Click here to load reader

Gazetka szkolna „Dzieci Świata” - spwrzescie.kylos.pl · ają ? GAZETKA SZKOLNA „DZIECI ŚWIATA” Str. 2 Rosja - Wielkanoc na wschodzie nazywana jest Paschą. Święto to

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Gazetka szkolna „Dzieci Świata” - spwrzescie.kylos.pl · ają ? GAZETKA SZKOLNA „DZIECI...

Szkoa Podstawowa m. Gen. Stefana Roweckiego

Gazetka szkolna Dzieci wiata MARZEC/KWIECIE 2015 NR 4/2014/2015

Wielkanoc to wito upamitniajce zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ktre spdzamy w gronie rodzinnym uczestniczc w naboeostwach oraz skrupulatnie przygotowujc wiele wymieni-tych potraw wielkanocnych. wita Wielkanocne maj bogat tradycj. W Polsce bardzo pielgnuje si obyczaje i tradycje wielkanocne, ktrych jest bardzo duo. Wiele z tradycji wielkanocnych ju zanika, jednak wiele z nich preferuje si nadal w polskich domach. Niedziela Palmowa - Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje si z wierzby, ktra zgodnie z tradycj jest symbolem niemiertelnoci duszy. Obecnie wielkanocne palemki ozdabiane s suszonymi kwiatami, zioami czy pirkami rnych ko-lorw. wicenie palmy wielkanocnej to pikna tradycja wedug ktrej palmy chroni domownikw przed nieszczciem.

roda Popielcowa - Rytua posypywania gowy popioem w rod Popielcow to bardzo stara tradycja wielkanocna, ktra staa si symbolem pokuty uczestnikw naboeostwa.

Wielkanocny koszyczek - Wedug tradycji Wielka Sobota to okres radosnego oczekiwania i tego dnia naley powicid koszy-czek z jedzeniem. W takim wielkanocnym koszyczku nie moe zabraknd baranka symbolu Zmartwychwstania, wdlin sym-bolu kooczcego si postu, jajka symbolu narodzenia, czy masa symbolu dobrobytu. Do wielkanocnego koszyczka wkada si take sl i pieprz, chleb oraz ozdoby takie jak kolorowe pisanki i kurczaczki.

Potrawy na Wielkanoc - Kolejn tradycj wielkanocn s oczywicie tradycyjne potrawy na Wielkanoc. Wedug tradycji wiel-kanocnej na stole podczas wit musz pojawid si wszystkie te potrawy, ktrych nam brakowao podczas trwania Wielkiego Postu. witujc okres Wielkanocy na stoach nie moe zabraknd urku wielkanocnego z bia kiebas i kawakami jajka. Jajka s symbolem nowego ycia i tradycja gosi, e im wicej potraw z jajek na wielkanocnym stole tym wiksza bdzie pomylnod domownikw. Do tradycji wielkanocnej naley take pieczenie babek wielkanocnych oraz mazurkw.

niadanie - Tradycj wielkanocn jest witeczne niadanie w Wielk Niedziel, gdzie dzielimy si uroczycie jajkiem z do-mownikami, po czym zasiadamy do niadania i cieszymy si suto zastawionym stoem.

Pisanki - Malowanie pisanek to chyba najpopularniejsza tradycja wielkanocna, gdzie ozdabiamy i kolorujemy skorupki jajek. Tworzyd pisanki mona na wiele sposobw, najprostszym z nich jest zanurzanie jajek w wodzie w ktrej zosta zanurzony barwnik. Pisanki mona take oklejad, malowad lakierem do paznokci bd wyskrobywad koronkowe wzory ostrym narzdziem na skorupce.

Wielkanoc to wito pene tradycji i obyczajw. Tradycje wielkanocne sprawiaj, e to wito staje si wyjtkowe, a witeczne dni s bardziej radosne.

