Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

 • Upload
  zoe-dee

 • View
  288

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  1/63

  MODUL GEOGRAFI FIZIKAL

  TEM A 1 : BENTUK M UKA BUM I DAN PONTENSI NYA TEM A 2: CUACA DAN I KLI M SERTA PENGARUHNYA

  TEM A 3: TUM BUH-TUM BUHAN SEM ULAJ ADI DAN HI DUPAN LI AR

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  2/63

  2

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN PONTENSINYA

  Rajah menunjukkan lapisan atmosfera.

  Rajah 11. (a) Namakan lapisan bertanda

  i. P : .

  ii. S : . [2 markah ]

  (b) Di lapisan manakah penting dalam perkembangan telekomunikasi

  . [1 markah ]

  (c) Di lapisan manakah terletaknya lapisan ozon

  [1 markah ]

  (d) Nyatakan tiga faktor lapisan ozon mengalami kadar penipisan yang pesat

  i. .

  ii. .

  iii. [3 markah ]

  (e) Senaraikan tiga kesan daripada penipisan lapisan ozon

  i. ..

  ii. ..

  iii. ... [3 markah ]

  P

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  3/63

  3

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 2 berdasarkan rajah 2 di bawah yang menunjukkan keratan rentas lapisan bumi.

  Rajah 2

  2 (a) Namakan lapisan bumi bertanda X, Y dan Z dalam Rajah 1.

  i. X : ...

  ii. Y : ...

  iii. Z : ...[3 markah ]

  (b) Lapisan bumi bertanda X dalam rajah 2 terbahagi kepada dua lapisan. Namakanlapisan tersebut.

  i.

  ii. [2 markah ]

  (c) Nyatakan empat kepentingan lapisan bumi bertanda X kepada manusia.

  i.

  ii.

  iii.

  iv. [4 markah ]

  (d) Lava gunung berapi berasal dari satu lapisan bumi dalam rajah 2 di atas. Apakahlapisan bumi tersebut?

  ..[1 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  4/63

  4

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

  Jenis Batuan

  3 (a) Namakan jenis batuan:

  i. X : ......................................

  ii. Y : .....................................[2 markah ]

  (b) Terangkan proses pembentukan batuan X .

  ..................

  ..................[2 markah ]

  (c) Batuan X, Y dan metamorfosis terdiri daripada beberapa jenis. Namakan jenis:

  i. X1 : .....................................

  ii. Y1 :......................................

  iii. M1 :......................................[3 markah ]

  (d) Batuan X dan Y boleh bertukar menjadi batuan metamorfosis disebabkan

  oleh:............................ [1 markah ]

  (e) Nyatakan dua kepentingan batuan Y.

  i. ..............

  ii. .............[2 markah ]

  BATUAN

  X

  Terobosan X1

  Y

  Kimia Organik

  Y1

  Metamorfosis

  Berjalur M1

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  5/63

  5

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 4 berdasarkan carta aliran di bawah.

  Rajah kitaran batuan

  4 (a) Apakah jenis batuan berikut:

  i. X ialah batuan .

  ii. Y ialah batuan ...[2 markah ]

  (b) Nyatakan dua ciri yang membezakan batuan X dengan batuan Y ialah

  i. Batuan X .. manakala batuan Y

  ii. Batuan X... manakala batuan Y .....

  [2 markah ]

  (c) Huraikan proses P :

  .

  .[2 markah ]

  (d) Huraikan proses Q :

  .

  ....[2 markah ]

  (e) Bagaimana batuan X terbentuk?

  ..

  .. [2 markah ]

  Batuan XP

  Q

  Batuan YBatuan Metamorfik

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  6/63

  6

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Rajah di bawah berkaitan dengan jenis-jenis batuan.

  5 (a) Namakan jenis batuan X.

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan tiga contoh batuan X.

  (i)

  (ii) .

  (iii) [3 markah ]

  (c) Berikan dua contoh batuan metamoforsis.

  (i)

  (ii) [2 markah ]

  (d) Nyatakan dua proses pembentukkan batuan metamorphosis.

  (i) .

  (ii) .[2 markah ]

  (e) Berikan dua kepentingan batuan metamorphosis kepada manusia.

  (i)

  (ii) [2 markah ]

  Jenis Batuan

  Batuan X Batuan Enapan Batuan Metamorfosis

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  7/63

  7

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah yang menunjukkan bentuk muka bumi gunung berapi.

  6 (a) Namakan aktiviti igneus bertanda X dan Y

  X :

  Y : [2 markah ]

  (b) Senaraikan dua jenis bentuk muka bumi X

  (i) ...

  (ii) ...[2 markah ]

  (c) Senaraikan dua jenis bentuk muka bumi Y

  (i) ...

  (ii) ...[2 markah ]

  (d) Berikan tiga ciri kon gunung berapi larva bes

  (i)

  (ii)

  (iii) ...[3 markah ]

  (e) Kemukakan dua kepentingan kawasan gunung berapi kepada kehidupan manusia

  (i)

  (ii) [2 markah ]

  Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah.

  X

  Y

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  8/63

  8

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  7 (a) Apakah jenis bentuk mukabumi gunung berapi dalam rajah di atas?

  ...................................................................................................................................

  [1 markah ]

  (b) Namakan bentuk muka bumi yang bertanda:

  (i) X : ....................................................................................................................

  (ii) Y : ....................................................................................................................

  (iii) Z : ....................................................................................................................

  [3 markah ]

  (c) Nyatakan dua jenis aliran larva apabila meletusnya gunung berapi.(i) ..............................................................................................................................

  (ii) .............................................................................................................................

  [2 markah ]

  (d) Berikan dua ciri salah satu jenis larva asid.

  (i) .........................................................................................................................

  (ii) ........................................................................................................................[2 markah ]

  (e) Berikankan dua contoh bentuk muka bumi yang terhasil kesan daripada pertembungan plat tektonik.

  (i) .........................................................................................................................

  (ii) ........................................................................................................................[2 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  9/63

  9

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Rajah di bawah menunjukkan perubahan pandang darat fizikal akibat daripada kejadianluluhawa.

  8 (a) Apakah jenis luluhawa dalam rajah di atas?

  [1 markah ]

  (b) Namakan proses luluhawa tersebut.

  [1 markah ]

  (c) Berikan tiga cara bagaimana pemecahan dan penyepaian batuan berlaku.

  [3 markah ]

  (d) Berikankan dua contoh kawasan yang sering mengalami proses luluhawa yang pesat.

  i. .

  ii. .

