48
STATISTICA MEDIULUI INCONJURATOR

Statistica mediului inconjurator

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jk.

Citation preview

Page 1: Statistica mediului inconjurator

STATISTICA MEDIULUI INCONJURATOR

Page 2: Statistica mediului inconjurator

De ce?

• Incepand cu anii ’80 au fost introduse restrictii referitoare la mediul ambiant, ca urmare a cresterii preocuparilor analistilor si a factorilor de decizie pentru mediul inconjurator, ca factor esential al calitatii vietii

Page 3: Statistica mediului inconjurator

Niveluri ale problematicii mediului inconjurator

• Nivelul global si transnational (schimbari climatice, distrugerea stratului de ozon, etc.)

• Nivelul habitatelor naturale (defrisarea, protejarea ecosistemelor)

• Nivelul factorilor de mediu (solul, apa, aerul)

• Nivelul spatiilor amenajate (urbane, industriale)

Page 4: Statistica mediului inconjurator

Notiunea de mediu inconjurator

• Sta la baza ecologiei, ca stiinta

• Ecologie:

• “oikos”(lb. greaca)-loc de trai, adapost, casa, mediu de viata

• “logos”-vorbire, stiinta

Page 5: Statistica mediului inconjurator

• Denumirea a fost introdusa in stiinta de biologul darwinist

• Ernst Haeckel (1866) pantru a indica

• “studiul tuturor relatiilor dintre animale si mediul lor anorganic si organic”

Page 6: Statistica mediului inconjurator

Emil Racovita

• A definit mediul inconjurator:

• “totalitatea infaptuirilor, fenomenelor si energiilor lumesti ce vin in contact cu o fiinta, de care depinde soarta acesteia si a caror actiune provoaca o reactiune in zisa fiinta”

Page 7: Statistica mediului inconjurator

Acceptiune moderna

• Prof. Stefan Vancea:

• “mediul reprezinta totalitatea conditiilor energetice, fizice, chimice si biologice care inconjoara o fiinta sau grupurile de fiinte si cu care acestea se gasesc in relatii permanente de schimb”

Page 8: Statistica mediului inconjurator

Conceptul actual de mediu inconjurator

• Are caracter dinamic

• Cauta sa cunosca si sa urmareasca fuctionarea sistemelor protejate in toata complexitatea lor

Page 9: Statistica mediului inconjurator

Scop

• Pastrarea echilibrului ecologic

• Mentinerea si ameliorarea factorilor naturali

• Dezvoltarea valorilor naturale ale tarii

• Asigurarea unor conditii de viata si de munca tot mai bune generatiilor actuale si viitoare

Page 10: Statistica mediului inconjurator

Cum se realizeaza?

• Prin utilizarea rationala a resurselor naturale

• Prin combaterea poluarii

• Prin combaterea efectelor daunatoare ale fenomenelor naturale

Page 11: Statistica mediului inconjurator

La nivel global

• Progres sau saracie=mediu inconjurator (tot ce caracterizeaza planeta la un moment dat, deoarece exista o stransa interdependenta intre progres si saracie pe de o parte si poluare, degradarea apei si aerului, amenintarea paturii de ozon, desertificarea, deseurile toxice si radioactive, etc.pe de alta parte)

Page 12: Statistica mediului inconjurator

Poluare

• -din lb. latina “polluere”-a murdari, a pangari

• -actiune prin care omul degradeaza, “murdareste” propriul sau mod de viata

• -este o lege naturala generala, conform careia orice fiinta vie produce deseuri care, neeliminate din mediul de viata, fac imposibila nu numai continuarea activitatii, ci si viata insasi

Page 13: Statistica mediului inconjurator

Poluarea:

• -biologica (contaminarea microbiologica a mediilor)

• -fizica (termica, radioactiva, sonora)

• -chimica

• -estetica (degradarea peisajelor prin urbanizarea necivilizata sau sistematizarea impropriu conceputa)

Page 14: Statistica mediului inconjurator

Populatia si mediul inconjurator

• Termenul de populatie este folosit pentru a desemna ansamblul de indivizi care apartin unei anumite specii si care ocupa un teritoriu determinat

• Ecosistemul uman=o entitate cu propriile sale relatii, cuprinzand la nivel national, doua sisteme aflate in interactiune: sistemul populatiei umane si sistemul fizic

Page 15: Statistica mediului inconjurator

Populatia si mediul inconjurator

• Teoretic, populatia apare ca un sistem caracterizat de mai multi factori: repartitia spatiala a indivizilor, tabelul de crestere si descrestere, supravietuire si piramida varstelor, raportul dintre sexe, bunastarea si sanatatea, educatia si instruirea, cooperarea regionala si internationala

Page 16: Statistica mediului inconjurator

Populatia si mediul inconjurator

• Intr-un mare numar de tari, in special din Asia si Africa, cresterea rapida a populatiei, mai ales in ultimul sfert de secol, a fost insotita de un declin sustinut al nivelurilor medii de trai, de un regres in ceea ce priveste calitatea vietii, reflectat in disponibilitatea pe locuitor a hranei, apei potabile si a conditiilor sanitare

Page 17: Statistica mediului inconjurator

Populatia si mediul inconjurator

• Una din consecintele subdezvoltarii si cresterii rapide a populatiei este si reducerea productivitatii muncii si capacitatii de producere a veniturilor oamenilor, in general cresterea numarului de saraci absoluti

Page 18: Statistica mediului inconjurator

Populatia si mediul inconjurator

• Industria(reziduuri)

• Deseuri menajere

• Poluarea apei (deseuri, detergenti, insecticide, etc.)

