIA

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  48/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  20

  SUMBANGAN PENGANGKUTAN JALANRAYADALAM PEMBANGUNAN

  BIL FAKTOR HURAIAN

  MEMUDAHKAN PERGERAKANPENDUDUK/PELANCONG@ MOBILITIMENINGKAT

  MEMUDAHKAN PEMBINAANKILANG/MEMBESARKAN OPERASIPENGELUARAN

  MEMBOLEHKAN KILANG DIBINADILUAR KAWASAN PERINDUSTRIANUTAMA

  MEMUDAHKAN PEMASARAN/PASARANMELUAS

  MENARIK PELABUR ASING

  MEMUDAHKAN/MEMPERCEPATKANPERHANTARAN BAHAN MENTAHUNTUKDIPROSES@DIEKSPORT/IMPORT

  MENGALAKAN SEKTOR

  PERLANCONGANDOMESTI/ANTARABANGSA

  KAWASAN PENDALAMAN MUDAHDIHUBUNGI/DIBANGUNKAN

  MEMPERLUASKAN KAWASANTANAMAN/MEMAJUKAN KAWASANPERTANIAN

  HASIL TANAMAN CEPAT DIANGKUTDAN MENGURANGKAN RISIKOKEROSAKAN

  MENGALAKAN PERIKANAN LAUT

  DALAM KERANA PEMASARAN CEPAT MEMUDAHKAN PROSES

  PENGHANTARAN DARI PINTU KEPINTU

  MENINGKATKAN PEMBANGUNANPERLABUHAN

  MENINGKATKAN HARGA TANAHDISEPANJANG JALAN/LEBUHRAYA

  MENINGKATKAN DARJAHKETERSAMPAIAN DI SESUATUKAWASAN.

  -MUDAH MENDAPAT BURUH/TENAGA KERJA

  -CTH:GURUN(KEDAH),KEMPAS,TEBRAU(J.BAHRU),BENTONG(PAHANG),SERI KEMBANGAN, BANGI(SELANGOR), NILAI(N.9)

  - KERANA CEPAT SAMPAI

  -MEMUDAHKAN PEMBINAAN KILANG/MENDAPATKANBEKALAN BURUH DAN KEMUDAHAN ASAS YANGLENGKAP-

  -

  -MOBILITI PELANCONG TINGGI CTH:GUNUNGTEMPURUNG/PULAU BANDING/TASIK MERAHDISEPANJANG LEBUHRAYA TIMUR-BARAT

  -

  -

  -

  -

  -

  -CTH: BUTTERWORTH,PORT KLANG,PASIRGUDANG,GEBENG-AKIBAT DARIPADA PERSAINGAN GUNA TANAH

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  49/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  21SUMBER

  KEPENTINGAN HUTAN DI MALAYSIA

  BIL FAKTOR HURAIAN

  o MEMBEKALKAN OKSIGEN DAN MENYERAPKARBON DIOKSIDA

  o MENYEDERHANAKAN SUHU/MENGAWAL SUHUMIKRO

  o HABITAT FLORA DAN FAUNA

  o

  KAWASAN TADAHAN AIR HUJANo MENGHALANG KEJADIAN HAKISAN

  TANIH/RUNTUHAN TANAH DAN KEJADIANGERAKAN JISIM

  o MEMBEKAL PELBAGAI KAYU KAYANBERHARHA/HASIL EKSPORT

  o MEMBEKALKAN SUMBER UBAT-UBATAN

  o MEMBEKALKAN SUMBER MAKANAN BAGI

  ORANG ORANG ASLI

  PROSES FOTOSINTESIS

  -MELALUI PROSESTRASPIRASI/RESPIRASI

  -

  -MELALUI LITUPAN/LAPISANKANOPI TUMBUHAN DANTINDAKAN AKAR TUMBUHAN

  -CTH:KERUING,MERANTI,NYATOH DAN TUALANG

  -CTH:TONGKAT ALI,KACIPFATIMAH, MISAI KUCING,UBIJAGA, AKAR PELURUH DLL-

  KEPENTINGAN AIRDI MALAYSIA

  BIL FAKTOR HURAIAN

  BEKALAN AIR DOMESTIK/AIR MINUMAN

  MENGAIRI KAWASAN PERTANIAN

  MENJANA KUASA HIDROELEKTRIK

  BAHAN UNTUK KEGUNAANPERINDUSTRIAN (BAHAN PENYEJUK)

  -KEGUNAAN DI RUMAH/MINUM/ MEMASAK/BASUH

  -CTH:SUNGAI MUDA/PENGAIRANKEMUBU

  -EMPANGAN KENYIR/EMPANGANCHENDEROH,EMPANGAN BATANG AI.

