Click here to load reader

Szkolna gazetka ekologiczna EKOFANI 22sp10glogow.internetdsl.pl/ekologia/Szkolna_gazetka_ekologiczna... · SZKOLNA GAZETKA EKOLOGICZNA nr 22 04/2007 22 kwietnia - Mi ędzynarodowy

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Szkolna gazetka ekologiczna EKOFANI...

EKOFANI

SZKOLNA GAZETKA EKOLOGICZNA nr 22

04/2007

22 kwietnia - Midzynarodowy Dzie Ziemi

Co w numerze ?

Midzynarodoy Dzie Ziemi w naszej szkole. Pyek w kosmosie Ziemia, dla nas wielka, jest drobink we

Wszechwiecie. Siedem powodw, dla ktrych nasza planeta jest wyjtkowa. Pacjent: Ziemia. Raport o stanie planety. Ekologia a styl ycia. O tym jak segregowa odpady w naszym miecie, czas

trwania rozkadu niektrych odpadw, ciekawostki. To jest ciekawe rekordy. Humor; Co w szkole - uwagi z dzienniczkw; humor

z zeszytw. Krzywka konkursowa.

Zachcamy do lektury

Humor z zeszytw W Naszej szkole jest dziewczcy chr mieszany. Linijka 20 centymetrowa ma ponad

20 centymetrw. Wielbdy wdruj przez pustyni

w karnawaach. Wisa pync przez uawy, wpada w depresj. Wszystkie grzyby s jadalne, ale niektre tylko

jeden raz. Hejna w radiu grany jest na trbce codziennie

i w niedziel.

22 kwietnia - Midzynarodowy Dzie Ziemi

Dzie Ziemi obchodzony jest na wiecie od 1970 roku, kiedy to Zgromadzenie Generalne ONZ (Organizacja

NarodwZjednoczonych) ogosio 22 kwietnia wiatowym Dniem Ziemi. W Polsce po raz pierwszy obchodzony by w 1990 roku, tak wic w tym roku

bdziemy go witowa po raz siedemnasty.

MIEDZYNARODOWY DZIE ZIEMI W NASZEJ SZKOLE - 20. 04. 2007 (pitek)

1. Dekoracja szkoy z okazji wita. 2. Dekoracja uczniw, personelu i goci szkoy zielonymi

wsteczkami (w tym dniu nosimy wsteczki jako symbol naszej troski o rodowisko naturalne).

3. Audycja przez radiol szkoln przygotowana przez uczniw klas IV VI.

4. Uroczysty apel przygotowany przez uczniw klas I III. 5. Wydanie okolicznociowego numeru szkolnej gazetki

ekologicznej Ekofani.

PYEK W KOSMOSIE Ziemia, dla nas wielka, jest drobink

we wszechwiecie.

ZIEMIA: Odlego od So ca: 149 597 887 km, w Ukadzie

Sonecznym jest trzeci planet od Soca.

rednica na rwniku: 12 756,28 km

rednica na biegunach: 12 713,56 km

Obwd rwnika: 40 075 km

Powierzchnia cakowita: 510,072 miliona km kw., z czego:

ldy: 148,94 miliona km kw. (29,2% powierzchni cakowitej)

wody: 361,132 miliona km kw. (70,8% pow. cakowitej)

rednia pr dko z jak krcimy si wok Soca: 29 783 km/sek.

SIEDEM POWODW, DLA KTRYCH

NASZA PLANETA JEST WYJTKOWA:

1. Kry wok gwiazdy po niemal koowej orbicie: dziki temu jest stale dobrze ogrzewana.

2. Ley w idealnej odlegoci od Soca: ma wod w stanie ciekym, bez ktrej ycie nie moe istnie.

3. Jej ochronny paszcz magnetyczny odpycha miercionony wiatr soneczny.

4. Dziki procesom geologicznym powierzchnia Ziemi stale si odnawia. Gdyby nie ywe wntrze Ziemi, byaby jaowa (uboga w mineray) jak Merkury czy Ksiyc.

