Gazetka Szkolna (2013/2014)

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Gazetka Szkolna (2013/2014)

 • Z ycia ...

  ... Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1

  im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  2

  Jest tylko jeden sposb nauki. Poprzez dziaanie. Paulo Coelho

  Praca dydaktyczna i wychowawcza nauczycieli, dziaalno uczniw naszej szkoy

  oraz wsppraca z rodzicami, samorzdem i instytucjami z naszego rodowiska, wynikaj

  z potrzeby realizacji rnorakich dokumentw, regulujcych prac szkoy. W jednym z takich

  dokumentw Koncepcja Pracy na rok szkolny 2013/2014 czytamy, i najwaniejszym

  zadaniem naszej szkoy jest wspieranie rodzin w procesie wychowania i nauczania dzieci,

  poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunkw do prawidowego, wszechstronnego

  rozwoju duchowego i intelektualnego. W naszej szkole dymy do wychowania ucznia

  majcego wiadomo, e jest czonkiem spoecznoci ludzkiej. Uczymy kocha, szanowa

  i y kultur i tradycj. Jednoczenie wychowujemy do szacunku, wsppracy i otwartoci

  innych narodw europejskich, uczc obok polskiego innych jzykw: angielskiego

  i niemieckiego. Wychowujemy ucznia wiadomego i odpowiedzialnego, posiadajcego

  wiedz i umiejtnoci konieczne do przyszego funkcjonowania we wspczesnym wiecie,

  troszczcego si o swoje rodowisko przyrodnicze, w ktrym yje czytamy

  we wspomnianym dokumencie. Do priorytetw szkoy naley zaliczy: wychowanie

  patriotyczne i regionalne, uwzgldniajce poczucie tosamoci z Ziemi Biaobrzesk;

  wychowanie ku wartociom duchowym i spoecznym oraz szerzenie edukacji europejskiej,

  zdrowotnej, informatycznej i sportowej. Spoecznoci szkolnej dobrze znany jest model

  absolwenta szkoy, ktrego cechuje: aktywno, odpowiedzialno, otwarto, optymizm,

  tolerancja i wraliwo na potrzeby innych, krytycyzm oraz wiadomo praw swoich i innych

  ludzi. Informacje zawarte w biecym numerze Gazetki Szkolnej umoliwi Pastwu

  poznanie tych dziaa, ktre podejmowane byy przez nauczycieli i uczniw dla wypenienia

  celw, wpisujcych si w misj szkoy. Zaplanowane przez nauczycieli i skrupulatnie

  przeprowadzone konkursy, zawody, spacery, wycieczki, uroczystoci i imprezy szkolne

  pozwoliy przygotowa uczniw do samodzielnego i twrczego mylenia, pomogy rozwin

  i pogbi ich zainteresowania i uzdolnienia tematyczne oraz umoliwiy promowanie

  waciwych postaw i pozytywnego zachowania w rnych sytuacjach.

  Zespoy Samoksztaceniowe Nauczycieli w PSP nr 1 im. KEN w Biaobrzegach, oddaj

  w Pastwa rce II. Rocznik Gazetki Szkolnej, w ktrej prezentuj podejmowane dziaania,

  dorobek i osignicia uczniw, majc nadziej, e po lekturze niniejszego opracowania,

  w sposb przyjazny stwierdz Pastwo, e Publiczna Szkoa Podstawowa nr 1 im. Komisji

  Edukacji Narodowej uczy, bawi i wychowuje.

  Dzikujemy za yczliwe przyjcie.

  Zesp redakcyjny Justyna Bartha, Magdalena Bk, Marzena Jakubowska, Katarzyna Klich

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  3

  I Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej

  Magorzata Jaszczyk, Anna Majcher, Elwira Wona, Teresa Szaruch, Marzena Stawiarska,

  Elbieta Bernat, Julita Zych, Anna Leksiska, Jolanta Morawiec, Marlena Kiech, Anna Powiec,

  Boena Szymaska. .

  W roku szkolnym 2013/2014 odbyo si szereg imprez, uroczystoci, wycieczek

  i rnorakich atrakcji majcych uatrakcyjni szkolne ycie dzieci z klas I III. Byy to rwnie

  wspaniae okazje do zdobywania wiedzy, umiejtnoci, nawizywania kontaktw, oswajania

  si z rnymi sytuacjami yciowymi i kontaktu z szeroko pojmowan kultur.

  W padzierniku, jak co roku, odbyo si lubowanie uczniw klas pierwszych.

  Uczniowie przedstawili bogaty program artystyczny zoony z wierszy, piosenek i tacw,

  ktre urzeky zaproszonych goci, nauczycieli i rodzicw.

  Ogromnym zainteresowaniem cieszyy si wyjazdy do kina i teatru, ktre uczyy

  waciwych zachowa w miejscach publicznych oraz wiadomego odbioru sztuki

  np. przedstawienie Ja i Magosia, Alibaba i 40 rozbjnikw, Nieznona i kmie,

  a take blisze i dalsze wycieczki krajoznawcze np. do elazowej Woli, do Krainy Dinozaurw

  w Batowie, do Muzeum Wsi Radomskiej. Cz z nich wizaa si z szeroko rozumianym

  bezpieczestwem zachowanie si jako uczestnik ruchu drogowego, zachowanie

  bezpieczestwa i zdrowego rozsdku w rnych sytuacjach yciowych, poznawanie walorw

  najbliszego rodowiska.

  Odbyy si rwnie spotkania z przedstawicielami Powiatowej Policji i Powiatowej

  Stray Poarnej pod hasem Bezpieczny Internet oraz Bezpieczne ferie, podczas ktrych

  zwrcono rwnie uwag na doskonalenie umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy

  i powiadamianie sub ratunkowych.

  Dzieci modsze uwielbiaj bra udzia w konkursach. Dostosowujc si do ich potrzeb

  i zainteresowa, nauczyciele zachcili uczniw do udziau w nastpujcych konkursach:

  Szkolny konkurs literacko plastyczny Jesie w wierszu i piosence (organizatorki

  Anna Majcher i Anna Powiec);

  Powiatowy konkurs plastyczny Magia Boego Narodzenia malowana koldami;

  Szkolny konkurs plastyczno profilaktyczny Z mam i tat czuj si bezpiecznie

  organizator - Boena Szymaska (sponsorem nagrd bya Miejsko Gminna Komisja

  Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Biaobrzegach);

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  4

  Konkurs recytatorski Id wita, w ktrym Amelia Zieliska uczennica klasy Id

  zdobya wyrnienie w etapie powiatowym;

  Konkurs recytatorski Babci, Dziadka Mie, w ktrym uczennica klasy Id - Amelia

  Zieliska zdobya I miejsce w etapie powiatowym;

  37 Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka , w ktrym uczennica klasy Ia

  - Iga Babik uzyskaa nominacj do eliminacji rejonowych, a Wiktoria Gapys

  uczennica klasy IIb zdobya wyrnienie;

  Szkolny konkurs plastyczny Ziemia nasze wsplne dobro (organizatorki - Anna

  Majcher i Anna Powiec)

  Regionalny konkurs plastyczny Wielkanocna palma zorganizowany przez Muzeum

  Wsi Radomskiej

  Szkolny konkurs plastyczno ekologiczny Woda rdem ycia (organizatorzy -

  Boena Szymaska i Cezary Rogala)

  Szkolny konkurs plastyczny Najpikniejsza pisanka wielkanocna (organizatorki

  - Marzena Stawiarska i Teresa Szaruch)

  Szkolny konkurs wiedzy dla klas II Potrafi zachowa si bezpiecznie (organizatorki

  - Julita Zych i Elwira Wona)

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  5

  Szkolny konkurs literacki dla klas II Piknie czytamy (organizatorki - Magdalena Bk,

  Justyna Bartha, Julita Zych)

  Szkolny konkurs plastyczny

  Najpikniejsza choinka (organizatorki -

  Teresa Szaruch i Marzena Stawiarska)

  Szkolny konkurs literacki dla klas III

  Znamy lektury (organizatorki - Justyna

  Bartha, Julita Zych, Magdalena Bk)

  Szkolny konkurs ortograficzny dla klas III

  (organizatorki Elbieta Bernat i Julita

  Zych)

  Nasi uczniowie bardzo czsto ogldaj

  wystawy organizowane przez Miejsko Gminn

  Bibliotek Publiczn w Biaobrzegach, ktre s okazj do kontaktu z dzieami sztuki i szeroko

  rozumian kultur. Wsppracujemy rwnie z Miejsko Gminnym Orodkiem Kultury

  w Biaobrzegach biorc udzia w organizowanych konkursach, jak chociaby Magia wit

  Boego Narodzenia malowana koldami i ogldajc wystaw pokonkursow.

  Dzieci z klas I III bardzo chtnie bior udzia w akcjach charytatywnych majcych

  na celu pomaganie ludziom i zwierztom, dlatego w tym roku, wzorem poprzednich lat,

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  6

  wczyy si w szkoln zbirk karmy, zabawek i kocw dla zwierzt w radomskim

  schronisku, zbirk sodyczy dla dzieci z domu dziecka, zbirk monet w akcji Gra Grosza

  czy zbirk nakrtek i plastikowych butelek.

  W naszej szkole funkcjonuje od roku 2011/2012 klasa uczniw, ktrzy rozpoczli nauk

  w wieku szeciu lat. Dzieci doskonale poradziy sobie ze zintegrowaniem si ze spoecznoci

  szkoln. Umiejtnie korzystaj z biblioteki szkolnej, ze wietlicy, ze stowki, bior udzia

  w wycieczkach szkolnych oraz od najlepszej strony prezentuj si na szkolnych

  uroczystociach np.: akademia z okazji jubileuszu 40-lecia szkoy, wystpy na jasekach

  szkolnych i z okazji Dni Teatru.

  Bior liczny udzia

  w konkursach szkolnych

  i pozaszkolnych. Obecnie

  kocz pierwszy etap edukacji

  szkolnej, osigajc dobre

  i bardzo dobre wyniki

  w nauce.

  Uczniowie klasy Ib

  uczestnicz w cotygodniowych

  lekcjach gonego czytania w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Biaobrzegach

  prowadzonych przez Dyrektor Sylwi Chojnack Tuzimek i Boen Szymask.

  Dzieci poznaj ksiki bdce w spisie lektur dla klasy pierwszej oraz inne, zalecane

  przez pedagogw i psychologw. Wybierane s pozycje wartociowe pod wzgldem

  literackim i wychowawczym. W trakcie gonego czytania prowadzone s rozmowy z dziemi

  o treci utworw, przebiegu akcji, elementach humorystycznych. Mali suchacze s proszeni

  o ocen bohaterw i zdarze, o refleksje zwizane z lektur lub uoenie innego zakoczenia

  historyjki. Pierwszakom bardzo podobaj si te zajcia, bo chtnie na nie chodz i ywo

  interesuj si tym, co bdzie czytane podczas nastpnego spotkania.

  1 kwietnia 2014r. odby si dzie otwarty dla dzieci przedszkolnych i ich rodzicw.

  Wzio w nim udzia siedem grup przedszkolnych, w liczbie 180 osb. Dzieciom towarzyszyy

  ich nauczycielki oraz kilkoro rodzicw. Przedszkolaki, jako przyszli uczniowie, zostay

  zapoznane z organizacj pracy szkoy. Bray udzia w zajciach dydaktycznych prowadzonych

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  7

  przez nauczycielki klas trzecich - Elbiet Bernat, Ann Leksisk, Julit Zych i Jolant

  Morawiec. Na zajciach wykorzystano przygotowane pomoce oraz tablic interaktywn.

