8
TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

Page 2: TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

2

PREDGOTOVLJENI PILOTIKONUSNI PILOTI

Piloti u obliku krnjeg stošca nalazeširoku primjenu u onim slojevima ukojima pretežitu nosivost daje boč-no trenje.

Standardna proizvodnja predviđa:• dužine od 5 do 16 m s promjerom

na vrhu od 24 cm• dužine od 14 do 16 m s promjerom

na vrhu od 26 cm• konusnost 1.5 cm/m s

maksimalnim promjerom glave od 50 cm

Posebna proizvodnja, po narudžbi dozvoljava veću slobodu raspodjelearmature i geometrije pilota pa pro-mjeri na vrhu mogu ići i do 35 cm

Piloti su podložni certificiranju CE, prema normi UNI EN 12794.

Presjek pilota

Povećani detaljUpotrijebljeni materijali:- Beton C 40/50- Čelik B450C

Pilot Tip Ø Ø Debljina Debljina Težina Uzdužna armatura glave Uzdužna armatura vrha Aksijalna sila

Dužina Vrh Glava Vrh Glava Br. šipki

Promjer Površina Br. šipki

Promjer Površina Glava Vrh

(m) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (mm) (cm2) (mm) (cm2) (kg) (kg)

5,00 TC 24 31,5 6 7,2 557 6 10 4,71 6 10 4,71 64326 410596,00 TC 24 33,0 6 7,5 705 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 410597,00 TC 24 34,5 6 7,7 867 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 410598,00 TC 24 36,0 6 8,0 1043 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 410599,00 TC 24 37,5 6 8,2 1235 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 4105910,00 TC 24 39,0 6 8,5 1442 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 4105911,00 TC 24 40,5 6 8,7 1667 7 10 5,50 6 10 4,71 79471 4105912,00 TC 24 42,0 6 9,0 1909 8 10 6,28 6 10 4,71 90824 4105913,00 TC 24 43,5 6 9,2 2169 10 10 7,85 8 10 6,28 113529 4341914,00 TC 24 45,0 6 9,5 2448 12 10 9,42 9 10 7,07 123990 4459915,00 TC 24 46,5 6 9,7 2747 14 10 11,00 11 10 8,64 133255 4695916,00 TC 24 48,0 6 10,0 3066 12 12 13,57 9 12 10,18 144279 4927114,00 TC 26 47,0 7 11,0 2908 12 10 9,42 9 10 7,07 136235 5408915,00 TC 26 48,5 7 11,0 3213 14 10 11,00 11 10 8,64 150832 5482416,00 TC 26 50,0 7 11,0 3531 13 12 14,70 9 12 10,18 161925 58905

Page 3: TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

3

CILINDRIČNI PILOTICilindrični piloti se upotrebljavaju u vrlo čvrstim terenima, ostvarujući gotovo u cijelosti traženu nosivost na vrhu.

Serijska proizvodnja predviđa:• elemente promjenljive dužine

od 6 do 14 m za promjer od 33 cm• elemente promjenljive dužine

od 6 do 16 m za promjer od 42 cm• elemente promjenljive dužine

od 6 do 16 m za promjer od 50 cm• elemente promjenljive dužine

od 6 do 15 m za promjer od 60 cm

Posebna proizvodnja po narudžbi dozvoljava drugačiju geometriju pi-lota, pa smo u mogućnosti ponuditi i druge promjere po želji kupca do maksimalnog promjera od 50 cm.

CILINDRI NI PILOTI Ø 50Pilot Tip Ø Ø Debljina Debljina Težina Uzdužna armatura glave Aksijalna sila

Dužina Vrh Glava Vrh Glava Br. šipki Promjer Površina (m) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (mm) (cm2) (kg)

5,00 C 50 50 7 7 1182 12 10 9,42 112232 6,00 C 50 50 7 7 1418 12 10 9,42 112232 7,00 C 50 50 7 7 1655 12 10 9,42 112232 8,00 C 50 50 8 8 2111 12 10 9,42 123585 9,00 C 50 50 8 8 2375 12 10 9,42 123585 10,00 C 50 50 8 8 2639 12 10 9,42 123585 11,00 C 50 50 9 9 3188 12 10 9,42 134289 12,00 C 50 50 9 9 3478 12 10 9,42 134289 13,00 C 50 50 9 9 3768 16 10 12,57 139154 14,00 C 50 50 10 10 4398 16 10 12,57 149210 15,00 C 50 50 10 10 4712 16 10 18,10 157773 16,00 C 50 50 10 10 5027 16 12 18,10 157773

CILINDRI NI PILOTI Ø 42Pilot Tip Ø Ø Debljina Debljina Težina Uzdužna armatura glave Aksijalna sila

Dužina Vrh Glava Vrh Glava Br. šipki Promjer Površina (m) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (mm) (cm2) (kg)