  [2 markah ](e) Nyatakan dua jenis luluhawa selain dari yang anda nyatakan di 1(a)

  i .

  ii. [2 markah ]

  (f) Berikan dua agen yang mempengaruhi penguraian dan pereputan batuan melalui proses pengkarbonan.

  i.

  ii. [2 markah ](g) Senaraikan tiga kepentingan proses luluhawa terhadap manusia.

  i. ..

  ii. ..

  iii. ..[3 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  10/63

  10

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

  9 (a) Namakan jenis luluhawa yang aktif dalam gambar rajah di atas ialah

  ........................................................................................................................................[1 markah ]

  (b) Namakan dua jenis pandang darat utama di kawasan gambar rajah

  i. ......................................................................................................................................

  ii. .....................................................................................................................................[2 markah ]

  (c) Namakan ciri fizikal bentuk muka bumi yang bertanda

  W : ....................................................................................................................................

  X : ....................................................................................................................................

  Y : ...................................................................................................................................

  Z : ....................................................................................................................................[4 markah ]

  (d) Berikan tiga kepentingan bentuk muka bumi tersebut kepada kegiatanekonomi penduduk setempat

  i. .........................................................................................................................

  ii. ........................................................................................................................

  iii. ........................................................................................................................[3 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  11/63

  11

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Rajah di bawah menunjukkan satu bencana alam.

  10 (a) Jenis gerakan jisim yang menyebabkan berlakunya kejadian dalam foto di atas ialah?

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan jisim tersebut.

  i. .

  ii. ...

  iii. ..[3 markah ]

  (c) Berikan tiga kesan kejadian tersebut terhadap kawasan sekitarnya.

  i. .

  ii. ...

  iii. ...[3 markah ]

  (d) Terangkan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kejadian tersebut.

  i. .

  ii. ...

  iii. ..[3 markah ]

  (e) Senaraikan tiga jenis gerakan jisim selain daripada kejadian dalam foto di atas.

  i. .

  ii.

  iii. ...[3 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  12/63

  12

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah

  11 a) Rajah di atas menunjukkan kejadian?

  ............................................................................................................................................[1 markah ]

  b) Berikan tiga sebab berlakunya kejadian di atas.

  i. ..........................................................................................................................................

  ii. ........................................................................................................................................

  iii. .......................................................................................................................................[3 markah ]

  c) Nyatakan dua kesan negatif kejadian di atas.

  i. .........................................................................................................................................

  ii. ........................................................................................................................................

  [2markah

  ]

  d) Berikan tiga usaha yang boleh dilakukan bagi mengelakkan kejadian di atas berlaku.

  i. ..........................................................................................................................................

  ii. ........................................................................................................................................

  iii. .......................................................................................................................................[3 markah ]

  Soalan 12 berdasarkan gambar rajah di bawah yang menunjukkan bentuk muka bumitindakan air mengalir

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  13/63

  13

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  12 (a) Namakan bentuk muka bumi yang bertanda :

  (i) X : .

  (ii) Y : .[2 markah ]

  (b) Beri tiga cara bagaimana sungai mengangkut beban hakisan yang menghasilkan bentuk muka bumi bertanda Y.

  (i)

  (ii)

  (iii) [3 markah ]

  (c) Nyatakan proses tindakan sungai yang menghasilkan bentuk muka bumi bertanda Y.

  ..[1 markah ]

  (d) Kemukakan dua faktor yang menggalakkan pembentukan bentuk muka bumi bertandaY .

  (i) .

  (ii) .[2 markah ]

  (e) Beri dua potensi kawasan bertanda Y kepada kehidupan manusia.

  (i)

  (ii) .[2 markah ]

  Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  14/63

  14

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Profil Sungai

  a) Namakan bentuk muka bumi bertanda Q dan R

  Q : ...................................................................................................................................

  R : ...................................................................................................................................[2 markah ]

  b) Nyatakan dua bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan bertanda I dan II ?

  i. .......................................................................................................................................

  ii. .....................................................................................................................................

  ` [2markah

  ]c) Sekiranya kawasan I dan II dibangunkan sebagai kawasan empangan, nyatakan 3

  kesan kepada alam sekitar ?

  i. .......................................................................................................................................

  ii. .....................................................................................................................................[3 markah ]

  d) Berikan dua bentuk muka bumi yang terdapat di bahagian R yang boleh

  dimanafaatkanoleh manusia

  i. ...................................................................................................................................

  ii. ..................................................................................................................................[2 markah ]

  e) Nyatakan proses utama yang berlaku di kawasan bertanda S ?

  ..............................................................................................................................[1 markah ]

  Foto 1 dan foto 2 di bawah menunjukkan dua peringkat aliran sungai.

  QR

  I

  II

  S

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  15/63

  15

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Foto 1 Foto 2

  14 (a) Nyatakan apakah peringkat aliran sungai yang ditunjukkan dalam kedua-dua foto di

  atas.

  i. Foto 1 : .ii. Foto 2 :

  [2 markah ]

  (b) Apakah proses tindakan sungai yang berlaku di kawasan tersebut?

  i. Foto 1 :

  ii. Foto 2 : ...[2 markah ]

  (c) Senaraikan bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan tersebut.

  i. Foto 1 : ...

  ii. Foto 2 : ..[2 markah ]

  (d) Berikan tiga kepentingan bentuk muka bumi yang terdapat dalam Foto 1.

  i. ..

  ii. .

  iii. [3 markah ]

  Soalan 15 berdasarkan rajah di bawah

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  16/63

  16

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Pinggir Pantai

  15 a) Nyatakan tiga proses utama yang dilakukan oleh tindakan ombak yang membentuk muka bumi pinggir pantai di atas?

  i. ......................................................................................................................................

  ii. ....................................................................................................................................

  iii. ...................................................................................................................................[3 markah ]

  b) Faktor utama yang menyebabkan pembentukan muka bumi bertanda Z ialah proses ?

  .........................................................................................................................................[2 markah ]

  c) Pembentukan bentuk muka bumi Z adalah kesan daripada pembentukan yang berlakuakibat daripada proses ?

  ..........................................................................................................................................[2 markah ]

  d) Bentuk muka bumi di atas boleh dimanfaatkan oleh manusia sebagai ?

