PROFESIONALNA OBOLJENJA FRIZERA

  • Published on
    12-Jan-2016

  • View
    195

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROFESIONALNA OBOLJENJA FRIZERA. Sva oboljenja vezana za jednu profesiju nazivaju se PROFESIONALNA OBOLJENJA. P ojedina oboljenja karakteristi na su i za frizersku delatnost. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>PROFESIONALNA OBOLJENJA FRIZERASva oboljenja vezana za jednu profesiju nazivaju se PROFESIONALNA OBOLJENJA. Pojedina oboljenja karakteristina su i za frizersku delatnost .</p></li><li><p>Frizerska delatnost se odvija u zatvorenom prostoru gde je prisutno veliko isparavanje hemijskih sredstava i materija kojima se obavlja ovaj posao. Takoe, dugo stajanje, karakteristino za ovu struku, moe da ima za posledicu ravna stopala, proirene vene i deformaciju kimenog stuba. Zbog este upotrebe jakih hemijskih sredstava dolazi i do konih oboljenja (alergije), oboljenja disajnih puteva (astma). Samim kontaktom sa strankama, frizer je izloen raznim , zaraznim bolestima. </p></li><li><p>Upravo zato to je frizer u stalnom kontaktu sa drugim licima, duan je, zbog svog zdravlja i zdravlja okoline da jednom godinje obavi lekarski pregled -SANITARNI PREGLED. Obavezan je da ima sanitarnu knjiicu gde e biti upisano da li je sposoban da obavlja ovu delatnost ili ne. Knjiicu mora uvek da poseduje na svom radnom mestu(u sluaju sanitarne kontrole mora je dati na uvid).</p></li><li><p>PROIRENE VENEProirene vene se javljaju kao jedna od bolesti koja prati frizersku profesiju. Frizer najvei deo radnog dana provodi na nogama. Na taj nain dolazi do slabije cirkulacije krvi. Krvne ile koje odvode krv iz srca prema svim dijelovima tela nazivaju se arterije. One krv pumpaju pod velikim pritiskom.</p></li><li><p>Vene su sagraene tako da u svom unutranjem sloju imaju takozvane "depove" koji imaju ulogu da uz pomo kontrakcije miia vraaju vensku krv prema srcu. Ukoliko doe do slabljenja venskih sudova i njihove uroene elastinosti, dolazi do proirivanja tog dela vene, tada se javljaju vorii i vidno prorene vene. Frizer tada osea bol u nogama, otiu mu listovi a naroito kod skonog zgloba. Ako je dolo do proirivanja spoljnih vena to jeste bolno ali ne i smrtonosno.Opasnost se javlja ako doe do proirenja dubinskih vena jer moe da se desi da doe do stvaranja krvnih ugruaka (tromba) i pojave infekcija. Ugruci mogu da budu vrlo opasni zato to mogu da se pokrenu i dospeju u vene plua ili srca, gde mogu da zaepe krvne sudove i dovedu do stanja opasnog po ivot.</p></li><li><p>Potrebno je poveati telesnu aktivnost. Preporuuje se hodanje, tranje i vonja biciklom jer se time podstie vraanje krvi iz nogu u sistemsku cirkulaciju. Takoe je potrebno izbegavati dugotrajno sedenje (sa prekrtenim nogama) i stajanje na jednom mestu. Potrebno je i smanjiti prekomernu telesnu teinu. Naizmenino tople i hladne kupke poboljavaju cirkulaciju te se tako smanjuje pritisak u nogama. Bitno je i izbegavati veliku toplotu (vrue kupke i izlaganje vena suncu) jer to dodatno iri ile.U sluajevima ve vidljivih proirenih vena potrebna je primena elastinog zavoja ili elastine kompresivne arape. Svaki frizer kada zavri radni dan treba da legne, a noge podigne iznad ravni tela. PREVENTIVA</p></li><li><p>Kimeni stub omoguava uspravni hod oveka. On se sastoji od 33-35 prljenova (kotani elementi) izmedju kojih se nalaze diskovi koji funkcioniu kao amortizeri. Spolja se na kimeni stub pripajaju miii koji omoguavaju razliite pokrete. Unutar kimenog stuba postoji kanal u kome se nalaze kimena modina i poeci (koreni) kimenih ivaca koji oivavaju telo. Postoje 3 dela kimenog stuba: vratni, grudni i slabinsko-krstani. DEFORMACIJA KIMENOG STUBA</p></li><li><p>Ovo oboljenje nastaje zbog toga to u toku rada frizer, vrlo esto ima neprirodan poloaj tela. Telo je ili nagnuto napred ili u stranu, zatim se oslanja vie na jednu ili drugu nogu. Sve to dovodi do deformiteta i bola i to najvie u vratnom delu i izme|u pleki.DEFORMACIJA KI^MENOG STUBA</p></li><li><p>PREVENTIVAPREVENTIVA je pravilno dranje tela koliko je mogue, vebe koje bi trebalo da postanu sastavni deo svakodnevnog ivota i naravno, udobna obua.</p></li><li><p>EKCEMOvo oboljenje je izazvano uticajem alergena. Ruke frizera su esto u vodi a voda naruava PH vrednost koe koja je ujedno i zatita. Stalnim kvaenjem ruku skida se prirodni, zatitni sloj koe pa su samim tim ruke frizera izloene prodiranju alergena koji se mogu nai u kozmetikim preparatima. Tada dolazi do profesionalno steenog ekcema koji vremenom prelazi u hronini. To znai da je ekcem stalno prisutan samo moe da miruje ukoliko frizer nije u kontaktu sa materijom koja ga izaziva.PREVENTIVA je obavezno noenje gumenih rukavica prilikom rada sa hemijskim sredstvima.</p></li><li><p>EKCEM</p></li><li><p> OBOLJENJA DISAJNIH PUTEVAIsparenja hemijskih sredstava koja se koriste u ovom poslu tetno utiu na opte zdravlje frizera, a pogotovu na disajne organe. Jedna od esto prisutnih hemikalija je amonijak. To je bezbojan gas, otrog, neprijatnog mirisa. Njegovo isparavanje frizer udie i tada se javlja kaalj, blago gaenje i suzenje oiju. Sredstva za lakiranje kose su veoma tetna po zdravlje frizera. Lak za kosu je napravljen od smole, a u sebi ima pogonski gas (plin, freon) pod pritiskom, on se raspruje po prostoru, tu due ostaje tako da ga frizer udie, a samim tim i pomenute tetne materije prodiru u plua.PREVENTIVA je dobra ventilacija i ee provetravanje salona tokom radnog dana, ako to doba godine dozvoljava. </p></li><li><p>DISAJNI PUTEVIDisanje je unoenje vazduha disajnim putevima do plua u kojima se vri razmena ugljen-dioksida iz krvi sa kiseonikom iz vazduha. Sistem organa za disanje sainjava skup sprovodnih disajnih puteva i plua. Disajni putevi se dele na gornje i donje. U gornje disajne puteve ubrajaju se nosna duplja sa pridodatim sinusima, drelo kao i usna duplja. Udahnuti vazduh iz nosne duplje dospeva do drela. Usta su pomoni disajni put. U donje disajne puteve spadaju grkljan,dunik, glavne dunice i njihove grane koje su u sastavu plua. Gornji disajni putevi se nalaze u predelu glave a donji su smeteni u vratu i grudnoj duplji. Plua se nalaze u bonim delovima grudne duplje, obmotana plunom maramicom. </p></li><li><p>ALERGIJE</p></li></ul>