of 32 /32
Multifaktorijalna oboljenja

Multifaktorijalna oboljenja

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Multifaktorijalna oboljenja

Page 1: Multifaktorijalna oboljenja

Multifaktorijalna oboljenja

Page 2: Multifaktorijalna oboljenja

Pojam multifaktorsko nasleđivanje primenjuje se na česte kongenitalne deformacije i stečena poremećaje koji se ne nasleđuju po Mendelovim zakonima.

ŠTA znači?

U razvoju bolesti učestvuje više gena u interakciji sa stečenim faktorima!

Page 3: Multifaktorijalna oboljenja

POLIGENO NASLEĐIVANJE

Veliki broj osobina se daleko složenije nasleđuju nego one koje je opisao Mendel. Takve osobine su pod uticajem velikog broja gena i sredinski činioci na njih deluju i mogu da ih menjaju i definisane su kao kvantitativne osobine (poligene osobine). Geni koji kontrolišu te osobine nazivaju se poligeni. Oni se takođe razdvajaju i slobodno kombinuju po Mandelovim pravilima (zakonima), ali ih je teško pratiti kroz generacije jer se istovremeno razdvaja i kombinuje veliki broj alela i još sredina na njih deluje i menja ih. Zato kažemo da se kvantitativne osobine ne nasleđuju po Mendelovim pravilima.

Page 4: Multifaktorijalna oboljenja

Poligeno se nasleđuju sledeće osobine čoveka: - visina tela - masa tela - boja kože, kose i očiju - inteligencija - broj linija na šakama i stopalima - razni obimi (grudnog koša, glave itd.) - razne dužinske i širinske mere (dužina nogu, širina ramena itd.)

Page 5: Multifaktorijalna oboljenja

Podudarnost ukupnog broja linija na vrhovima prstiju medju srodnicima i nesrodnicima

odnos podudarnost

jednojajni blizanci

dvojajni blizanci

braća / sestre

roditelji deca

supružnici

0.95

0.49

0.50

0.48

0.05

Page 6: Multifaktorijalna oboljenja
Page 7: Multifaktorijalna oboljenja
Page 8: Multifaktorijalna oboljenja
Page 9: Multifaktorijalna oboljenja

IQ

koeficijent inteligencije

Page 10: Multifaktorijalna oboljenja

POLIGENO NASLEĐIVANJE

Poligensko nasleđivanje znači nasleđivanje i ekspresiju fenotipa koji je određen mnogim genima na različitim lokusima , gde svaki gen ispoljava mali aditivni uticaj.

Aditivni efekat se odnosi na ukupni uticaj tih gena, a ni jedan nije ni dominantan ni recesivan u odnosu na drugi.

Page 11: Multifaktorijalna oboljenja

Multifaktorijalna oboljenja

Prema modelu praga/podložnosti, svi faktori koji u tiču na razvoj nekog multifkat. poremećaja, bilo genetski ili sredinski, mogu se smatrati celinom (podložnošću, tj. skolnošću). Pogubna podložnost= kombinacija ’’loših gena’’ i ’’štetne’’ sredine.

Važno je znati da se za određivanje podložnosti uzimaju svi faktori koji uzrokuju određenu bolest.

Page 12: Multifaktorijalna oboljenja

Multifaktorijalna oboljenja

Razvijen je model krive podložnosti ( hipoteza). U ovom modelu podložnost pokazuje normalnu distribuciju , osobe su aficirane ako njihova podložnost prelazi prag krive podložnosti. Rizici ponavljanja ovih poremećaja kod srodinika zavise od prirode bolesti, stepena srodstva, broja aficiranih bliskih rođaka, itd.

Page 13: Multifaktorijalna oboljenja

verovatnoća

PRAG

Page 14: Multifaktorijalna oboljenja

Multifaktorijalna oboljenja

U razvoju bolesti učestvuje više gena u interakciji sa stečenim faktorima

STEČENE BOLESTI: Trombofilije

Astma Dijabetes Epilepsija Glaukom Hipertenzija CVI MS RA

• KONGENITALNE:

• Rascep usne

• Kongenitaln adislokacija kuka

• Defekti neuralne cevi

• Stenoza pilorusa

Page 15: Multifaktorijalna oboljenja

• Čitav niz osobina čoveka se nasleđuje

multifaktorski, što znači da ih određuje više parova

gena u sadejstvu sa činiocima spoljne sredine.