  .........................................................................................................................................[2 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  17/63

  17

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah

  16 a) Namakan muka bumi yang bertanda

  i. X :.....

  ii. Y :.. ..[2 markah ]

  b) Nyatakan dua potensi ekonomi bentuk muka bumi dalam rajah di atas.

  i. ...

  ii. .[2 markah ]

  c) Berikan dua langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan hakisan pantai.

  i. ...

  ii. ..[2 markah ]

  d) Nyatakan proses yang berlaku di kawasan bertanda,

  i. X: ..

  ii. Y: ..........[2 markah ]

  e) Namakan dua jenis tumbuhan semulajadi yang biasa terdapat dikawasan X ?

  i. ..

  ii. .[2 markah ]

  17. Rajah menunjukkan kejadianterumbu karang.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  18/63

  18

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  (a) Apakah jenis terumbu karang dalam rajah di atas?

  ..........

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan tiga faktor mempengaruhi pembentukan terumbu karang tersebut?

  (i) ..

  (ii) ..

  (iii) ..

  [3 markah ]

  (c) Jelaskan tiga kepentingan terumbu karang kepada manusia dan alam sekitar?

  ( i) ..

  (ii) ..

  (iii) ..........

  [3 markah ]

  (d) Kemukakan tiga langkah untuk memelihara terumbu karang daripada

  musnah?

  (i)

  (ii)

  (iii)

  [3 markah ]

  18. (a) Namakan kepentingan laut dan lautan kepada manusia dan alam sekitar

  KEPENTINGAN LAUT DAN LAUTAN

  Peluang Pekerjaan Sumber Mineral

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  19/63

  19

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  [5 markah ]

  (b) Berikan tiga potensi laut dan lautan kepada manusia?

  (i) ..

  (ii) ..

  (iii) ..

  [3 markah ]

  (c) Nyatakan lima kesan kegiatan manusia yang menyumbangkan kepada pencemaran laut?

  (i) ..

  (ii) ..

  (iii) ..

  (iv) ..

  (v) ..

  [5 markah ]

  (d) Cadangkan empat langkah untuk mengatasi pencemaran laut ?

  (i) ..

  (ii) ..

  (iii) ..

  (iv) ..

  [4 markah ]

  TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

  1. Rajah menunjukkan pergerakkan bumi.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  20/63

  20

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  (a) Pergerakkan bumi di atas dikenali sebagai...[1 markah ]

  (b) Kecondongan paksi bumi dari satah tegak ialah..darjah [1 markah ]

  (c ) Bumi bergerak di atas paksinya dari arah .ke ..[2 markah ]

  (d) Satu pergerakkan bumi yang lengkap di atas paksinya mengambil masa selama

  .. jam [1 markah ]

  (e) Nyatakan tiga kesan pergerakkan bumi seperti dalam gambar rajah di atas.

  (i) .

  (ii) ..

  (iii) ..[3 markah ]

  (f) X (0) ialah garisan .[1 markah ]

  (g) Perbezaan masa antara garisan X dengan garisan Y ialah.jam.[1 markah ]

  2. Rajah menunjukkan pergerakkan bumi.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  21/63

  21

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  (a) Apakah pergerakkan bumi dalam rajah di atas ?

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan tarikh pada :

  (i) P : ..

  (ii) Q :

  (iii) R :

  (iv) S : .

  [4 markah ]

  (c) Berikan musim-musim yang terjadi di tempat berikut?

  (i) P ..

  (ii) Q ..

  (iii) R ..

  (iv) S ..

  [4 markah ]

  (d) Nyatakan tiga kesan pergerakkan bumi tersebut?

  (i) ..

  (ii) ..

  (iii) ..

  [3 markah ]

  Rajah di bawah menunjukkan kesan putaran bumi.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  22/63

  22

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  3 (a) Kedua-dua gambar di atas menunjukkan kejadian

  [1 markah ]

  (b) Namakan fenomena pada gambar

  i. Gambar a : ..............................................................

  ii. Gambar b : ..[2 markah ]

  (c) Nyatakan dua sebab berlakunya fenomena tersebut

  i. ..

  ii. ..[2 markah ]

  (d) Nyatakan tiga kesan daripada fenomena di atas

  i. ...

  ii....

  iii....[3 markah ]

  Soalan 4 berdasarkan rajah di bawah

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  23/63

  23

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  4 (a) Nyatakan musim-musim yang dialami bumi di kedudukan i, ii, iii dan iv

  i. .......................................................................................................................................

  ii. .......................................................................................................................................

  iii. ......................................................................................................................................

  iv ........................................................................................................................................[4 markah ]

  (b) Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian:

  i. .......................................................................................................................................

  ii. .......................................................................................................................................[2 markah ]

  (c) Fenomena yang terjadi ketika bumi berada di kedudukan i

  i. Hemisfera utara mengalami waktu siang .....................................................................

  ii. Hemisfera selatan mengalami waktu siang ...................................................................[2 markah ]

  (d) Kegiatan ekonomi primer yang galak dijalankan di hemisfera utara ketika bumi berada di kedudukan iv ialah:

  i. .........................................................................................................................................

  ii. ..........................................................................................................................................[2 markah ]

  Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

  MATAHARI

  BUMI

  bulan

  Y

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  24/63

  24

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Rajah 15 (a) Namakan fenomena seperti rajah di atas.

  ...........................................................................................................................................[1 markah ]

  (b) Namakan kawasan yang bertanda.

  X : .......................................................................................................................................

  Y : ......................................................................................................................................[2 markah ]

  (c) Berikan tiga perbezaan di antara Gerhana Bulan dengan Gerhana Matahari.

  i .......................................................................................................................................

  ii ........................................................................................................................................

  iii ........................................................................................................................................[3 markah ]

  (d) Peredaran bumi mengelilingi matahari mengambil masa

  ......................................................................... hari [1 markah ]

  (e) Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan ?

  i ......................................................................................................................................

  ii ......................................................................................................................................[2 markah ]

  (f ) Kejadian air pasang dan surut disebabkan oleh tindakan ?i ......................................................................................................................................

  ii .....................................................................................................................[2 markah ]Soalan 6, berdasarkan rajah di bawah.

  6. (a) Namakan kejadian dalam rajah di atas?

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  25/63

  25

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  [1 markah ]

  (b) Apakah yang terjadi di titik :

  (i) a :

  (ii) b :

  [2 markah ]

  (c) Mengapakah kejadian di (c) berlaku ?

  ..