  Oprcz sal lekcyjnych dzieci odwiedziy take wietlice szkolne, sale gimnastyczne

  i komputerowe oraz bibliotek szkoln. Przyszli pierwszoklasici z duym zaangaowaniem

  uczestniczyli w spotkaniu. Nauczycielki udzielay rodzicom informacji dotyczcych startu

  dziecka w szkole.

  Od kilku lat dziaa przy PSP w Biaobrzegach koo plastyczne klas I - V pod opiek Anny

  Leksiskiej i Anny Powiec,

  ktre cieszy si duym

  zainteresowaniem uczniw

  naszej szkoy. W wyniku

  cyklicznych zaj powstaj

  ciekawe prace wykonane

  technik pastele oraz farby

  akrylowe. Prace uczniw zdobi

  korytarze szkoy. S wizytwk

  naszej placwki na rnych uroczystociach prezentujcych osignicia uczniw.

  Gwna tematyka malowanych prac to martwe natury, kwiaty, nasza okolica.

  Celem tych dziaa jest rozbudzenie wraliwoci na pikno otaczajcego wiata

  oraz wyraenie tych spostrzee w formie malarstwa. Uczniowie poznaj techniki malarskie,

  ktre s trudne do zrealizowania na planowych zajciach dydaktycznych.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  8

  Tradycj naszej szkoy s jaseka przygotowujce nas do przeywania wit Boego

  Narodzenia. W tym roku szkolnym wystpili uczniowie klasy IIIa i IIIb pod kierunkiem Elbiety

  Bernat i Julity Zych.

  W ramach Dni Teatru zostay przygotowane przedstawienia:

  klasy Ib Niewielki, ale liczny May Teatrzyk Ekologiczny pod opiek

  Boeny Szymaskiej;

  klasy IIc Techno - Elek pod opiek Teresy Szaruch

  klasy IId Przyjcie wiosny pod opiek Marzeny Stawiarskiej

  Prace plastyczne uczniw klas I III s eksponowane na szkolnych korytarzach i w salach

  lekcyjnych.

  II Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Przedmiotw Humanistycznych

  Krystyna Trojanowska, Izabela Kiraga, Marzena Jakubowska, Marlena Kiech, Magdalena Bk,

  Justyna Bartha w roku szkolnym 2013/2014 organizowali lub koordynowali wiele dziaa

  majcych na celu motywowanie uczniw do poszerzania wiedzy i rozwijania wasnych

  zainteresowa.

  Jzyk polski

  W ramach cyklu Poranki z niezwykymi ludmi w PSP nr 1 im. KEN odbyy

  niecodzienne spotkania z artystami naszego miasta i regionu. Zaproszenia zechcieli przyj:

  Pan Henryk Morawski artysta sowa, poeta, regionalista, wybitny znawca historii regionu,

  nauczyciel polonista, metodyk, wizytator, etc., Pani Halina Najda artystka sowa, poetka,

  nauczyciel jzyka polskiego etc., Pan Zdzisaw Doleyski artysta malarz, rzebiarz, plastyk,

  laureat wielu nagrd, karykaturzysta, etc. W kameralnych warunkach artyci rozmawiali

  jeszcze z bardzo modymi mionikami sztuki przez due S. Szstoklasici ucz si pilnie

  o sztuce, a wic poezji, prozie, muzyce, malarstwie, rzebie itd. Ich wiedza powinna by stale

  zgbiana i temu celowi su Poranki z niezwykymi ludmi. Artyci wysokiej miary yj

  tu obok nas, ale czsto tak niewiele o nich wiemy, a szkoda. Jeli s wrd nas korzystajmy

  z tego. To, co przekazali nam byo piguk o Sztuce. Przybyli gocie przybliyli nam histori

  naszej ojczyzny i regionu, bo z nimi nierozerwalnie zwizana jest ich twrczo - dziea

  wierszem, proz, kresk i barwn plam, jak jest w przypadku Pana Zdzisawa Doleyskiego.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  9

  Pani Halina Najda w niezwykle subtelny sposb mwia o poezji bdcej kluczem

  do ludzkich serc. Objaniaa, jak szuka sensu w arcytrudnej sztuce sowa. Zaprezentowaa

  tomiki swoich wierszy, a z nich bardzo nastrojowe liryki wice si z osobistymi doznaniami

  poetki. W skupieniu wysuchalimy piknych i wzruszajcych impresji Jej autorstwa.

  Pan Henryk Morawski oczarowa suchaczy wybranymi lirykami zwizanymi z ziemi

  stromiecko - biaobrzesk oraz tymi bardzo osobistymi powiconymi mioci w ogle

  i mioci do swej matki wojennej. Artysta wspaniale czy treci jzykowe, poetyckie

  i historyczne.

  Spotkanie z Panem Zdzisawem Doleyskim budzio zainteresowanie wyjtkowe

  ze wzgldw osobistych. Artysta przywiz kilkanacie obrazw ze swojej pracowni

  mieszczcej si przy ulicy Piotra Skargi w Biaobrzegach. Dziea malarskie wzbudziy podziw,

  zachwyt, ale gdy artysta zacz mwi, zdumienie wzrastao.

  W swym wykadzie przedstawi treci dotyczce rnych sztuk- cytowa rnych poetw,

  w niesamowity sposb czy sztuk z innymi dziedzinami. Na zakoczenie spotkania artysta

  narysowa na tablicy kilka karykatur uczniw, pod ktrych wpywem dzieci same zaczy

  szkicowa satyryczne podobizny swoich kolegw.

  Kadego roku uczniowie naszej szkoy chtnie bior udzia w kolejnych etapach

  Oglnopolskiego Maego Konkursu Recytatorskiego i Warszawskiej Syrenki,

  a take konkursach recytatorskich Id wita, Babci, Dziadka Mie.

  W biecym roku szkolnym w Eliminacjach Powiatowych XXXI Maego Konkursu

  Recytatorskiego uczniowie z klasy Vb: Dominika Niewiadomska i Bartomiej Pitkowski

  zdobyli wyrnienia, natomiast w konkursie recytatorskim Id wita wyrnienie uzyskaa

  Julia Jodowska i Gabriela Jeak z kl. Vb, a w konkursie Babci, Dziadka Mie rwnie

  wyrnienie otrzymaa Natalia agoda z kl. Vb.

  W roku szkolnym 2013/2014 nauczycielki jzyka polskiego przygotoway uczniw

  do nastpujcych konkursw przedmiotowych: Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego,

  w ktrym wzio udzia 21 uczestnikw z klas V i VI. Najlepsze wyniki uzyskay: Gabriela

  Jeak, Wiktoria Trynkos , Barbara Puk z kl. Vb oraz Gabriela Chudzik z kl. Vc.

  Do oglnopolskiego konkursu z jzyka polskiego Olimpus, przystpili uczniowie

  z klas IV. Najwysz liczb punktw uzyskali: Aleksandra Bie z kl. IVb, Oskar Ponik z kl.IVc,

  Maciej Kawecki z kl. IVb, Kamila Sitarek z kl. IVa, Weronika Rekowska z kl. IVc.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  10

  W tym roku szkolnym po raz pierwszy nasi uczniowie wzili udzia w IV Biaobrzeskim

  Konkursie Ortograficznym o Zote Piro Burmistrza Biaobrzegw Dyktando 2013,

  w ktrym to: I miejsce i tytu Biaobrzeskiego Mistrza Polskiej Ortografii zdobya Aleksandra

  Bie z kl. IVb, II miejsce Kamil Rek z kl. VIc, III miejsce Bartomiej Sobie z kl. Vc.

  Wyrnienia otrzymay: Gabriela Jeak i Daria Potrzebowska z kl. Vb oraz Wiktoria

  Pietras z kl. VIc.

  Szkoa to take wychowanie patriotyczne, pami o wanych dla Polski wydarzeniach

  historycznych, a wic akademie powicone rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci

  czy Konstytucji 3 Maja.

  11 listopada to symbol mioci Ojczyzny, walki o wolno, wiar i zwycistwo.

  Z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci uczniowie z klas IVb, IVc,Vb i Vc

  wraz z chrem szkolnym i Marzen Jakubowsk, Izabel Kirag, Paulin Mamczarz,

  Magdalen Bk oraz Justyn Barth przygotowali program sowno-muzyczny pt. Czynem

  zbrojnym budzili Polsk, ktry zosta zaprezentowany 11 listopada 2013 roku w Kociele

  parafialnym p.w. witej Trjcy podczas uroczystej Mszy witej o godz. 10.15.

  Celem programu byo ukazanie niezwykle trudnej drogi Polakw do odzyskania

  niepodlegoci. W niecodziennych okolicznociach przy dwikach patriotycznych pieni

  (Wojenko, wojenko, Rota) uczniowie recytowali wiersze. Ostatnim punktem programu

  artystycznego by wystp zespou instrumentalnego, ktry zagra na fletach pie Przybyli

  uani. W prostych sowach chcielimy przekaza wane dla historii naszego narodu

  wydarzenia historyczne. Bya to niecodzienna lekcja patriotyzmu.

  WITAJ MAJOWA JUTRZENKO - OBCHODY 223. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  11

  To kolejna lekcja historii w wykonaniu uczniw naszej szkoy.

  3 maja - c to za data? Dla setek modych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczcych

  uroczystoci. Dzi yjc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartoci, nudz nas

  uroczystoci, apele, rocznice, wita.

  Ale czy tak musi by? Przecie nard, ktry nie zna swojej przeszoci, umiera

  i nie buduje przyszoci. Zatrzymajmy si na chwil, aby rozway te trzy sowa wane

  w historii Polski, pojawiajce si czsto jako hasa narodowe Polakw. Brzmi one: Bg,

  Honor, Ojczyzna.

  Tymi sowami 29 kwietnia 2014 roku rozpocza si w naszej szkole uroczysta

  akademia powicona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program sowno muzyczny

  Witaj majowa jutrzenko przygotowali uczniowie z klas Vb, Vc, IVa, IVc wraz z Izabel

  Kirag i Marzen Jakubowsk. Opraw muzyczn przygotowaa Paulina Mamczarz

  wraz z chrem szkolnym.

  Na tle dekoracji akcentujcej nasze symbole narodowe uczniowie przypomnieli,

  co wydarzyo si 3 Maja 1791 roku. Bya to interesujca lekcja historii nacechowana

  gbokim patriotyzmem.

  Nauczyciele jzyka polskiego prowadz dodatkowe zajcia pozalekcyjne, takie jak:

  zajcia przygotowujce uczniw klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej, zajcia

  dydaktyczno wyrwnawcze czy koo jzyka polskiego. Celem tych zaj jest uwraliwienie

  na pikno jzyka ojczystego.

  Maj to miesic, w ktrym pitoklasici napisz sprawdzian kompetencji z zakresu

  treci polonistycznych. Pozwoli on oceni, w jakim stopniu uczniowie opanowali treci

  zawarte w podstawie programowej, a ponadto przygotuje uczniw do nowej formuy

  sprawdzianu po szkole podstawowej w 2015 roku.

  Historia

  Uczniowie PSP nr 1 im. KEN w Biaobrzegach mieli moliwo wzicia udziau

  w nastpujcych konkursach, imprezach, wyjciach i wyjazdach majcych na celu

  ksztatowanie wrd nich postawy patriotyzmu, poczucia jednoci narodowej, wizi z ma

  ojczyzn. Rok szkolny 2013/2014 rozpoczlimy konkursem fotograficznym ,,Moja maa

  Ojczyzna - Biaobrzegi, ktrego celem byo zaprezentowanie i ocalenie od zapomnienia

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  12

  najpikniejszych miejsc Biaobrzegw i okolic, ukazanie wartoci tkwicych w historii naszej

  maej Ojczyzny oraz popularyzacja uczniowskiej twrczoci fotograficznej.