  -KILANG PELEBURAN BESI DAN KELULI

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  50/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  22KEPENTINGAN PANTAI DAN MARIN DI MALAYSIA

  BIL FAKTOR HURAIAN

  HABITAT HIDUPAN AKUATIKSUMBER PROTEINPENTAS BENUA/SUNDA PENTINGMEMBEKALKAN SUMBER PROTEIN/IKANSUMBER PENDAPATAN NELAYAN

  KAWASAN AKUAKULTUR

  KAWASAN TARIKAN PELANCONGMENYEDERHANAKAN SUHUOMBAK DIGUNAKAN UNTUK MENJANATENAGA ELEKTRIK

  -CTH:IKAN,SOTONG,TIRAM,KETAM--

  -

  -KAWASAN MENTERNAKIKAN/TIRAM/MUTIARA

  --MELALUI TIUPAN BAYULAUT/DARAT-

  KEPENTINGAN TENAGA SURIA DI MALAYSIA

  BIL FAKTOR HURAIAN

  MENGHASILAN TENAGA ELEKTRIK KEPADA

  KAWASAN RUMAH/ MEMANASKAN AIR DI DALAM RUMAHMEMANASKAN RUANG RUMAHMENGERAKAN KENDERAAN, KALKULATORDAN JAM TANGANMENJADI ALAT TELEKOMUNIKASIMESRA ALAM/TIDAK MENGELUARKANASAP/TIADA PENCEMARAN UDARAPENGERINGAN PRODUK MAKANAN

  -DARIPADA PENUKARAN CAHAYA

  MATAHARI-SEL SURIA-TENAGAELEKTRIK--

  --

  -CTH:KEROPOK/BELACAN/IKANMASIN

  KEPENTINGAN TENAGA BIOJISIM DI MALAYSIA

  BIL FAKTOR HURAIAN

  DIPEROLEHI DARIPADA BAHAN BUANGAN /HAMPASTANAMAN/SISA ORGANIKMEMBEKALKAN TENAGA HABA/ELEKTRIK/GASSECARA LANGSUNGMENGURANGKAN KESAN PEMBUANGAN TANAMANTENAGA ALTERNATIF

  -

  -

  --

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  51/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  23

  KESAN PENEROKAAN HUTAN TERHADAP ALAMSEKITAR/MANUSIA

  BIL KESAN HURAIAN

  MENINGKATKAN KANDUNGAN GAS KARBONDIOKSIDA(CO2) DIUDARA

  SETERUSNYA MENYEBABKAN SUHU DUNIAMENINGKAT/MENGURANGKAN GASOKSIGEN(0 2)MEMUSNAHKAN HABITAT HAIWAN/TUMBUH-TUMBUHAN

  KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA

  MENYEBABKAN HAKISAN TANIH

  MEYEBABKAN TANAH RUNTUH

  MENYEBABKAN KEJADIAN BANJIRKILAT/BANJIR LUMPUR

  MEMUSNAHKAN KAWASAN TADAHAN AIRHUJAN/AIR BAWAH TANAH TIADA

  MENYEBABKAN SUNGAI MENJADI CETEK

  MENGUBAH PANDANG DARAT KAWASANHUTAN SEMULAJADIGURUN SEMAKIN MELUASLITUPAN AIS DI KAWASAN KUTUK MENCAIR / KAWASAN RENDAH BANJIR/TENGGELAM

  PROSES FOTOSINTESISTERGANGGU/RESPIRASI@PERPELUHAN

  TERGANGGU-KANDUNGAN GAS DI UDARATERJEJAS

  MENYEBABKAN PENINGKATANKESAN RUMAH HIJAU/ PEMANASAN GOLAL

  -

  -HAIWAN/TUMBUHANKEHILANGANHABITAT

  -KEPELBAGAIAN BIOLOGIHILANG/NILAI KOMERSIAL TIADA

  -AKIBAT KETIADAAN LITUPANTUMBUHAN/TINDAKAN AKARTUMBUHAN

  -ALIRAN AIR TERUS KEALUR/TIADA PROSESTRANSPIRASI

  -

  -HASIL DARIPADA BAHAN YANGDIANGKUT OLEH ALIRAN AIRHUJAN-

  --AKIBAT KESAN PEMANASANGLOBAL/RUMAH HIJAU

  -KANDUNGAN GAS KARBONDIOKSIDA MENINGKAT

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  52/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  24