• Poluarea marilor si oceanelor (Oxigen)

Page 19: Statistica mediului inconjurator

Populatia si mediul inconjurator

• La realizarea calitatii vietii stau printre altele urmatoarele conditii: calitatea mediului natural, calitatea mediului social, calitatea mediului international

• Pe baza unor date statistice, ea poate fi cuantificata, apreciata evolutiv si comparativ prin intermediul unor indicatori, intre care cei specifici mediului si educatiei au un rol important

Page 20: Statistica mediului inconjurator

Populatia si mediul inconjurator

• Prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator sunt conditii de mentinere a starii de sanatate a populatiei, ceea ce duce la cresterea capacitatii de munca, favorizeaza cresterea productivitatii muncii si mentinerea ei la un nivel ridicat si, implicit, la cresterea venitului national

Page 21: Statistica mediului inconjurator

Populatia si mediul inconjurator

• Prin normele de igiena se stabilesc conditiile de asigurare a calitatii apei, aerului, solului, de igiena la locul de munca, de protectie sanitara a alimentelor, surselor si instalatiilor de alimentare cu apa, de prevenire a contaminarii radioactive, de salubritate a localitatilor, unitatilor economice, mijloacelor de transport in comun si locuintelor, de indepartare si neutralizare a apelor uzate si a reziduurilor solide

Page 22: Statistica mediului inconjurator

Indicatori statistici ai mediului inconjurator

• Criterii de alegere a unor instrumente utilizate in cadrul unei politici de protectie a mediului:

• 1)eficacitatea din punct de vedere ecologic, aceasta depinzand de capacitatea celor care polueaza de a reactiona; se considera ca instrumentele economice sunt cu atat mai eficiente cu cat pot exercita o actiune stimulativa permanenta in materie de reducere a poluarii si de inovatie tehnica

Page 23: Statistica mediului inconjurator

• 2)eficienta economica, in sensul in care politicile utilizate sa realizeze o alocare cat mai buna a resurselor; instrumentele economice vor fi cu atat mai eficiente pe plan economic cu cat costurile de depoluare difera de la un agent poluant la altul si cu cat elasticitatile cererii de produse si substante poluante sunt mai puternice

Page 24: Statistica mediului inconjurator

• 3)echitatea, notiune care are mai multe semnificatii: de exemplu, legalitatea normelor de emisie poate sa antreneze disparitati intre costurile marginale si/sau cele totale de depoluare dintre agentii poluanti si agentii economici prejudiciati

Page 25: Statistica mediului inconjurator

• 4)fezabilitatea si costurile administrative, fiind vizate modalitatile de aplicare practica si costurile masuratorilor emisiei, precum si procentul de acoperire ale principalelor grupari-obiectiv

Page 26: Statistica mediului inconjurator

• 5)acceptabilitatea, fiind foarte important ca gruparile-obiectiv sa accepte instrumentele economice care le sunt destinate; cea mai mica rezistenta din partea acestora ar determina ca utilizarea lor sa fie complet ineficienta

Page 27: Statistica mediului inconjurator

• Un aspect deosebit de important in analiza statistica a indicatorilor mediului inconjurator il constituie posibilitatea de a incorpora cerintele de protectie a mediului in deciziile economice

Page 28: Statistica mediului inconjurator

• Astfel: conceptul de valoare economica totala a resurselor ecologice (VET) cuprinde:

• -valoarea de utilizare (VU)

• -valoarea de neutilizare (VNU)

• VET=VU+VNU

Page 29: Statistica mediului inconjurator

• Valoarea de utilizare are componentele:• -valoarea de utilizare directa(VUD)• -valoarea de utilizare indirecta(VUI)• -valoarea potentiala de utilizare (VPU)• VU=VUD+VUI+VPU

• O componenta importanta a valorii de neutilizare este valoarea existentiala(VE)

Page 30: Statistica mediului inconjurator

• Valoarea de utilizare directa este determinata de contributia factorilor de mediu la procesul de productie sau de consum si este exprimata in valoarea de piata a acestora

Page 31: Statistica mediului inconjurator

• Valoarea de utilizare indirecta se refera la beneficii sau costuri legate de serviciile pe care factorii de mediu le furnizeaza pentru sustinerea indirecta a procesului de productie sau de consum (ex. functii ecologice precum purificarea apei prin filtrare naturala, prevenirea eroziunii solului prin impaduriri, retinerea poluantilor atmosferici, retinerea apei in sol etc.)

