Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

 • View
  263

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  1/63

  MODUL GEOGRAFI FIZIKAL

  TEM A 1 : BENTUK M UKA BUM I DAN PONTENSI NYA TEM A 2: CUACA DAN I KLI M SERTA PENGARUHNYA

  TEM A 3: TUM BUH-TUM BUHAN SEM ULAJ ADI DAN HI DUPAN LI AR

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  2/63

  2

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN PONTENSINYA

  Rajah menunjukkan lapisan atmosfera.

  Rajah 11. (a) Namakan lapisan bertanda

  i. P : .

  ii. S : . [2 markah ]

  (b) Di lapisan manakah penting dalam perkembangan telekomunikasi

  . [1 markah ]

  (c) Di lapisan manakah terletaknya lapisan ozon

  [1 markah ]

  (d) Nyatakan tiga faktor lapisan ozon mengalami kadar penipisan yang pesat

  i. .

  ii. .

  iii. [3 markah ]

  (e) Senaraikan tiga kesan daripada penipisan lapisan ozon

  i. ..

  ii. ..

  iii. ... [3 markah ]

  P

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  3/63

  3

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 2 berdasarkan rajah 2 di bawah yang menunjukkan keratan rentas lapisan bumi.

  Rajah 2

  2 (a) Namakan lapisan bumi bertanda X, Y dan Z dalam Rajah 1.

  i. X : ...

  ii. Y : ...

  iii. Z : ...[3 markah ]

  (b) Lapisan bumi bertanda X dalam rajah 2 terbahagi kepada dua lapisan. Namakanlapisan tersebut.

  i.

  ii. [2 markah ]

  (c) Nyatakan empat kepentingan lapisan bumi bertanda X kepada manusia.

  i.

  ii.

  iii.

  iv. [4 markah ]

  (d) Lava gunung berapi berasal dari satu lapisan bumi dalam rajah 2 di atas. Apakahlapisan bumi tersebut?

  ..[1 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  4/63

  4

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

  Jenis Batuan

  3 (a) Namakan jenis batuan:

  i. X : ......................................

  ii. Y : .....................................[2 markah ]

  (b) Terangkan proses pembentukan batuan X .

  ..................

  ..................[2 markah ]

  (c) Batuan X, Y dan metamorfosis terdiri daripada beberapa jenis. Namakan jenis:

  i. X1 : .....................................

  ii. Y1 :......................................

  iii. M1 :......................................[3 markah ]

  (d) Batuan X dan Y boleh bertukar menjadi batuan metamorfosis disebabkan

  oleh:............................ [1 markah ]

  (e) Nyatakan dua kepentingan batuan Y.

  i. ..............

  ii. .............[2 markah ]

  BATUAN

  X

  Terobosan X1

  Y

  Kimia Organik

  Y1

  Metamorfosis

  Berjalur M1

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  5/63

  5

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 4 berdasarkan carta aliran di bawah.

  Rajah kitaran batuan

  4 (a) Apakah jenis batuan berikut:

  i. X ialah batuan .

  ii. Y ialah batuan ...[2 markah ]

  (b) Nyatakan dua ciri yang membezakan batuan X dengan batuan Y ialah

  i. Batuan X .. manakala batuan Y

  ii. Batuan X... manakala batuan Y .....

  [2 markah ]

  (c) Huraikan proses P :

  .

  .[2 markah ]

  (d) Huraikan proses Q :

  .

  ....[2 markah ]

  (e) Bagaimana batuan X terbentuk?

  ..

  .. [2 markah ]

  Batuan XP

  Q

  Batuan YBatuan Metamorfik

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  6/63

  6

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Rajah di bawah berkaitan dengan jenis-jenis batuan.

  5 (a) Namakan jenis batuan X.

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan tiga contoh batuan X.

  (i)

  (ii) .

  (iii) [3 markah ]

  (c) Berikan dua contoh batuan metamoforsis.

  (i)

  (ii) [2 markah ]

  (d) Nyatakan dua proses pembentukkan batuan metamorphosis.

  (i) .

  (ii) .[2 markah ]

  (e) Berikan dua kepentingan batuan metamorphosis kepada manusia.

  (i)

  (ii) [2 markah ]

  Jenis Batuan

  Batuan X Batuan Enapan Batuan Metamorfosis

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  7/63

  7

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah yang menunjukkan bentuk muka bumi gunung berapi.

  6 (a) Namakan aktiviti igneus bertanda X dan Y

  X :

  Y : [2 markah ]

  (b) Senaraikan dua jenis bentuk muka bumi X

  (i) ...

  (ii) ...[2 markah ]

  (c) Senaraikan dua jenis bentuk muka bumi Y

  (i) ...

  (ii) ...[2 markah ]

  (d) Berikan tiga ciri kon gunung berapi larva bes

  (i)

  (ii)

  (iii) ...[3 markah ]

  (e) Kemukakan dua kepentingan kawasan gunung berapi kepada kehidupan manusia

  (i)

  (ii) [2 markah ]

  Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah.

  X

  Y

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  8/63

  8

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  7 (a) Apakah jenis bentuk mukabumi gunung berapi dalam rajah di atas?

  ...................................................................................................................................

  [1 markah ]

  (b) Namakan bentuk muka bumi yang bertanda:

  (i) X : ....................................................................................................................

  (ii) Y : ....................................................................................................................

  (iii) Z : ....................................................................................................................

  [3 markah ]

  (c) Nyatakan dua jenis aliran larva apabila meletusnya gunung berapi.(i) ..............................................................................................................................

  (ii) .............................................................................................................................

  [2 markah ]

  (d) Berikan dua ciri salah satu jenis larva asid.

  (i) .........................................................................................................................

  (ii) ........................................................................................................................[2 markah ]

  (e) Berikankan dua contoh bentuk muka bumi yang terhasil kesan daripada pertembungan plat tektonik.

  (i) .........................................................................................................................

  (ii) ........................................................................................................................[2 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  9/63

  9

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Rajah di bawah menunjukkan perubahan pandang darat fizikal akibat daripada kejadianluluhawa.

  8 (a) Apakah jenis luluhawa dalam rajah di atas?

  [1 markah ]

  (b) Namakan proses luluhawa tersebut.

  [1 markah ]

  (c) Berikan tiga cara bagaimana pemecahan dan penyepaian batuan berlaku.

  [3 markah ]

  (d) Berikankan dua contoh kawasan yang sering mengalami proses luluhawa yang pesat.

  i. .

  ii. .

  [2 markah ](e) Nyatakan dua jenis luluhawa selain dari yang anda nyatakan di 1(a)

  i .

  ii. [2 markah ]

  (f) Berikan dua agen yang mempengaruhi penguraian dan pereputan batuan melalui proses pengkarbonan.

  i.

  ii. [2 markah ](g) Senaraikan tiga kepentingan proses luluhawa terhadap manusia.

  i. ..

  ii. ..

  iii. ..[3 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  10/63

  10

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

  9 (a) Namakan jenis luluhawa yang aktif dalam gambar rajah di atas ialah

  ........................................................................................................................................[1 markah ]

  (b) Namakan dua jenis pandang darat utama di kawasan gambar rajah

  i. ......................................................................................................................................

  ii. .....................................................................................................................................[2 markah ]

  (c) Namakan ciri fizikal bentuk muka bumi yang bertanda

  W : ....................................................................................................................................

  X : ....................................................................................................................................

  Y : ...................................................................................................................................

  Z : ....................................................................................................................................[4 markah ]

  (d) Berikan tiga kepentingan bentuk muka bumi tersebut kepada k