of 16 /16
STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gazetka szkolna dla klas 4 -6 szkoły podstawowej.

Text of Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

Page 1: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Page 2: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.2

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW X SU-

DECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWÓWKU ŚLĄSKIM: GRUDZIEŃ 2014 oraz STYCZEŃ, LUTY 2015

Akcja „Dziewczynka z zapałkami”, Nasza Szkoła 21 -23 listopada oraz 20—22 lutego włączyła się do akcji pozyskiwania

funduszy na realizację celów statutowych ze sprzedaży Baśniowych Zapa-łek. Uczennice z klas VI i V przez trzy dni pomagały w pakowaniu zakupów klientom

marketu Intermarche w Lwówku Śląskim.

Sprawozdanie z listopada 2014 r.: W trzydniowej akcji „Dziewczynka z zapałkami”,

wolontariuszki uzbierały dzięki hojności klientów marketu INTERMARCHE prawie 1.700 złotych. Z pozyskanej sumy Prezes Fundacji p. Piotr Myśliwiec przeznaczył 20

% na potrzeby rodzin naszej szkoły. Pedagog w porozumieniu z wolontariuszkami uzgodnił, że za pozyskaną sumę 330 złotych przygotuje paczki żywnościowe dla ro-

dzin potrzebujących z klas, które uczestniczyły w akcji.

Wolontariuszki biorące udział w listopadowej akcji „Dziewczynka z zapałkami”

Michalska K. Karpiszyn K. Półćwiartek K. z klasy V A

Kominek K. Cybulska M. Rybiałek A. z klasy VI E

Mazur K. Bilska D. Iwanczenko N. z klasy VI B

Grądzka G. Kłosowska W. Lipińska O. z klasy VI C

Sołowska E. i Wrzesińska A. z klasy VI A

Sady N. Mazurek K. Delinowska E. z klasy VI D

BRAWO DZIEWCZYNY !!!

Animatorką, która koordynowała akcją była z Łodzi p. Elżbieta Gładysz, opiekunem z

ramienia szkoły pedagog p. Lidia Reif. Powiedzenie Prezesa Fundacji p. Piotra Myśli-wiec „ Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam …” potwierdziły się

w 100 %.

Page 3: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.3

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Dodatkowo uczennice z klasy VI D przystąpiły do akcji charytatywnej na tere-

nie naszej szkoły. Wykonały kartki świąteczne, prezenty z masy solnej i inne drobiazgi, które sprzedają wśród społeczności szkolnej, a pozy-

skane pieniądze również zostaną przeznaczone na pomoc świąteczną.

KONKURS PRZYRODNICZO

– PLASTYCZNY „CIEKAWE ŻYCIE PTAKÓW” Organizatorem konkursu był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazo-

wych w Jeleniej Górze.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów na temat różnych gatunków ptaków oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu wartości przyrodni-

czych.

Warunkiem uczestnictwa było wykonanie plakatu przedstawiającego wybrany gatu-

nek ptaka wraz z krótką charakterystyką dotyczącą jego życia. Mogła to być dowolnie wybrana informacja/ciekawostka np. na temat jego budowy, sposobu zdobywania

pokarmu, wychowywania piskląt, budowania gniazd, miejsc występowania, wędrówek itp. Każdy uczestnik mógł złożyć tylko jedną pracę plastyczną wykonaną kredkami na

formacie A3 wraz z informacją o ptaku.

Kryteriami oceny była wartość merytoryczna i artystyczna oraz pomysłowość i este-

tyka wykonanej pracy.

ETAP SZKOLNY KONKURSU

Wzięło w nim udział 35 uczniów z klas IV – VI. Aspekt merytoryczny informacji o ptakach oceniała p. Beata Bednarska, natomiast walory artystyczne i estetyczne p.

Małgorzata Zubel. Ostatecznie dnia 9 listopada 2014 komisja w składzie: B. Bednar-

ska, M. Zubel i R. Rosicka wyłoniła 23 prace, które zostały zgłoszone do konkursu wojewódzkiego.

Wyniki konkursu szkolnego.

