15
Colegiul Economic “ Transilvania “ Moldovan Claudia-Roxana Clasa a XI-a C

Hazarde Naturale Si Antropice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hazarde Naturale Si Antropice

Colegiul Economic “ Transilvania “

Moldovan Claudia-Roxana

Clasa a XI-a C

Page 2: Hazarde Naturale Si Antropice

~ ARGUMENT ~~ ARGUMENT ~

• Am ales acestă temă - “ Hazarde naturale și antropice “- deoarece consider că aceste dezastre, atât cele naturale cât și cele provocate au o influență distrugătoare asupra populației și asupra Globului Pământesc.

• Consider că fiecare element al Pământului are un anumit rol în ciclul vieții iar prin acestea, se distruge o bună parte din acestea și totul este suprasolicitat.

Page 3: Hazarde Naturale Si Antropice

Hazardele

Hazardele se împart în două mari categorii

1. Hazarde naturale

2. Hazarde antropice

Dintre cele mai cunoscute hazarde putem menționa de exemplu cutremurele, tornadele, erupțiile vulcanice, schimbările climatice, incendiile, reducerea biodiversivității, exploatările și multe altele. Cel mai important ar fi să putem să păstrăm curat mediul în care trăim atât pentru sănătate cât și pentru bunul mers al lucrurilor.

Hazardele reprezintă manifestări extreme ale unor fenomene naturale sau antropice care au o influență directă asupra vieții oamenilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Page 4: Hazarde Naturale Si Antropice

~ HAZARDL NATURALE ~

Hazardele naturale pot fi clasificate în două categorii :

• Hazarde endogene

• Hazarde exogene

Hazarde endogene, a căror acţiune este generată deenergia provenită din interiorul planetei, in aceastăcategorie fiind incluse cutremurele si erupţiile vulcanice.Hazarde exogene, generate de factorii climatici,hidrologici, biologici etc., de unde categoriile de: hazardeclimtice, hazarde hidrologice, hazarde geomorfologice,hazarde oceanografice, hazarde biologice, hazardebiofizice si hazarde astrofizice.

E

E

Page 5: Hazarde Naturale Si Antropice

1. Schimbarea climeiShimbarea climei este un fenomen care

poate afecta toate regiunile Globului Pamântesc. Cu o mărire a temperaturii globale, este foarte posibil ca atât numărul cât și intensitatea furtunilor să se mărească în multe regiuni ale lumii. Este, deasemenea , posibil ca multe regiuni aride să devină și mai uscate și să înceapă să se extindă. Principala cauză a schimbării climei o reprezintă gaura mereu crescândă formată în stratul de ozon și efectul de sera.

2. SecetaSeceta reprezintă o perioadă extinsă de precipitații sub nivelul normal și golirea depozitelor de apă din sol. Rezultatele secetei pot fi micșorarea lanurilor , micșorarea calității și existenței apei de băut și micșorarea rezervelor de hrană. Astfel, când populația e în continuă creștere și cererea de apă și hrană e și ea mare, implicațiile secetei devin din ce în ce mai serioase. Vegetația moare datorită secetei, riscul incendiilor crește, amenințând locuințe, lanuri și vieți. Seceta cauzează și deșertificarea sau mărirea deșerturilor.

3. Uraganele

Cicloanele tropicale sunt celule de mică presiune mult intensificate, care au originea și își petrec majoritatea „vieții” în oceane. în Oceanul Atlantic, sunt numite uragane, în Oceanul Pacific sunt numite taifune. Sunt alimentate de temperaturi mari și aer umed; când un uragan se mișcă pe uscat, tinde să-și piardă din intensitate. Ploaia torențială și valurile pot cauza inundații si chiar incendii. De asemenea, uraganele cauzează contaminarea apei potabile și întreruperea serviciilor utilitare ( electricitate, gaze, comunicatii, transport ) .

Page 6: Hazarde Naturale Si Antropice

4. AvalanșeleAvalanșa reprezintă o masă importantă de zăpadă care se pune în mișcare și alunecă în jos pe versantul unui munte. O avalanșă poate duce la vale milioane de tone de zăpadă, precedată de o undă de șoc care spulberă și strivește orice se află în calea ei. Aceste fenomene se înscriu printre cele mai dramatice evenimente ale muntelui și reprezintă un pericol pentru populația montană din numeroase țări ale lumii.

5. TornadeleTornadele sunt coloane de aer ce se rotesc repede, asociate cu puternice furtuni. O singură furtună poate cauza mai multe tornade și o tornadă poate avea mai multe vortexuri. Vântul este principala amenințare în cazul unei tornade, cu viteze care depaseșc 330 km/h .Aceste vânturi puternice pot distruge rapid clădiri și , în unele cazuri, întregi comunități. Grindina este și ea asociată cu furtunile tornadice si este de asemenea capabilă săcauzeze pagube enorme în scurt timp.Tornadele se pot deplasa cu până la 100 km/h si rămân la sol pentru câteva minute. Majoritatea tornadelor apar între orele 16.00 și 18.00 când atmosfera joasă este cea mai instabilă.

