28
mr. sc. Domagoj Hruška

Informacija i informacijski sustavi

  • Upload
    quito

  • View
    59

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informacija i informacijski sustavi. Svrha informacijskih sustava: Prikupljanje podataka Obrada podataka Čuvanje podataka Pristup podacima Informacija Šesti organizacijski resurs Ne troši se upotrebom Informacijski tokovi Postoji više klasa informacijskih sustava. Menadžer i informacije. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Page 2: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Informacija i informacijski sustavi

Svrha informacijskih sustava:

- Prikupljanje podataka

- Obrada podataka

- Čuvanje podataka

- Pristup podacima Informacija

Šesti organizacijski resurs

Ne troši se upotrebom

Informacijski tokovi

Postoji više klasa informacijskih sustava

Page 3: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Menadžer i informacije

Informacije i podaci

Menadžer

- Neke informacije se pohranjuju za kasniju uporabu

- Neke informacije se kombiniraju radi stvaranja novih informacija

Neke informacije prosljeđuje drugima

Neke informacije odbacuje

Neke informacije odmah koristi u

rješavanju problema

Page 4: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Komponente problema odlučivanja

Sadašnje stanje (raspoloživi

resursi)

Proces transformacije

(operatori)

Željeno stanje (cilj)

Page 5: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Dobro i loše strukturirani problemi odlučivanja

Problem je strukturiran u mjeri u kojoj su donositelju odluke bliske i poznate sve tri komponente problema

Dobro strukturiran problem omogućuje donositelju odluke da u njegovom rješavanju primjenjuje iskustvo iz prošlosti

Slaboj strukturiranosti problema pridonose:

- Neizvjesnost

- Kompleksnost

- Konflikt

Page 6: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Poslovni informacijski sustavi i proces odlučivanja

Poslovni informacijski sustav pomaže menadžerima u rješavanju dva tipa problema:

- Opskrbljuje ih potrebnim informacijama i daje rješenja za probleme optimizacije

- Samostalno donosi odluke u situacijama koje se ponavljaju i tamo gdje se proces odlučivanja ne mijenja nego se mijenjaju samo ulazne varijable

Page 7: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Poslovni informacijski sustav pomaže menadžerima donositi odluke koje imaju:

- Determinističke posljedice

- Stohastičke posljedice

Poslovni informacijski sustavi i proces odlučivanja

Page 8: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Informacijski sustavi Termin na engleskom jeziku Skraćenica

Sustav za transakcijsku obradu podataka

Transaction Procesing Systems TPS

Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja

Office Automation System OAS

Upravljački informacijski sustaviManagement Information

SystemsMIS

Menadžerski sustavi za podršku Managerial Support Systems MSS

Vrste informacijskih sustava

Page 9: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Menadžerski sustavi za podršku:

Managerial Support Systems

MSS

1. Sustavi za podršku odlučivanju

Decision Support Systems DSS

2. Sustavi za podršku grupnom odlučivanju

Group Decision Support Systems

GDSS

3.Ekspertni sustavi Expert Systems ES

4.Sustavi za podršku vrhovnom rukovodstvu

Excutive Support Systems ESS

Menadžerski sustavi za podršku

Page 10: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

TPS

MIS

MIS

DSS

DSS

ESS

Operativne Taktičke Strateške

Page 11: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Integracija raznolikih kompjuterskih sustava odlučivanja

MIS

OAS

Donositelj poslovnih odluka

MSS

TPS

Page 12: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Integracija raznolikih kompjuterskih sustava odlučivanja

MIS

OAS

Donositelj poslovnih odluka

MSS

TPS

Page 13: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Upravljački informacijski sustavi – MIS

MIS je informacijski sustavi kod kojih je naglasak na osiguranju periodičnih informacijama koje menadžerima služe u procesu poslovnog odlučivanja (npr. izvješće o prodaji ili zalihama)

Pomažu u procesu donošenja odluka na dva načina:- Povećavaju brzine odvijanja procesa

odlučivanja- Pružanje pretpostavki za ostvarenje veće

kvalitete donesenih odluka

Page 14: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Upravljački informacijski sustavi – MIS

Osiguravaju menadžerima:

- izvješća

- izravan pristup podacima o sadašnjem i prošlom poslovanju poduzeća

Proizvodi rutinska i unaprijed naznačena izvješća, rješava jednostavne modele i unaprijed pravi predviđene analize

Page 15: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Upravljački informacijski sustavi – MIS

Menadžeri od MIS-a mogu dobiti tri vrste izvješća:

- Periodična (dnevna prodaja)

- Upozoravajuća (veliki broj loših proizvoda na nekom stroju)

- Izvješće na zahtjev (račun dobiti i gubitka profitnog centra)

Ponajviše služe funkcijama planiranja, kontrole i pripreme odluka na operativnoj i taktičnoj razini

Page 16: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Razlike MIS-a u odnosu na sustav za transakcijsku obradu podataka

TPS MIS

Fokusiran na podatke Usmjeren na informacije

Namijenjen službama Namijenjen rukovodstvu

Optimalno pohranjivanje i procesiranje podataka

Integrirano stjecanje informacija i planiranje

funkcija IS-a

Upravljanje datotekamaDBMS – sustavi za

upravljanje podataka hijerarhijskog mrežnog tipa

Page 17: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Integracija raznolikih kompjuterskih sustava odlučivanja