  [2 markah ]

  Peta di bawah menunjukkan zon-zon waktu dunia.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  26/63

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  27/63

  27

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  140B 105T

  (a) Jika waktu min Greenwich ialah 12.00 tengah hari, hari Isnin, tentukan waktudi Kuala Lumpur 102T ?

  .[2 markah ]

  (b) Jika waktu min Greenwich ialah pukul 12.00 tengah hari Isnin,tentukan waktu di NewYork 74B...

  [2 markah ]

  (c) Kirakan waktu tempatan dalam rajah di bawah?

  0 120T

  . [ 2 markah ]

  Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah

  7.00 pagi

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  28/63

  28

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  9. (a) Gambar di atas merujuk kepada .......................................................................................[1 markah ]

  (b) Alat-alat yang diletakkan di dalamnya ialah:

  (i) ....................................................................................................................................

  (ii) ....................................................................................................................................[2 markah ]

  (c) Alat-alat tersebut merekod fenomena berkaitan

  (i) ....................................................................................................................................

  (ii) ...................................................................................................................................[2 markah ]

  (d) Kepentingan ketinggian antara alat tersebut dengan permukaan bumi ialah:

  (i) ...................................................................................................................................

  (ii) ...................................................................................................................................[2 markah ]

  Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  29/63

  29

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Rajah 2

  10 a) (i) Namakan alat seperti rajah 2 di atas.

  ..................................................................................................................................[1 markah ]

  (ii) Mengapakah sebahagian daripada alat di atas perlu ditanam di dalam tanah ?

  ......................................................................................................................................[2 markah ]

  b) Mengapakah alat di atas diletakkan di tempat yang lapang ?

  (i) ..................................................................................................................................

  (ii) .................................................................................................................................

  (iii) .................................................................................................................................[3 markah ]

  c) Nyatakan tiga proses pembentukan Hujan Perolakan.

  (i) ..................................................................................................................................

  (ii) ..................................................................................................................................

  (iii) ..................................................................................................................................[3 markah ]

  d) Mengapa lubang corong seperti rajah 2 di atas dibuat dalam saiz yang kecil ?

  ......................................................................................................................................[1 markah ]

  Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  30/63

  30

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Mawar angin mudah bulan Mei

  (a) Tiupan angin utama ialah dari arah..............................[1 markah ]

  (b) Pada 20 haribulan angin bertiup dari arah ...............................[1 markah ]

  (c) Pada 29 haribulan angin bertiup dari arah ...............................[1 markah ]

  (d) Jumlah hari angin bertiup dari arah barat daya ialah ......................[2 markah ]

  (e) Arah yang menerima tiupan angin paling sedikit ialah.. ............[1 markah ]

  (f) Jumlah hari tenang dari tiupan angin ialah ...................[2 markah ]

  (g) Alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dalam rajah di atas

  ialah .....................................................................[2 markah ]

  Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  31/63

  31

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Mawar Angin Mudah Bulan Julai

  Berdasarkan rajah mawar angin di atas:

  (a) Tiupan angin utama ialah dari arah......................................................................[1 markah ]

  (b) Tiupan angin yang paling sedikit ialah dari arah ................................................[1 markah ]

  (c) Pada 14 haribulan dan 21 haribulan angin bertiup dari arah

  .............................................................................................................................[1 markah ]

  (d) Jumlah hari angin bertiup dari arah Tenggara ialah............................................[1 markah ]

  (e) Jumlah hari angin bertiup dalam bulan Julai ialah .............................................[2 markah ]

  (f) Jumlah hari udara tenang dalam bulan Julai ialah ..............................................

  [2 markah ]

  (g) Alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dalam rajah di atasialah.............................................................................................................................

  [1 markah ]

  (h) Alat tersebut diletakkan di kawasan........................................................[1 markah ]

  Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah.

  47172428 3 14 21 25

  10

  18

  22

  26

  13

  12

  8

  1516

  9

  11

  2019

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  32/63

  32

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Rajah A Rajah B

  13 a) Namakan alat pada gambar rajah A dan B di atas

  i. Rajah A : .

  ii. Rajah B : .[2 markah ]

  b) Nyatakan kegunaan alat pada gambar rajah A dan B

  i. Rajah A : ..

  ii. Rajah B : ..............[2 markah ]

  c) Di manakah kedua-dua alat di atas paling sesuai diletakkan

  ..[1 markah ]

  d) Nyatakan tiga jenis angin utama yang melanda Malaysia

  i. .

  ii. .

  iii. .

  [3markah

  ]

  e) Nyatakan dua kesan angin kencang kepada pinggir Pantai di Malaysia

  i. ..

  ii. .[2 markah ]

  Rajah di bawah menunjukkan kejadian hujan.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  33/63

  33

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  14 (a) Gambarajah di atas menunjukkan kejadian hujan

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan alat yang digunakan untuk menyukat jumlah hujan di atas

  [1 markah ]

  (c) Data hujan seperti di atas paling sesuai digambarkan dengan menggunakan graf

  ......................... [1 markah ]

  (d) Nyatakan lima ciri hujan seperti gambarajah di atas

  i. ..

  ii. ..

  iii. ..

  iv. ..

  v.

  ..[5 markah ]

  (e) Nyatakan dua jenis hujan lain yang lazim turun di Malaysia

  i. ..

  ii. ..[2 markah ]

  Soalan 15 berdasarkan rajah di bawah

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  34/63

  34

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Bulan J F M A M J J O S O N DSuhu(C ) 14 14 16 19 22 26 28 28 27 24 20 16

  Hujan(mm) 182 162 89 57 15 3 0 0 8 48 126 188

  Suhu dan hujan bulanan di Stesyen X

  (ai) Min suhu bulanan bagi jadual X ialah .............................................................. C [1 markah ]

  (aii) Julat suhu ialah ................................................................................................ C [1 markah ]

  (aiii) Suhu maksimum ............................... C pada bulan ........................................... ...............

  dan suhu minimum ............................ C pada bulan ................................................. ........[4 markah ]

  (aiv) Hujan tahunan .......................................................... mm [1 markah ]

  (b) Ciri utama iklim berdasarkan jadual ialah:

  (i)

  ....................................................................................................................................(ii) ....................................................................................................................................

  [2 markah ]

  16. (a) Berdasarkan jadual di bawah, kirakan:

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  35/63

  35

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Bulan J F M A M J J O S O N D

  Suhu(C) 26 26 27 27 27 26 26 26 26 26 26 27

  Suhu Stesen X

  (i) Julat suhu tahunan Stesen X

  . [1 markah ]

  (ii) Min suhu tahunan Stesen X

  [1 markah ]

  (iv) Julat suhu harian Stesen X

  [1 markah ]

  (b) Namakan alat yang digunakan untuk mengumpul data dalam jadual di atas?