  KESAN PENEROKAAN MINERALTERHADAP ALAMSEKITAR/MANUSIA

  BIL KESAN HURAIAN

  MENINGGALKAN BEKAS LOMBONG YANGDALAM/KOLAM YANG DALAM

  MENINGGALKAN LONGGOKAN PASIR YANGTANDUS

  MENINGKATKAN KEJADIAN TANAH RUNTUH

  MENINGKATKAN KEJADIAN HAKISAN TANAH

  MENGUBAH PANDANG DARATFIZIKAL/LANSKAP

  MENINGKATKAN KEJADIAN PENCEMARANUDARA/MENINGKATKAN KEJADIAN GASBERACUN DI UDARA

  MENYEBABKAN PENCEMARAN SUNGAI DANSUNGAI MENJADI CETEK/BERLUMPUR

  MEROSAKAN PEMANDANGAN/KAWASANPERLANCONGANMENINGKATKAN KANDUNGAN HABUKDIUDARA---KEJADIAN JEREBU

  MENYEBABKAN HIDUPAN AKUATIK DILAUTMUSNAH/ KAWASAN PERLANCONGANTERJEJASKAWASAN PERLOMBONGAN YANGDITINGGALKAN DILITUPI SEMAK SAMUN

  CTH:KAWASAN LOMBONGBIJIHTIMAH/ARANG BATU/EMAS

  -TIDAK SESUAI UNTUKKEGIATAN PERTANIAN

  -AKIBAT DARIPADAPEMUSNAHAN

  KAWASAN HIJAU/HUTAN-

  -CTH:KUARI BATU/LOMBONGBIJIH TIMAH/ARANG BATU/ EMAS/NIKEL

  -CTH:LOMBONGPETROLEUM/ARANGBATU

  -AKTIVITI PERLOMBONGANSPT:BIJIH TIMAH/EMASMENINGKATKANPENGGUNAAN AIR/ PEMBUANGAN SISAKE SUNGAI

  --CTH:ARANG BATU/KUARI/ PETROLEUM

  -AKIBAT DARIPADATUMPAHAN MINYAK

  -CTH:LOMBONG BIJIHTIMAH/ ARANG BATU/KUARI

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  53/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  25

  KESAN PENEROKAAN AIRTERHADAP ALAMSEKITAR/MANUSIA

  BIL KESAN HURAIAN PEMBINAAN EMPANGAN HIDROMENENGGELAMKAN KAWASAN HUTAN YANGLUASMEMUSNAHKAN HABITAT FLORA DAN FAUNAMEMUSNAHKAN HASIL KAYU KAYAN /SUMBERUBAT-UBATANPEMUSNAHAN PELBAGAI SPESIES TUMBUHANDAN DIPTEROKARP.

  ---

  KESAN PENEROKAAN PANTAI DANMARINTERHADAP ALAM SEKITAR/MANUSIA

  BIL KESAN HURAIAN

  EKPLOITASI SUMBER DARI KAWASAN PANTAIMENYEBABKAN KEPUPUSAN HIDUPAN LAUTHIDUPAN AKUATIK MAMALIA MENGHADAPI

  ANCAMAN KEPUPUSANPENANGKAPAN PENYU/TELUR MENYEBABKANMASALAH KEPUPUSANKEGIATAN PENANGKAPAN IKAN MELALUIPENGEBOMAN MEROSAKAN BATUKARANG/MEMUSNAHKAN HABITAT BATUKARANGKAWASAN PERLANCONGAN TERJEJAS/ROSAKPENGUNAAN PUKAT TUNDA MEMUSNAHKANBATU KARANGPEMBINAAN PERLABUHAN MENYEBABKANKESAN HAKISAN PINGGIR PANTAIPENCEMARAN PINGGIR PANTAI DARI KEGIATANPERLANCONGANPEMBUANGAN AIR KUMBAHANPENEBANGAN HUTAN BAKAU MENYEBABKANPINGGIR PANTAI TERDEDAH DENGAN AIRKENCANGHABITAT DI PAYA BAKAU TERJEJAS /HAKISANPANTAI/KAWASAN PERLANCONGAN TERJEJAS.PENGOREKAN PASIR MENYEBABKAN PINGGIRPANTAI TERHAKIS

  --

  -

  -

  --

  -

  ---

  --

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  54/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  26

