Click here to load reader

HUMOR GAZETKA SZKOLNA KOPERNICZEK

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HUMOR GAZETKA SZKOLNA KOPERNICZEK

HUMOR Zatrudnili blondynk przy malowaniu pasów. W pierwszym dniu namalowaa 20 km pasów, w drugim dniu 5 km pasów, a w trzecim tylko 1 km. W tym samym dniu wzywa j szef i mówi: - Co si z pani dzieje? Coraz wolniej pani pracuje! - Wolno pracuj? To nieprawda! Po prostu do wiadra z farb mam coraz dalej.
W szkole. - Jasiu, przeczytae trylogi Sienkiewicza? - To trzeba byo przeczyta? - Tak, na dzisiaj. - O rany, a ja przepisaem...
Na drzewie siedzi wróbelek, przylatuje do niego wrona.Wróbelek pyta: - Co ty jeste za ptak? Wrona odpowiada: - Jestem wrona, a ty? - Ja jestem orze, tylko troch chorowaem!
Pani pyta si Jasia w szkole: - Kiedy odrabiasz lekcje? - Po obiedzie. - To dlaczego dzi masz nieodrobione? - Bo jestem na diecie!
Blondynka wstaje rano i podchodzi do okna. M pyta: - Jaka dzi pogoda? - Skd mog wiedzie? Jest straszna mga, pada deszcz i nic nie wida!
Jedzie blondynka samochodem pod prd. Policjant j zatrzymuje i pyta: - Czy Pani wie, gdzie jedzie? - No tak, jad na zebranie, ale chyba si ju skoczyo, bo widz, e wszyscy wracaj.
Na lekcji geografii nauczyciel pyta uczniów: - Kto to by Mikoaj Kopernik? W klasie zapada duga cisza. Nagle odzywa si Jasiu: - Ja wiem, kto to by Kopernik. - Wic powiedz nam wszystkim, kim by ten sawny Polak? - Najlepszym pikarzem na wiecie, bo jak kopn Ziemi to do tej pory si krci!
Nauczycielka do Jasia na lekcji matematyki: - Jasiu, a Ty dlaczego si nie zgaszasz? - Bo ja mam tak wiedz, e mi rce opadaj...
Szkoa Podstawowa nr 4 im. Mikoaja Kopernika w Kutnie, ul. Narutowicza 22 Tel.: 024 2533967 Strona www szkoy: www.czworka.kutno.pl Opieka redakcyjna: Beata Piska Redakcja: Zuzanna Jagodziska, Milena Jankowska, Natalia Solarska, Zuzanna wicka, Patryk Dobrian, Alicja Donakowska, Sandra Iwoa
GAZETKA SZKOLNA
„WITO PATRONA SZKOY”
14 lutego po raz dziesity obchodzilimy wito urodzin patrona naszej szkoy – Mikoaja Kopernika. Z tej okazji uczniowie klas pitych wraz z wychowawcami przygotowali wspaniay program artystyczny, który przypomnia nam yciorys i dokonania tego wspaniaego naukowca i czowieka renesansu. wito Patrona jest równie okazj do podsumowa. Pani Dyrektor Alicja Chmielecka oraz Wicedyrektor Mirosawa Walburg przypomniay nam najwiksze osignicia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2013/2014. Nastpnie zastpca Prezydenta Miasta Kutno, Pan Jacek Boczkaja wrczy stypendia uczniom, którzy uzyskali redni 5,2 i wiksz, a byli to: Klaudia
Paszczyk i Franciszek Mazur z klasy VIa.
Szkoa Podstawowa nr 4 im. Mikoaja Kopernika w Kutnie
Z YCIA SZKOY
„Poczta walentynkowa” Walentynki to szczególny dzie dla wszystkich, a zwaszcza dla tych, którzy chc sprawi mi niespodziank tym, których lubi, szanuj lub kochaj. Zadanie to
uatwia dziaajca w naszej szkole Szkolna Poczta Walentynkowa. Kady mia okazj wrzuci zawierajce miosne wyznania kartki do walentynkowej skrzyneczki. 14 lutego walentynki zostay odpowiednio rozdzielone i dostarczone do wszystkich adresatów przez walentynkowych listonoszy.
Zaskoczenie niektórych adresatów byo due, ale na pewno wszyscy poczuli si wyjtkowo i z umiechem czytali otrzymane wiadomoci. Walentynkow akcj przygotowa samorzd uczniowski.
