Gazetka szkolna "Pod lup…" stycze„, luty 2015

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gazetka szkolna dla klas 4 -6 szkoły podstawowej.

Text of Gazetka szkolna "Pod lup…" stycze„, luty 2015

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.2

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  WIADOMOCI ZE SZKOY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERW X SU-DECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWWKU LSKIM: GRUDZIE 2014 oraz STYCZE, LUTY 2015

  Akcja Dziewczynka z zapakami, Nasza Szkoa 21 -23 listopada oraz 2022 lutego wczya si do akcji pozyskiwania funduszy na realizacj celw statutowych ze sprzeday Baniowych Zapa-ek. Uczennice z klas VI i V przez trzy dni pomagay w pakowaniu zakupw klientom marketu Intermarche w Lwwku lskim.

  Sprawozdanie z listopada 2014 r.: W trzydniowej akcji Dziewczynka z zapakami, wolontariuszki uzbieray dziki hojnoci klientw marketu INTERMARCHE prawie 1.700 zotych. Z pozyskanej sumy Prezes Fundacji p. Piotr Myliwiec przeznaczy 20 % na potrzeby rodzin naszej szkoy. Pedagog w porozumieniu z wolontariuszkami uzgodni, e za pozyskan sum 330 zotych przygotuje paczki ywnociowe dla ro-dzin potrzebujcych z klas, ktre uczestniczyy w akcji.

  Wolontariuszki biorce udzia w listopadowej akcji Dziewczynka z zapakami

  Michalska K. Karpiszyn K. Pwiartek K. z klasy V A

  Kominek K. Cybulska M. Rybiaek A. z klasy VI E

  Mazur K. Bilska D. Iwanczenko N. z klasy VI B

  Grdzka G. Kosowska W. Lipiska O. z klasy VI C

  Soowska E. i Wrzesiska A. z klasy VI A

  Sady N. Mazurek K. Delinowska E. z klasy VI D

  BRAWO DZIEWCZYNY !!!

  Animatork, ktra koordynowaa akcj bya z odzi p. Elbieta Gadysz, opiekunem z ramienia szkoy pedagog p. Lidia Reif. Powiedzenie Prezesa Fundacji p. Piotra Myli-wiec yj z caych si i umiechaj si do ludzi, bo nie jeste sam potwierdziy si w 100 %.

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.3

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  Dodatkowo uczennice z klasy VI D przystpiy do akcji charytatywnej na tere-nie naszej szkoy. Wykonay kartki witeczne, prezenty z masy solnej i inne drobiazgi, ktre sprzedaj wrd spoecznoci szkolnej, a pozy-skane pienidze rwnie zostan przeznaczone na pomoc witeczn.

  KONKURS PRZYRODNICZO

  PLASTYCZNY CIEKAWE YCIE PTAKW Organizatorem konkursu by Dolnolski Zesp Parkw Krajobrazo-wych w Jeleniej Grze.

  Celem konkursu byo pogbienie wiedzy uczniw na temat rnych gatunkw ptakw oraz rozwijanie umiejtnoci artystycznych w prezentowaniu wartoci przyrodni-czych.

  Warunkiem uczestnictwa byo wykonanie plakatu przedstawiajcego wybrany gatu-nek ptaka wraz z krtk charakterystyk dotyczc jego ycia. Moga to by dowolnie wybrana informacja/ciekawostka np. na temat jego budowy, sposobu zdobywania

  pokarmu, wychowywania pisklt, budowania gniazd, miejsc wystpowania, wdrwek itp. Kady uczestnik mg zoy tylko jedn prac plastyczn wykonan kredkami na formacie A3 wraz z informacj o ptaku.

  Kryteriami oceny bya warto merytoryczna i artystyczna oraz pomysowo i este-tyka wykonanej pracy.

  ETAP SZKOLNY KONKURSU

  Wzio w nim udzia 35 uczniw z klas IV VI. Aspekt merytoryczny informacji o ptakach oceniaa p. Beata Bednarska, natomiast walory artystyczne i estetyczne p. Magorzata Zubel. Ostatecznie dnia 9 listopada 2014 komisja w skadzie: B. Bednar-ska, M. Zubel i R. Rosicka wyonia 23 prace, ktre zostay zgoszone do konkursu wojewdzkiego.