  LANGKAH-LANGKAH PEMULIHARAANHUTAN

  BIL KESAN HURAIAN

  PENGHUTANAN SEMULA HUTAN/PENANAMANSEMULA HUTAN

  PENEBANGAN TERPILIH

  MENAMBAH BILANGAN RENJER HUTAN/KAWALSELIA HUTAN/MENGAWASI PEMBALAKANHARAM/KUAT KUASAKAN UNDANG-UNDANGMENGURANGKAN PEMBALAKAN @PENGELUARAN LESEN MEMBALAK DIKAWALRAWATAN SILVIKULTUR

  MEWARTAKAN HUTAN SEBAGAI ESTETHUTAN/HUTAN SIMPAN KEKAL

  MEWUJUDKAN TAMAN NEGARA/HUTANSIMPAN

  MENGADAKAN KEMPEN CINTAI HUTAN KITAMENGADAKAN PENYELIDIKAN DANPEMBANGUNANTANAM SPESIES CEPAT MEMBESAR SEPERTIAKASIA DAN SENTANGMENCARI TENAGA ALTERNATIFMEWUJUDKAN HUTAN LIPUR

  MENANAM POKOK CEPATMATANG CTH:AKASIA DANSENTANG-TEBANG POKOK YG CUKUPMATANG-

  -

  --CTH:TAMAN NEGARAENDAU ROMPIN,TAMANNEGARA SEPILOK,TAMANNEGARA TAHAN

  --

  -

  --HUTAN LIPUR LENTANG

  LANGKAH PEMULIHARAANAIR

  BIL KESAN HURAIAN

  MENGUATKUASAKAN AKTA KUALITI ALAMSEKELILINGMENEMPATKAN LOKASI KAWASANPERINDUSTRIAN JAUH DARI SUMBER AIR / SUNGAIKEMPEN CINTAILAH SUNGAIMEMBINA PERANGKAP SAMPAH DI DALAMSUNGAIMERAWAT AIR KUMBAHAN/SISA BUANGANKAWASAN PETEMPATAN DAN KAWASANINDUSTRIMEMBINA PEMBANGUNAN/KAWASAN BANDARYANG MEMPUNYAI SISTEM PERPARITAN

  -UNTUK MEMULIHARAALAM SEKITAR

  ---

  -

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  55/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  27

  LANGKAH-LANGKAH PEMULIHARAANTANIH

  BIL KESAN HURAIAN

  TANAMAN TUTUP BUMI

  PEMBAJAKAN MENGIKUT KONTUR PEMBINAAN TERES PEMBAJAAN ORGANIK PERTANIAN DALAM RUMAH KACA PENGILIRAN TANAMAN TANAH RANG(TANAH DIBIARKAN )

  -Cth:Pokok kekacang/ rumput--tahi kambing/ayam---

  LANGKAH-LANGKAH PEMELIHARAAN DANPEMULIHARAAN PANTAI DAN MARIN

  BIL LANGKAH HURAIAN

  MENGETATKAN AKTA PERHUTANAN NEGARA

  SEPERTI MENGURANGKAN PENEBANGANHUTAN BAKAU

  PEMBINAAN GROIN/GABION/TEMBOK LAUTUNTUK MENGELAKAN HAKISAN PANTAIMEWAJIBKAN HOTEL/CHALET/MOTELMERAWAT AIR KUMBAHAN

  MEWUJUDKAN KAWASAN PENETASAN TELURSPT PENYUMEMBINA/MENAMBAH TUKUN TIRUAN SEBAGAIHABITAT HAIWAN.MENGADAKAN UNDANG-UNDANG BAGIMENGAWAL KAWASAN PERINDUSTRIANMENGHARAMKAN CARA PENANGKAPAN IKANSEPERTI PENGGUNAAN PUKAT TUNDA DANTUBA/BOM IKAN

  -KAWASAN PEMBIAKANIKAN

  -

  -BAGI MENGELAKANPENCEMARAN KUMBAHAN

  -

  -

  -MENGAWAL PEMBUANGANSISA PERINDUSTRIAN-

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  56/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  28

  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATANEKONOMI(PEMBUATAN/PERKHIDMATAN/PERTANI

  AN)

  BIL FAKTOR HURAIAN

  1 BENTUK MUKA BUMI BENTUK MUKA BUMI YANG

  RATA/PAMAH/BERALUN MEMUDAHKANKEGIATAN EKONOMI

  KEGIATAN PERTANIAN: TANAHPAMAH/RATA/BERALUN/DATARANMEMUNGKINKAN KEGIATAN PERTANIANDIJALANKAN DENGAN BAIK

  TANAH RATA BERALUN-MEMUDAHKANPENANAMANGETAH/KELAPA SAWIT

  TANAH ALUVIUM/DATARAN: TANAMAN PADI TANAH TINGGI BERIKLIM SEDERHANA SESUAI

  UNTUK KEGIATAN PERTANIAN SAYUR-SAYURAN

  BENTUK MUKA BUMI YANG RATA DAN LUASMENGGALAKAN PEMBINAAN KEMUDAHANJARINGAN PENGANGKUTAN

  BENTUK MUKA BUMI YANG RATA DAN LUASMENGGALAKAN PEMBINAAN KAWASANPERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN@KAWASANPERINDUSTRIAN