„Zabawa karnawaowa” W lutym uczniowie naszej szkoy mogli uczestniczy w zabawach karnawaowych. Modsi zaskoczyli oryginalnymi strojami, m.in.: lekarza, ksiniczki, policjanta, batmana oraz Mikoaja Kopernika. Wród starszych dominoway natomiast stroje dyskotekowe. Duym zaintere- sowaniem wród dzieci cieszyy si konkursy przygotowane przez samorzd uczniowski: karaoke oraz konkurs taca. Wrzyscy uczestnicy bawili si wspaniale i z szerokimi umiechami na twarzach wrócili do domów.
Modzi humanici 4 marca reprezentujca nasz szko trzyosobowa druyna w skadzie: Franciszek Mazur, Klaudia Paszczyk i Julia Pietrzak zaja I miejsce w Konkursie Humanistycznym zorgani- zowanym w Gimnazjum nr 3 w Kutnie. Zawodnicy wykazali si wiedz z zakresu jzyka polskiego, historii, plastyki i muzyki. Nasi reprezentanci piewajco
odpowiadali na przygotowane pytania i zostawili w tyle konkurentów z pozostaych kutnowskich szkó podstawowych. Gratulujemy!
RUSZ GOW
1
2
3
4
5
6
7
1. Imi ojca Mikoaja Kopernika.
2. Brat matki, który zaopiekowa si modym Kopernikiem po mierci ojca.
3. Miasto, w którym urodzi si nasz patron.
4.Miasto, w którym zmar i spoczywa Mikoaj Kopernik.
5. Synne dzieo Kopernika nosi tytu” O ........................sfer niebieskich”.
6. Nasz patron y w epoce ...........................................
7. Mikoaj Kopernik by wyznania ...........................
8. Obok jzyka niemieckiego Kopernik posugiwa si te jzykiem …....
Kupon konkursowy nr 33 marzec 2014
HASO:…..............................................
Rozwicie krzyówk, wypenijcie kupon konkursowy, wytnijcie go i przekacie opiekunowi gazetki – p. Beacie Piskiej. Sporód kuponów wylosujemy 5, a ich waciciele otrzymaj nagrody. Nagrody w konkursie grudniowym wylosowali: Sandra Iwoa 5c,Karolina Walczak 5c, Maja Chojnacka 4c,Daria Gibska 4c
Rusz gow Wiosenna krzyówka
1
2
3
4
6
1.Pora roku nastpujca po zimie. 2.Wczesn wiosn pojawiaj si na drzewach. 3.Rosn w nim kwiaty,mona uprawia warzywa. 4.Kwiat kwitncy wiosn, ma kolor fioletowy. 5.Rolina o biaych kwiatach kwitnca wczesn wiosn. 6.Imi patrona szkoy. Zagadki - wiosenne kwiaty: S óte jak kaczuszki, mylicie, e maj nóki? Nie! one wczesn wiosn, na mokrej ce rosn......................
Jak ten kwiatek si nazywa, co sowo "pan" w nazwie ukrywa? …......................
Kwitnie biao wiosn ca, kwitnie take latem. Patków ma podobno sto. Co to jest za kwiatek?...................
Kwitn koo rzeczki niebieskie kwiateczki. Dobr pami maj. Jak si nazywaj?...........................
Co powinnimy wiedzie o Mikoaju Koperniku – patronie naszej szkoy.
Mikoaj Kopernik urodzi si 19 lutego 1473 roku w Toruniu w rodzinie zamonego kupca - Mikoaja. Niestety ojciec zmar w roku 1483. Osieroconym Mikoajem zaopiekowa si brat matki - ukasz Watzenrode. Jako mody czowiek Kopernik studiowa w Akademii Krakowskiej, gdzie zainteresowa si astronomi.
Gdy mia okoo 20 lat, wyjecha na studia prawnicze i medyczne do Woch. Po powrocie do Polski osiad we Fromborku, gdzie peni
funkcj kanonika katedralnego. W czasie wolnym od wielu obowizków zajmowa si astronomi.
W 1533 r. wygosi w Rzymie szereg wykadów, w których ujawni swoj teori heliocentryczn, któr stworzy na podstawie koncepcji greckiego filozofa Arystarcha z Samos. Na podstawie obserwacji nieba stwierdzi, e Ziemia kry wokó Soca. Byo to odkrycie przeomowe dla rozwoju nowoczesnej nauki. Wczeniej sdzono bowiem, e inne planety obiegaj nieruchom ziemi. Dzieo Kopernika wstrzsno wiatem nauki, a nawet znalazo si na licie Ksig Zakazanych.
