22
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI IMPACTUL NEGATIV LA TURISMULUI NECONTROLAT ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

  • Upload
    ddee18

  • View
    124

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proiect

Citation preview

Page 1: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICEFACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

IMPACTUL NEGATIV LA TURISMULUI NECONTROLAT ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

BUCURESTI2010

Capitolul 1

Page 2: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

Caracterizarea problemei de mediu

Dezvoltarea turismului reclama in permanenta apararea si pastrarea nealterata a

conditiilor naturale, a integritatii mediului ambient, inteles in complexitatea sa.

Exista, din pacate, numerosi factori perturbatori, care afecteaza echilibrul natural al

unui ecosistem: turismul neorganizat, haotic, adevarata invazie umana, adica

umanizarea peisajului, deranjand si afectand mai ales avifauna. Datorita acestor

cauze sunt puse sub semnul intrebarii supravietuirea unor specii rare, cum sunt

potarnichea de stanca si vulturul alb egiptean, care in acest areal unic mai

cuibareau. Turismul haotic are insa si alte consecinte negative, dintre cele mai de

nedorit. Acolo unde nu te astepti, turistul in pasaj face foc in padure, cu de la sine

putere, arunca reziduuri menajere nebiodegradabile (cutii, pungi de plastic), alte

ambalaje şi gunoaie, isi spala masina in cursul limpede al raului, in apa de cristal a

izvorului. Sa nu mai vorbim de stricaciunile pe care le pot provoca turistii dornici

sa-si ia cu ei anumite amintiri, cum ar fi stalactite si roci din pesteri, plante si flori

rare.

In lipsa unei definitii universale, a ecoturismului, sau a “turismului verde” Asociatia

Ecologica Turismverde incearca sa rezume intr-o fraza scurta cateva caracteristici:

1.Turismverde= New tourism!

2 . Turismverde  = Bio Eco Turism !

3.Turismverde= Resursa de turism natural!

4. Turismverde =  Civism corporatist in turism !

5. Turismverde  =  Prestari servicii curate in turism! 

6. Turismverde  = Mod de dezvoltare durabila a turismului !  

7.Turismverde = Prestari servicii turistice in armonie cu mediul ! 

8.Turismverde = Totalitatea relatiilor prietenoase între turism – mediu ! 

Page 3: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

9.Turismverde = Arhitectura turismului romanesc in acord cu schimbarile climatice ! 

10. Turismverde = Compatibilitate intre bucuria traita în mijlocul naturii, cu grija fata de mediu! 

Turismverde = Generator de valoare adaugata, administrata si in beneficiul Naturii:   

Bunastare, pentru natura 

Ecoturismul reprezintă una dintre formele turistice cu cea mai mare tendinţă de creştere în ultimii ani, cu precădere în ariile protejate. Prin promovarea acestei forme de turism, multe ţări ale lumii care consideră că ariile protejate sunt o parte esenţială a ofertei turistice, au făcut ca turismul în natură şi ecoturismul să reprezinte elemente importante ale industriei turistice.

Aplicarea ecoturismului ca model de dezvoltare a turismului, cu deosebire în zonele

protejate şi a principiilor sale are o dublă ţintă: pe de o parte valorificarea integrată

a resurselor naturale şi culturale de excepţie, cu îmbunătăţirea calităţii vieţii în

comunităţile locale, iar pe de altă parte satisfacerea motivaţiilor şi cerinţelor

turiştilor în concordanţă cu conservarea mediului pentru generaţiile viitoare.

Dezvoltarea ecologică a turismului în zone protejate vizează în principal patru

planuri:

economic, prin creşterea gradului de valorificare a resurselor, îndeosebi a

celor mai puţin cunoscute, pentru reducerea presiunii asupra celor mai intens

exploatate;

ecologic, prin asigurarea utilizării raţionale a tuturor resurselor, reducerea şi

eliminarea deşeurilor, reciclarea lor, asigurarea conservării şi protecţiei

mediului, scăderea procesului de sustragere a terenurilor agricole şi

forestiere din circuitul agricol şi silvic;

social, prin sporirea numărului de locuri de muncă, menţinerea unor meserii

tradiţionale, atragerea populaţiei în practicarea diferitelor forme de turism;

cultural prin valorificarea elementelor de civilizaţie, artă şi cultură deosebite,

care exprimă o anume identitate culturală şi dezvoltă spiritul de toleranţă.

