108
QUADRO KATALOG BETONSKIH PROIZVODA

Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog betonskih proizvoda QUADRO 2014

Citation preview

Page 1: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

QUADRO

KATALOG BETONSKIH PROIZVODA

Page 2: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

Poduzeće Quadro d.o.o. ima dugu tradiciju poslovanja u ovoj branši koja je započeta davne 1965. godine proizvodnjom betonskih blokova. Tržište se počelo naglo širiti što je potaklo daljnji razvoj proizvod-nje i prisililo vodstvo tvrtke na kupnju novih strojeva i širenje palete proizvoda.

01.08.1985. godine započela je radom “Zanatska radnja za izradu betonskih blokova – Frančić Damir” i bila je registrirana samo za izradu betonskih blokova. Nakon deset godina, točnije 1995. godine zanat počinje djelovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod imenom QUADRO d.o.o.fokusirajući se na proizvodnju betonske galanterije – prvenstveno opločnika. Vlasnici/direktori poduzeća su Damir i Kristina Frančić.

Poduzeće danas proizvodi širok asortiman betonskih proizvoda - od opločnika, rubnjaka, palisada, be-tonskih kanalica, stepenica i zidova.

Vlastiti resursi - prvenstveno šljunčara u Turčišću, rezultirala je velikom prednošću na tržištu jer je vlas-tita sirovina omogućila poduzeću da u svakom trenutku može konkurirati i kvalitetom i kvantitetom svojih proizvoda. Svih ovih godina ponuda poduzeća širi se prema zahtjevima tržišta - kontinuiranim razvojem novih proizvoda, prateći pritom svjetske trendove.

U toku 2009. i 2010. godine poduzeće ulaže sredstva u proširenje radnog i skladišnog prostora. Danas poduzeće vodi politiku razvoja kroz brigu o zaposlenicima i okolišu, investiranjem u nove tehnologije te razvojem novih proizvoda, vodeći se pritom konceptom društveno odgovornog poslovanja.

O NAMA

Page 3: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

3

SADRŽAJ

Obrade.....2Zaštita.....3

Kontrola kvalitete.....4

VIZIJA Održavanje i jačanje pozicije među vodećim poduzećima u proizvodnji be-tona i be tonske galanterije kroz korektan odnos prema svojim poslovnim partneri-ma i zaposlenicima.

MISIJA Ideja koju je poduzeće razvijalo od svog početka i koja je bila i postala misijom poduzeća Quadro d.o.o. jest „poštivanje ugovorenih rokova, kvaliteta proizvo-da, stvaranje vrijednosti za sve naše dionike da bi na kraju postali prepoznatlji-vi „brend“ na tržištu”.

LINIJA ANTIKA.....6-25 Opločnik Roma.....8

Opločnik Romanika.....12Zidovi / Ograde.....14

Dekorativne obloge.....20Stepenice.....22

Palisade.....24Rubnjaci.....25

LINIJA EKSKLUZIV.....26-47Opločnik Roma.....28

Opločnik Romanika.....34Opločnik La Strada.....38

Opločnik Rustika.....40Opločnik Formula.....42

Betonske ploče.....46Rubnjaci.....47

LINIJA PRESTIGE.....48-57Opločnik La Strada.....50Opločnik Formula.....52

Betonske ploče.....56Opločnik Osmerokut.....57

LINIJA KLASIK.....66-86 Opločnik Formula.....68

Opločnik Osmerokut....74Opločnik Lepeza.....78Opločnik Romb.....79

Opločnik Šesterokut.....80Opločnik Rustika.....84

Stepenice.....85Betonske ploče.....86

OSTALI PROIZVODI.....87-93Travne rešetke.....88

Eko kocka.....88Odvodne kanalice.....89Cestovni rubnjak.....89

Vrtni rubnjak.....90Betonski blokovi.....91

Transportni beton i agregati.....92

Rječnik znakova.....94Uputa za polaganje

opločnika.....96Uputa za polaganje zidova i

stupova.....97Sheme polaganja

opločnika.....98 Sheme polaganja

zidova.....103Tehnički podaci.....104

Ekologija.....105LINIJA PREMIUM.....58-65

Opločnik Formula.....60Opločnik La Strada.....62

Betonske ploče.....63Stepenice.....64

Page 4: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

4

GLATKA OBRADA - Glavne karak-teristike ove obrade predstavljaju glatki, ravni rubovi i gornja površina opločnika. Valja naglasiti kako prilikom glatke obrade ne postoje nikakve dodatne obrade proizvoda. Glatka obrada obuhvaća proizvode iz LINIJE KLASIK I EKSKLUZIV.

OBRADE ZAŠTITA

OTUČENA OBRADA - Uglovi i rubovi dodatno su obrađeni uz pomoć stro-ja, s ciljem da se betonskoj površini nametne stari, rustikalni izgled. Otučena obrada obuhvaća proizvode iz LINIJE ANTIKA.

PJESKARENA OBRADA - Prilikom ove obrade, betonska se površina izlaže mlazu čeličnih kuglica (sačme), koja na površinu djeluju abrazivno i mijenjaju njen izgled. Pjeskarena obrada obuhvaća proizvode iz LINIJE PREMIUM.

PRANA OBRADA - Obuhvaća postupak u proizvodnji u kojem se pomoću vode pod visokim pritiskom ispire cement s površine svježeg opločnika i ploča, dok veći granulati ostaju na površini i osiguravaju dulji vijek trajanja proiz-voda. Ova obrada karakteristična je za proizvode iz LINIJE PRESTIGE.

CIJEPANA OBRADA - Nakon što proizvodi odstoje određeno vri-jeme i poprime potrebnu čvrstoću, mogu se strojno cijepati/lomiti. Na liniji cijepanja površina podsjeća na prirodno lomljen kamen na kojem se ističu tople pastelne boje. Ova obra-da karakteristična je za proizvode iz LINIJE ANTIKA.

Glatka obrada

Otučena obrada

Pjeskarena obrada

Prana obrada

Cijepana obrada

Page 5: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

5

OBRADE ZAŠTITA

Svi proizvodi poduzeća Quadro u proizvodnom su procesu „obogaćeni“ sirovinama koje osiguravaju njihovo lakše održavanje te im isto tako pružaju dulji vijek trajanja.

Quadro Protect kod proizvoda stvara smanjenju vodoupojnost - proizvod postaje hidrofoban, što bi značilo da manje upija vodu pa mu se tako povećava otpornost na mraz i sol.

Quadro Protect PLUS predstavlja do-datnu zaštitu za gornju površinu be-tonskih proizvoda. Djeluje na način da kod proizvoda stvara povećanu zaštitu od tekućina kao što su ulje, vino i sl. te utječe na smanjenu pojavu mahovine.

Page 6: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

6

Kontrola kvalitete proizvoda poduzeća Quadro d.o.o. vrši se u vlastitom laboratoriju za istraživanje i raz-voj. Za taj su posao zaduženi zaposlenici koji posjeduju posebna znanja i sposobnosti koja su neophodna za kvalitetno provođenje postupka kontrole. Laboratorij je zadužen za provođenje najviših standarda kvalitete, učinkovitosti i sigurnosti u svim razvojnim i proizvodnim procesima. Uz sve navedeno brine i o usklađivanju s najnovijim propisima, zahtjevima i standardima Europske unije.

