of 15 /15
LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului inconjurator Indeplinirea obiectivului fundamental al politicii Partidului Comunist Roman - satisfacerea tot mai completa a necesitatilor materiale si spirituale ale intregului popor - impune ca dezvoltarea multilaterala a fortelor de productie, avind la baza valorificarea superioara a resurselor materiale si umane ale tarii si folosirea din plin a cuceririlor progresului tehnico- stiintific contemporan, sa se desfasoare in conditiile protejarii mediului inconjurator, factor de importanta vitala pentru societatea noastra. Pentru realizarea protectiei mediului inconjurator a devenit necesar ca, odata cu infaptuirea amplului program de dezvoltare economico-sociala a tarii stabilit de Congresul al X-lea al partidului, sa se adopte un ansamblu de masuri a caror aplicare sa asigure mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului, corespunzator cerintelor ocrotirii naturii si desfasurarii armonioase a vietii umane. In scopul aplicarii, in mod unitar, in cadrul unei politici de stat, a masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege. CAPITOLUL 1: Dispozitii generale Art. 1 In Republica Socialista Romania protectia mediului inconjurator constituie o problema de interes national. Protectia mediului inconjurator este parte integranta, de importanta deosebita, a activitatii generale de dezvoltare economico-sociala planificata a tarii, in concordanta cu principiile fundamentale ale politicii partidului si statului privind constituirea societatii socialiste multilateral dezvoltate. Art. 2 Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor de stat, cooperatiste si a celorlalte organe si organizatii obstesti, a tuturor cetatenilor. Art. 3 Mediul inconjurator, in intelesul prezentei legi, este constituit din totalitatea factorilor naturali si a celor creati prin activitati umane care, in strinsa interactiune, influenteaza echilibrul ecologic, determina conditiile de viata pentru om, de dezvoltare a societatii. Echilibrul ecologic reprezinta raportul relativ stabil creat in decursul vremii intre diferitele grupe de plante, animale si microorganisme precum si interactiunea acestora cu conditiile mediului in care traiesc. Art. 4 Protectia mediului inconjurator are ca scop pastrarea echilibrului ecologic, mentinerea si ameliorarea calitatii factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale ale tarii, asigurarea unor conditii de viata si de munca tot mai bune generatiilor actuale si viitoare. Protectia mediului inconjurator se realizeaza prin utilizarea rationala a resurselor naturale, prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator si a efectelor daunatoare ale fenomenelor naturale. Art. 5 Poluarea mediului inconjurator, in intelesul prezentei legi, consta in acele actiuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic sau sa dauneze sanatatii, linistii si starii de confort a oamenilor ori sa provoace pagube economice nationale, prin modificarea calitatii factorilor naturali sau creati prin activitati umane. Art. 6 Factorii naturali ai mediului inconjurator supusi protectiei, in conditiile legii, sint : a) aerul ; b) apele ; c) solul si subsolul ; d) padurile si orice alta vegetatie terestra si acvatica ; e) fauna terestra si acvatica ; SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973 Pag. 1 din 15

LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a...

Page 1: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului

inconjurator Indeplinirea obiectivului fundamental al politicii Partidului Comunist Roman - satisfacerea tot

mai completa a necesitatilor materiale si spirituale ale intregului popor - impune ca

dezvoltarea multilaterala a fortelor de productie, avind la baza valorificarea superioara a

resurselor materiale si umane ale tarii si folosirea din plin a cuceririlor progresului tehnico-

stiintific contemporan, sa se desfasoare in conditiile protejarii mediului inconjurator, factor de

importanta vitala pentru societatea noastra.

Pentru realizarea protectiei mediului inconjurator a devenit necesar ca, odata cu infaptuirea

amplului program de dezvoltare economico-sociala a tarii stabilit de Congresul al X-lea al

partidului, sa se adopte un ansamblu de masuri a caror aplicare sa asigure mentinerea si

imbunatatirea calitatii mediului, corespunzator cerintelor ocrotirii naturii si desfasurarii

armonioase a vietii umane.

In scopul aplicarii, in mod unitar, in cadrul unei politici de stat, a masurilor necesare pentru

protectia mediului inconjurator,

Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAPITOLUL 1: Dispozitii generale

Art. 1

In Republica Socialista Romania protectia mediului inconjurator constituie o problema de

interes national.

Protectia mediului inconjurator este parte integranta, de importanta deosebita, a activitatii

generale de dezvoltare economico-sociala planificata a tarii, in concordanta cu principiile

fundamentale ale politicii partidului si statului privind constituirea societatii socialiste

multilateral dezvoltate.

Art. 2

Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza

permanenta, a organelor si organizatiilor de stat, cooperatiste si a celorlalte organe si

organizatii obstesti, a tuturor cetatenilor.

Art. 3

Mediul inconjurator, in intelesul prezentei legi, este constituit din totalitatea factorilor

naturali si a celor creati prin activitati umane care, in strinsa interactiune, influenteaza

echilibrul ecologic, determina conditiile de viata pentru om, de dezvoltare a societatii.

Echilibrul ecologic reprezinta raportul relativ stabil creat in decursul vremii intre diferitele

grupe de plante, animale si microorganisme precum si interactiunea acestora cu conditiile

mediului in care traiesc.

Art. 4

Protectia mediului inconjurator are ca scop pastrarea echilibrului ecologic, mentinerea si

ameliorarea calitatii factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale ale tarii, asigurarea

unor conditii de viata si de munca tot mai bune generatiilor actuale si viitoare.

Protectia mediului inconjurator se realizeaza prin utilizarea rationala a resurselor naturale,

prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator si a efectelor daunatoare ale

fenomenelor naturale.

Art. 5

Poluarea mediului inconjurator, in intelesul prezentei legi, consta in acele actiuni care pot

produce ruperea echilibrului ecologic sau sa dauneze sanatatii, linistii si starii de confort a

oamenilor ori sa provoace pagube economice nationale, prin modificarea calitatii factorilor

naturali sau creati prin activitati umane.

Art. 6

Factorii naturali ai mediului inconjurator supusi protectiei, in conditiile legii, sint :

a) aerul ;

b) apele ;

c) solul si subsolul ;

d) padurile si orice alta vegetatie terestra si acvatica ;

e) fauna terestra si acvatica ;

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 1 din 15

Page 2: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

f) rezervatiile si monumentele naturii.

Asezarile omenesti si ceilalti factori creati prin activitati umane sint, de asemenea, supusi

protectiei.