Page 4: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

Pentru asigurarea dezideratelor urmarite prin ecoturism se impune cu stringenta

respectarea unor principii, care sa contureze strategii viabile pe termen lung.

Ecoturismul este o calatorie responsabila in natura supusa procesului de protejare

si conservare si care aduce beneficii comunitatilor locale si omenirii in ansamblul

sau. Este de fapt o activitate axata mai mult pe protectie decat exploatarea

resurselor naturale, care presupune deplasarea turistului in areale naturale,

minimalizarea impactelor, construirea unei atitudini de ingrijorare pentru mediu,

furnizeaza beneficii directe pentru conservare, ridica nivelul de trai in comunitatile

locale, sustine drepturile omului si intelegerile internationale in domeniul muncii,

pastreaza cultura locului si este sensibil Ia politica de mediu, favorizand un climat

social pozitiv.

Principiile de baza ce trebuie sa guverneze ecoturisrnul sunt: durabilitatea, urmat

de echitate, parteneriare, cooperare.

1. Durabilitatea reprezinta procesul prin care dezvoltarea are loc la un nivel care

sa satisfaca cerintele populatiei actuale, fara a compromite capacitatea de

sustinere a mediului pentru generatiile viitoare. De aceea este util ca activitatile

desfasurate sa se bazeze pe parteneriate, colaborare deschisa pentru a da o

imagine transparenta utilizarii resurselor. Acest principiu este cerut de:

Schimbarile sociale (ingrijorarea crescanda pentru mediu, vulnerabilitatea

destinatiilor turistice, insatisfactia pentru unele produse turistice existente);

Politica turistica (ce trebuie sa reflecte grija pentru mediul Inconjurator).

2. Echitatea intra-generatii si inter-generatii trebuie sa elimine interesele egoiste,

exclusiviste axate pe acumulare de capital doar pentru unele segmente ale

societatii. Acest principiu se sprijina pe studii profunde, deoarece ce pare a fi

durabil pentru un segment poate fi neelocvent pentru altul.

TIES (1991-1992) a publicat un set de principii ecoturistice in urma intalnirilor intre

oamenii de afaceri, academicieni, comunitati, ONG-uri, guverne, pe baza carora s-

au trasat linii directoare care sa ajute la achizitionarea de performante in ecoturism.

Page 5: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

Consecintele turismului necontrolat

Dezvoltarea turismului reclama in permanenta apararea si pastrarea nealterata a

conditiilor naturale, a integritatii mediului ambient, inteles in complexitatea sa.

Exista, din pacate, numerosi factori perturbatori, care afecteaza echilibrul natural al

unui ecosistem: turismul neorganizat, haotic, adevarata invazie umana, adica

umanizarea peisajului, deranjand si afectand mai ales avifauna. Datorita acestor

cauze sunt puse sub semnul intrebarii supravietuirea unor specii rare, cum sunt

potarnichea de stanca si vulturul alb egiptean, care in acest areal unic mai

cuibareau. Turismul haotic are insa si alte consecinte negative, dintre cele mai de

nedorit. Acolo unde nu te astepti, turistul in pasaj face foc in padure, cu de la sine

putere, arunca reziduuri menajere nebiodegradabile (cutii, pungi de plastic), alte

ambalaje şi gunoaie, isi spala masina in cursul limpede al raului, in apa de cristal a

izvorului. Sa nu mai vorbim de stricaciunile pe care le pot provoca turistii dornici

sa-si ia cu ei anumite amintiri, cum ar fi stalactite si roci din pesteri, plante si flori

rare.

Surse de poluare

Ariile protejate includ in perimetrul lor ecosisteme fragile, biocenoze vulnerabile in raport cu modul de utilizare a terenurilor astfel incat, gama activitatilor umane cu impact negativ asupra acestora este foarte vasta. Cele mai agresive forme de interventie antropica asupra interrelatiilor dintre componentele naturale ale peisajului ariilor protejate pot fi: 1. agricultura; 2. silvicultura, 3. turismul; 4. transporturile; 5. industria. In urma cresterii economice datorate dezvoltarii turismului s-a demonstrat ca

Page 6: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

acesta, in timp, duce la degradarea mediului inconjurator. Din cauza fluxului tot mai

mare de turisti, a densitatii mari de obiective turistice si a infrastructurii turistice, a

activitatilor economice, ecoturismul si mai ales “turismul verde” devin solutii de

echilibrare a mediului ambiant.

