18
23/4/2018 1 MIS: Informacijski sustavi INFORMACIJSKI SUSTAVI MARKETING-INFORMACIJSKI SUSTAV Katedra za marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marketing-informacijski sustav 3 Vrijednost informacija je izravno povezana s načinom na koji pomaže donositeljima odluka u postizanju ciljeva organizacije ! Polazišna osnova (1)

MIS: Informacijski sustavi...23/4/2018 1 MIS: Informacijski sustavi INFORMACIJSKI SUSTAVI MARKETING-INFORMACIJSKI SUSTAV Katedra za marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, SveučilišteJosipa

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

23/4/2018

1

MIS: Informacijski sustavi

INFORMACIJSKI SUSTAVI MARKETING-INFORMACIJSKI SUSTAV

Katedra za marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Marketing-informacijski sustav 3

Vrijednost informacija je izravno povezana s načinom na koji pomaže donositeljima odluka u postizanju ciljeva organizacije

!

Polazišna osnova (1)

23/4/2018

2

Marketing-informacijski sustav 4

Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa

!

Polazišna osnova (2)

Marketing-informacijski sustav 5

Korisnici sustava, menadžeri i eksperti informacijskih sustava trebaju zajedno graditi uspješan informacijski sustav

!

Polazišna osnova (3)

Marketing-informacijski sustav 6

Poboljšanja sustava ili novi informacijski sustavi moraju sniziti troškove, povećati dobit, poboljšati uslugu te stvoriti konkurentsku prednost

!

Polazišna osnova (4)

23/4/2018

3

Informacijski sustav (IS) Integrirani sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva,

obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju tako da budu dostupne i upotrebljive svima kojima su potrebne

Primjerice – bankomat, rezervacijski sustav zrakoplovne kompanije, sustav

upravljanja poslovnim funkcijama

Marketing-informacijski sustav 7

Podaci vs. informacije vs. znanje

Po

dac

i

Činjenice

Prepoznatljivi znakovi na određenom mediju

Info

rmac

ije

Skup organiziranih podataka čija vrijednost nadilazi vrijednost zasebnih podataka

Otklanjaju neizvjesnost

Podloga za odlučivanje Z

nan

je

Razumijevanje skupa informacija na način da se mogu koristiti kao potpora specifičnom zadatku ili donošenju odluka

Marketing-informacijski sustav 8

Proces transformacije u informacije

Podaci Transformacijski

proces

• Selekcija • Organizacija • Manipulacija

Informacije

Marketing-informacijski sustav 9

23/4/2018

4

Korisne informacije Karakteristike korisnih (iskoristivih) informacija:

– Točnost

– Cjelovitost

– Ekonomičnost

– Fleksibilnost

– Pouzdanost

– Relevantnost

– Jednostavnost

– Pravovremenost

– Mogućnost provjere

– Pristupačnost

– Sigurnost

Marketing-informacijski sustav 10

Podaci i informacije u poslovnim sustavima

Podaci – registrirane činjenice koje se odnose na pojedine

aspekte funkcioniranja proučavanog sustava

Informacije – obrađeni podaci koji su organizirani tako da imaju

određeno značenje i vrijednost za primatelje

Marketinške informacije – obrađeni podaci koji se odnose na određene aspekte

marketinškog sustava i/ili njegovog okruženja i koji smanjuju neizvjesnost pri donošenju marketinških odluka

Marketing-informacijski sustav 11

Sustav Skup međusobno povezanih elemenata koji

zajednički funkcioniraju kako bi se postizali ciljevi

Sastavnice sustava

– Input

– Obrada (procesiranje, transformacija)

– Output

– Povratna veza (feedback)

Marketing-informacijski sustav 12

23/4/2018

5

Uspješnost sustava Efikasnost

– mjera stvorenog i utrošenog

Efektivnost

– razina na kojoj sustav ispunjava svoje ciljeve

Standard performanse sustava

– specifični ciljevi sustava

Marketing-informacijski sustav 13

IS potpomognut računalom

IS

Komunikcija

Softver

Ljudi

Procedure

Hardver

Baze podataka

Marketing-informacijski sustav 14

Marketing-informacijski sustav 15

Smart contact lenses

23/4/2018

6

Kako to stvarno izgleda...