  KAWASAN YANG RATA/LUAS/BERALUNMENGALAKAN PEMBINAAN PELBAGAIKEMUDAHAN AWAM/ASAS DAN PERUMAHANYANG LENGKAP

  KAWASAN YANG RATA/LUAS JUGAMENGGALAKAN PEMBINAAN KEMUDAHANLAPANGAN KAPAL TERBANG DAN JARINGANPENGANGKUTAN DARAT BAGIMENGHUBUNGKAN SATU KAWASAN DENGANKAWASAN YANG LAIN

  PINGGIR PANTAI YANG BERTELUK/PANJANGDAN BERPULAU MENGALAKAN KEGIATANPERIKANAN@PEMBINAAN PERLABUHAN UNTUKTUJUAN EKSPORT DAN IMPORT

  -CTH: TANAMANPADI,GETAH,KELAPA SAWIT

  -

  -

  --CTH:CAMERONHIGLAND/KUNDASANG

  -JALANRAYA/KERETAAPI/KAPAL TERBANG MENINGKATKANMOBILITI

  -CTH: BANDARIPOH/K.L/JOHOR BAHRU

  SEKOLAH/HOSPITAL/AIR/ ELEKTRIK/UNIVERSITI

  -KLIA,SUBANG,KUCHING,BUTERWORTH

  -PELBAGAI JENIS BAHANMENTAH MUDAHDIDAPATI,DIKUMPUL DANDIEDAR

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  57/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  29

  BIL FAKTOR HURAIAN 2

  3

  4

  5

  IKLIM IKLIM KHATULISTIWA , PANAS DAN LEMBABSEPANJANG TAHUN MENGALAKAN KEGIATANPERTANIAN,PEMBUATAN,PERLANCONGAN

  DANPERINDUSTRIAN

  SUHU SETARA DENGAN SUHU 27 C DAN HUJANDIANTARA 1050-2030 MM SETAHUN MENGALAKANKEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA

  KAWASAN TANAH TINGGI YANG MEMPUNYAISUHU 18 C MENGALAKAN PENANAMANSAYUR-SAYURAN DAN BUNGAAN

  KAWASAN TANAH TINGGI PENTING DARI SEGIKEGIATAN PERLANCONGAN

  BAHAN BENTAH

  SUMBER BAHAN BENTAH YANG BANYAKMEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI SESEBUAHNEGARA

  CTH: KAYU BALAK } INDUSTRI PEMBUATAN SPTMEMBUAT PERABUT/KAYU BERGERGAJI

  CTH:KELAPA SAWIT} INDUSTRI MEMBUAT MINYAKMASAK

  CTH:GETAH} INDUSTRI MEMBUAT SARUNG TANGAN

  CTH: PETROLEUM DAN GAS }INDUSTRI MENAPISMINYAK/MENCAIR GAS ASLI

  KAOLIN: INDUSTRI MEMBUAT TEMBIKAR DAN JUBIN BATU KAPUR: INDUSTRI BINAAN DAN BARANGAN

  HIASAN KEPELBAGAIAN SUMBER MENGGALAKAN PELBAGAI

  INDUSTRI DIWUJUDKAN

  PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

  PERKEMBANGAN PENYELIDIKAN DANPEMBANGUNAN MENGALAKAN PENINGKATANDALAM KEGIATAN EKONOMI

  PENINGKATAN PENGGUNAAN JENTERAMENINGKATAN PENGELUARAN PERTANIAN DANPERINDUSTRIAN

  DASAR KERAJAAN /GOVERNAN

  o DASAR KERAJAAN MENGALAKAN KEGIATANPERTANIAN SEPERTI PENUBUHANFELDA/FELCRA/KEJORA/KETENGAH

  o PENUBUHAN AGENSI YANG BERTANGUNGJAWABMENINGKATKAN PENGELURANPERTANIAN/PEMBUATAN/PERINDUSTRIAN/PERLANCONGAN MENYEDIAKAN PELBAGAI KEMUDAHAN