5,00 C 42 42 7 7 962 8 10 6,28 89202 6,00 C 42 42 7 7 1155 8 10 6,28 89202 7,00 C 42 42 7 7 1347 8 10 6,28 89202 8,00 C 42 42 7 7 1539 10 10 7,85 91634 9,00 C 42 42 7 7 1732 10 10 7,85 91634

10,00 C 42 42 7 7 1924 10 10 7,85 91634 11,00 C 42 42 8 8 2350 10 10 7,85 100392 12,00 C 42 42 8 8 2564 12 10 9,42 102825 13,00 C 42 42 9 9 3032 12 10 9,42 110934 14,00 C 42 42 9 9 3266 12 10 9,42 110934 15,00 C 42 42 9 9 3499 12 12 13,57 117357 16,00 C 42 42 10 10 4021 12 12 13,57 124817

CILINDRI NI PILOTI Ø 33 Pilot Tip Ø Ø Debljina Debljina Težina Uzdužna armatura glave Aksijalna sila

Dužina Vrh Glava Vrh Glava Br. šipki Promjer Površina(m) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (mm) (cm2) (kg)

5,00 C 33 33 6 6 636 8 10 6,28 622796,00 C 33 33 6 6 763 8 10 6,28 622797,00 C 33 33 6 6 891 8 10 6,28 622798,00 C 33 33 6 6 1018 8 10 6,28 622799,00 C 33 33 6 6 1145 8 10 6,28 6227910,00 C 33 33 7 7 1429 8 10 6,28 6876611,00 C 33 33 7 7 1572 10 10 7,85 7119912,00 C 33 33 8 8 1885 10 10 7,85 7703813,00 C 33 33 8 8 2042 10 12 11,31 8239014,00 C 33 33 8 8 2199 10 12 11,31 82390

Piloti su podložni certificiranju CE, prema normi UNI EN 12794.

Upotrijebljeni materijali:- Beton C 40/50 - Čelik B450C

Page 4: TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

4

Piloti su podložni certificiranju CE, prema normi UNI EN 12794.

PILOTI PROMJENLJIVOG PROMJERA Patent PD 2008 A119

CILINDRIČNI PILOTI

su predgotovljeni piloti od centri-fugiranog armiranog betona koji se ZABIJAJU u tlo i sastoje se od više ci-lindričnih elemenata promjenljivog promjera (0 – 33 – 42 – 50 cm) koji se sastavljaju posebnim čeličnim spojnicama.

Omogućavaju dosezanje dubina do 70 m i s time i velikih nosivosti (2000 - 3000 KN).

PrednostiPovećanje promjera vrha doprino-si povećanju nosivosti zbog bočnog trenja koje se javlja kao efekt sta-njivana. Povećanje presjeka struk-turalne površine pilota prema rad-noj ravnini, omogućava tijekom rada (dinamički aspekt) prilagoditi presjek pilota od armiranog betona potreb-nom povećanju energije radi nastav-ka zabijanja, kao i prilagoditi radnim opterećenjima (statički aspekt) jer veći presjek pilota može prihvatiti naprezanja koja prenose stupovi i stijene.

PrilagođavanjeStrukturalnog presjeka pilota po-trebnoj nosivosti i dubini do koje mora doseći omogućava optimira-nje izbora najpovoljnijeg presjeka kako bi se u odnosu na pilot nepro-mjenljivog promjera, postigao naj-povoljniji omjer cijena/učinak.

Page 5: TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

5

SASTAVLJENI PILOTI

Sastavljeni piloti se koriste kad su predviđene dužine veće od 16 m pa do 70 m zbog ograničenja koja po-stavlja raspoloživa snaga zabijala i čvrstoća materijala: radi se o pilo-tima sastavljenim od više eleme-nata s metalnom spojnicom koji se sastavljaju tijekom normalnog po-stupka zabijanja; spojnica može biti “brzog” tipa koja koristi bajonet su-stav i zatike ili se sponica zavaruje.

Zavisno o spojenim elementima di-jele se na: • cilindrične pilote promjera 33 cm,

42 cm, i 50 cm • konično-cilindrične pilote koji se

sastoje od koničnog prvog ele-menta (vrh) i jednog ili više idućih cilindričnih elemenata

• cilindričnih pilota promjenljivog promjera Ø 33 – 42 – 50 cm.

S obzirom na raspoloživu gamu i na mogućnost specijalne proizvodnje, projektant ima mogućnost izbora geometrije pilota koja najbolje od-govara terenu.

PREDNOSTI PREDGOTOVLJENIHPILOTA NA GRADILIŠTU1. Korištenje kontroliranih pilota čije

karakteristike (čvrstoća materi-jala i dužina pilota) su sigurne od samog početka.