5. Powierzchni Ziemi osania przed zabjczym promieniowaniem warstwa ozonu, leca na wysokoci 24 km.

6. W Ukadzie Sonecznym Ziemia ma swojego stranika w postaci Jowisza. Ten gazowy olbrzym ciga na siebie wikszo komet i planetoid, mogcych zniszczy Ziemi.

7. Gwiazda wok ktrej kry Ziemia, jest na tyle maa, by y dugo. Ziemia miaa wic do czasu, by z najprostszych organizmw, nie majcych jdra, wyewoluoway na niej zwierzta zdolne utworzy cywilizacj.

Mimo wszystko, niektrzy astronomowie twierdz , e takich miejsc jak Ziemia, jest we wszech wiecie mnstwo.

(SUPER expres Tajemnice wiata wydanie

specjalne - 28 - 29 maja 2005)

TO JEST CIEKAWE REKORDY

Najgor tsze miejsce: Dolina mierci, Kalifornia / ponad 49oC przez 43 dni / 1917 rok.

Najwy sze temperatury przez cay rok: Dallol, Etiopia / rednia temperatura 34oC / od 1960 do 1966 roku.

Najwy sza temperatura: Al Aziziyah, lIbia / 58oC / 1922 rok.

Najwi ksza pr dko wiatru: New Hampshire, USA / 371 km/godz. / 1934 rok.

Rekord zimna: stacja Wostok, Antarktyda / -89,2oC / 1983 rok.

PACJENT: ZIEMIA Dziaalno czowieka dowodzi susznoci

powiedzenia, e wystarczy by, by niszczy.

Oto cztery choroby, na ktre cierpi Ziemia:

1. Wycinanie lasw i niszczenie raf koralowych.

Co roku wycinamy lub wypalamy lasy o powierzchni

czterokrotnie przekraczajcej obszar Szwajcarii. Zgodnie

z wynikami analiz wiatowego Instytutu Zasobw, przetrwanie

XXI wieku przez wikszo lasw tropikalnych stoi pod

znakiem zapytania. Rafy koralowe, zamieszkiwane przez

blisko 2 miliony gatunkw rolin i zwierzt, s zatruwane i

kruszone dynamitem. W niektrych cz ciach Oceanu

Indyjskiego zniszczono ju okoo 90% raf.

2. Zanieczyszczenie powietrza.

Z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera

przedwcze nie 310 tys. Europejczykw rocznie. Szkodliwe

czstki stae, ktrych rdem s spaliny i przemys, przenikaj

do puc i krwi. Do koca XXI wieku zanieczyszczenie

powietrza ma wzrosn o 70%. Elektrownie spalajce paliwa

kopalne odpowiadaj za kwane deszcze padajce nawet

setki kilometrw od rde emisji tlenkw siarki. Za spraw

elektrowni co roku dostaje si do atmosfery a 1,5 tys. ton

rtci. Ju jedna na 12 Amerykanek ma w organizmie

niebezpieczny poziom stenia tego metalu.

Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia,

zanieczyszczenia powietrza s dzisiaj gwn przyczyn

chorb. Metale cikie i zwizki przenikajce do rodowiska

podczas produkcji plastikowych opakowa zmieniaj

zachowanie zwierzt. Podtrute szpaki nie chc piewa,

traszki trac ch rozmnaania, a mewom szwankuje zmys

rwnowagi. Zanieczyszczenie pogarsza ycie w oceanach.

Same torebki foliowe zabijaj rocznie okoo miliona

morskich ptakw, 100 tys. ssakw i mnstwo ryb.

W wodach sodkich wymiera rocznie ok. 80 gatunkw ryb.

3. Niszczenie ozonu.

Od ponad 20 lat w grnych warstwach atmosfery ubywa

ozonu. Tworzy on na wysokoci ponad 20 km nad Ziemi

ochronny parasol osaniajcy organizmy ldowe przed

ultrafioletem. Ziemski klosz niszczony jest gwnie przez

freony i halony, stosowane w urz dzeniach chodniczych

i aerozolach, ale i tlenki azotu, ktre powstaj w silnikach

odrzutowych. Zwizki rozkadajce ozon utrzymuj si

w atmosferze od 45 do 100 lat.

