29
TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA (TITAS) DR SUHAILA ABDULLAH Bahagian Falsafah dan Tamadun Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM, Pulau Pinang

Kepentingan Dialog Antara Tamadun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dialog

Citation preview

Page 1: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA (TITAS)

DR SUHAILA ABDULLAHBahagian Falsafah dan TamadunPusat Pengajian Ilmu KemanusiaanUSM, Pulau Pinang

Page 2: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

PENGERTIAN DAN TAKRIF TAMADUN Secara etimologi berasal : madanna bermaksud:

i. Memperelok budi pekertiii. Membuka atau membina bandar

Perkataan madinah maksud bandar atau kota

Page 3: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

Perkataan madani maksud; (1) peradaban dan kemakmuran hidup

(2) sifat sopan dan halus dalam tingkahlaku

(3) pencapaian material yang tinggi

Page 4: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

PENGERTIAN DAN TAKRIF TAMADUN

Civilisation secara etimologi berasal dari civitas: bermaksud bandar atau kota

Bandar - tanda ketamadunan

Pencapaian material juga lambang ketamadunan masyarakat.

Page 5: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

TAKRIF TAMADUN IBN KHALDUN, ALBERT SCHWEITZER, DAN E.L

FARMER Takrif Ibn Khaldun : tamadun- kehidupan beradab,

berbudi bahasa, bersifat halus, maju dan makmur dalam pencapaian material dan kebendaan.

Takrif Albert Schweitzer : tamadun- keseluruhan kemajuan manusia dalam semua aspek pemikiran dan tindakan yang membawa kesempurnaan

Takrif E.L Farmer : tamadun menggambarkan unit budaya besar, mengandungi norma sosial, tradisi, institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi

Page 6: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

CIRI-CIRI UTAMA TAMADUN Penempatan kekal

Sistem pertanian dan pengeluaran makanan

Sistem organisasi dan institusi sosial

Politik dan Pentadbiran

Ekonomi

Pendidikan

Sistem tulisan & pengiraan Sistem perundangan Sistem nilai dan moral Kehidupan beragama Perkembangan kreativiti;

falsafah & kesenian, sastera

pengkhususan kerja

Page 7: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

HUBUNGAN TAMADUN DENGAN AGAMA

Kehidupan bertamadun – beradab-sopan, bermoral tinggi berkait rapat dengan kehidupan beragama.

Agama membentuk pandangan semesta dan nilai-nilai kehidupan yang terpuji (individu & masyarakat)

Semua tamadun tradisional- berasaskan pandangan hidup, prinsip, dan nilai ajaran agama.

Tamadun moden ketepikan ajaran agama dan menggantinya dengan pemikiran manusia dan falsafah humanisme

Page 8: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA

Budaya; tatacara suatu masyarakat bertindak ke atas persekitaran fizikal dan sosialnya serta pengurusan hidup secara kolektif.

Budaya tinggi dan terpuji menandakan kehidupan bertamadun

Tamadun berbeza daripada budaya kerana bukan semua unsur budaya boleh dianggap sebagai tamadun

Page 9: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BANGSA

Bangsa - konsep ciptaan manusia bertujuan memberi identiti pada sesebuah kelompok dan bezakannya dengan kelompok lain.

Bangsa berkait rapat dengan sejarah, tradisi budaya, dan kawasan penempatan sesuatu masyarakat.

Page 10: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

FAKTOR GEOGRAFI - kedudukan strategik penempatan masyarakat bolehkan mereka perolehi sumber untuk kelansungan hidup.- Contohnya di lembah sungai ; Tamadun Mesopotamia di Sungai Tigris dan Euphrates

FAKTOR AGAMA- masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha membangunkan kehidupan menuju kesempurnaan

Page 11: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

FAKTOR POLITIK - Politik yang stabil dan kukuh merupakan tulang belakang perkembangan dan kelansungan tamadun.

