of 8 /8
TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

  • Author
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TVORNICA BETONSKIH STUPOVA

tbs katalog piloti.inddPREDGOTOVLJENI PILOTI KONUSNI PILOTI
Piloti u obliku krnjeg stošca nalaze široku primjenu u onim slojevima u kojima preteitu nosivost daje bo- no trenje.
Standardna proizvodnja predvia: • duine od 5 do 16 m s promjerom
na vrhu od 24 cm • duine od 14 do 16 m s promjerom
na vrhu od 26 cm • konusnost 1.5 cm/m s
maksimalnim promjerom glave od 50 cm
Posebna proizvodnja, po narudbi dozvoljava veu slobodu raspodjele armature i geometrije pilota pa pro- mjeri na vrhu mogu ii i do 35 cm
Piloti su podloni certificiranju CE, prema normi UNI EN 12794.
Presjek pilota
Poveani detalj Upotrijebljeni materijali: - Beton C 40/50 - elik B450C
Pilot Tip Ø Ø Debljina Debljina Teina Uzduna armatura glave Uzduna armatura vrha Aksijalna sila
Duina Vrh Glava Vrh Glava Br. šipki
Promjer Površina Br. šipki
Promjer Površina Glava Vrh
(m) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (mm) (cm2) (mm) (cm2) (kg) (kg)
5,00 TC 24 31,5 6 7,2 557 6 10 4,71 6 10 4,71 64326 41059 6,00 TC 24 33,0 6 7,5 705 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 41059 7,00 TC 24 34,5 6 7,7 867 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 41059 8,00 TC 24 36,0 6 8,0 1043 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 41059 9,00 TC 24 37,5 6 8,2 1235 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 41059 10,00 TC 24 39,0 6 8,5 1442 6 10 4,71 6 10 4,71 68118 41059 11,00 TC 24 40,5 6 8,7 1667 7 10 5,50 6 10 4,71 79471 41059 12,00 TC 24 42,0 6 9,0 1909 8 10 6,28 6 10 4,71 90824 41059 13,00 TC 24 43,5 6 9,2 2169 10 10 7,85 8 10 6,28 113529 43419 14,00 TC 24 45,0 6 9,5 2448 12 10 9,42 9 10 7,07 123990 44599 15,00 TC 24 46,5 6 9,7 2747 14 10 11,00 11 10 8,64 133255 46959 16,00 TC 24 48,0 6 10,0 3066 12 12 13,57 9 12 10,18 144279 49271 14,00 TC 26 47,0 7 11,0 2908 12 10 9,42 9 10 7,07 136235 54089 15,00 TC 26 48,5 7 11,0 3213 14 10 11,00 11 10 8,64 150832 54824 16,00 TC 26 50,0 7 11,0 3531 13 12 14,70 9 12 10,18 161925 58905
3
CILINDRINI PILOTI Cilindrini piloti se upotrebljavaju u vrlo vrstim terenima, ostvarujui gotovo u cijelosti traenu nosivost na vrhu.
Serijska proizvodnja predvia: • elemente promjenljive duine
od 6 do 14 m za promjer od 33 cm • elemente promjenljive duine
od 6 do 16 m za promjer od 42 cm • elemente promjenljive duine
od 6 do 16 m za promjer od 50 cm • elemente promjenljive duine
od 6 do 15 m za promjer od 60 cm
Posebna proizvodnja po narudbi dozvoljava drugaiju geometriju pi- lota, pa smo u mogunosti ponuditi i druge promjere po elji kupca do maksimalnog promjera od 50 cm.