Tradycje wielkanocne w Polsce

W wita kury tak gdakay, nasze jajka oszalay. Maloway si w paseczki, i w keczka i wsteczki. Wszystkie krzyczay: HURRA! HURRA ! Wesoego Alleluja !

W P

ols

ce i

w in

nyc

h k

raja

ch s

o

bch

od

zon

e

wi

ta W

ielk

ano

cne

- C

ieka

we

jak

on

e w

ygl

daj

?

GAZETKA SZKOLNA DZIECI WIATA Str. 2

Rosja - Wielkanoc na wschodzie nazywana jest Pasch. wito to obchodzi si nieco pniej ni u katoli-kw. W tym roku wypada 23 kwietnia. Przed witami, w okresie Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosawni nie po-winni spoywad misa, ryb, nabiau i biaego pieczywa. cisy post obowizuje w Wielki Pitek i Wielk Sobot. W Wielki Pitek w cerkwiach czytane s fragmenty Pisma witego przedstawiajce Mk Paosk. W sobot nastpu-je powicenie pokarmw. Rosjanie wic jajka - symbol ycia, a take wielkanocne baby i pasch, czyli potraw z biaego sera, utartego z masem, tkami i bakaliami. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedziel Wielkanocn odbywaj si naboeostwa poczone z uroczyst procesj wok wityni. Niedziela zaczyna si od radosnego bicia dzwonw, zwiastujcych zmartwychwstanie Chrystusa. Pozdrowienia Christos woskresie (Chrystus zmartwychwsta) i trzykrot-nie cauj w policzek. Tego dnia Rosjanie obdarowuj si kolorowymi pisankami, i drobnymi prezentami majcymi sprzyjad szczciu. W Poniedziaek Wielkanocny w cerkwi odbywa si obrzd przygotowania krzyma i jest to bardzo wana uroczystod. Krzymo skada si z okoo 50 olejkw i wonnych zi. Proces przygotowania krzyma trwa trzy dni. Przeprowadza si go tylko w czasie Wielkiego Tygodnia. Krzymo jest potem uywane do namaszczenia podczas chrztu i konsekracji otarzy.

Szwecja - Panuje zwyczaj przebierania si za Pskkringar czyli "wielkanocne wiedmy". S nimi dziewczynki w wieku 5 - 11 lat. W Wielk Sobot spaceruj po domach i w zamian za ofiarowanie witecznych kartek, laurek i yczeo daj, aby wrzucid im do koszyka jakie akocie lub symboliczny datek. W Szwecji obowizuje te zwyczaj przyozda-biania brzozowych gazek rnokolorowym pierzem. Mona je kupid gotowe w kwiaciar-niach i na targowiskach lub udekorowad samemu. Pskkris, czyli gazki brzozy maj zwi-zek z wiar w ludzk moc przyspieszania nadejcia wiosny. Psk lrdag, czyli Wielka Sobo-ta jest najwaniejszym dniem w trakcie trwania witecznego czasu. W godzinach popoudniowych spoywa si wykwintny obiad zoony przede wszystkim z jajek i ryb. maj okazj do radoci, poniewa w ten wanie dzieo zajczek wielkanocny (pskhare) przynosi im wielkie wielkanocne jajko, w ktrym znajduje si ogromna ilod cukierkw.

Hiszpania - Wielkanoc to najwaniejsze wito w tym kraju. Mieszkaocy wituj w kocioach oraz na ulicach miast i wiosek, biorc udzia w licznych procesjach. W okolicy kadego miasteczka w Aragonii znajduje si umieszczony zwykle na wzgrzu krzy, w pobliu ktrego przez cay rok przechowywane s rne relikwie i wite wizerunki. W Wielki Pitek mieszkaocy wchodz na wzgrza po relikwie, a nastpnie, przy gosie bbnw, schodz z nimi, aby kontynuowad procesje ulicami miasta. Wszystkie rekwizyty powracaj na swoje miejsce w sobot, kiedy ju bbny milkn. W Wielki Czwartek i w Wielki Pitek gmina San Vicente de la Sonsierra w La Rioja pena jest tzw. picaos, ktrzy biczuj swoje plecy dotd, a skra nabierze fioletowego koloru. Wtedy ochotnicy zadaj im dwanacie ukud za pomoc wtopionych w pszczeli wosk ostrych kawakw szka. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, w ten sposb za krew wypywa z ciaa. Picaos id boso, owinici jedynie w biae ptno i cign za sob cikie aocuchy. Nikomu nie wyja-wiaj swojego sekretu ani lubw zoonych Bogu. W cigu wielkiego tygodnia w caym kraju odgrywane s widowiska pasyjne.

