35
Poluarea mediului înconjurător

Poluarea Mediului Inconjurator

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Poluarea Mediului Inconjurator

Poluarea mediului

înconjurător

Page 2: Poluarea Mediului Inconjurator

Definiţie Poluarea este procesul de schimbare

a compoziţiei naturale a aerului, apei şi solului, cu efecte grave asupra sanătăţii şi vieţii plantelor, animalelor şi omului.

Page 3: Poluarea Mediului Inconjurator

Omul este principalulvinovat de poluarea mediului

înconjurător!

Page 4: Poluarea Mediului Inconjurator

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt:

O Poluarea aeruluiO Poluarea apeiO Poluarea solului

Page 5: Poluarea Mediului Inconjurator

Poluarea aerului Este cauzată de eliminarea unor gaze şi

pulberi solide fine în atmosferă. În urma arderii diverselor materiale, în aer se degajă substanţe toxice:

Gaze rezultate din combustibili casnici;

Gaze rezultate de la motoarele

automobilelor, avioanelor, trenurilor;

Gaze rezultate din activităţi industriale.

Page 6: Poluarea Mediului Inconjurator

Gaze toxice

Page 7: Poluarea Mediului Inconjurator

Gaze de eşapament

Page 8: Poluarea Mediului Inconjurator

Incendii

Page 9: Poluarea Mediului Inconjurator

Acestea au drept consecinţă:

O Efectul de seră Explicaţie:

Gazele deja existente în atmosferă trebuie să reţină căldura produsă de razele soarelui reflectate pe suprafaţa Pământului. Însă atunci când din cauza poluării creşte proporţia gazelor numite gaze de seră, atunci este reţinută prea multă căldură şi întregul pământ devine mai cald.

Page 10: Poluarea Mediului Inconjurator
Page 11: Poluarea Mediului Inconjurator

O Găuri în stratul de ozon Explicaţie:

Stratul de ozon din stratosferă ne protejează reţinând razele ultraviolete ale soarelui. Deoarece în zilele noastre a crescut foarte mult folosirea hidrocarburilor clorinate, fluorinate în flacoane cu aerosoli, frigidere, detergenţi şi polistiroli, aceste gaze au ajuns în aer în cantităţi mai mari decât cele care ar putea fi suportate de atmosferă. Pe măsură ce se ridică, se descompun, formându-se cloridioni, care atacă şi distrug stratul de ozon.

Page 12: Poluarea Mediului Inconjurator
Page 13: Poluarea Mediului Inconjurator

Evoluţia în timp a găurii din stratul de ozon

Page 14: Poluarea Mediului Inconjurator

OPloi acide

Explicaţie:

Ploaia acidă se formează atunci când dioxidul de sulf sau oxizii de azot, ambele rezultate ale poluării industriale, se amestecă în atmosferă cu aburii de apă. Ploaia acidă distruge plantele şi animalele.

Page 15: Poluarea Mediului Inconjurator
Page 16: Poluarea Mediului Inconjurator

Ce măsuri putem lua?

Nu rupem crengile copacilor! Nu călcăm pe iarbă şi nu rupem

florile! Plantăm cât mai mulţi copaci! Nu defrişăm păduri!

Plantele folosesc în procesul de hrănire dioxidul de carbon şi eliberează oxigenul în atmosferă contribuind la îmbunătăţirea calităţii aerului.

Page 17: Poluarea Mediului Inconjurator
Page 18: Poluarea Mediului Inconjurator

Continuare: Nu aprindem focul în pădure! Nu aruncăm în foc ambalaje din

plastic sau obiecte din cauciuc! Încercăm să mergem mai mult pe

jos, cu bicicleta şi să utilizăm mijloacele de transport în comun!

Page 19: Poluarea Mediului Inconjurator

Oare nu cumva cerul se sprijina pe pumnii nostri ridicati? Vasile Ghica

Page 20: Poluarea Mediului Inconjurator

POLUAREA APEI

Are loc prin deversarea în ape a produselor petroliere şi a reziduurilor industriale sau casnice. Consecinţe: moartea ecosistemului acvatic şi apariţia bolilor în rândul populaţiei.

Page 21: Poluarea Mediului Inconjurator
Page 22: Poluarea Mediului Inconjurator

Deversarea reziduurilor industriale

Page 23: Poluarea Mediului Inconjurator

Deversare de petrol

Page 24: Poluarea Mediului Inconjurator

Ce măsuri putem lua?

Nu aruncăm sticle, borcane sau hârtii în apele râurilor, bălţilor sau lacurilor! Nu aruncăm gunoiul menajer în apă! Nu aruncăm leşurile animalelor în apă!

Page 25: Poluarea Mediului Inconjurator

Protejând apa vă salvaţi viaţa!

Page 26: Poluarea Mediului Inconjurator

POLUAREA SOLULUI Se face prin folosirea îngrăşămintelor

chimice, a pesticidelor şi a ierbicidelor care provoacă deteriorarea calităţii solului.

Dăunătoare pentru sol este şi depozita-

rea gunoiului în locuri care nu sunt special amenajate.

Page 27: Poluarea Mediului Inconjurator
Page 28: Poluarea Mediului Inconjurator

Folosirea unor substanţe care otrăvesc solul.

Page 29: Poluarea Mediului Inconjurator

Timpul de descompunere al diferitelor materiale:

Page 30: Poluarea Mediului Inconjurator

Ce măsuri putem lua?

Nu aruncăm ambalaje, sticle sau hârtii decât în locuri special amenajate!

Păstrăm mediul înconjurător curat! Ne implicăm în activităţi de curăţare

a solului alături de ceilalţi oameni! În activităţile agricole să folosim, pe

cât posibil, îngrăşăminte naturale.

Page 31: Poluarea Mediului Inconjurator
Page 32: Poluarea Mediului Inconjurator

Eşti ceea ce laşi în urmă!

Page 33: Poluarea Mediului Inconjurator

Efectele poluării: Creşterea nivelului mărilor şi

oceanelor. Izbucnirea epidemiilor şi apariţia

unor boli grave.  Regiuni întregi pot fi secate

complet, ducând la foamete şi la pierderea multor vieţi omeneşti.

Dispariţia unor specii de animale şi plante ocrotite de lege.

Page 34: Poluarea Mediului Inconjurator

Concluzii: Poluarea afectează calitatea vieţii!

Trebuie să respectăm legile, normele şi valorile mediului înconjurător!

Protecţia naturii depinde doar de noi!

Page 35: Poluarea Mediului Inconjurator

Proiect realizat de:Balint CameliaUniversitatea Transilvania BrasovFacultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiSpecializarea: Pedagogia Învăţământului Primar

şi Preşcolar2012