  Spord 35 zgoszonych prac uczniw klas IV-VI wyoniono laureatw, przyznajc

  po trzy rwnorzdne nagrody w nastpujcych kategoriach:

  Zabytki - Weronika Musia z kl. Vc, Daria Potrzebowska z kl. Vb, Artur Puc z kl. IVb;

  Architektura uytkowa - Katarzyna Wieczorek z kl. Va, Weronika Kozowska z kl. Vd,

  Aleksandra Zarychta z kl. Vb;

  Przyroda - Kacper Sokoowski z kl. IVc, Oskar Ponik z kl. IVc, Maja Radek z kl. IVc.

  Ponadto wyrnienia otrzymali: Aleksander Krzesiski z kl. Vb, Wiktoria Traczyk z kl. Vc,

  Nina Piechota z kl. Vb.

  Tradycyjnie, w miesicu padzierniku zosta zorganizowany szkolny konkurs wiedzy

  historycznej ,,Poznajemy histori naszej szkoy i jej patrona, ktrego celem byo

  przyblienie wydarze zwizanych z istnieniem szkoy oraz poznanie ta historycznego

  pocztkw Komisji Edukacji Narodowej. Wzio w nim udzia 28 uczniw klas V - VI.

  Zwycizcami konkursu zostali: Adrian Starczewski z kl. VIc, Kamil Rek z kl. VIc

  oraz Wiktoria Trynkos z kl. VIc.

  Wyniki powyszych konkursw zostay ogoszone w czasie uroczystego apelu,

  w obecnoci wszystkich uczniw naszej szkoy, a zwycizcy otrzymali pamitkowe dyplomy

  i nagrody ksikowe.

  W listopadzie uczniowie klas szstych mieli moliwo obejrzenia filmu

  pt. ,,Wasa - czowiek z nadziei, ktry przybliy im sylwetk laureata Pokojowej Nagrody

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  13

  Nobla, jednoczenie ukazujc cienie ycia w kraju komunistycznym. Film ten uatwi uczniom

  zrozumienie tych wydarze i przyczyni si do wiadomego uczczenia 25 rocznicy 4 czerwca

  1989 roku.

  W miesicu marcu 25 uczniw klas V-VI wzio udzia w Oglnopolskim konkursie

  wiedzy historycznej ,,Olimpus, ktrego celem bya popularyzacja i poszerzenie wiedzy

  dotyczcej historii naszego kraju. Oczekujemy na wyniki!

  W kwietniu ogoszony zosta oglnopolski konkurs plastyczny ,,Kolory Wolnoci,

  ktrego organizatorem jest Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jego cel to upamitnienie rocznicy 4 czerwca 1989 roku, wyonienie 20 - 50 prac

  konkursowych, ktre bd prezentowane w formie wystawy plenerowej w dniu 04 czerwca

  2014 roku na terenie Kancelarii Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Konkurs cieszy si duym

  zainteresowaniem wrd uczniw naszej szkoy, ktrzy w ciekawy sposb, stosujc rne

  techniki rysunku, malarstwa, a take kolau ukazali pierwsze wolne wybory widziane

  i rozumiane przez uczniw szkoy podstawowej. Do Sejmu zostay wysane 32 prace.

  Czekamy na wyniki!

  Cyklicznie ju, w maju uczniowie klas VI pod opiek nauczycieli bd mieli moliwo

  uczestniczenia w rajdzie pieszym na Guzol w Suchej, w miejsce upamitniajce Powstacw

  Styczniowych z naszego terenu

  W najbliszym czasie, 04 czerwca 2014 roku minie 25 lat od przeprowadzenia

  pierwszych wolnych wyborw w powojennej Polsce, w wyniku czego nasz kraj sta si

  pierwszym pastwem z bloku wschodniego, w ktrym wyonieni w wyborach przedstawiciele

  opozycji demokratycznej uzyskali realny wpyw na sprawowanie wadzy. W zwizku z t

  rocznic w naszej szkole odbd si lekcje wychowawcze na powyszy temat, zostanie

  przygotowana tablica informacyjna na korytarzu szkolnym oraz konkurs plastyczny

  ,,Dzie Wolnoci - 4 czerwca 1989r., z ktrego prace zostan zaprezentowane w formie

  wystawy plenerowej 04.06.2014 roku.

  Ponadto we wsppracy z nauczycielami Publicznego Gimnazjum im. Jana

  Kochanowskiego przygotowujemy si do obchodw rocznicy czerwca 89r. na Placu Zygmunta

  Starego w Biaobrzegach, w dniu 04.06.2014roku, na ktre wszystkich serdecznie zapraszamy.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  14

  Biblioteka szkolna

  Magdalena Bk i Justyna Bartha

  W pracy z uczniami realizowane s zadania wynikajce z podstawy programowej

  majce na celu:

  rozwijanie u dzieci zamiowania do czytelnictwa poprzez suchanie piknego czytania

  i rozmowy na temat przeczytanych utworw;

  uatwiania doboru lektur, zgodnego z realnymi umiejtnociami czytelniczymi, potrzebami

  wychowawczymi i edukacyjnymi uczniw;

  rozwijanie ciekawoci wiata, motywowanie do poznawania rzeczywistoci,

  do porozumiewania si i samoksztacenia;

  udostpnianie i udzielanie pomocy w korzystaniu ze sownikw i encyklopedii;

  rozwijanie potrzeby kontaktu z literatur pikn;

  prowadzenie wypoyczania uczniom ksiek do domu.

  Prowadzona jest wsppraca z Zespoami Samoksztaceniowymi Nauczycieli

  funkcjonujcymi w szkole w zakresie:

  opracowywania scenariuszy na obchody

  wita Szkoy, otwarcia nowych boisk;

  przygotowania dekoracji do akademii

  z okazji wita Odzyskania Niepodlegoci;

  wspdziaania z nauczycielami realizujcymi

  projekt Powoanie zespou wokalno -

  instrumentalnego Jedynka (scenariusz

  uroczystoci, opracowanie okolicznociowego

  folderu i literackiej strony prezentacji

  multimedialnej);

  Prowadzone s zajcia biblioteczne

  wynikajce z art. 42 KN (2 godziny w tygodniu,

  z dziewicioosobow grup uczennic

  z klasy III), ktrych tematyka obejmuje midzy innymi: poznawanie yciorysw i niektrych

  utworw oraz omawianie twrczoci poetw i pisarzy, wybranych z kalendarza rocznic

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  15

  literackich na 2014 rok, np. Kornela Makuszyskiego, Anny wirszczyskiej, Oskara Kolberga,

  Jzefa Ratajczaka.

  Wsplnie z pani Julit Zych zorganizowano i przeprowadzono konkursy czytelnicze:

  dla uczniw klas III - cich Znamy nasze lektury; dla uczniw klas II gich Piknie czytamy.

  Z wasnej inicjatywy podejmowane s dziaania majce na celu prezentowanie w formie

  ekspozycji tematycznych rnego rodzaju informacji dotyczcych ycia szkoy oraz wanych

  wydarze. W tym roku szkolnym bibliotekarki wykonay tablice:

  Zajcia pozalekcyjne w r. szk. 2013/2014;

  Z ycia szkoy;

  Rok 2014 Rokiem Czytelnictwa;

  Czytanie czy pokolenia;

  wity Jan Pawe II w oczach dzieci.

  Spokojn przysta w bibliotece szkolnej odnajduj dzieci oczekujce na lekcje,

  bd po skoczonych zajciach. Mog wwczas odrobi lekcje, poczyta i przyjemnie spdzi

  czas oraz uczestniczy w lekcjach czytania.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  16

  III Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Jzykw Obcych

  i Przedmiotw Artystycznych

  Agata Petrzak, Edyta Ofiara, Micha Michalski, Agnieszka Czech, Paulina Mamczarz,

  Anna Stefanik Chochlewicz, Cezary Rogala w roku szkolnym 2013/2014 organizowali

  lub koordynowali wiele dziaa majcych na celu motywowanie uczniw do poszerzania

  wiedzy i rozwijania wasnych zainteresowa.

  Majc na celu motywowanie uczniw do nauki i wzmacnianie zainteresowania

  jzykami obcymi, w biecym roku szkolnym odbyy si konkursy, olimpiady i przedstawienia

  w nauczanych jzykach.

  W padzierniku ponad 40 uczniw wzio udzia w konkursie na zaproszenie

  na przyjcie Halloween w jzyku angielskim - Lets go to Halloween Party!.

  Komisja nagrodzia Maj Chyc z kl. IVb i Zuzann Rbkowsk z kl. IIIc, oraz wyrnia szeciu

  uczniw. Wszyscy wyrnieni otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Prace uczestnikw

  zostay wyeksponowane na korytarzu szkolnym, symbolizujc nadchodzce wito

  i wprowadzajc uczniw w klimat duchw, magii i czarw.

  W styczniu uczniowie utalentowani muzycznie i jzykowo przygotowani zostali

  do udziau w VI Festiwalu Pieni i Kold w Jzyku Angielskim, corocznie organizowanym

  przez Liceum Oglnoksztacce im. Armii Krajowej w Biaobrzegach. Ogromnym sukcesem

  byo zdobycie I miejsca przez Juli Jodowsk, uczennic klasy Vb. Julia otrzymaa dyplom

  oraz nagrod rzeczow.

  Z uczniami uzdolnionymi bd wykazujcymi

  okrelone zainteresowania nauczyciele pracowali

  w ramach k jzykowych i k plastycznych.

  Zachcali i przygotowywali uczniw do udziau

  w konkursach zewntrznych. W marcu ponad 40

  dzieci uczestniczyo w Oglnopolskiej olimpiadzie

  przedmiotowej z jzyka angielskiego Olimpus - sesja

  wiosenna. Artur Puc z kl. IVb zaj 10 miejsce, a Nina

  Piechota z kl. Vb zaja 5 miejsce otrzymujc dyplom

  laureata.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  17

  Rwnie w marcu przeprowadzony zosta szkolny konkurs na haso dotyczce

  owocw i warzyw w jzyku niemieckim. W konkursie wyrniono 8 osb z klas IV-VI.

  Najlepsze prace nagrodzone zostay ocen celujc i bardzo dobr z jzyka niemieckiego.

  Powszechnie wiadomo, i dzieci ucz si przez zabaw. Majc to na uwadze

  oraz chcc zaszczepi w uczniach zainteresowanie jzykiem angielskim zorganizowano

  przedstawienie. 12 maja uczniowie klas modszych wzili udzia w przygotowanym

  przez Teatr TAK przedstawieniu z elementami jzyka angielskiego pt: Pippi powraca.

  Ju teraz trwaj przygotowania do duej imprezy szkolnej, jak bdzie Dzie Jzykowy

  poczony z Dniem Zdrowej ywnoci. Podczas akademii klasy I zapiewaj piosenk w jzyku

  angielskim, starsi uczniowie zaprezentuj swoje umiejtnoci wokalne, taneczne i jzykowe

  w czasie Mini Playback Show, a wszyscy obejrz rady Pascala Brodnickiego na temat

  zdrowego odywiania. Tego te dnia dzieci skorzystaj ze Zdrowego Sklepiku, w ktrym

  zakupi tylko produkty zdrowe i odywcze. Dodatkowo, odbd si rozgrywki sportowe

  na boisku szkolnym.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  18

  Muzyka

  Uczniowie biorcy udzia w zajciach zespou wokalnego, poszerzyli swoj wiedz

  na temat piewu. Zdobyli rwnie dowiadczenie uczestniczc w imprezach szkolnych

  oraz w konkursach. W zajciach tych bierze udzia 36 uczniw gwnie z klas IV i VI.