Capitolul 2Desfasurarea proiectului

Denumirea proiectului

Sat De Vacanta Vatra Valaha

Necesitatea proiectului

Bine administrat, turismul ecologic este o industrie la scara mica care poate conserva ecosistemele si poate ajuta comunitatile bastinase din zonele rurale sa-si pastreze obiceiurile. Poate constitui o alternativa pentru migratia urbana si poate deveni o optiune financiara viabila pentru cei care doresc sa lucreze mai aproape de casele lor din mediul rural”- Zoe Chafe, cercetator al Worldwatch Institute.

Satul Turistic Traditional Romanesc este o adaptare a unui astfel de model, creat pentru nevoile reale de astazi ale Romaniei si tinand cont de existent.

Pentru acest motiv, supunem atentiei dumneavoastra Satul Turistic Traditional Romanesc, model turistic menit sa faciliteze accesul la cultura autentica traditionala romaneasca, a acelora care, in calatoriile lor doresc sa cunoasca si sa traiasca pe viu, modul de viata sanatos, traditiile milenare, obiceiurile traditionale si ospitalitatea romaneasca. 

Obiectivul general al proiectului este : dezvoltarea constiintei ecologice a tuturor actorilor din turism, alaturi de cresterea angajamentului acestora in actiuni de protectie si conservare a mediului natural în care are loc o actiune turistica

Obiective specifice

1-Evaluarea situatiei existente in domenile turistic si de mediu – „fotografie" a OMULUI (ROMANULUI) producator si consumator de turism. Identificarea problemelor „acute" ale mediului natural care impun atentie imediata si în care se presteaza servicii turistice locale;

Page 7: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

2-Pe baza „existentului" se  va initia crearea unui model de calitate ecologica în turismul local prin inglobarea „experientei" prezente, adaugarea de noi cerinte si standarde, elaborarea, îmbunatatirea si perfectionarea acelor actiuni si principii orientate spre gasirea echilibrului între dezvoltarea turismului si conservarea biodiversitatii;

3-Trezirea "bunului simt" (în protejarea si conservarea mediului) al acelora care traiesc, muncesc sau se distreaza în „micul univers" al locatiilor turistice asezate in zone antropice, si nu numai;

4-Initierea si dezvoltarea cooperarii între sectorul privat si cel public in domeniul protectiei mediului in turism;

5-Parteneriat loial cu autoritatile statului si cu actorii din turism, parteneriat de tipul "comakership", în spiritul protectiei reale a mediului, pentru stabilirea directiilor, conceptelor si actelor normative de interes pentru ecoturism;

6-Eliminarea „contradictiei"  intre rentabilitate si cheltuieli de ecologizare in turism;

7-Promovarea cooperarii si a unei comunicari eficiente intre autoritatile din domeniile cu atributii in vederea realizarii scopului (Triunghiul institutional: Mediu, Turism, Agricultura, avand in centru Educatia si Cercetarea);

8-Organizarea unui congres (tip "brainstorming") national, pe teme de Calitate Ecologica în turism si de Protectia si conservarea mediului in turism; 

9-Inchegarea unui Corp de experti in ecoturism, oameni bine pregatiti profesional, apartinand domeniilor turism, geografie, geologie, biologie, protectia mediului, biotehnologii, conservarea biodiversitatii, geomorfologie, comert, agricultura, evaluari de impact, etc, care sa elaboreze concret Modelul Ecologic Turismverde pentru turismul local.

Activitati in cadrul proiectului

publicarea unor materiale informative ;

8 intalniri regionale cu reprezentantii municipalitatilor si autoritatatilor de

mediu

Parteneriat loial cu autoritatile statului si cu actorii din turism

organizarea unei conferinten nationale pe teme de Calitate Ecologica în

turism si de Protectia si conservarea mediului in turism

realizarea unui Corp de experti in ecoturism.

Page 8: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

Modelul Satului Turistic Traditional Romanesc este inscris la OSIM nr 300018/2008.

