11
Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice Prezentare realizată de: Nisteriuc Laurenția

Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

  • Upload
    maxime

  • View
    319

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice. Prezentare realizat ă d e: Nisteriuc Laurenția . Generalit ăţ i. Hazard: î mprejurare sau concurs de împrejurări (favorabile sau nefavorabile) a căror cauză rămâne în general necunoscută; întâmplare neprevăzută, neașteptată. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Hazarduri naturale şi hazarduri antropice

Prezentare realizată de: Nisteriuc Laurenția

Page 2: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Generalităţi Hazard: împrejurare sau concurs de împrejurări

(favorabile sau nefavorabile) a căror cauză rămâne în general necunoscută; întâmplare neprevăzută, neașteptată.

Hazardurile naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundaţiile, secetele,care au o influenţă directă asupra vieţii oamenilor, asupra societăţii şi a mediului înconjurător, în ansamblu.

Hazardurile antropice sunt fenomene de interacţiune între om şi natură, declanşate sau favorizate de activităţi umane şi care sunt dăunătoare societăţii în ansamblu şi existenţei umane în particular.

Page 3: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Cutremurele

Tornadele

TsunamiExploziile

Erupţiile vulcanice

Inundaţiile

Page 4: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Cutremur sau seism sunt termenii folosiţi pentru mişcările pământului, ce constau în vibraţii originate în zonele interne ale Terrei, propagate în formă de unde prin roci. Aceste vibraţii rezultă din mişcările plăcilor tectonice, fiind des cauzate de o activitate vulcanică.

Cauzele producerii cutremurelor pot fi de două feluri:1. Naturale:• deplasarea plăcilor

tectonice;• erupţii vulcanice;• impactul cu meteoriţi.2. Antropice• mijloacele de transport

(produc minicutremure);• explozii subterane

antropice (de exemplu un test nuclear subteran);

• edificii care se surpă (mine abandonate de exemplu).

Cutremurele

Page 5: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Erupţia vulcanică este una din formele cele mai cunoscute ale vulcanismului, manifestându-se printr-o eliminare în cantităţi foarte diferite de material provenite din camera sau rezervorul de magmă, a vulcanului.

Erupţiile vulcanice

Page 6: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Tipuri de erupţie:

1. Peleană - Lavă densă,foarte gazoasă; erupţii explozive şi nori de gaz.

2. Hawaiiană - Lavă fluidă, fântâni de foc, erupţie neexplozivă.

3. Stromboliană - Lavă fluidă cu conţinut ridicat de gaze. Explozii mici, frecvente.

4. Pliniană - Erupţie explozivă; cenuşa şi recole sunt aruncate foarte sus în aer.

5.Vulcaniană - Erupţii rare, explozive; aruncă cenuşă şi roci la distanţe mari.

Page 7: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Tsunamiul sau valul mareic reprezintă o undă energetică de tip mecanic ce se propagă prin apa oceanelor, ca urmare a producerii unor erupţii subacvatice, sau şi a unor cutremure submarine sau de coastă foarte puternice (7-9 grade pe scara Richter).

Tsunami

Page 8: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Semne pe coastă la apariţia unui tsunami

La început, apa oceanului se retrage ca din senin. La orizont apare un mic "zid de apă" sau "vălurele", dispuse unele peste altele, ce se reped spre uscat. Apa ocupă cu viteză spaţiul gol creat, şi intră cu viteză mare pe plajă.

Page 9: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Tornado (span. tornar = a se întoarce,, participiu tornado; tornear = răsucire), sau Trombă puternică, vânt foarte puternic ce acţionează pe un areal redus, sub formă de vârtej de aer fiind frecvent pe teritoriul Americii de Nord unde e numit şi twister.

Vântul se roteşte în atmosferă pe o axă verticală, fiind în corelaţie cu mişcările de convecţie a aerului însoţit de nori negri de furtună (Cumulus şi Cumulonimbus).

Tornadele

Page 10: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

Inundaţia înseamnă acoperirea temporară cu apă a unui teren care nu este acoperit în mod obişnuit cu apă.

Inundaţiile pot avea loc în timpul viiturilor, în urma ploilor torenţiale, topirii bruşte a zăpezilor etc. Uneori, inundaţiile au loc la gura râurilor de câmpie, în urma acţiunii vânturilor care bat dinspre mare, a cutremurelor de pământ submarine etc.

Inundaţiile

Page 11: Hazarduri naturale ş i hazarduri antropice

ExploziileExplozia este o reacție chimică sau fizică foarte rapidă, violentă, însoțită de efecte mecanice, sonore, termice, luminoase etc., provocate de descompunerea substanțelor explozive pe care le conține un dispozitiv de distrugere; explodare, detonație, fulminație.