I miejsce – Anna Szyndrowska

Daria Mścisz

Maja Gudowicz

Kamil Wróblewski

II miejsce – Gabriela Kowalska

Hanna Kowalska

Agnieszka Gliwa

III miejsce – Martyna Wójcik

Klaudia Mazur

Martyna Gałka

wyróżnienie – pozostali uczniowie, których prace zostały przesłane na etap woje-

wódzki konkursu. Organizatorkami konkursu były: p. B. Bednarska i p. M. Zubel.

ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU

Wzięło w nim udział 56 szkół podstawowych województwa dolnośląskiego, łączna

liczba uczestników 607 uczniów. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się

w dniu 12 grudnia 2014 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział w Jeleniej Górze.

Page 4: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.4

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Laureatkami etapu wojewódzkiego konkursu

zostały dwie uczennice SP Nr 2 w Lwówku Śląskim.

I miejsce zajęły Hanna Kowalska oraz Gabriela Kowalska (za prace o pta-kach: dzioborożec i lirogłów)

Po wręczeniu dyplomów i nagród odbyły się warsztaty edukacyjne „Las pełen

niespodzianek”. Uczniowie pod okiem pracowników DZPK wykonywali w grupach

ozdoby choinkowe, które po prezentacji zostały zawieszone na pięknym świerku.

WIZYTA MIKOŁAJA W NASZEJ SZKOLE Tradycyjnie, w związku ze zbliżającymi się mikołajkami, naszą szkołę odwie-

dził Święty Mikołaj.

Page 5: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.5

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

5 grudnia ruszył z koszami pełnymi słodyczy KOROWÓD MIKOŁAJKOWY,

czyli Św. Mikołaj (Marcel Grześków z VIc)

i trzy piękne asystentki (Gabriela Mius z VIb, Natalia Łoza z VIb, Gabriela Grądzka z

VIc) oraz sympatyczny reniferek (Dawid Suduł z VIb).

Mikołaj zapewnił wszystkim uczniom i pracownikom szkoły wiele śmiechu i radości,

były tańce, śpiewy i przytulańce. Wszyscy duzi i mali już czekają z niecierpliwością na następne mikołajki :)

RUSZYŁY WTORKI Z LEKKOATLETYKĄ 2014

- PIERWSZY BYŁ CZEKOLADOWY 16 grudnia 2014 r. na hali sportowej odbył się pierwszy z serii wtorek lekkoat-

letyczny, w którym wzięło udział 120 uczniów z rocznika 2007-1999. Pomysłodawcą i

głównym organizatorem jest Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Lwówek Śląski i Gimnazjum im Jana Pawła II w Lwówku Śląskim. Mityng cieszył się ogromnym zain-

teresowaniem, szczególnie tych najmłodszych, którzy mogli sprawdzić się w biegu na 40 i 200 metrów oraz rzucie piłką lekarską. Reprezentanci naszej szkoły 24 razy

stawali na podium, ale zamiast medali otrzymali czekoladowe smakołyki. Wspaniały pomysł na poprawę aktywności dzieci i młodzieży.

Poniżej uczniowie naszej szkoły, którzy stanęli na podium w poszczegól-

nych konkurencjach:

40 m dziewcząt 2005-2004: 1m Zabłocka , 2m Gudowicz Maja 2004, 3m Szumska

Natalia

40 m dziewcząt 2003-2002: 3m Kania Gabriela

40 m chłopców 2003-2002: 1m Kossakowski Wiktor

300 m dziewczęta 2005-2004: 2m Gudowicz Maja

300 m chłopcy 2005-2004: 3m Czerwień Bartosz

500 m dziewczęta 2003-2002: 2m Mazurek Klaudia

Page 6: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.6

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Rzut piłką lekarską 2 kg dziewcząt 2005-2004: 2m Zabłocka

Rzut piłką lekarską 2 kg dziewczęta 2003-2002: 2m Kania Gabriela

Rzut piłką lekarską 2 kg chłopcy 2003-2002: 2m Kossakowski Kamil

Kolejny wtorek lekkoatletyczny - Miting Cytrusowy 10 lutego 2015 r. kolejny raz młodzież mogła sprawdzić swoje możliwości w skoku

w dal z miejsca i w skoku wzwyż w Mitingu Cytrusowym zorganizowanym przez MKS

Piast Lwówek Śląski i Gimnazjum Jana Pawła II we Lwówku Śląskim. Poniżej wyniki:

Page 7: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.7

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

SKOK WZWYŻ DZIEWCZĘTA 2005-2004

3 Sawicka Anna 2004 SP-2 Lwówek Śl 105

4 Sabada Pola 2004 SP-2 Lwówek Śl 100

4 Wawrzynowicz Martyna 2004 SP-2 Lwówek Śl 100

6 Szczerbaniewicz Wiktoria 2004 SP-2 Lwówek Śl 95

8 Gudowicz Maja 2004 SP-2 Lwówek Śl 90 12

11 Korwel Natalia 2005 SP-2 Lwówek Śl 0 8

SKOK WZWYŻ CHŁOPCY 2005-2004

1 Recki Marcel 2004 SP-2 Lwówek Śl 110 20

5 Pawlikowski Damian 2004 SP-2 Lwówek Śl 105 16

6 Barsal Kacper 2004 SP-2 Lwówek Śl 100 15

7 Cichończyk Karol 2005 SP-2 Lwówek Śl 95 14

9 Draj Bartosz 2004 SP-2 Lwówek Śl 90 12

9 Fabin Igor 2004 SP-2 Lwówek Śl 90 11

Page 8: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.8

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Mistrzostwa szkoły klas IV w piłce ręcznej chłopców.

Wyniki końcowe. I miejsce klasa IV d

II miejsce klasa IV a

III miejsce klasa IV c

IV miejsce klasa IV b

Najwięcej bramek w turnieju uzyskali:

Gracjan Garbiec IV D - 8 bramek

Bartosz Łastowski IV D – 7 bramek

Artur Zubacz IV A – 6 bramek

Kacper Podolczak IV D, Paweł Chabiniak IVA, Błażej Grodzki i Vincenzo Bernardo IV

c – 2 bramki.

Michał Złotek IV B, Damian Pawlikowski IV D – 1 bramka.

Składy drużyn:

Klasa IV a: Paweł Chabiniak, Ar-

tur Zubacz, Artur Banik, Kacper Góral, Igor Rodziński, Tomek Si-

dor, Maciek Dziuba, Przemek Waszkun, Krystian Baca, Michał

Cieśla, Igor Ruszkiewicz, Wiktor Kocot.

Page 9: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.9

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

IV b Kamil Rogowski, Jakub Taniu-

kiewicz, Bartosz Draj, Kacper Barsul,

Michał Złotek, Michał Drabowicz, Aleks Baryło, Mateusz Orzechowski.

Klasa IV c: zagrała w skła-

dzie: Wiktor Rybak, Marcel Skorzeńc, Vincenzo Bernardo,

Błażej Grodzki, Filip Romanek, Fabian Mocyk, Fryderyk Gajowy.

Klasa IV d: Bartek

Łastowski, Damian Pawlikowski, Alan

Sowa, Gracjan Gar-biec, Kuba Urbań-

ski, Igor Fabin, Grzegorz Skrucha,

Kacper Podolczak.

Page 10: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.10

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

JASEŁKA SZKOLNE 2014 W czwartek 18 grudnia, w naszej szkole odbyły się JASEŁKA, które przygo-

towały całą społeczność szkolną do przeżywania tajemnicy BOŻEGO NARODZENIA.

Historia narodzin Dzieciątka Jezus oprawiona kolędami i pastorałkami, nadała

temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i świąteczny nastrój. Wspólne kolędowanie pozwoliło zebranym poczuć klimat zbliżających się Świąt.

Wszystkim aktorom należą się słowa uznania za wielkie zaangażowanie, wczu-

cie się w role i pokonanie tremy.