KONTROLA KVALITETE

Page 7: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

7

KONTROLA KVALITETE

Poduzeće Quadro d.o.o posjeduje ISO 9001 certifikat koji sadržava međunarodno primjenjive zahtjeve za kvalitetu proizvoda, usluga i razvoja. Također pruža smjernice za poboljšanje učinkovitosti organizacije i njezi-no upravljanje na usmjeren i sustavan način te osigurava poduzeću stalan napredak. Planskom eksploataci-jom rudnih bogatstva te pravilnom sanacijom prostora nakon eksploatacije, stvaramo nova vodena staništa koja obogaćuju prirodne vrijednosti našeg kraja.

Page 8: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

8

LIN

IJA A

NTI

KA

Page 9: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

9

Savršen

dizajn

i

kvalite

ta

O P L O Č N I C I R O M A

O P LO Č N I C I RO M A N I K A

S T E P E N I C E

O G R A D E

P A L I S A D E

D E K O R A T I V N E O B L O G E

R U B N J A C I

LINIJA ANTIKAOtučeni rubovi i antički izgled glavne su karak-teristike linije Antika. Tople boje koje stoje na raspolaganju kupcima prilikom odabira željenog proizvoda odlično će se uklopiti uz svaku okućnicu i okoliš.

Page 10: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

10 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA

Opločnici Roma izrađeni su uz pomoć najmodernije tehnologije koja zadovoljava sve standarde vezane uz kvalitetu i dugotrajnost proizvoda.

Svojim prirodnim izgledom i bojama, Opločnici Roma Vašu će okućnicu učiniti još ljepšom i elegantnijom te će joj dati jedan unikatan izgled.

Osobine proizvoda:proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnjeotporan na mraz i sol• strojno otučene površine s nejed-• nako obijenim rubovima

OPLOČNIK ROMA

Tehničke karakteristike

Page 11: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

11

Opločnik Roma Apia

Page 12: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

12 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA OPLOČNIK ROMAAk

vare

l

Apia

Baza

lt

Istr

a

Med

itera

n

Porfi

do

Tosk

ana

Vulk

ano

PALETA BOJA I DIMENZIJE NAVEDENI ELEMENTI NE PRODAJU SE POJEDINAČNO

24 X 16 X 7 cm 24 X 24 X 7 cm

Opločnik Roma Apia

Page 13: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

13

OPLOČNIK ROMA

Opločnik Roma Akvarel

Opločnik Roma Vulkano Opločnik Roma Apia

Page 14: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

14 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA

PALETA BOJA I DIMENZIJE NAVEDENI ELEMENTI NE PRODAJU SE POJEDINAČNO

15 X 22,5 X 6 cm 15 X 15 X 6 cm

OPLOČNIK ROMANIKA

Opločnici Romanika - „Mala Roma“ svojim različitim dimenzijama, pastel-nim bojama te otučenim rubovima čine svaku popločenu površinu jedin-stvenom. Idealno rješenje za površine u vrtu za one koji žele imati nešto posve drugačije.

Osobine proizvoda:proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnjeotporan na mraz i sol• strojno otučene površine s nejed-• nako obijenim rubovima

OPLOČNIK ROMANIKA

Tehničke karakteristike

15 X 7,5 X 6 cm

Akva

rel

Apia

Baza

lt

Istra

Med

itera

n

Vulk

ano

Opločnik Romanika Apia

Opločnik Romanika Vulkano

Opločnik Romanika Akvarel

Page 15: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

15

OPLOČNIK ROMANIKA

Opločnik Roma Akvarel

Opločnik Romanika

Opločnik Romanika Apia

Page 16: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

16 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA

Antika zidovi i ograde svojim rustika-lnim izgledom podsjećaju na kamene površine starih antičkih vremena. Nepravilno - lomljene površine, otučenih rubova, odlično pristaju uz svaku arhitekturu i stvaraju jedan skladan izgled.

Osobine proizvoda:

lomljena i otučena površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnjeotporan na mraz i sol• obojen u cijelom presjeku•

ZIDOVI / OGRADE

Tehničke karakteristike

ANTIKA ZIDOVI / OGRADE

Ograda Vulkano

Page 17: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

17

Zid Istra

ANTIKA ZIDOVI / OGRADE

Page 18: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

18 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA ANTIKA ZIDOVI / OGRADE

DIMENZIJE

Kapa za stup 50 X 50 X 8 cm

Kapa za stup 40 X 40 X 8 cm

Ograda Vulkano

Akva

rel

Baza

lt

Istra

Lopa

r

Med

itera

n

Porfi

do

Vulk

ano

PALETA BOJA

Element za stup 40 X 40 X 8 cm

Element za stup 40 X 40 X 16 cm

Element za stup 30 X 30 X 16 cm

Element za stup 30 X 30 X 8 cm

Page 19: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

19

ANTIKA ZIDOVI / OGRADE

Ograda Istra

Ograda Porfido

Elementi za zid širine 20 cm

32 X 16, 24 X 16,

16 X 16 cm

Elementi za zid širine 20 cm

32 X 8, 24 X 8, 16 X 8 cm

Kapa za zid30 X 8 cm

Dužina po dogo-voru

Zid Akvarel

Page 20: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

20 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA ANTIKA ZIDOVI / OGRADE

Ograda Istra

Ograda Vulkano

Page 21: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

21

ANTIKA ZIDOVI / OGRADE

Ograda Istra

Ograda Vulkano

Zid Lopar

Page 22: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

22 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA

PALETA BOJA I DIMENZIJE

DIMENZIJE

32 X 8, 24 X 8, 16 X 8 cm- debljina 5 cm

32 X 8, 24 X 8, 16 X 8 cm- debljina 10 cm

32 X 16, 24 X 16, 16 X 16 cm- debljina 10 cm

DEKORATIVNE OBLOGE

Dekorativne obloge imaju široku mogućnosti primjene, kako u interi-jeru tako i u eksterijeru. Nježne, to-ple nijanse stvorit će osjećaj topline u Vašem prostoru i učiniti ga još ljepšim i posebnijim.

Osobine proizvoda:

lomljena i otučena površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnjeotporan na mraz i sol• obojen u cijelom presjeku• mogućnost primjene - interijer i • eksterijer

DEKORATIVNE OBLOGE

Tehničke karakteristike

Istra

Vulk

ano

Mogućnost narudžbe i u drugim bojama

Dekorativna obloga Vulkano

Dekorativna obloga Istra

Dekorativna obloga Vulkano

Page 23: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

23

DEKORATIVNE OBLOGE

Opločnik Roma Akvarel

Dekorativna obloga Istra

Dekorativna obloga Vulkano

Page 24: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

24 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA

PALETA BOJA I DIMENZIJE

DIMENZIJE

80 X 40 X 16 cm

120 X 40 X 16 cm

*mogućnost izrade po narudžbi

STEPENICE

Stepenice Antika povezuju površine različitih visina i odlično se nadopunjuju s proizvodima iz linije Antika.