  W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 zesp wokalny uwietni

  nastpujce imprezy szkolne:

  17. 10. Uroczysta akademia z okazji lubowania klas I oraz Dnia Edukacji Narodowej

  (otwarcie nowego boiska). Zesp wokalny wykona nastpujce utwory: Hymn

  szkoy, Wesoa szkoa, Nauczycielom;

  11. 11. Przygotowanie oprawy muzycznej do montau sowno muzycznego z okazji

  wita Niepodlegoci, ktry odby si w Kociele Parafialnym w Biaobrzegach.

  Zesp wokalny zapiewa nastpujce pieni: Wojenko, wojenko, Rota; zesp

  fletowy zagra Przybyli uani pod okienko;

  12. 11. Szkolna Akademia z okazji wita Odzyskania Niepodlegoci, zesp wokalny

  zapiewa: Hymn Pastwowy, Wojenko, wojenko, Rota, Biay krzy;

  Zesp wokalny reprezentowa szko poprzez udzia w okolicznych festiwalach

  i przegldach:

  Przygotowanie i zgoszenie uczennicy kl. Vb Dominiki Niewiadomskiej na eliminacje

  do XIV Oglnopolskiego Festiwalu Pieni Piosenki Patriotycznej Ludowej i Taca

  Ludowego z pieniami: Biao - czerwoni, Ojczyzno ma. Przesuchania odbyy si

  w Zwoleniu (16.11.2013r.). Uczennica zdobya nominacj i reprezentowaa szko

  w Finale konkursu w kwietniu 2014r.;

  09. 12. XII Rejonowy Przegld Kold i Pastoraek Staropolskie koldowanie 2013r.,

  (przesuchania odbyy si w Biaobrzegach), w ktrym zesp wokalny zaprezentowa

  koldy: Dzisiaj w Betlejem, Gwiazdki wiec nad stajenk;

  W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 zesp wokalny uwietni

  nastpujce imprezy szkolne:

  01. 01. 2014r. przy ogromnym wsparciu Dyrekcji Szkoy i Organu Prowadzcego zosta

  powoany Dziecicy zesp wokalno instrumentalny Jedynka. Czonkami zespou

  s uzdolnieni muzycznie uczniowie klas IV VI, ogem 38 osb;

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  19

  04. 02. 2014r. odbya si prezentacja zespou. Zagrano takie utwory jak: Janosik

  motyw filmowy, Ona tu jest, Can can, Dni ktrych jeszcze nie znamy

  oraz Pojedziemy na w;

  27. 03. 2014r. odby si koncert podsumowujcy zakoczenie projektu. Zesp

  zaprezentowa nastpujce utwory: Piknie y, Idzie Karolinka, Sarna,

  Czerwone jabuszko, Laboga chopaki, Lulaje, mi lulaj, Kciuciubabka,

  Pojedziemy na w;

  29. 04. 2014r. Uroczysta Akademia z okazji wita Konstytucji Trzeciego Maja.

  Zapiewano nastpujce utwory: Hymn pastwowy, Mazurek Trzeciego Maja,

  Polonez Trzeciego Maja, Tu wszdzie jest moja ojczyzna, Jak dugo w sercach

  naszych;

  25. 05. 2014r. Dni Majowe Biaobrzegw. Zesp zaprezentowa nastpujce utwory:

  Idzie Karolinka, Laboga chopaki, Pojedziemy na w;

  26, 27. 06. 2014r. Poegnanie klas szstych oraz uroczyste zakoczenie roku

  szkolnego. Dziecicy zesp wokalno instrumentalny Jedynka zaprezentowa

  wybrane utwory z koncertu koczcego projekt;

  W szkole dziaa rwnie koo muzyczne, ktrego uczestnicy wczaj si w wyej

  wymienione dziaania, rozwijaj swoje wiadomoci i umiejtnoci muzyczne.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  20

  Plastyka

  W ramach plastyki w klasach IV i V nauczyciele przygotowali uczniw do konkursw,

  w ktrych wzio udzia 28 uczestnikw. W szkolnym konkursie plastycznym Moje czyste

  miasto, przeprowadzonym we wrzeniu 2013r. komisja wyonia i nagrodzia uczniw:

  Krzysztofa Kiecha z kl. Va, Patrycj Pachniak z kl. Vc, Katarzyn Wieczorek z kl. Va

  i Juli Jodowsk z kl. Vb.

  W konkursie Magia Boego Narodzenia malowana koldami, organizowanym

  przez Miejsko-Gminny Orodek Kultury uczennica naszej szkoy Alicja Pitowska z kl. Vc

  zdobya 3 miejsce, a Aleksandra Zarychta z kl. Vb zostaa wyrniona.

  Na zajciach koa plastycznego uczniowie interpretowali wybrane dziea w technice

  pasteli, poszerzali wiedz o wybitnych artystach i malarstwie polskim. Podjlimy take

  temat zwizany z naszym regionem Biaobrzeskie Pejzae w technice pasteli.

  Wykonane przez uczniw prace prezentowane byy w szkolnej sali gimnastycznej podczas

  uroczystoci zwizanej z zakoczeniem projektu realizowanego w naszej placwce.

  W ostatnim czasie uczniowie zainteresowani byli XVI edycj Oglnopolskiego

  Konkursu Plastycznego organizowanego przez Komend Gwn Pastwowej Stray

  Poarnej Bd rozwany, baw si grzecznie, a w Twoim domu bdzie bezpiecznie.

  Do tego konkursu wyonilimy zgodnie z regulaminem 3 najciekawsze prace z naszej szkoy.

  Na ostateczne wyniki musimy jeszcze poczeka.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  21

  IV Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Przedmiotw Matematyczno

  Przyrodniczych

  Elbieta Siedlecka, Boena Lenowolska, Anna Bujska, Honorata Maciejewska,

  Katarzyna Klich, Sylwia Greliak, Cezary Rogala w roku szkolnym 2013/2014 organizowali

  lub koordynowali wiele dziaa majcych na celu motywowanie uczniw do poszerzania

  wiedzy i rozwijania wasnych zainteresowa.

  Matematyka

  W padzierniku uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN

  w Biaobrzegach brali udzia w Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym z matematyki.

  Gwnym celem konkursu byo wdraanie uczniw do samodzielnej pracy

  nad pogbianiem i rozszerzaniem wiedzy, wykorzystaniem twrczego mylenia

  oraz ksztatowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiku intelektualnego.

  W konkursie wzio udzia 7 uczniw klas V i 8 uczniw z klas VI. Nasi uczniowie chtnie

  uczestnicz w Oglnopolskich Konkursach Przedmiotowych Olimpus, ktre maj na celu

  promowanie uczniw wykazujcych zainteresowanie rnymi dziedzinami i posiadajcych

  wszechstronn wiedz.

  W sesji jesiennej Konkursu Matematycznego Olimpus wzio udzia 54 osoby.

  Z klas IV - 17 uczniw. Najlepsi to: Kuba Kamiski z kl. IVb, Bartomiej Wojtunik z kl. IVb,

  Pawe Klich z kl. IVa i Kacper Klimek z kl. IVa; z klas V - 19 uczniw. Najlepsi to: Wiktoria

  Trynkos z kl. Vb, Barbara Puk z kl. Vb i Bartomiej Pietrasik z kl. Vd; z klas VI - 18 uczniw.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  22

  Najlepsi to: Marta Tomczyska z kl. VIc, Adrian Starczewski z kl. VIc i Sebastian Gajda

  z kl. VIb.

  W sesji zimowej konkursu wzio udzia 28 uczniw. Z klas IV najlepiej napisali Artur

  Puc z kl. IVb, Pawe Klich z kl. IVa i Krzysztof Cybulski z kl. IVa; z klas V uczennice Wiktoria

  Trynkos z kl. Vb i Wiktoria Traczyk z kl. Vc otrzymay dyplomy laureata, bardzo dobry wynik

  uzyska rwnie Bartomiej Pietrasik z kl. Vd, z klas VI dyplom laureata otrzyma Sebastian

  Gajda z kl. VIb, wysokie wyniki uzyskali rwnie Marta Tomczyska z kl. VIc i Adrian

  Starczewski z kl. VIc.

  Corocznie zachcamy uczniw do udziau w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym

  Kangur.

  W tym roku szkolnym 20 marca

  zadania rozwizywao 39 osb z klas IV

  - VI. Sebastian Gajda z kl. VIb otrzyma

  wyrnienie. Bardzo wysokie wyniki

  uzyskali rwnie Mateusz Gutkowski

  z kl. IVc i Wiktoria Trynkos z kl. Vb.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  23

  Od kilku lat nasi uczniowie bior udzia w Oglnopolskim Konkursie Matematycznym

  Albus, ktry w tym roku odby si 8 maja. Wzio w nim udzia 47 uczniw z kl. IV VI.

  Wyniki bd ogoszone 9 czerwca.

  Uczniowie mieli moliwo poszerza i uzupenia swoj wiedz na nastpujcych

  pozalekcyjnych zajciach matematycznych:

  dydaktyczno wyrwnawczych z matematyki

  przygotowujcych do konkursw matematycznych

  koa matematycznego dla klas IV

  koa matematycznego dla klas V

  przygotowujcych uczniw klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej.

  Nauczyciele przeprowadzili sprawdziany diagnozujce umiejtnoci matematyczne

  w klasie IV i V, przygotowali sprawdzian kompetencji klas pitych w zakresie treci

  matematycznych, opracowali sprawdziany prbne klas VI, opracowali raporty

  ze sprawdzianw prbnych w klasach VI. Sprawdzian kompetencji klas V i prbne

  sprawdziany klas VI miay na celu przygotowanie uczniw do waciwego sprawdzianu klas VI

  po szkole podstawowej.

  Uczniowie klasy Vd wzili udzia w programie EKSTRAKLASA zorganizowanym

  przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z matematyki.

  Ekstraklasa to oglnopolski, bezpatny i dobrowolny program edukacyjny zgodny

  z now podstaw programow. Jego gwnym zadaniem jest wspieranie nauczycieli

  matematyki oraz jzyka polskiego. Cel Ekstraklasy to wybr najlepszej klasy, ktra potrafi

  czy wiedz z wybranego przedmiotu (jzyk polski, matematyka) z praktycznymi

  umiejtnociami. Ekstraklasa jest przeznaczona dla uczniw klas pitych i szstych szk

  podstawowych z siedzib w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla ich nauczycieli.

  Uwzgldnia rnice programowe wynikajce z odmiennych wymaga egzaminacyjnych dla

  kadej z wyej wymienionych klas. Zestaw zada, ktre naley rozwiza w ramach

  Ekstraklasy, przeznaczony dla klasy pitej jest przystosowany do nowego sprawdzianu

  szstoklasisty, ktry bdzie obowizywa od 2015 r.

  Ekstraklasa skada si z dwch nastpujcych etapw:

  a. Etap 1. etap realizacji zada zawartych w dwch pakietach papierowych dla klasy pitej

  (Pakiet 1 i 2);

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  24

  b. Etap 2. etap realizacji zada zawartych w jednym pakiecie papierowym dla klasy pitej

  przez klasy zgoszone do udziau w Ekstraklasie (Pakiet 3).

  W ramach poszczeglnych etapw zgoszona przez nauczyciela klasa bya

  zobowizana do:

  a. Etap 1. rozwizania przygotowanych przez Organizatora zada (Pakiet 1 i 2) przez ca

  klas; wybr czasu i sposobu wykonania zada nalea do nauczyciela;

  b. Etap 2. rozwizania przygotowanych przez Organizatora zada (Pakiet 3), w tym zada

  konkursowych, przez ca klas; termin wykonania zada zaley od nauczyciela

  (z zastrzeeniem, e termin wyboru dwch najlepszych prac wrd wszystkich prac

  wykonanych przez klas oraz ich przekazania Organizatorowi ustala Organizator

  po zakoczeniu Etapu 1).