  -CTH:PADI/KELAPASAWIT/GETAH/TEH

  -CTH:CAMERONHIGLAND/KUNDASANG

  -CTH:CAMERONHIGLAND/KUNDASANG/GENTING HIGLAND

  -KAWASAN SUMBER BAHANMENTAH MELUAS

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -MENINGKATKAANPENGELUARAN/PENGELURANTETAP DAN DALAM SKALA

  YANG BESAR-

  -MEMBUAT PERANCANGANDALAM MENINGKATKANPENGELUARANPERTANIAN/INDUSTRI

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  58/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  30

  BIL FAKTOR HURAIAN

  6

  7

  8

  9

  KHIDMAT SOKONGAN SERTA KHIDMAT NASIHAT

  PASARAN

  o PASARAN DALAM NEGERI DAN ANTARABANGSAMENGGALAKAN PERKEMBANGAN KEGIATANPERINDUSTRIAN

  o CTH:PADI MENJADI SUMBER MAKANAN UTAMAMENGALAKAN PERMINTAAN

  o CTH: GETAH DAN KELAPA SAWIT MENDAPATPERMINTAAN YANG TINGGI DARI PASARANANTARABANGSA SEBAGAI BAHAN MENTAH DALAMPROSES PENGELUARAN

  o

  CTH: SEKTOR PERIKANAN BERKEMBANG KERANAPERMINTAAN YANG TINGGI KERANA MENJADI SUMBERPROTEIN UTAMA PENDUDUK

  MODAL

  o KEMUDAHAN MENDAPAT KAN PINJAMAN MENGALAKANPERKEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI

  o MODAL YANG BESAR MENINGKATAKAN KEGIATANEKONOMI

  KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

  o KEMUDAHAN JARINGAN PENGANGKUTAN DANPERHUBUNGAN SEPERTI JALANRAYA,JALAN KERETAPIDIKAWASAN PERINDUSTRIAN,PERTANIAN DANPERLOMBONGAN MENINGKATKAN KEGIATANPERTANIAN.

  o KEMUDAHAN JARINGAN PENGANGKUTANMENINGKATKAN PENGELUARAN PERTANIAN DANPERHANTARAN HASIL UNTUK DIPEROSESCTH:KAWASAN FELDA/FELCRA

  o KEMUDAHAN PERLABUHAN SPT PERLABUHANTANJUNG PELEPAS,KLANG,PULAU PINANG

  o KEMUDAHAN LAPANGAN KAPAL TERBANG

  KLIA,SUBANG,KUCHING,PULAU PINANGMENGHUBUNGKAN BANDAR DENGAN NEGARA LUAR

  o BEKALAN TENAGA ELEKTRIK DAN AIR YANG MURAHMENINGKATKAN KEMAJUAN KEGIATAN EKONOMI

  BEKALAN TENAGA BURUH

  o TENAGA BURUH YANG RAMAI DAN PRODUKTIF

  MENINGKATKAN BEKALAN BURUH MAHIR/SEPARUHMAHIR DAN TIDAK MAHIR

  -

  -

  -

  -

  -KADAR FAEDAH YANGRENDAH MENGALAKANPEMINJAMAN UNTUKMENINGKATKANPENGELUARAN

  -MEMUDAHKAN HASILDIPROSES,DIKUMPUL DANDIEKSPORT

  -

  -

  -

  -KEMUDAHAN TENAGAELEKTRIK (PAKA),EMPANGANCHENDEROH,EMPANGANKENYIR

  CTH:UTM,UKM,USM,UITM,UIA,UOM,UNITEN,POLITIKNIK,INTI

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  59/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  31