  [1 markah ]

  (c) Nyatakan tiga ciri iklim di Stesen X ?

  (i)

  (ii)

  (iii) [3 markah ]

  (d) Iklim yang dialami oleh Stesen X

  [1 markah ]

  (e) Senaraikan tiga kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh suhu di Stesen X?

  (i)

  (ii) (iii)

  [3 markah ]

  Soalan 17 berdasarkan rajah di bawah

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  36/63

  36

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  17. (a) Graf di atas menunjukkan data hujan di kawasan iklim

  . [1 markah ]

  (b) Bilakah hujan maksimum berlaku

  [2 markah ]

  (c) Kenapakah berlakunya hujan maksimum seperti di atas

  [1 markah ]

  (d) Nyatakan empat ciri iklim seperti graf di atas

  i. ..

  ii. ..............

  iii. .

  iv. .[4 markah ]

  (e) Nyatakan dua jenis angin utama yang mempengaruhi iklim di Malaysia

  i. .

  ii. .[2 markah ]

  18. Rajah menunjukkan graf iklim.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  37/63

  37

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Stesen X Stesen Y

  18 a) Nyatakan jenis iklim yang ditunjukkan dalam graf di atas.

  i. Iklim Stesen X : ..

  ii. Iklim Stesen Y : .. [2 markah ]

  b) Senaraikan tiga ciri iklim di Stesen X.

  i.

  ii.

  iii. [3 markah ]

  c) Senaraikan tiga ciri iklim di Stesen Y.

  i.

  ii.

  iii. [3 markah ]

  d) Berikan dua kegiatan ekonomi yang dipengaruhi iklim di Stesen X.

  i.

  ii. [2 markah ]

  Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  38/63

  38

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  19 (a) Apakah fenomena cuaca yang ditunjukkan oleh rajah di atas?

  .[2 markah ]

  (b) Senaraikan tiga punca fenomena tersebut.

  (i).

  (ii)....

  (iii)....[3 markah ]

  (c) Berikan tiga kesan fenomena tersebut kepada alam sekitar.

  (i)

  (ii)...

  (iii)..[3 markah ]

  (d) Nyatakan dua langkah untuk mengatasi masalah di atas daripada berterusan.

  (i).

  (ii)....

  [2 markah ] Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  39/63

  39

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  20. (a) Apakah fenomena cuaca yang akan berlaku kesan daripada aktiviti di atas?

  ..................................................................................................................................[1 markah ]

  (b) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena cuaca di 7(a).

  (i) ..............................................................................................................................

  (ii) ............................................................................................................................

  (iii) ...........................................................................................................................[3 markah ]

  (c) Berikan tiga kesan fenomena cuaca tersebut terhadap alam sekitar.

  (i) ..............................................................................................................................

  (ii) ............................................................................................................................

  (iii) ...........................................................................................................................[3 markah ]

  (d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

  (i) ..............................................................................................................................

  (ii) ............................................................................................................................

  (iii) ...........................................................................................................................[3 markah ]

  TEMA 3: TUMBUH - TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

  Soalan 1 berdasarkan rajah di bawah.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  40/63

  40

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  1. (a) Namakan jenis tumbuhan semulajadi seperti dalam rajah di atas.

  ......[1 markah ]

  (b) Nyatakan dua ciri tumbuhan semulajadi tersebut.

  (i)..

  (ii).[2 markah ]

  (c) Huraikan dua sumbangan hutan ini.

  (i)......(ii).....

  [2 markah ]

  Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  41/63

  41

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  2. (a) Namakan tumbuhan semulajadi seperti dalam rajah di atas.

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan dua ciri tumbuhan semulajadi tersebut.

  (i)..

  (ii).

  [2 markah ]

  (c) Nyatakan dua sumbangan hutan ini

  (i).

  (ii)........[2 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  42/63

  42

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan 3 berdasarkan Foto 1 yang menunjukkan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

  LAPISAN A

  LAPISAN B

  LAPISAN C

  LAPISAN D

  RAJAH 13. (a) Namakan jenis tumbuh- tumbuhan semulajadi dalam rajah 1.

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan empat lapisan dalam tumbuh-tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas.

  (i) Lapisan A : ..

  (ii) Lapisan B :

  (iii) Lapisan C : ...

  (iv) Lapisan D : .. [4 markah ]

  (c) Beri tiga kesan penerokaan tumbuh-tumbuhan semulajadi tersebut terhadap alamsekitar.

  (i) ..

  (ii) ..

  (iii) [3 markah ]

  (d) Cadangkan tiga langkah yang perlu di lakukan untuk mengawal kepupusan tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut.

  (i) .

  (ii) [ 2 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  43/63

  43

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIT

  4. Gambar rajah 2 menunjukkan profil tumbuh-tumbuhan semula jadi.

  (a) Namakan jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dalam rajah 2.

  [1 markah ]

  (b) Nyatakan tiga ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut.

  (i) ..

  (ii) .

  (iii) [3 markah ]

  (c) Senaraikan tiga kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi terhadap alamsekitar.

  (i) ..

  (ii) ..

  (iii) [3markah

  ]

  (d) Apakah usaha pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang akan andalaksanakan?

  (i) ..

  (ii) .

  (iii) [3 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  44/63

  44

  2280/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 [Lihat halaman sebelahSULIThttp://edu.joshuatly.com/

  http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  45/63

  1

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  GEOGRAFI 2280/2(PP)Kertas 2 / Modul Geografi FizikalPeraturan Pemarkahan

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  SKEMA PERATURAN PEMARKAHAN

  PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012

  AMARAN

  PERATURAN PERMARKAHAN INI SULIT DAN HAK CIPTA PROJEKJAWAB UNTUK JAYA NEGERI PAHANG . KEGUNAANNYA KHUSUSUNTUK PEMERIKSA YANG BERKENAAN SAHAJA.SEBARANG

  MAKLUMAT DALAM PERATURAN PEMARKAHAN INI TIDAK BOLEH

  DIMAKLUMKAN KEPADA SESIAPA.PERATURAN PEMARKAHAN INI

  TIDAK BOLEH DIKELUARKAN DALAM APA-APA BENTUK MEDIA.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  46/63

  2

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah

  1(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  2 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  3 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