Page 32: Statistica mediului inconjurator

• Valoarea potentiala de utilizare consta in premiul acordat de anumiti consumatori pentru neutilizarea unui anumit bun ecologic in dorinta de a evita riscul de a nu-l mai avea disponibil pentru viitor (de exemplu, protejarea biodiversitatii)

Page 33: Statistica mediului inconjurator

• Valoarea existentiala este expresia monetara a satisfactiei morale de a sti ca o anumita componenta ecologica exista, fara intentia de a o folosi in prezent sau in viitor

Page 34: Statistica mediului inconjurator

Indicatori

• Ponderea cheltuielilor pentru reducerea si controlul poluantilor in produsul intern brut

• PCRCP=RCP/PIBx100

• RCP=cheltuieli pentru reducerea si controlul poluantilor

Page 35: Statistica mediului inconjurator

Indicatori

• Ponderea investitiilor privind reducerea si controlul poluantilor in total investitii

• PIRCP=IRCP/Ix100

• IRCP-investitii privind reducerea si controlul poluantilor

• I-investitii totale efectuate de agentul economic respectiv

Page 36: Statistica mediului inconjurator

Indicatori

• Ponderea creditelor oferite de la buget pentru reducerea si controlul poluantilor in total credite bugetare

• PCrRCP=CrRCP/Cbx100

• CrRCP-volumul creditelor acordate de la buget pentru reducerea si controlul poluantilor

• Cb-credite bugetare

Page 37: Statistica mediului inconjurator

Indicatori

• Ponderea cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea in domeniul protectiei mediului in total cheltuieli guvernamentale

• PCD=Chcd/Cgx100

• Chcd-cheltuieli cu cercetarea-dezvoltarea in domeniul mediului

• Cg-ch.totale guvernamentale

Page 38: Statistica mediului inconjurator

Indicatori

• Numarul firmelor ce furnizeaza bunuri si servicii in domeniul eco-industriei

• Volumul vanzarilor pe piata eco-industriei

Page 39: Statistica mediului inconjurator

ECO-INDUSTRIE

• -totalitatea activitatilor care furnizeaza bunuri si servicii capabile sa masoare, sa previna, sa limiteze sau sa corecteze poluarea mediului inconjurator (echipamente pentru tratarea apei, pt. protectia atmosferei, incinerarea deseurilor, protectia impotriva zgomotului, precum si serviciile aferente acestora)

Page 40: Statistica mediului inconjurator

Instrumente economice

• In domeniul protectiei mediului inconjurator sunt utilizate o serie de instrumente economice precum:

• -Impozitele, sunt stabilite pentru a controla unitatile de poluant emise, insa nu tin seama de calitatea mediului ambiant. Impozitele pe poluare stabilesc nivelul platii ce trebuie facuta de poluator pentru fiecare unitate de poluant emisa in mediul ambiant

Page 41: Statistica mediului inconjurator

• Taxele de utilizare - sunt plati directe pentru utilizarea unei resurse, pentru un serviciu de tratare a deseurilor sau de reducere a poluarii de catre o institutie sau organizatie publica. Taxele depind de volumul si caracteristicile substantelor deversate

Page 42: Statistica mediului inconjurator

• Taxele pe produse - sunt adaugate la pretul produselor poluante sau al materiilor prime a caror prelucrari produc poluarea mediului, fie la utilizare, fie la eliminare. Functia taxei pe produse este asemanatoare cu aceea a impozitului pe poluare si are efecte similare

Page 43: Statistica mediului inconjurator

• Taxele administrative - sunt introduse de administratia mediului ambiant pentru inregistrarea firmelor poluante, eliberarea de licente de functionare, etc. Ele au rolul de a colecta venituri si nu de a imbunatati calitatea mediului

Page 44: Statistica mediului inconjurator

• Taxele de diferentiere - sunt utilizate in cazul existentei a doua sau mai multe produse cu efecte diferite asupra mediului. De obicei aceste taxe se adauga la alte taxe si impozite; de ex.accizele pe combustibil care au rolul de a favoriza reducerea traficului auto si de a promova transportul in comun

Page 45: Statistica mediului inconjurator

• Crearea de piete specifice pt. resurse de mediu (a permiselor negociabile)

• Guvernul determina nivelul total al emisiilor de un anumit tip si elaboreaza o schema de repartizare a unor permise negociabile tuturor poluatorilor dintr-un domeniu prin care specifica nivelul de poluant admisibil pentru fiecare sursa

Page 46: Statistica mediului inconjurator

• Ca urmare a negocierii, volumul total al emisiilor poluante nu se modifica, ci doar modul de repartizare a acestora intre poluatori

• Sunt avantajati cei care pot realiza mai rapid reducerea poluarii, deoarece isi pot vinde permisele

Page 47: Statistica mediului inconjurator

• Subsidiile-sunt alocate pentru a realiza investitii antipoluante sau pentru modificarea structurii productiei existente (credite guvernamentale, reducerea dobanzilor, reduceri de impozite, investitii directe)

Page 48: Statistica mediului inconjurator

• Sistemele garantie-colectare sunt eficiente cand se adauga o suprataxa la un produs potential poluant. Returnarea produsului, dupa utilizare, la un centru de colectare permite returnarea taxei catre consumator