20
Ecosisteme antr opice Ecosisteme antr opice

Ecosisteme antropice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 1/20

Ecosisteme antropiceEcosisteme antropice

Page 2: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 2/20

Ecositemele antropiceEcositemele antropice

Pentru a le deosebi de ecosistemelePentru a le deosebi de ecosistemele

naturale, sistemele supusenaturale, sistemele supuse

interventiei factorilor antropogeni leinterventiei factorilor antropogeni le

vom numi “ecosisteme antropizate” .vom numi “ecosisteme antropizate” .

Ecosistemele antropice pot :Ecosistemele antropice pot :

- Ecosisteme urbaneEcosisteme urbane

- Ecosisteme ruraleEcosisteme rurale

- AgroecosistemeAgroecosisteme

Page 3: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 3/20

Ecosistemele urbaneEcosistemele urbane

Localitatea-Localitatea- este o unitate socila-administrativa la nivelul careia seeste o unitate socila-administrativa la nivelul careia se

rezolva toate problemele colectivitatilor umane pe baza politiciirezolva toate problemele colectivitatilor umane pe baza politicii

elborate la nivel de sta si la nivel localelborate la nivel de sta si la nivel local

Urbanizarea populatiei Urbanizarea populatiei  apare ca rezultata al unei industrializariapare ca rezultata al unei industrializari

puternice, orasele abosrbind locuitorii datorita mecanizarii inputernice, orasele abosrbind locuitorii datorita mecanizarii in

agricultura si eliberarii fortei de munca; cresterii numarului deagricultura si eliberarii fortei de munca; cresterii numarului delocuitori la sate in conditiile in care suprafetele de teren agricollocuitori la sate in conditiile in care suprafetele de teren agricol

raman nescimbate.raman nescimbate.

!n functie de numarul de locuitori orasele se clasica in:!n functie de numarul de locuitori orasele se clasica in:

 - "rase mici- de la #$$-#$.$$$ de locuitori;- "rase mici- de la #$$-#$.$$$ de locuitori;

- "rase mi%locii- #$.$$$- &$$.$$$ de locuitori;"rase mi%locii- #$.$$$- &$$.$$$ de locuitori;

- "rase mari- &$$.$$$ ' ($$.$$$ de locuitori;"rase mari- &$$.$$$ ' ($$.$$$ de locuitori;

- "rase plurimilionare sau metropole- de la #,( mil. ' &$ -&# mil. de"rase plurimilionare sau metropole- de la #,( mil. ' &$ -&# mil. de

locuitori;locuitori;

- )egapolis- zeci de milioane de locuitori)egapolis- zeci de milioane de locuitori

Page 4: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 4/20

*ocuinte in mediul urban*ocuinte in mediul urban

Page 5: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 5/20

"ras mic- +alan %ud. argita"ras mic- +alan %ud. argita

Page 6: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 6/20

"rase mari - ibiu"rase mari - ibiu

Page 7: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 7/20

PitestiPitesti

Page 8: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 8/20

uceavauceava

Page 9: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 9/20

)i%loace de transport)i%loace de transport

electriceelectrice

Page 10: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 10/20

)etropole- e/ 0or1- 2,&)etropole- e/ 0or1- 2,&

milioane locuitorimilioane locuitori

Page 11: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 11/20

+ang1o1- capitala 3i cel mai+ang1o1- capitala 3i cel mai

mare ora3 a 4ailandei, cu omare ora3 a 4ailandei, cu o

popula5ie de 2.(62.7&$ depopula5ie de 2.(62.7&$ delocuitori. ...locuitori. ...

Page 12: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 12/20

Ecosistemul uman se formeaza si isi mentine ecilibrul la un nivelEcosistemul uman se formeaza si isi mentine ecilibrul la un niveloptim printr-o comple8a activitate economico- sociala, realizata prin:optim printr-o comple8a activitate economico- sociala, realizata prin:

- industrie, comert, mestesuguri, invatamant, educatie, cultura, etc.- industrie, comert, mestesuguri, invatamant, educatie, cultura, etc. )are importanta pentru ecologia umana o reprezinta rezolvarea)are importanta pentru ecologia umana o reprezinta rezolvareaproblemelor legate de:problemelor legate de:

  - sistematizarea urbana- trebuie sa urmareasca organizarea optima a- sistematizarea urbana- trebuie sa urmareasca organizarea optima aspatiului, cu amplasarea partilor generatoare de no8e la margineaspatiului, cu amplasarea partilor generatoare de no8e la marginealocalitatii si izolarea lor prin plantatiilocalitatii si izolarea lor prin plantatii