De asemenea este supus drepturilor de autor,  fiind publicat print ISSN 1844-5640,

volume 9, issue 3/2008.

Modelul Satului Turistic Traditional Romanesc isi dovedeste aplicabilitatea prin dezvoltarea primului proiect pilot in judetul Dambovita denumit:  Sat de vacanta "Vatra Valaha", proiect menit sa faciliteze accesul la cultura autentica traditionala romaneasca munteneasca, a acelora care, in calatoriile lor doresc sa vada si sa traiasca pe viu, modul de viata sanatos, traditiile, obiceiurile traditionale si ospitalitatea romaneasca din zona Muntenia.

Expunere de motive:

In asezãrile rurale romanesti se regãseste puritatea aerului si claritatea apei izvoarelor care vin din muntii Carpati. Ele au fost timp de secole pãstrãtoarele culturii materiale si spirituale autohtone, cele care au preluat si integrat elemente de culturã, au creat, au inventat, s-au adaptat permanent la conditiile istorice si social economice.

Placerea de a vizita macar o parte din aceste asezari rurale in cateva ore este imposibila astazi in conditiile reale ale Romaniei. Sejurul s-ar putea realiza centralizat doar vizitand un singur situ reprezentativ pentru satul romanesc, care sa inglobeze in structura sa, ca intr-o fotografie vie, satului romanesc din perioada cea mai infloritoare a existentei sale, ospitalitatea romaneasca si pitorescul arhitectural taranesc, compus din:

1.Satul   etnoturistic(propriu-zis) cu functiune dubla, cazare si de obiectiv turistic si are in componenta sa:

- un numar de case autentice cu valoare de patrimoniu, denumit "miez autentic", case traditionale romanesti restaurate pe amplasament nou, protejat, in cadrul Satului de vacanta, provenite din randul caselor aflate in faza de degradare, case sortite pieirii datorita factorilor social economici de astazi ai tarii noastre..

-un ansamblu de locuinte de arhitectura traditionala taraneasca, format din case distincte, ecologice, structuri de primire turistica prevazute cu grup sanitar propriu, construite in conformitate cu arhitectura locala reprezentativa Regiunii istorice Valahia, reproduceri fidele a unor case care au fost valorate odata de poporul nostru si au figurat pe lista monumentelor istorice din zona Valahiei si care sub o forma sau alta au disparut, denumit "ansamblu de replici". 

2.Fiecare locuinta este prevazuta cu anexe:

-o anexa gospodareasca in care sunt crescute cate o specie de animale domestice (gaini, rate, gaste, iepuri, etc); 

Page 9: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

-un atelier mestesugaresc (lemnarie, fierarie, pingelit, curelarie, cusatorie, olarit, sticlarie, povarna, cuptor de paine, etc) si teren cultivat, in care se produc prin  practicarea agriculturii traditionale, produse 100% ecologice, valorificate la restaurantul Conacului sau al Hanului din Centrul Culturii si Creatiei mestesugaresti si de arta populara. De asemenea fiecare locuinta are un caine de paza provenit dintr-un centru comunitar;

3.Centru satesc in care distingem Conacul (Cladirea administrativa care cuprinde receptia si salonul mare pt servitul mesei- grupuri sau individual), Biserica "dintr-un lemn"(serviciu religios), Turn- Foisor de odihna-tip Cula(Casa de oaspeti), "Fantana cu ciutura" (fantana dorintelor) , "Car cu boi" (model de trasport traditional), si

4.Centrul de activitati conexe denumit Centrul Creatiei Populare Valahe, in care distingem obiectivele: Han, Crama, Sezatoare(traditii), Hora satului(obieiuri), Poiana lui Iocan care vor indeplinii functia de Tabara de creatie, Sala de intruniri ( intalniri cu scriitori, creatori populari, mesteri) reuniuni si conferinte, lansare de carte, auditii de muzica populara, sala de spectacole cu specific popular traditional, gale de filme cu specific traditional, spatiu de cazare si servitul mesei, Iazul morii"(pescuit), "Crasma satului", "Teren de Turca"(sau oina - sporturi nationale), Stana "din deal"(alimente eco), alte activitati etc.

Incalzirea obiectivelor se face pe baza de energie verde. Colectarea deseurilor si canalizarea indeplinesc standardele de mediu prevazute in Ecoetichetarea graduala Turismverde. 