Njihove tople boje i jedinstven dizajn garancija su za savršen izgled svake okućnice i mjesta kojima do sada niste davali preveliki značaj.

Osobine proizvoda:lomljena površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnjeotporan na mraz i sol• obojen u cijelom presjeku•

STEPENICE

Tehničke karakteristike

Istra

Vulk

ano

Mogućnost narudžbe i u drugim bojama

Stepenice Vulkano

Stepenice Istra

Stepenice Akvarel

Page 25: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

25

STEPENICE

Stepenice Istra

Page 26: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

26 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA ANTIKA

PALETA BOJA I DIMENZIJE

DIMENZIJE:

16 X 10 X 40 cm

16 X 10 X 60 cm

16 X 16 X 40 cm

16 X 16 X 60 cm

16 X 16 X 80 cm

16 X 16 X 100 cm

16 X 16 X 120 cm

Palisade su betonski elementi koji jed-nostavnim postavljanjem u niz grade obrube cvjetnih gredica i vijugavih staza, služe kao potporne konstrukcije uz stepenice u vrtovima i sl. Isto tako nude mnogobrojna rješenja za visinske prijelaze i nepravilnosti u Vašim vrtovima.

Osobine proizvoda:

proizveden uz tvorničku kontrolu • kvaliteteotporan na mraz i sol• obojen u cijelom presjeku•

PALISADE

Tehničke karakteristike

Istr

a

Vulk

ano

Palisade Akvarel

Palisade Vulkano

Palisade Istra

Page 27: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

27

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Rubnjaci čine granicu između opločenih i neopločenih površina. U kombinaciji s opločnicima Vašem će dvorištu dati izgled zaokružene cjeline, a popločenu plohu učiniti čvrstom.

Osobine proizvoda:

proizveden uz tvorničku kontrolu • kvaliteteotporan na mraz i sol• obojen u cijelom presjeku•

RUBNJACI

Tehničke karakteristike

LINIJA ANTIKA

Istr

a

Vulk

ano DIMENZIJE:

11 X 16 X 32,5 cm

Rubnjaci Apia

Rubnjaci Apia

Page 28: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

28

LIN

IJA E

KSKL

UZI

V

Page 29: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

29

Bezvrem

enska l

jepota

O P L O Č N I C I R O M A

O P LO Č N I C I RO M A N I K A

O P L O Č N I C I L A S T R A D A

O P L O Č N I C I R U S T I K A

O P L O Č N I C I F O R M U L A

R U B N J A C I I P L O Č E

LINIJA EKSKLUZIVŠiroka paleta color-mix boja i proizvodi čiji su rubovi ravni, a površine glatke, glavne su kara-kteristike linije Ekskluziv. Svojim će izgledom proizvodi iz ove linije svaku okućnicu učiniti posebnom i dati joj jedan unikatan izgled.

Page 30: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

30 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV

Opločnici Roma ističu se svojim oštrim i blago vijugavim rubovima. Svojim dimenzijama pogodni su za opločavanje većih površina, a njiho-va glatka površina jednostavna je za održavanje.

Osobine proizvoda:

proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol• izrađen u nježnim pastelnim bo-• jama

OPLOČNIK ROMA

Tehničke karakteristike

Opločnik Roma Istra

Page 31: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

31

Opločnik Roma Akvarel

Page 32: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

32 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV OPLOČNIK ROMAAk

vare

l

Apia

Baza

lt

Istra

Med

itera

n

Porfi

do

Tosk

ana

Vulk

ano

PALETA BOJA I DIMENZIJE NAVEDENI ELEMENTI NE PRODAJU SE POJEDINAČNO

24 X 24 X 7 cm 24 X 16 X 7 cm

Opločnik Roma Mediteran

Page 33: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

33

OPLOČNIK ROMA

Opločnik Roma Bazalt

Opločnik Roma Akvarel

Page 34: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

34 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV OPLOČNIK ROMA

Opločnik Roma Vulkano Opločnik Roma Akvarel

Opločnik Roma Vulkano

Page 35: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

35

OPLOČNIK ROMA

Opločnik Roma Apia

Opločnik Roma Porfido Opločnik Roma Vulkano

Page 36: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

36 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV

Opločnici Romanika su sa svojim manjim i različitim dimenzijama pogodni za opločenje različitih površina u Vašem dvorištu i vrtu.

Široka paleta, šarenih, nježnih boja, daje kupcu na izbor da svoju okućnicu učini drugačijom od ostalih.

Osobine proizvoda:

proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol• izrađen u nježnim pastelnim bo-• jama

OPLOČNIK ROMANIKA

Tehničke karakteristike

Opločnik Romanika Apia

Page 37: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

37

Opločnik Romanika Akvarel

Page 38: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

38 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV OPLOČNIK ROMANIKAAk

vare

l

Apia

Baza

lt

Istra

Med

itera

n

Vulk

ano

PALETA BOJA I DIMENZIJE NAVEDENI ELEMENTI NE PRODAJU SE POJEDINAČNO

DIMENZIJE:

15 X 22,5 X 6 cm 15 X 15 X 6 cm 15 X 7,5 X 6 cm

Opločnik Romanika Apia

Page 39: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

39

OPLOČNIK ROMANIKA

Opločnik Romanika Akvarel

Opločnik Romanika Apia

Opločnik Romanika Akvarel

Opločnik Romanika Vulkano

Page 40: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

40 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV

PALETA BOJA I DIMENZIJE

30 X 15 X 6 cm 22,5 X 15 X 6 cm 15 X 15 X 6 cm

OPLOČNIK LA STRADA

Šest različitih dimenzija pravokut-nog oblika, opločnik La Strada čine drugačijim od ostalih i daju mu epitet TOP proizvoda.Osobine proizvoda:

glatka površina• osobito čvrst i otporan na • habanjeotporan na mraz i sol• izrađen u nježnim pastelnim • bojama

OPLOČNIK LA STRADA

Tehničke karakteristike

Akva

rel

Apia

Vulk

ano

Opločnik La Strada Vulkano

15 X 17,5 X 6 cm 22,5 X 17,5 X 6 cm 30 X 17,5 X 6 cm

NAVEDENI ELEMENTI NE PRODAJU SE POJEDINAČNO

Page 41: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

41

OPLOČNIK LA STRADA

Opločnik La Strada Apia

Opločnik La Strada Akvarel

Page 42: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

42 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV

PALETA BOJA I DIMENZIJE

OPLOČNIK RUSTIKA

Opločnik Rustika ističe se svojom reljefnom površinom i zaobljen-im rubovima od ostalih proizvoda. Njihova specifična boja na suncu stvara bakreni odsjaj i na taj ih način čini još posebnijima.

Osobine proizvoda:proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnjeotporan na mraz i sol•

OPLOČNIK RUSTIKA

Tehničke karakteristike

Sien

a

12 X 18 X 8 cm12 X 12 X 8 cm

Opločnik Rustika - Siena

Opločnik Rustika - SienaOpločnik Rustika - Siena

Page 43: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

43

OPLOČNIK RUSTIKA

Opločnik Roma Akvarel

Opločnik Rustika - Siena

Opločnik Rustika - Siena

Page 44: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

44 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV

Specifične ravne linije, klasičan diza-jn, te različite kombinacije boja, čine opločnik Formula, modernim i ele-gantnim.