Art. 7

In vederea protectiei mediului inconjurator, organele si organizatiile de stat, cooperatiste si

celelalte organe si organizatii obstesti, potrivit atributiilor ce le revin in conformitate cu

reglementarile in vigoare, sint obligate, in principal :

a) sa foloseasca rational resursele naturale, prin valorificarea superioara, cu inalta eficienta

economica, a acestora in concordanta cu cerintele de mentinere si imbunatatire a calitatii

mediului inconjurator, asigurind conditiile de refacere si dezvoltare a resurselor naturale

regenerabile ;

b) sa asigure imbinarea organica a criteriilor de eficienta economica cu cele de ordin social

in activitatea de sistematizare a teritoriului si a localitatilor urbane si rurale in acord cu

masurile de protectie a mediului inconjurator ;

c) sa adopte tehnologii de productie care nu duc la poluarea mediului inconjurator sau sa

echipeze instalatiile tehnologice generatoare de poluanti cu dispozitive si instalatii eficiente,

pentru prevenirea poluarii ori reducerea poluantilor la limitele admisibile stabilite prin norme

legale de protectie a mediului inconjurator ;

d) sa ia masuri pentru prevenirea sau limitarea efectelor daunatoare ale fenomenelor

naturale asupra mediului inconjurator ;

e) sa recupereze si sa valorifice substantele utilizabile continute de deseurile ori reziduurile

provenite din activitati economico-sociale ;

f) sa retina, sa neutralizeze si sa depoziteze reziduurile nerecuperabile in conditiile stabilite

prin norme legale de protectie a calitatii factorilor de mediu ;

g) sa produca si sa foloseasca mijloace de transport care nu polueaza aerul ori ceilalti

factori de mediu sau sa asigure echiparea acestora cu dispozitive de reducere a nocivitatii

gazelor de esapament si a zgomotului la limitele admisibile stabilite prin normele legale de

protectie a mediului inconjurator ;

h) sa produca pesticide si alte substante chimice cu nocivitate si remanenta cit mai redusa

si sa ia masuri pentru folosirea lor rationala ;

i) sa asigure dezvoltarea cercetarii stiintifice cu privire la protectia mediului inconjurator ;

j) sa adopte masuri corespunzatoare pentru ridicarea continua a nivelului de instruire si

educare a tuturor cetatenilor tarii, in vederea participarii lor active la infaptuirea politicii

partidului si statului privind protectia mediului inconjurator ;

k) sa promoveze larg actiunile de cooperare internationala tehnica, economica si stiintifica

in domeniul protectiei mediului inconjurator.

CAPITOLUL 2: Protectia factorilor mediului inconjurator

Sectiunea I: Protectia aerului

Art. 8

In scopul asigurarii protectiei aerului, este interzisa evacuarea in atmosfera a substantelor

daunatoare sub forma de gaze, vapori, aerosoli, particule solide si altele, peste limitele

stabilite prin reglementarile in vigoare.

Este interzisa, de asemenea, dare in exploatare de noi unitati sau dezvoltarea unitatilor

existente, care prin activitate lor pot constitui surse de poluare a aerului, fara instalatii si

dispozitive in stare de functionare corespunzatoare pentru retinerea si neutralizarea

substantelor poluante ori fara alte lucrari sau masuri care sa asigure respectarea

conditiilor de protectie a calitatii aerului, stabilite de organele de specialitate.

Art. 9

In vederea protectiei aerului, organele si organizatiile de stat, cooperatiste si celelalte

organizatii obstesti sin obligate :

a) sa amplaseze obiectivele economico-sociale, care in cazul unor defectiuni tehnice la

instalatiile tehnologice sau la cele de prevenire si combatere a poluarii pot dauna calitatii

aerului, numai in zonele in care consecintele defectiunilor sint minime ;

b) sa adopte tehnologii de productie care nu polueaza aerul sau, cind aceasta nu este

posibil, sa echipeze instalatiile tehnologice generatoare de poluanti, inca de la punerea lor

in functiune, cu dispozitive si instalatii pentru prevenirea poluarii aerului ;

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 2 din 15

Page 3: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

c) sa perfectioneze procesele tehnologice din intreprinderi pentru reducerea cantitatii de

poluanti ;

d) sa asigure exploatarea rationala a instalatiilor tehnologice generatoare de poluanti si a

instalatiilor si dispozitivelor de prevenire a poluarii aerului ;

e) sa recupereze si sa valorifice substantele reziduale utilizabile care direct sau indirect pot

polua aerul, iar pe cele neutilizabile sa le retina si depoziteze in conditii de protectie a

mediului inconjurator ;

f) sa adopte sisteme si mijloace de transport rutiere, feroviare, navale si aeriene care nu

provoaca poluarea aerului sau, cind aceasta nu este posibil, sa echipeze mijloacele de

transport, inca de la punerea lor in functiune, cu dispozitive de neutralizare a substantelor

poluante in limitele admisibile stabilite de organele in drept ;

g) sa ia orice alte masuri, potrivit dispozitiilor legale, in vederea protectiei aerului.

Art. 10

Organizatiile socialiste producatoare de motoare cu ardere interna, precum si cele care

executa lucrari de reparatii ori intretinere a acestora, sint obligate sa dea garantie ca, in

conditiile si pe durata de exploatare ce le vor stabili si aduce la cunostinta beneficiarilor,

motoarele vor functiona corespunzator normelor privind protectia mediului inconjurator.

Organele de stat care, potrivit legii, autoriza functionarea si efectueaza controlul tehnic al

instalatiilor tehnologice, nu vor autoriza functionarea instalatiilor generatoare de substante

daunatoare decit in cazul in care constata ca sint intrunite conditiile de respectare a

normelor legale privind protectia aerului.

De asemenea, organele de stat care exercita controlul tehnic al mijloacelor de transport

vor certifica intrunirea conditiilor tehnice necesare circulatiei acestora numai in cazul in

care sint respectate normele legale referitoare la compozitia gazelor de esapare.

Sectiunea II: Protectia apelor

Art. 11

Sint supuse protectiei prin lege, ca resurse pentru aprovizionarea populatiei si satisfacerea

celorlalte nevoi ale economiei nationale, precum si ca mediu de viata acvatica, apele de

suprafata si subterane, apele maritime interioare si cele ale marii teritoriale.

Sint, de asemenea, supuse protectiei albiile, cuvetele si malurile apelor de suprafata,

faleza si plaja marii, fundul apelor maritime interioare si ale marii teritoriale, platoul

continental, precum si lucrarile existente si care se construiesc pe ape sau in legatura cu

acestea.

Art. 12

Organele si organizatiile de stat, cooperatiste si celelalte organizatii obstesti, precum si

toti locuitorii tarii, au datoria, dupa caz, sa asigure protectia apelor prin :

a) desfasurarea coordonata a actiunilor necesare pentru conservarea, dezvoltarea si

valorificarea optima a resurselor de apa pe baza planurilor de amenajare a bazinelor

hidrografice si a planului general de amenajare a apelor din teritoriul tarii ;

b) folosirea rationala a apei, cu respectarea reglementarilor legale stabilite de organele de

specialitate, urmarirea micsorarii continue a consumurilor tehnologice si evitarea risipei de

apa in toate domeniile, precum si cresterea gradului de reutilizare a apei ;

c) realizarea si dare in functiune, in termenele planificate, a lucrarilor, instalatiilor si

dispozitivelor destinate prevenirii si combaterii poluarii apelor, exploatarea la parametrii

proiectati a acestora ;

d) intretinerea si exploatarea, potrivit prevederilor legale, a lucrarilor de captare,

acumulare, scurgere si folosire a apelor, a lucrarilor de protectie a albiilor si malurilor, a

celor de prevenire si combatere a actiunii distructive a apelor, precum si a sistemelor de

irigatii ;

e) apararea apelor prin orice alte masuri impotriva poluarii, astfel ca acestea sa poata fi

folosite in scopurile necesare populatiei, economiei si pentru ocrotirea vietii acvatice.

