Maligna Oboljenja i Faktori -Noviokoline I

 • View
  23

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maligna oboljenja

Transcript

 • 20.10.2007ivan@zzv-ce.si*/14MALIGNA OBOLJENJA I FAKTORI OKOLINEProf.dr.Ivan Eren, Medicinski fakultet Ljubljana

 • *Razvoj malignih oboljenja: unutranji i vanjski faktorivrijemehormoniprehranaalkoholprehranapuenjekancerogene tvarivirusi, bakterijealkoholprehranapuenjekancerogene tvarivirusi, bakterijeslab imunoloki sistemstaranjestaranjestaranjePrekomjerna telesna masa

 • *FAKTORI ZA RAZVOJ MALIGNIH OBOLJENJAGenetski faktori15%Faktori okoline85%Puenje29-31%Prehrana20-50%Mikroorganizmi10-20%Jonizirajue zraenje i UV5-7%Radno mjesto2-4%Kontaminanti iz okoline1-5% Vir: Doll Richard (Podatki iz VB) Recent Results in cancer Research 1998; 154:3-21.

 • *FAKTORI RIZIKA U OKOLINI I IZLOENOSTFaktori, gdje osoba ima vlastiti uticaj na izloenost

  DOBROVOLJNO RIZIKOVANJEPrag prihvatanja rizika je veoma visok

  PuenjeTjelesna aktivnostAlkoholIzloenost suncuPrehranaPolne navike

 • *FAKTORI RIZIKA U OKOLINI I IZLOENOSTFaktori, gdje osoba nema znaajnog uticaja na izloenostPasivno puenjeHemijski in fizikalni kancerogeni u zraku, vodi i hraniJonizirajue zraenje (radon)Meki mikroorganizmi

  NEDOBROVOLJNI RIZIKPrag prihvatanja rizika je vrlo NIZAK

 • *NEDOBROVOLJNI RIZIK

  Posebnosti nedobrovoljne izloenostiBroj razliitih tetnih faktora je uglavnom velikPrimljena doza nije poznataUglavnom nismo svjesni izloenosti tetnim faktorima Na ljude djeluje istovremno puno razliitih tetnih faktoraMehanizam tetnog djelovanja poznat je samo za rjetke faktore

  Procjena upliva na zdravlje je kompleksna + nesigurna

 • *KANCEROGENI FAKTORI U OKOLINIPodjela sa vidika izvora izloenostizrakvodahranaUnos u tijelopreko pluaprobavnog sistemakoe

 • *KANCEROGENI FAKTORI U OKOLINIPodjela na osnovu karakteristika faktora

  fizikalnihemijski bioloki

 • *FIZIKALNI KANCEROGENI

  UV zraenjejonizirajue zraenje (Radon; rentgenski, gama zraci) azbestnejonizirajue zraenje (elektromagnetski valovi -??)

 • *HEMIJSKI KANCEROGENI

  Organohlorni spojevi (DDT,PCB) dioksini, furani, vinil-klorid, benzidinin, organska rastvarai, trihalometanipoliciklini aromatski ugljikovodiki (PAH)metali (kadmij, olovo, hrom, berilij, nikelj, arzen)hormoni (sintetiki enski polni hormoni)

 • *BIOLOKI KANCEROGENI

  virusi (Hepatitis B,C; HPV, Epstein-Barr, Herpesvirus 8)bakterije (Helicobacter pylori) gljive (aflatoksin)

 • *PREVENTIVASmanjenje izloenosti kancerogenim faktorimaELIMINACIJA TETNOG FAKTORAazbesttobani dim u javnim prostorijamaZATITA LJUDIvakcinacijazatita od UV zraenjamjere za zatitu od Radona+

 • *IZUAVANJE KANCEROGENOG DJELOVANJA

  Epidemioloka istraivanja (sluajna ili profesionalna izloenost ljudi)Eksperimentalna istraivanja na ivotinjamaLaboratorijska istraivanja sa elinim kulturamaIznimno zahtjevna istraivanja i visoka stopa nesigurnosti rezultata

 • *UZROCI NESIGURNOSTI ISTARIVANJA

  Stalno nove tvari sa kojima ljudi dolaze u kontaktZa veinu tih tvari nije poznato dejstvo na ovjekaPodaci o koncentracijama tih tvari su rijetki!!Nema podataka o sinergstinom djelovanju razliitih kombinacijaNema podataka o izloenosti i primljeni dozi

 • Humani biomonitoring

 • BIOMONITORING ?