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie:

klasy IV A:Karolina Majdan, Martyna Czepiel, Klaudia Delinowska, Zuzanna Kosa-

kowska, Magdalena Niedzielska, Monika Przybyła, Oliwia Zawada

klasy IVB: Wojciech Kłosowski, Sara Kopeć,Weronika Patulska, Agata Pecold, Wik-

toria Szwemin

klasy IVC: Fryderyk Gajowy, Inga Ryba, Julita Samoraj

klasy VB: Karolina Kasprzyk, Małgorzata Kamińska

klasy VA: Katarzyna Michalska

klasy VC: Hanna Sysak, Kaja Czachara, Oliwia Krzysztofińska, Zofia Żuchowska,

Zuzanna Gogola, Brunon Potomski, Antoni Szczepański, Maciej Huzarewicz, Wiktoria

Zientara

klasy VIC: Martyna Wójcik, Oliwia Lipińska, Ewa Sienkiewicz, Patrycja Kazimier-

czuk, Wiktoria Kłosowska, Jakub Bagłaj

Program przygotowały katechetki: B. Hołyszewska, A. Urbańska, L. Gorlewska Nad

muzyczną oprawą czuwały panie: B. Piechurska i A. Garsztecka.

Page 11: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.11

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

23. FINAŁ WOŚP W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM

11 stycznia 2015r. od godziny 1200 w hali sportowej, w Lwówku Śląskim,

kolejny raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizatorami byli:

Lwówecki Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty. Orkiestrowy sztab ulokował się w hali.

Jak w prawdziwej orkiestrze przydział ról w przygotowaniu uroczystości 23. Fi-

nału, zdecydował o pięknej, harmonijnej „grze”. W przygotowaniu imprezy brało udział bardzo wiele osób: pracownicy Lwóweckiego Ośrodka Kultury oraz szkoły, ro-

dzice uczniów. W roli konferansjera wystąpił niezastąpiony p. Mariusz Wolski. Od godziny 900 trwała również kwesta uliczna, w której wzięli udział uczniowie Zespołu

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 na profesjonalnej scenie, pod okiem wy-

chowawców, prezentowali programy artystyczne.

O godzinie 1400 odbyła się sprzedaż przedmiotów przekazanych na WOŚP, m.in.:

gadżety z logo WOŚP przekazane

przez Jurka Owsiaka (koszulki,

breloczki, torby, kalendarze, ze-gar),

koszulki p. Lucjana Blaszczyka,

obraz p. Jerzego Borowca,

rzeczy ofiarowane przez Barbarę i

Krzysztofa Zalewskich (sklep In-

termarche),

kosz z bukietem 23 róż ofiarowa-

ny przez p.Darię Puchalską Dancewicz- kwiaciarnia „Michalina”, który kupiła Burmistrz Gminy i Miasta pani Mariola Szczęsna.

Równie hojny w kupowaniu przedmiotów przekazanych na WOŚP był pan Ire-

neusz Maciejczyk - zastępca burmistrza. Sprzedano prawie wszystkie podarowane przedmioty. Podziwiano i kupowano piękne drzewka świąteczne oraz ozdoby z masy

solnej.

Atrakcją programu był pokaz sztuki karate grup prowadzonych przez mi-

strza p. Zbigniewa Wojtkowiaka oraz pokaz taneczny grupy młodszej prowadzony przez instruktora tańca p. Mirosława Mleczka.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się pyszne, domowe wypieki rodziców, gorą-

ce napoje, bigos, grochówka, zapiekane kiełbaski przygotowane przez firmę „Ba-Gar” prowadzoną przez p. Barbarę Kraśnicką. Najmłodsi odwiedzali kram z za-

bawkami i pluszakami. Można było nawet skorzystać z profesjonalnych usług fryzjer-

skich.

Dokładna kwota zebrana podczas tegorocznego finału będzie znana za

około trzy tygodnie, zaś po wstępnym przeliczeniu jest to 11 838,53 zł.

Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwali funkcjonariusze Komendy Po-

wiatowej Policji w Lwówku Śląskim oraz przedstawiciele Straży Miejskiej.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 23. Finału WOŚP

oraz sponsorom i uczestnikom tej pięknej akcji serdecznie dziękujemy.

Page 12: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.12

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Krzyżówka przyrodnicza:

1. Jest największą sową w Polsce i jedną z największych na świe-cie.

2. Skrajnie nieliczny gatunek lęgowy z rodziny bekasowa-tych.

3. Jest wyraźnie mniejsza od wrony i gawrona, czarna z jasnosza-rym tyłem i bokami głowy.

4. Jego chwiejny lot i pstre ubarwienie sprawiają,

że w locie przypomina ogromnego motyla.

1.

2.

3.

4.

5.