Art. 13

Sint interzise evacuarea, aruncarea sau injectarea, in apele de suprafata, subterane, apele

maritime interioare si in apele marii teritoriale, de ape uzate, deseuri, reziduuri sau

produse de orice fel, care contin substante in stare solida, lichida sau gazoasa, bacterii sau

microbi, in cantitati si concentratii ce pot schimba caracteristicile apei, facind-o astfel

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 3 din 15

Page 4: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

daunatoare sanatatii populatiei, florei si faunei, sau improprii unei folosiri rationale.

Sint, de asemenea, interzise folosirea, transportul, manipularea si depozitarea de orice

substante sau reziduuri in conditii care pot duce la poluarea apelor, prin scurgerea directa

sau indirecta a acestora in ape.

Evacuarea, aruncarea sau injectarea, in apele supuse protectiei, a apelor uzate, deseurilor,

reziduurilor sau produselor de orice fel, precum si desfasurarea activitatilor economico-

sociale ce pot modifica regimul de scurgere sau calitatea apelor, sint admise numai in

conditiile stabilite de organele de specialitate, potrivit prevederilor legale.

Art. 14

Este interzisa darea in exploatare de noi unitati sau dezvoltarea unitatilor existente care,

prin activitatea lor, pot constitui surse de poluare a apelor, fara statii si instalatii de

epurare in stare de functionare corespunzatoare ori fara alte lucrari sau masuri care sa

asigure respectarea conditiilor legale de protectie a calitatii apelor.

Organele de stat care, potrivit legii, avizeaza executarea si autoriza functionarea lucrarilor

ce se construiesc pe ape sau au legatura cu apele, nu vor autoriza darea in exploatare ori

functionarea acestor lucrari decit in cazul in care constata ca sint intrunite conditiile de

respectare a normelor legale privind protectia apelor.

Organele de specialitate pot impune unitatilor industriale care se alimenteaza cu apa din

surse de suprafata sa evacueze, in amonte de propria lor captare, apele uzate epurate.

Art. 15

Unitatile industriale care evacueaza apele uzate, indirect, prin retele de canalizare ale altor

unitati sau ale localitatilor sint obligate sa asigure preepurarea apelor uzate proprii, astfel

incit sa se previna degradarea retelelor de canalizare sau perturbarea functionarii statiei

finale de epurare.

Sectiunea III: Protectia solului si subsolului

Subsectiunea A: Protectia solului

Art. 16

Solul se protejeaza prin utilizarea rationala a terenurilor si prin masuri de prevenire a

degradarii acestora.

Utilizarea rationala a terenurilor se va realiza in baza planurilor de sistematizare a

teritoriului, a localitatilor urbane si rurale, precum si a lucrarilor de zonare a productiei

agricole si silvice, in functie de conditiile pedoclimatice, in concordanta cu prioritatile

generale ale dezvoltarii economico-sociale a tarii.

Art. 17

Schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole si din fondul forestier poate fi

facuta numai in conditiile prevazute de lege.

Amplasarea obiectivelor industriale, agrozootehnice, social-culturale si a constructiilor de

locuinte se va face, de regula, in perimetrul construibil al oraselor sau in vatra satelor,

precum si pe terenuri ce nu pot fi folosite economic pentru productia agricola.

Organizatiile de stat si cooperatiste carora li se atribuie temporar terenuri agricole sau

din fondul forestier, pentru alte folosinte, sint obligate sa efectueze lucrarile necesare

stabilite de organele de specialitate pentru ca, la expirarea termenelor de atribuire,

terenurile respective sa fie predate in conditii corespunzatoare reintroducerii lor in

circuitul economic.

Art. 18

Pentru mentinerea si ameliorarea calitatii solului si a potentialului sau productiv,

posesorii de terenuri cu orice titlu sint obligati sa efectueze lucrari, stabilite de organele

de specialitate, de prevenire si combatere a eroziunii, a alunecarilor de teren,

inmlastinirii, excesului de umiditate, inundatiilor, saraturarii si a altor efecte daunatoare,

cauzate de fenomene naturale sau de activitati economico-sociale, precum si sa execute

lucrari tehnice agricole ori silvice cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art. 19

Depozitarea, aruncarea, deversarea sau imprastierea unor materii utile, a deseurilor ori

reziduurilor solide, lichide sau gazoase, precum si a substantelor radioactive, provenite

din activitatile industriale, agricole si din alte activitati economico-sociale, care pot duce

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 4 din 15

Page 5: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

la poluarea solului, sint admise numai in zonele si perimetrele repartizate in acest scop si

cu respectarea reglementarilor in vigoare cu privire la protectia mediului inconjurator.

Art. 20

Organizatiile de stat, cooperatiste si celelalte organizatii obstesti, precum si persoanele

fizice care utilizeaza pesticide sau alte substante chimice nocive, sint obligate sa

foloseasca pentru combaterea bolilor, daunatorilor, buruienilor, fertilizarea solului sau in

alte scopuri numai produse autorizate de organele de specialitate legal imputernicite.

Folosirea pesticidelor si a altor substante chimice nocive in procesele de productie din

agricultura si silvicultura se face sub supravegherea organelor de specialitate, cu

respectarea intocmai a indicatiilor acestora.

Metodele de folosire a pesticidelor sau a altor substante chimice nocive, precum si

cantitatile utilizate, nu trebuie sa aiba ca efect imediat sau de durata depasirea limitelor

care ar putea influenta negativ insusirile solului sau ale celorlalti factori de mediu,

echilibrul ecologic sau sanatatea oamenilor.

Subsectiunea B: Protectia subsolului si a resurselor sale naturale

Art. 21

In scopul protectiei resurselor naturale ale subsolului, a platoului continental, a

zacamintelor de ape minerale, a lacurilor terapeutice si a acumularilor de namol

terapeutic, organizatiile de stat sau cooperatiste vor executa lucrarile geologice si cele de

extractie a substantelor minerale utile sau exploatarea acestor resurse numai pe baza

reglementarilor legale, tinind seama de :

a) prevederile planurilor anuale si de perspectiva pentru dezvoltarea economiei

nationale ;

b) asigurarea conditiilor de refacere a resurselor naturale regenerabile si a unui raport

corespunzator intre volumul rezervelor deschise si al celor pregatite pentru exploatare ;

c) valorificarea superioara a materiilor prime extrase, prin inlaturarea pierderilor in

procesul tehnologic de extractie, preparare si folosire ;

d) exploatarea rationala a zacamintelor de ape minerale, a lacurilor terapeutice, a

acumularilor de namol terapeutic si asigurarea perimetrelor de protectie hidrologica a

acestora ;

e) adoptarea de masuri pentru a preveni degradarea mediului inconjurator ca urmare a

lucrarilor de extractie a materiilor prime care pot pune in pericol stabilitatea terenurilor, a

constructiilor, a altor obiective economice sau sanatatea populatiei.

Art. 22

Sint interzise aruncarea, evacuarea, imprastierea sau injectarea de reziduuri solide,

lichide ori gazoase, a substantelor radioactive, rezultate din activitatile economico-sociale,

al caror continut si concentratii de poluanti pot duce la poluarea zacamintelor de ape

minerale, a lacurilor terapeutice si a acumularilor de namol terapeutic, facindu-le

improprii folosintelor stabilite de organele de specialitate.

Manipularea, transportul, depozitarea, evacuarea sau injectarea unor materii utile sau

reziduuri solide, lichide sau gazoase, a substantelor radioactive, provenite din activitati

economico-sociale si care pot duce la poluarea subsolului sau a platoului continental, sint

admise numai cu respectarea reglementarilor legale stabilite de organele de stat

competente.

