Poslovni Informacijski Sustavi 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  1/54

  Poslovn i info rmaci jsk i

  sustavi

  Igor kori

  [email protected]

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  2/54

  Arhitekturainformacijskih sustava

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  3/54

  Arhitektura informacijskog

  sustava

  Arhitektura definira elemente sustava, tooni trebaju raditi i kakve su njihove

  meusobne veze

  Sustav moe imati vie od jedne strukture razliite arhitekture mogu koegzistirati

  Arhitektura sustava je apstrakcija sustava

  koja izostavlja detalje o svojstvima koji ne

  utjeu na ponaanje elemenata premadrugim elementima u sustavu i njihovu

  meusobnu interakciju

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  4/54

  Arhitektura informacijskog

  sustava

  Temeljna svojstva kvalitetne arhitekture:

  Robusnost

  Stabilnost

  Fleksibilnost

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  5/54

  Arhitektura informacijskog

  sustava

  Robusnostpromjene u strukturi mogu bitinapravljene bez naruavanja cijelearhitekture

  Stabilnostarhitektura moe preivjetidue vrijeme (npr. Nova verzija ne zahtjevapromjene u arhitekturi)

  Fleksibilnostmora dozvoliti promjenupostojeih elemenata i integraciju novih

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  6/54

  IEEE 1471

  IEEE 1471 standard sa oznakomANSI/IEEE 1471-2000,

  Recommended Practice forArchitectureDescription of Software-

  Intensive Systems.

  To je IEEE standard za predstavljanjearhitekture softverskog sustava.

  IEEE je postavio normative zakonceptualni okvir za opis arhitekture

  softverskog sustava.

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  7/54

  IEEE 1471

  Arhitektura se prema IEEE 1471organizira kroz razliite prikaze. Definiraniprikazi su:

  Functional/logic view

  Code/module view

  Development/structural view

  Concurrency/process/thread view

  Physical/deployment view

  User action/feedback view

  Data view

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  8/54

  Arhitektura informacijskog

  sustava Definiran je itav niz arhitekturalnih

  predloaka. esto koriteni predloci su: Klijent-server arhitektura (2-slojna, vie-

  slojna, )

  Troslojna arhitektura (Prezentacijski logika,poslovna logika, podatkovna logika)

  Objektno-orijentirana arhitektura Servisno orijentirana arhitektura

  Front-end/back-end arhitektura (Joomla)

  Monolitna aplikacija..

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  9/54

  Dizajn arhitekture distribuirane

  aplikacijeDistribuirane aplikacije mogu se podijeliti na:

  arhitekture zasnovane na serveru(Server-Based Architecture)

  arhitekture zasnovane na klijentu (Client-Based Architecture)

  arhitekture sa ravnopravnim ueem(Client-Server Architecture)

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  10/54

  Arhitektura zasnovana na

  serveru Sve funkcije aplikacije se odvijaju na

  serveru od pohrane podataka, pristupa

  podacima, aplikacijske logike i

  prezentacijske logike. (barem dioprezentacijske logike treba biti na klijentu

  u bilo kojem obliku )

  Klijent je obino samo terminal

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  11/54

  Arhitektura zasnovana na

  serveru Prednosti:

  Jednostavnost implementacije jer je cijelaaplikacija na jednom mjestu.

  Jednostavno upravljanje aplikacijom jer je cijelaaplikacija na jednom serveru (npr. upgrade)

  Nedostatci:

  S veim brojem korisnika i usluga serverpostaje optereen jer je cjelokupnafunkcionalnost na serveru.

  Skupa nadogradnja centralnog servera

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  12/54

  Terminal-Host Sistem

  Host

  Terminal

  Svu obradu obavlja

  host raunaloSporo vrijeme odziva

  Tekst u jednoj boji i

  jednostavna grafika

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  13/54

  Terminal-Host Sistem

  Telefonska

  mreaModemModem

  HostTerminal

  Terminal

  Svu obradu obavlja

  host raunaloSporo vrijeme odziva

  Tekst u jednoj boji i

  jednostavna grafika

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  14/54

  Arhitektura zasnovana na

  klijentu Klijenti su osobna raunala. Ne mogu biti

  terminali jer se logika prezentacije, aplikacije

  i pristupa podacima prebacuje na stranu

  Klijenta.

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  15/54

  Klijent/Server model

  1.program

  spremljen na

  File Serveru

  File Server

  korisniki PC

  2.program

  se alje nakorisniki PC

  3.

  program se

  izvrava nakorisnikom PC-u

  Praktino za male programe(e-mail, obrada teksta, itd.)kada uitavanje programa ne traje dugo

  Pristup programu na File Serveru

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  16/54

  Arhitektura zasnovana na

  klijentuPrednosti:

  Rastereenje servera jer je aplikacija prebaenana klijenta, a na serveru se nalaze samo podaci.

  Nedostatci: S veim porastom mrenih aplikacija mrena

  vorita postaju optereena.

