Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  1/28

   

   ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ PENTRU ADULŢI

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  2/28

   

  TRAINERUL

  Ce este mai important?

  materialul prezentatsau trainerul.

  Ce este mai important?

  scenariulsau

  actorul.

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  3/28

   

  Trainerul:

  ROLUL TRAINERULUI:

  “şef e orc!estr"# care tre$uie s" fie atent la to%i“instrumentiştii# & men%ine irec%ia şi controlul

   'ntre(ului ansam$lu.

  (!ieaz" participan%ii s" 'n)e%e cel mai folositorpentru fiecare.

  nu ofer" sau su(ereaz" concluziile ci mai e(ra$" 'ncura*eaz" participan%ii s" analizeze e+perien%eletr"ite şi e+perien%ele şi cunoştin%ele anterioare.

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  4/28

   

  Trainerul tre$uie s" ai$" 'n )eere pe tot

  parcursul procesului e 'n)"%are ,- fa%ete aleprocesului 'n acelaşi timp:

  ,. Ce sa spus p/n" 'n momentul respecti).

  0. Cum se lea(" partea pe care urmeaz" so prezintecu ceea ce sa spus e*a.

  1. Cone+iunea 'ntre ceea ce sa spus şi ce urmeaz"

  tre$uie s" fie uşoar" şi lo(ic".

  2. Care este punctul c!eie al fiec"rui capitol.

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  5/28

   

  3. Cum primeşte auien%a mesa*ul. A fost 'n%eles4 mer(e mai eparte5 6ac" sunt multe lucruri neclare ce te!nic"

  foloseşte:

   'ntre$"ri5 e+erci%ii e (rup5

  mai sunt e+emple in partea trainerului: in partea auien%ei5 esene5 ia(rame.

  7. Ce te!nic" este mai $un" pentru su$liniereapunctului c!eie.

  8. Inte(rarea ne)oilor participan%ilor pe parcursul

  trainin(ului.

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  6/28

   

  9. Respectarea esi(nului in punct e )eere altimpului.

  . Confortul s"lii e curs4 temperatura4 locurile.

  ,-.Une se afl" cu esf"şurarea a(enei:

  se apropie pauza5 sau 'neplinit o$iecti)ele.

  Trainerul tre$uie s" 'neplineasc" aceste roluriştiin c/n s" sar" e la unul la altul şi c/n s" le

   'neplineasc" simultan.

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  7/28 

  ROLURILE ;OR

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  8/28 

  Ce tre$uie s" ştie un formator?

  s" analizeze ne)oile (rupului %int" şi s" ientificene)oile e formare5

  s" efineasc" o$iecti)ele e 'n)"%are5

  s" transmit" a$ilit"%i unui (rup %int" 'n mo interacti)

  cu un scop efinit5 s" ela$oreze un plan e acti)it"%i = formare5

  s" aapteze informa%ia la ne)oile (rupului %int"5

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  9/28 

  Ce tre$uie s" ştie un formator?

  s" mo$ilizeze (rupul5

  s" foloseasc" un lim$a* simplu5

  s" comunice = s" primeasc" fee$ac> = s" (enerezefee$ac>5

  s" formeze competen%e5

  s" fie capa$ili s" se autoe)alueze = formeze continuu.

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  10/28 

   ÎNVĂŢAREA CLASICĂ vs ÎNVĂŢAREA

  EXPERIENŢIALĂ

  ;OR

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  11/28 

   ÎNVĂŢAREA ELEVULUI , ADULTULUIE6A@O@IE

  ele)ul 'n clas"B

  E6UCAIA A6ULTULUI

  aultulB

  ROLARTICIANT

  ur'!r-t i#struc%iu#il. rcp%io#a*! pasiv. pri'-t i#)or'a%ia.

  rspo#sa/ilitat 'i#i'! 0#procsul 1 0#v!%ar2

  o)r! i1i /a*at pxpri#%!.

  i#tr1p#1#%!.

  participar activ!. rspo#sa/ilitat 0# procsul 1

   0#v!%ar2

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  12/28 

  REGECT & aul%ii 'n)a%" mai $ine e la formatoriicare 'i respect" şi 'i trateaz" ca aul%i5

  RELEDANF & ceea ce 'n)a%" aultul tre$uie s" fierele)ant4 s" ai$" importan%" pentru )ia%a şi muncasa5

  ALICAHILITATE & ceea ce 'n)a%" aultul tre$uie s"ai$" aplica$ilitate practic" imeiat"5

  RINCIIILE

  facilit"rii procesului e 'n)"%are la ault

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  13/28 

   NDFARE RIN EERGARE & aul%ii re%inapro+imati) 0-J in ceea ce au4 2-J in ceea ce au

  şi )" şi 9-J in ceea ce fac sau escoper" sin(uri5

  A6ULII AU

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  14/28 

  CONULEERIENEI

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  15/28 

  CICLUL NDFFRII6a)i ol$B

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  16/28 

  EERIENA CONCRETF

  se pune accent pe implicarea personal"5

  te $azezi mai mult pe sentimente ec/t pe o a$oraresistematic" a situa%iilor şi pro$lemelor5

  te $azezi pe capacitatea e a fi esc!is noilor e+perien%e şi e ate aapta sc!im$"rilor.

   n)"%area prin sentimente & sunt importante: e+perien%ele specifice5 rela%ionarea cu ceilal%i5 empatia.

