Click here to load reader

Nasz Ambasador 2015/16 - gazetka szkolna

 • View
  222

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Nasz Ambasador 2015/16 - gazetka szkolna

 • Jedyna taka szkoa w Europie

  Wywiad z J.E. Luisem GmezemUrdanet, Ambasadorem Boliwariaskiej Republiki Wenezueli w Polsce. - Kim jest dla Pana Simon Bolivar? Simon Bolivar jest Ojcem Narodu, nie tylko Wenezueli, ale wszystkich pastw Ameryki aciskiej. Londyskie BBC okrzykno Bolivara najwaniejszym czowiekiem w XIX wieku. Powysze stwierdzenie argumentuj w nastpujcy sposb: - W zaledwie w wieku 47 lat stoczy 472 bitwy, z ktrych tylko w 6 zosta pokonany. - Wzi udzia w 79 wielkich bitwach, z ktrych w 25 otar si o mier. Wyzwoli 6 narodw, przemierzy konno 123 tysice kilometrw. Jego koncepcje wyzwolecze zostay spisane w 92 manifestach i 2632 listach. - Wyzwoli a nie zniewoli armi, ktr dowodzi.

  - Jakie wraenia wywara na Panu Polska? Moja pierwsza wizyta w Polsce miaa miejsce w 1983 roku. Wwczas miaem okazj pozna kraj i jego realia. Mimo skomplikowanej sytuacji w jakiej wtedy Polska si znajdowaa, miaem nieodpart ch na ponowne odwiedziny. Moj wol kolejnej wizyty w Polsce, dodatkowo spotgowaa poznana przeze mnie spoeczno polska, ktra zamieszkiwaa moje rodzinne miasto Maracaibo w Wenezueli.

  - Co Pan sdzi o Polakach? Moim zdaniem Polacy s serdecznymi, otwartymi na nowe dowiadczenia oraz bardzo pracowitymi ludmi. Polacy maj wiele wsplnego z Latynosami, znacznie wicej ni inne narody europejskie.

  - A co zaskoczyo Pana najbardziej w naszym kraju? Najbardziej zaskoczy mnie dostrzegalny i znaczcy rozwj gospodarczy, spoeczny i kulturowy. Polska poczynia ogromny krok w przd w tak krtkim okresie czasu.

  - Czy wczeniej sysza Pan o Milejowie? Kiedy otrzymaem wiadomo o mojej nominacji na stanowisko Ambasadora Wenezueli w Polsce, wtedy dowiedziaem si o Milejowie. Szczeglnie interesujce wydao mi si istnienie szkoy, ktrej nadano imi Simona Bolivara, jedynej takiej szkoy w Europie.

  - Jak ocenia Pan relacje midzy ambasad a szko w Milejowie? Relacje midzy ambasad a szko w Milejowie s historyczne. Kontakt midzy dwoma instytucjami zosta nawizany 45 lat temu, co jest dla mnie zdumiewajce. Midzy innymi z powodu tak dugotrwaych wizi, odkd piastuj stanowisko Ambasadora, d do pogbiania relacji z wadzami szkoy, upowszechniania wiedzy na temat Wenezueli oraz utrzymywania przyjacielskich stosunkw z mieszkacami Milejowa

  PISMO

  ZESPOU SZK NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA

  MILEJW, 22 czerwca 2016 r.

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpghttps://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjug5aN-5fNAhXhJJoKHfPCDmkQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=BuY1yp9YPAM&psig=AFQjCNFJT33uCYjGNSobAI-b_PNT6IE9mg&ust=1465459190370832