Meksyk - wity Tydzieo (Semana Santa) rozpoczyna si od Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestnicz w procesji i wic gazki palm. Pniej zostaj spalone i wykorzystane jako popi do posypywania gw. W Wielki Pitek w wielu miasteczkach odgrywa si sceny mki i ukrzyowania Jezusa. Meksykanie nie maj zwyczaju malowania i wice-nia jaj. Coraz czciej jednak ich dzieci dostaj wielkanocne zajczki z czekolady. Jest to wpyw amerykaoskiej kultury. Niedziela Zmartwych-wstania to huczne wito obchodzone do pnej nocy. Towarzysz mu pokazy sztucznych ogni, zabawy w wesoym miasteczku oraz jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych budek. Poniedziaek wielkanocny rozpoczyna Semana Pascua, czyli Tydzieo Paschal-ny. Semana Santa i Semana Pascua to cznie dwa tygodnie wolne od pracy i szkoy.

Stany Zjednoczone - wita w USA ograniczaj si do jednego dnia. W niedziel wielkanocn organizowane s konkursy na najciekawszy Easter Bonnet. Kapelusz , bo tak nazywa si takie wielkanocne nakrycie gowy zapocztko-way kobiety, ale coraz czciej mona spotkad w ich rwnie maych chopcw. Na witecznym stole oprcz jajek, pieczonej szynki w sodkim sosie i ciast nie ma specjalnych potraw. Dzieci zbieraj jajka schowane przez Easter Bunny, a pniej musz je zjed. W stanach z okazji wit zajczek przynosi dzieciom prezenty. W koszyczku znajd si najcz-ciej sodycze, owoce oraz drobne upominki.

Pocztek wiosny to oczywicie bardzo teoretycz-na granica, bowiem w kadej dziedzinie nauki rozpo-zna go mona wedug odmiennych zasad. Jednak tym razem wszyscy widz go jednoczenie. Dla me-teorologw i klimatologw gwnym wyznacznikiem jest oczywicie temperatura. Jeli rednia dobowa mieci si w granicach od zera do 5 stopni, to mamy przedwionie, za jeli przekracza 5 stopni to jest ju termiczna wiosna. Dla wiosny specyficzne jest to, i jednego dnia moemy mie do czynienia z przedwioniem, innego z wiosn, a potem na krtko z termiczn zim. Jednak jeli ocieplenie jest dugotrwae i dodatkowo prognozy nie zapowiadaj powrotu zimy, to mona ogosi nadejcie przedwionia, a wic wczesnej wiosny. Dominika Knapik

NR 4/2014/2015 Str. 3

Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty ...

MODA NA WIOSN - Hej! Nazywam si Marysia i chciaabym przedstawid Wam najnowsze trendy na wiosn. Niestety pogoda jest zmienna, wic trzeba si jeszcze ciepo ubierad. Na niepewn pogod najlepiej ubrad ciemne lub szare dresy, dinsy albo leginsy. Do tego

brzowe Kozaczki i jest super! Ale chwila, chwila, zapomniaam.... no tak! Najwaniejsza czd ubioru - bluzka! Najlepiej do tych spodni i butw pasuje rowa bluzka... Mwi Wam takie zestawienie jest niezawodne! Na pewno Wam si spodoba! I mam jeszcze jedn

niespodziank - moda dla chopcw! No to zaczynam: Czarne za kostk buty, niebieskie dinsy i zielono-czarna bluza z kapturem. Tak tej wiosny powinien wygldad elegancki modzieniec. Myl, e kady znajdzie wrd tych rad co dla siebie. Do miej i sonecznej wiosny!!!