4. Ocieplenie klimatu.

W cigu ostatniego 30 lecia obszar Ziemi nawiedzany przez

katastrofalne susze zwikszy si pond dwukrotnie. Za to

w innych rejonach paday deszcze wiksze ni dotd.

Zdaniem wielu naukowcw, to skutek naszego wkadu

w ocieplenie klimatu. Wynik spalania paliw organicznych.

Specjalici ostrzegaj, e jeli nie ograniczymy emisji

gazw cieplarnianych, zniknie 20 wielkich obszarw

lenych na pi ciu kontynentach. Bez lasw mo e wygin

75% ldowych gatunkw ro lin i zwierz t.

W ubiegym stuleciu temperatury wzrosy o 0,3 0,6 stopnia,

a poziom mrz i oceanw podnis si o 10 25 cm. Do koca

XXI wieku temperatury na Ziemi mog wzrosn rednio o 3,5

stopnia, a poziom mrz a o 30 cm. Nie prze yj tego np.

nied wiedzie polarne.

Zawarto dwutlenku wgla w atmosferze wci ronie.

W poowie wieku ziemskie lasy nie nad z jego

pochanianiem. Bdzie wic coraz cieplej. Jeden z brytyjskich

klimatologw stwierdzi, e ocieplenie klimatu to bro

masowej zagady, co najmniej tak samo niebezpi eczna,

jak bro nuklearna czy mi dzynarodowy terroryzm. Ewa Jaboska (SUPER expres

Tajemnice wiata wydaniespecjalne - 28 - 29 maja 2005)

TO JEST CIEKAWE REKORDY

Najg bszy ocean: Spokojny. Najpytszy ocean: Atlantycki. Najzimniejsze wody: Morze Arktyczne. Najcieplejsze wody: Zatoka Perska. Najg bszy rw oceaniczny: Rw Mariaski na Oceanie Spokojnym 11034 m glbokoci.

Najdu szy rw oceaniczny: Rw Atakamski na Oceanie Spokojnym 5900 km dugoci.

RAPORT O STANIE PLANETY

wiatowa premiera Living Planet Report 2004, publikacji przygotowywanej co dwa lata przez midzynarodow organizacj ekologiczn WWF, przynosi niepokojce

informacje na temat kondycji naszej planety. Living Planet Report 2004 stanowi zestawienie wynikw

prowadzonych na caym wiecie bada naukowych (148 pastw), ktre

analizuj wpyw czowieka na nasz planet. Z analizy danych wynika,

e kondycja naszej planety jest zagroona przez wzrastajc konsumpcj

naturalnych zasobw. Znacznie szybciej tracimy naturalny kapita

naszej planety w stosunku do jej moliwoci regeneracyjnych.

Zacigamy ekologiczny dug, ktrego nie bdziemy w stanie spaci,

jeli rzdy pastw caego wiata nie przywrc rwnowagi pomidzy

konsumpcj naturalnych zasobw a zdolnoci Ziemi do ich

odnawiania.

Alarmuj ce dane

W latach 1970 2000 liczba gatunkw zwierzt ziemnych

i morskich zmniejszya si o 30%, a sodkowodnych a

o poow. W tym, a o 40% zmniejszya si liczba gatunkw

krgowcw zamieszkujcych nasz planet. WWF uwaa, e jest to

bezporednia konsekwencja rosncego zapotrzebowania ludzkoci

na ywno, energi i wod.

Od 1961 roku, wpyw czowieka na Ziemi wzrs dwu

i pkrotnie. Z najnowszej edycji raportu wynika, e ludzko

konsumuje dzisiaj o 20% wicej naturalnych zasobw, ni Ziemia

jest w stanie wyprodukowa. Co to oznacza? Tegoroczny raport

ujawnia, e aby zaspokoi potrzeby jednego mieszkaca naszej

planety, potrzeba a 2,2 hektara powierzchni. Tymczasem jeeli

podzielimy powierzchni produkcyjn Ziemi przez liczb

mieszkacw, okae si, e na jedn osob przypada tylko 1,8

hektara.