Naslijeđeni dijelovi IS-a

Priručne aplikacije, uredsko poslovanje

Data Warehouse

Enterprise Resource Planning (ERP)

Baze podataka

Data mining

Vanjski izvori podataka

Marketing-informacijski sustav 16

Internet

... a kako bi trebalo izgledati!

Naslijeđeni dijelovi IS-a

Priručne aplikacije

Data Warehouse

ERP Internet

Baze podataka

Data mining

Vanjski izvori podataka

Marketing-informacijski sustav 17

IS u poslovnim funkcijama Financije i računovodstvo

Marketing

Prodaja

Proizvodnja

Upravljanje kadrovima

Pravni informacijski sustavi

Marketing-informacijski sustav 18

23/4/2018

7

IS u gospodarskim granama Zrakoplovna industrija

Investicijske tvrtke

Banke i osiguravajuća društva

Putnička industrija i turizam

Izdavačke kuće

Zdravstvene ustanove

Uslužni sektor

Opskrba energijom i komunalna poduzeća

Marketing-informacijski sustav 19

Marketing-informacijski sustav 20

MIS?

Trendovi razvoja MIS-a Nemjerljivi informacijski višak

Rastuća kompleksnost poslova i okruženje

Brzi razvitak gospodarskih subjekata

Brzina donošenja odluka

Skraćivanje životnog ciklusa proizvoda

Primjena modelskog pristupa u upravljanju marketingom

Razvitak IT

Marketing-informacijski sustav 21

23/4/2018

8

Marketing-informacijski sustav 22

MIS definicije (1) Kotler

– kontinuirana i interakcijska struktura ljudi, opreme i postupaka radi prikupljanja, razvrstavanja, analize, procjene i distribucije potrebnih, pravodobnih i točnih informacija donositeljima odluka u marketingu

Marketing-informacijski sustav 23

MIS definicije (2) Integrirani sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva,

obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju tako da budu dostupne i upotrebljive donositeljima marketinških odluka

Način strukturiranog upravljanja velikim količinama informacija kojima raspolaže poslovni subjekt s ciljem donošenja valjanih marketinških odluka

Marketing-informacijski sustav 24

23/4/2018

9

MIS definicije - sukus Suština modernog MIS-a

– ljudi koji sudjeluju u procesu upravljanja marketingom

– koristeći dostupnu informacijsku tehnologiju

– u procesima baziranim na protoku informacija

– s ciljem donošenja odgovarajućih marketinških odluka

Marketing-informacijski sustav 25

Prednosti MIS-a Veća razina zadovoljenja informacijskih potreba uz manje

troškove

Informacije rasute po manjim cjelinama lakše okupljene u smislenu cjelinu

Efektivna primjena koncepcije marketinga

Brže prepoznavanje trendova u okruženju

Donošenje optimalnih odluka

Bolja kontrola marketinških planova i akcija

Marketing-informacijski sustav 26

Marketing-informacijski sustav 27

23/4/2018

10

Zablude o MIS-u (1) MIS se može kupiti

Rezultati koji se dobijaju korištenjem računala 100% su točni

MIS je nešto potpuno novo

MIS je zamjena za tradicionalna tržišna istraživanja

Više podataka u izvještajima znači više informacija za donositelje odluka

Češće izvještavanje nužno znači da su osigurane korisnije informacije

Marketing-informacijski sustav 28

Zablude o MIS-u (2) Razvijenija komunikacijska mreža znači da je MIS

razvijeniji

Veća količina i veća kvaliteta informacija automatski dovode do boljeg odlučivanja

Informacije su iste za sve upravljačke razine

Donositelji odluka ne trebaju sudjelovati u projektiranju MIS-a

Korisnici marketinških informacija moraju biti programeri i informatički eksperti

Efektivan MIS se može odjednom razviti i zadovoljiti sve potrebe za marketing informacijama

Marketing-informacijski sustav 29

EVOLUCIJSKE RAZINE

1. Transakcijski informacijski sustavi

2. Izvještajni informacijski sustavi

3. Sustavi podrške pri odlučivanju

4. Ekspertni sustavi

PODSUSTAVI MIS-A

Interna izvješća

Marketinško obavješćivanje

Marketinško istraživanje

Potpora u odlučivanju (analitički marketing)

Marketing-informacijski sustav 30

Dvije teorijske podjele!