Sectiunea IV: Protectia padurilor si a altor forme de vegetatie

Art. 23

Protejarea padurilor, ca unul dintre principalii factori ai mediului inconjurator, se va realiza

prin :

a) corelarea volumului masei lemnoase ce se exploateaza anual, pe ansamblu si pe fiecare

unitate de productie silvica, cu cota normala de taiere stabilita prin amenajamentele silvice,

tinindu-se seama de structura masei lemnoase respective ;

b) reimpadurirea suprafetelor exploatate, impadurirea terenurilor care nu pot fi utilizate

economic in alt mod ;

c) extinderea tratamentelor intensive de gospodarire a padurilor ;

d) aplicarea sustinuta a celorlalte masuri tehnice prevazute in amenajamentele silvice.

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 5 din 15

Page 6: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

In elaborarea amenajamentelor silvice se va urmari imbinarea judicioasa a masurilor de

sporire a potentialului productiv al padurilor cu cele de mentinere si ameliorare a

functiilor ce le are vegetatia forestiera in protectia mediului inconjurator, indeosebi pentru

regularizarea debitului natural al apelor, diminuarea scurgerilor de suprafata, ameliorarea

terenurilor degradate, combaterea eroziunii solului si a calamitatilor, prevenirea

alunecarilor de teren, atenuarea extremelor climatice, imbunatatirea calitatii aerului si

infrumusetarea peisajului.

Art. 24

Este interzisa desfasurarea de activitati economico-sociale in conditii ce pot dauna refacerii

si dezvoltarii vegetatiei forestiere.

Pasunatul animalelor domestice, activitatile privind expoloatarea masei lemnoase,

electrificarea, explorarea si exploatarea resurselor subsolului, turismul, sportul, recrearea,

agrementul si altele asemenea se pot desfasura in cuprinsul fondului forestier numai cu

respectarea reglementarilor legale stabilite de organele de specialitate competente.

Suprafata totala a padurilor nu poate fi micsorata decit in conditiile prevazute de lege.

Art. 25

In vederea asigurarii conditiilor de agrement, recreatie, turism, infrumusetare a peisajului,

imbunatatire a calitatii aerului si de protectie impotriva zgomotului, comitetele executive

ale consiliilor populare, organizatiile de stat cooperatiste si celelalte organizatii obstesti,

precum si persoanele fizice, sint obligate, fiecare in sfera lor de activitate :

a) sa extinda spatiile verzi in interiorul si in jurul localitatilor, in conformitate cu planurile

de sistematizare, si sa asigure amenajarea corespunzatoare a acestora ;

b) sa efectueze lucrari de intretinere a spatiilor verzi in acord cu cerintele tehnice stabilite

de organele de specialitate ;

c) sa cultive, dupa caz, pomi si arbusti fructiferi, alte plante agricole, arbori, flori si alte

plante ornamentale, pe marginea cailor de comunicatii terestre, indeosebi pe traseele

turistice, in jurul cladirilor si in alte locuri unde exista terenuri ce pot fi destinate acestor

scopuri.

Este interzisa distrugerea si degradarea instalatiilor, amenajarilor, arborilor si celorlalte

forme de vegetatie din cuprinsul spatiilor verzi si din celelalte locuri prevazute in alin. 1.

Micsorarea spatiilor verzi, precum si taierea arborilor sau a pomilor aflati in cuprinsul

spatiilor verzi sau in celelalte locuri prevazute in alin. 1 nu se pot face decit cu aprobarea

organelor de stat competente.

Art. 26

In explorarea si exploatarea florei si vegetatiei spontane, terestre si acvatice, de interes

stiintific ori economic, sint interzise metodele care impiedica regenerarea si dezvoltarea lor

normala sau care influenteaza negativ echilibrul ecologic.

Sectiunea V: Protectia faunei terestre si acvatice

Art. 27

Fauna terestra si acvatica constituie o bogatie a tarii prin rolul sau in mentinerea

echilibrului ecologic si in satisfacerea necesitatilor economiei nationale.

Protectia faunei se va realiza prin masuri speciale de conservare si prin rationalizarea

exploatarii speciilor de animale care formeaza obiectul unor interese economice sau

stiintifice, potrivit reglementarilor legale.

Art. 28

Organele si organizatiile de stat, cooperatiste si celelalte organizatii obstesti, precum si

persoanele fizice, sint obligate, in sfera lor de activitate, sa ia masuri pentru combaterea

agentilor poluanti toxici, microbieni sau de alta natura care pot determina perturbari

directe sau indirecte asupra dezvoltarii normale a faunei.

Art. 29

In scopul protectiei faunei autihtone, sint interzise :

a) naturalizarea sau tinerea in captivitate a faunei salbatice fara autorizatie eliberata de

organele de stat competente ;

b) comercializarea faunei salbatice, cu exceptia schimburilor de animale vii intre gradini

zoologice ori de piese intre muzee, efectuate cu avizul organelor de specialitate ale

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 6 din 15

Page 7: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

Academiei Republicii Socialiste Romania ;

c) introducerea oricarei specii de fauna straina in natura salbatica a tarii, fara avizul

organelor competente ;

d) combaterea daunatorilor, bolilor, precum si a speciilor de animale ori pasari rapitoare

prin metode a caror folosire, fara asigurarea luarii masurilor de protectie stabilite prin

dispozitii legale, ar putea provoca pagube altor specii ale faunei.

Vinatoarea si pescuitul sint admise numai cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Sectiunea VI: Protectia rezervatiilor si a monumentelor naturii

Art. 30

Pot fi declarate rezervatii ori monumente ale naturii si fac obiect de protectie, in aceasta

calitate, acele zone de terenuri sau de ape, precum si acele obiective naturale, distincte,

care se impun a fi conservate si transmise generatiilor viitoare datorita importantei lor

stiintifice, estetice sau raritatii.

Rezervatiile si monumentele naturii se pot constitui in :

a) parcuri nationale, care cuprind suprafete de teren si de ape ce pastreaza nemodificat

cadrul natural cu flora si fauna sa, destinate cercetarii stiintifice, recreatiei si turismului ;

b) parcuri naturale, care cuprind suprafete de teren in care se urmareste mentinerea

peisajului natural existent si a folosintelor actuale, cu posibilitati de restringere a acestor

folosinte in viitor ;

c) rezervatii naturale, ce cuprind suprafete de teren si de ape destinate conservarii unor

medii de viata caracteristice si care pot fi de interes zoologic, botanic, forestier,

paleontologic, geologic, speologic, limnologic, marin sau mixt ;

d) rezervatii stiintifice, ce includ suprafete de teren si de ape, de intinderi variate destinate

cercetarilor stiintifice de specialitate si conservarii fondului genetic autohton ;

e) rezervatii peisagistice in care sint cuprinse asociatii de vegetatie sau forme de relief de

mare valoare estetica, prin a caror conservare se urmareste integritatea frumusetilor

naturale ;

f) monumente ale naturii reprezentind asociatii sau specii de plante si de animale rare sau

pe cale de disparitie, arbori seculari, fenomene geologice unice - pesteri, martori de

eroziune, chei, cursuri de apa, cascade si altele asemenea - precum si locuri fosilifere

situate in afara sau in interiorul perimetrelor constituite, potrivit lit. a)-e).