2. Mogućnost kontroliranja po-trebne dužine i nosivosti svakog zabijenog elementa na temelju energije koju razvija zabijalo, ka-rakteristika pilota i reakcije tere-na (prodiranje)

3. Brzina izrade: dizelsko zabijalo ima veliku učinkovitost pa je mo-guće zabiti tijekom dana veliki

BRZA SPOJNICA

ZAVARENA SPOJNICA

Page 6: TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

6

broj pilota (broj može varirati od 15 do 40 pilota/dan po sustavu zabija-nja, zavisno o dužini i promjeru pilo-ta, te o otporu tla).

Kad posebni zahtjevi vremena (ako uvjeti gradilišta to omogućuju) traže uporabu više od jednog sustava za-bijanja, može se postići proizvodnja i od 100 pilota/dan. 4. Mogućnost ispitivanja (provje-

ra statičke i dinamičke nosivosti) bez čekanja da se beton stvrdne.

5. Vrhunska čistoća gradilišta.

Zabijanje pilota ne zahtijeva vodu i/ili bentonitske isplake, te nema ot-pada pri radu.

PROBE ZABIJANJAZabijanje predgotovljenih pilota se obično vrši dizelskim zabijalom ili kod nekih posebnih primjena hi-drauličkim zabijalom i/ili slobodnim padom bata; dimenzije bata (težina irazvijena energija) se izabiru pre-ma dimenzijama i svojstvima pilota kojeg treba zabiti. Tradicionalno se kvalitativna kontrola nosivosti pred gotovljenih pilota od armiranog be-tona radi pomoću danske formule ili formule po Janbu.

DINAMIČKE PROBEIzvođenje dinamičkih proba nosivo-sti s visokom razinom deformacija, koje se baždare statičkim probama nosivosti, omogućava smanjenje broja provjera.

PROVJERE NA GRADILIŠTU

Br. udara

Kota z(m)

s odbijanja(mm/c)

Q danski (t)

Q Jambu(t)

15 4,50 33 28 2116 5,00 31 30 2215 5,50 33 28 2116 6,00 31 30 2221 6,50 24 36 2830 7,00 17 45 3728 7,50 18 43 3526 8,00 19 41 3326 8,50 19 41 3327 9,00 19 42 3430 9,50 17 45 3736 10,00 14 49 4238 10,50 13 51 4338 11,00 13 51 4338 11,50 13 51 4338 12,00 13 51 4338 12,50 13 51 4345 13,00 11 55 4850 13,50 10 58 5038 14,00 13 51 4340 14,50 13 52 4442 15,00 10 63 5862 16,00 8 67 6263 16,50 8 67 6270 17,00 7 70 6575 17,50 7 71 6690 18,00 6 75 70

Page 7: TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

7

ISPITIVANJE NOSIVOSTIPreuzimanje pilota se obavlja ispi-tivanjem opterećenja prema odred-bama uredbe D.M. od 11. ožujka 1988. ili Eurokodu 7 i uredbe od 14. 1. 2008.

Za ispitivanje se koristi protukon-strukcija (koja može biti “reakcija susjednih stupova, balast ili mje-šovito rješenje”) postavljena iznad ispitivanog pilota kako bi pružala otpor primijenjenoj sili.

Sustav opterećenja i očitavanje po-maka se sastoji od hidrauličkog kli-pa postavljenog između glave ispi-tivanog pilota i protukonstrukcije, i crpke s manometrom radi kontroleprimijenjenog tlaka (sile), i na koncu tri mjerila savijanja koji se oslanjaju na ispitivani pilot u na čvrsti i neza-visni referentni sustav. Ispitivanje se sastoji u postepenom povećavanju opterećenja prema planu dogovorenom s nadzorom i očitavanju odgovarajućih pomaka pilota.

Ispitivanja se dijele na:• projektna ispitivanja:

koriste se u fazi projektiranja tako da se čupa pilot iz tla; ona omogućavaju direktno registriranje granične sile, na koju se primjenjuje smanjeni koeficijent sigurnosti i tako optimizira polje pilota;

• kolaudacijska ispitivanja: maksimalna sila ispitivanja je 1,5 veća od radnog opterećenja; granična sila se procjenjuje interpretacijom krivulje sila – pomak.

ISPITIVANJE UKUPNOG OPTERE ENJA PILOTA OD A.B. S PROMJENLJIVIM PROMJEROM Ø 42-50-60 L=65,00 moptere enje (kN)

Pom

ak (m

m)

Ispitivanje br. 1 – Pilot promjenljivog promjera Ispitivanje br. 2 – Pilot promjenljivog promjera

Page 8: TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

T.B.S. TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o.10450 Jastrebarsko

Novaki Petrovinski 100

MB 01217518OIB 46869518148

Tel 01 6284 515, 01 6284 516Fax 01 6284 517

e-mail: [email protected]

TVORNICA BETONSKIH STUPOVA