23/4/2018

11

Evolucijske razine (1) Osnovni razvojni oblici informacijskih sustava (u

koje spadaju i MIS) su

– Transakcijski informacijski sustavi (TIS)

– Izvještajni informacijski sustavi (IIS)

– Sustavi podrške pri odlučivanju (SPO)

– Ekspertni sustavi (ES)

Marketing-informacijski sustav 31

Evolucijske razine (2)

Marketing-informacijski sustav 32

1

2

3

4

Transakcijski informacijski sustavi (TIS) (1)

Pojavljuju se ’60-ih godina s prvim računalima koja su bila dostupna za kupnju tvrtkama

Danas su uobičajeni

– Sustav projektiran da obrađuje veliku količinu rutinskih, ponavljajućih transakcija

– Zadaća – praćenje svih transakcija koje se obavljaju u svakodnevnom poslovanju

Marketing-informacijski sustav 33

1

23/4/2018

12

Transakcijski informacijski sustavi (TIS) (2)

Transakcije koje se prate – primjeri

– Dospijeće robe na i isporuka robe sa skladišta

– Ispostava računa kupcu

– Ispostava narudžbi dobavljačima

– Otpis sredstava

– Obračun plaća

Marketing-informacijski sustav 34

1

Izvještajni inf. sustavi (IIS) (1)

Opskrbljuje donositelja marketinških odluka rutinskim, regularnim, ponavljajućim informacijama o tržištu

Zadaću ostvaruje putem redovnih izvještaja

Osnovni nedostatak – značajke izvještaja (izgled, informacije) i okolnosti (uvjeti) moraju biti unaprijed određeni

Gornja razina upotrebljivosti - taktička

Marketing-informacijski sustav 35

2

Izvještajni inf. sustavi (IIS) (2)

Primjer

• Tvrtke koriste ovakve sustave da bi pratile svoj učinak na tržištu – npr. učinkovitost prodajnog osoblja po područjima

36 Marketing-informacijski sustav

2

23/4/2018

13

Sustav podrške odlučivanju (SPO) (1)

Nastaje kroz evolucijski razvoj IS-a

Uglavnom pruža informacije višim razinama upravljanja

Bitne karakteristike – Komuniciranje s donositeljima odluka

– Procjena mogućih posljedica poduzetih akcija

– Sustav je znatno fleksibilniji u usporedbi s prethodnicima u pogledu informacija koje se mogu tražiti, kao i oblika odgovora koji se mogu dobiti

Marketing-informacijski sustav 37

3

Sustav podrške odlučivanju (SPO) (2)

Primjer:

• bankovni službenici mogu koristiti ovaj tip IS-a za procjenu rizičnosti davanja kredita određenom klijentu

38 Marketing-informacijski sustav

3

Ekspertni sustavi (ES) (1) Nastavljaju se na MSPO

Novost – umjetna inteligencija – sposobnost računala da simuliraju ljudsko ponašanje odnosno razmišljanje

Sustav zasnovan na računalu podržanom umjetnom inteligencijom koji je projektiran za uočavanje i razumijevanje problema i za donošenje optimalne odluke (i/ili poduzimanje optimalne akcije) u danom trenutku ili tijekom vremena

Marketing-informacijski sustav 39

4

23/4/2018

14

Ekspertni sustavi (ES) (2) Preduvjeti za projektiranje ES-a su:

– Problem mora biti jasno definiran i saglediv u cjelini

– Stručnjaci iz područja od interesa moraju biti spremni podijeliti svoje znanje s projektantima sustava

– Projektiranje ES mora donijeti više koristi od šteta

Predstavlja oblik sustava u kojem se prikuplja, sistematizira (kroz oblikovanje baza) znanje o određenom području te se koristi u rješavanju problema

Marketing-informacijski sustav 40

4

MIS model i podsustavi (Kotler)

Marketing-informacijski sustav 41

Interna izvješća

Marketinško obavješćivanje

Potpora u odlučivanju

Marketinško istraživanje

Potrebe za informacijama

Distribucija informacija

Donositelji odluka

Analiza

Planiranje

Primjena

Kontrola

Okruženje

Ciljna tržišta

Kanali

marktinga

Konkurenti

Javnost

Snage okruženja

Marketinški informacijski sustav

Razvijanje informacija

MIS model (McCarthy)

Marketing-informacijski sustav 42

23/4/2018

15

Podsustavi MIS-a

MIS

Interna izvješća

Marketinško obavješćivanje

Marketinško istraživanje

Potpora u odlučivanju (analitički

marketing)

Marketing-informacijski sustav 43

Podsustav internih izvješća (1) Osnovni sustav informacija kojima se služe

menadžeri

Izvješća o narudžbama, prodaji, cijenama, visini zaliha, primicima, plaćanju itd.

