of 8 /8

invatarea umana

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: invatarea umana
Page 2: invatarea umana

Conceptul de invatareDefiniție:

Dors si Mercier, „invatarea consta in a dobandi sau a modifica o reprezentare a mediului”. Acest caracter elimina latura afectiv-motivat a vietii psihice.

Leontiev - invatarea e „procesul dobandirii experientei individuale de comportare”. Adica, datorita invatarii nu se acumuleaza numai informatie, ci se formeaza gandirea, sentimentele, vointa – personalitatea. Tot ceea ce nu este innascut este invatat, se formeaza in experienta, prin contactul cu mediul social si cel natural.Procesul invatarii se desfasoara in mai multe faze:- receptarea si inregistrarea materialului pe fondul unei stari de atentie si activare cerebrala;- intelegerea si generalizarea prin formarea de notiuni, principii etc.;- fixarea in memorie, actualizarea prin reproducere a cunostintelor si transferul acestora.

Page 3: invatarea umana

Tipurile de invatare au fost clasificate pe baza mai multor criterii:- in functie de analizatorul care participa la invatare, distingem: invatare vizuala, auditiva, verbo-motorie, olfactiva, gustativa si kinestezica. Cea mai eficienta este cea combinata;- dupa eficienta, invatarea poate fi: receptiv-reproductiva, inteligibila si creativa;- dupa modul de organizare a materialului de invatare, distingem: invatare programata, euristica, algoritmica, prin modelare si rezolvare de probleme, prin descoperirea inductiva, deductiva si analogica;- dupa operatiile si mecanismele gandirii: invatare prin observare, imitare, prin conditionare reflexa, conditionare operanta, prin identificare.

Page 4: invatarea umana

În conceptia lui R. Gagne dezvoltarea umană apare ca efect, ca schimbare de lungă durată, pe care subiectul o datorează atât învătării cât sI cresterii. Învătarea nu se face oricum, ci se bazează pe o serie ordonată sI aditivă de capacităti. Ierarhizarea acestor capacităti de face în baza criteriului trecerii succesive de la învătarea capacitătilor simple, la cele complexe, generale.

Page 5: invatarea umana

1) invatare de semnale (sugarul incepe sa-si recunoasca mama si dupa imaginea ei vizuala, nu numai dupa sunetul vocii ei)2) invatare stimul-raspuns (sugarul invatareata singur sa-si tina biberonul)3) inlantuire de miscari (mersul pe bicicleta, scrisul, inotul)4) asociatiile verbale5) invatare prin discriminare (cand se fac distinctii fine, intre o insecta si un paiajen de ex)6) invatare conceptelor concrete pentru a utiliza cuvintele7) invatarea regulilor, a legilor, a formulelor matematice, a noţiunilor abstracte8) rezolvarea de probleme este tipul de invatare cel mai complicat ; trebuie sa combinam regulile pentru a solutiona probleme noi; uneori se impune imaginarea unor reguli.

Page 6: invatarea umana

Condiții interne = ansamblul inițial de capacități pe care le posedă individul: Potențialul ereditar; Nivelul dezvoltării intelectuale; Cunoștințe; Capacități; Motivație; Voință; Tehnici de muncă intelectuale.

Page 7: invatarea umana

Condiții externe = variabilele ce constituie situația de învățare: Sistemul de cerințe școlare; Structura și gradul de dificultate a

materiei; Calitatea instruirii; Competența cadrului didactic; Relațiile profesor-elev.

Page 8: invatarea umana

Valoarea, performanta si eficienta invatarii sunt influentate de anumite conditii.

1) Nivelul si participarea individuala a elevului (temperament, capacitate intelectuala, participari afective, voluntare si caracteriale; motivatiile, aptitudinile, inclinatiile, interesele si aspiratiile.)2) Volumul, calitatea si inteligibilitatea (accesibilitatea) cunostintelor3) Transferul de cunostinte4) Exercitiul, repetitiile teoretice si practice , sistematice sunt conditii ale invatarii scolare5) Calitatea strategiilor de predare-învatare, a mijloacelor, metodelor si formelor de activitate didactica.6) Competentele profesionale, pedagogice si morale ale profesorului.7) Calitatea vieţii scolare8) Componenta procesului de invatamant: obiective, continuturi, mijloace si forme de activitate didactica, relatia profesor–elev.9) Influente socio-culturale: dezvoltarea culturii, a cartii, a acţiunii cultural artistice, gradul de cultura, relatile intre famile, scoala si societate