  Do konkursu zostay zgoszone dwie najlepsze prace uczniw:

  Maksymiliana Orzechowskiego i Bartomieja Pietrasika.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  25

  Przyroda

  W biecym roku szkolnym wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoy zaangaowali si

  w realizacj zada wynikajcych z Kalendarza Imprez Ekologicznych w PSP nr 1 im. KEN

  w Biaobrzegach w roku szkolnym 2013/2014.

  Zakoczylimy pierwszy semestr roku szkolnego, co jest dobrym momentem

  na podsumowanie naszych dziaa. Podzielilimy rok szkolny na dwumiesiczne odcinki,

  kady pod swoim hasem, a w kadym z nich okrelone zadania.

  Wrzesie i padziernik 2013 r. przebiegay pod hasem "Barwy jesieni".

  Konkurs plastyczny "Moje czyste miasto

  Konkurs literacki "Jesie w wierszu i piosence" - wpyno 45 prac, nagrodzono 30,

  czyli wszystkie, ktre speniay wymogi regulaminowe. Dzieci otrzymay pamitkowe

  dyplomy i nagrody. Prace mona byo oglda na wystawie pokonkursowej.

  Inauguracja zbirki materiaw wtrnych ogoszenie konkursu na Eko-klas. Zadaniem

  uczniw klas I-VI jest zbieranie, segregowanie i przynoszenie do szkoy korkw

  oraz butelek. Za kady przyniesiony surowiec wtrny, uczniowie otrzymuj punkty.

  Pod koniec roku szkolnego wyoniona zostanie zwyciska klasa, ktra otrzyma nagrod.

  Wycieczka do Nadlenictwa Dobieszyn odbya si pod hasem "wito drzewa. Spotkanie

  z lenikami, ognisko i spacer po lesie byy nie tylko atrakcyjnie spdzonym czasem,

  ale rwnie okazj, aby nakoni modych ludzi do refleksji nad zwizkiem ludzi

  z przyrod i szacunkiem dla niej. Oczywicie wyjazd mia niezaprzeczalne walory

  edukacyjne, a wiedza ekologiczna, miejmy nadziej, bya wdychana razem ze wieym

  i czystym lenym powietrzem. W wyjedzie wzili udzia wszyscy uczniowie klas szstych.

  Oglnowiatowa akcja "Sprztanie wiata" jest ju tradycj naszej szkoy. Uczniowie wraz

  z wychowawcami sprztali wok szkoy, pobliskie osiedla i teren wzdu cieki

  rowerowej do Suchej. Okazuje si, e dopiero w takich sytuacjach dzieci i modzie

  widz otaczajce ich mieci i z dezaprobat wyraaj swoj niech do mieccych.

  To bez wtpienia wietna lekcja dbania o przyrod i odpowiedzialnoci za otoczenie.

  Listopad i grudzie 2013 r. przebiegay pod hasem "Zwierz nie jest rzecz".

  "Moje zwierztko" - wystawa prac plastycznych uczniw uczszczajcych do wietlicy

  rodowiskowej.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  26

  Spacer do lasu W poszukiwaniu ladw zwierzt w ktrym uczestniczyli uczniowie

  nalecy do koa przyrodniczego dziaajcego w ramach wietlicy rodowiskowej.

  Zbirka karmy, kocw i misek dla psw z radomskiego schroniska dla zwierzt odbywaa

  si pod hasem Pena miska dla zwierzt ze schroniska. Tym razem rwnie

  nie zawiedlimy si na naszych uczniach i rodzicach, ktrzy okazali wielk hojno.

  Wida, e los zwierzt nie jest nam obojtny! 5 grudnia uczniowie wsplnie z opiekunami

  odwiedzili radomskie schronisko i przekazali zebrane artykuy.

  Stycze i luty 2014 r. przebiegay pod hasem "Zdrowy styl ycia".

  Konkurs wiedzy dla klas VI Promocja zdrowego stylu ycia by skierowany do uczniw

  klas szstych. Udzia w testach by okazj nie tylko do zdrowej rywalizacji i podniesienia

  sobie oceny, ale przede wszystkim do powtrzenia, usystematyzowania i ewentualnego

  uzupenienia wiedzy zdobytej w poprzednich latach.

  Spotkanie z lekarzem stomatologiem miao na celu utrwalenie prawidowych nawykw

  dbania o higien jamy ustnej. Dzieci przypomniay sobie jak naley szczotkowa zby,

  jak dieta wpywa na ich kondycj, kiedy wizyta w gabinecie dentystycznym jest konieczna,

  a take poznay budow zbw.

  Marzec i kwiecie 2014 wito Ziemi

  Sadzenie drzew przed budynkiem szkoy w trosce o pikno naszego najbliszego

  rodowiska. Dosadzilimy dwa gatunki klonw, grab kolumnowy, katalpy oraz liwy

  ozdobne.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  27

  Tu przy wejciu do szkoy pojawia si take wirowa rabata ozdobiona ywotnikami.

  Na placu wewntrznym, przy rosncych tam krzewach dosypalimy kor, ktrej ilo

  ulega zmniejszeniu po zimie.

  Promujc postawy ekologiczne wrd uczniw oraz zwikszajc ich wiadomo wobec

  wspczesnych zagroe rodowiska naturalnego, uczniowie klas pitych przystpili

  do IV edycji oglnopolskiego konkursu wiedzy na temat ekologii i ochrony rodowiska

  EKOTEST w dniu 15 kwietnia 2014 r. Na wyniki musimy poczeka do 20 maja.

  Z inicjatywy Samorzdu Szkolnego pojawia si tablica tematyczna przedstawiajca

  pikn, radosn, czyst Ziemi pen zwierzt, ktr wykonali uczniowie z duym

  wsparciem Katarzyny Klich.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  28

  I. Konkursy przedmiotowe

  W padzierniku uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN

  w Biaobrzegach brali udzia w Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych z przyrody.

  Gwnym celem tych konkursw byo wdraanie uczniw do samodzielnej pracy

  nad pogbiania i rozszerzaniem wiedzy, wykorzystaniem twrczego mylenia

  oraz ksztatowanie pozytywnego nastawienia do podejmowanie wysiku intelektualnego.

  II. Wycieczki tematyczne

  Turystyczno krajoznawcza klas V w Gry witokrzyskie;

  Wizyta w Parku Miniatur w Krajnie

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  29

  Lekcja przyrody w terenie - Nadlenictwo Dobieszyn

  wito Drzewa - Nadlenictwo Dobieszyn

  III. Wsppraca

  z samorzdem uczniowskim kl. IV- VI

  dekoracje tematyczne na tablicy Samorzdu Uczniowskiego

  IV. Dziaania prorodowiskowe

  Koordynowanie szkolnej akcji Sprztanie wiata

  V. Prowadzenie dodatkowych zaj pozalekcyjnych

  dydaktyczno wyrwnawcze z przyrody

  koo przyrodnicze dla kl. VI

  koo matematyczne dla klas IV

  zajcia komputerowe

  zajcia przygotowujce uczniw klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej

  VI. Przeprowadzenie sprawdzianu diagnozujcego w klasie IV z matematyki i przyrody

  oraz przygotowanie sprawdzianu kompetencji kl. V w nowej formule.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  30

  Zajcia komputerowe

  W zwizku z tym, e Minister Edukacji Narodowej ogosi rok szkolny 2013/2014

  Rokiem Szkoy w Ruchu, majc na wzgldzie

  konieczno wzmacniania kondycji fizycznej

  i psychicznej, promowania aktywnoci fizycznej

  i zdrowego trybu ycia wrd dzieci i modziey,

  w grudniu, nauczyciel zaj komputerowych

  ogosi w klasach IV V konkurs na prac

  wykonan grafik komputerow. Celem konkursu byo uwiadomienie uczniom, e aktywny

  tryb ycia jest drog do osigania yciowych sukcesw, pozwala zwikszy wiar w siebie

  i we wasne moliwoci. Uczniowie chtnie wykonywali prace, ktre zostay ocenione przez

  jury nastpujco: I miejsce zaja Natalia agoda uczennica klasy Vb, II miejsce ex aequo

  Patrycja Traczyk z kl. Vd i Weronika Rekowska z kl. IVc, natomiast III miejsce zaja

  Aleksandra Gutkiewicz z kl. Va. Uczennice otrzymay nagrody w postaci akcesoriw

  komputerowych i oceny celujce z zaj komputerowych, a ich prace zostay wystawione

  na korytarzu szkolnym.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  31

  11 lutego 2014 r. w ramach realizacji programu profilaktycznego odby si w naszej

  szkole Dzie Bezpiecznego Internetu. Podczas zaj komputerowych, w klasach IV V,

  przeprowadzone zostay warsztaty profilaktyczne z zakresu bezpieczestwa dzieci

  w Internecie, w oparciu o filmy

  edukacyjne 321 Internet,

  dostpne na platformie

  edukacyjnej Dziecko w sieci.

  W klasach I III uczniowie

  pod opiek nauczyciela korzystali

  z serwisu www.sieciaki.pl, ktry

  opiera si na przygodach postaci

  dzieci posiadajcych specjalne

  zdolnoci i wykorzystujcych je w walce z internetowymi zagroeniami. Dziki prezentacji

  zych postaci, tzw. sieciuchw, uczniowie mogli zapozna si z zagroeniami w sieci,

  a take dowiedzie si, jak odpowiednio na nie reagowa. Dodatkowo kady ucze otrzyma

  ulotk informacyjn nt. Bezpieczestwa dzieci w cyberprzestrzeni.

  Wszyscy uczniowie jednogonie stwierdzili, e byy to interesujce zajcia z zakresu

  bezpiecznego Internetu i cyberprzemocy.

  Dodatkowo uczniowie klas IV - V, przynosili na nonikach pamici masowej prace

  wykonane technik komputerow, ktre zostay nagrodzone ocenami celujcymi

  przez nauczyciela. Nauczyciel zaj komputerowych wykorzysta w tym dniu materiay

  otrzymane podczas szkolenia Nauczanie z TIK w XXIw. w ramach kursu doskonalcego

  Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Celem Dnia Bezpiecznego Internetu

  byo zwikszenie poziomu bezpieczestwa uczniw w wiecie wirtualnym. Uwiadomilimy

  uczniom, e komputer i Internet mog by kopalni wiedzy, narzdziem komunikacji,

  ale powinny suy do dobrych celw, gdy mog stanowi rwnie zagroenie.

  Uczniowie klas I III oraz IV VI obejrzeli prezentacj oraz wysuchali pogadanki st. sier.