  P : TroposferaS : Termosfera

  Termosfera

  Stratosfera

  F1 Penggunaan CFC dalam peti sejuk/aerosol / Penghawa dinginF2 Kapal terbang supersonicF3 Penggunaan baja nitrogenF4 Perindustrian

  F1 Katarak mata

  F2 Kanser kulitF3 Tanaman musnahF4 Tumbesaran terbantut

  X : Kerak bumiY: MantelZ : Teras luar

  i. Sialii. Sima

  F1 PertanianF2 PerlombonganF3 PetempatanF4 PerindustrianF5 Pelancongan

  Mantel / Y

  X : IgneusY: Enapan

  Penyejukan danpemejalan magma dan lava

  X1 : RejahanY1 : KlastikM1 : Tidak berjalur

  Tekanan danHaba yang tinggi

  [2 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [4 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  47/63

  3

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah

  (e)

  4 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  5 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  F1 Industri pembinaanF2 SimenF3 Tembikar

  F4 Kars/kawasan perlanconganF5 Sumber tenaga bahan api fosil

  X : IgneusY: Enapan

  X: Berhablur Y:tidak berhablurX: Tidak berlapis Y: berlapisX: Tidak berfosil Y: berfosil

  F1 Akibat tekanan dan,F2 Akibat suhu yang tinggiF3 Metamorfosis

  F1 PemadatanF2 Penyimenan batuan

  F1 Penyejukan danF2 Pembekuan magma

  Batuan Igneus

  F1 GranitF2 GabroF3 BasaltF4 ObsidianF5 Pumis

  F1 SyisF2 GrafitF3 Gneis

  F4 BerlianF5 Marmar

  F1 Batuan yang mengalami tekanan yang tinggiF2 Batuan yang mengalami suhu yang tinggi

  F1 Sebagai perhiasan seperti dinding dan lantaiF2 Mata pemotong kaca, mata gerudi dan mata pengisarF3 Membuat barangan tembikar

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  48/63

  4

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah6 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  7 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  X : Igneus TerobosanY : Igneus Rejahan

  F1 Gunung berapi

  F2 Penara basaltF3 Kawah / tasik kawahF4 Kaldera

  F1 DaikF2 SilF3 PakolitF4 LakolitF5 Basalt

  F1 Cair dan mengalir dengan cepat dan laju

  F2 Lambat membekuF3 Banyak mengandungi besi dan magnesiumF4 Mempunyai takat lebur yang rendah dan sangat panasF5 Kon berbentuk landau

  F1 Pertanian Padi sawahF2 PelanconganF3 Menjana tenaga elektrik geotermaF4 Perlombongan Sulfur

  Igneus jalar dalam / igneus rejahan

  X : BatolitY : SilZ : Daik

  i. Larva asidii. Larva bes

  F1 Sangat pekat, melekit dan mengalir perlahanF2 Cepat membeku

  F3 Kandungan silika yang tinggiF4 Mempunyai takat lebur yang tinggi dan kepadatan yangrendah

  F1 Banjanran / Gunung lipatF2 Jurang lautanF3 Gunung berapi

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [3 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  49/63

  5

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah8 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  (f)

  (g)

  9 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  Luluhawa mekanikal / Fizikal

  Tindakan Ibun / Fros

  F1 Pemecahan bongkahF2 Pemecahan berbutirF3 Pemecahan pengelupasan

  F1 Tropika lembap / Monsun tropika / KhatulistiwaF2 Gurun panas

  F1 KimiaF2 Biologi

  F1 Karbon dioksida

  F2 Air

  F1 Kawasan pelancongan / Gua batu kapurF2 Tanah subur untuk pertanianF3 Menghasilkan bahan mentah untuk PembinaF4 Barang perhiasan Kaolin

  Luluhawa kimia

  Pandang darat permukaan

  Pandang darat bawah tanah

  W: sungai bawah tanahX : stalagtitY: tiang kalsit/karsZ : stalagmite

  F1 kawasan perlanconganF2 baja kompous/ammoniaF3 sumber batu kapurF4 sarang burung laying-layang

  [1markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [4 markah]

  [3 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  50/63

  6

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah10 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  11 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  Tanah runtuh

  F1 Hujan lebatF2 Kurang liputan tumbuhan

  F3 PembalakanF4 Pembangunan lereng bukit

  F1 Flora musnahF2 Fauna musnahF3 Habitat fauna musnahF4 Pencemaran air

  F1 Menghijaukan kawasanF2 Tanaman tutup bumi / rumput / pokokF3 Sungkupan / rangka konkrit / menyimen

  F4 Bina teres

  F1 Gelongsoran tanahF2 Aliran lumpurF3 Kesotan

  Gelongsoran tanih/tanah runtuh

  F1 cerun curamF2 tiada litupan tumbuhan

  F3 hujan lebatF4 tarikan gravitiF5 gempa bumiF6 letusan gunung berapi

  F1 kerosakan harta bendaF2 kesesakan jalanrayaF3 mengancam nyawa/terkorban

  F1 simen cerunF2 bina konkrit tetulang

  F3 tanam rumpu/tumbuhan hijauF4 bina salur air/paritF5 tutup cerun dengan plastic/canvasF6 sungkupan

  [1 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  51/63

  7

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah12(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  13(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  X : Tasik ladamY: Delta

  F1 Larutan

  F2 Apungan / ampaianF3 Loncatan / lompatanF4 Seretan / golekan

  Pemendapan

  F1 Aliran sungai perlahanF2 Mempunyai ombak Pembina muara sungaiF3 Muara sungai cetekF4 Terlindung daripada ombakF5 Hakisan yang giat di hulu sungai

  F1 PetempatanF2 PertanianF3 PenternakanF4 PelanconganF5 Pengangkutan

  Q : Tasik ladam/likuan terpenggalR : Delta/dataran mendap

  F1 JeramF2 Air terjunF3 Lubuk tunjam / Lubuk pusar

  F1 Hakisan tanihF2 Habitat fauna musnahF3 Habitat flora musnahF4 Hutan ditenggelamiF5 Spesis fauna musnahF6 Rantaian makanan musnahF7 Sumber hutan musnah

  F1 Dataran mendapF2 DeltaF3 Cabang sayongF4 Dataran banjir

  Proses pemendapan sungai/mendapan sungai

  [2 markah]

  [3 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  52/63

  8

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah14(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  15(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  16(a)

  (b)

