Kepentingan Dialog Antara Tamadun

 • View
  483

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dialog

Text of Kepentingan Dialog Antara Tamadun

 • TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA (TITAS)DR SUHAILA ABDULLAHBahagian Falsafah dan TamadunPusat Pengajian Ilmu KemanusiaanUSM, Pulau Pinang

 • PENGERTIAN DAN TAKRIF TAMADUN Secara etimologi berasal : madanna bermaksud:i. Memperelok budi pekertiii. Membuka atau membina bandar

  Perkataan madinah maksud bandar atau kota

 • Perkataan madani maksud; (1) peradaban dan kemakmuran hidup (2) sifat sopan dan halus dalam tingkahlaku (3) pencapaian material yang tinggi

 • PENGERTIAN DAN TAKRIF TAMADUNCivilisation secara etimologi berasal dari civitas: bermaksud bandar atau kota

  Bandar - tanda ketamadunan

  Pencapaian material juga lambang ketamadunan masyarakat.

 • TAKRIF TAMADUN IBN KHALDUN, ALBERT SCHWEITZER, DAN E.L FARMER Takrif Ibn Khaldun : tamadun- kehidupan beradab, berbudi bahasa, bersifat halus, maju dan makmur dalam pencapaian material dan kebendaan.

  Takrif Albert Schweitzer : tamadun- keseluruhan kemajuan manusia dalam semua aspek pemikiran dan tindakan yang membawa kesempurnaan

  Takrif E.L Farmer : tamadun menggambarkan unit budaya besar, mengandungi norma sosial, tradisi, institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi

 • CIRI-CIRI UTAMA TAMADUNPenempatan kekal

  Sistem pertanian dan pengeluaran makanan

  Sistem organisasi dan institusi sosial

  Politik dan Pentadbiran

  Ekonomi

  Pendidikan

  Sistem tulisan & pengiraanSistem perundangan Sistem nilai dan moral Kehidupan beragamaPerkembangan kreativiti; falsafah & kesenian, sastera pengkhususan kerja

 • HUBUNGAN TAMADUN DENGAN AGAMA Kehidupan bertamadun beradab-sopan, bermoral tinggi berkait rapat dengan kehidupan beragama.

  Agama membentuk pandangan semesta dan nilai-nilai kehidupan yang terpuji (individu & masyarakat)

  Semua tamadun tradisional- berasaskan pandangan hidup, prinsip, dan nilai ajaran agama.

  Tamadun moden ketepikan ajaran agama dan menggantinya dengan pemikiran manusia dan falsafah humanisme

 • HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA Budaya; tatacara suatu masyarakat bertindak ke atas persekitaran fizikal dan sosialnya serta pengurusan hidup secara kolektif.

  Budaya tinggi dan terpuji menandakan kehidupan bertamadun

  Tamadun berbeza daripada budaya kerana bukan semua unsur budaya boleh dianggap sebagai tamadun

 • HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BANGSABangsa - konsep ciptaan manusia bertujuan memberi identiti pada sesebuah kelompok dan bezakannya dengan kelompok lain.

  Bangsa berkait rapat dengan sejarah, tradisi budaya, dan kawasan penempatan sesuatu masyarakat.

 • KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN FAKTOR GEOGRAFI - kedudukan strategik penempatan masyarakat bolehkan mereka perolehi sumber untuk kelansungan hidup.- Contohnya di lembah sungai ; Tamadun Mesopotamia di Sungai Tigris dan Euphrates

  FAKTOR AGAMA- masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha membangunkan kehidupan menuju kesempurnaan

 • FAKTOR POLITIK - Politik yang stabil dan kukuh merupakan tulang belakang perkembangan dan kelansungan tamadun.

  FAKTOR EKONOMI - aktiviti ekonomi :penempatan, pertanian, penternakan - menarik aktiviti ekonomi lebih besar seperti perdagangan, pengangkutan dll. - penciptaan & kekayaan membolehkan pembinaan dan perkembangan tamadunKELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

 • KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN FAKTOR SOSIAL- Nilai- nilai murni seperti cintakan ilmu, rajin, tekun, kreativiti dan keindahan berperanan penting dalam perkembangan & kemajuan tamadun.

  - Perkembangan ilmu matematik,falsafah, astronomi, persuratan, senibina dll membawa kecemerlangan dalam pelbagai aspek kehidupan manusia

 • KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN Fenomena ini bukan semulajadi sebaliknya disebabkan oleh perkara dan alasan tertentu.

  Antara faktor-faktor keruntuhan tamadun:- i - Keruntuhan nilai keagamaan dan moral : Tamadun Yunani dan Romawiii - Penindasan dan kezaliman yang mengenepikan hak-hak kemanusiaan: Tamadun Barat di Asia iii - Sikap tertutup dan tidak mahu menerima perubahan: Tamadun Islam Uthmaniyyah iv - Malapetaka : wabak penyakit atau bencana alam yang menyebabkan kematian dan kerosakan besar-besaran

 • INTERAKSI ANTARA TAMADUN Wujud interaksi antara Tamadun - perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah.

  Fenomena ini wujud disebab semangat & toleransi yang tinggi, sikap menghormati antara suatu tamadun dengan yang lain

  Interaksi - berlaku pencambahan pemikiran dan budaya - elak terjadi kejumudan dan kebekuan tamadun

 • INTERAKSI ANTARA TAMADUN Faktor utama mempengaruhi interaksi- sikap dan pendirian pemerintah dan pemimpin agama.