 • Humani biomonitoringDefinicija:

  metod za procjenu izloenosti ljudi hemijskim tvarima u okolini mjerenjem ovih hemikalija ili njihovih metabolita u tkivima ili tjelesnim tekuinama ili izluevinama

 • IzvorOkolinaPut/TransportIzloenost.ljudiDozaRanibiolokiuinkiPromjenastruktura/funkcijaBolestPATOGENEZA BOLESTI KOJE SU POSLJEDICA IZLOENOSTI HEMIKALIJAMABiomonitoring(biomarkerji izloenosti)

 • PODACI HUMANOG BIOMONITORINGA I NJIHOVA UPOTREBADefinicija izloenosti stanovnitvaIdentifikacija ugroenih grupa stanovnitvaIdentifikacija izloenosti koje predstavljaju rizik za zdravljeProcjena trendova izloenosti kroz vrijemeEvaluacija uinkovitosti mjera za smanjivanje izloenostiOtkrivanje izloenosti novim supstancamaDefinicija prioriteta

 • Ogranienja humanog biomonitoringaInvazivni postupci teko se prikupljaju uzorciRezultate je teko interpretirati i objasniti ukljuenim u istraivanje zato to:toksini nivo za brojne supstance nije poznatnedostatak podataka koji se odnose na pozadinunedostatak informacija o djelovanju tvari sa niskim koncentracijamaRezultati nude samo informaciju o unosu iz svih izvoraIstraivanja su skupa

 • INTERES ZA HUMANI BIOMONITORING JE U PORASTUPoboljane metode omoguavaju detekciju vrlo niskih koncentracijaU veini sluajeva su podaci dostupni samo za male grupe stanovnitva, koje nisu reprezentativne za cijelo podrujeVelik interes medija i stanovnitva

 • PRIMJER PRAENJA UNOSA TETNIH TVARI (HUMANI BIOMONITORING)

 • UTICAJ ZAGAENE OKOLINE NA ZDRAVLJE STANOVNITVA MEIKE DOLINE

  Komparativno izuavanje zagaenja okoline u gornjoj Meikoj dolini u godinama 1989 i 2001

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECE

  SVRHA ISTRAIVANJAUstanoviti, da li su uvedene mjere u periodu devetesetih uspjeno smanjile zagaenje olovomProcjena izloenosti stanovnitva olovuANALIZA OLOVA U KRVI DJECE

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECECILJEVI

  Procjena optereenosti djece iz doline rijeke Mea olovom

  Ustanoviti, da li postoje razlike u nivou olova u krvi u odnosu na podruje gde ive

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECEISPITANICI I METOD RADAIspitanici u odnosu na mjesto boravakaGRUPA IZLOENIHOsobe koje ive u rni i Meici i okolnim naseljima (u blizini topionice olova) GORNJA MEIKA DOLINA

  GRUPA NEIZLOENIHOsobe koje ive u udaljenijim optinama (Prevalje i Ravne na Korokem - DONJA MEIKA DOLINA

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECEIspitanici starostVEI UNOS OLOVA, VEA OSJETLJIVOSTDjeca od 3 godine ispitani su bili prilikom sistematskog pregleda

  MANJI RIZIK ZA UNOS olovaDjeca od 11 do 12 godina su takoe bili ispitani prilikom sistematskog pregleda

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECE - rezultati

  DJECA od 3-godine :47 djece je bilo ukljuenih u istraivanje20 (42,5%) iz gornje Meike doline

  DJECA od 11-12 godina:71 dijete je bilo ukljueno u istraivanje54 (76%) iz donje Meike doline