  Wyniki konkursu szkolnego.

  I miejsce Anna Szyndrowska

  Daria Mcisz

  Maja Gudowicz

  Kamil Wrblewski

  II miejsce Gabriela Kowalska

  Hanna Kowalska

  Agnieszka Gliwa

  III miejsce Martyna Wjcik

  Klaudia Mazur

  Martyna Gaka

  wyrnienie pozostali uczniowie, ktrych prace zostay przesane na etap woje-wdzki konkursu. Organizatorkami konkursu byy: p. B. Bednarska i p. M. Zubel.

  ETAP WOJEWDZKI KONKURSU

  Wzio w nim udzia 56 szk podstawowych wojewdztwa dolnolskiego, czna liczba uczestnikw 607 uczniw. Uroczyste wrczenie dyplomw i nagrd odbyo si w dniu 12 grudnia 2014 w Orodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddzia w Jeleniej Grze.

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.4

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  Laureatkami etapu wojewdzkiego konkursu zostay dwie uczennice SP Nr 2 w Lwwku lskim.

  I miejsce zajy Hanna Kowalska oraz Gabriela Kowalska (za prace o pta-kach: dzioboroec i lirogw)

  Po wrczeniu dyplomw i nagrd odbyy si warsztaty edukacyjne Las peen niespodzianek. Uczniowie pod okiem pracownikw DZPK wykonywali w grupach ozdoby choinkowe, ktre po prezentacji zostay zawieszone na piknym wierku.

  WIZYTA MIKOAJA W NASZEJ SZKOLE Tradycyjnie, w zwizku ze zbliajcymi si mikoajkami, nasz szko odwie-dzi wity Mikoaj.

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.5

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  5 grudnia ruszy z koszami penymi sodyczy KOROWD MIKOAJKOWY,

  czyli w. Mikoaj (Marcel Grzekw z VIc)

  i trzy pikne asystentki (Gabriela Mius z VIb, Natalia oza z VIb, Gabriela Grdzka z VIc) oraz sympatyczny reniferek (Dawid Sudu z VIb).

  Mikoaj zapewni wszystkim uczniom i pracownikom szkoy wiele miechu i radoci, byy tace, piewy i przytulace. Wszyscy duzi i mali ju czekaj z niecierpliwoci na nastpne mikoajki :)

  RUSZYY WTORKI Z LEKKOATLETYK 2014

  - PIERWSZY BY CZEKOLADOWY 16 grudnia 2014 r. na hali sportowej odby si pierwszy z serii wtorek lekkoat-

  letyczny, w ktrym wzio udzia 120 uczniw z rocznika 2007-1999. Pomysodawc i gwnym organizatorem jest Midzyszkolny Klub Sportowy Piast Lwwek lski i Gimnazjum im Jana Pawa II w Lwwku lskim. Mityng cieszy si ogromnym zain-teresowaniem, szczeglnie tych najmodszych, ktrzy mogli sprawdzi si w biegu na 40 i 200 metrw oraz rzucie pik lekarsk. Reprezentanci naszej szkoy 24 razy stawali na podium, ale zamiast medali otrzymali czekoladowe smakoyki. Wspaniay pomys na popraw aktywnoci dzieci i modziey.

  Poniej uczniowie naszej szkoy, ktrzy stanli na podium w poszczegl-nych konkurencjach:

  40 m dziewczt 2005-2004: 1m Zabocka , 2m Gudowicz Maja 2004, 3m Szumska

  Natalia

  40 m dziewczt 2003-2002: 3m Kania Gabriela

  40 m chopcw 2003-2002: 1m Kossakowski Wiktor

  300 m dziewczta 2005-2004: 2m Gudowicz Maja

  300 m chopcy 2005-2004: 3m Czerwie Bartosz

  500 m dziewczta 2003-2002: 2m Mazurek Klaudia

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.6

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  Rzut pik lekarsk 2 kg dziewczt 2005-2004: 2m Zabocka