Marysia Bielecka

Przedwionie, to pora roku, kiedy czujemy si osabieni, senni, przemczeni. Aby uzyskad potrzebne do ycia siy witalne, naley zdrowo si odywiad. Przykadem takiego zdrowego dania jest twaroek, ktry gorco polecam na wiosenne niadanie. Potrzebne bd: ogrek, pomidor, twarg, mietana, rzodkiewka, szczypiorek, chleb razowy, sl i pieprz, n, widelec oraz yka.

Sposb wykonania: twarg i mietan naley dokadnie wymieszad. Nastpnie myjemy i kroimy warzywa, ktre dodajemy do twaroku. Na koniec dodajemy przyprawy i jeszcze raz wszystko mieszamy. Tak przygotowana potrawa najlepiej smakuje z razowym chlebem.

Smacznego yczy Marysia Bielecka

MARZEC Dzieo Pierogw _ 1 marca Dzieo Mroonek - 6 marca Europejski Dzieo Mzgu - 18 marca Midzynarodowy Dzieo bez Misa - 20 marca wiatowy Dzieo Budyniu - 30 marca Dzieo Nalenika - przeddzieo rody Popielcowej K

ale

nd

arz

wi

t

nie

typ

ow

ych

... KWIECIEO

Prima Aprilis - 1 kwietnia Midzynarodowy Dzieo Ksiki dla Dzieci - 2 kwietnia wiatowy Dzieo Zdrowia - 7 kwietnia wiatowy Dzieo Czekolady - 12 kwietnia Dzieo Ziemi - 22 kwietnia Midzynarodowy Dzieo Taoca - 29 kwietnia

Czy zostae oszukany ? A moe ty kogo oszukae ? Dominika Knapik oszukaa mam w bardzo pomysowy sposb: oprnia pojemnik z kremem i napenia go mietan. Innym razem wsypaa do suszarki mk. Natalia Florek uwierzya mamie, ktra zjada jej ciastka i prbowaa wmwid, e to nie ona. Rodzice Michaa Szewczyka oszukali go mwic, e jego pies uciek, a naprawd schowali go do szafy. Magda Matczak usyszaa informacj, e do stajni przyby nowy koo, lecz na miejscu niestety rozczarowaa si. Karinie Kietyce usiowano wmwid, e zjada kamyk, oczywicie by to art. Tata Magdy Matczak uwierzy, e jego syn dosta z ocen. Mama Kariny Kietyki przestraszya si sztucznego pajka zostawione-

go przez Karin. Paula Pluta zawoaa swojego tat do pokoju, poniewa przestraszya si pajka, ale na miejscu usysza tylko sowa; PRIMA APRILIS! Natalia Florek oszukaa mam, e podczas pomagania w przy przygotowaniu obiadu oparzya si. Pan Dyrektor nabra ca rodzin, przestawiajc zegarki o dwie godziny wczeniej. Pani Magorzata Dymek w poprzedniej szkole zamienia si z innymi nauczycielami na jedn lekcj klasami, by oszukad dzieci. Pani Magda oszukaa swojego brata, mwic mu, e po jego samochodzie chodz koty i gryz wycieraczki, na miejscu wiadomo co ujrza - oczywicie adnych kotw nie byo. Pani Agnieszka oszukaa mam, e wygraa wielk nagrod pienin.