Osobine proizvoda:

glatka površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnjeotporan na mraz i sol• izrađen u nježnim pastelnim • bojama

Napomena: Svaki element opločnika Formu-la naručuje se zasebno, ovisno od potrebne količine i načina polaganja.

OPLOČNIK FORMULA

Tehničke karakteristike

Opločnik Formula Apia

Page 45: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

45

Opločnik Formula Apia

Page 46: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

46 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV OPLOČNIK FORMULA

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Opločnik Formula Apia

Akva

rel

Apia

Vulk

ano

20 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

10 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

30 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

Page 47: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

47

OPLOČNIK FORMULA

Opločnik Formula Akvarel

Opločnik Formula Apia

Opločnik Formula AkvarelOpločnik Formula Apia

Page 48: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

48 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA EKSKLUZIV

PALETA BOJA I DIMENZIJE

DIMENZIJE:

40 X 40 X 4 cm

40 X 40 X 6 cm

Betonske ploče primjerene su za po-laganje staza i terasa, a moguće ih je kombinirati kod postave s opločnikom Formula.

Osobine proizvoda:

glatka površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • kvaliteteotporan na mraz i sol• izrađen u nježnim pastelnim bo-• jama

BETONSKE PLOČE

Tehničke karakteristike

Akva

rel

Apia

Vulk

ano

Betonske ploče Apia

Betonske ploče Akvarel

Page 49: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

49

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Rubnjaci iz linije ekskluziv izvrsno se stapaju uz opločnike istih boja i čine jednu savršenu cjelinu.

Osobine proizvoda:

proizveden uz tvorničku kontrolu • kvaliteteotporan na mraz i sol•

RUBNJACI

Tehničke karakteristike

LINIJA EKSKLUZIV

Akva

rel

Apia

Vulk

ano

11 X 16 X 32,5 cm

8 X 20 X 100 cm

5 X 20 X 100 cm

Rubnjaci Apia

Rubnjaci Vulkano

Page 50: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

50

LIN

IJA P

REST

IGE

Page 51: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

51

www.quadr

o.hr

O P L O Č N I C I L A S T R A D A

OPLOČNIC I FORMULA

B E T O N S K E P L O Č E

O P L O Č N I C I O S M E R O K U T

LINIJA PRESTIGEPrani proizvodi iz linije Prestige karakteristični su po svojoj hrapavoj površini na kojoj su se pri-likom obrade - pranja istaknula zrnca prirodnog kamena u kombinaciji s lomljenim granitnim zrncima različitih boja.

Page 52: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

52 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA PRESTIGE

PALETA BOJA I DIMENZIJE

30 X 15 X 6 cm 22,5 X 15 X 6 cm 15 X 15 X 6 cm

Površina opločnika La Strada dodatno je oplemenjena u procesu proizvodn-je, postupkom pranja. Rezultat su sjaj-na, prirodna zrnca koja su se istaknula na njegovoj gornjoj površini.

Osobine proizvoda:prana površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK LA STRADA

Tehničke karakteristike

Opločnik La Strada siva granit

15 X 17,5 X 6 cm 22,5 X 17,5 X 6 cm 30 X 17,5 X 6 cm

OPLOČNIK LA STRADABi

jela

gra

nit

Siva

gra

nit

Oke

r gra

nit

Crna

gra

nit

NAVEDENI ELEMENTI NE PRODAJU SE POJEDINAČNO

Page 53: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

53

OPLOČNIK LA STRADA

Opločnik La Strada bijela granit

Page 54: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

54 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA PRESTIGE

Prani opločnici Formula su proiz-vodi različitih boja i dimenzije, vi-soke kvalitete i široke mogućnosti primjene.

Osobine proizvoda:

prana površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

Napomena: Svaki element opločnika Formu-la naručuje se zasebno, ovisno od potrebne količine i načina polaganja.

OPLOČNIK FORMULA

Tehničke karakteristike

OPLOČNIK FORMULA

Opločnik Formula

Opločnik Formula

Page 55: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

55

OPLOČNIK FORMULA

Opločnik Formula

Opločnik Formula Opločnik Formula

Page 56: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

56 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA PRESTIGE OPLOČNIK FORMULA

DIMENZIJE SVAKI MODEL SE PRODAJE POJEDINAČNO

20 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

Opločnik Formula

Bije

la g

rani

t

Siva

gra

nit

Oke

r gra

nit

Zele

na g

rani

t

Crna

gra

nit

PALETA BOJA

Biskupova kapa28,5 X 20 X 10 cm

Debljina 8 cm

30 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

20 X 10 cm Debljina 6 i 8 cm

10 X 10 cmDebljina 6 i 8 cm

Opločnik Formula

Page 57: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

57

OPLOČNIK FORMULA

Opločnik Formula

Opločnik Formula

Page 58: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

58 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA PRESTIGE

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Klasičan dizajn, prane površine toplih boja, široka primjena i mogućnost po-laganja na raznim površinama.

Osobine proizvoda:

prana površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

BETONSKE PLOČE

Tehničke karakteristike

Bije

la g

rani

t

Siva

gra

nit

Oke

r gra

nit

Crve

na g

rani

t

Crna

gra

nit Dimenzije:

40 X 40 cmDebljina 4, 6, 8 cm

Dimenzije:

40 X 60 X 8 cm

Betonske pločeBetonske ploče

Page 59: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

59

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Kombinacija dva lika: kocke i osmero-kuta, stvara moderan i uvijek privlačan izgled opločnika.

Osobine proizvoda:prana površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK OSMEROKUT-KOCKA

Tehničke karakteristike

LINIJA PRESTIGE

24 X 24 cm Debljina 6 i 8 cm

17 X 24 cmDebljina 6 i 8 cm

10 X 10 cmDebljina 6 i 8 cm

Bije

la g

rani

t

Siva

gra

nit

Oke

r gra

nit

Crna

gra

nit

Opločnik Osmerokut - kocka

Opločnik Osmerokut - kocka

Page 60: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

60

LIN

IJA P

REM

IUM

Page 61: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

61

NOVO U PONUDI !

O P LO Č N I K FO R M U L A

O P L O Č N I K L A S T R A D A

B E T O N S K E P L O Č E

S T E P E N I C E

LINIJA PREMIUMProizvodi iz linije Premium ističu se svojom pjeskarenom površinom koja je na izgled hra-pava, a na dodir glatka. Takva površina napravljena je od drobljenog granita i kvarcnog pijeska koji u konačnici daje sjajan efekt i jedinstven izgled.

Page 62: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

62 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

OPLOČNIK FORMULALINIJA PREMIUM

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Pjeskarena površina daje opločniku Formula elegantnu notu i stavlja ga u skupinu „premium“ proizvoda.

Osobine proizvoda:

pjeskarena površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK FORMULA

Tehničke karakteristike

Crna

DIMENZIJE

Napomena:Svaki element opločnika For-mula naručuje se zasebno, ovisno od potrebne količine i načina polaganja.