 • SZTANDAR HISTORIA I SYMBOLIKA

  Sztandar, nazywany pierwotnie chorgwi, wywodzi swj pocztek z dawnych znakw bojowych i rozpoznawczych, ktre stanowiy orodki skupiajce wojownikw podczas bitwy oraz suyy do cznoci midzy wodzem a oddziaem. Istotne byo rwnie, by w bojowym zamieszaniu wojownicy widzieli, gdzie znajduj si ich wasne oddziay. W staroytnoci takich znakw uywali Babiloczycy, Egipcjanie, Grecy czy Persowie. Znaki bojowe stosowali rwnie w V wieku Celtowie oraz Hunowie. W pierwszej poowie XII wieku posugiwali si nimi Sowianie.Utrzymanie znakw i walka w ich obronie naleay do podstawowych obowizkw wojownika. Odebranie sztandaru przez przeciwnika osabiao ducha walki, jego widok natomiast napenia kadego z walczcych nadziej i wiar w wygran.Ju wtedy ze sztandarami wizano pewne treci ideowe. Powtarzajcy si w nich motyw bstwa nadawa im na p sakralny charakter. Jako symbolom kultowo-pastwowym przysugiway im cze i szacunek. Zgodnie z definicj sztandar to weksylium bdce znakiem oddziau wojskowego, stowarzyszenia, miasta, instytucji itp. Skada si on z pata i drzewca zakoczonego gowic. Pat ma rne wzory na obu stronach, przewanie obszyty jest frdzl i przymocowany do drzewca skrzanym rkawem i ozdobnymi gwodziami. Pod gowic wizane s wstgi i szarfy w barwach narodowych lub orderw i odznacze, ktrymi waciciel sztandaru zosta odznaczony. Pod wstgami natomiast mog by mocowane odznaki odznacze. Sztandar, podobnie jak chorgiew, wystpuje w jednym egzemplarzu. Kady sztandar ma symboliczn wymow i okrelone znaczenie. Jak powiedzia kardyna Stefan Wyszyski: Sztandar to symbol, wito. Jego miejsce tkwi gdzie midzy hymnem narodowym a przysig wojskow. Sztandar szkoy jest zatem dla caej spoecznoci szkolnej symbolem Polski, Narodu, Maej Ojczyzny, przypomina histori i tradycj naszego kraju. Sztandar w szkole to znak, ktry czy obecnych uczniw z absolwentami oraz tymi, ktrzy do niej przybd. Rang sztandaru podnosi ceremonia jego powicenia, dziki czemu ma on wymiar zarwno wiecki, jak i religijny. Dlatego sztandar otaczamy czci i oddajemy mu nalene honory. Sztandar jest czym wyjtkowym i szczeglnym. Szkoa wystpuje ze sztandarem podczas najwaniejszych uroczystoci takich jak: rozpoczcie i zakoczenie roku szkolnego, wito patrona, uroczystoci patriotyczno-religijne czy wita narodowe. Niezwyky honor, zaszczyt i wyrnienie spotyka osoby, ktre wchodz w skad pocztu sztandarowego. Najczciej s to uczniowie osigajcy wysokie wyniki w nauce oraz wyrniajcy si odpowiedni postaw etyczn i kultur osobist. Sztandar naszej szkoy przedstawia z jednej strony wizerunek ora w koronie, goda Polski, a z drugiej strony posta Simona Bolivara, patrona naszej placwki. Pomys takiego wizerunku narodzi si w Warszawie w 140-t rocznic mierci Simona Bolivara bohatera walk o wyzwolenie Ameryki aciskiej. Bya to okazja, aby nasza placwka otrzymaa jego imi. Aktu nadania szkole imienia Simona Bolivara dokonano 14 padziernika 1971 roku. Po nadaniu szkole imienia podjto starania o pozyskanie sztandaru. Zosta on ufundowany przez mieszkacw gminy Milejw i przekazany spoecznoci szkolnej w dniu 20 czerwca 1974 roku przez przewodniczcego Komitetu Rodzicielskiego Henryka Kod - absolwenta naszej szkoy. Na uroczystoci obecna bya pani Natalia Nekraszowa organizatorka tajnego nauczania z czasw II wojny wiatowej .

  Sztandar Liceum Oglnoksztaccego w Milejowie

  Dzisiaj 22 czerwca 2016 roku przeywamy niezwyke chwile. Nadszed czas,

  aby zasuony sztandar, ktry reprezentowa nasz placwk przez ponad

  40 lat, zawis na honorowym miejscu. egnamy go z nalen mu czci. Jego

  miejsce zajmie nowy, ufundowany przez Ambasad Republiki

  Wenezueli.Patrzc na historyczny i nowy sztandar, pamitajmy, e to symbol

  ycia i trwania w szkole najwaniejszych wartoci: Boga, Honoru i Ojczyzny.