  - transportul- 9uenta circulatiei asigurata prin transport trebuie sa- transportul- 9uenta circulatiei asigurata prin transport trebuie sa

permita populatie deplasarea rapida si comoda.permita populatie deplasarea rapida si comoda.- Protectia aerului si a apei- se poate realiza prin:Protectia aerului si a apei- se poate realiza prin:

  a. mi%loacele de transport- pentru a se preveni poularea aerului sia. mi%loacele de transport- pentru a se preveni poularea aerului sidega%area spatiilor urbane centrale, au aparut mi%loace de transportdega%area spatiilor urbane centrale, au aparut mi%loace de transportelectrice- tramvaie, troleibuze trenuri aeriene, trenuri subterane,electrice- tramvaie, troleibuze trenuri aeriene, trenuri subterane,trenuri pe perna electrica, linie magnetica, pompa tubulara.trenuri pe perna electrica, linie magnetica, pompa tubulara.

b. Plata unor amenzi legiferate in caz de poluare si aparitia unorb. Plata unor amenzi legiferate in caz de poluare si aparitia unor

avanta%e materiale pentru cei care aplica o tenologie perfectionataavanta%e materiale pentru cei care aplica o tenologie perfectionatade productie fara poluarede productie fara poluare

c. Poluarea apei- cunoasterea surselor de poluare ai a compozitieic. Poluarea apei- cunoasterea surselor de poluare ai a compozitieiapelor uzate, prin urmarirea continua a valorilor indicatorilor deapelor uzate, prin urmarirea continua a valorilor indicatorilor decalitate pentru a se aplica procedee corecte de epurare.calitate pentru a se aplica procedee corecte de epurare.

Page 13: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 13/20

Ecosisteme ruraleEcosisteme rurale

!n asezarile rurale, populatia dispune de spatiu,!n asezarile rurale, populatia dispune de spatiu,aer, apa, stilul de viata ind in stransa legaturaaer, apa, stilul de viata ind in stransa legaturacu fcatorii de mediu, cu solul, plantele sicu fcatorii de mediu, cu solul, plantele sianimalele.animalele.

<itmul de viata este lent din cauza posibilitatilor<itmul de viata este lent din cauza posibilitatilorde transport si comunicare mai reduse;de transport si comunicare mai reduse; Aprovizionarea cu alimente si apa depinde deAprovizionarea cu alimente si apa depinde de

sursele imediate;sursele imediate; Educatia si cultura se realizeaza in mediul urban;Educatia si cultura se realizeaza in mediul urban;

*a ora actuala conditiile de trai si confort tenic*a ora actuala conditiile de trai si confort tenicin mediul rural incep sa e egale cu cele dinin mediul rural incep sa e egale cu cele dinmediul urban.mediul urban.

Page 14: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 14/20

 4ipuri de ecosisteme rurale 4ipuri de ecosisteme rurale

=atunul- este o gruparea formata din cateva familii pana la=atunul- este o gruparea formata din cateva familii pana lacateva zeci de familii, situat intr-o zona zona ruralacateva zeci de familii, situat intr-o zona zona ruralaconditionata de relief, drumuri, e8istenta unei surse de apa.conditionata de relief, drumuri, e8istenta unei surse de apa.Aici cultura si instruirea sunt foarte reduse sau ine8istente;Aici cultura si instruirea sunt foarte reduse sau ine8istente;

atul- este o asezare rurala dispusa linira de-a lungul uneiatul- este o asezare rurala dispusa linira de-a lungul unei

sosele, rau, compact, format din cateva zeci sau sute desosele, rau, compact, format din cateva zeci sau sute defamilii ce dispun de scoala, punct sanitar.familii ce dispun de scoala, punct sanitar.

  atele la randul lor pot :atele la randul lor pot : rasfraterasfrate- raspandite la distante- raspandite la distantemarimari

  adunateadunate- cu casele amplasate aproape- cu casele amplasate aproapeunele de alteleunele de altele

 =omuna- reprezinta unitatea administrativ rurala formata=omuna- reprezinta unitatea administrativ rurala formatadi cateva sute sau mii de familii si din doua sau mai multedi cateva sute sau mii de familii si din doua sau mai multesate dintre care unul are institutiile administrative, spatiisate dintre care unul are institutiile administrative, spatiicomerciale si mestesugaresti.comerciale si mestesugaresti.

Page 15: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 15/20

at risipitat risipit

Page 16: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 16/20

at rasratat rasrat

Page 17: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 17/20

A4 A>?A4 *!!A<A4 A>?A4 *!!A<

Page 18: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 18/20

at adunatat adunat

Page 19: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 19/20

at compactat compact

Page 20: Ecosisteme antropice

7/26/2019 Ecosisteme antropice

http://slidepdf.com/reader/full/ecosisteme-antropice 20/20

at adunat - depresiuneat adunat - depresiune