• Ovako se nasleđuju prvenstveno kvantitativne

osobine: visina , težina

• Multifaktorijelna osobina pokazuje fenotipski skalu

vrednosti OD-DO

• Među osobama sa različitim fenotipskim varijantama

uočava se NORMALNA RASPODELA ( najviše je

onih sa tzv.’’normalinim’’fenotipom).

• Ne važe Mendeleva pravila nasleđivanja ( zbog

sadejstva više činilaca)

Page 16: Multifaktorijalna oboljenja

Važi nekoliko opštih principa:

1. Rizik za obolevanje je veći za rođeke obolelog nego za nesrodnike

2. Rizik za ponovnu pojavu bolesti se odeđuje empirijski ( prethodno

iskustvo, statističi određeno, a ne genetički i sredinski faktori)

3. Rizik za obolevanje se povećava: u slučaju više od 1 obolelog člana

porodice, teške forme ili raniji početak bolesti, oboleli je onog pola

kod kog se ređe javlja obolejnje u opštoj populacijii kad postoji

konsangvinitet u porodici

Studije asocijacije

Faktor V Leiden - tromboza vena

CGA ( Arg)CAA ( Glu)

Page 17: Multifaktorijalna oboljenja

Multifaktorijalna oboljenja

Kod multifaktorijelnih bolesti procenjuje se rizik koji određeni genotip nosi za nastanak određene bolesti ( tj. procenjujemo doprinos određenih gena).

PRIMER: tromboza dubokih vena

Page 18: Multifaktorijalna oboljenja

verovatnoća

Prag

normalna populacija

prvostepeni srodnici

rizik za ponovnu pojavu bolesti

Page 19: Multifaktorijalna oboljenja

Rizik za pojavu rascepa usne (nepca) kod srodnika

1: 1000 novorodjenčadi u opštoj populaciji

prvostepeni

srodnici procenat aficiranih srodnika

odnos prema učestalosti u

opštoj populaciji

braća/sestre deca

drugostepeni

tetke i stričevi

trećestepeni prvi rodjaci

4.1 x 40 3.5 x 35

0.7 x 7

0.3 x 3

Page 20: Multifaktorijalna oboljenja
Page 21: Multifaktorijalna oboljenja
Page 22: Multifaktorijalna oboljenja
Page 23: Multifaktorijalna oboljenja
Page 24: Multifaktorijalna oboljenja
Page 25: Multifaktorijalna oboljenja

PRVI STEPEN SRODSTVA - 1/2 ZAJEDNIČKIH GENA

F=1/4

RODITELJ / DETE

BRAĆA / SESTRE

DIZIGOTNI BLIZANCI

Page 26: Multifaktorijalna oboljenja

DRUGI STEPEN SRODSTVA - 1/4 ZAJEDNIČKIH

GENA

F=1/8

POLU BRAĆA /

SESTRE

STRIČEVI /

NEĆACI

Page 27: Multifaktorijalna oboljenja

TREĆI STEPEN SRODSTVA - 1/8 ZAJEDNIČKIH GENA

F=1/16

POLU BRAĆA /

SESTRE

Page 28: Multifaktorijalna oboljenja

ČETVRTI STEPEN SRODSTVA - 1/16 ZAJEDNIČKIH

GENA

F=1/32

Page 29: Multifaktorijalna oboljenja

PETI STEPEN SRODSTVA - 1/32 ZAJEDNIČKIH GENA

F=1/64

Page 30: Multifaktorijalna oboljenja

I

II

III

IV

A1A2 A3A4

A1A1

A2A2

A3A3

A4A4

1/64

1/64

1/64

1/64

4/64

F=1/16

Page 31: Multifaktorijalna oboljenja

I

II

III

IV

A B

H

D C

E F

G

J I

AB

AD

CD

CF

EF

EH

GH

GJ

IJ

F

0

1/4

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

1/256

Page 32: Multifaktorijalna oboljenja

I

II

III

IV

P

L K

M N

O

R Q

KL

MN

MP

OP

OR

QR

F

1/8

1/32

1/128

1/256

1/512

KN 1/16

1/64