  Zobowizuje on spoeczno szkoln do szacunku, rzetelnej pracy i nauki oraz

  mioci do ojczyzny.

  Sztandar Zespou Szk nr 2 w Milejowie

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpghttps://pl.wikipedia.org/wiki/Celtowiehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Hunowiehttps://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiekhttps://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianiehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewce_(sztandar)https://pl.wikipedia.org/wiki/Fr%C4%99dzlahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Chor%C4%85giew_(weksylologia)

 • Stawiam na rozwj powiatu..

  rozmowa ze Starost Powiatu czyskiego, panem Romanem Cholew.

  Dnia 3 czerwca 2016 roku uczniowie z klasy dziennikarskiej liceum przeprowadzili wywiad ze Starost czyskim, panem Romanem Cholew. Uczniowie: Sprawuje Pan urzd starosty od 2014 roku. Jakie refleksje nasuwaj si Panu po dwch latach zarzdzania naszym powiatem ? Starosta: Stanowisko starosty sprawuj dokadnie od 1 grudnia 2014 roku, wiec mino okoo ptora roku mojej pracy na tym stanowisku. Od pocztku byem nastawiony na popraw jakoci ycia w powiecie i dziaania prorozwojowe. Mylaem o budowie i modernizacji drg, ktrych w powiecie jest 262 km oraz o innych rnorakich inwestycjach. Niestety, pojawiy si ograniczenia zwizane z zastan przez mnie sytuacj finansowej. Powiat ma zacignity kredyt w wysokoci 18 mln z. Jego spata jest zaplanowana do 2030r. Ponadto w latach 2010 2013 niezgodnie z przepisami pobrano subwencj owiatow w wysokoci 3 mln z, ktr naley zwrci. To wszystko sprawio, e rozwj powiatu odbywa si w znacznie wolniejszym tempie ni si tego spodziewaem. Uczniowie: Wielokrotnie goci Pan w naszej szkole. Jakie s Pan wraenia po tych wizytach? Starosta: W szkole w Milejowie gociem wiele razy, a moje wraenia s jak najbardziej pozytywne. Macie prnego i sympatycznego dyrektora, wspaniae grono pedagogiczne. Szczegln uwag zwrciem na bardzo dobrze ukadajc si wspprac z parafi i ks. proboszczem. Z przyjemnoci uczestniczyem w rnych uroczystociach szkolnych. Ich oprawa artystyczna i atmosfera panujca w szkole zasuguj na sowa uznania. Uczniowie: A czy jest moe jakie wydarzenie zwizane z nasz szko, ktre wyjtkowo utkwio Panu w pamici? Starosta: Myl, e takim wydarzeniem jest przyjazd korpusu dyplomatycznego ambasady Boliwariaskiej Republiki Wenezueli w lutym 2015r. Wtedy po raz pierwszy spotkaem si z ambasadorem Wenezueli, panem Luisem Gomezem Urdanet, ktry by bardzo zainteresowany naszym regionem. W czerwcu ubiegego roku uroczycie obchodzono w waszej szkole 194. rocznic bitwy pod Carabobo. Dla Wenezuelczykw to wito narodowe, a milejowskie spotkanie przybliyo uczestnikom histori i tradycj tego odlegego kraju. Uczniowie: Patronem naszej szkoy jest Simon Bolivar- bohater narodowy wielu krajw Ameryki Poudniowej. Czy z tego powodu powiat nawiza jakie kontakty z ambasad Wenezueli? Jak si ukada ta wsppraca? Starosta: Jestecie jedyn w Polsce szko noszc imi Simona Bolivara i dlatego kontakty z ambasad s tak oywione. Oczywicie szkoa tylko na tym zyskuje, a przy okazji powiat, jako organ zaoycielski, nawiza wspprac z placwk dyplomatyczn. W lipcu ubiegego roku byem w Warszawie na spotkaniu z ambasadorami pastw boliwariaskich, czyli Wenezueli, Boliwii, Kolumbii, Peru, Ekwadoru. Musz wspomnie, e ambasada wenezuelska zorganizowaa dla modziey w Milejowie warsztaty plastyczne masek Las Diabladas, warsztaty taneczne, prelekcj naukow i wystaw fotograficzn powicona motylom Ameryki Poudniowej. Korzyci s oboplne i mam nadziej, e wsppraca bdzie si dalej prnie rozwijaa. Ponadto 22 czerwca 2016r. odbdzie si uroczyste nadanie szkole nowego sztandaru, ktry jest ufundowany przez ambasad wenezuelsk.