  Ewy Paszczyskiej i m. asp. Jarosawa Rdzanka z Wydziau Prewencji Komendy Powiatowej

  Policji w Biaobrzegach. Z obchodw Dnia Bezpiecznego Internetu powsta film, ktry zosta

  zamieszczony na stronie internetowej szkoy, w zakadce Bezpieczny Internet.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  32

  W kwietniu, uczniowie klas IV VI wzili udzia w konkursie Pomyl zanim wrzucisz

  dbaj o swoj tosamo, powiconym Internetowi i pracy w sieci, organizowanym

  wsplnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Gimnazjum nr 49 z Oddziaami

  Dwujzycznymi im. S. Starzyskiego

  w Warszawie. Konkurs zosta

  zorganizowany w ramach obchodw

  wiatowego Dnia Spoeczestwa

  Informacyjnego, a Patronat Honorowy nad

  konkursem obj Prezydent RP Bronisaw

  Komorowski. Celem konkursu byo

  propagowanie wiedzy na temat

  bezpieczestwa dzieci i modziey w sieci ze szczeglnym uwzgldnieniem ochrony

  tosamoci w sieci. 14 kwietnia 2014r. spord wszystkich prac uczniw z klas IV VI,

  zgosilimy do konkursu najlepsze 15 prac uczniw: Dominiki Barwickiej z kl. IVa, Pawa

  Klicha z kl. IVa, Katarzyny Popiel z kl. IVa, Zuzanny Sobolewskiej z kl. IVa, Mateusza

  Gutkowskiego z kl. IVc, Julii Kozowskiej z kl. IVb, Katarzyny Wieczorek z kl. Va, Aleksandry

  Gutkiewicz z kl. Va, Bartomieja Ponika z kl. Va, Bartosza Baszczyka z kl. Vb, Patrycji

  Traczyk z kl. Vd, Weroniki Kozowskiej z kl. Vd, Michaa Kucharskiego z kl. Vd, Maksymiliana

  Orzechowskiego z kl. Vd, Wiktorii Mikityszyn z kl. Vd oraz Angeliki mielewicz z kl. VIa.

  Uczniowie stworzyli historyjk obrazkow bdc przestrog lub nauk dla rwienikw,

  mwic o ochronie swojej tosamoci w sieci oraz ochronie danych osobowych.

  Prace wykonane zostay w oparciu o szablon pobrany ze strony konkursowej.

  W konkursie wzio udzia

  1472 prace uczniw z caej

  Polski. Uczniowie z naszej

  szkoy otrzymali dyplomy

  pamitkowe i oceny celujce

  z zaj komputerowych.

  Wystawa prac uczniw

  znajduje si na I pitrze obok

  sali komputerowej.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  33

  Zajcia techniczne

  Na lekcjach techniki uczniowie wykonywali karty boonarodzeniowe i wielkanocne

  oraz dekoracje witeczne, ktre zostay wyeksponowane na korytarzu na I pitrze

  i w pokoju nauczycielskim.

  Pod koniec maja uczniowie klas IV bd zdawali egzamin na kart rowerow.

  V Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Wychowania Fizycznego

  Anna Kucharczyk, Konstanty Wieczorek, Krzysztof Pramik

  W biecym roku szkolnym powoany zosta ju czwarty raz sportowy oddzia

  klasowy o profilu piki siatkowej i piki nonej. Uczniowie klas sportowych w ramach zaj

  wychowania fizycznego maj rwnie moliwo rozwija swoje umiejtnoci pywackie

  podczas wyjazdw na pywalni

  w Warce.

  W padzierniku 2013r miaa

  miejsce uroczysto otwarcia dwch

  nowych boisk, podczas ktrej

  uczniowie i uczennice klas czwartych

  i klasy szstej sportowej

  zaprezentowali swoje umiejtnoci

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  34

  gimnastyczne i pikarskie.

  W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

  w Biaobrzegach uczestniczyli w wielu zawodach sportowych na rnych szczeblach

  gminnych, powiatowych, midzypowiatowych:

  Oto szczegowe zestawienie osigni sportowych uczniw:

  TURNIEJ PIKI NONEJ SZK PODSTAWOWYCH z POWIATU BIAOBRZESKIEGO

  wrzesie 2013 (organizator Klub Sportowy Pilica)

  CHOPCY kat. 10 - 11 lat klasa IVa sportowa

  CHOPCY kat. 10 - 11 lat - XIV miejsce reprezentacja klas pitych, IX miejsce klasa Va

  CHOPCY kat. 12 - 13 lat - V miejsce druyna VIa klasy sportowej

  I BIAOBRZESKI BIEG NIEPODLEGOCI - listopad 2013

  kategoria klasy IV-VI :

  I miejsce Mateusz Kucharczyk z kl. VIa, II miejsce Filip Sobolewski z kl. VIa, III miejsce

  Jerzy Grodecki z kl. VIa

  kategoria klasy I - III

  I miejsce Oliwier Niewiadomski z kl. IIb , II miejsce Mikoaj Syta z kl. IIIa, III miejsce

  Antoni Rbkowski z kl.II

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  35

  II miejsce w MISTRZOSTWACH GMINY W MINI PICE SIATKOWEJ DZIEWCZT w Suchej

  marzec 2014

  Katarzyna Baranowska z kl. VIa, Julia Wielgus z kl. VIa, Angelika mielewicz z kl. VIa,

  Maria Ponik z kl. VIa, Patrycja Trzeniewska z kl. VIa, Weronika Strzelczyk z kl. Va,

  Julia Woniak z kl. VIc, Weronika Nowicka z kl. VIc, Anna Okrj z kl. VIc

  I miejsce w MISTRZOSTWACH POWIATU SZK PODSTAWOWYCH W MINI PICE

  SIATKOWEJ CHOPCW w Suchej kwiecie 2014

  Jarosaw Mielak z kl. VIa, Jakub Gowacki z kl. VIa, Jerzy Grodecki z kl. VIa, Jakub Kacprzak

  z kl. VIa, Filip Sobolewski z kl. VIa, Kacper Osiejewski z kl. VIa, Kacper Szott z kl. VIa,

  Mateusz Kucharczyk z kl. VIa, Dawid Leniewski z kl. VIa, Bartomiej Chyc z kl. VIa,

  Piotr Koacz z kl. VIa. Najlepszy zawodnik - Jarosaw Mielak z kl. VIa

  II miejsce w FINALE MIDZYPOWIATOWYM SZK PODSTAWOWYCH W MINI PICE

  SIATKOWEJ CHOPCW w Radomiu 02.04.2014

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  36

  TURNIEJ PIKI NONEJ Z PODWRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

  W marcu 2014r. rozpocza si ju XIV edycja turnieju organizowanego

  przez Tymbark. Na etapie powiatowym nasz szko reprezentoway dwie druyny:

  kategoria U-10 (uczniowie klas trzecich: Kamil Rek, Jakub Rudzki, Jakub Grzny,

  Bartomiej Fotyn, Igor Paczyski, Kacper Szczk, Franciszek Pawowski, Kacper

  Wodarczyk , Piotr Popis, Igor Falkiewicz)

  II miejsce etap powiatowy

  kategoria U-12 (reprezentacja klas pitych i czwartych: Krystian Bienias z kl. Va,

  Pawe Sapaa z kl. Vd, Mikoaj Sitarek z kl. Va, Grzegorz Federowicz z kl. Va, Krzysztof

  Kiech z kl. Va, Filip Tuzimek z kl. Va, Jakub Wodarczyk z kl. Vd, Jakub Marcinkiewicz

  z kl. Va, Szymon Sikorski z kl. Vb, Maciej Kawecki z kl. IVb)

  I miejsce etap powiatowy, II miejsce etap midzypowiatowy

  III miejsce w MISTRZOSTWACH POWIATU SZK PODSTAWOWYCH W MINI PICE NONEJ

  CHOPCW w Starej Botnicy 02.04.2014

  MISTRZOSTWA POWIATU W CZWRBOJU LEKKOATLETYCZNYM w Biaobrzegach

  19.05. 2014

  Dziewczta - I miejsce

  (Katarzyna Baranowska z kl. VIa, Angelika mielewicz z kl. VIa, Julia Woniak

  z kl. VIc, Patrycja Traczyk z kl. Vd, Patrycja Trzeniewska z kl. Va, Anna Jaboska

  z kl. Va)

  Chopcy - I miejsce

  (Jakub Gowacki z kl. VIa, Jarosaw Mielak z kl. VIa, Mateusz Kucharczyk z kl. VIa,

  Filip Sobolewski z kl. VIa, Kacper Osiejewski z kl. VIa, Krzysztof Kiech z kl. VIa)

  Najlepsi zawodnicy Patrycja Traczyk z kl. Vd i Mateusz Kucharczyk z kl. VIa

  Obydwie druyny awansoway na szczebel midzypowiatowy, ktry odbdzie si

  w Radomiu.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  37

  CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE od wielu lat impreza cieszy si duym

  zainteresowaniem dzieci i modziey. Uczniowie naszej szkoy spotykaj si na obiekcie

  sportowym Orlik, gdzie mog zmaga si w konkurencjach lekkoatletycznych: skoku w dal,

  rzucie pieczk palantow oraz w biegach: krtkich i dugich. Impreza odbywa si w dwch

  edycjach wiosennej (kwiecie maj) oraz jesiennej(wrzesie padziernik). W biecym roku

  szkolnym udzia wzio okoo 40 uczniw naszej szkoy. Uhonorowaniem zmaga

  dla najlepszych zawodnikw jest udzia w Oglnopolskim Finale Czwartkw

  Lekkoatletycznych.

  VI Pomoc psychologiczno pedagogiczna

  Anna Stefanik - Chochlewicz, Agata Karasiska, Justyna Bartha, Julita Zych, Izabela Kiraga

  W naszej szkole uczniowie korzystaj z pomocy pedagoga, psychologa szkolnego

  oraz nauczycieli terapii pedagogicznej. Specjalici podejmuj dziaania z zakresu profilaktyki

  uzalenie i innych problemw dzieci i modziey.

  Prowadzone s rwnie zajcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  S to uczniowie z dysleksj, ryzykiem dysleksji, z trudnociami edukacyjnymi, z Zespoem

  Aspergera oraz z upoledzeniem umysowym.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  38

  Zajcia prowadzone s w warunkach i grupach przystosowanych

  do ich indywidualnych potrzeb oraz zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno

  Pedagogicznej. Nasi uczniowie zawsze mog liczy na wsparcie pedagoga, psychologa

  czy terapeuty pedagogicznego zarwno w sprawach edukacyjnych jak i trudnych sytuacjach

  ycia codziennego.

  Specjalici rwnie ucz i pomagaj w budowaniu poprawnych relacji

  interpersonalnych oraz w radzeniu sobie z emocjami.

  W ramach dziaa profilaktycznych w lutym 2014r. odby si w naszej szkole Dzie

  bezpiecznego Internetu, ktrego celem byo zwikszenie poziomu bezpieczestwa uczniw

  w wiecie wirtualnym.

  Pedagog szkolny wsppracuje z instytucjami m. in. z Miejsko Gminnym Orodkiem

  Pomocy Spoecznej, Interdyscyplinarnym Zespoem ds. Przeciwdziaania Przemocy

  w Rodzinie, Komend Powiatow Policji, kuratorami z Sdu Rejonowego, Poradni

  Psychologiczno-Pedagogiczn i innymi podmiotami, ktre dziaaj na rzecz dzieci i rodziny,

  aby minimalizowa skutki zaburze rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania

  oraz inicjowa rne formy pomocy w rodowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniw.

  VII Samorzdno uczniw

  Samorzd Uczniowski klas I III

  Opiekun: Elwira Wona

  Samorzd Uczniowski klas I III rozpocz swoj dziaalno od demokratycznych

  wyborw, ktre przeprowadzilimy 23 wrzenia 2013 r.