  BIL FAKTOR HURAIAN

  o INTITUSI PENDIDIKAN TINGGI DAN PUSAT LATIHAN

  KEMAHIRAN MEMBEKALKAN TENAGA BURUH MAHIRMENGGALAKAN PERKEMBANGAN EKONOMIo KOS BURUH ASING YANG MURAH MENGALAKAN

  PERKEMBANGAN KEGIATAN PERINDUSTRIANo KOS BURUH YANG MURAH MENARIK PELABUR ASING

  MELABUR

  TUD KEMAHIRANMARA,KOLEJ KOMUNITI DANGIAT MARA

  -MUDAH MENDAPAT BEKALANTENAGA BURUH

  -

  -

  KESAN KEGIATAN EKONOMI KEATAS ALAMSEKITAR

  BIL KESAN HURAIAN

  KEPUPUSAN SUMBER SEPERTI SUMBER MINERAL DANSUMBER HUTAN SEMAKIN BERKURANGAN

  MEMUSNAHKAN HABITAT FLORA DAN FAUNAMEMUSNAHKAN EKOSISTEM SEMULAJADI

  MENINGKATKAN KEJADIAN PENCEMARAN UDARAAKIBAT KEGIATAN PERINDUSTRIAN/PEMBUATAN/ PEMPROSESAN/PENGGUNAAN BAHAN API FOSIL

  PENGGUNAAN BAHAN API FOSIL SPT DALAMPENGANGKUTAN DAN KILANG MENINGKATKANPENGELUARAN ASAP

  KEGIATAN PERINDUSTRIAN/PERLOMBONGAN/ PERBANDARAN YANG PESAT MENINGKATKANPENGELUARAN ASAP/PARTIKEL ASING DAN HABUKDIUDARA

  PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PERTANIANMENYEBABKAN PENINGKATAN PENCEMARAN UDARA

  PEMBINAAN KILANG /KEGIATAN EKONOMI YANG PESATAKIBAT PERTAMBAHAN KILANG DAN KENDERAANSERTA PENEBANGAN DAN PEMBAKARAN HUTANMENINGKATKAN KANDUNGAN GAS DI ATMOSFERA

  --

  -

  -MENYEBABKAN KEJADIANJEREBU DAN HUJAN ASID

  -SUHU MENINGKAT/ PEMANASAN GLOBAL

  -MENINGKATAKAN KEJADIANJEREBU,MENGURANGKANJARAK PENGLIHATAN

  -MENYEBABKAN KEJADIANKESAN RUMAH HIJAU/ PENIPISAN LAPISAN OZON

  -CTH GAS KARBONDIOKSIDA,NITROGENMONOKSIDA, METANA,SULFUR DIOKSIDA

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  60/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  32BIL KESAN HURAIAN

  PEMBUANGAN SISA PERINDUSTRIAN/PENTERNAKANMENYEBABKAN PENCEMARAN AIR SUNGAI

  PEMBALAKAN MENYEBABKAN TANAH MENJADIGONDOL/HAKISAN TANIHPERTANIAN MENGUNAKAN BAJA KIMIA MENYEBABKANAIR MENJADI BERTAMBAH BERASIDPENGGUNAAN BAJA DAN RACUN RUMPAI MENCEMARAIR BAWAH TANAH/SUNGAIPEMBUKAAN TANAH UNTUK PERTANIANMENINGKATKAN HAKISAN DAN PENGGONDOLAN TANIHPENGANGKUTAN MENINGKATKAN PEMBEBASAN ASAP

  PEMBUNAGAN SAMPAH MENINGKATKAN SISAKOTORAN DAN AIR KUMBAHAN KEDALAM SUNGAI MENGUBAH PANDANG DARAT /LANDSKAPMENYEBABKAN KEJADIAN PULAU HABA BANDAR

  SEPERTI:SG.JURU/SG.PINANG/ SG.MELAKA/S.G KLANG DANSUNGAI LANGAT

  -

  -

  -

  -

  -AKIBAT DARIPADA TUMPUANKILANG-KILANG/(KAWASANPERINDUSTRIAN) DANTUMPUAN KENDERAANBERMOTOR MENGHALANGPEMBALIKAN HABA YANGDIHALANG OLEH KANDUNGANGAS KARBAN DIOKSIDA

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  61/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  33

  LANGKAH MENGATASI KESAN KEGIATANEKONOMI KE ATAS ALAM SEKITAR

  BIL LANGKAH MENGATASI HURAIAN

  PENGHUTANAN SEMULA }MENINGKATKAN PROSES FOTOSINTESIS/TRASPIRASIBANYAK BERLAKU

  KITAR SEMULA/PERLUPUSAN

  PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

  KEMPEN OLEH KERAJAAN/NGO PENGUATKUASAAN UNDANG-

  UNDANG PENYELIDIKAN DAN

  PEMBANGUNAN(R&D)

  PENGGUNAAN SUMBER TENAGAMESRA ALAM

  KILANG-KILANG DIBINA JAUHDARI PUNCA AIR SUNGAI

  MEWUJUDKAN ZON PENAMPANBAGI MENGELAKANPENCEMARAN UDARA/BUNYI

  KILANG DIPASANG DENGANPERALATAN MERAWATEFLUEN(BAHAN BUANGAN/SISA)

  GUNA ALAT PENAPISASAP/MENINGGIKANSEROMBONG ASAP

  MENHIJAUKANBANDAR/MENANAM TUMBUHAN

  DIBANDAR GUNA MINYAK TANPA PLUMBUM GUNA TENAGA ALTERNATIF

  -CTH:LADANGHUTAN(BENTONG),KUALAKRAI(KELANTAN),KENINGAI(SABAH)

  -GUNA ALAT INSINERATOR

  -CTH:CINTAILAH SUNGAI,SUNGAI

  ANGKAT-

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  KEH/SOLAR/OMBAK/ANGIN/BIOJISIM

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  62/63

  2280 2011 Modul Pengajaran JUJ [ Lihat halaman Sebelah SULIT

  34

  KEGIATAN EKONOMI

  MENGAPAKAH PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT/ R & D ) DALAM BIDANG PERTANIAN SANGAT PENTING DIMALAYSIA ?