FAKTOR EKONOMI - aktiviti ekonomi :penempatan, pertanian, penternakan -

menarik aktiviti ekonomi lebih besar seperti perdagangan, pengangkutan dll.

- penciptaan & kekayaan membolehkan pembinaan dan perkembangan tamadun

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Page 12: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

FAKTOR SOSIAL- Nilai- nilai murni seperti cintakan ilmu, rajin, tekun, kreativiti dan keindahan berperanan penting dalam perkembangan & kemajuan tamadun.

- Perkembangan ilmu matematik,falsafah, astronomi, persuratan, senibina dll membawa kecemerlangan dalam pelbagai aspek kehidupan manusia

Page 13: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN

Fenomena ini bukan semulajadi sebaliknya disebabkan oleh perkara

dan alasan tertentu.

Antara faktor-faktor keruntuhan tamadun:- i - Keruntuhan nilai keagamaan dan moral : Tamadun Yunani dan Romawiii - Penindasan dan kezaliman yang mengenepikan

hak-hak kemanusiaan: Tamadun Barat di Asia iii - Sikap tertutup dan tidak mahu menerima

perubahan: Tamadun Islam Uthmaniyyah

iv - Malapetaka : wabak penyakit atau bencana alam yang menyebabkan kematian dan kerosakan besar-besaran

Page 14: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Wujud interaksi antara Tamadun - perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah.

Fenomena ini wujud disebab semangat & toleransi yang tinggi, sikap menghormati antara suatu tamadun dengan yang lain

Interaksi - berlaku pencambahan pemikiran dan budaya - elak terjadi kejumudan dan kebekuan tamadun

Page 15: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Faktor utama mempengaruhi interaksi- sikap dan pendirian pemerintah dan pemimpin agama.

Terdapat pelbagai kaedah interaksi; kehidupan bersama, berjiran, penyebaran agama, perdagangan, penjelajahan dan penerokaan, pendidikan, media, penjajahan, dan peperangan

Page 16: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

HASIL INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Asimilasi : penyerapan yang membawa kepada kehilangan identiti asal.

Akulturasi: pembudayaan yang tidak menghapuskan identiti asal sesuatu kumpulan etnik

Akomodasi : keadaan tolak ansur @ menerima perbezaan dan mengekalkan identiti masing-masing

Amalgamasi: pencantuman dan percampuran sehingga menghasilkan sesuatu budaya yang baru

Terjadi konflik, perbalahan atau pertentangan secara lansung dan sedar tetapi tidak semestinya berakhir dengan kemusnahan

Page 17: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

INTERAKSI POSITIF ANTARA TAMADUN TAMADUN ISLAM

Pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w di Madinah, Baginda s.a.w memberi perlindungan dan memelihara hak kepada penganut Yahudi dan Kristian

Pada zaman Abasiyyah dan Kerajaan Islam Andalusia kelompok intelektual Yahudi dan Kristian diberi peluang menyumbang kepada khazanah ilmu Islam Contoh: penterjemahan buku falsafah Yunani ke dalam B. Arab

Page 18: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

INTERAKSI POSITIF ANTARA TAMADUN

INTERAKSI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN CINA

Berlaku akibat proses perdagangan oleh Bangsa Arab dan Parsi di China

Berlaku perkahwinan campur

Penyebaran Islam - muncul Intelektual Cina-Muslim; Wang Daiyu (abad 16M) dan Ma Zhu (17M)

Dalam dinasti Tang, Sung, Yuan, dan Ming muncul tokoh-tokoh Cina-Muslim yang berperanan dalam pentadbiran kerajaan.