Art. 31

Calitatea de "rezervatiei" sau "monument al naturii" se atribuie sau se retrage de Consiliul

de Stat pentru obiectivele mentionate la art. 30 lit. a), b) si c) si de Consiliul de Ministri

pentru obiectivele de la lit. d), e) si f), la propunerea Academiei Republicii Socialiste

Romania, facuta din initiativa proprie sau la cererea comitetelor executive ale consiliilor

populare, a organizatiilor socialiste ori la sesizarea persoanelor fizice.

Propunerea de atribuire sau retragere a calitatii de rezervatie sau monument al naturii

trebuie sa fie fundamentata prin cercetari stiintifice de specialitate, efectuate de academie

sau de alte institutii competente solicitate de aceasta si avizata de organul prevazut de

lege.

Art. 32

In cuprinsul rezervatiilor sau asupra monumentelor naturii se interzice desfasurarea

oricarei activitati ce poate duce la degradarea sau modificarea aspectului initial al

peisajului, a componentei faunei si florei sau a echilibrului ecologic, in afara de cazurile in

care organul prevazut de lege va aproba, in mod exceptional si in baza unor cercetari de

specialitate, exercitarea unor astfel de activitati.

Art. 33

Organele si organizatiile de stat, organizatiile cooperatiste, precum si alti detinatori care

au in administrare sau in proprietate rezervatii ori monumente ale naturii sint obligate sa le

conserve, sa le intretina si sa le asigure paza, potrivit reglementarilor legale.

Sectiunea VII: Protectia asezarilor omenesti si a celorlalti factori de

mediu creati prin activitati umane

Art. 34

In scopul asigurarii unor conditii cit mai bune de viata si de munca pentru populatie, se

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 7 din 15

Page 8: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

vor intreprinde masuri specifice de combatere a poluarii produse de activitatile economico-

sociale si de procesele biologice asupra factorilor naturali si a celor creati prin activitati

umane ai mediului inconjurator din intermediul asezarilor omenesti si din jurul acestora.

Art. 35

Pentru realizarea protectiei mediului inconjurator in asezarilor omenesti, organele centrale

si locale ale administratiei de stat, precum si toate organizatiile socialiste, sint obligate sa

asigure :

a) dezvoltarea economico-sociala si tehnico-edilitara a localitatilor urbane si rurale, in

strinsa corelare cu masurile de protectie a mediului inconjurator ;

b) coordonarea, in cadrul sistematizarii teritoriale, a masurilor de protectie a mediului din

localitatile urbane si rurale si din jurul acestora, prin stabilirea judicioasa in raport cu

zonele de locuit din asezarile omenesti, a amplasamentelor zonelor industriale, zonelor de

odihna, recreatie si turism, a cailor si sistemelor de transport, precum si a instalatiilor si

depozitelor pentru deseuri si reziduuri.

Art. 36

In cazurile in care la poluarea mediului inconjurator contribuie mai multe obiective

economico-sociale, amplasarea de noi unitati sau dezvoltarea celor existente, precum si

echiparea acestora cu mijloacele de retinere si neutralizare a poluantilor, se fac cu acordul

comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care

asigura coordonarea pe plan local a masurilor si lucrarilor de protectie a mediului.

Unitatile care se construiesc sau se dezvolta nu pot fi date in exploatare fara instalatii sau

dispozitive in stare de functionare corespunzatoare pentru epurarea si neutralizarea

substantelor poluante ori fara realizarea altor lucrari sau masuri care sa asigure

respectarea protectiei calitatii mediului inconjurator.

Art. 37

Pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator in localitatile urbane si

rurale si in cuprinsul teritoriului din jurul acestora, consiliile populare judetene, municipale,

orasenesti si comunale vor lua urmatoarele masuri :

a) construirea de retele de canalizare si statii pentru epurarea apelor uzate, treptat in

toate localitatile, precum si marirea capacitatii acestora pe masura introducerii si extinderii

alimentarii centralizate cu apa, intr-o conceptie unitara, pe baza de programe elaborate in

acest scop ;

b) perfectionarea organizarii si dirijarii circulatiei, modernizarea mijloacelor de transport si

a cailor de circulatie ;

c) imbunatatirea sistemului de coletare, transport si neutralizare a deseurilor si reziduurilor

menajere si industriale, amenajarea de statii pentru recuperarea si valorificarea sau

distrugerea acestora ;

d) dimensionarea potrivit normelor legale in vigoare, precum si amplasarea grupata in

ansamblurile de locuit, a terenurilor de sport, locurilor de joaca pentru copii, de agrement

si a spatiilor verzi, asigurindu-se conditii de liniste si odihna locatarilor din jurul acestora.

Depozitarea, aruncarea sau evacuarea reziduurilor menajere si industriale in interiorul

asezarilor omenesti si in jurul acestora sint permise numai in locurile destinate acestui

scop si cu respectarea reglementarilor legale.

Folosirea transportului, manipularea si depozitarea, in interiorul asezarilor omenesti si in

jurul acestora, a substantelor radioactive si a celor puternic toxice, nu pot fi efectuate

decit cu asigurarea unor conditii speciale de prevenire a poluarii mediului inconjurator,

stabilite de organele de specialitate.

Art. 38

Este interzisa circulatia mijloacelor de transport care elimina substante poluante peste

limitele stabilite prin normele legale.

Comitetele executive ale consiliilor populare, prin organele militiei, pot interzice temporar

sau permanent accesul tuturor autovehiculelor sau numai a unor categorii de autovehicule

in anumite zone aglomerate, de locuit sau destinate odihnei si agrementului.

Art. 39

Este interzisa producerea de zgomote cu intensitati peste limitele admisibile stabilite prin

normele legale.

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 8 din 15

Page 9: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

De asemenea, este interzisa desfasurarea in zonele de locuit de activitati in aer liber sau

in spatii amenajate neizolate fonic corespunzator, care prin zgomotul ce-l produc pot

dauna linistii si odihnei locatarilor.

Organizatiile de stat, cooperatiste si celelalte organizatii obstesti precum si persoanele

fizice, sint obligate, in sfera lor de activitate sa ia masuri pentru reducerea sub limitele

admisibile a intensitatii zgomotului produs de instalatiile si utilajele industriale si de

constructii, mijloacele de transport si orice alte surse producatoare de zgomot continuu

sau intermitent.

Art. 40

Comitetele executive ale consiliilor populare judetene, municipale, orasenesti si comunale

vor avea in vedere realizarea treptata a devierii circulatiei de mare intensitate in afara

zonelor populate, precum si a altor masuri si lucrari pentru reducerea zgomotului produs

de mijloacele de transport.

Art. 41

Organele de stat care, potrivit legii, efectueaza controlul nivelului de zgomot produs de

mijloacele de transport, dispozitive si instalatii de orice fel vor autoriza functionarea

acestora numai daca sint intrunite conditiile tehnice de protectie impotriva zgomotului.

CAPITOLUL 3: Sarcini ce revin organelor centrale si locale ale administratiei de stat, organizatiilor cooperatiste si altor organizatii

obstesti

Art. 42

Infaptuirea politicii partidului si statului cu privire la protectia mediului inconjurator se

realizeaza de organele si organizatiile de stat, cooperatiste si celelalte organe si organizatii

obstesti.