MIS

OAS

Donositelj poslovnih odluka

MSS

TPS

Page 18: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Sustavi za podršku odlučivanju - DSS

Sustavi za podršku odlučivanju omogućavaju interaktivnu primjenu pravila odlučivanja, modela i baza modela zajedno s bazama podataka i vlastitim pristupom donositelja odluke

Fokusiran na slabo strukturirane i nestrukturirane probleme

Fleksibilnost na promjene potreba korisnika

Lakoća upotrebe

Page 19: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Sustav za potporu odlučivanju

Korisnik

Podsustav za vođenje dijaloga

Podsustav za upravljanje modelima

Baza modela

Podsustav za upravljanje podacima

Baza podataka

Page 20: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Sustav za podršku odlučivanju

DSS

Istraživanje i preformuliranje

problema

Formulacija modela

Testiranje modela radi ispitivanja pogodnosti

solucije

Rafinacija problema

Identifikacija relevantnih parametara

i varijabli

Page 21: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Obilježja ekspertnih sustava

Obilježja ekspertnih sustava

Objašnjenje

Intenzivni su u pogledu znanja.

ES rabi velike količine podataka u formi znanja kako bi proizveli specifičan rezultat, kao što su npr. savjet, odluka, dijagnoza i dr.

Rabe različite vrste podataka.

U ES-u se pohranjuju i obrađuju kvantitativni i kvalitativni podaci, a ne samo brojčani ili slovni podaci kao što je uobičajeno za tradicionalnu obradu podataka.

Imaju sposobnost zaključivanja.

ES istražuje pojedinosti u problemskoj situaciji, bilo da su činjenice ili samo pretpostavke te izvodi zaključke.

Rabe heuristiku u rješavanju problema.

Budući da problemski zadaci najčešće nemaju algoritamska rješenja, rezultati ili odluke ES-a određene su pod utjecajem pohranjenog znanja pojedinca ili skupine umjesto puke optimizacije ili formalnog rasuđivanja

Page 22: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Obilježja ekspertnih sustava (2)

Obilježja ekspertnih sustava Objašnjenje

Objašnjavaju zaključivanje.

Za razliku od DSS-a i MIS-a, ES-ovi mogu objasniti zaključivanje koje je korišteno u formuliranju neke preporuke. Oni korisniku omogućavaju provjeru sustavnih zaključaka ES-a i istražuju što se nalazi u osnovi zaključivanja.

Funkcioniraju čak i s nedostajućim podacima.

ES radi i kad neki podaci o situaciju nedostaju, jer ima sposobnost povezivanja postojećih raspoloživih činjenica kako bi se “pokrile” praznine.

Toleriraju nejasnost (dvosmislenost).

ES može procijeniti vjerojatno značenje termina ili uvjeta koji su neodređeni ili nespecifični putem ispitivanja konteksta njihove uporabe.

Fokusirani su na ograničeno programsko područje.

ES je isključivo dizajniran za vrlo specifične vrste problema ili situacije, jer to daje mogućnost učinkovitog pohranjivanja i kodiranja relevantnog stručnog znanja.

Page 23: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Neke primjene ES-a u poslovnom odlučivanju

Poslovna funkcija

Neke od primjena ekspertnih sustava

Računovodstvo i financije

- savjeti i podrška u vezi s upravljanjem porezima

- izbor modela predviđanja

- pružanje investicijskih savjeta

- pomoć s autorizacijom odluka o kreditu

- pomoć revizorima pri izboru revizorskih procedura

Page 24: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Neke primjene ES-a u poslovnom odlučivanju

Poslovna funkcija

Neke od primjena ekspertnih sustava

Marketing -postavljanje cjenovnih kvota

- odgovor na upite kupaca

-određivanje diskontnih politika

Page 25: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Neke primjene ES-a u poslovnom odlučivanju

Poslovna funkcija

Neke od primjena ekspertnih sustava

Proizvodnja - izgradnja i sklapanje nekih vrsta proizvoda (npr. kompjuterski sustavi, automobili, bicikli i dr.)

- određivanje odvijaju li se procesi korektivno

- analiza kvalitete i davanje korektivnih mjera

- analiza organizacije poslovnih zadataka

- izbor transportnih ruta

- potpora u vezi proizvodnog dizajna te izgleda i rasporeda u prodavaonicama

Page 26: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Neke primjene ES-a u poslovnom odlučivanju

Poslovna funkcija

Neke od primjena ekspertnih sustava

Osoblje - obrada aplikacija

- davanje savjeta zaposlenima u ispunjavanju nužnih obrazaca

Page 27: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Neke primjene ES-a u poslovnom odlučivanju

Poslovna funkcija

Neke od primjena ekspertnih sustava

Opće poslovanje

- preporuka u strategijama akvizicije i mergera

- evaluacija djelotvornosti

Page 28: Informacija i informacijski sustavi

mr. sc. Domagoj Hruška

Ekspertni sustav

Korisnik

Inženjer znanja Ekspert

Dijaloški podsustav

Mehanizam zaključivanja

Podsustav za objašnjenje

Podsustav za prikupljanje

znanjaBaza znanja