CILINDRI NI PILOTI Ø 50 Pilot Tip Ø Ø Debljina Debljina Teina Uzduna armatura glave Aksijalna sila
Duina Vrh Glava Vrh Glava Br. šipki Promjer Površina (m) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (mm) (cm2) (kg)
5,00 C 50 50 7 7 1182 12 10 9,42 112232 6,00 C 50 50 7 7 1418 12 10 9,42 112232 7,00 C 50 50 7 7 1655 12 10 9,42 112232 8,00 C 50 50 8 8 2111 12 10 9,42 123585 9,00 C 50 50 8 8 2375 12 10 9,42 123585 10,00 C 50 50 8 8 2639 12 10 9,42 123585 11,00 C 50 50 9 9 3188 12 10 9,42 134289 12,00 C 50 50 9 9 3478 12 10 9,42 134289 13,00 C 50 50 9 9 3768 16 10 12,57 139154 14,00 C 50 50 10 10 4398 16 10 12,57 149210 15,00 C 50 50 10 10 4712 16 10 18,10 157773 16,00 C 50 50 10 10 5027 16 12 18,10 157773
CILINDRI NI PILOTI Ø 42 Pilot Tip Ø Ø Debljina Debljina Teina Uzduna armatura glave Aksijalna sila
Duina Vrh Glava Vrh Glava Br. šipki Promjer Površina (m) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (mm) (cm2) (kg)
5,00 C 42 42 7 7 962 8 10 6,28 89202 6,00 C 42 42 7 7 1155 8 10 6,28 89202 7,00 C 42 42 7 7 1347 8 10 6,28 89202 8,00 C 42 42 7 7 1539 10 10 7,85 91634 9,00 C 42 42 7 7 1732 10 10 7,85 91634
10,00 C 42 42 7 7 1924 10 10 7,85 91634 11,00 C 42 42 8 8 2350 10 10 7,85 100392 12,00 C 42 42 8 8 2564 12 10 9,42 102825 13,00 C 42 42 9 9 3032 12 10 9,42 110934 14,00 C 42 42 9 9 3266 12 10 9,42 110934 15,00 C 42 42 9 9 3499 12 12 13,57 117357 16,00 C 42 42 10 10 4021 12 12 13,57 124817
CILINDRI NI PILOTI Ø 33 Pilot Tip Ø Ø Debljina Debljina Teina Uzduna armatura glave Aksijalna sila
Duina Vrh Glava Vrh Glava Br. šipki Promjer Površina (m) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (mm) (cm2) (kg)
5,00 C 33 33 6 6 636 8 10 6,28 62279 6,00 C 33 33 6 6 763 8 10 6,28 62279 7,00 C 33 33 6 6 891 8 10 6,28 62279 8,00 C 33 33 6 6 1018 8 10 6,28 62279 9,00 C 33 33 6 6 1145 8 10 6,28 62279 10,00 C 33 33 7 7 1429 8 10 6,28 68766 11,00 C 33 33 7 7 1572 10 10 7,85 71199 12,00 C 33 33 8 8 1885 10 10 7,85 77038 13,00 C 33 33 8 8 2042 10 12 11,31 82390 14,00 C 33 33 8 8 2199 10 12 11,31 82390
Piloti su podloni certificiranju CE, prema normi UNI EN 12794.
Upotrijebljeni materijali: - Beton C 40/50 - elik B450C
4
Piloti su podloni certificiranju CE, prema normi UNI EN 12794.
PILOTI PROMJENLJIVOG PROMJERA Patent PD 2008 A119
CILINDRINI PILOTI
su predgotovljeni piloti od centri- fugiranog armiranog betona koji se ZABIJAJU u tlo i sastoje se od više ci- lindrinih elemenata promjenljivog promjera (0 – 33 – 42 – 50 cm) koji se sastavljaju posebnim elinim spojnicama.
Omoguavaju dosezanje dubina do 70 m i s time i velikih nosivosti (2000 - 3000 KN).
Prednosti Poveanje promjera vrha doprino- si poveanju nosivosti zbog bonog trenja koje se javlja kao efekt sta- njivana. Poveanje presjeka struk- turalne površine pilota prema rad- noj ravnini, omoguava tijekom rada (dinamiki aspekt) prilagoditi presjek pilota od armiranog betona potreb- nom poveanju energije radi nastav- ka zabijanja, kao i prilagoditi radnim optereenjima (statiki aspekt) jer vei presjek pilota moe prihvatiti naprezanja koja prenose stupovi i stijene.
Prilagoavanje Strukturalnog presjeka pilota po- trebnoj nosivosti i dubini do koje mora dosei omoguava optimira- nje izbora najpovoljnijeg presjeka kako bi se u odnosu na pilot nepro- mjenljivog promjera, postigao naj- povoljniji omjer cijena/uinak.
5
SASTAVLJENI PILOTI
Sastavljeni piloti se koriste kad su predviene duine vee od 16 m pa do 70 m zbog ogranienja koja po- stavlja raspoloiva snaga zabijala i vrstoa materijala: radi se o pilo- tima sastavljenim od više eleme- nata s metalnom spojnicom koji se sastavljaju tijekom normalnog po- stupka zabijanja; spojnica moe biti “brzog” tipa koja koristi bajonet su- stav i zatike ili se sponica zavaruje.
Zavisno o spojenim elementima di- jele se na: • cilindrine pilote promjera 33 cm,
42 cm, i 50 cm • konino-cilindrine pilote koji se
sastoje od koninog prvog ele- menta (vrh) i jednog ili više iduih cilindrinih elemenata
• cilindrinih pilota promjenljivog promjera Ø 33 – 42 – 50 cm.
S obzirom na raspoloivu gamu i na mogunost specijalne proizvodnje, projektant ima mogunost izbora geometrije pilota koja najbolje od- govara terenu.
PREDNOSTI PREDGOTOVLJENIH PILOTA NA GRADILIŠTU 1. Korištenje kontroliranih pilota ije
karakteristike (vrstoa materi- jala i duina pilota) su sigurne od samog poetka.