Art. 43

Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, organele centrale

ale organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti, care au in subordine unitati

economice si sociale a caror activitate poate dauna mediului inconjurator, au urmatoarele

sarcini :

a) sa stabilesca si sa aplice masurile ce se impun pentru desfasurarea activitatii unitatilor

existente, cu respectarea normelor legale de protectie a mediului inconjurator ;

b) sa asigure, pentru noile unitati sau dezvoltarea celor existente, concomitent cu

desfasurarea lucrarilor de cercetare si proiectare a tehnologiilor de productie, determinarea

cu precizie a nocivitatii poluantilor rezultati, precum si stabilirea si includerea in proiecte a

procedeelor de retinere sau neutralizare a acestora ;

c) sa ia masuri ca la stabilirea amplasamentelor pentru noile unitati de productie sa se

asigure protejarea cu precadere, a zonelor de locuit din asezarile omenesti ;

d) sa asigure in calitate de beneficiari de investitii, mijloacele materiale si financiare pentru

realizarea lucrarilor si masurilor necesare protectiei mediului inconjurator, precum si pentru

urmarirea emisiilor de poluanti la sursa ;

e) sa ia masuri ca, la intocmirea graficelor de esalonare a investitiilor si in executarea

acestora, constructorii si beneficiarii sa stabileasca si sa realizeze darea in functiune a

mijloacelor pentru protectia mediului inconjurator concomitent cu obiectivele, capacitatile si

actiunile de investitii productive sau social-culturale ;

f) sa asigure functionarea la parametrii proiectati si perfectionarea instalatiilor, utilajelor si

dispozitivelor de protectie a mediului inconjurator ;

g) sa ia masuri ca personalul unitatilor din subordine sa-si insuseasca cunostintele de

protectie a mediului inconjurator in legatura cu activitatile pe care le desfasoara.

Art. 44

Conducerile ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, cooperatiste

si celorlalte organizatii obstesti, conducerile organizatiilor socialiste, precum si comitetele

executive ale consiliilor populare, care au in subordine unitati ce desfasoara activitati

economico-sociale, raspund direct de respectarea prevederilor legale privind conservarea,

folosirea rationala si regenerarea resurselor naturale, de gasirea cailor pentru readucerea in

circuitul economic a deseurilor si reziduurilor valorificabile, de echiparea unitatilor cu

instalatii pentru retinerea si neutralizarea poluantilor precum si de asigurarea respectarii

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 9 din 15

Page 10: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

celorlalte dispozitii legale privind protectia mediului inconjurator.

Art. 45

Ministerul Sanatatii are urmatoarele sarcini cu privire la protectia mediului inconjurator :

a) urmareste evolutia starii de sanatate a populatiei in relatie cu modificarile calitatii

factorilor mediului inconjurator si ia masurile care se impun, potrivit legii ;

b) stabileste, din punct de vedere al protectiei sanatatii populatiei norme de igiena privind

limitele maxime admisibile ale substantelor poluante si ale zgomotului din mediul

inconjurator, precum si conditiile de potabilitate a apei destinate satisfacerii nevoilor

populatiei ;

c) stabileste, impreuna cu Consiliul national al apelor, reglementari necesare in aplicarea

legii si norme tehnice pentru protectia sanitara a surselor si instalatiilor centrale de

alimentare cu apa potabila ;

d) stabileste, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, Ministerul

Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii si Ministerul Minelor, Petrolului si

Geologiei, norme de instituire a perimetrelor de protectie a statiunilor balneare si climatice,

precum si de protectie a fondului balnear ;

e) propune organelor competente masuri de prevenire si combatere a poluarii mediului

inconjurator in vederea protejarii sanatatii populatiei ;

f) controleaza prin organele sale de specialitate respectarea normelor de igiena privind

mediul inconjurator.

Art. 46

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor stabileste norme tehnice si

reglementari necesare in aplicarea legii si asigura controlul in domeniul protectiei solului,

utilizarii pesticidelor si altor substante chimice in procesele de productie din agricultura, al

protectiei fondului piscicol si al aplicarii masurilor fitosanitare si sanirat-veterinare.

Art. 47

Consiliul national al apelor stabileste norme tehnice cu privire la calitatea apelor,

reglementeaza conditiile de autorizare a evacuarii si injectarii de ape uzate si alte materii

care pot produce poluarea apelor, urmareste sistematic calitatea apelor si exercita in

conditiile legii, controlul aplicarii masurilor de gospodarire si de protectie a calitatii apelor.

Art. 48

Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei stabileste masurile necesare pentru protectia

zacamintelor minerale utile si asigura controlul respectarii normelor de protectie a

subsolului.

Art. 49

Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii stabileste norme tehnice si

reglementari necesare in aplicarea legii si asigura controlul cu privire la protectia padurilor,

a celeilalte vegetatii terestre si acvatice din cuprinsul fondului forestier, a fondului de

vinatoare si a celui de pescuit din apele curgatoare si lacurile de munte, inclusiv cele de

acumulare, precum si cu privire la utilizarea in silvicultura a pesticidelor si a altor substante

chimice nocive.

Art. 50

Academia Republicii Socialiste Romania stabileste normele specifice privind conservarea,

intretinerea, explorarea stiintifica si paza rezervatiilor si monumentelor naturii si, impreuna

cu comitetele executive ale consiliilor populare, asigura controlul respectarii dispozitiilor

legale in acest domeniu.

Art. 51

Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara stabileste norme tehnice si reglementari

necesare in aplicarea legii si asigura controlul respectarii prevederilor legale cu privire la

protectia mediului inconjurator impotriva poluarii radioactive.

Art. 52

Ministerul Industriei Chimice va stabili si aplica tehnologii imbunatatite de producere a

carburantilor si lubrifiantilor, actualizind standardele de calitate a acestora, potrivit normelor

de prevenire a poluarii aerului.

Ministerul Industriei Chimice, in colaborare cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 10 din 15

Page 11: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

Apelor si Ministerul Sanatatii, va organiza cercetarea si producerea de pesticide cu un grad

cit mai redus de nocivitate pentru om si mediul inconjurator si de remanenta in sol sau in

produsele agroalimentare.

Art. 53

Ministerul Industriei Constructiilor de Masini-Unelte si Electrotehnicii si Ministerul Industriei

Constructiilor de Masini Grele, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale interesate,

vor lua masuri pentru asimilarea si producerea in tara a utilajelor, instalatiilor si

dispozitivelor de protectie a mediului inconjurator si a aparatelor de masura si control al

poluarii mediului.

Art. 54

Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, in colaborare cu ministerele, alte organe

centrale, Academia Republicii Socialiste Romania, celelalte academii de stiinta si cu

institutiile de invatamint superior, asigura pe baza de programe prioritare, dezvoltarea

cercetarilor cu privire la protectia mediului inconjurator.

Prin aceste programe vor fi promovate in special, tehnologii de productie prin care sa se

reduca poluarea la sursa, procedee de recuperare si valorificare a substantelor reziduale

utilizabile, procedee eficiente de retinere sau neutralizare a poluantilor, precum si cercetari

privind cunoasterea mecanismelor echilibrului ecologic.

Art. 55

Ministerul Educatiei si Invatamintului ia masuri ca prin programele analitice ale

invatamintului de toate gradele sa se asigure predarea, in mod corespunzator, de cunostinte

referitoare la prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator, precum si la ocrotirea

naturii.

Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste va asigura, potrivit atributiilor sale, desfasurarea

unei activitati sistematice de informare si educare a oamenilor muncii de la orase si sate in

scopul cunoasterii cailor si mijloacelor de prevenire si combatere a poluarii mediului

inconjurator, pentru pastrarea si apararea frumusetilor naturale ale tarii.

Art. 56

Ministerul de Interne, prin organele de specialitate ale militiei, asigura controlul

concentratiei poluantilor din gazele esapate si intensitatea zgomotului produs de

autovehicule la garaje, ateliere de reparatii si intretinere si pe drumurile publice, retinind

certificatele de inmatriculare a autovehiculelor care depasesc normele legale de protectie a

mediului, pina la inlaturarea cauzelor care au determinat aceasta si luind masuri in vederea

aplicarii si a altor sanctiuni legale.

Art. 57

Comitetele executive ale consiliilor populare judetene, municipale, orasenesti si comunale,

in domeniul protectiei mediului inconjurator, au urmatoarele sarcini :

a) adopta, in colaborare cu organele centrale de specialitate, masurile ce se impun pentru

protectia mediului inconjurator in raza lor teritorial-administrativa ;

b) controleaza modul cum organizatiile socialiste indeplinesc masurile stabilite si folosesc

fondurile de investitii destinate protejarii si imbunatatirii calitatii factorilor de mediu ;

c) adopta masurile ce se impun a fi luate in conditiile specifice, pentru protectia calitatii

factorilor naturali si a celor creati prin activitati umane ai mediului inconjurator din interiorul

asezarilor omenesti si in jurul acestora ;

d) organizeaza si controleaza aplicarea masurilor de salubrizare a oraselor si comunelor, de

amenajare si intretinere a spatiilor verzi, a parcurilor, oglinzilor de apa, strazilor, drumurilor

si a podurilor si altele ;

e) analizeaza modul cum se aplica prevederile legale cu privire la protectia mediului

inconjurator si raporteaza periodic, consiliilor populare.

Art. 58

Se recomanda Uniunii Generale a Sindicatelor si celorlalte organizatii obstesti sa militeze

pentru formarea unei opinii de masa in rindurile oamenilor muncii si sa participe la

activitatea de control obstesc in domeniul protectiei mediului inconjurator.

Art. 59

Se recomanda Uniunii Tineretului Comunist si Consiliului National al Organizatiei Pionierilor

sa organizeze actiuni pentru cunoasterea de catre tineret si copii a surselor de degradare a

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 11 din 15

Page 12: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

mediului si a mijloacelor de combatere si sa sprijine efectiv organele si organizatiile de stat

si cooperatiste pentru luarea masurilor privind protectia mediului inconjurator.

Art. 60

Presa, radioul si televiziunea vor asigura informarea larga a publicului cu privire la

fenomenele de poluare a mediului inconjurator si la masurile necesare pentru inlaturarea

lor, contribuind la crearea unui puternic curent de opinie si desfasurind o activitate

educativa sustinuta in acest domeniu.

Art. 61

Organele imputernicite de lege sa exercite controlul aplicarii masurilor pentru protectia

mediului inconjurator pot dispune oprirea functionarii unor obiective economico-sociale, total

sau partial, in situatiile si pe timpul in care poluarea produsa de acesta depaseste limitele

legale si ameninta grav sanatatea populatiei sau creeaza pagube economiei nationale.

Intreruperea functionarii va fi precedata de anuntarea organului in subordinea caruia se afla

obiectivul respectiv.

Luarea masurilor de intrerupere a functionarii nu exclude posibilitatea aplicarii altor

sanctiuni prevazute de lege.

CAPITOLUL 4: Coordonarea activitatii de protectie a mediului

inconjurator

Art. 62

In scopul coordonarii si indrumarii in mod unitar a activitatilor de protectie a mediului

inconjurator se infiinteaza Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator, organ

central de specialitate, larg reprezentativ, subordonat Consiliului de Ministri.

Art. 63

Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator analizeaza rezultatele actiunilor

intreprinse pentru protectia mediului inconjurator si prezinta Consiliului de Ministri propuneri

cu privire la directiile si principalele masuri de imbunatatire a activitatii de protectie a

mediului.

Art. 64

Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator prezinta Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste Romania rapoarte cu privire la realizarea politicii partidului si statului in

domeniul protectiei mediului inconjurator.

Art. 65

Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator are, in principal, urmatoarele

atributii :

a) coordoneaza si sprijina activitatea desfasurata de catre organele centrale si locale ale

administratiei de stat in domeniul protectiei mediului inconjurator ;

b) intocmeste, cu sprijinul celorlalte organe centrale, studii cu privire la mediul inconjurator,

la stadiul aplicarii si la eficienta masurilor de protectie a mediului si prezinta propuneri de

imbunatatire a activitatii in acest domeniu ;

c) elaboreaza, pe baza prognozelor, programe de ansamblu cu privire la protectia mediului

inconjurator si indruma ministerele si celelalte organe centrale in elaborarea programelor

pentru protectia mediului inconjurator in domeniile de activitate de care raspund ;

d) avizeaza actele normative privind protectia mediului inconjurator elaborate de catre

organele centrale ale administratiei de stat si poate initia proiecte de acte normative in acest

domeniu ;

e) coordoneaza elaborarea de catre ministere si celelalte organe centrale a normelor tehnice

de competenta lor si stabileste, cu sprijinul acestora, normele tehnice de aplicabilitate

generala cu privire la protectia mediului inconjurator ;

f) stabileste, pe baza propunerilor organelor centrale si locale de stat cu sarcini de control in

domeniul protectiei mediului inconjurator, sistemul de supraveghere, prin metode unitare, a

calitatii factorilor de mediu, pe intreg teritoriul tarii ;

g) urmareste si analizeaza modul in care organele centrale si locale ale administratiei de

stat realizeaza sarcinile ce le revin cu privire la protectia mediului inconjurator ;

h) avizeaza propunerile de atribuire sau retragere a calitatii de rezervatie ori monument al

naturii si aproba desfasurarea de activitati in legatura cu acestea, potrivit prevederilor legii ;

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 12 din 15

Page 13: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

i) intretine, in domeniul sau de activitate, relatii de colaborare si cooperare cu organizatii

similare din alte state si cu organizatii internationale ; asigura, impreuna cu organele si

institutiile ce desfasoara activitati in domeniul protectie mediului inconjurator, pregatirea si

participarea la actiuni internationale de specialitate, precum si aplicarea conventiilor

internationale in legatura cu protectia mediului la care tara noastra este parte.

Art. 66

Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator este alcatuit din 70-80 membri.

In consiliul national sint numiti oameni de stiinta, cercetatori, proiectanti, cadre didactice,

medici, ingineri si alti specialisti a caror activitate este legata de problemele protectiei

mediului inconjurator, reprezentanti ai conducerilor unor ministere, altor organe centrale, ai

Academiei Republicii Socialiste Romania, ai academiilor de stiinte si ai unor organe centrale

ale organizatiilor cooperatiste si altor organizatii obstesti, precum si unii membri ai

organelor teritoriale pentru protectia mediului inconjurator.

Componenta si modul de functionare a consiliului national se stabilesc, la propunerea

Consiliului de Ministri, prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 67

Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator isi desfasoara lucrarile in plen si in

comisii de specialitate.