  (c)

  i : Peringkat Hulu / Mudaii : Peringkat Hilir / Tua

  i. Proses hakisan

  ii. Proses pemendapan

  F1 Air terjunF2 Jeram

  F1 DeltaF2 Tasik ladam

  F1 Pelancongan / rekreasiF2 Kuasa hidroelektrik / Empangan hidroF3 Bekalan air

  F4 Kawasan tadahan

  F1 Tindakan HidraulF2 Geseran / kikisanF3 LarutanF4 Lagaan

  Hakisan / hidraul

  Lelasan / hidraul

  F1 PelanconganF2 PerikananF3 Rumah api

  X : TelukY : Tanjung/tetanjung

  F1 Kawasan perlancongan/reakreasiF2 Tapak perlabuhan

  F3 Kawasan perikananF4 Kawasan akuakultur

  F1 Bina groin/gabionF2 Bina tembok konkritF3 Bina pemecah ombakF4 Bina sesiaranF5 Tanam pokok bakauF7 Kuat-kuasa undang-undang petempatan

  [2 markah]

  [2 markah]

  [4 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  53/63

  9

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah(d)

  (e)

  17 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  18(a)

  (b)

  X : HakisanY : Hakisan

  F1 Pokok bakau

  F2 Pokok rhuF3 Pokok kelapa/kelapa lautF4 Pokok tapak kuda

  Terumbu Pinggir

  F1 Suhu air lautF2 Kedalaman air lautF3 Kemasinan air laut

  F4 Kejernihan air lautF5 Tindakan ombak,arus dan pasangSurut

  F1 Skuba Diving/MenyelamF2 Taman Negara lautF3 Penyelidikan dan PembangunanF4 Pendidikan Alam sekitar lautF5 Pelabuhan/selatF6 Pembiakan ikan

  F1 Taman Negara LautF2 Undang-undang / AktaF3 DendaF4 Kempen Cintai lautF5 Pendidikan Alam Sekitar

  F1 Sumber makananF2 Sumber mineralF3 Sumber bahan mentahF4 Jalan pengangkutan dan

  perhubungan/ Jalan airF5 Kawasan pelanconganF6 Penyederhanaan suhuF7 Kegiatan perikanan

  F1 Sumber tenaga HidroelektrikF2 Sumber air tawarF3 Menebus guna laut

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [5 markah]

  [3 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  54/63

  10

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah(c)

  (d)

  F1 Bahan buangan kilangF2 Pembuangan sampah sarapF3 Penggunaan bahan kimiaF4 Tebus guna laut

  F5 Tumpahan minyak/Kapal karamF6 Ujian nuklear/Bom atomF7 Perlombongan di laut/ Cari gali

  petroleum

  F1 Galak aktiviti akuakultur/Ikan dalamsangkar

  F2 Taman laut/Akuarium lautF3 Mengawal tumpahan minyakF4 Tindakan undang-undangF5 Kerjasama antara bangsa

  [5 markah]

  [4 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  55/63

  11

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah

  1(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  (f)

  (g)

  2(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM

  Putaran bumi

  23

  Barat ke timur

  24 jam

  F1 Kejadian siang dan malamF2 Kejadian pasang surutF3 Pembiasan angin lazim

  Meridian Pangkal/Meridian Greenwich

  2 jam

  Peredaran bumi

  P 22 DisemberQ 21 MacR 21 Jun

  S 23 September

  P - Solstis musim sejuk/Musim sejukQ - Ekuinoks musim bunga/Musim bungaR - Solstis Musim panas/ Musim panasS - Ekuinoks musim luruh/Musim luruh

  F1 Kejadian 4 musimF2 Gerhana matahariF3 Gerhana bulanF4 Waktu siang dan malam tidak sama

  panjangF5 Sudut / satah kecondongan matahari berbeza

  [1 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [4 markah]

  [4 markah]

  [3 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  56/63

  12

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  3(a)

  (b) i.ii.

  (c)

  (d)

  4 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  5 (a)

  (b)

  (c)

  (d) i.

  ii.

  (e)

  Air pasang/pasang surut

  Air pasang perbaniAir pasang anak

  F1 - Tarikan graviti bulan dan bumiF2 - Tarikan graviti matahari dan bumi

  F1 - BanjirF2 - Harta benda rosakF3 - Tanaman musnah

  i: musim dinginii: musim bunga

  iii: musim panasiv: musim luruh

  F1 - kejadian 4 musimF2 - kejadian gerhana bulan/matahari

  i: lebih panjangii: lebih pendek

  FI - memburu binatangF2- pembalakan

  Gerhana bulan

  X : UmbraY : Penumbra

  F1 kedudukan matahari, bumi dan bulan berada selariF2 Bumi berada di antara matahari dan bulanF3 cahaya matahari tidak sampai ke bulan kerana bayang-

  bayang bumi menutupi bulan

  365 hari / 365

  F1 kejadian empat musimF2 gerhana matahariF3 gerhana bulan

  F1 tarikan graviti antara bulan dan bumiF2 tarikan graviti matahari dan bumi

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [3 markah]

  [4 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [3 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  57/63

  13

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  6 (a)

  (b)

  (c)

  7 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  (f)

  8 (a)

  (b)

  (c)

  9 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  10 (a)i.

  (a)ii.

  (b)

  Gerhana bulan

  a : Penumbrab : Umbra

  Kedudukan bumi dan bulan tidak selari membentuk kejadiangerhana separa

  24 zon waktu

  365 / 365

  Barat ke timur

  P : Garisan Meridian pangkal / Greenwich

  Q : Garisan Tarikh Antarabangsa / waktu

  9.42 pagi

  6.48 petang

  7.04 pagi

  3.00 petang

  Alat Pelindung Stevenson

  Termometer bebuli kering dan lembab/hygrometerTermometer minimum dan maksimum /thermometer six

  kelembapan udarasuhu

  melindungi dari sinaran mataharimelindungi dari haiwan

  Tolok hujan

  Untuk mengelakkan daripada tumbangMengelakkan percikan hujan memasuki corong

  Untuk mendapatkan bacaan yang tepatMengelakkan sebarang halangan

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  58/63

  14

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  (c)

  (d)

  11 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  (f)

  (g)

  12 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  (f)

  (g)

  (h)

  13 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  Penyejatan airPemeluwapan kerpasanWap air terkondensasi

  Zarah air menjadi berat dan turun sebagai hujan

  Mengelakkan air yang terkumpul tersejat

  Barat

  Tenggara

  Utara

  2 hari

  Tenggara

  7 hari

  Penunjuk arah mata angin

  barat

  utara/barat daya

  timur

  3 hari

  23 hari

  8 hari

  penunjuk arah mata angin

  tinggi

  A : Penunjuk arah anginB : Annemometer

  A : Menentukan arah anginB : menyukat halaju angin

  Dikawasan lapang / padang

  Monson Timur Laut

  [3 markah]

  [1 markah]

  [1markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2markah]

  [1 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  59/63

  15

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  (e)

  14 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  15 (a)i.

