24

© PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

SJEDIŠTESitolor d.o.o. Pavla Radića 1235 000 Slavonski Brod, Croatia e-mail: [email protected]

PJ ZAGREBSitolor d.o.o. Prilaz Vladislava Brajkovića 13 10 000 Zagreb , Croatia e-mail: [email protected]

Tehnički sektorTel: +385/35 405 -404 Sektor nabave Tel: +385/35 405 -405Financijski sektor Tel: +385/35 405 -412

www.sitolor.hr

© PartWolf.digital

8

Page 2: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija
Page 3: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Društvo Sitolor d.o.o. Slavonski Brod, Hrvatska (EU), je projektno organizirana, tržišno orijentirana i dinamična građevinska tvrtka koja je osnovana 1989. godine. Tijekom 30 godina poslovanja diljem Hrvatske i regije, Sitolor d.o.o. Slavonski Brod je izrastao u kompaniju koja po svojim poslovnim rezultatima pripada vodećim tvrtkama za izgradnju, sanacije i rekonstrukcije inženjerskih konstrukcija te izvođenje specijalističkih radova u građevinarstvu.Temelj našeg uspjeha je prije svega kvaliteta izvedbe, angažiranje isključivo provjerenih dobavljača svjetski poznatih materijala i opreme i stalno ulaganje u nove tehnologije i kapacitete vodeći pri tome brigu o okolišu i zaštiti na radu.

O nama

Page 4: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

• stalna briga o zaposlenicima kao temeljnomresursu našeg razvoja

• stalni rad na poboljšanju poslovnih procesakorištenjem najsuvremenijih tehnika itehnologija

• uspostavljanje partnerskog odnosa sdobavljačima i korisnicima usluga radi štoboljeg ispunjenja ugovorenih i očekivanihzahtjeva kupaca

• sprječavanje onečišćenja okoliša koje suposljedica naših poslovnih aktivnosti iosiguravanje učinkovitog nadzora unutarorganizacije od potencijalnog rizika kojiugrožava zdravlje i sigurnost

Poslovna filozofija

Društvu je dodijeljen certifikat međunarodno priznate oznake poslovne izvrsnosti, jedan od najvažnijih europskih standarda kojim se definira kvaliteta poslovanja.

SITOLOR d.o.o. kao jedan od najpouzdanijih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj svojim je uspješnim poslovanjem u protekloj financijskoj godini ocijenjen s AAA u skladu sa sustavom ocjenjivanja tvrtke Bisnode.

Financijska stabilnost

Page 5: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Financijska stabilnost

350uspješno završenih projekata

preko

15%visokoobrazovanih djelatnika

150zaposlenih

57uspješno završenih

projekata sanacije mostova

54realiziranih projekata u

energetskoj industriji

NAŠA POSTIGNUĆA

prihoda u 2018. godini

11 500 000 €

izvedene hidroizolacije

100.000,00m²

53realiziranih građevinskih projekata

namijenjenih djelatnostima vezanim

za prehrambenu industriju

Page 6: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Kako pridonosimo našim klijentima?

Certificirani smo prema međunarodnimnormama : HRN EN ISO 9001:2015Sustavi upravljanja kvalitetom od 2003.godine, prema HRN EN ISO 14001:2015Sustavi upravljanja okolišem od 2011.godine, te prema BS OHSAS 18001:2007Sustav upravljanja sigurnosti i zaštiti naradu od 2014. godine.

• kako se vrijeme smatra nepovratnim resursom, uSitoloru nastojimo udovoljiti projektnim rokovima iosloboditi naše klijente stresa kašnjenja u projektima

• savjetovanjem klijenata koristeći našu stručnosti dugogodišnje iskustvo osiguravamo najboljaprojektna rješenja koja omogućuju optimalnuisplativost u operativnoj fazi

• certificirani smo prema međunarodnim normamaSustava upravljanja sigurnosti i zaštiti na radupridržavajući se najviših zdravstvenih i sigurnosnihstandarda na gradilištima

• s posebnom pažnjom posvećenom detaljima,osiguravamo da svi projekti zadovoljavaju visokestandarde kvalitete

• tražeći najbolje načine realizacije razvijamooperativnu sinergiju različitih stručnosti što dodatnopojačava usmjerenost prema klijentu.