6. Incendiile

Pentru a defini incendiul sunt necesare trei elemente:

a.existenta unei arderi scapate de sub control;b. producerea de pagube materiale in urma arderii;c. necesitatea interventiei printr-o actiune de stingere pentru intreruperea si lichidarea arderii.

Lipsind unul dintre aceste elemente arderea respectiva nu poate fi considerata un incendiu.

Page 7: Hazarde Naturale Si Antropice

7. CutremureleCutremurele apar ca rezultat al presiunii degajate în timpul făliilor. Sunt cele mai întalnite de-a lungul limitelor plăcii tectonice dar pot apărea aproape oriunde. Chiar dacă de obicei durează câteva secunde, pot cauza pagube pe arii extinse. Când cutremurele se declanșează într-un ocean sau lac mare, se poate forma un tsunami care să inunde coastele înconjurătoare.

8. InundațiileInundațiile sunt volume de apă ce trec peste albiile râurilor, lacurilor sau coastele oceanelor, scufundândregiuni de pamant care de obicei nu erau scufundate. Poat fi cauzate de precipitații intense și prelungite, valuri cauzate de furtună, prăbușirea barajelor. Totuși, ele pot produce soluri bogate unde recoltele se pot reface. Ele pot declanșa si alte hazarde ca alunecări de teren și chiar incendii.

9. VulcaniiVulcanii sunt cratere pe suprafața pământului prin care erupe magma, gaze si alte materiale. Ele se găsesc inlimitele plăcii tectonice dar exista și pe „locurile fierbinți” ale Pamantului(I-lele Hawaii). Unii vulcani erup exploziv, alții încet. Valurile de pietre, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile si alte hazarde pot fi provocate de eruptiile vulcanice.

10. Tsunami-urile

Tsunamiul sau valul mareic reprezintă o undă energetică de tip mecanic ce se propagă prin apa oceanelor, ca urmare a producerii unor erupții subacvatice, sau și a unor cutremure submarine sau de coastă foarte puternice (7-9 grade pe scara Richter).

Page 8: Hazarde Naturale Si Antropice

ȘOC VULCANIC – în 1980, un cutremur a provocat o alunecare de teren pe versantul nordic al Muntelui St. Helens. Explozia care a urmat a devastat pădurile de pin de pe 20 km.

CELE MAI GRAVE ERUPȚII DIN LUME

1. Tambora – Indonezia, 1815, 92000 morți

2. Krakatoa – Indonezia, 1883, 36000 morți

3. Mt. Pele – Martinica, 1902, 30000 morți

4. Nevado del Ruiz – Columbia, 1985, 22000 morți

5. Etna – Sicilia, 1669, 20000 morți

6. Vezuviu – Italia, 16000 morți

7. Etna – Sicilia, 1169, 15000 morți

8. Unzen-Dake – Japonia, 1792, 10400 morți

9. Laki – Islanda, 1783, 10000 morți

10.Kelut – Indonezia, 1919, 5000 morți

CELE MAI GRAVE 10 CUTREMURE DIN LUME

1. Tangshan – China, 1976, magnitudine: 8, 655000 morți

2. Nan-Shan – China, 1927, magnitudine: 8,3, 200000 morți

3. Kansu – China, 1920, magnitudine:8,6, 180000 morți

4. Mesina – Italia, 1908, magnitudine:7,5, 160000 morți

5. Tokyo/Yokohama – Japonia, 1923, magnitudine:8,3, 99000 morți

6. Luetta – Belucistan, 1935, magnitudine:7,5, 60000 morți

7. Peru – 1970, magnitudine:7,7, 50000 morți

8. Erzincan – Turcia, 1939, magnitudine:7,9, 40000 morți

9. Armenia – 1988, magnitudine:6,9, 25000 morți

10.Dasht-e Bayaz – Iran, 1968, magnitudine:7,4, 12000 morți

Page 9: Hazarde Naturale Si Antropice

Hazardele antropice sunt fenomene de interacţiune între om şi natură, declanşate sau favorizate de activităţi umane şi care sunt dăunătoare societăţii în ansamblu şi existenţei umane în particular.Aceste fenomene sunt legate de intervenţia omului în natură, în general cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activităţi agricole, miniere, industriale, deconstrucţii, de transport, etc.

Hazardele antropice şi tehnologice, la fel ca şi cele naturale, produc pagube mai mici sau mai mari în funcţie de amplitudinea acestora şi de factorii favorizanţi în locul sau regiunea în care se manifestă, uneori îmbrăcând un aspect catastrofal: produc încetarea sau perturbarea gravă a funcţionării societăţii şi victime omeneşti, mari pagube şi distrugeri ale mediului. Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale, planeta noastră a cunoscut, în anumite regiuni sau zone, o degradare accentuată, în unele cazuriiremediabilă.