  Radi slabog kapaciteta obrade i klijenti postajuoptereeni.

  Problem kod upgradea jer trebate raditi upgrade

  na svim klijentskim raunalima.

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  17/54

  Arhitektura sa ravnopravnim

  ueem Arhitektura sa ravnopravim ueem

  balansira izmeu klijenta i servera

  Prezentacijska logika se prebacuje nastranu klijenta

  Aplikacijska logika se prebacuje ili dijelom

  ili cjelokupna na stranu klijenta Nivo optereenja klijenta moe biti razliit

  (klijent moe preuzeti manje ili vieposlova)

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  18/54

  18

  Klijent/Server model

  Server

  korisniki PC

  Skalabilno: Koriste se vei serveri kako raste broj korisnika

  Klijent/Server modelobrade sa zahtjevom i odgovorom

  korisniki program Serverski program

  Zahtjev

  Odgovor

  Klijent kontrolira I/O

  i obradu

  odgovora

  Obavlja obradu

  baze podataka

  i ostalo zahtjevno

  procesiranje

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  19/54

  Arhitektura informacijskog

  sustava

  Skrivanje informacija

  Hijerarhija

  Nivoi apstrakcije

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  20/54

  20

  Web aplikacija (E-Mail)

  E-Mail Server

  korisniki PC

  Web browser Serverski program

  HTTP zahtjev

  HTTP odgovor

  Danas svi PC-i

  imaju instaliran browser

  Nema potrebe za dodatnom instalacijom

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  21/54

  21

  HTML i HTTP

  HTTP odgovor

  HTTP zahtjev

  HTML dokumentkorisniki PCWebserver

  Browser

  Webserver

  aplikacija

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  22/54

  Arhitektura sa ravnopravnim

  ueemPrednosti:

  Moemo kombinirati razliite tipoveservera i klijenata

  Razliite softvere moemo povezatimiddleware aplikacijama

  Vea otpornost na kvarove sve jedistribuiranopa jedan element sustavamoe preuzeti ulogu drugog

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  23/54

  Arhitektura sa ravnopravnim

  ueemNedostaci:

  Kompleksnostdio funkcionalnost je kodklijenta, a dio na serveru

  Sloenije izmjene (upgrade)trebaprovoditi promjene na klijentu i serveru

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  24/54

  Vie-slojna klijent-serverarhitektura

  Funcionalnosti sustava su podijeljene navie slojeva

  Svaki sloj preuzima drugi dio sustava

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  25/54

  Vie-slojna klijent-serverarhitektura

  Prednosti: Vea skalabilnost

  Distribuirana obrada

  Nedostaci: Vee optereenje mree

  Kompliciran razvoj

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  26/54

  26

  Elektronika trgovina

  Customer

  PC

  Browser Webserver

  aplikacija

  E-Commerce

  Server

  Vanjska

  Banka

  Interna

  baza podataka

  T l j t kt l

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  27/54

  Troslojna struktura poslovnog

  informacijskog sustava

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  28/54

  Vieslojne arhitektureetveroslojna arhitektura za mobilneinformacijske sustave

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  29/54

  Vieslojne arhitektureSAP R/3 arhitektura

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  30/54

  30

  Aplikacijski server

  korisniki PCsa browserom

  1.

  zahtjev

  Web-

  server Aplikacijski

  Server

  Mainframe

  Server

  baze podataka

  Server

  vanjskog partnera

  2.

  podaci

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  31/54

  31

  Aplikacijski server

  korisniki PCsa browserom

  Web-

  server Aplikacijski

  Server

  3.

  Mainframe

  obrada zahtjeva

  i odgovor

  Mainframe

  Server

  baze podataka

  Server vanjskog

  partnera

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  32/54

  32

  Aplikacijski server

  korisniki PCsa browserom

  Web-

  server Aplikacijski

  Server

  Mainframe4.

  DB Server

  zahtjev i

  odgovor

  Server

  baze podataka

  Server

  vanjskog partnera

  5. vanjski zahtjev/

  odgovor

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  33/54

  33

  Tradicionalna klijent/server aplikacija

  korisniki PC korisniki PC korisniki PC korisniki PCkorisniki PC

  Server obavlja veinu obrade

  Nedostaci:

  Optereenje mree kod servera

  Neiskoritenost korisnikih PC-aCentralizirana kontrola

  Prednost:

  Centralizirana kontrola

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  34/54

  34

  Promjene u arhitekturi aplikacija

  Pokree ih poveanje obradne snagekorisnikih raunala

  Terminal-Host: korisniki PC-i nisu imalimogunost obrade

  korisniki/Server: korisniki PC-i obavljajudio posla

  P2P: korisnika raunala imaju dovoljnosnage da obave veinu posla

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  35/54

  35

  Peer-to-Peer (P2P) aplikacija

  korisniki PC korisniki PC

  zahtjev

  odgovor

  Prednosti:

  Sloboda korisnika

  Nema zaguenja mree kod serveraBolje se koriste korisniki kapaciteti

  Problemi:

  Povremeno prisustvo korisnika

  Privremene korisnike IP adreseSigurnost (nema nadzora)

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  36/54

  36

  P2P aplikacije

  Direktni servis iako neki P2P sistemi

  koriste i servere za neke funkcije

  Peer Peer

  Peer

  Peer

  Peer

  Peer

  S i i t d A hit t

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  37/54

  Service-oriented Architecture

  (SOA)

  Sustav prua krajnjem korisniku uslugu(servis)

  Usluga se moe pruati sa bilo kojeg

  mjesta (ili sa vie mjesta)

  Ovakva arhitektura je neovisna o

  specifinoj softverskoj tehnologiji

  Web services (web usluge)

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  38/54

  Standardi

  Temelj interoperabilnostiprocesne,semantike i podatkovne

  Kljuni za povezivanje razliitihsubjekata

  Kako povezati model poslovnetehnologije s informacijskim

  sustavom?

  S

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  39/54

  Web Services standardi za

  SOA

  W b S i d di

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  40/54

  Web Services standardi za

  SOA

  P kti kti ih b

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  41/54

  41

  Perspektiva aktivnih web

  servisaPrednosti

  Nude mogunost standardizacije komunikacijemeu objektima na Internetu

  Mogu pojednostaviti distribuiranu obradu

  Nedostaci

  Generiraju velik promet

  Nerazraeni standardiSigurnost na poetku razvoja

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  42/54

  Dijagrami razmjetaja (Deploymentdiagram)

  Dijagrami razmjetaja prikazuju fizikustrukturu informacijskog sustava

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  43/54

  Elementi dijagrama razmjetaja

  vor hardverski ilisoftverski element koji

  moe sadravati

  komponente (raunalo,OS..)

  Server

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  44/54

  Elementi dijagrama razmjetaja

  Instanca vora konkretni vor u fizikomsustavu (npr. tono

  odreeno raunalo) Server

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  45/54

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  46/54

  Elementi dijagrama razmjetaja

  vorovi mogu sadravatikomponente ili

  podvorove

  Komponente su elementi

  koji su rezultat softverskog

  razvoja (izvrne datoteke,dokumenti, prototipovi...)

  Server

  program.exe

  App server

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  47/54

  Elementi dijagrama razmjetaja

  vorove koji komuniciraju povezujemopunom crtom

  Iznad veze moemo umetnuti njen upis(npr. protokol kojim komuniciraju)-npr.

  TCP/IP, HTTP

  Server

  Program.exe

  Server

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  48/54

  Elementi dijagrama razmjetaja

  Komponente se moguprikazivati i ovako:

  Prikaite u dijagramurazmjetaja mreniposluitelj s komponentomza slanje elektronike pote

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  49/54

  Elementi dijagrama razmjetaja

  UML-dijagrame mogue je proiriti koritenjemstereotipova. Stereotipi su dodatne oznake koji sestavljaju unutar znakova >

  To svojstvo moe se iskoristiti za oznaavanjenamjene vorova. Standardni stereotipovi vorovasu:

  1. processor - obrauje podatke2. device - ne obrauje podatkeTakoer, u dijagramima razmjetaja umjesto

  standardnog simbola vora dozvoljeno je koristitirazliite slike ili ikone karakteristine za vorodreene namjene.

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  50/54

  Primjer dijagrama

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  51/54

  Primjer dijagrama

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  52/54

  Primjer dijagramaNeki sustav sastoji se od nekoliko vorova: kiosk-aplikacija, konzola, posluitelj,posluitelj za sigurnosno spremanje podataka (engl. NAS storage) i RAID-poljetvrdih diskova. Kiosk je beino povezan s posluiteljem putem WLAN-a, akonzola je povezana pomou 1 GB Etherneta. Posluiteljpohranjuje podatke u polje vrstih diskova pomou NAS posluitelja.

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  53/54

  Primjer dijagramaSvaki vor se moe detaljno opisati tako da se simbol vora podijeli u tri dijela. Unajgornjem dijelu pie se ime vora, u srednjem njegova svojstva, a u najniemnjegovi elementi.

 • 8/10/2019 Poslovni Informacijski Sustavi 1

  54/54

  Aktivnost

  Nacrtaj dijagram fizikog rasporeivanja za slijedei opissustava:

  Korisnik moe pregledavati dokumente koristei aplikaciju

  preglednik na svom raunalu. Aplikacija komunicira saposluiteljskom aplikacijom na glavnom serveru, koja naosnovu podataka koje primi od korisnika alje upit bazipodataka koja se nalazi na drugom serveru. Baza podatakavraa posluiteljskoj aplikaciji podatak o tome gdje se

  nalazi traeni dokument. Nakon toga posluiteljskaaplikacija dohvaa dokument sa mrenog storage ureaja ialje ga korisnikoj aplikaciji.