20 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

Biskupova kapa28,5 X 20 X 10 cm

Debljina 8 cm

30 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

20 X 10 cmDebljina 6 i 8 cm

10 X 10 cmDebljina 6 i 8 cm

SivaBijela

Opločnik Formula

Page 63: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

63

OPLOČNIK FORMULA

Opločnik Formula

Page 64: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

64 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA PREMIUM

PALETA BOJA

La Strada opločnik u pjeskarenoj obradi dobiva potpuno novi i drugačiji izgled koji je prepoznat od strane mnogobrojnih kupaca.

Osobine proizvoda:pjeskarena površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK LA STRADA

Tehničke karakteristike

DIMENZIJE

CrnaSivaBijela

30 X 15 X 6 cm 22,5 X 15 X 6 cm 15 X 15 X 6 cm

15 X 17,5 X 6 cm 22,5 X 17,5 x 6 cm 30 X 17,5 X 6 cm

NAVEDENI ELEMENTI NE PRODAJU SE POJEDINAČNO

Opločnik La Strada

Opločnik La Strada

Page 65: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

65

PALETA BOJA

Betonske ploče nude Vam brojna kreativna rješenja kod uređivanja vanjskih površina.

Osobine proizvoda:pjeskarena površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

BETONSKE PLOČE

Tehničke karakteristike

LINIJA PREMIUM

DIMENZIJE

40 X 40 cm Debljina 4, 6, 8 cm 40 X 60 X 8 cm

40 X 80 X 10 cm

40 X 120 X 10 cm

CrnaSivaBijela

Betonske ploče

Page 66: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

66 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA PREMIUM

PALETA BOJA

Stepenice iz linije Premium, garan-cija su za jedinstven dizajn i vrhunsku kvalitetu.

Osobine proizvoda:

pjeskarena površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

STEPENICE

Tehničke karakteristike

120 X 40 X 14 cm

DIMENZIJE

CrnaSivaBijela

Stepenice crne

Stepenice crne

Page 67: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

67

Stepenice bijele

Stepenice postavljene kao palisade

Page 68: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

68

LIN

IJA K

LASI

K

Page 69: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

69

OPLOČNIC I FORMULA

O P L O Č N I C I O S M E R O K U T

O P L O Č N I C I L E P E Z A

O P L O Č N I C I R O M B

O P L O Č N I C I Š E S T E R O K U T

O P L O Č N I C I R U S T I K A

S T E P E N I C E

B E T O N S K E P L O Č E

LINIJA KLASIKSam naziv sugerira da se radi o jednostavnim-klasičnim proizvodima, glatke obrade i ravnih rubova, koji bez obzira na svoju jednostavnost i danas pronalaze mnogobrojne kupce i predstav-ljaju svojevrstan brend na tržištu.

Page 70: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

70 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA KLASIK

Različite dimenzije i kombinacije boja kod opločnika Formula pružaju brojne mogućnosti za uređenje svih vrsta površina, od vrtova i dvorišta do parkirališta i šetnjica.

Osobine proizvoda:

glatka površina• ravni rubovi• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

Napomena: Svaki element opločnika Formu-la naručuje se zasebno, ovisno od potrebne količine i načina polaganja.

OPLOČNIK FORMULA

Tehničke karakteristike

Page 71: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

71

Opločnik Formula

Page 72: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

72 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

OPLOČNIK FORMULALINIJA KLASIK

DIMENZIJE SVAKI MODEL SE PRODAJE POJEDINAČNO

20 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

Opločnik Formula

Siva

Nar

anča

sta

Crve

na

Zele

na

Crna

PALETA BOJA

Biskupova kapa28,5 X 20 X 10 cm

Debljina 8 cm

30 X 20 cmDebljina 6 i 8 cm

20 X 10 cmDebljina 6 i 8 cm

10 X 10 cmDebljina 6 i 8 cm

Page 73: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

73

OPLOČNIK FORMULA

Opločnik Formula

Opločnik Formula

Page 74: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

74 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

OPLOČNIK FORMULALINIJA KLASIK

Opločnik Formula

Page 75: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

75

OPLOČNIK FORMULA

Opločnik Formula

Page 76: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

76 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA KLASIK

Opločnici Osmerokut - kocka pogodni su za sve vrste opločenja od obiteljskih kuća do javnih gradskih površina.

Kombinacijom dva različita mo- dela i širokom paletom boja, opločnik Osmerokut - kocka nudi Vam mnogo-brojna rješenja za uređenje Vaše okućnice.

Osobine proizvoda:glatka površina• ravni rubovi• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK OSMEROKUT - KOCKA

Tehničke karakteristike

Page 77: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

77

Opločnik Osmerokut - kocka

Page 78: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

78 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

OPLOČNIK OSMEROKUT - KOCKALINIJA KLASIKSi

va

Nar

anča

sta

Crve

na

Zele

na

Crna

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Opločnik Osmerokut - kocka

10 X 10 cmDebljina 6 i 8 cm

24 X 24 cmDebljina 6 i 8 cm

24 X 17 cmDebljina 6 i 8 cm

Page 79: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

79

OPLOČNIK OSMEROKUT - KOCKA

Opločnik Osmerokut - kocka

Page 80: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

80 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA KLASIK

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Specifična forma, glatke površine i klasičan dizajn glavne su karakteris-tike opločnika Lepeza.

Osobine proizvoda:

glatka površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK LEPEZA

Tehničke karakteristike

Siva

Crve

na

Crna

18 X 19,5 X 6 cm

Nar

anča

sta

Opločnik Lepeza

Page 81: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

81

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Opločnik Romb zbog svog posebnog oblika stvara atraktivnu sliku, a kombi-nacijom različitih boja mogu se postići dodatni različiti efekti.

Osobine proizvoda:glatka površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK ROMB

Tehničke karakteristike

LINIJA KLASIK

35 X 20 X 6 cm

Siva

Crve

na

Crna

Nar

anča

sta

Opločnik Romb

Page 82: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

82 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA KLASIK

Opločnici šesterokut pogodni su za opločavanje velikih površina kao što su parkirališta i dvorišta.Osobine proizvoda:

glatka površina• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK ŠESTEROKUT

Tehničke karakteristike

Page 83: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

83

Opločnik Šesterokut

Page 84: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

84 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

OPLOČNIK ŠESTEROKUTLINIJA KLASIKSi

va

Crve

na

Zele

na

Crna

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Opločnik Šesterokut

20 X 20 cmDebljina 6 cm

22,5 X 10 cmDebljina 6 cm

Page 85: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

85

OPLOČNIK ŠESTEROKUT

Opločnik Šesterokut

Page 86: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

86 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA KLASIK

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Glatka - reljefna površina i zao-bljene linije glavne su karakteristike opločnika Rustika.

Osobine proizvoda:

proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

OPLOČNIK RUSTIKA

Tehničke karakteristike

Siva

Crna

12 X 18 cm Debljina 8 cm

12 X 12 cm Debljina 8 cm

Opločnik Rustika

Page 87: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

87

Glatke stepenice iz linije klasik savršeno pristaju uz sve proizvode iz iste linije. Osobine proizvoda:

glatka površina• ravni rubovi• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

STEPENICE

Tehničke karakteristike

LINIJA KLASIK

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Siva

Crna

120 X 40 X 14 cmStepenice

Page 88: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

88 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LINIJA KLASIK

PALETA BOJA I DIMENZIJE

Betonske ploče pogodne su za opločenje svih vrsta površina: od vr-tova, staza, terasa i ostalog.

Osobine proizvoda:glatka površina• ravni rubovi• proizveden uz tvorničku kontrolu • proizvodnje otporan na mraz i sol•

BETONSKE PLOČE

Tehničke karakteristike

Siva

Crve

na

Crna

40 X 40 cm Debljina 4, 6, 8 cm

40 X 60 X 8 cm

40 X 80 X 10 cm

40 X 120 X 10 cm

Nar

anča

sta

Betonske ploče

Page 89: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

89

OST

ALI P

ROIZ

VODI

www.quadr

o.hr

T R A V N E R E Š E T K E

E K O K O C K A

O D V O D N E K A N A L I C E

C E S T O V N I R U B N J A K

V R T N I R U B N J A K

B E T O N S K I B L O K O V I

OSTALI PROIZVODI

Page 90: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

90 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

OSTALI PROIZVODI

Tehničke karakteristike

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA40 X 60 X 10 cm

DIMENZIJE

EKO KOCKA

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA16 X 22,5 X 8 cm

DIMENZIJE

Tehničke karakteristike

TRAVNE REŠETKE

Page 91: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

91

TRAVNE REŠETKE ODVODNE KANALICE OSTALI PROIZVODI

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA30 X 33 X 10 cm

40 X 50 X 11,5 cm

DIMENZIJE

Tehničke karakteristike

CESTOVNI RUBNJAK

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA15 X 30 X 25 cm

15 X 100 X 25 cm

DIMENZIJE

Tehničke karakteristike

Page 92: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

92 Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

OSTALI PROIZVODI

Tehničke karakteristike

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA8 X 100 X 25 cm

DIMENZIJE

VRTNI RUBNJAK

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA5 X 100 X 20 cm

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA8 X 100 X 20 cm

Rubnjak 5 X 100 X 20 cm

Rubnjak 8 X 100 X 20 cm

Page 93: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

93

OSTALI PROIZVODI

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA20 X 40 X 20 cm

DIMENZIJE

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA25 X 40 X 20 cm

ŠIRINA X DUŽINA X VISINA30 X 40 X 20 cm

Tehničke karakteristike

BETONSKI BLOKOVI

Page 94: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

94

OSTALI PROIZVODI TRANSPORTNI BETON I AGREGATIProizvodnja betona odvija se u najmodernijoj certificiranoj betonari u vlasništvu poduzeća. Kvaliteta sirovina i betona ispituje se u vlastitom i podugovorom akreditiranom laboratoriju.

Page 95: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

95

TRANSPORTNI BETON I AGREGATI

U proizvodnji koristimo prvoklasne materijale koje eksploatiramo iz vlastite šljunčare. U daljnjem procesu pripreme materijala za proizvodnju, isti se separiraju na vlastitoj separaciji.

Page 96: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

96

RJEČNIK ZNAKOVA

Proizvod otporan na smrzavanje. Ispitivanjem u laboratoriju prema normama HR EN 1338 i HR EN 1339, dokazana je otpornost proizvoda na 28 ciklusa smrzavanja i topljenja, uz prisutnost soli.

Proizvod proizveden uz tvorničku kontrolu proizvodnje, u skladu s normama HR EN 1338, HR EN 1339, HR EN 1340 i HR EN 771-3.

Proizvod otporan na sol. Ispitan pri vanjskom ovlaštenom laboratoriju te u vlastitom laborato-riju, u skladu s normama HR EN 1338 i HR EN 1339, Annex D.

Proizvod otporan na promet vozila, ali uz uvjet pravilne izvedbe podloge. Isti se proizvode uz stalnu kontrolu u vlastitom laboratoriju, prema normama HR EN 1338, HR EN 1339, Annex F.

Proizvod izrađen u nježnim pastelnim bojama koji opločnicima prekrivenoj površini daje topao i ugodan izgled.

Proizvod dodatno obrađen, odnosno umjetno stvoren izgled starog kamena, pravljen u skladu s normama HR EN 1338 i HR EN 1339, Annex J i C.

Proizvod otporan na habanje (produljuje se vijek trajanja opločnika). Isti je kontroliran prema normama HR EN 1338 i HR EN 1339, Annex G(H).

Kod proizvoda stvara smanjenju vodoupojnost - proizvod postaje hidrofoban, što bi značilo da manje upija vodu pa mu se tako povećava otpornost na mraz i sol. Time se produljuje vijek trajanja opločnika u skladu s normama HR EN 1338 i HR EN 1339, Annex J, i C.

Page 97: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

97

RJEČNIK ZNAKOVAProizvod kojem se u samom procesu proizvodnje dodaje vodoodbojni aditiv, namijenjen za izradu građevinskih proizvoda koji sadrže mineralna veziva. Time se postiže visoka vodoo-dbojnost betona smanjenje kapilarnih pora te povećanje intenziteta boje i otpornosti na sm-rzavanje. Uz to, smanjuje se mogućnost „iscvjetavanja (efflorescence)“ betona te nestanka algi i mahovine.

Proizvod s dodatnom obradom površine – pjeskaren u skladu s normama HR EN 1338 i HR EN 1339, Annex J i C.

Proizvod napravljen na osnovu posebnog proizvodnog procesa uz određene dodatke te ima smanjenu vodoupojnost.

Proizvod sa dodatnom obradom površine – opran je u skladu s normama HR EN 1338 i HR EN 1339, Annex J i C.

Proizvod je u potpunosti obojen u svojoj cijeloj masi.

Proizvod s dodatnom obradom površine – brušen je i pjeskaren u skladu s normama HR EN 1338 i HR EN 1339, Annex J i C.

Proizvod dodatno obrađen – lomljenjem u skladu s normama HR EN 1338 i HR EN 1339, Annex J i C.

Predstavlja dodatnu zaštitu za gornju površinu betonskih proizvoda. Djeuluje na način da kod proizvoda stvara povećanu zaštitu od tekućina kao što su ulje, vino i sl. te utječe na smanjenu pojavu mahovine.

Page 98: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

98

UPUTA ZA POLAGANJE OPLOČNIKA1. ISKOPPostavljanje opločnika započinje iskopom tla i uklan-janjem sloja humusa. Ovisno o sastavu tla iskop izno-si 30 - 60 cm i treba biti do 30 cm širi od predviđene površine opločnika. Po potrebi, ovisno o sastavu tla, ugrađuje se i drenaža.

2. PRIPREMA NOSIVOG SLOJANakon uklanjanja humusnog sloja nasipava se nosivi sloj koji se u pravilu sastoji od 20 do 30 cm šljunka granulacije 0 - 31,5 mm. Ugrađeni materi-jal u nosivom sloju se zbija vibracijskim valjkom ili vibro pločom, što je jamstvo za čvrstu podlogu.

Da bi se zajamčila pravilna odvodnja, kod planiranja zemljišta uzima se u obzir poprečni nagib od 3 - 5%.