W dniu 24 maja 1543 r., w dniu swej mierci, mistrz otrzyma pierwszy egzemplarz swego dziea "O obrotach sfer niebieskich". Napisa je w jzyku aciskim. Zmar na skutek wylewu krwi do mózgu. Zosta pochowany pod posadzk katedry we Fromborku.
Mikoaj Kopernik to czowiek renesansu, czyli osoba o bardzo szerokich horyzontach, zainteresowaniach. By astronomem, matema- tykiem, prawnikiem, ekonomist, strategiem, poet, astrologiem i tumaczem.
Po lewej stronie widnieje podpis Mikoaja Kopernika
Zapraszamy do Zakopanego
Zapraszamy wszystkich w ciekaw podró do zimowej stolicy Polski - Zakopanego. Jest to miasto lece w województwie maopolskim, u podnóa Tatr. Cieszy si ono duym zainteresowaniem mioników wspinaczki górskiej i skoków narciarskich, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Na terenie Kotliny Zakopiaskiej wytyczono granice Tatrzaskiego Parku Narodowego. Due znaczenie dla rodowitych górali ma styl zakopiaski, w którym buduje si i urzdza domy oraz zabytkowe wille. Gówn ulic tego miasta s Krupówki.
W Zakopanem i jego okolicach warto zobaczy: - Muzeum Stylu Zakopiaskiego w willi Koliba - Muzeum Przyrodnicze Tatrzaskiego Parku Narodowego - Galeri Pegaz - Kocióek oraz cmentarz na Pksowym Brzysku - Koció Matki Boskiej Czstochowskiej - Kaplic na Jaszczurówce -Sanktuarium Matki Boej Fatimskiej oraz zdoby góry: Gubaówka(1120m npm.), Giewont(1895m npm.), Nosal(1206m npm.), Kasprowy Wierch(1987m npm.) oraz najwyszy polski szczyt – Rysy (2499m npm). Zachcamy do zwiedzenia tego wspaniaego miasta. Przygoway: Zuzanna Jagodziska i Milena Jankowska z klasy Vc
Kcik muzyczny
Dawid Kwiatkowski Dawid Kwiatkowski urodzi si 1 stycznia 1996 w Gorzowie Wielkopolskim. Jest piosenkarzem i blogerem. Zaczyna od nagra we wasnym pokoju, ale uznanie rzeszy fanów spowodowao, e pracuje teraz w jednym z najnowoczeniejszych studiów nagraniowych w Polsce. W padzierniku 2013 roku zosta nagrodzony dwiema statuetkami w kategoriach „Modny Debiut
ESKA.pl " oraz "Odkrycie Roku". W listopadzie tego samego roku ukaza si jego debiutancki album zatytuowany „9893”, który zadebiutowa na 1. miejscu polskiej listy przebojów. 12 stycznia 2014 roku piosenkarz wystpi na koncercie Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy w Zawierciu. Na aukcj przeznaczy statuetk za "Odkrycie Roku" oraz egzemplarz swojej debiutanckiej pyty. Jest autorem dwóch przebojów: ”Na zawsze” i „Biegnijmy”. W czasopimie „BRAVO” ujawni, e tytu jego pyty to kod do jego I' Phone'a. Wiosn bdziecie mogli oglda Dawida w programie „Taniec z gwiazdami”. W 2009 roku w programie bra udzia jego starszy brat, Micha, który równie jest piosenkarzem. Na swoim blogu Dawid nie tylko dzieli si z fanami wydarzeniami ze swojego ycia i zdjciami, ale te podpytuje, np., gdzie powinny odby si jego koncerty. Jeli chcecie wiedzie, co sycha u tego utalentowanego siedemnastolatka, zajrzyjcie pod adres: dawidkwiatkowskiofficial.blogspot.com
TRZYMAJ FORM Nasza szkoa kolejny raz przyczya si do ogólnopolskiego programu propagujcego zdrowy styl ycia pod hasem „Trzymaj form”. Na lekcjach z wychowawcami bdzieci mogli porozmawia o tym, jak dba o swoje zdrowie
i samopoczucie dziki prawidowemu odywianiu i aktywnoci fizycznej. Ciekawe porady dla dzieci i rodziców mona znale te na stronie internetowej www.trzymajforme.pl. Znajduj si tam m.in. tabele kalorycznoci produktów, informacje o produktach, w których mona znale najwicej witamin oraz tych, których naley unika. cigniecie tam równie kolorowe tapety na pulpit oraz obliczycie swój wspóczynnik BMI (Body Mass Index) , który okreli, czy macie problem z nadwag.
herb Zakopanego