  Zgodnie z ustalonym planem pracy wykonalimy nastpujce zadania:

  - Zorganizowalimy dyskotek z okazji Dnia Chopaka oraz dyskotek andrzejkow

  z wrbami dla uczniw klas I-III. Z pienidzy uzyskanych z biletw wstpu zakupujemy

  nagrody konkursowe i cukierki na witeczne poczstunki;

  - Przeprowadzilimy akcj charytatywn Gra Grosza w klasach I - III;

  Na konto Towarzystwa Nasz Dom przekazalimy kwot 1153 z 45 gr tj. o 374 z 45 gr wicej

  ni w ubiegym roku;

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  39

  Przeprowadzilimy Konkurs wiedzy o bezpieczestwie dla uczniw klas II. Laureaci

  otrzymali pamitkowe nagrody;

  - Zorganizowalimy boonarodzeniow zbirk sodyczy dla podopiecznych Placwki

  Opiekuczo - Wychowawczej przy ulicy Oskara Kolberga w Radomiu. Cz darw ze zbirki

  przekazalimy Samorzdowi Uczniowskiemu klas I VI w formie paczek dla Domu Opieki

  w Niedabylu;

  - Wspieralimy Samorzd Uczniowski klas starszych w zbirce karmy dla zwierzt

  ze schroniska oraz korkw;

  - 6 grudnia wity Mikoaj czstowa dzieci cukierkami zakupionymi z pienidzy zebranych

  podczas dyskotek;

  - Z okazji wit Boego Narodzenia przeprowadzilimy konkurs plastyczny na najpikniejsz

  choink. Prace uczniw wyeksponowano na korytarzu II pitra szkoy. Ich autorzy otrzymali

  pamitkowe nagrody;

  - W styczniu zorganizowalimy szkolny Bal Karnawaowy.

  - W lutym uruchomilimy poczt walentynkow w klasach I III.

  - Z okazji wit Wielkanocnych przeprowadzilimy konkurs plastyczny na najpikniejsz

  pisank. Autorzy najlepszych prac otrzymali pamitkowe nagrody zakupione z funduszu

  samorzdowego;

  - W kwietniu przeprowadzilimy midzyklasowy konkurs sportowy pod hasem: Turniej Klas

  III w Dwa Ognie. Klasy otrzymay pamitkowe dyplomy, a uczestnicy rozgrywek sodkie

  upominki.

  - W maju odbya si dyskoteka dla uczniw klas I III.

  - Z okazji Dnia Dziecka wszystkie dzieci poczstujemy cukierkami.

  Przez cay rok systematycznie dbalimy o aktualizacj treci informacyjno - dydaktycznych

  na tablicy samorzdu;

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  40

  Samorzd Uczniowski klas IV VI

  Opiekun: Katarzyna Klich

  Chcesz mie wpyw na ycie szkoy? - pod takim hasem odbyy si w biecym roku

  szkolnym, w peni demokratyczne wybory na Przewodniczcego i Zastpc Samorzdu

  Uczniowskiego klas IV VI.

  Harmonogram wyborw by nastpujcy:

  Do 20.09.13 (pitek) - wychowawcy wsplnie z klas wybierali na Karcie Wyboru

  10 kandydatw, ktrzy wedug nich bd godnie reprezentowali szko;

  23.09.13 (poniedziaek) - na tablicy Samorzdu Uczniowskiego powieszone zostay

  wyniki gosowania i lista 15 kandydatw, ktrzy otrzymali najwiksz liczb gosw;

  Do 25.09.13 (roda) wszyscy kandydaci musieli przynie swoje plakaty wyborcze

  (nieprzyniesienie plakatu oznaczao wycofanie kandydatury);

  26.09.13 (czwartek) o godz. 11.30 13.20 odbyy si Wybory: uczennice z sekcji

  ds. nauki wsplnie z opiekunem SU, zbieray do Skrzynki Wyborczej gosy uczniw,

  ktre zostay policzone przez komisj SU.

  30.09.2013 (poniedziaek) podczas dyskoteki zorganizowanej z okazji Dnia Chopaka

  ogoszone zostay Wyniki wyborw, ktre s nastpujce: Przewodniczc zostaa Natalia

  agoda uczennica klasy Vb, a Zastpc - Krzysztof Kiech ucze klasy Va.

  We wrzeniu odbyy si take wybory uczniw do trzech sekcji: ds. nauki, kultury

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  41

  i rozrywki oraz sekcji porzdkowej.

  W poniedziaek 30 wrzenia, w godz. 16.00 19.00 zorganizowalimy dyskotek

  szkoln z okazji Dnia Chopaka. Dyskoteka rozpocza si o godzinie 16:00 dla uczniw klas

  I III, a prowadziy j uczennice klasy Vb Natalia agoda, Dominika Niewiadomska, Julia

  Jodowska, Maja Bereznowska i Maja agoda. Uczniowie klas IV VI rozpoczli zabaw

  o godzinie 17:30.

  W trakcie dyskoteki prowadzce przygotoway niespodzianki dla kolegw w postaci

  konkursw, solowych wykona wybranych utworw, jak rwnie wielu dedykacji.

  O wyznaczonych godzinach wszyscy stawili si punktualnie w dobrym humorze i gotowi

  do zabawy. Uczestnicy doskonale si bawili, taczc w rytmach ulubionych hitw

  muzycznych. Dekoracje sali przygotowali uczniowie nalecy do sekcji kultury i rozrywki.

  Kolorowe efekty wietlne udostpnia nauczycielka jzyka angielskiego - Edyta Ofiara.

  Od padziernika, uczniowie nalecy do sekcji porzdkowej rozpoczli dyury

  na korytarzu szkolnym wedug harmonogramu, ktry przez cay rok szkolny opracowywaa

  nauczycielka jzyka angielskiego - Agata Petrzak i zamieszczaa na tablicy Samorzdu

  Uczniowskiego. Uczniowie dyurujcy otrzymali plakietki przygotowane specjalnie

  do penienia funkcji dyurujcego.

  W padzierniku zostali rwnie wybrani kandydaci do pocztu sztandarowego,

  nad ktrym opiek sprawowa opiekun Samorzdu z pomoc nauczyciela jzyka angielskiego

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  42

  - Michaa Michalskiego. W skad pocztu sztandarowego wchodz: chory - Aleksander

  Krzesiski z kl. Vb (w zastpstwie Pawe Sotys z kl. Vd) i przyboczne: Gabriela Jeak kl. Vb

  i Aleksandra Zarychta kl. Vb ( w zastpstwie Zofia Jasik kl. Vb).

  Podczas lubowania klas I przedstawiciele Samorzdu Uczniowskiego zoyli yczenia

  wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoy oraz przekazali symboliczne kwiaty na rce

  pani Dyrektor. W uroczystoci brali rwnie udzia uczniowie reprezentujcy poczet

  sztandarowy. W listopadzie przygotowalimy kcik tematyczny zwizany ze witem

  Zmarych, jak rwnie rozpoczlimy zbirk pienidzy na Gr Grosza. Zaakcentowalimy

  take obchody wita Halloween. Uczniowie, pod okiem nauczycieli jzyka angielskiego

  wykonali okolicznociowe kartki, ktrymi udekorowali korytarz szkolny.

  W zwizku z obchodami wita Edukacji Narodowej na tablicy Samorzdu

  zamiecilimy yczenia okolicznociowe, przygotowalimy kartki z yczeniami dla nauczycieli

  i wszystkich pracownikw szkoy, a take zorganizowalimy konkurs na portret ulubionego

  nauczyciela. Odbyo si rwnie gosowanie uczniw na najsympatyczniejszego nauczyciela

  naszej szkoy, ktrym zostaa nauczycielka jzyka polskiego Krystyna Trojanowska.

  Po rozstrzygniciu konkursu kady nauczyciel otrzyma na pamitk swoje portrety.

  W czwartek 28 listopada zorganizowalimy dyskotek andrzejkow dla uczniw

  klas I VI. Tym razem mielimy Dj-w, ktrymi byli uczniowie klasy Va Kuba Skoczkowski

  i Krystian Bienias. DjSkoczek i DjKrystian zachcali wszystkich do taca puszczajc najwiksze

  hity muzyczne. Nie obyo si rwnie bez licznych dedykacji. Wspaniae wrki

  Milena Suecka z kl. Vb

  i Wiktoria Bieliska z kl. IVb

  przepowiaday przyszo wszystkim

  tym, ktrzy byli jej ciekawi.

  Mona byo dowiedzie si midzy

  innymi, jak bdzie miaa na imi

  przysza ona lub m, jaki zawd

  bd wykonyway dzieci

  za kilkanacie lat lub co nam

  przyniesie przyszo. Uczennice klasy Vc Marysia Uljasz, Ra Somka, Martyna Gryz

  i Patrycja Bednarska wykonay taniec Dunajec, ktry tak spodoba si uczniom klas I III,

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  43

  e przyczyli si oni do wsplnej zabawy. Miym zaskoczeniem okazay si odwiedziny

  i wsplna zabawa naszych absolwentw, uczszczajcych obecnie do gimnazjum.

  Tradycyjnie dekoracje sali przygotowali uczniowie nalecy do sekcji kultury i rozrywki,

  a kolorowe efekty wietlne udostpnia nauczycielka jzyka angielskiego - Edyta Ofiara.

  Na pocztku grudnia zakoczylimy akcj Gra Grosza, ktra odbya si ju po raz

  czternasty. Wrd klas IV VI najwicej pienidzy zebrali uczniowie klasy IVb. czna waga

  Gry Grosza tych klas to 20 kg 19 dag. Zebrana przez nich kwota to 346 z 73 gr.

  Inicjatorem i organizatorem tej akcji charytatywnej jest Towarzystwo Nasz Dom.

  Akcja ma na celu gromadzenie funduszy wspierajcych funkcjonowanie Domw dla Dzieci

  i rodzin zastpczych. W dzie zakoczenia zbirki zliczylimy zebrane rodki i spisalimy

  protok zbiorczy.

  I Ty moesz zosta witym Mikoajem - tak rozpoczlimy w naszej szkole zbirk

  sodyczy dla potrzebujcych dzieci z okazji

  dnia witego Mikoaja. 5 grudnia

  zakoczylimy zbirk sodyczy dla dzieci

  niepenosprawnych pod hasem Podaruj

  dzieciom umiech, podziel si sodyczami.

  Dziki dobrodusznoci naszych uczniw i ich

  rodzicw udao si zgromadzi naprawd

  spor ilo sodyczy, czym uradowalimy

  tych, ktrych ycie nie obdarowao

  cakowitym zdrowiem tak, jak nas. 6 grudnia

  2013r. uczniowie klas V Katarzyna

  Wieczorek, Bartomiej Rudecki i Weronika

  Kozowska, wsplnie z opiekunem

  Samorzdu Uczniowskiego, wybrali si do Domu Pomocy Spoecznej w Niedabylu, w celu

  przekazania sodyczy najmodszym jego mieszkacom. Gest ten jest przykadem na to,

  e nasi uczniowie potrafi okaza serce potrzebujcym i nie s obojtni na los drugiego

  czowieka.

  Serdecznie dzikujemy wszystkim ofiarodawcom oraz osobom zaangaowanym

  w zbieranie i dostarczenie sodyczy.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  44

  Od padziernika prowadzilimy zbirk artykuw dla zwierzt z radomskiego

  schroniska pod hasem Pena miska dla zwierzt ze schroniska, ktr zakoczylimy

  15 listopada.

  Uczniowie z sekcji porzdkowej,

  wsplnie z opiekunem Samorzdu

  Uczniowskiego, przeliczyli zebrane artykuy

  i posegregowali je w kartony.

  Zarwno uczniowie, jak i ich rodzice,

  chtnie przynosili dary dla potrzebujcych

  zwierzt.

  W ramach podzikowania za prac

  w Samorzdzie Uczniowskim, w czwartek

  5 grudnia uczniowie wsplnie

  z opiekunami Samorzdu odwiedzili

  radomskie schronisko i przekazali zebrane

  artykuy dla potrzebujcych zwierzt. W wycieczce tej brao udzia 38 uczniw z naszej

  szkoy, ktrzy systematycznie pomagali w pracach Samorzdu.