Ari

ma

Ap

rilis

, u

wa

aj, b

o s

i p

om

ylis

z

NR 4/2014/2015 Str. 4 W

ywia

d z

pan

i M

ir

aw

ryn

ow

icz

sekr

etar

k

w S

zko

le P

od

staw

ow

ej w

e W

rze

ciu

Dz. .- Dzieo dobry, czy mogabym zadad Pani kilka pytao ? p. M. - Dzieo dobry, pytaj miao. Dz. .- Jak Pani spdzia wita Wielkanocne w tamtym roku. p. M. - W tamtym roku wita spdziam bardzo wesoo, duo spacerowa-am i przede wszystkim, jak wikszod Polakw, sporo czasu przesiedzia-am przy stole. Dz. . - Z kim pani je spdzia ? p. M.- wita spdziam z najblisz rodzin. Dz. .- Jakie wspomnienia pozostay w Pani pamici z ubiegorocznych wit ? p. M. - Byy to pikne, wzruszajce i radosne wita. Rok temu szybko przysza wiosna, co rwnie przyczynio si do szczeglnej, witecznej atmosfery. Dz. .-Jak Pani zazwyczaj przygotowuje si do Wielkanocy? p. M. - Zazwyczaj robi tradycyjne potrawy i przygotowuj wiconk, aby potem id z rodzin pod krzy i j powicid. Dz. .- Jakie ma Pani plany na tegoroczne wita? p. M.- W tym roku rwnie przygotowuj potrawy i id z rodzin do kocioa. Dz. .- Dzikuj, to ju wszystkie pytania. p. M.- Prosz bardzo.

Przygotowaa: Magdalena Matczak

Dzi

eo K

ob

iet

! C

hyb

a ka

zda

kob

ieta

go

lub

i ? Midzynarodowy Dzieo Kobiet jest obchodzony niemal we wszystkich krajach wiata. W tym dniu m-

czyni duzi i mali skadaj yczenia i obdarowuj kwiatami oraz upominkami panie bliskie ich sercu, czyli mamy, babcie, ony, crki i koleanki. Wywiad z pani Boen Iwaosk: - Jaki prezent dostaa pani na Dzieo Kobiet ? - W tym dniu zostaam obdarowana duym bukietem tulipanw. - Czy bya pani zadowolona z takiego podarunku? - Tak, bo tulipany to moje ulubione kwiaty. Wywiad z Gabrysi Sakowsk z klasy IV: - Co dostaa na Dzieo Kobiet ? - Na Dzieo Kobiet dostaam kilka prezentw: czekolad, bukiecik r i kwiat w doniczce. - Bya zadowolona z tego dnia ? - Tak, bardzo. Wywiad z Tomkiem Skawioskim z klasy IV: - Czy obdarowae jak kobiet z okazji Dnia Kobiet ? - Oczywicie, i to kobiet najblisz mojemu sercu, czyli moj mam. Z samego rana wrczyem mamie tulipana. - Czy bya zadowolona? - Tak, bya bardzo szczliwa. Wywiad z Kub Nadwodnym z klasy V: - Jak uczcie Dzieo Kobiet? - Zoyem swojej mamie yczenia z okazji Dnia Kobiet i w ten sposb j uszczliwiem.

Jak zrobid pisank metod decoupage? Naley przy-gotowad: wydmuszk, papierowe serwetki, klej do decoupage,

lakier do decoupage. Wytnij ciekawe wzory z np.: z papiero-

wych serwetek. Nastpnie wzory, ktre wycie posmaruj

klejem do tapet i natychmiast przyklej je do wydmuszki. Gdy

caod wyschnie, posmaruj j lakierem do decoupage. Jest to

bardzo atwy do wykonania sposb na pisank. Efekt koocowy

jest naprawd zadowalajcy.

Sposb na prost pisank wielkanocn ! Wielkimi krokami zbliaj si wita Wielkanocne. Pisanka

to wietny sposb na ozdobienie wielkanocnego stou, koszyczka lub stroiku wielkanocnego.