Page 19: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

Penyebaran agama Buddha dari India ke China

Permindahan teknologi:India > China : Pembuatan gula dari tebuChina > India : kemahiran membuat kertas, bahan letupan, kompas

Perkembangan ilmu dari India ke China: Bidang Astronomi

Bahasa Sanskit dan Pali dari India telah memperkayakan kesusteraan China

INTERAKSI POSITIF ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN INDIA DAN CHINA

Page 20: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

INTERAKSI POSITIF ANTARA TAMADUN

INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN CHINA DI ASIA TENGGARA

Penyebaran & perkembangan agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara : Kerajaan Angkor, Funan, Majapahit,Kedah

Pengaruh bahasa & kesusteraan Sanskrit dalam bahasa tempatan di Asia Tenggara: Bahasa Melayu.

Hubungan diplomatik; Melaka & China - Perkahwinan Sultan Mansur Syah dan Puteri Hang Li Po

Hubungan perdagangan; sutera, tembikar, makanan Cina dibawa ke Asia Tenggara

Page 21: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

INTERAKSI NEGATIF ANTARA TAMADUN

Lazimnya menyebabkan pembunuhan, peperangan, penaklukan,konflik dan ketegangan:

Peperangan salib antara pemerintah Kristian Eropah dengan orang Islam

Pembunuhan antara Hindu dan Islam di India & pemusnahan masjid dan kuil

Intelektual Konfusianisme zaman Dinasti Han penjarakan sami-sami Buddha -halang penyebaran agama Buddha dan musnahkan kuil

Konflik di Bosnia,Islam-Zionis di Palestin, Islam-Hindu di Gujerat & Kashmir, dan penaklukan Tibet oleh China

Page 22: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

DIALOG ANTARA TAMADUN Kepentingan dialog: perkukuhkan perkongsian

bersama nilai sejagat dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Dialog - di semua peringkat dan lapisan masyarakat(individu, masyarakat, negara, antarabangsa)

Pengajian antara tamadun - peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi.

Media massa berperanan galakkan dialog antara tamadun

Page 23: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

Kepentingan Dialog Antara Tamadun

Perkongsian nilai sejagatPerhubungan baik & kerjasamaPerbezaan difahami dan dihormatiPemupukan sikap menghormati,

toleransi, memahami.

Page 24: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

PENILAIAN TERHADAP TAMADUNUNSUR-UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA

TAMADUN :

Persamaan dan perbezaan dapat dilihat dalam dua aspek iaitu material dan spritual:

AGAMA

- kepercayaan kepada Tuhan, amalan-amalan mendekat manusia kepada Tuhan, ajaran tentang hakikat diri, kehidupan setelah kematian dll

Page 25: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

ETIKA / NILAI

KELUARGA- keluarga memupuk pertalian persaudaraan dan nilai-nilai murni dalam kehidupan

MASYARAKAT- unit penting dalam hidup manusia dalam mengekalkan perpaduan, & beri sokongan dan identiti kepada individu

Page 26: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN ALAM SEKITAR

- Tamadun Tradisional tidak musnahkan alam sekitar- Pemusnahan alam terjadi dalam tamadun moden - guna sumber alam secara berlebihan

KERAJAAN - Peranan kerajaan dijelaskan melalui pemimpin

- Sifat-sifat pemimpin: adil, bertanggungjawab, berani dll perlu dan dikongsi oleh semua tamadun

Page 27: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

PENDIDIKAN - matlamat utama - bekalkan ilmu, kemahiran dan akhlak mulia.- supaya manusia menjadi sempurna, menyumbang pada masyarakat, dan perolehi kesejahteraan

KESIHATAN- keperluan asas bagi manusia- kesihatan secara holistik (menyeluruh) berkait rapat dengan aspek diri & persekitaran manusia.

Page 28: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

Kepentingan Ilmu KetamadunanPemahaman menyeluruh tentang

tamadun manusiaMengetahu prinsip, nilai dan amalan

setiap bangsa & agama Interaksi yang bebas dari

prasangka, kecurigaan, ketegangan & kebencian.

Manusia sama dari aspek kemanusiaan & fitrahnya.

Page 29: Kepentingan Dialog Antara Tamadun

SEKIANTERIMA KASIHJUMPA LAGI