13
28/04/2015 1 MIS: Informacijski sustavi INFORMACIJSKI SUSTAVI MARKETING-INFORMACIJSKI SUSTAV Prof.dr.sc. D. Ružić | doc.dr.sc. A. Biloš | doc.dr.sc. D. Turkalj | Ivan Kelić, univ.spec.oec. Katedra za marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 3 Vrijednost informacija je izravno povezana s načinom na koji pomaže donositeljima odluka u postizanju ciljeva organizacije * Polazišna osnova (1)

MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

1

MIS: Informacijski sustavi

INFORMACIJSKI SUSTAVI MARKETING-INFORMACIJSKI SUSTAV

Prof.dr.sc. D. Ružić | doc.dr.sc. A. Biloš | doc.dr.sc. D. Turkalj | Ivan Kelić, univ.spec.oec.

Katedra za marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 3

Vrijednost informacija je izravno povezana s načinom na koji pomaže donositeljima odluka u postizanju ciljeva organizacije

*

Polazišna osnova (1)

Page 2: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

2

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 4

Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa

*

Polazišna osnova (2)

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 5

Korisnici sustava, menadžeri i eksperti informacijskih sustava trebaju zajedno graditi uspješan informacijski sustav

*

Polazišna osnova (3)

Što je informacijski sustav (IS) Integrirani sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva,

obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju tako da budu dostupne i upotrebljive svima kojima su potrebne

Primjerice

– bankomat, rezervacijski sustav zrakoplovne kompanije, sustav upravljanja poslovnim funkcijama

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 6

Page 3: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

3

Podaci vs. informacije vs. znanje

Po

dac

i

Činjenice

Prepoznatljivi znakovi na određenom mediju

Info

rmac

ije

Skup organiziranih podataka čija vrijednost nadilazi vrijednost zasebnih podataka

Otklanjaju neizvjesnost

Podloga za odlučivanje

Zn

anje

Razumijevanje skupa informacija na način da se mogu koristiti kao potpora specifičnom zadatku ili donošenju odluka

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 7

Tipovi podataka

Tip podatka Reprezentira se

Alfanumerički podatak Brojevi, slova i drugi znakovi

Slikovni podatak Grafički zapisi, slike

Audio (zvučni) podatak Ton, zvuk, buka

Video podatak Pokretne slike, animacija

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 8

Proces transformacije u informacije

Podaci Transformacijski

proces

• Selekcija • Organizacija • Manipulacija

Informacije

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 9

Page 4: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

4

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 10

…to manipulate?

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 11

Korisne informacije Karakteristike korisnih (iskoristivih) informacija:

– Točnost

– Cjelovitost

– Ekonomičnost

– Fleksibilnost

– Pouzdanost

– Relevantnost

– Jednostavnost

– Pravovremenost

– Mogućnost provjere

– Pristupačnost

– Sigurnost

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 12

Page 5: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

5

Vrijednost informacija Vrijednost informacija je izravno povezana sa

načinom na koji pomaže donositeljima odluka u postizanju ciljeva (ili pridonošenju ciljevima) organizacije

Primjerice

– Vrijeme potrebno za donošenje odluke

– Povećana dobit (profit) tvrtke

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 13

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 14

Smart contact lenses

Podaci i informacije u poslovnim sustavima

Podaci – registrirane činjenice koje se odnose na pojedine

aspekte funkcioniranja proučavanog sustava

Informacije – obrađeni podaci koji su organizirani tako da imaju

određeno značenje i vrijednost za primatelje

Marketinške informacije – obrađeni podaci koji se odnose na određene aspekte

marketinškog sustava i/ili njegovog okruženja i koji smanjuju neizvjesnost pri donošenju marketinških odluka

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 15

Page 6: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

6

Sustav Skup međusobno povezanih elemenata koji

zajednički funkcioniraju kako bi se postizali ciljevi

Sastavnice sustava

– Input

– Obrada (procesiranje, transformacija)

– Output

– Povratna veza (feedback)

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 16

Sastavnice sustava (1)

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 17

Sastavnice sustava (2) Input

– aktivnost prikupljanja i obuhvaćanja neobrađenih podataka

Obrada – prerada ili transformiranje podataka u korisne outpute

Output – kreiranje korisnih informacija, najčešće u obliku

dokumenata ili izvješća

Povratna veza – output koji se koristi za promjene aktivnosti inputa ili

obrade

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 18

Page 7: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

7

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 19

Vrijeme za pauzu?

Uspješnost sustava Efikasnost

– mjera stvorenog i utrošenog

Efektivnost

– razina na kojoj sustav ispunjava svoje ciljeve

Standard performanse sustava

– specifični ciljevi sustava

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 20

Klasifikacije sustava JEDNOSTAVNI SLOŽENI

Ima nekoliko elemenata i odnosi među njima su jednostavno uređeni i jasni

Ima više elemenata koji su kompleksno povezani

OTVORENI ZATVORENI

U interakciji sa okruženjem Bez interakcije

STABILNI DINAMIČNI

Vrlo se malo mijenja kroz vrijeme Konstantne i značajne promjene kroz vrijeme

PROMJENJIVI NEPROMJENJIVI

Mijenjaju se u odnosu na promjene u okolini Ne mijenjaju se sa okolinom

TRAJNI PRIVREMENI

Egzistiraju relativno dugi vremenski period Egzistiraju kraći vremenski period

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 21

Page 8: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

8

IS potpomognut računalom (1)