Page 10: Hazarde Naturale Si Antropice

1. Degradarea accelerată a terenurilorEste evident faptul că ecosistemele naturale se reduc din ce în ce mai mult.

În fapt, cu excepţia câtorva întinse regiuni naturale, între care Arctica, Antarctica, unele zone deşertice, ale pădurii tropicale ori ale

taigalei, există o alternanţă a mediilor transformate antropic cu cele naturale. Unele medii naturale au fost chiar radical transformate antropic: se apreciază că circa două cincimi din întinderea de aproape 150 milioane de km2 ai uscatului planetar au fost puternic modificate de activităţile umane: agricultură, extinderea aşezărilor, activităţi productive, etc.

Tipuri de degradare a solurilor (milioane de ha) şi cauzele degradării

Page 11: Hazarde Naturale Si Antropice

2. Reducerea biodiversivitățiiPe planeta noastră există circa 1 500 000 de specii de animale şi 500 000 de specii vegetale. Dintre acestea au dispărut 400-500 de specii de animale (alte 1000-1100 aflându-se în pericol dedispariţie) şi câteva sute de specii de plante (alte peste 20 000 fiind în prag de extincţie), ca urmare a defrişărilor excesive, a desecărilor neraţionale, a păşunatului intensiv, poluării, vânatului,braconajului, colonizărilor catastrofale, etc. Deşi numărul speciilor afectate, faţă de efectivul total, pare nesemnificativ, oamenii de ştiinţă apreciază că desfăşurarea în continuare a acestui proces de distrugere poate duce la compromiterea vieţii pe planeta noastră. Şi acestea întrucât totalitatea sistemelor vii reprezintă avuţia naturală cea mai de preţ a planetei, de importanţă capitală pentru existenţa biosferei, din care specia umană face parte integrantă. După cum se ştie, toate formele de manifestare a vieţii se intercondiţionează şi, ca urmare, orice poluant sau alt mijloc dedegradare a mediului, care periclitează în mod grav una dintre formele de viaţă, ameninţă, de fapt, concomitent, întreaga viaţă într-o anumită regiune sau chiar viaţa de pe planeta noastră, întregul sistem integrat al Terrei.

Page 12: Hazarde Naturale Si Antropice

Acestea sunt produse de răspândirea necontrolată a unor substanţe radioactive în afara instalaţiilor nucleare şi a dispozitivelor de deşeuri radioactive. Substanţele respective pot săiradieze populaţia şi mediul înconjurător şi pot produce victime omeneşti şi pagube materiale.Hazardele nucleare sunt legate de centralele atomoelectrice, de instalaţiile nucleare din unele institute de cercetare ştiinţifică, de căderea pe Pământ a unor sateliţi artificiali cu propulsie nucleară, precum şi de transportul şi depozitarea deşeurilor radioactive.

Accidente la centrale nucleare:1. 12 decembrie 1952 la Chalk

River, lângă capitala canadiană Ottawa;

2. 7 octombrie 1957: - la Windscale Pile No. 1, nord de Liverpool, Marea Britanie, unde a fost afectată o suprafaţă de 520 km2;

3. 1976, lângă Greifswald, fosta R.D. Germană;

4. 28 martie 1979, la Three Mile Island, lângă Harrisburg, Pennssylvania, S.U.A.;

5. 26 aprile 1986 la Cernobîl

1. SUA - 104 reactoare (100.747 MW)2. Franţa - 58 de reactoare (63.130 MW)3. Japonia - 54 de reactoare (46,823 MW)4. Rusia - 32 de reactoare (22.693 MW)5. Coreea de Sud - 21 de reactoare (18,665 MW)6. India - 20 de reactoare (4.391 MW)7. Marea Britanie - 19 reactoare (10.137 MW)8. China - 19 reactoare 9. Canada - 18 reactoare (12.569 MW)10. Germania - 17 reactoare (20.490 MW)

3. Hazardele nucleare

Page 13: Hazarde Naturale Si Antropice

Harta Tsunami-urilor

Harta cutremurelor în România

Page 14: Hazarde Naturale Si Antropice

~ Concluzii ~

• Hazardele naturale reprezintă fenomenele care distrug atât habitatul natural cât și viețile omenești.

• Este foarte important să știm că putem preveni acestea mai ales pe cele antropice și astfel putem creea o viață mai bună pentru noi și mediul înconjurător.

Page 15: Hazarde Naturale Si Antropice

• Descoperiți Minunile Lumii – Reader’s Digest

• www. google.com – poze

• www. scribd.ro – hazarde naturale hazarde antropice și

tehnologice

~ Bibliografie ~