Innym alarmujcym sygnaem jest wzrost wykorzystanie energii

pochodzcej gwnie z eksploatacji z gazu, wgla czy ropy. Jest

to najszybciej rosncy wskanik naszego wpywu na Ziemi, ktry

zwikszy si o prawie 700% pomidzy rokiem 1961 a 2000.

Jeszcze nie jest za p no

Autorzy raportu s zdania, e jeszcze nie jest za pno na wyrwnanie

dugu, ktry zacigamy wobec naszej planety. Jednak dalszy rozwj

powinien uwzgldnia potrzeb zachowania rwnowagi midzy

moliwociami produkcyjnymi Ziemi a konsumpcj. Konieczne s

jednak takie rozwizania, ktre zapewni jednoczenie wysok jako

ycia mieszkacw naszego globu. To trudne zadanie stoi przed rzdami

caego wiata, ktre aby chroni nasz planet, powinny jak najszybciej

podj zdecydowane dziaania.

j. p. na podstawie Oglnopolskiego Miesicznika Ekologicznego EKOWIAT - Nr 5/2005

TO JEST CIEKAWE NAJDUSZE RZEKI

Nil: Afryka 6671 km dugoci. Amazonka: Ameryka Poudniowa 6400 km d. Jangcy: Chiny 6300 km d. Huang He: Chiny 5464 km d. Kongo : Afryka 4320 km d.

Ekologia to styl ycia

Ekologia na topie

Jak widzi wiat ekologiczny ucze ?

Papierek rzucony na trawnik, plastikowe butelki zostawione w lesie, bezdomny psiak na ulicy kto moe nawet tego nie zauway. Dla ciebie to sprawa kluczowa. Patrzysz ekologicznie, czujesz ekologicznie, odywiasz si ekologicznie.

Super! Ekologia jest w modzie.

Dla rodowiska mona zrobi wiele fajnych rzeczy

Mnstwo takich pozornych drobiazgw pomaga przyrodzie, tak jak mnstwo drobiazgw moe jej zaszkodzi. Kiedy smakowity hamburger spoziera na ciebie pomidorowymi oczami, pamitaj, e zatuszczony papierek, w ktry jest owinity, by kiedy kawakiem lasu.

Kiedy zapominasz o zakrceniu wody, bo

co wanego przeszkodzio ci w zmywaniu naczy, niech stan ci przed oczyma te miejsca gdzie wody brakuje. Kropla dry ska. Z pozoru mao znaczce gesty przynosz wicej poytku ni mylisz!

To jest w modzie pomaga przyrodzie

Co moesz zrobi?

Segreguj odpady zwr uwag na opakowania. Na wielu z nich narysowano may znaczek. Ten znaczek znajduje si np. na szklanych i plastikowych butelkach, kartonach po sokach, na opakowaniach po jogurtach i kosmetykach. Z tych opakowa po przetworzeniu mona zrobi co poytecznego (np. bluza polarowa powstaje z wykorzystaniem plastiku odzyskanego z butelek). Przy prawie kadym osiedlowym mietniku znajdziesz specjalne pojemniki na szko, plastik i papier. Tam powinny trafia poyteczne odpadki.

Zuywaj mniej reklamwek idc do sklepu, zabierz wasn torb lub reklamwk z poprzednich zakupw. Z pewnoci masz ich w domu wiele. Kadego dnia zuywa si miliony popularnych jednorazwek. Ju teraz mona by byo nimi wyoy ca kul ziemsk. Po co wic dokada kolejne?

Kanapki do szkoy owi papierem niadaniowym i w do plastikowego pojemniczka wielorazowego uytku.

Wybieraj kosmetyki z krliczkiem krliczek to znaczek, ktry mona znale na opakowaniu niektrych kosmetykw. Oznacza on, e podczas produkcji nie byy one testowane na zwierztach. Bardzo czsto obok znaku widnieje napis: Nie testowane na zwierztach. Szukajc dla siebie kremu, balsamu czy toniku zwr na to uwag.