Page 7: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

30 godinas Vama

Page 8: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Pokretači našeg uspjeha su naši zaposlenici i njihova predanost u postizanju rezultata odgovornim poslovanjem i primjenom inovativnih tehnologija. Visoko kvalificiran, stručan i educiran inženjerski i proizvodni kadar svojim radom donosi široko iskustvo, kvalifikacije i perspektive. U hrvatskom društvu žene u građevini nemaju tradiciju, a Sitolor d.o.o. radi na tome da se taj trend promijeni. Ponosimo se dosadašnjim postignutim napretkom, 47% zaposlenih u upravi čine visokoobrazovane žene.

Fantastično je vidjeti žene koje vode velike projekte, a muškarci pokazuju potporu za ravnopravnost spolova. Jedni druge inspiriramo svojim radom i izazovnim razvojnim mogućnostima u kojima su svi pogledi dobro-došli.Naš cilj je i dalje razvijati naše zaposlenike kako bi imali najbolje tehničke i vodeće sposobnosti u industriji jer vrhunske izvedbe zahtijevaju vrhunske ljude.

Ponosimo se kvalitetom naših zaposlenika

Page 9: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Briga o zdravlju i zaštiti zaposlenika kao dio društveno

odgovornog poslovanja poduzeća

Briga o zdravlju i zaštiti zaposlenika kao dio društveno

odgovornog poslovanja poduzeća

Brinemo se za živote ljudi i očuvanje okoliša, promičemo „zelena“ rješenja i svjesnost odgovornosti prema budućim naraštajima. Svojim inovativnim i održivim rješenjima stvaramo uvjete za bolju i održivu budućnost prvenstveno našim djelatnicima i klijentima pa time i cjelokupnoj zajednici. Zastupamo najviše standarde sigurnosti i kvalitete, kontinuirano širimo svoj položaj na tržištu i po svojim poslovnim uspjesima prepoznati smo kao kompanija čije ime garantira kvalitetu, pouzdanost i vrhunsku izvedbu svakog ostvarenog projekta.Smatramo da je održivost naša odgovornost i trudimo se povećati pozitivne učinke naših projekata gdje god je to moguće i izbjegavati ili barem ublažavati potencijalno negativne učinke.

Page 10: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

DJELATNOSTI

Page 11: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

IZGRADNJA GRAĐEVINSKIHOBJEKATA VISOKOGRADNJE

SANACIJE / REKONSTRUKCIJEBETONSKIH KONSTRUKCIJA

SANACIJE, ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA(AKZ), METALIZACIJA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

GRAĐENJE INŽENJERSKIHKONSTRUKCIJA

IZVOĐENJE SPECIJALISTIČKIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

INVESTICIJSKI PROJEKTI /NEKRETNINE

Page 12: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Izvođenje građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova na izgradnji poslovne građevine u vlasništvu na lokaciji u Zadru. Poslovi obuhvaćaju izgradnju konstrukcije dvo-etažnog objekta bruto površine cca 2.103 m² i njihovo kompletno uređenje te uređenje vanjskog okoliša, parkirališta, pristupnih i internih prometnica.

Izvođenje svih građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova na izgradnji samostojeće građevine.