  Terdapat pelbagai kaedah interaksi; kehidupan bersama, berjiran, penyebaran agama, perdagangan, penjelajahan dan penerokaan, pendidikan, media, penjajahan, dan peperangan

 • HASIL INTERAKSI ANTARA TAMADUN Asimilasi : penyerapan yang membawa kepada kehilangan identiti asal. Akulturasi: pembudayaan yang tidak menghapuskan identiti asal sesuatu kumpulan etnik Akomodasi : keadaan tolak ansur @ menerima perbezaan dan mengekalkan identiti masing-masing Amalgamasi: pencantuman dan percampuran sehingga menghasilkan sesuatu budaya yang baru Terjadi konflik, perbalahan atau pertentangan secara lansung dan sedar tetapi tidak semestinya berakhir dengan kemusnahan

 • INTERAKSI POSITIF ANTARA TAMADUN TAMADUN ISLAM

  Pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w di Madinah, Baginda s.a.w memberi perlindungan dan memelihara hak kepada penganut Yahudi dan Kristian

  Pada zaman Abasiyyah dan Kerajaan Islam Andalusia kelompok intelektual Yahudi dan Kristian diberi peluang menyumbang kepada khazanah ilmu Islam Contoh: penterjemahan buku falsafah Yunani ke dalam B. Arab

 • INTERAKSI POSITIF ANTARA TAMADUN INTERAKSI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN CINA

  Berlaku akibat proses perdagangan oleh Bangsa Arab dan Parsi di ChinaBerlaku perkahwinan campurPenyebaran Islam - muncul Intelektual Cina-Muslim; Wang Daiyu (abad 16M) dan Ma Zhu (17M)Dalam dinasti Tang, Sung, Yuan, dan Ming muncul tokoh-tokoh Cina-Muslim yang berperanan dalam pentadbiran kerajaan.

 • Penyebaran agama Buddha dari India ke China

  Permindahan teknologi:India > China : Pembuatan gula dari tebuChina > India : kemahiran membuat kertas, bahan letupan, kompas

  Perkembangan ilmu dari India ke China: Bidang Astronomi

  Bahasa Sanskit dan Pali dari India telah memperkayakan kesusteraan ChinaINTERAKSI POSITIF ANTARA TAMADUN INTERAKSI ANTARA TAMADUN INDIA DAN CHINA

 • INTERAKSI POSITIF ANTARA TAMADUNINTERAKSI TAMADUN INDIA DAN CHINA DI ASIA TENGGARA Penyebaran & perkembangan agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara : Kerajaan Angkor, Funan, Majapahit,KedahPengaruh bahasa & kesusteraan Sanskrit dalam bahasa tempatan di Asia Tenggara: Bahasa Melayu.Hubungan diplomatik; Melaka & China - Perkahwinan Sultan Mansur Syah dan Puteri Hang Li PoHubungan perdagangan; sutera, tembikar, makanan Cina dibawa ke Asia Tenggara

 • INTERAKSI NEGATIF ANTARA TAMADUNLazimnya menyebabkan pembunuhan, peperangan, penaklukan,konflik dan ketegangan: Peperangan salib antara pemerintah Kristian Eropah dengan orang Islam

  Pembunuhan antara Hindu dan Islam di India & pemusnahan masjid dan kuil

  Intelektual Konfusianisme zaman Dinasti Han penjarakan sami-sami Buddha -halang penyebaran agama Buddha dan musnahkan kuil

  Konflik di Bosnia,Islam-Zionis di Palestin, Islam-Hindu di Gujerat & Kashmir, dan penaklukan Tibet oleh China

 • DIALOG ANTARA TAMADUN Kepentingan dialog: perkukuhkan perkongsian bersama nilai sejagat dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia

  Dialog - di semua peringkat dan lapisan masyarakat(individu, masyarakat, negara, antarabangsa)

  Pengajian antara tamadun - peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi.

  Media massa berperanan galakkan dialog antara tamadun

 • Kepentingan Dialog Antara TamadunPerkongsian nilai sejagatPerhubungan baik & kerjasamaPerbezaan difahami dan dihormatiPemupukan sikap menghormati, toleransi, memahami.

 • PENILAIAN TERHADAP TAMADUNUNSUR-UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN :

  Persamaan dan perbezaan dapat dilihat dalam dua aspek iaitu material dan spritual: AGAMA - kepercayaan kepada Tuhan, amalan-amalan mendekat manusia kepada Tuhan, ajaran tentang hakikat diri, kehidupan setelah kematian dll

 • UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN ETIKA / NILAI

  KELUARGA- keluarga memupuk pertalian persaudaraan dan nilai-nilai murni dalam kehidupan

  MASYARAKAT- unit penting dalam hidup manusia dalam mengekalkan perpaduan, & beri sokongan dan identiti kepada individu

 • UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN ALAM SEKITAR- Tamadun Tradisional tidak musnahkan alam sekitar- Pemusnahan alam terjadi dalam tamadun moden - guna sumber alam secara berlebihan

  KERAJAAN - Peranan kerajaan dijelaskan melalui pemimpin- Sifat-sifat pemimpin: adil, bertanggungjawab, berani dll perlu dan dikongsi oleh semua tamadun

 • UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN PENDIDIKAN - matlamat utama - bekalkan ilmu, kemahiran dan akhlak mulia.- supaya manusia menjadi sempurna, menyumbang pada masyarakat, dan perolehi kesejahteraan

  KESIHATAN- keperluan asas bagi manusia- kesihatan secara holistik (menyeluruh) berkait rapat dengan aspek diri & persekitaran manusia.

 • Kepentingan Ilmu KetamadunanPemahaman menyeluruh tentang tamadun manusiaMengetahu prinsip, nilai dan amalan setiap bangsa & agama Interaksi yang bebas dari prasangka, kecurigaan, ketegangan & kebencian.Manusia sama dari a