3. PRIPREMA PODLOGEKada se pripremi dobro zbijeni nosivi sloj, na nje-ga se nanosi ravnomjerni sloj lomljenog kame-na granulacije 4 - 8 mm, debljine 3 - 5 cm, koji će tvoriti podlogu na koju se postavljaju opločnici.

4. UGRADNJA OPLOČNIKAOpločnik se ugrađuje ručno, pojedinačno, te se utvrđuje gumenim čekićem u pripremljenu pod-logu. Valja napomenuti kako je fuge potrebno usmjeriti poprečno ili dijagonalno u odnosu na smjer vožnje po površini. Kod opločnika koji imaju mješavinu više boja na gornjoj površini, prilikom

postavljanja se moraju uzimati s više različitih paleta.

5. ZASIPAVANJE (FUGIRANJE) OPLOČNIKAPostavljena površina opločnika zasipava se (fugira) suhim kvarcnim pijeskom granulaci-je 0,3 - 0,6 ili 0,6 - 1,3 mm. Pijesak mora ući u reške (fuge), a višak pijeska se čisti metlom.

Ovaj postupak se ponavlja nekoliko puta, jer pije-sak mora sasvim popuniti predviđene reške (fuge).

6. ZBIJANJE OPLOČNIKANakon postavljanja i zasipavanja (fugiranja) opločnika na cijeloj predviđenoj površini, čitava se površina čisti i zbija vibro pločom (zbija se suha i čista površina). Nakon toga se preporuča još jednom potpuno

zapuniti reške i očistiti površinu od pijeska (pomesti ili pošpricati vodom, kako bi se uklonila fina prašina).

Page 99: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

99

UPUTE ZA POSTAVLJANJE ZIDOVA I STUPOVA

STUPOVI

Stupovi se ugrađuju na betonski temelj odgovarajuće širine i dubine. Stupove i temelj treba međusobno povezati s 4 šipke armature Ø 10 mm. Elementi stupova međusobno se povezuju flek-sibilnim, tanko - slojnim ljepilom - Baumacol Flex.

Kada ljepilo očvrsne, stupove je potrebno ispuniti betonom. Da bi se zid homogeno priljubio na stu-pove, preporučljivo je da se lomljeni bridovi pojed-inih kamenih blokova po potrebi pažljivo obrade.

ZIDOVI

Zid od lomljenog bloka ugrađuje se na betonski te-melj odgovarajuće širine i dubine. Prvi red blokova koji dolazi na temelj treba postaviti sasvim vodor-avno na cementni mort debljine 2 - 3cm. Ostale redove blokova lijepiti fleksibilnim, tanko-slojnim ljepilom - Baumacol Flex. Ljepilo se ne smije vidjeti na fugi odnosno između betonskih blokova. Fuge na pokrovnim pločama - kapama popunjavaju se prozirnim silikonom.

Page 100: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

100

SHEME POLAGANJA OPLOČNIKA

1 red na paleti = 0,96 m22 modela u kompletu

1 red na paleti = 0,96 m26 modela u kompletu

Potrebna količina po m²:12 X 12cm oko 28 kom18 X 12cm oko 28 kom

Potrebna količina po m²:12 X 12cm oko 28 kom18 X 12cm oko 28 kom

Potrebna količina po m²:12 X 12cm oko 18 kom18 X 12cm oko 34 kom

OPLOČNIK ROMA OPLOČNIK LA STRADA

1 red na paleti = 0,84 m23 modela u kompletu

1 red na paleti = 0,84 m23 modela u kompletu

OPLOČNIK ROMANIKA OPLOČNIK ROMANIKA

OPLOČNIK RUSTIKA OPLOČNIK RUSTIKA OPLOČNIK RUSTIKA

Page 101: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

101

SHEME POLAGANJA OPLOČNIKA FORMULA

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 14 kom20 X 10 cm oko 14 kom20 X 20 cm oko 14 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 20 kom20 X 20 cm oko 20 kom

Potrebna količina po m²:20 X 20 cm oko 25 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 25 kom20 X 10 cm oko 25 kom20 X 20 cm oko 6 kom

Potrebna količina po m²:20 X 10 cm oko 18 kom20 X 20 cm oko 16 kom

Potrebna količina po m²:20 X 20 cm oko 25 kom

Potrebna količina po m²:20 X 10 cm oko 26 kom20 X 20 cm oko 12 kom

Potrebna količina po m²:Kocka 20 X 20 cm oko 8,5 komBiskupova kapa 28,5 X 20 X 10 X 8 cm oko 13,7 kom

Potrebna količina po m²:Kocka 20 X 20 cm oko 8,5 komBiskupova kapa 28,5 X 20 X 10 X 8 cm oko 13,7 kom

Page 102: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

102

SHEME POLAGANJA OPLOČNIKA FORMULA

Potrebna količina po m²:20 X 10 cm oko 50 kom

Potrebna količina po m²:20 X 10 cm oko 50 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 9 kom20 X 10 cm oko 45 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 5 kom20 X 10 cm oko 48 kom

Potrebna količina po m²:20 X 10 cm oko 50 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 20 kom20 X 20 cm oko 20 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 18 kom20 X 10 cm oko 25 kom20 X 20 cm oko 7 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 20 kom20 X 10 cm oko 22 kom20 X 20 cm oko 9 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 12 kom20 X 20 cm oko 22 kom

Page 103: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

103

Potrebna količina po m²:10 X 20 cm oko 8,5 kom20 X 20 cm oko 8,5 kom30 X 20 cm oko 8,5 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 15 kom10 X 20 cm oko 18 kom20 X 20 cm oko 8,5 kom30 X 20 cm oko 2,5 kom

Potrebna količina po m²:20 X 20 cm oko 10 kom30 X 20 cm oko 10 kom

Potrebna količina po m²:20 X 20 cm oko 5,5 kom30 X 20 cm oko 13 kom

Potrebna količina po m²:20 X 10 cm oko 4 kom20 X 20 cm oko 4 kom30 X 20 cm oko 3 kom40 X 40 cm oko 3 kom

Potrebna količina po m²:20 X 20 cm oko 14,5 kom40 X 40 cm oko 2 kom

Potrebna količina po m²:20 X 20 cm oko 12,5 kom40 X 40 cm oko 3 kom

Potrebna količina po m²:20 X 20 cm oko 8,5 kom40 X 40 cm oko 4 kom

Potrebna količina po m²:10 X 10 cm oko 6 kom40 X 40 cm oko 6 kom

Page 104: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

104

SHEME POLAGANJA OPLOČNIKA

Potrebna količina po m²: 29 kom Uzorak promjera 100 cm: 13 kom

Potrebna količina po m²: 29 komUzorak promjera 380 cm: 73 kom

Potrebna količina po m²: 29 komUzorak promjera 380 cm: 121 kom

OPLOČNIK ŠESTEROKUT OPLOČNIK ŠESTEROKUT OPLOČNIK ŠESTEROKUT

Potrebna količina po m²: 29 kom Boje 1:1:1

Potrebna količina po m²: 29 komBoje: 1:1:1

Potrebna količina po m²: 29 komBoje: 1:2

OPLOČNIK ROMB OPLOČNIK ROMB OPLOČNIK ROMB

Potrebna količina po m²: oko 37 kom24 komada u boji

Potrebna količina po m²:oko 37 kom96 komada u boji

Potrebna količina po m²: oko 37 kom187 komada u boji

OPLOČNIK LEPEZA OPLOČNIK LEPEZA OPLOČNIK LEPEZA

Page 105: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

105

SHEME POSTAVLJANJA ZIDOVA

32 cm 24 cm 16 cm 72 cm

Visina 16 cm

Visina 8 cm

1 REZ

Za zid visine od 48 cm - potrebno je:Elemenata 16 cm visine: 4 REZA

Elemenata 8 cm visine: 4 REZA

Za zid visine od 64 cm - potrebno je:Elemenata 16 cm visine: 5 REZA

Elemenata 8 cm visine: 6 REZA

Za zid visine od 80 cm - potrebno je:Elemenata 16 cm visine: 6 REZA

Elemenata 8 cm visine: 8 REZA

Za zid visine od 96 cm - potrebno je:Elemenata 16 cm visine: 5 REZA

Elemenata 8 cm visine: 6 REZA

Za zid visine od 112 cm - potrebno je:Elemenata 16 cm visine: 8 REZAElemenata 8 cm visine: 10 REZA

Za zid visine od 128 cm - potrebno je:Elemenata 16 cm visine: 10 REZA

Elemenata 8 cm visine: 12 REZA

Za zid visine od 144 cm - potrebno je:Elemenata 16 cm visine: 11 REZA

Elemenata 8 cm visine: 14 REZA

Za zid visine od 160 cm - potrebno je:Elemenata 16 cm visine: 13 REZA

Elemenata 8 cm visine: 14 REZA

Page 106: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

106

TEHNIČKI PODACI

POVRŠINA - BOJE

Upotrebom prirodnih materijala (cementa, pijeska) u procesu proizvodnje dolazi do mogućnosti pojave određenih odstupanja u boji i površini opločnika, na što u proizvodnji nije moguće utje-cati. Isto tako kod proizvoda iste vrste, ali proizve-denih u različito vrijeme, može doći do odstupanja u boji. Vremenski utjecaji i odstupanja u boji ce-menta (istog proizvođača) isto tako mogu ostaviti trag na Vašim opločnicima, odnosno u pojedinim slučajevima površina može dobiti laganu žučkastu ili smećkastu boju.

Naša je preporuka da prilikom postavljanja be-tonskih proizvoda, a posebno opločnika, uzimate iste s više paleta tako da se dobije ujednačenost strukture, boje i površine proizvoda. Kod proiz-vodnje mogu nastati manja dimenzijska odstu-panja proizvoda, mogu se pojaviti i manje razlike u strukturi materijala završne (vidljive) površine. Ta površina može biti više ili manje gruba. Važno je naglasiti kako razlike u boji i strukturi, ne utječu na kvalitetu naših proizvoda te iz tog razloga ne podliježu reklamacijama.

CVJETANJE

Na površini opločnika znaju se ponekad stvor-iti bijele mrlje, koje su rezultat prirodne pojave, odnosno „cvjetanja vapnenca“. One nastaju na način da vlaga (od kiše ili kondenzacije) prodre u opločnik i počne razgrađivati vapnenac. Zatim vapnenac ostavlja trag koji se u obliku bijelih mrlja javlja na površini. U prvoj fazi te su mr-lje dosta otporne na ispiranje. Moguće ih je ukloniti uz pomoć posebnih sredstva (koja su na bazi kiselina), ali isto tako valja napomenuti kako se one nakon određenog vremena smanjuju i na kraju potpuno nestaju.

PUCANJE RUBOVA

Kod polaganja opločnika i ploča ravnih rubova važno je dodatno obratiti pozornost na njihovu pravilnu ugradnju jer u protivnome može doći do pucanja njihovih rubova. Razlog tome je trenje do kojeg dolazi između dva betonska elementa. U tom slučaju proizvođač se ograđuje od bilo kakve odgo-vornosti glede smanjene kvalitete proizvoda jer se tu radi o pogrešnom načinu ugradnje.

REKLAMACIJE

REKLAMCIJE NA UGRAĐENE PROIZVODE NE UVAŽAVAMO. Reklamacije ne vrijede ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja naših proizvoda prilikom njihovog nepravilnog ugrađivanja. Obveza kupca je da prilikom preuzimanja naših proizvoda provjeri njihovo stanje (tj. kvalitetu, količinu, vrstu) te da ukoliko uoči bilo kakve vidljive nedostatke pošalje pismeni prigovor u roku 24 sata.

Preporučamo Vam da sve proizvode iz naše ponude barem jednom godišnje temeljno očistite, pazeći pritom da ne upotrebljavate agresivna kemijska sredstva i ne koristite alate kojima bi moglo doći do mehaničkog oštećenja betonskih površina.

Važno je naglasiti kako unatoč svim prednostima koje Vam nudi Quadro Protect (Plus), površine opločnika NISU NEUNIŠTIVE i potrebno je voditi brigu o njima kroz učestalo održavanje i pravovremeno uklanjanje svih prljavština.

UZ NAŠU PALETU BOJA, NUDIMO VAM MOGUĆNOST INDIVIDUALNOG ODABIRA BOJE, U SKLADU S NAŠIM MOGUĆNOSTIMA. TA OPCIJA VRIJEDI KOD NARUDŽBE VEĆIH KOLIČINA (IZNAD 300m2).

Page 107: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

EKOLOGIJA

Čovjek je oduvijek koristio prirodu kao izvor neprocjenjivih bogatstva. Ona mu je pružala svoje blago-dati koja su izvirala iz njedara njenih rijeka, hladnih i vrućih izvora, tisućljetnih taloga rudnih bogatstva zarobljenih ispod zelenila šuma, mirisnih tek izoranih brazda zemlje i valova travnjaka.

Značajni prirodni element u oblikovanju međimurske dravsko - murske nizine su rijeke Mura i Drava. One su tisućljećima nanosile taloge šljunka i pijeska, današnje značajno bogatstvo u segmentu gospodar-skog razvoja kraja med Murom i Dravom - Međimurja.

Vrijedni ljudi međimurskog kraja prepoznali su rudno bogatstvo koje izvire iz njedara zemlje i oblikovali ga u mnogobrojne proizvode prepoznatljive na domaćem i europskom tržištu. Planskom eksploatacijom rudnih bogatstva - šljunka i pijeska te pravilnom sanacijom prostora nakon eksploatacije, stvaraju se nova vodena staništa koja obogaćuju prirodne vrijednosti našeg kraja.

Uređenjem i brigom za napuštene šljunčare stvaraju se uvjeti za razvoj turizma trasiranjem poučnih, biciklističkih i pješačkih staza, uređivanjem kupališnih zona, kampova i geoloških presjeka kao edukativnih segmenata.

Page 108: Katalog betonskih proizvoda - QUADRO

KATALOGBETONSKIH PROIZVODA

Križovec 139D Mursko Središće, 40315, Hrvatska

Tel/Fax: (+385) 40 866 234 Tel/Fax: (+385) 40 867 233

E-mail: [email protected]

www.quadro.hr

https://www.facebook.com/QuadroKrizovec