Prikupljanje podataka se može promatrati i kroz ključne procese za isporuku vrijednosti kupcima

Marketing-informacijski sustav 44

Interna izvješća

Podsustav internih izvješća (2) Osigurava podatke o troškovima, prodaji i zasnovan je na

računovodstvenim podacima

Srž ove komponente MIS-a je narudžba-otprema-fakturiranje

Može pružiti informacije o prodajnim rezultatima, ali ne i podatke o prodaji konkurenata – To osigurava sustav marketinškog obavješćivanja

Marketing-informacijski sustav 45

Interna izvješća

23/4/2018

16

Podsustav marketinškog obavješćivanja (1)

Svakodnevne informacije o stalnim događanjima u okruženju

Knjige, novine i publikacije, razgovor s kupcima, dobavljačima, distributerima ili razgovor s drugim menadžerima

Kvaliteta se može poboljšati motiviranjem prodajnog osoblja, distributera, trgovaca ili drugih posrednika

Informacije se mogu kupiti od vanjskih institucija ili se mogu formirati centri marketinških informacija unutar poslovnog subjekta

Marketing-informacijski sustav 46

Marketinško obavješćivanje

Podsustav marketinškog obavješćivanja (2)

Informacije o promjenama u poslovnom i makro-marketinškom okruženju

Pomaže u analizama trenutnih situacija

Generira informacije o tekućim i budućim događajima

– interna izvješća se baziraju na povijesnim podacima

Usmjeren na marketinško okruženje

– interna izvješća na sam MIS

Marketing-informacijski sustav 47

Marketinško obavješćivanje

Podsustav marketinškog istraživanja

Sustavno oblikovanje, prikupljanje, analiza i izvješćivanje o podacima i nalazima relevantnim za specifičnu marketinšku situaciju s kojom je tvrtka suočena

Proces koji se koristi radi utvrdivanja marketinških prilika i problema, praćenja i ocjenjivanja marketinških aktivnosti i radi prijenosa rezultata menadžmentu

Marketing-informacijski sustav 48

Marketinško istraživanje

23/4/2018

17

Podsustav analitičkog marketinga

Koordinirano skupljanje podataka, sustava oruđa i tehnika korištenjem softvera i hardvera kojima poslovni subjekt prikuplja relevantne informacije iz poslovanja i okružja te ih pretvara u baze podataka

Skladišteni podaci služe za dinamičku analizu i predviđanje

Marketing-informacijski sustav 49

Potpora u odlučivanju (analitički

marketing)

EVOLUCIJSKE RAZINE

1. Transakcijski informacijski sustavi

2. Izvještajni informacijski sustavi

3. Sustavi podrške pri odlučivanju

4. Ekspertni sustavi

PODSUSTAVI MIS-A

Interna izvješća

Marketinško obavješćivanje

Marketinško istraživanje

Potpora u odlučivanju (analitički marketing)

Marketing-informacijski sustav 50

Da ponovimo…

1 2 3 4

Interna

obavješćivanje

istraživanje

analitički

Hvala na pažnji

Marketing-informacijski sustav 51

23/4/2018

18

Korištena literatura i korisne poveznice

Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014). E-marketing, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.

Vranešević, T. (2014). Tržišna istraživanja u poslovnom upravljanju. Zagreb: Accent.

Grbac, B., & Meler, M. (2010). Metrika marketinga. Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Kotler, P., Keller, K., Martinović, M. (2014). Upravljanje marketingom, 14. izdanje. Zagreb: Mate doo.

Stair, R., Reynolds, G. (2007). Principles of Information Systems, Eighth Edition. Boston: Course Technology Press.

Weinschenk, S. (2011). 100 things every designer needs to know about people. Pearson Education.

Javorović, B., Bilandžić, M. (2007). Poslovne informacije i business inteligence. Zagreb: Golden marketing.

Marketing-informacijski sustav 52