9
Impactul activităţilor antropice asupra componentelor mediului înconjurător Asistent drd. : Doiciar Claudia Universitatea de Vest Facultatea Chimie ,Biologie şi Geografie Departamentul de Geografie Specializarea Geografia Turismului Studenţii : Costas Manu Lorinţ Oana Timişoara, 2013

Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geografia Turismului

Citation preview

Page 1: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator

Impactul activităţilor antropice asupra componentelor mediului

înconjurător Asistent drd. : Doiciar Claudia

Universitatea de VestFacultatea Chimie ,Biologie şi Geografie

Departamentul de GeografieSpecializarea Geografia Turismului

Studenţii : Costas Manu Lorinţ Oana

Timişoara, 2013

Page 2: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator

Cuprins 1. Introducere2. Impactul asupra resurselor fondului

funciar3. Impactul asupra resurselor forestiere4. Impactul asupra resurselor de apa5. Impactul asupra atmosferei6. Concluzii7. Bibliografie

Page 3: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator

Introducere În prezent se pune un accent deosebit pe limitarea efectelor negative

determinate de poluarea mediului asupra sănătăţii şi viitorului vieţii pe Pământ, iar problemele de poluare nu mai pot fi ignorate.

De altfel, trebuie remarcat că lupta împotriva poluării costă mult, cu toate că tratarea deşeurilor şi efluenţelor (scurgerea de masă lichidă şi gazoasă) antrenează adesea economii de materii prime şi de energie.

Page 4: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator
Page 5: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator
Page 6: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator
Page 7: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator
Page 8: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator
Page 9: Impactul Activitatilor Antropice Asupra Mediului Inconjurator