  Celem wycieczki bya obserwacja zwierzt, integracja uczniw, jak rwnie

  wywoywanie empatii - wczuwanie si w los zwierzt zamknitych w klatkach.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  45

  Ju od najmodszych lat uczymy mioci i szacunku do innych. Nie tylko dla ludzi,

  ale i zwierzt. Staramy si w nich zaszczepi jak najwicej pozytywnych wartoci, uwraliwi

  na nieszczcia i wpoi ch niesienia pomocy potrzebujcym. Uczymy ich przyjaznego

  stosunku do wszystkich zwierzt: tych, ktre s w naszych domach i tych, dla ktrych domem

  jest schronisko.

  W schronisku powitaa nas pani, ktra opowiedziaa m.in. o funkcjonowaniu

  schroniska, o tym jak naley wita si z psem, jakie s psie zwyczaje, o tym, e zwierzta

  to nie s zabawki, ktre jak si znudz mona z nich zrezygnowa. Zwierzta to istoty ywe,

  ktre czuj i bardzo przeywaj rozstanie ze swoim wacicielem.

  Uczniowie z du przyjemnoci suchali opowiada pracownika schroniska,

  jak i zadawali duo pyta. Chcieli wiedzie, ile zwierzt znajduje si w schronisku, jakie psy

  tam trafiaj i skd jest ich a tak wiele. Po krtkim wprowadzeniu jeden z pracownikw

  oprowadzi wszystkich po schronisku zwracajc szczegln uwag na zachowanie

  bezpieczestwa podczas przechodzenia obok klatek z psami. Dzieci zrozumiay,

  e posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemno, ale take obowizek. Nastpnie

  spacerowalimy wzdu boksw, widzielimy wiele smutnych wpatrzonych w nas psiakw.

  Niektre siedziay cichutko, inne gonym

  szczekaniem obwieszczay swoj obecno.

  Kocowym punktem wycieczki byo

  przekazanie pracownikom schroniska kartki

  z yczeniami witecznymi, ktra sprawia

  im duo radoci. Miym zaskoczeniem

  dla wszystkich uczniw by fakt, e mimo

  wielu wycieczek w schronisku,

  bya to pierwsza kartka z yczeniami

  boonarodzeniowymi, wanie od uczniw

  naszej szkoy!!!

  W ramach podzikowa

  za zorganizowanie zbirki i przekazanie

  artykuw dla zwierzt, pani kierownik

  schroniska przekazaa na nasze rce

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  46

  pisemne podzikowania.

  Zachcamy wszystkich do pomocy bezdomnym zwierztom. Dziki temu moemy

  uczy naszych wychowankw przyjaznego stosunku do zwierzt i pokaza im, jak wiele zaley

  od naszej yczliwoci!!!

  Wszystkim, dla ktrych los zwierzt nie okaza si obojtny... Dzikujemy!!!

  W grudniu zorganizowalimy take konkurs na najpikniejsze yczenia

  boonarodzeniowe napisane w formie rymowanki, ktry cieszy si ogromnym

  zainteresowaniem. Uczniowie przynosili kartki z yczeniami, ktre wzbogaciy dekoracj

  tablicy i korytarza szkolnego.

  Z okazji wit Boego Narodzenia, uczniowie klas VI, pod kierunkiem Justyny Bartha,

  wykonali pikne kartki dla nauczycieli i pracownikw naszej szkoy, a take przekazywali

  rwnie yczenia Organom Samorzdowym naszego miasta. Podczas zaj komputerowych

  uczniowie klas IV VI wykonywali kartki witeczne technik komputerow, ktre stanowiy

  dekoracje tablicy Samorzdu Uczniowskiego.

  Stycze rozpoczlimy od przygotowania gazetki ciennej z okazji Dnia Babci

  i Dziadka.

  Przekazalimy rwnie informacj dla wychowawcw i wszystkich uczniw z klas

  I VI, dotyczc zbirki pieninej na cegieki przekazane od Fundacji na Rzecz Osb

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  47

  Niewidomych i Niepenosprawnych Pom i Ty.

  Dziki zaangaowaniu nauczycieli

  i dobrodusznoci zarwno rodzicw, jak i uczniw

  naszej szkoy, dochd ze sprzeday cegieek

  wynis 600z.

  11 lutego Samorzd Uczniowski podj

  dziaania promujce bezpieczestwo w sieci,

  poprzez propagowanie hasa kampanii

  Razem tworzymy bezpieczny Internet.

  Na tablicy powstaa okolicznociowa gazetka,

  ktrej treci informoway uczniw o zagroeniach

  czyhajcych na nich w sieci.

  14 lutego 2012 roku w naszej

  szkole obchodzilimy Dzie

  Zakochanych popularnie nazywany

  Walentynkami. Z tej okazji Samorzd

  Uczniowski zorganizowa Poczt

  walentynkow, nad ktr od 13 lutego

  czuway Amory Mioci Natalia

  agoda z kl. Vb, Ra Somka z kl. Vc,

  Basia Puk z kl. Vb, Daria Potrzebowska

  z kl. Vb i Krzy Cybulski z kl. IVa.

  Uczniowie zaangaowali si w to wito, dziki czemu mona byo poczu miosn

  atmosfer. Skrzynka wypenia si licznymi kartkami, nie zabrako rwnie kartek

  dla nauczycieli. Za ich porednictwem uczniowie naszej szkoy mwili bliskim i przyjacioom,

  jak bardzo s dla nich wani. Wszyscy uczniowie, ktrzy tego dnia przyszli ubrani

  na czerwono byli zwolnieni z odpowiedzi otrzymujc niepytajk. Dodatkowo uroczy nastrj

  dnia podkrelaa dekoracja szkolna w postaci serduszek i licznych wierszykw miosnych,

  ktr wykonali uczniowie nalecy do sekcji nauki oraz sekcji kultury i rozrywki.

  W lutym pomagalimy w zorganizowaniu balu karnawaowego dla klas I VI.

  Serdeczne podzikowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy do pana Patryka

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  48

  Chodoy, ktry nieodpatnie zapewni nam wspania opraw muzyczn oraz dyrekcji

  i maturzystom Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Biaobrzegach za girlandy balonw,

  ktre stworzyy pikn, bajkow sceneri.

  W marcu na tablicy Samorzdu pojawia si gazetka okolicznociowa z okazji Dnia

  Kobiet, na ktrej widniay yczenia i symboliczne kwiaty, a jej wykonawcami byli uczniowie

  naszej szkoy. Z okazji wit Wielkanocnych zostay przygotowane karty witeczne,

  z ogromnym zaangaowaniem Justyny Bartha, ktra pomagaa uczniom klas VI. Kartki zostay

  przekazane nauczycielom, pracownikom szkoy, jak rwnie Organom Samorzdowym

  naszego miasta.

  W kwietniu, z inicjatywy Samorzdu Szkolnego podczas obchodw

  Dnia Ziemi 2014 pojawia si tablica tematyczna przedstawiajca pikn, radosn, czyst

  Ziemi, pen zwierzt, ktr wykonali uczniowie: Kamila Sitarek z kl. IVa, Zuzanna

  Sobolewska z kl. IVa, Dominika Barwicka z kl. IVa, Pawe Klich z kl. IVa, Patrycja Jaboska

  z kl. IVa, Marta Burska z kl. IVa, Daria Jaworska z kl. VIb i Weronika Wieczorek z kl. VIb

  wsplnie z opiekunem Samorzdu. Dzie 24 kwietnia ogosilimy dniem koloru zielonego.

  3 maja poczet sztandarowy wraz z delegacj reprezentowa spoeczno szkoln

  podczas Mszy witej odprawianej za Ojczyzn. Przedstawiciele szkoy zoyli wizank

  pod pomnikiem tych, ktrzy walczyli i zginli za Ojczyzn.

  W czwartek, 8 maja zorganizowalimy ostatni w tym roku szkolnym dyskotek

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  49

  dla uczniw naszej szkoy. Uczniowie klas I III bawili si od godz. 16.00 17.15,

  a po 15-minutowej przerwie przyszed czas na zabaw dla uczniw klas IV VI, ktra trwaa

  do godziny 19.15.

  Jak zwykle, impreza nie odbyaby si oczywicie bez znanych wszystkim szkolnych

  Dj-w uczniw klasy Va Krystiana Bieniasa i Jakuba Skoczkowskiego, do ktrych

  doczy Krzysztof Kiech. Panowie byli wietnie przygotowani, grajc znane nowoci hitw

  muzycznych. Dodatkow atrakcj byy wywietlane efekty wizualne, zmieniajce si

  na podstawie odtwarzanej muzyki. Po raz kolejny nie zawiedli take absolwenci naszej szkoy

  obecni uczniowie gimnazjum, ktrzy doczyli do zabawy, przypominajc sobie czasy

  podstawwki. Okoo godziny 19:30 wszyscy poszli do domw, smutni e to ostatnia

  dyskoteka i e tak szybko si skoczya, ale peni pozytywnych wrae i dobrych emocji.

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  50

  Dzikujemy nauczycielom dyurujcym, za sprawowanie opieki podczas dyskotek szkolnych.

  Na nastpn zabaw zapraszamy w nowym roku szkolnym!!!

  Z okazji Dnia Matki, uczniowie nalecy do sekcji kultury i rozrywki, wykonali

  dekoracj na tablicy Samorzdu szkolnego.

  W ramach zakoczenia pracy uczniw na rzecz Samorzdu Uczniowskiego w roku

  szkolnym 2013/2014, zorganizowalimy dla nich wycieczk do Centrum Zabaw Hula Park

  w Radomiu, ktra odbdzie si 26 maja. Zainteresowanie byo tak ogromne, e w wycieczce

  bdzie uczestniczyo 50 uczniw z klas IV VI. Uczniowie przeyj Przygod

  w Meksykaskim Sombrero i bd mieli okazj sprbowa meksykaskiej piniaty.

  Czeka ich wiele niezapomnianych przygd. Zabawy w Hula Parku zakocz si posikiem

  w Restauracji McDonalds. Wycieczka jest poczona z obchodami Dnia Dziecka,

  ktry odbdzie si w czerwcu.

  Samorzd Uczniowski skada

  Dyrekcji, Nauczycielom,

  Pracownikom oraz Uczniom naszej

  szkoy serdeczne podzikowania

  za pomoc i zaangaowanie w prac

  Samorzdu w roku szkolnym

  2013/2014.

  Czowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,

  lecz przez to, czym dzieli si z innymi

  Jan Pawe II

 • Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014 Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  51

  VIII Stowarzyszenie Jedynka KEN

  Prezes, Zarzd i Czonkowie Stowarzyszenia Jedynka KEN

  O marca 2012 roku byy podejmowane dziaania majce na celu powoanie w naszej

  szkole stowarzyszenia. Od sierpnia 2012 roku, po dopenieniu wszelkich formalnoci,

  Stowarzyszenie Jedynka KEN rozpoczo swoj dziaalno. Po udanym starcie,

  zrealizowanych zostao kilka dziaa, ktre wynikay ze statutu. W biecym roku szkolnym

  prezes, zarzd i czonkowie Stowarzyszenia zaplanowali na wrzesie2014 przeprowadzenie

  festynu rodzinnego. Zoony zosta wniosek o dotacj w konkursie grantowym

  Dziaaj Lokalnie 2014 na projekt Nasza szkoa jest wesoa. Wniosek zosta rozpatrzony

  pozytywnie i Stowarzyszenie pozyskao fundusze na jego realizacj. Obecnie nauczyciele

  zrzeszeni w Stowarzyszeniu pracuj nad organizacj i scenariuszem festynu. Mamy nadziej,

  e przedsiwzicie, ktre planujemy bdzie si cieszy powodzeniem, a wsparte wspprac

  pozostaych nauczycieli i rodzicw, pozwoli zrealizowa zaoone cele festynu.

  Z kocem tego roku Sto