Partener : Consiliului Judetean Dambovita, Ministerului Culturii, Ministrul turismului

Finantator: Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European

(SEE)

Page 10: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

Capitolul 3Analiza economica a proiectului

Se evidentiaza un impact pozitiv in ceea ce priveste imbunatatirea conditiilor de

mediu prin realizarea si implementarea unui program complex ce constituie un

mecanism socio-economic de prevenire si combatere a poluarii mediului,inclusiv

prin cresteri economice. Bine administrat, turismul ecologic este o industrie la

scara mica care poate conserva ecosistemele si poate ajuta comunitatile bastinase

din zonele rurale sa-si pastreze obiceiurile. Poate constitui o alternativa pentru

migratia urbana si poate deveni o optiune financiara viabila pentru cei care doresc

sa lucreze mai aproape de casele lor din mediul rural.

Situatia veniturilor,cheltuielilor si rezultatului-anul 2008

Venituri totale 733.647,71 RON

Venituri din sponsorizari 8.623 RON

Venituri din dobanzi 4.301 RON

Alte venituri 720.723,71 RON

Page 11: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

Cheltuieli totale 729.631.77 RON

Cheltuieli materiale : 489.342RON

Cheltuieli catre terti : 42.187,21 RON

Cheltuieli resurse umane : 235.030 RON

Alte cheltuieli : 45.844,56 RON

Eforturile necesare implementarii :

In ceea ce priveste eforturile depuse pentru realizarea acestui proiect,acestea

sunt numeroase :

1. proiectarea unui plan al proiectului SAT DE VACANTA « Vatra Valaha »

2. organizarea unei conferinte pe teme de Calitate Ecologica în turism si de

Protectia si conservarea mediului in turism

3. analiza unor studii de caz referitoare la implementarea unor proiecte

asemanatoare

4. au avut loc Demersuri:

-In adresa nr  600/21.01.2009 a Consiliului Judetean Dambovita, semnata de

Presedinte, lector univ. Florin Popescu , se reafirma necesitatea

dezvoltarii proiectului Vatra Valaha si disponibilitatea examinarii intr-o

sedinta a Consiliului Judetean Dambovita a oportunitatii realizarii unui

parteneriat pentru crearea "Satului de vacanta de arhitectura traditionala

romaneasca - Vatra Valahia".

-In adresa nr 994/18.02.2009 catre Ministerului Culturii aste prezentata pe

larg analiza swot a proiectului Vatra Valaha. Aceeasi adresa a fost prezentate

prin demersul facut la Mitingul Breslei Creative, care a avut loc sambata 21.

02.2009 la "The Ark- Bursa marfurilor creative", Calea rahovei 196 A,

Bucuresti, ocazie cu care, s-a inmanat personal d-lui Ministru al culturii si

Page 12: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

cultelor, Prof dr. Theodor Paleologu, propunere parteneriat pentru construirea

Satului Turistic Traditional Roman-Vatra Valaha. Cu ocazia intalnirii am

suscitat interesul pe baza expunerii necesitatii de a facilita accesul a cat mai

multor romani (dar si straini) la cultura traditionala romanesca prin trairea

efectiva a "vietii la tara" in cadrul Satului de vacanta Vatra valaha.  De

asemnea, pe parcursul discutiilor in cadrul grupului "Servicii si intreprinderi

creative" avute la sala Studio, etj 2 din aceeasi locatie, discutii moderate si

de Dl Alexandru Balasescu- Director cabinet Ministru culturii, am argumentat

punerea in opera a unui astfel de obiectiv turistic si cultural apreciat ca fiind

de pionierat in Romania, proiect pilot care va diversifica si intregii oferta de

obiective turistice culturale ale Romaniei.

-In adresa nr 12/22.01.2009 catre Ministrul turismului, Elena Udrea a fost

prezentat succint  Proiectul Vatra Valaha - fotografie vie a satului romanesc

din perioada interbelica, cea mai autentica si infloritoare etapa a existentei

rurale romanesti. Proiectul se poate include foarte bine in prevederile

normative privind dezvoltarea turismului cultural, din lista subprogramelor

nationale de investitii din programului anual de dezvoltare a produselor

turistice.

Efectele implementarii proiectului

A. Sociale

Turismul ecologic este o industrie la scara mica care poate conserva ecosistemele si poate ajuta comunitatile bastinase din zonele rurale sa-si pastreze obiceiurile. Poate constitui o alternativa pentru migratia urbana si poate deveni o optiune financiara viabila pentru cei care doresc sa lucreze mai aproape de casele lor din mediul rural.

Satul Turistic Traditional Romanesc este o adaptare a unui astfel de model, creat pentru nevoile reale de astazi ale Romaniei si tinand cont de existent.

Pentru acest motiv, supunem atentiei dumneavoastra Satul Turistic Traditional Romanesc, model turistic menit sa faciliteze accesul la cultura autentica traditionala romaneasca, a acelora care, in calatoriile lor doresc sa cunoasca si sa traiasca pe viu, modul de viata sanatos, traditiile milenare, obiceiurile traditionale si ospitalitatea romaneasca. 

Page 13: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

B. Ecologice

Incalzirea obiectivelor se face pe baza de energie verde. Colectarea deseurilor si

canalizarea indeplinesc standardele de mediu prevazute in Ecoetichetarea graduala

Turismverde.

In atelierul mestesugaresc se realizeaza lemnarie, fierarie, pingelit, curelarie,

cusatorie, olarit, sticlarie, povarna, cuptor de paine, si teren cultivat, in care se

produc prin  practicarea agriculturii traditionale, produse 100% ecologice,

valorificate la restaurantul Conacului sau al Hanului din Centrul Culturii si Creatiei

mestesugaresti si de arta populara. De asemenea fiecare locuinta are un caine de

paza provenit dintr-un centru comunitar.

In anexa gospodareasca in care sunt crescute cate o specie de animale domestice:

gaini, rate, gaste, iepuri.

Capitolul 4Analiza SWOT a proiectului

Puncte tari

poate constitui o alternativa pentru migratia urbana poate deveni o optiune financiara viabila pentru cei care doresc sa lucreze

mai aproape de casele lor din mediul rural este o adaptare a unui astfel de model, creat pentru nevoile reale de astazi

ale Romaniei si tinand cont de existent experienta de aproape 10 ani a ONG-ului TurismVerde faciliteze accesul la cultura autentica traditionala romaneasca, a acelora

care, in calatoriile lor doresc sa cunoasca si sa traiasca pe viu, modul de viata sanatos, traditiile milenare, obiceiurile traditionale si ospitalitatea romaneasca

Puncte slabe

calitatea mediului in anumite zone este mult sub nivelul standardelor UE presiunea crescuta asupra biodiversitatii si calitatii aerului in corelare cu

cresterea economica, datorata dezvoltarii turismului

Page 14: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

intarzierea derularii proiectelor cauzate de aprobarea tarzie grad scazut de constientizare a populatiei si cunoasterea insuficienta a

efectelor produse de turismul necontrolat

Oportunitati

proiectelor PHARE si ISPA, ce pun la dispozitie mijloace si instrumente de imbunatatire a cunostintelor angajatilor in domeniul gestionarii proiectelor

potentialul acces la fondurile UE imbunatatirea standardelor de viata ale cetatenilor romani si pentru

dezvoltarea economica a regiunilor in Romania este o adaptare a unui astfel de model, creat pentru nevoile reale de astazi

ale Romaniei si tinand cont de cel existent conturarea unei socitati civile mai puternica

Amenintari

deficiente in infrastructura de mediu refuzul cetatenilor de a constietiza consecintele negative ale actiunilor proprii intarzierea derularii proiectelor cauzate de aprobarea tarzie.

Capitolul 5Analiza de mediu

Costurile sociale

Costurile sociale ale punerii in practica a unui astfel de proiect sunt extrem de reduse, ele implicand doar constientizarea problemei actuale a acelora care traiesc, muncesc sau se distreaza în „micul univers" al locatiilor turistice asezate in zone antropice, si nu numai, vederea problemei de mediu cauzata de propriile actiuni, trezirea “bunui simt”.

Dezvoltarea constiintei ecologice a tuturor actorilor din turism, alaturi de cresterea angajamentului acestora in actiuni de protectie si conservare a mediului natural în care are loc o actiune turistica este un alt mic cost social suportat de aceia care traiesc, muncesc sau se distreaza in “micul univers” al locatiilor turistice.

Efecte si beneficii ale implementarii proiectului

Efectele si beneficiile rezultate in urma implementarii proiectului, comparativ cu costurile sociale, sunt multiple si pot fi privite din mai multe puncte de vedere. Proiectul duce la conservarea ecosistemelor si ajuta comunitatile bastinase din

Page 15: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

zonele rurale sa-si pastreze obiceiurile. Poate constitui o alternativa pentru migratia urbana si poate deveni o optiune financiara viabila pentru cei care doresc sa lucreze mai aproape de casele lor din mediul rural.

Satul Turistic Traditional Romanesc este o adaptare a unui astfel de model, creat pentru nevoile reale de astazi ale Romaniei si tinand cont de existent.

Pentru acest motiv, acest model turistic este menit sa faciliteze accesul la cultura autentica traditionala romaneasca, a acelora care, in calatoriile lor doresc sa cunoasca si sa traiasca pe viu, modul de viata sanatos, traditiile milenare, obiceiurile traditionale si ospitalitatea romaneasca. 

Efecte scontate:

-Trezirea "bunului simt" (în protejarea si conservarea mediului) al acelora care traiesc, muncesc sau se distreaza în „micul univers" al locatiilor turistice asezate in zone antropice, si nu numai;

-Initierea si dezvoltarea cooperarii între sectorul privat si cel public in domeniul protectiei mediului in turism;

-Parteneriat loial cu autoritatile statului si cu actorii din turism, parteneriat de tipul "comakership", în spiritul protectiei reale a mediului, pentru stabilirea directiilor, conceptelor si actelor normative de interes pentru ecoturism;

-Eliminarea „contradictiei"  intre rentabilitate si cheltuieli de ecologizare in turism;

-Organizarea unui congres (tip "brainstorming") national, pe teme de Calitate Ecologica în turism si de Protectia si conservarea mediului in turism; 

-Inchegarea unui Corp de experti in ecoturism, oameni bine pregatiti profesional, apartinand domeniilor turism, geografie, geologie, biologie, protectia mediului, biotehnologii, conservarea biodiversitatii, geomorfologie, comert, agricultura, evaluari de impact, etc, care sa elaboreze concret Modelul Ecologic Turismverde pentru turismul local.

Capitolul 6

Concluzii si propuneri

Page 16: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

Prin implementarea unui sistem gradual de calitate ecologica in turism, Organizatia Turismverde promoveaza acele actiuni si principii orientate spre gasirea echilibrului intre dezvoltarea turismului, ca unul dintre principalele motoare ale economiei romanesti si protectia mediului natural - garantie a continuitatii vietii pe acest pamant.  

Asociatia Ecologica Turismverde prin membrii si  voluntarii sai, militeaza pentru transmiterea respectului fata de natura si crede in potentialul fiecarei persoane atunci cand presteaza sau este beneficiarul unui serviciu turistic si, de asemenea crede in vointa acestora de a adopta neobligat o atitudine protectoare fata de mediul natural.

Misiunea organizatiei este de a contribui la dezvoltarea durabila a Romaniei ca parte integranta a Uniunii Europene in care traim, astfel incat generatiile viitoare sa se poata bucura, de cel putin aceleasi beneficii oferite de natura, ca si noi.

"Daca planifici pentru un an, cultiva orez; daca planifici pentru un deceniu, planteaza copaci; daca planifici pentru o viata, educa oameni!" -proverb chinezesc

Cuprins

Capitolul 1 Caracterizarea problemei de mediu

Consecintele turismului necontrolat

Surse de poluare

Capitolul 2 Desfasurarea proiectului

Denumirea proiectului

Necesitatea proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiective specifice

Page 17: Impactul Negativ Al Turismului Necontrolat Asupra Mediului Inconjurator

Activitati in cadrul proiectului

Expunere de motive

Partener 

Finantator

Capitolul 3: Analiza economica a proiectului

Eforturile necesare implementarii 

Efectele implementarii proiectului

Capitolul 4:Analiza SWOT a proiectului

Capitolul 5: Analiza de mediu

Costurile sociale

Efecte si beneficii ale implementarii proiectului

Efecte scontate

Capitolul 6: Concluzii si propuneri