  Rzut pik lekarsk 2 kg dziewczta 2003-2002: 2m Kania Gabriela

  Rzut pik lekarsk 2 kg chopcy 2003-2002: 2m Kossakowski Kamil

  Kolejny wtorek lekkoatletyczny - Miting Cytrusowy 10 lutego 2015 r. kolejny raz modzie moga sprawdzi swoje moliwoci w skoku w dal z miejsca i w skoku wzwy w Mitingu Cytrusowym zorganizowanym przez MKS Piast Lwwek lski i Gimnazjum Jana Pawa II we Lwwku lskim. Poniej wyniki:

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.7

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  SKOK WZWY DZIEWCZTA 2005-2004

  3 Sawicka Anna 2004 SP-2 Lwwek l 105

  4 Sabada Pola 2004 SP-2 Lwwek l 100

  4 Wawrzynowicz Martyna 2004 SP-2 Lwwek l 100

  6 Szczerbaniewicz Wiktoria 2004 SP-2 Lwwek l 95

  8 Gudowicz Maja 2004 SP-2 Lwwek l 90 12

  11 Korwel Natalia 2005 SP-2 Lwwek l 0 8

  SKOK WZWY CHOPCY 2005-2004

  1 Recki Marcel 2004 SP-2 Lwwek l 110 20

  5 Pawlikowski Damian 2004 SP-2 Lwwek l 105 16

  6 Barsal Kacper 2004 SP-2 Lwwek l 100 15

  7 Cichoczyk Karol 2005 SP-2 Lwwek l 95 14

  9 Draj Bartosz 2004 SP-2 Lwwek l 90 12

  9 Fabin Igor 2004 SP-2 Lwwek l 90 11

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.8

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  Mistrzostwa szkoy klas IV w pice rcznej chopcw.

  Wyniki kocowe. I miejsce klasa IV d

  II miejsce klasa IV a

  III miejsce klasa IV c

  IV miejsce klasa IV b

  Najwicej bramek w turnieju uzyskali:

  Gracjan Garbiec IV D - 8 bramek

  Bartosz astowski IV D 7 bramek

  Artur Zubacz IV A 6 bramek

  Kacper Podolczak IV D, Pawe Chabiniak IVA, Baej Grodzki i Vincenzo Bernardo IV c 2 bramki.

  Micha Zotek IV B, Damian Pawlikowski IV D 1 bramka.

  Skady druyn:

  Klasa IV a: Pawe Chabiniak, Ar-tur Zubacz, Artur Banik, Kacper Gral, Igor Rodziski, Tomek Si-dor, Maciek Dziuba, Przemek Waszkun, Krystian Baca, Micha Ciela, Igor Ruszkiewicz, Wiktor Kocot.

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.9

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  IV b Kamil Rogowski, Jakub Taniu-

  kiewicz, Bartosz Draj, Kacper Barsul,

  Micha Zotek, Micha Drabowicz, Aleks Baryo, Mateusz Orzechowski.

  Klasa IV c: zagraa w ska-dzie: Wiktor Rybak, Marcel Skorzec, Vincenzo Bernardo, Baej Grodzki, Filip Romanek, Fabian Mocyk, Fryderyk Gajowy.

  Klasa IV d: Bartek

  astowski, Damian Pawlikowski, Alan

  Sowa, Gracjan Gar-biec, Kuba Urba-ski, Igor Fabin, Grzegorz Skrucha,

  Kacper Podolczak.

 • GAZETKA SZKOY PODSTAWOWEJ NUMER 2 POD LUP STR.10

  STYCZE, LUTY 2015 ROK SZKOLNY 2014/2015

  JASEKA SZKOLNE 2014 W czwartek 18 grudnia, w naszej szkole odbyy si JASEKA, ktre przygo-

  toway ca spoeczno szkoln do przeywania tajemnicy BOEGO NARODZENIA.

  Historia narodzin Dziecitka Jezus oprawiona koldami i pastorakami, nadaa temu wyjtkowemu spotkaniu uroczysty i witeczny nastrj. Wsplne koldowanie pozwolio zebranym poczu klimat zbliajcych si wit.

  Wszystkim aktorom nale si sowa uznania za wielkie zaangaowanie, wczu-cie si w role i pokonanie tremy.

  W przedstawieniu udzia wzili uczniowie:

  klasy IV A: