of 24 /24

© PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih...

RadimoSkupa.inddSJEDIŠTE Sitolor d.o.o. Pavla Radia 12 35 000 Slavonski Brod, Croatia e-mail: [email protected]
PJ ZAGREB Sitolor d.o.o. Prilaz Vladislava Brajkovia 13 10 000 Zagreb , Croatia e-mail: [email protected]
Tehniki sektor Tel: +385/35 405 -404 Sektor nabave Tel: +385/35 405 -405 Financijski sektor Tel: +385/35 405 -412
www.sitolor.hr
© PartWolf.digital
8
Društvo Sitolor d.o.o. Slavonski Brod, Hrvatska (EU), je projektno organizirana, trišno orijentirana i dinamina graevinska tvrtka koja je osnovana 1989. godine. Tijekom 30 godina poslovanja diljem Hrvatske i regije, Sitolor d.o.o. Slavonski Brod je izrastao u kompaniju koja po svojim poslovnim rezultatima pripada vodeim tvrtkama za izgradnju, sanacije i rekonstrukcije inenjerskih konstrukcija te izvoenje specijalistikih radova u graevinarstvu. Temelj našeg uspjeha je prije svega kvaliteta izvedbe, angairanje iskljuivo provjerenih dobavljaa svjetski poznatih materijala i opreme i stalno ulaganje u nove tehnologije i kapacitete vodei pri tome brigu o okolišu i zaštiti na radu.
O nama
• uspostavljanje partnerskog odnosa s dobavljaima i korisnicima usluga radi što boljeg ispunjenja ugovorenih i oekivanih zahtjeva kupaca
• sprjeavanje oneišenja okoliša koje su posljedica naših poslovnih aktivnosti i osiguravanje uinkovitog nadzora unutar organizacije od potencijalnog rizika koji ugroava zdravlje i sigurnost
Poslovna filozofija
SITOLOR d.o.o. kao jedan od najpouzdanijih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj svojim je uspješnim poslovanjem u protekloj financijskoj godini ocijenjen s AAA u skladu sa sustavom ocjenjivanja tvrtke Bisnode.
Financijska stabilnost
Financijska stabilnost
Kako pridonosimo našim klijentima?
Certificirani smo prema meunarodnim normama : HRN EN ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom od 2003. godine, prema HRN EN ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem od 2011. godine, te prema BS OHSAS 18001:2007 Sustav upravljanja sigurnosti i zaštiti na radu od 2014. godine.
• kako se vrijeme smatra nepovratnim resursom, u Sitoloru nastojimo udovoljiti projektnim rokovima i osloboditi naše klijente stresa kašnjenja u projektima
• savjetovanjem klijenata koristei našu strunost i dugogodišnje iskustvo osiguravamo najbolja projektna rješenja koja omoguuju optimalnu isplativost u operativnoj fazi
• certificirani smo prema meunarodnim normama Sustava upravljanja sigurnosti i zaštiti na radu pridravajui se najviših zdravstvenih i sigurnosnih standarda na gradilištima
• s posebnom panjom posveenom detaljima, osiguravamo da svi projekti zadovoljavaju visoke standarde kvalitete
• traei najbolje naine realizacije razvijamo operativnu sinergiju razliitih strunosti što dodatno pojaava usmjerenost prema klijentu.
30 godinas Vama
Pokretai našeg uspjeha su naši zaposlenici i njihova predanost u postizanju rezultata odgovornim poslovanjem i primjenom inovativnih tehnologija. Visoko kvalificiran, struan i educiran inenjerski i proizvodni kadar svojim radom donosi široko iskustvo, kvalifikacije i perspektive. U hrvatskom društvu ene u graevini nemaju tradiciju, a Sitolor d.o.o. radi na tome da se taj trend promijeni. Ponosimo se dosadašnjim postignutim napretkom, 47% zaposlenih u upravi ine visokoobrazovane ene.
Fantastino je vidjeti ene koje vode velike projekte, a muškarci pokazuju potporu za ravnopravnost spolova. Jedni druge inspiriramo svojim radom i izazovnim razvojnim mogunostima u kojima su svi pogledi dobro- došli. Naš cilj je i dalje razvijati naše zaposlenike kako bi imali najbolje tehnike i vodee sposobnosti u industriji jer vrhunske izvedbe zahtijevaju vrhunske ljude.
Ponosimo se kvalitetom naših zaposlenika
Briga o zdravlju i zaštiti zaposlenika kao dio društveno
odgovornog poslovanja poduzea
odgovornog poslovanja poduzea
Brinemo se za ivote ljudi i ouvanje okoliša, promiemo „zelena“ rješenja i svjesnost odgovornosti prema buduim naraštajima. Svojim inovativnim i odrivim rješenjima stvaramo uvjete za bolju i odrivu budunost prvenstveno našim djelatnicima i klijentima pa time i cjelokupnoj zajednici. Zastupamo najviše standarde sigurnosti i kvalitete, kontinuirano širimo svoj poloaj na trištu i po svojim poslovnim uspjesima prepoznati smo kao kompanija ije ime garantira kvalitetu, pouzdanost i vrhunsku izvedbu svakog ostvarenog projekta. Smatramo da je odrivost naša odgovornost i trudimo se poveati pozitivne uinke naših projekata gdje god je to mogue i izbjegavati ili barem ublaavati potencijalno negativne uinke.
DJELATNOSTI
GRAENJE INENJERSKIH KONSTRUKCIJA
INVESTICIJSKI PROJEKTI / NEKRETNINE
Izvoenje graevinskih, instalaterskih i obrtnikih radova na izgradnji poslovne graevine u vlasništvu na lokaciji u Zadru. Poslovi obuhvaaju izgradnju konstrukcije dvo-etanog objekta bruto površine cca 2.103 m² i njihovo kompletno ureenje te ureenje vanjskog okoliša, parkirališta, pristupnih i internih prometnica.
Izvoenje svih graevinskih, instalaterskih i obrtnikih radova na izgradnji samostojee graevine.
Izgradnja graevinskih objekata visokogradnje
MOST MASLENICA Sanacija i zaštita betonskih površina na mostu Maslenica
eljeznika i cestovna arhitektura (Mostovi, tuneli, vijadukti, podvonjaci, nadvonjaci, propusti, temelji)
REKONSTRUKCIJA MOSTA “ GLOGOVICA”, Rekonstrukcija eljeznikog mosta “Glogovica” na prunoj trasi Novska-Tovarnik-DG
Hidrotehnike graevine (Objekti rijenih i morskih luka, dokovi, tuneli, bazeni, cjevovodi)
ZAGREB Izvedeni radovi na sanaciji hidroizolacije unutar vodne komore vodospreme “JURJEVSKA”
Sanacije / rekonstrukcije betonskih konstrukcija
KUTINA Sanacija armirano betonske konstrukcije plašta, skrejperske ploe i kabine tornja za priliranje
RIJEKA Sanacija armirano betonske konstrukcije dimnjaka
Energetski, industrijski i prehrambeni sektor (Silosi, rezervoari, spremnici, tuneli, bazeni, cjevovodi, brane, dimnjaci)
Kontaktna mrea i rešetkasti portali eljeznike infrastrukture
LUKA PLOE Zaštita od korozije objekata i opreme za skladištenje glinice u Luci „Ploe“
ELJEZNIKA INFRASTRUKTURA Sanacija i antikorozivna zaštita kontaktne mree eljeznike infrastrukture
Sanacije, antikorozivna zaštita (AKZ), metalizacija elinih konstrukcija
Veliki graevinski projekti su sloeni poduhvati koji esto ukljuuju mnoštvo kooperanata i dobavljaa, a orkestriranje takvim operacijama zahtjeva prvoklasno upravljanje graditeljstvom. Proaktivnim pristupom i primjenom suvremenih tehnologija izvodimo najsloenije graevinske projekte pri emu posebnu panju posveujemo okolišu, kvaliteti, zaštiti na radu i zahtjevima investitora.
KRUNI TOK SLAVONSKI BROD Rekonstrukcija i izgradnja spojne ceste i krunog toka s mostovima na kanalu Glogovica u Slavonskom Brodu
Graenje inenjerskih konstrukcija
Hidroizolacije
Izvoenje specijalistikih radova u graevinarstvu je vrlo kompleksno i sloeno podruje koje zahtijeva vrhunske strunjake, tehnologije i materijale koje kompanija Sitolor d.o.o. sa svojim 30- godišnjim iskustvom posjeduje. Primjenom najsuvremenijih tehnologija na trištu u stanju smo riješiti najkompleksnije probleme s kapilarnom vlagom, konstruktivnim i nekonstruktivnim pukotinama.
Izvoenje specijalistikih radova u graevinarstvu
Injektiranje pukotina u betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama
Podovi
Izvoenje podnih sustava na bazi epoksidnih materijala i samorazlijevajuih masa namijenjenih za upotrebu u industrijskim uvjetima s visokim zahtjevima optereenja.