Ozdabianie pisanki za pomoc wosku. Naley przygo-towad: wydmuszk, barwniki,

wieczki. Najpierw zapal

wieczk, aby rozgrzaa si

i stopi si wosk. Nastpnie

stopionym woskiem narysuj

na wydmuszce wzr np: krop-

ki. Gdy

wosk wyschnie, zamocz jajko w rozcieoczonym

barwniku. Powyej zostay przedstawione dwa sposo-by na wykonanie pisanki wielkanocnej. Mam nadziej,

e si spodobay.

Dominika Wolska

NR 4/2014/2015 Str. 5

Hej! Nazywam si Marysia i chciaabym wam

opowiedzied o moich psach... To bardzo duga historia.

Nazywaj si Sindi i Sonia i s szalone. Sonia jest bardzo stara -

nawet starsza ode mnie! Ma 13 lat i jest ciemno-biaa, a Sindi -

jest crk Soni! Jest na maxsa szalona - to po prostu may roz-

bjnik... Ma rud sierd i jest ju mam. Moje psy uwielbiaj

skakad przez przeszkody - ale takie wielkie! Jeli mama albo

tata pozwol, moecie wejd na moj stronk o moich psach -

Sindi i Sonia yorkshireterier kundelek. Naprawd znajdziecie

tam duo zdjd i filmikw! No to wszystko o moich psach...

Do zobaczenia!

Opowiem Wam o Sarze Sara jest kundelkiem, a wic jej ras moemy okrelid jako mieszan. Jest bardzo dua, energiczna, mia i mdra. Sara bardzo lubi chodzid na spacery. Czasem, gdy mam woln chwil dwicz z ni rne sztuczki. Mj piesek jest wielkim akomczuchem, ktry wszystko pochania w byskawicznym tempie. Sara zawsze mnie broni i jeszcze nigdy na mnie nie warczaa. Mwic, jednym sowem, bardzo j kocham.

Kinga Jesioowska z klasy 5

Chciaabym opowiedzied Wam o moim ulubionym rodzaju muzyki, a jest nim pop. Pop jest to bardzo znany i sawny zarazem rodzaj muzyki. Wik-szod modziey sucha wanie popu. Do tego rodzaju muzyki nale takie utwory muzyczne jak np. "I 'm albatroz", "Stay High", "Break the ruels" itp. Do popu pasuj take niektre taoce np. breadance czy hip hop. Gorco polecam - posuchajcie.

Kinga Jesioowska z klasy 5

Mo

ja u

lub

ion

a m

uza

N

auka

do

bry

ch m

anie

r...

....

.

Palce pod specjalnym nadzorem ! Palce nie mog powstrzymad si od dotykania, tarmoszenia, zdrapywania... Co gorsza, jest ich a 10!! Gdy tylko wic jeden zaczyna rozrabiad, zaraz przyczaj si pozostae. No i za-mt gotowy! Naley unikad: aoby za paznokciami, co budzi przypuszczanie, i myjesz rce raz na trzy dni. Wyjadania sosu palcem, nawet jeli sos zawsze lepiej smakuje na palcu ni na yeczce. Trzymania rk w kieszeniach a po same okcie, gdy wanie odpowiadasz przy tablicy...

Uwaga na puapki ! Nie daj si nabrad, tak jak wiele osb, ktre byy kompletnie nieobeznane z tematem i to-talnie si przez to omieszyy. Niewielka miseczka, w ktrej pywa plasterek cytryny, to nie smakowity napj orzewiajcy, lecz zestaw do pukania palcw. Naley: Delikatnie zanurzyd w niej palce Po czym wytrzed je w serwetk... i tyle !

Z ktrej strony n, a z ktrej widelec ? Za kadym razem jest to samo wiedziaa/e, ale znw nie pamitasz. Oto sprytna sztuczka,

ktra pomoe Ci zapamitad do kooca ycia: wideLec po Lewej, a wic n po prawej!

To zabawne, jak czasem taka drobna rzecz potrafi uatwid czowiekowi ycie! Warto skorzystad z wyej wymienionych porad. Nigdy nie wiadomo, co i w jakiej sytuacji moe si nam przydad.

Nasze pupile ...