2. Mogunost kontroliranja po- trebne duine i nosivosti svakog zabijenog elementa na temelju energije koju razvija zabijalo, ka- rakteristika pilota i reakcije tere- na (prodiranje)
3. Brzina izrade: dizelsko zabijalo ima veliku uinkovitost pa je mo- gue zabiti tijekom dana veliki
BRZA SPOJNICA
ZAVARENA SPOJNICA
6
broj pilota (broj moe varirati od 15 do 40 pilota/dan po sustavu zabija- nja, zavisno o duini i promjeru pilo- ta, te o otporu tla).
Kad posebni zahtjevi vremena (ako uvjeti gradilišta to omoguuju) trae uporabu više od jednog sustava za- bijanja, moe se postii proizvodnja i od 100 pilota/dan. 4. Mogunost ispitivanja (provje-
ra statike i dinamike nosivosti) bez ekanja da se beton stvrdne.
5. Vrhunska istoa gradilišta.
Zabijanje pilota ne zahtijeva vodu i/ ili bentonitske isplake, te nema ot- pada pri radu.
PROBE ZABIJANJA Zabijanje predgotovljenih pilota se obino vrši dizelskim zabijalom ili kod nekih posebnih primjena hi- draulikim zabijalom i/ili slobodnim padom bata; dimenzije bata (teina i razvijena energija) se izabiru pre- ma dimenzijama i svojstvima pilota kojeg treba zabiti. Tradicionalno se kvalitativna kontrola nosivosti pred gotovljenih pilota od armiranog be- tona radi pomou danske formule ili formule po Janbu.
DINAMIKE PROBE Izvoenje dinamikih proba nosivo- sti s visokom razinom deformacija, koje se badare statikim probama nosivosti, omoguava smanjenje broja provjera.
PROVJERE NA GRADILIŠTU
Kota z (m)
s odbijanja (mm/c)
Q danski (t)
Q Jambu (t)
15 4,50 33 28 21 16 5,00 31 30 22 15 5,50 33 28 21 16 6,00 31 30 22 21 6,50 24 36 28 30 7,00 17 45 37 28 7,50 18 43 35 26 8,00 19 41 33 26 8,50 19 41 33 27 9,00 19 42 34 30 9,50 17 45 37 36 10,00 14 49 42 38 10,50 13 51 43 38 11,00 13 51 43 38 11,50 13 51 43 38 12,00 13 51 43 38 12,50 13 51 43 45 13,00 11 55 48 50 13,50 10 58 50 38 14,00 13 51 43 40 14,50 13 52 44 42 15,00 10 63 58 62 16,00 8 67 62 63 16,50 8 67 62 70 17,00 7 70 65 75 17,50 7 71 66 90 18,00 6 75 70
7
ISPITIVANJE NOSIVOSTI Preuzimanje pilota se obavlja ispi- tivanjem optereenja prema odred- bama uredbe D.M. od 11. oujka 1988. ili Eurokodu 7 i uredbe od 14. 1. 2008.
Za ispitivanje se koristi protukon- strukcija (koja moe biti “reakcija susjednih stupova, balast ili mje- šovito rješenje”) postavljena iznad ispitivanog pilota kako bi pruala otpor primijenjenoj sili.
Sustav optereenja i oitavanje po- maka se sastoji od hidraulikog kli- pa postavljenog izmeu glave ispi- tivanog pilota i protukonstrukcije, i crpke s manometrom radi kontrole primijenjenog tlaka (sile), i na koncu tri mjerila savijanja koji se oslanjaju na ispitivani pilot u na vrsti i neza- visni referentni sustav. Ispitivanje se sastoji u postepenom poveavanju optereenja prema planu dogovorenom s nadzorom i oitavanju odgovarajuih pomaka pilota.
Ispitivanja se dijele na: • projektna ispitivanja:
koriste se u fazi projektiranja tako da se upa pilot iz tla; ona omoguavaju direktno registriranje granine sile, na koju se primjenjuje smanjeni koeficijent sigurnosti i tako optimizira polje pilota;
• kolaudacijska ispitivanja: maksimalna sila ispitivanja je 1,5 vea od radnog optereenja; granina sila se procjenjuje interpretacijom krivulje sila – pomak.
ISPITIVANJE UKUPNOG OPTERE ENJA PILOTA OD A.B. S PROMJENLJIVIM PROMJEROM Ø 42-50-60 L=65,00 m optere enje (kN)
Po m
ak (m
Ispitivanje br. 1 – Pilot promjenljivog promjera Ispitivanje br. 2 – Pilot promjenljivog promjera
T.B.S. TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o. 10450 Jastrebarsko
Novaki Petrovinski 100
MB 01217518 OIB 46869518148
Tel 01 6284 515, 01 6284 516 Fax 01 6284 517
e-mail: [email protected] www.tbs.hr
TVORNICA BETONSKIH STUPOVA