Click here to load reader

Oboljenja respiratornog sistema

 • View
  69

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uvod u oboljenja respiratornog sistema - 3 razred srednje medicinske skole

Text of Oboljenja respiratornog sistema

 • SREDNJA MEDICINSKA KOLA

  KOTOR

  Dr Boris Maslovski 08. sept 2015.OBOLJENJA RESPIRATORNOG SISTEMA

 • UVOD respiratorna oboljenja veoma estaDisajni putevi i plua direktno izloeni spoljanjoj sredini putem vazduhatetni inioci: virusi, bakterije, gljivice, paraziti Fizike nokse: praina, Hemijske nokse: sumpor dioksid, smog, izduvni gasovi u saobraaju, industriji i sl.DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ORGANA ZA DISANJE

  PLUA I DISAJNI PUTEVI (GORNJI I DONJI)GORNJI DISAJNI PUTEVI: nosna duplja (cavum nasi),drijelo (pharynx farinks), pomona usna duplja (cavum oris). DONJI DISAJNI PUTEVI: grkljan (larynx larinks), dunik (trahea traheja), dunice (bronchii) sa svojim granamaDEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • NOSNA DUPLJA poetni dio disajnih puteva, pridodati paranazalni sinusi i ulo mirisaUloga: isti vazduh od krupnih estica, grije vazduh koji se udie i vlai gaGRKLJAN LARINKS : disajni put gdje su smjetene glasne iceDUNIK TRAHEJA : hrskaviavo-opnasta cijev koja se nastavlja na grkljan i sputa se niz vrat, ulazi u grudnu duplju i grana se na dvije dunice - bronha (lijevu i desnu). Dunice ulaze svaka u svoj dio plua kroz hiluse na plua. Desna dunica je strmija i neto ira.DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • PLUA (pulmo) glavni dio sistema za disanjedva pluna krila (pulmo dexter et sinister)Svako pluno krilo obavijeno je seroznom opnom plunom maramicom (pleura).SASTAV I GRADJA PLUA PARENHIM, VEZIVNA STROMA, KRVNI SUDOVI I NERVIGLAVNI BRONH se grana na bronhijalno stablo, od kog kreu grane za renjeve (lobuse) i renjie (lobuluse). DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • PLUNI RENJI (LOBULUS) je osnovna jedinica grae parenhima. DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • VEZIVNA STROMA obmotava lobuluse i sastoji se od vezivnog tkiva u kome se nalazi veliki broj elastinih vlakanaKRVNI SUDOVI - podjela na funkcionanlne i nutritivneFunkcionalni : a. pulmonalis i 2 v. pulmonalisNutritivni: dvije arterije i svije vene za bronhijalno stablo i vezivnu stromuKroz hilus: ulaze grane n. vagusa i simpaticke grane DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • Kinetika pluca: prilikom disanja pluno krilo elastino slijedi pokrete grudnog koa Najmanja funkcionalna jedinica plua je ACINUS. Daljim granjanjem acinusa nastaju alveolarni duktusi i alveolarni sakulusi. Alveola ima oko 300 miliona.Funkcija plua razmjena gasova + regulacija pH krvi, tjelesne temperature i tjelesnih tenostiPluna maramica (pleura) parijetalni i visceralni dioDEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • PLUNA FUNKCIJA zasienje krvi kiseonikom i eliminacija CO2 iz krviTRI DIJELA :PLUNA VENTILACIJAPLUNA RESPIRACIJAPLUNI KRVOTOK

  DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • PLUNA VENITLACIJA razmjena gasova izmeu spoljanje sredine i alveola INSPIRIJUM

  PLUNA RESPIRACIJA razmjena gasova izmeu alveola i krvi (alveolarnih kapilara)

  PLUNI KRVOTOK dopremanje krvi u alveolarnu kapilarnu mreu i njeno otpremanje u veliki krvotokDEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • ISPITIVANJE PLUNE FUNKCIJE SPIROMETRIJA mjerimo: 1) VITALNI KAPACITET (VC), maksimalni inspirijum pa max. ekspirijum 2) FORSIRANI EKSPIRIJUMSKI VOLUMEN (FEV) U PRVOJ SEKUNDI, 3) i odnos FEV i VCDEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • SIMPTOMI RESP. BOLESTI KAALJ - SUV (oboljenja gornjih dis. puteva, pleure)PRODUKTIVAN (hronini bronhitis, bronhiektazije)U NAPADIMA (astma)PROMUKAO (laringitis)ISKALJAVANJE (SPUTUMA) oskudno ili obilnoSputum moe biti bistar, mutan i gnojav, ili krvavDEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • HEMOPTOJA iskaljavanje svjee krvi (kod TBC, CA, hron. bronhitis, bronhiektazije, apces plua, infarkt plua)HEMOPTIZIJE manja koliina krvi u ispljuvku kao crvene niti ili takiceDISPNEJA disanje s naporom, bolesnik se pomae pomonom disajnom muskulaturomSVIRANJE U GRUDIMA VIZING (kod ekspirijuma) i STRIDOR (kod inspirijuma)DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • BOL U GRUDIMA oboljenja parietalne pleure (bol kao ubod noem), bol iza grudne kosti kod oboljenja trahejevisceralna pleura nema nervna vlakna i ne boliDIF. DG? DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • DIJAGNOSTIKI POSTUPCI:ANAMNEZA I PREGLEDLABORATORIJSKE ANALIZE: SE, KKS, URIN, FIBRINOGEN;PREGLED SPUTUMA: pod mikroskopom (citoloki) i bakteriolokiRadioloke metode: RTG , CT, MRI i scintigrafijaPUNKCIJA SPIROMETRIJAALERGOLOKA I IMUNOLOKA TESTIRANJABRONHOSKOPIJA i BRONHOGRAFIJA

  DEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

 • KRAJ PREDAVANJADEFINICIJA - ETIOLOGIJA - EPIDEMIOLOGIJA - PATOLOGIJA / PATOFIZIOLOGIJA - - KLINIKA SLIKA - DIJAGNOSTIKA - DIF.DG. - TERAPIJA PREVENCIJA

  ****************