  (a)ii.

  (a)iii.

  (a)iv.

  (b)

  16 (a)

  (b)

  (c)

  Monson Barat DayaAngin Sumatera

  Harta benda musnah / tanaman musnahPantai terhakis

  Banjir / kawasan rendah tenggelamMembawa hujan lebatInfrastruktur rosakMenjejaskan aktiviti nelayan

  Perolakan

  Tolok hujan

  Bar / palang

  Turun lewat petangDisertai rebut petirHujan lebatAwan jenis kumulonimbus

  Hujan bukit / relief Hujan siklon

  21C

  14C

  28C/Julai/Ogos 14C/Januari/Febuari

  874 mm

  kering/kurang hujan pada musim panashujan/hujan maksimum pada musim dingin

  (i) 1C(ii) 26.4C(iii) 1C

  Termometer

  F1 Suhu tinggiF2 Suhu sekata sepanjang tahunF3 Julat suhu tahunan kecilF4 Min suhu tahunan 26.4CF5 Panas dan lembap sepanjang tahun

  [3 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [4 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [1 markah][1 markah][1 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  60/63

  16

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  (d)

  (e)

  17 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  18 (a) i.

  (b)

  (c)

  (d)

  Iklim Khatulistwa

  F1 Pertanian

  F2 PembalakanF3 PelanconganF4 Perikanan

  Khatulistiwa

  April / Oktober

  Angin monson membawa hujan lebat / peralihan monsoon

  i. hujan maksimum dua kali setahunii. hujan turun sepanjang tahuniii. jumlah hujan melebihi 2000mmiv. hujan lebat semasa peralihan monsunv. hujan lebat semasa angin monsun timur laut / barat daya

  bertiup

  Angin monsun Timur Laut / Barat Daya / Sumatera

  X : KhatulistiwaY : Mediterranean

  F1 panas sepanjang tahunF2 min suhu 27CF3 suhu setaraF4 julat suhu kecil kurang 2CF5 kelembapan bandingan tinggiF6 hujan tahunan melebihi 2600mm setahun

  F1 suhu musim panas sederhana / 20C-24CF2 musim sejuk 6C - 10CF3 hujan tahunan 275mm 900mmF4 hujan maksimum turun pada musim sejukF5 musim panas adalah kering

  PertanianPelanconganPembalakanPerikanan

  [1 markah]

  [3 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [4 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  61/63

  17

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  19 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  20 (a)

  (b)

  Pulau haba Bandar

  F1 bangunan konkritF2 permukaan bertar/berturap

  H3 serap haba dan bebas pada waktu malamF4 penggunaan penyaman udaraF5 pembakaran bahan api fosilF6 kurang tumbuhan hijauF7 pembebasan asap kenderaan/kilangF8 bangunan tinggi/bercerminH8 memantul haba

  F1 suhu meningkatF2 penggunaan tenaga elektrik bertambahF3 udara kering

  F4 ketidakselesaan hidupF5 Jerebu

  F1 tanam tumbuhan hijauF2 kongsi kenderaanF3 kilang guna penapis asapF4 guna petrol tanpa plumbumF5 memajukan pengangkutan awam/kenderaan elektrik

  Hujan asid

  F1 Pembebasan asap kilang / sulfur dioksidaF2 Pembebasan asap kenderaan / karbon monoksidaF3 Pembakaran bahan api fosilF4 Penggunaan baja kimiaF5 letusan gunung berapi

  F1 penyakit kulitF2 tumbuhan musnahF3 kadar PH air meningkatF4 pencemaran airF5 kepupusan hidupan akuatikF6 tanih hilang kesuburan

  F1 memasang penapis asap kilangF2 - catalytic converterF3 kuatkuasa undang-undangF4 petrol tanpa plumbumF5 kongsi keretaF6 kenderaan awam / elektrikF7 kempen kesedaran alam sekitarF8 pendidikan alam sekitar

  [2 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  62/63

  18

  2280/2 (PP) Hak Cipta Projek JUJ, Pahang 2012 [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Soalan Butiran Markah

  1(a)

  (b)

  (c)

  2(a)

  (b)

  (c)

  3 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  TEMA 3: TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

  Hutan monsun tropika

  F1 Menggugurkan daun pada musim keringF2 Tiga lapisan kanopiF3 Banyak pokok buluh

  F1 Kayu keras sesuai untuk membuat perabutF2 KraftanganF3 Ubat-ubatanF4 tadahan air hujan

  Hutan konifer

  F1 Malar hijauF2 Bentuk konF3 Dirian tulenF4 Berbatang lurusF5 Berkayu lembutF6 Daun halus/jarum

  F1 PulpaF2 KertasF3 Perabut

  Hutan monson tropika

  A : Renjong / EmergenB : Kanopi / SilaraC : TengahD : Lantai hutan

  F1 Kemusnahan floraF2 Kemusnahan faunaF3 Habitat fauna pupusF4 Hakisan tanah / tanah runtuh

  F5 Suhu meningkat

  F1 Penguatkuasaan undang-undangF2 Kempen kesedaran alam sekitarF3 Pendidikan alam sekitarF4 Penghutanan semulaF5 Taman Negara / mewartakan hutan

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [2 markah]

  [2 markah]

  [1 markah]

  [4 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 Pahang JUJ 2012 SPM Geografi

  63/63

  19

  Soalan Butiran Markah

  4 (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  Hutan monson tropika

  F1 Lantai hutan jarang

  F2 Tiga lapisanF3 Pokok besarF4 Berkulit tebal dan kasarF5 Menggugurkan daun pada musim kering

  F1 Kawasan tadahanF2 Menyerderhanakan suhuF3 Sumber ubat-ubatanF4 Menghasilkan oksigen

  F1 Tanam semula

  F2 Rawatan silvikuluturF3 Mewartakan hutan simpan

  [1 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]

  [3 markah]