Ekotalerz nawet twoje menu moe sta si ekologiczne. W kocu twj organizm, tak jak Ziemia, nie jest mietnikiem. Nie podrzucaj mu byle czego! Jeli to moliwe, kupuj na bazarku sprzedawcy nie stosuj sztuczek z podwietlaniem owocw i warzyw, nie pryskaj ich specjalnymi pynami, eby wyglday na wiesze ni s.

Ekopomys namw rodzin na sobotnie albo niedzielne wycieczki poza miasto. Na wypraw wybierzcie si rowerami, a nie samochodem. Im mniej spalin, tym lepiej dla rodowiska.

MNIEJ ODPADW W GOGOWIEMNIEJ ODPADW W GOGOWIEMNIEJ ODPADW W GOGOWIEMNIEJ ODPADW W GOGOWIE Przeczytaj z rodzicami!

Od kilku lat na terenie Gogowa prowadzona jest selektywna zbirka odpadw. Do ponad 260 pojemnikw na osiedlach zbierane s przez

Pastwa surowce, ktre nie trafiaj na skadowisko w Biechowie, ale do powtrnego przetworzenia.

W zbirce od 1998 roku uczestnicz take gogowskie szkoy i przedszkola, ktre aktywnie zbieraj puszki aluminiowe, makulatur i baterie.

Dlaczego warto segregowa odpady:Dlaczego warto segregowa odpady:Dlaczego warto segregowa odpady:Dlaczego warto segregowa odpady: Ilo odpadw stale wzrasta I szybko zapenia skadowiska , segregacja makulatury, szka, plastiku i metali zmniejsza ilo

skadowanych odpadw nawet o 40 %, wiele cennych surowcw marnuje si na wysypiskach, przetwarzanie surowcw wtrnych oszczdza rodowisko

i zasoby nieodnawialne naszej planety.

Zachcamy do:Zachcamy do:Zachcamy do:Zachcamy do: uywania w czasie zakupw trwaych toreb i koszykw

zamiast plastikowych reklamwek, kupowania towarw w opakowaniach zwrotnych lub

nadajcych si do ponownego przerobu, unikania wielokrotnego pakowania zakupionych rzeczy, zgniatania odpadw wrzucanych do domowego pojemnika.

Przypominamy te, e:Przypominamy te, e:Przypominamy te, e:Przypominamy te, e: butelki zwrotne po napojach mona oddawa w miejscu

zakupu za okazaniem paragonu,

zuyty akumulator mona odda przy zakupie nowego, zuyte baterie powinien przyj sklep, w ktrym je kupilimy.

Wedug ustawy z dn. 11 maja 2001 roku o opakowaniach i opadach opakowanych.

O tym jak segregowa odpady w naszym miecie.

Do pojemnika biaego nale y wrzuca : umyte butelki

i soiki ze szka bezbarwnego. Nie nale y wrzuca :

nakrtek i kapsli, luster, szyb, szka zbrojonego, naczy aroodpornych, arwek, wietlwek, porcelany, fajansu

Do pojemnika zielonego nale y wrzuca :

umyte butelki i soiki ze szka zielonego i brzowego. Nie nale y wrzuca :

nakrtek i kapsli, luster, szyb, szka zbrojonego, naczy aroodpornych, arwek, wietlwek, porcelany, fajansu

Do pojemnika niebieskiego nale y wrzuca :

makulatur tak jak gazety, magazyny, prospekty, papier do pisania, zeszyty, ksiki, torebki papierowe,

kartony, pudeka. Nie nale y wrzuca :

kartonw z tworzywem sztucznym, jak opakowa po mleku, sokach, papierosach; papieru kredowego; kalki;

papieru zabrudzonego lub tustego. Do pojemnika siatkowego nale y wrzuca :

butelki plastikowe PET po napojach, zgniecione i bez nakrtek.

Nie nale y wrzuca : adnych innych wyrobw

z tworzyw sztucznych.