IS može biti

– Manualni

– Automatizirani, računalni (računalno potpomognut)

Informacijski sustav potpomognut računalom

– Pojedinačni sustav hardvera, softvera, baza podataka, telekomunikacija, ljudi i procedura kreiran za prikupljanje, pohranjivanje i obrađivanje podataka u informacije

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 22

IS potpomognut računalom (2)

IS

Komunikcija

Softver

Ljudi

Procedure

Hardver

Baze podataka

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 23

Poslovni informacijski sustav Najčešće korišteni oblici informacijskih sustava u

poslovnim organizacijama

– Elektroničko i mobilno poslovanje

– Transakcijski sustavi

– Upravljački informacijski sustavi • Management IS vs. Marketing IS

– Sustavi za podršku odlučivanju

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 24

Page 9: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

9

Kriteriji klasifikacije poslovnih sustava (1)

Poslovni informacijski sustav može se klasificirati prema tri kriterija:

– potpora poslovnim funkcijama (horizontalna sistematizacija)

– potpora upravljačkim razinama (vertikalna sistematizacija)

– potpora poslovima i aktivnostima između organizacija, međuorganizacijskim procesima (prostorna sistematizacija)

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 25

Integracija znanja • Sve znanje treba biti na

jednom mjestu i dostupno u jednom pogledu

• Dinamička prilagodljivost

• Integracija svih elemenata poslovanja

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 26

Business Intelligence

U domaćoj literaturi se rabe različiti termini

• Poslovna inteligencija

• Poslovno istraživanje

• Upravljanje poslovnim informacijama

• Poslovno izvještavanje

• Poslovno obavješćivanje

Sastavni dio suvremenih DBMS

27 MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku

Page 10: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

10

Data Warehousing

• Kopije transkacijskih podataka

• Olakšava pretraživanje I analiziranje

• Posebna programska podrška

28 MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku

Data Mining

• Automatizirani procesi u kojima se istražuju trendovi i međuovisnosti podataka

• Olakšava provođenje “što – ako” analiza

• Složeni i (počesto) skupi programski paketi

29 MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku

Kako to stvarno izgleda...

Naslijeđeni dijelovi IS-a

Priručne aplikacije, uredsko poslovanje

Data Warehouse

Enterprise Resource Planning (ERP)

Baze podataka

Data mining

Vanjski izvori podataka

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 30

Internet

Page 11: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

11

... a kako bi trebalo izgledati!

Naslijeđeni dijelovi IS-a

Priručne aplikacije

Data Warehouse

ERP Internet

Baze podataka

Data mining

Vanjski izvori podataka

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 31

Razvijanje sustava Razvijanje sustava obuhvaća aktivnost kreiranja

novih ili modifikacije postojećih sustava

Razvijanje sustava se može obavljati

– Vlastitim radom (unutar organizacije)

– Radom specijalziranih poslovnih subjekata

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 32

Faze razvoja IS-a Planiranje

•Razumijevanje problema

Analiza poslovnog sustava

•Razumijevanje rješenja

Oblikovanje / izrada

•Odabir i planiranje najboljeg rješenja

Uvođenje u rad

•Implementacija rješenja

Održavanje i analiza

•Evaluacija rješenja

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 33

Page 12: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

12

IS u poslovnim funkcijama Financije i računovodstvo

Marketing

Prodaja

Proizvodnja

Upravljanje kadrovima

Pravni informacijski sustavi

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 34

IS u gospodarskim granama Zrakoplovna industrija

Investicijske tvrtke

Banke i osiguravajuća društva

Putnička industrija i turizam

Izdavačke kuće

Zdravstvene ustanove

Uslužni sektor

Opskrba energijom i komunalna poduzeća

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 35

Zadatak 1 Identifikacija informacijskog sustava

Detalji na stranicama kolegija

– Online obrazac

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 36

Page 13: MIS: Informacijski sustavi - EFOS · Računalna tehnologija i informacijski sustavi kontinuirano omogućuju poslovnim subjektima poboljšavanje poslovnih procesa * Polazišna osnova

28/04/2015

13

Korištena literatura i korisne poveznice Stair, R., Reynolds, G.: Principles of Information Systems, Eighth Edition, Course Technology

Press, Boston, 2007. Javorović, B., Bilandžić, M.: Poslovne informacije i business inteligence, Golden marketing,

Zagreb, 2007. Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D.: E-marketing, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski

fakultet u Osijeku, Osijek, 2014. Kotler, P.: Upravljanje marketingom, deveto izdanje, Mate, 2001. http://www.ifip.or.at/ http://www.hic.hr/ http://en.wikipedia.org/wiki/Information http://plato.stanford.edu/entries/information-semantic/ http://home.aisnet.org/associations/7499/files/Index_Markup.cfm http://www.pearsonhighered.com/kroenke/ http://gizmodo.com/5977989/internet-explorer-vs-murder-rate-will-be-your-favorite-chart-

today http://techcrunch.com/2014/01/16/google-shows-off-smart-contact-lens-that-lets-diabetics-

measure-their-glucose-levels/ http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-licenses-smart-contact-

lens-technology-to-help-diabetics-and-glasses-wearers-9607368.html

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 37

Hvala na pažnji

MIS 2014/2015, Ekonomski fakultet u Osijeku 38