Art. 68

Componenta consiliilor de specialitate se aproba in plenul Consiliului National pentru

Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 69

Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator are in coordonarea sa un

presedinte, un vicepresedinte si un secretar al consiliului, care, impreuna cu presedintii

comisiilor de specialitate, alcatuiesc Biroul executiv al Consiliului National pentru Protectia

Mediului Inconjurator.

Presedintele, vicepresedintele si secretarul Consiliului National pentru Protectia Mediului

Inconjurator se numesc prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 70

Pentru indrumarea si coordonarea activitatii privind protectia mediului inconjurator pe raza

teritorial-administrativa a judetelor si a municipiului Bucuresti, se infiinteaza comisii pentru

protectia mediului inconjurator, organe subordonate Consiliului National pentru Protectia

Mediului Inconjurator si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al

municipiului Bucuresti.

Comisiile pentru protectia mediului inconjurator sint numite prin hotariri ale consiliilor

populare judetene si al municipiului Bucuresti.

Presedintii comisiilor se numesc dintre vicepresedintii comitetelor executive ale consiliilor

populare judetene si al municipiului Bucuresti.

In comisiile pentru protectia mediului inconjurator sint numiti oameni de stiinta, cadre de

cercetare, de proiectare si didactice, medici, ingineri si alti specialisti a caror activitate este

legata de problemele protectiei mediului inconjurator, precum si cadre de conducere ale

organelor si organizatiilor de stat, cooperatiste si altor organizatii obstesti.

Art. 71

Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru protectia mediului inconjurator au

urmatoarele atributii principale :

a) coordoneaza si indruma activitatea de protectie a mediului inconjurator pe raza teritorial-

administrativa a judetelor si a municipiului Bucuresti ;

b) intocmesc, cu sprijinul altor organe din unitatea teritorial-administrativa, studii cu privire

la evolutia calitatii factorilor de mediu si fac propuneri de masuri, pe care le supun aprobarii

comitetelor executive ale cosiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti ;

c) urmaresc si analizeaza modul in care organizatiile socialiste ce desfasoara activitate pe

raza teritorial-administrativa a judetelor si a municipiului Bucuresti realizeaza sarcinile ce le

revin cu privire la protectia mediului inconjurator ;

d) sprijina organizatiile socialiste din unitatea teritorial-administrativa in determinarea

cauzelor care duc la modificarea mediului inconjurator si in stabilirea solutiilor pentru

inlaturarea acestora ;

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 13 din 15

Page 14: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

e) examineaza, sub raportul protectiei mediului inconjurator, planurile de sistematizare

teritoriala, si a localitatilor urbane si rurale de pe cuprinsul unitatii teritorial-administrative

si prezinta propuneri comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului

Bucuresti ;

f) urmaresc si sprijina aplicarea masurilor de conservare, intretinere si paza a rezervatiilor

si monumentelor naturii.

Art. 72

Consiliul national si comisiile judetene si a municipiului Bucuresti analizeaza, in plenul lor,

modul in care se respecta normele legale cu privire la protectia mediului inconjurator si, in

cazul cind constata abateri, dau indicatii obligatorii organizatiilor socialiste care au incalcat

reglementarile in vigoare, pentru luarea de masuri in vederea respectarii legii, sesizind

totodata organele competente sa ia masuri de aplicare a sanctiunilor legale.

CAPITOLUL 5: Sanctiuni

Art. 73

Incalcarea dispozitiilor legale cu privire la protectia mediului inconjurator atrage

raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 74

Constituie contraventie, daca faptele nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii

penale, sint considerate infractiuni, incalcarea dispozitiilor prevazute in art. 10 alin. 1, art.

15, art. 18, art. 20 alin. 1, art. 24 alin. 2, art. 25 alin. 3, art. 26, art. 28, art. 29, art. 32,

art. 33, art. 39 alin. 3 si art. 41, de catre cei carora le revin sarcini in legatura cu luarea

masurilor sau cu respectarea obligatiilor la care se refera aceste dispozitii.

Contraventiile savirsite prin incalcarea dispozitiilor art. 10 alin. 1, art. 18, art. 24 alin. 2,

art. 25 alin. 3, art. 26, art. 28, art. 29, art. 33, art. 39 alin. 3 si art. 41 se sanctioneaza cu

amenda de la 1.000 la 5.000 lei, iar cele savirsite prin incalcarea dispozitiilor art. 15, art. 20

alin. 1, si art. 32 se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 10.000 lei.

Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 75

Contraventiile prevazute in art. 74 se constata de personalul de specialitate anume

imputernicit al organelor centrale care au, potrivit legii, sarcini de control in domeniul

protectiei mediului inconjurator, al comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si

al municipiului Bucuresti, de primari, precum si de catre ofiteri si subofiteri de militie.

Odata cu constatarea contraventiei agentul constatator aplica si sanctiuni.

Art. 76

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen

de 15 zile de la data comunicarii acestuia.

Plingerea, insotita de copia de pe procesul-verbal, se depune la organul din care face parte

agentul constatator, care o inainteaza spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala

s-a savirsit contraventia.

In masura in care prezenta lege nu dispune, contraventiilor prevazute in art. 74 le sint

aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 sprivind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 77

Evacuarea in atmosfera a substantelor daunatoare sub forma de gaze, vapori, aerosoli,

particule solide, precum si producerea de zgomote peste limitele stabilite de normele legale,

care pun in pericol sanatatea ori integritatea corporala a oamenilor sau produc pagube

economiei nationale, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2

ani sau cu amenda.

Art. 78

Depozitarea, aruncarea ori evacuarea reziduurilor menajere sau a celor industriale, fara

respectarea normelor legale, daca prin aceasta se pune in pericol sanatatea ori integritatea

corporala a oamenilor sau se produce o paguba economiei nationale, constituie infractiune

si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 79

Incalcarea dispozitiilor cuprinse in art. 8 alin. 2, art. 10 alin. 2 si 3, art. 14 alin. 1 si 2,

precum si a celor cuprinse in art. 36 alin. 2, constituie infractiune ce se pedepseste, dupa

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 14 din 15

Page 15: LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protectia mediului ... · Infaptuirea politicii de protectie a mediului inconjurator este o indatorire de baza permanenta, a organelor si organizatiilor

caz, potrivit art. 248 sau 249 din Codul penal, daca fapta nu constituie o infractiune mai

grava.

CAPITOLUL 6: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 80

La obiectivele economico-sociale si capacitatile de productie aflate in functiune la data

intrarii in vigoare a prezentei legi fara a vea asigurate conditii tehnice pentru protejarea

calitatii mediului inconjurator, se vor construi, extinde sau aduce in stare de functionare

corespunzatoare, dupa caz, instalatiile sau dispozitivele necesare combaterii poluarii

mediului inconjurator, in mod esalonat, potrivit unor programe elaborate in acest scop de

catre organele centrale si locale interesate, cu acordul Consiliului National pentru Protectia

Mediului Inconjurator.

Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator va urmari modul in care organele

centrale si locale aduc la indeplinire programele stabilite.

Art. 81

Rezervatiile si monumentele naturii, declarate astfel prin dispozitii legale pina la intrarea in

vigoare a prezentei legi, isi pastreaza aceasta calitate.

Art. 82

Prevederile prezentei legi intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Buletinul Oficial

al Republicii Socialiste Romania.

SintAct® Wolters Kluwer - Legea 9/1973, B.Of. 91 din 23-iun-1973

Pag. 15 din 15