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECE- rezultati

  Trogodinja djeca iz gornje Meike dolineTrogodinja djeca iz donje Meike dolineN2027VRIJEDNOST MEDIJANE130 g/l krvi50 g/l krviPROSJENA KONCENTRACIJA146,3 g/l krvi60,5 g/l krvi

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECE- rezultati

  11-12 godinja djeca iz gornje Meike doline11-12 godinja djeca iz donje Meike dolineN5417VRIJEDNOST MEDIJANE50 g/l krvi30 g/l krviPROSJENA KONCENTRACIJA53,3 g/l krvi32,9 g/l krvi

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECE- rezultatiOlovo u krvi djece od 3 godina iz gornje i donje Meike doline

  Grafikon1

  1540

  2545

  2570

  3080

  3085

  3590

  3590

  45100

  45125

  45130

  50130

  50180

  50180

  50180

  50190

  55200

  55210

  55250

  60250

  80300

  9021

  9022

  10023

  10024

  11025

  12026

  14527

  Sp.meika dolina

  Zg.Meika dolina

  djeca

  kncentracija Pb u krvi (g/l)

  List1

  zap.tevSp.Meika dolinazap.tevZg.Meika dolina

  114515028148401

  22525029158451

  32625030154701

  41593003132801

  52930032151851

  61613503333901

  714735034164901

  834503511001

  9445036301251

  1023450371551301

  1137500381461301

  12153500391601801

  1315050040281801

  1415750041101801

  152500421631901

  1631550431562001

  1727550441522101

  181625504552501

  19366004682501

  20388004763001

  21149900

  227900

  23241000

  24341000

  2591100

  26351200

  27111450

  pod 5010237.010

  50-9912544.425

  100-1495418.520

  150 in ve-9-45

  lasje-zbirnik in grafi

  ?

  Sp.meika dolinaZg.Meika dolina

  11540

  22545

  32570

  43080

  53085

  63590

  73590

  845100

  945125

  1045130

  1150130

  1250180

  1350180

  1450180

  1550190

  1655200

  1755210

  1855250

  1960250

  2080300

  2190

  2290

  23100

  24100

  25110

  26120

  27145

  Sp.meika dolinaZg.Meika dolinaSp.meika dolinaZg.Meika dolina

  pod 501023710

  50-991254425

  100-149541920

  150 in ve-9-45

  lasje-zbirnik in grafi

  Sp.meika dolina

  Zg.Meika dolina

  otroci

  vsebnost Pb v krvi (g/l)

  Sp.meika dolina

  Zg.Meika dolina

  Kategorija (gPb/l krvi)

  % otrok v kategoriji

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECE- rezultatiVjerovatnoa da e u krvi imati vie od 100 g/l je kod mlae djece 13,5 puta (95% C.I. 4,3- 41,6) vea nego kod starije djece.

  To je posljedica:vee izloenosi i veem unosu vee apsorpcije u probavnom traktu (oko 5 puta)

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECE- rezultatiVjerovatnoa da e u krvi imati vie od 100 g/l je 5,8 puta (95% C.I. 2,1- 16.1) vea kod djece koja ive u gornjoj Meiki dolini nego kod djece iz donje Meike doline.

  Izloenost olovu iz svih izvora u gornjoj Meikoj dolini je jo uvijek jako visoka, to znai, da je potrebno uvesti dodatne mjere za smanjivanje unosa Pb.

 • ANALIZA OLOVA U KRVI DJECE- rezultatiVjerovatnoa da e u krvi imati vie od 100 g/l je 5,8 puta (95% C.I. 2,1- 16.1) vea kod djece koja ive u gornjoj Meiki dolini nego kod djece iz donje Meike doline.

  Izloenost olovu iz svih izvora u gornjoj Meikoj dolini je jo uvijek jako visoka, to znai, da je potrebno uvesti dodatne mjere za smanjivanje unosa Pb.

  **Razvoj raka ni posledica nekega zunanjega dejavnika temve je povezan s kompleksnimi spremembami, ki nastanejo v telesu, pri katerih pa sodelujejo zunanji dejavniki. Ljudje ne ivimo v okolju, kjer ne bi bilo