Odzyskujmy opakowania. W realiach ycia codziennego nie da nam si unikn wszystkich

opakowa. Byoby to nawet nierozsdne, gdy zapewniaj one

odpowiednie przechowanie produktw. Dbajmy o to, aby zuyte

opakowania oddawa do dalszego przerobu (recyklingu).

Jeli jeszcze masz w tpliwo ci, co do celowo ci odzysku opakowa , to zobacz, co

mwi dane.

Czas trwania rozkadu niektrych odpadw:

szklana butelka 1 000 000 lat plastik 100 1000 lat puszka aluminiowa 200 400 lat gumowa opona 50 80 lat kawaek drewna 10 15 lat ogryzek 5 tygodni papier po gumie do ucia 2 4 tygodnie

Czy wiesz, e:

Samochd moe przejecha 115 metrw na iloci ropy, ktra zostaa wykorzystana do wytworzenia jednej plastikowej torebki.

W krajach takich, jak Irlandia i Dania na plastikowe torebki naoona zostaa dodatkowa oplata w celu obnienia ich zuycia, a na Sowacji za kad torebk foliow paci si.

Kada tona makulatury oddanej do recyklingu pozwala zaoszczdzi 13 drzew, 2,5 baryki ropy, 4100 kw. energii i 31 780 litrw wody.

Kady oddany do recyklingu soik to zaoszczdzona ilo energii, ktr zuywa przecitna arwka w cigu 4 godzin.

HumorHumorHumorHumor

Spotykaj si dwa limaki. - Hej stary, a gdzie masz muszl? - Uciekem z domu. Kierownik sali podaje gociowi menu i mwi:

- Specjalnoci naszej restauracji s limaki! - Wiem, wiem. Wczoraj obsugiwa mnie jeden z nich.

W archiwum siedz dwa szczury. Jeden z nich gryzie tam filmow. - Dobry film? - E tam, ksika bya lepsza.

-

TO JEST CIEKAWE

NAJWIKSZE ZBIORNIKI RDLDOWE

Morze Kaspijskie: Azja - 376 tys. km2 pow. Jezioro Grne: Ameryka Pn. 82,4 tys. km2 pow.

Jezioro Wiktorii: Afryka 68 tys. km2 pow.

Huron: Ameryka Pn. 59,6 tys. km2 pow. Jezioro Aralskie: Azja 36,5 tys. km2 pow.

KRZYWKA KONKURSOWA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. OZONOWA.

2. OWOC DRZEWA IGLASTEGO.

3. KWIAT, KTRY ZWIASTUJE WIOSN.

4. LATAJCY SSAK.

5. MIESIC, W KTRYM OBCHODZIMY DZIE ZIEMI.

6. UTRZYMUJE ROLIN W GLEBIE.

7. PRZETWARZANIE SUROWCOW WTRNYCH.

8. PLANETA, NA KTREJ YJEMY.

9. JAK MA NA NAZWISKO ADAM MAYSZ?

10. ROLINA MI SOERNA.

Spord wa ciwych rozwi za zostanie wylosowana nagroda ksi kowa oraz 5 nagrd niespodzianek. Rozwi zanie krzy wki na wyci tym kuponie zamieszczonycm na ostatniej stronie bdzie przyjmowaa p. Bartczak w sali 309. Nakad: 50 egz. Cena: 1z

CO W SZKOLE? Uwagi z dzienniczkw

- Przysza do szkoy w samym swetrze. - Ucze przeszkadza pani w lekcji, m in. lea

na pododze, robi zamieszanie. - Demonstrujc dziaanie gejzeru, opryska

pomidorem ca klas.

- Syn lata z goym brzuchem po pocie. - Janek wisi za oknem po dzwonku.

_______________________________________________________________________________________

KUPON KONKURSOWY numer wydania 22 - 04/2007

............................................................................................................ ....................................

(Imi i nazwisko) (klasa) Rozwizanie krzywki : ........................................................ ........................................................ _______________________________________________________________________________________

Redakcja:

KOO EKOLOGICZNE

OPIEKUN KOA: Jolanta Bartczak.