  BIL LANGKAH MENGATASI HURAIAN

  MENGHASILAKAN BENIH BAKA BARU YANGTAHAN PENYAKIT DAN MENGELUARKAN HASILYANG TINGGI PERHEKTARMENGHASILKAN PADI 5 KALI DALAM 2 TAHUNHASIL DARIPADA R&DBAKA BARU CEPAT MENGELUARKAN HASIL DAN

  TAHAN PENYAKIT/MENINGKATKAN HASILPENGELURAN HASIL PERTANIANMENGHASILKAN TEKNIK PERTANIAN BARU CTHTEKNIK TABUR TERUS MENJIMATKAN MASA DANTENAGAPENGGUNAAN BAJA KIMIA MENYEBABKAN HASILCEPAT DAN SUBURMENINGKATKAN PENGUNAAN SISTEMPENGAIRAN MEMBOLEHKAN PENANAMAN 5 KALI2 TAHUN/SEPANJANG TAHUNTEKNIK TEBUS GUNA TANAH MENYEBABKANKAWASAN PERTANIAN DAPAT DILUASKAN

  SISTEM PERTANIAN HIDROPONIK MENJIMATKANPENGGUNAAN TANAHHASIL MENINGKAT DENGAN KAEDAH KHUSUSDAN BETUL UNTUK SETIAP HEKTAR

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  MALAYSIA MERUPAKAN SEBUAH NEGARA PENGELUAR KELAPA SAWIT YANG UTAMA DI DUNIA. HURAIKAN FAKTOR YANG MENGGALAKANPENANAMAN TANAMAN TERSEBUT.?

  BIL FAKTOR-FAKTOR HURAIAN

  SUHU SETARA SEPANJANG TAHUN IAITU 27 CPANAS DAN LEMBAB SEPANJANG TAHUN DENGANCURAHAN HUJAN 1050 - 2030 MM SETAHUNBENTUK MUKA BUMI PAMAH DAN BERALUNMENYEBABKAN SALIRAN BAIKTANIH JENIS LATERIT BERASID SEDIKIT SESUAIPENANAMAN KELAPA SAWITDASAR KERAJAAN MENGGALAKAN PERLUASAN KAWASANPENANAMAN KELAPA SAWIT YANG LUAS /BESAR CTHFELDA/KETENGAH/KEJORAPERANAN INTITUSI KERAJAAN SPT PORLA/PORIMMENJALANKAN USAHA DALAM PEMASARAN DANPAMERAN ANTARABANGSAHARGA KELAPA SAWIT TINGGI DAN STABIL DIPASARAN

  - -

  -

  -

  -

  -

  -

 • 7/31/2019 Pahang JUJ SPM 2011 Geografi

  63/63

  35BIL FAKTOR-FAKTOR HURAIAN

  BAHAN UTAMA UNTUK KEGIATAN PERINDUSTRIANPORIM MENJALANKAN PENYELIDIKAN MENGHASILKANBAKA BERMUTU /CARA PENDEBUNGAAN/PENANAMAN/KAEDAH PEMPROSESAN

  YANG BAIKPENGGUNAAN JENTERA MODEN SPT PEMUNGGAHANYANG EFISIENPERMINTAAN YANG TINGGIDALAM PENGELUARANMAJERIN/COKLAT/SUSU TEPUNG/SABUNSISTEM JARINGAN PENGANGKUTAN YANG BAIK DANCEKAPPENGGUNAAN BAJA KIMIA YANG MELUASPENGGUNAAN RACUN SERANGGA/RUMPAI YANG MELUASBEKALAN TENAGA BURUH YANG MURAHKEMASUKAN PELABUR ASING MENYEDIAKAN MODAL

  YANG TINGGI

  - -

  -

  -

  -

  - - - - -

  SEMOGA BERTAMBAH ILMU DAN MENDAPAT KEPUTUSAN YANGCEMERLANG DALAM SPM 2011