Izgradnja građevinskih objekata visokogradnje

Page 13: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

MOST MASLENICA Sanacija i zaštita betonskih površina na mostu Maslenica

Željeznička i cestovna arhitektura(Mostovi, tuneli, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti, temelji)

REKONSTRUKCIJA MOSTA “ GLOGOVICA”, Rekonstrukcija željezničkog mosta “Glogovica” na pružnoj trasi Novska-Tovarnik-DG

Hidrotehničke građevine(Objekti riječnih i morskih luka, dokovi, tuneli, bazeni, cjevovodi)

ZAGREB Izvedeni radovi na sanaciji hidroizolacije unutar vodne komore vodospreme “JURJEVSKA”

Sanacije / rekonstrukcije betonskih konstrukcija

Page 14: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Energetski, industrijski i prehrambeni sektor(Silosi, rezervoari, spremnici, tuneli, bazeni, cjevovodi, brane, dimnjaci)

KUTINASanacija armirano betonske konstrukcije plašta, skrejperske ploče i kabine tornja za priliranje

RIJEKA Sanacija armirano betonske konstrukcije dimnjaka

Page 15: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Energetski, industrijski i prehrambeni sektor(Silosi, rezervoari, spremnici, tuneli, bazeni, cjevovodi, brane, dimnjaci)

Kontaktna mreža i rešetkasti portali željezničke infrastrukture

LUKA PLOČEZaštita od korozije objekata i opreme za skladištenje glinice u Luci „Ploče“

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURASanacija i antikorozivna zaštita kontaktne mreže željezničke infrastrukture

Sanacije, antikorozivna zaštita (AKZ), metalizacija čeličnih konstrukcija

Page 16: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Veliki građevinski projekti su složeni poduhvati koji često uključuju mnoštvo kooperanata i dobavljača, a orkestriranje takvim operacijama zahtjeva prvoklasno upravljanje graditeljstvom. Proaktivnim pristupom i primjenom suvremenih tehnologija izvodimo najsloženije građevinske projekte pri čemu posebnu pažnju posvećujemo okolišu, kvaliteti, zaštiti na radu i zahtjevima investitora.

KRUŽNI TOK SLAVONSKI BROD Rekonstrukcija i izgradnja spojne ceste i kružnog toka s mostovima na kanalu Glogovica u Slavonskom Brodu

Građenje inženjerskihkonstrukcija

Page 17: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Koristeći višekomponentne hidroizolacijske materijale nove generacije uspješno saniramo sve vrste građevina od utjecaja i prodora kapilarne vlage.

Hidroizolacije

Izvođenje specijalističkih radova u građevinarstvu je vrlo kompleksno i složeno područje koje zahtijeva vrhunske stručnjake, tehnologije i materijale koje kompanija Sitolor d.o.o. sa svojim 30- godišnjim iskustvom posjeduje. Primjenom najsuvremenijih tehnologija na tržištu u stanju smo riješiti najkompleksnije probleme s kapilarnom vlagom, konstruktivnim i nekonstruktivnim pukotinama.

Izvođenje specijalističkihradova u građevinarstvu

Page 18: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Injektiranje pukotina u betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama

Podovi

Izvođenje podnih sustava na bazi epoksidnih materijala i samorazlijevajućih masa namijenjenih za upotrebu u industrijskim uvjetima s visokim zahtjevima opterećenja.

Stručnim pristupom ispitivanju pukotina, definiran-ja uzroka, vrste i veličine te stanja pukotine na konstrukcijama, vršimo injektiranje masama za zapunjavanje i epoksidno lijepljenje pomoću specijalnih pumpi za injektiranje.

Page 19: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

U svojoj ponudi imamo apartmane i luksuzne vile koji udovoljavaju najvišim standardima u građevinarstvu i arhitekturi. Tehnički, estetski i prije svega funkcionalni zahtjevi savršeno su ukomponirani u izgradnji i opremanju naših vila i apartmana koje su smještene na najljepšim lok-acijama Jadranske obale.

Investicijski projekti / nekretnine

POVILLE RESIDENCE, NOVI VINODOLSKIDetaljniji opis vila i apartmana pogledajte na www.poville.com

Page 20: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

ProjektiKvaliteta, veličina i raznolikost portfelja našeg poslovanja omogućuje nam fleksibilnost da isko-ristimo mogućnosti i podupiremo budući rast koji nam osigurava financijske i poslovne rezultate za stvaranje dugoročne vrijednosti kompanije i bran-da SITOLOR. O našem dugogodišnjem iskustvu i radu te dokazanoj kvaliteti svjedoči i velik broj uspješno odrađenih projekata diljem Hrvatske.