Strunim pristupom ispitivanju pukotina, definiran- ja uzroka, vrste i veliine te stanja pukotine na konstrukcijama, vršimo injektiranje masama za zapunjavanje i epoksidno lijepljenje pomou specijalnih pumpi za injektiranje.
U svojoj ponudi imamo apartmane i luksuzne vile koji udovoljavaju najvišim standardima u graevinarstvu i arhitekturi. Tehniki, estetski i prije svega funkcionalni zahtjevi savršeno su ukomponirani u izgradnji i opremanju naših vila i apartmana koje su smještene na najljepšim lok- acijama Jadranske obale.
Investicijski projekti / nekretnine
POVILLE RESIDENCE, NOVI VINODOLSKI Detaljniji opis vila i apartmana pogledajte na www.poville.com
Projekti Kvaliteta, veliina i raznolikost portfelja našeg poslovanja omoguuje nam fleksibilnost da isko- ristimo mogunosti i podupiremo budui rast koji nam osigurava financijske i poslovne rezultate za stvaranje dugorone vrijednosti kompanije i bran- da SITOLOR. O našem dugogodišnjem iskustvu i radu te dokazanoj kvaliteti svjedoi i velik broj uspješno odraenih projekata diljem Hrvatske.
U Zagrebu smo izvodili radove na sanaciji i odra- vanju tramvajskih pruga na sljedeim lokacijama, raskrije Branimirova - Draškovieva ulica, Vlaška ulica te na Savskoj cesti. Projekti su ukljuivali sanaciju tramvajskih kolosijeka od radova rušenja i uklanjanja postojee infrastrukture pa do sanaci- je ili izrade nove, ime su bili obuhvaeni i radovi uklapanja slivnika na visinu poploenja, zamjena slivnika oborinske odvodnje i razvod cijevi za in- stalacije prespoja tramvajskih kolosijeka.
Obnova tramvajskih pruga u Zagrebu
Izgradnja crpne stanice “JARUGE”
Izvoenje dijela graevinskih radova na izgradnji graevine dovodni melioracijski kanal za navod- njavanje Bi-Bosutskog polja - dionica od km 0+000 do km 0+435.Lokacija radova je katastarska opina Jaruge, Opina Sikirevci, Brodsko posavs- ka upanija , a projekt je izgradnja graevine DOVODNI MELIORACIJSKI KANAL ZA NAVODNJA- VANJE BI-BOSUTSKOG POLJA. Sam projekt je po- dijeljen na tri potprojekta od kojih je SITOLOR d.o.o. obavio radove na projektu crpne stanice.
Sanacija mosta KRK
Tijekom gradnje mosta zbog smanjenja teine mosta i financijskih ogranienja debljina zaštitnog sloja svedena je na 1,5 cm što ima znaajan utjecaj na trajnost mosta. Osim malog zaštitnog sloja most se nalazi i u izrazito agresivnom morskom okolišu, izloen je djelovanjima klorida iz mora, snanom vjetru koji takoer pospješuje prodor klorida u konstrukciju, visokim ljetnim temperaturama i naizmjeninim procesima smrzavanja i odmrzavanja. Ova agresivna djelovanja utjeu na trajnost mosta stoga odravanje mosta predstavlja veliki izazov za naše inenjere. Svojim znanjem, iskustvom i pristupom Sitolor d.o.o. uspješno izvodi zahtjevne radove na sanaciji Krkog mosta. Radovi se izvode na nadmorskoj visini od 25 m. Popravak i zaštita lokalnih nepravilnosti na donjoj plohi mosta vrši se hidrodemoli- ranjem betonske površine, zatim nanošenjem migracijskih inhibitora korozije i reparaturnih mortova visoke kvalitete.
MOST KRK Sanacija i zaštita betonskih površina na Krkom mostu
Izvoenje graevinskih radova kontrolno upravl- jakog sustava, izgradnja egalizacijskog bazena, rekonstrukcija bazena za retenciju te pokrivanje API- separatora i obnova zgrtala.
RIJEKA Postrojenje za obradu otpadnih voda
Rijeka, egalizacijski bazen
Pratite nas:
www.sitolor.hr
© PartWolf.digital
8
SJEDIŠTE Sitolor d.o.o. Pavla Radia 12 35 000 Slavonski Brod, Croatia e-mail: [email protected]
PJ ZAGREB Sitolor d.o.o. Prilaz Vladislava Brajkovia 13 10 000 Zagreb , Croatia e-mail: [email protected]
Tehniki sektor Tel: +385/35 405 -404 Sektor nabave Tel: +385/35 405 -405 Financijski sektor Tel: +385/35 405 -412
www.sitolor.hr
© PartWolf.digital
8