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  17/28 

  OHGERDAIA RE;LEIDF

  oamenii 'n%ele( ieile şi situa%iile pri)inule in i)erse

  perspecti)e5 )" $aza%i pe r"$are4 o$iecti)itate şi analiz" atent" f"r" a )"implica 'n ac%iune5

  )" )e%i folosi e propria *uecat" şi e informa%iile pe care lee%ine%i pentru a )" forma o opinie.

   n)"%area prin o$ser)are şi ascultareGunt importante:

  o$ser)area atent" 'nainte e a a)ansa concluzii5 a$orarea situa%iei in c/t mai multe perspecti)e5 'n%ele(erea semnifica%iei lucrurilor.

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  18/28 

  CONCETUALIMAREA AHGTRACTF

  implic" 'n%ele(erea pro$lemelor şi situa%iilor prin intermeiullo(icii şi ieilor mai e(ra$" ec/t a sentimentelor5

  se $azeaz" pe planificare sistematic"5 se ez)olt" teorii şi iei care )or sta la $aza rezol)"riipro$lemelor.

   n)"%area prin (/nire & sunt importante: analiza lo(ic" a ieilor5 planificarea sistematic"5 ac%iune $azat" pe 'n%ele(ere profun".

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  19/28 

  EERI

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  20/28 

  OLH CICLUL NDFFRII KIGTILURI 6E NDFARE

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  21/28

   

  atru tipuri e stiluri e 'n)"%are & com$ina%ie a

  celor patru stiluri funamentale

  ,. ACTIDUL

  0. RE;LEIDUL

  1. RA@

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  22/28

   

  PRA67ATICUL

  6EGCRIERE UNCTE TARI

   Co'/i#! Co#cptuali*ara A/stract! -iExpri'#tara activ!2

    Ci car )olossc cu prc!1r acst tip1 0#v!%ar su#t )ici#%i 0# 5!sira utilit!%iipractic a 1ivrslor i1i -i co#cpttortic2  Pra5'aticul ar capacitata 1 a r*olvapro/l' -i 1 a lua 1ci*ii2 Est 0#cli#at'ai 15ra/! c!tr aspct t8#ic4 1c9t

  spr l'#t car %i# 1 rla%ii i#tr&prso#al -i social2  Acst tip st co'u# spciali-tilor 1i#1o'#ii t8#ic , t8#olo5ic2

  u-uri#%! 0# r*olvara pro/l'lor -iluara 1ci*iilor.

  ra%io#a'#t 11uctiv. capacitat 1 1)i#ir a pro/l'lor2

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  23/28

   

  REFLEXIVUL

  6EGCRIERE UNCTE TARI 

  Co'/i#! Expri#%! Co#crt! -i:/srva%ia R)lctiv!2  Ci car )olossc acst tip 1 0#v!%ar

  su#t capa/ili s! ;u1c situa%iil co#crt1i# prspctiv )oart 1ivrs2 Apro/aralor s va /ata 'ai 'ult p o/srvar at#t!1c9t p ac%iu# i'1iat!2 R)lxivul statras 1 situa%iil 0# car tr/ui s!5#r* c9t 'ai 'ult op%iu#i -i solu%ii2  Ar u# i#trs p#tru cultur! -i 0i plac

  s! a1u# c9t 'ai 'ult i#)or'a%ii2Crativitata -i s#si/ilitata spci)icr)lxivilor su#t u# atu 0# carir l5at 1cultur!4 1ivrtis'#t4 srvicii2

  i'a5i#a%i.  0#%l5ra clorlal%i. rcu#oa-tra pro/l'lor2

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  24/28

   

  TE:RETICIANUL

  6EGCRIERE UNCTE TARI Co'/i#! Co#cptuali*ara A/stract! -i:/srva%ia R)lctiv!2  Ci car pr)r! acst tip 1 0#v!%ar su#t)ici#%i 0# 0#%l5ra u#i 'ari varit!%i 1i#)or'a%ii -i pu#ra lor 0# )or'! co#cis!4lo5ic!2

  Torticia#ul st 'ai pu%i# i#trsat 1oa'#i 1c9t 1 i1i -i co#cpt a/stract2 Î# 5#ral4 pu# caractrul lo5ic al u#i

  i#)or'a%ii 'ai prsus 1c9t 5ra1ul s!i 1utilitat2  Acst tip 1 0#v!%ar st i'porta#t 0#carir -tii#%i)ic2

  pla#i)icar. crar 1 'o1l.

  1)i#ir 1 pro/l'. 1*voltar 1 torii2

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  25/28

   

   ACTIVUL

  6EGCRIERE UNCTE TARI Co'/i#! Expri#%a Crativ! -iExpri'#tara Activ!2  Activii su#t ci car

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  26/28

   

  EE

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  27/28

   

  Aul%ii 'n)a%" mai $ine atunci c/n:

  sunt luate 'n consierare cunoştin%ele4 e+perien%eleşi efortul pe carel epun iar ceea ce 'n)a%" esterele)ant pentru instruirea4 e+perien%a şi ne)oile lor5

  comunicarea se face 'n am$ele irec%ii e+ist" unialo( 'ntre facilitator şi participan%iB5 sunt an(a*a%i

   'n acti)it"%i şi iscu%ii e (rup rele)ante5

  sunt aprecia%i pentru participare4 aplic/n 'npractic" ceea ce au 'n)"%at5 facilitatorul respect" re(ula 0- = 2- = 9- 'n

  ez)oltarea şi facilitarea procesului e instruire5

 • 8/19/2019 Documents.tips Formator Invatarea Experientiala

  28/28

  Aul%ii 'n)a%" mai $ine atunci c/n:

  pot s" controleze procesul 'n)"%"rii5 ne)oia este imeiat"5 se pot implica şi sunt implica%i acti) 'n trainin(5 pot face sc!im$ e e+perien%"5 pot s" reflecteze5 primesc fee$ac>5

  meiul este rela+ant.