U Zagrebu smo izvodili radove na sanaciji i održa-vanju tramvajskih pruga na sljedećim lokacijama, raskrižje Branimirova - Draškovićeva ulica, Vlaška ulica te na Savskoj cesti. Projekti su uključivali sanaciju tramvajskih kolosijeka od radova rušenja i uklanjanja postojeće infrastrukture pa do sanaci-je ili izrade nove, čime su bili obuhvaćeni i radovi uklapanja slivnika na visinu popločenja, zamjena slivnika oborinske odvodnje i razvod cijevi za in-stalacije prespoja tramvajskih kolosijeka.

Obnova tramvajskih pruga uZagrebu

Izgradnja crpne stanice“JARUGE”

Izvođenje dijela građevinskih radova na izgradnji građevine dovodni melioracijski kanal za navod-njavanje Biđ-Bosutskog polja - dionica od km 0+000 do km 0+435.Lokacija radova je katastarska općina Jaruge, Općina Sikirevci, Brodsko posavs-ka županija , a projekt je izgradnja građevine DOVODNI MELIORACIJSKI KANAL ZA NAVODNJA-VANJE BIĐ-BOSUTSKOG POLJA. Sam projekt je po-dijeljen na tri potprojekta od kojih je SITOLOR d.o.o. obavio radove na projektu crpne stanice.

Page 21: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Sanacija mosta KRK

Tijekom gradnje mosta zbog smanjenja težine mosta i financijskih ograničenja debljina zaštitnog sloja svedena je na 1,5 cm što ima značajan utjecaj na trajnost mosta. Osim malog zaštitnog sloja most se nalazi i u izrazito agresivnom morskom okolišu, izložen je djelovanjima klorida iz mora, snažnom vjetru koji također pospješuje prodor klorida u konstrukciju, visokim ljetnim temperaturama i naizmjeničnim procesima smrzavanja i odmrzavanja. Ova agresivna djelovanja utječu na trajnost mosta stoga održavanje mosta predstavlja veliki izazov za naše inženjere. Svojim znanjem, iskustvom i pristupom Sitolor d.o.o. uspješno izvodi zahtjevne radove na sanaciji Krčkog mosta. Radovi se izvode na nadmorskoj visini od 25 m. Popravak i zaštita lokalnih nepravilnosti na donjoj plohi mosta vrši se hidrodemoli-ranjem betonske površine, zatim nanošenjem migracijskih inhibitora korozije i reparaturnih mortova visoke kvalitete.

MOST KRK Sanacija i zaštita betonskih površina na Krčkom mostu

Page 22: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Izvođenje građevinskih radova kontrolno upravl-jačkog sustava, izgradnja egalizacijskog bazena, rekonstrukcija bazena za retenciju te pokrivanje API- separatora i obnova zgrtala.

RIJEKAPostrojenje za obradu otpadnih voda

Rijeka, egalizacijski bazen

Page 23: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

Obratite nam se s povjerenjem.

Pratite nas:

www.sitolor.hr

© PartWolf.digital

8

Page 24: © PartWolf.digital - Sitolor d.o.o. - Sanacije betonskih … · 2020. 1. 20. · betonskih konstrukcija sanacije, antikorozivna zaŠtita (akz), metalizacija ČeliČnih konstrukcija

SJEDIŠTESitolor d.o.o. Pavla Radića 12 35 000 Slavonski Brod, Croatia e-mail: [email protected]

PJ ZAGREBSitolor d.o.o. Prilaz Vladislava Brajkovića 13 10 000 Zagreb , Croatia e-mail: [email protected]

Tehnički sektor Tel: +385/35 405 -404 Sektor nabave Tel: +385/35 405 -405Financijski sektor Tel: +385/35 405 -412

www.sitolor.hr

© PartWolf.digital

8