Page 13: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.13

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

5. Jeden z naszych najliczniejszych ptaków lęgowych. Samce są łatwe do rozpoznania, wyróżnia je ceglasto-czerwony brzuch i cha-rakterystyczne policzki.

Wykonała: Klaudia Mazur kl.6b

Źródło: http://dzieci.erys.pl/lesnoteka/ptaki

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI 70-LECIA NADLEŚNICTWA NA PLAKAT „ZA CO LUBIĘ LAS” Do nadleśnictwa wpłynęły 503 prace na KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 70-LECIA

NADLEŚNICTWA NA PLAKAT „ZA CO LUBIĘ LAS”, w tym 115 prac z naszej szko-ły. Poniżej wyniki konkursu w trzech kategoriach. Gratulujemy! Wręczenie nagród

odbędzie się 26.02.2015 r. o 12:00.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

I miejsce

Ewa Delinowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim – opiekun

Małgorzata Zubel

WYRÓŻNIENIE

Anna Szyndrowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim – opie-kun Małgorzata Zubel

1. P U C H A C Z

2. B A T A L I O N

3. K A W K A

4. D U D E K

5. Z I Ę B A

Page 14: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.14

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Lista gatunków ssaków objętych ści-

słą ochroną w Polsce

chomik europejski

darniówka tatrzańska

gronostaj

Fokowate

Jeżowate – wszystkie gatunki

koszatka

kozica

łasica

niedźwiedź brunatny

nietoperze – wszystkie gatunki

norka europejska

nornik śnieżny

orzesznica

popielica

ryjówkowate-wszystkie gatunki

ryś

suseł moręgowany

suseł perełkowany

smużka leśna

smużka stepowa

świstak

tchórz stepowy

Walenie - wszystkie gatunki

wiewiórka pospolita

Page 15: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.15

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

wilk , zając bielak , żbik , żołędnica ,

żubr Autor: Szymon Młynek z 6e

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Lista_gatunków_zwierząt_objętych_ścisłą_ochroną_w_Polsce

ZAPRASZAMY DO ZAWODÓW I KONKURSÓW

Zapraszamy uczniów klas I- VI do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

„Najpiękniejsza palma wielkanocna”. Prace indywidualne, podpisanie imie-niem, nazwiskiem, klasą i nazwiskiem wychowawcy przynosimy do biblioteki szkol-

nej do 5 marca 2015 r.

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!

więcej na: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=5749

Uwaga!

Pamiętajcie przykleić na odwrocie pracy konkursowej wypełnioną tabelkę z danymi i

dostarczeniu pracy do 2 marca 2015 r. do pokoju nr 6 Urzędu Gminy i Miasta Lwó-

wek Śląski.

Biegi Przełajowe

- Mistrzostwa Dolnego Śląska w Biegach Przełajowych

Termin i miejsce:

07.03.2014 - stadion miejski Lwówek Śląski

Dystanse:

Kat. 1 dziewczęta 300m chłopcy 300m

Kat. 2 dziewczęta 600m chłopcy 600m

Kat. 3 dziewczęta 1000m chłopcy 1200m

Kat. 4 dziewczęta 1200m chłopcy 1500m

Kat. 5 dziewczęta 2000m i 3000m chłopcy 3000m 5000m

Page 16: Gazetka szkolna "Pod lupą" styczeń, luty 2015

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 2 „POD LUPĄ” STR.16

STYCZEŃ, LUTY 2015 — ROK SZKOLNY 2014/2015

Przypominamy o konkursie dla klas I – VI

na „PRZYJACIELA PRZYRODY”. (1 września 2014 r. – 22 kwietnia 2015 r. )

ZBIERAJCIE ZUŻYTE BATERIE;

Zaplanujcie z wychowawcą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie prowa-

dzone przez pracownika Nadleśnictwa w sali edukacyjnej nadleśnictwa (za 20 pkt);

Zaplanujcie z wychowawcą wyjście z leśniczym na ścieżkę przyrodniczo – edu-

kacyjną lub wyjazd do ogródka dendrologicznego "Uroczysko Piekiełko" koło

Włodzic. (za 25 pkt)

Szykujcie latawce na 20 marca 2015 (piątek), regulamin dostępny u pana M. Proszko.

KONIEC