  Uczniowie: Czy powiat nawiza kontakty z innymi pastwami? Starosta: Tak, w grudniu 2013r. nawizalimy wspprac z Biaorusi. Zaley nam na odrestaurowaniu dworu Tadeusza Rejtana w Hruszwce w rejonie lachowickim. Chcemy tam stworzy muzeum T. Rejtana, aby da Polakom moliwo odwiedzania miejsc zwizanych z narodowymi bohaterami. Realizacj tego przedsiwzicia zainteresowane jest polskie Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie: Sprawowanie tak odpowiedzialnej funkcji wie si z ogromn odpowiedzialnoci i ze stresem. Jak Pan aduje akumulatory, by podoa wszystkim obowizkom? Starosta: Wielu lat zajmowaem kierownicze stanowiska i pracowaem w samorzdzie lokalnym, wic specyfika tej pracy bya mi znana. Oczywicie nie mona wykluczy stresu, wic staram si po pracy nie myle o niej. Uczniowie: Czy uprawia Pan sport? Starosta: Tak. Jed na rowerze trasy 20 - 30 kilometrowe, ale niesystematycznie z powodu rozlicznych obowizkw.

  Uczniowie: Dzikujemy za rozmow.

  Rozmawiali: Anita Gaska, Dominika Matyjaszczyk i Micha Drobik

  W kraju kwitncej wini.

  Kiedy pojawiem si u drzwi Zespou Szk im. Simona Bolivara

  w Milejowie, nie wiedziaem jeszcze, co chciabym robi w yciu ani jak potocz

  si moje losy. Trenowaem wtedy teakwon-do pod opiek trenera Rafaa

  Gozdalskiego i Pan Dyrektor wraz z caym Gronem Pedagogicznym stanowi

  ogromne wsparcie dla naszego zespou, organizujc pokazy sportowe,

  zapewniajc nam miejsce do wicze i walczc o stypendia dla zawodnikw,

  co doprowadzio Milejowski Klub Taekwon-do do licznych sukcesw w Europie

  i na wiecie.

  W drugim roku nauki, zafascynowany kultur Japonii,

  postanowiem, e chc kontynuowa moj edukacj w tym wanie kierunku.

  Wtedy te szkoa zrobia znaczcy krok w kierunku Global Culture, zapraszajc

  przedstawicieli organizacji AIESEC, wrd ktrych wspaniay wykad o Japonii

  przeprowadzia Tomoko Ichikawa studentka z Japonii. Zachcio mnie to do

  podjcia prby dostania si na japonistyk na Uniwersytecie Warszawskim.

  Znajc wymagania stawiane przyszym studentom japonistyki, podzieliem si

  moj decyzj i obawami z nauczycielami, ktrzy potraktowali mj wybr bardzo

  powanie, organizujc w tym zakresie zajcia pozalekcyjne oraz pomoce

  naukowe z jzyka polskiego, angielskiego i matematyki, co bardzo pomogo mi

  przygotowa si do egzaminw maturalnych. Rok pniej zostaem jednym

  z 20 studentw warszawskiej japonistyki, a trzy lata pniej wyjechaem na

  roczne stypendium na Uniwersytet Josai w Japonii. Dzisiaj pracuj w biurze

  kanclerza JosaiEducationalCorporation w Tokio. Spotykam wspaniaych ludzi

  z caego wiata: ambasadorw, poetw, przedstawicieli rzdu, a nawet ksin

  Japonii HisakoTakamado.

  Przez trzy lata nauki w Milejowie poznaem wielu nowych przyjaci,

  odniosem liczne sukcesy na arenie midzynarodowej i dokonaem

  najwaniejszego wyboru w moim dotychczasowym yciu. Nigdy nie zapomn

  godzin spdzonych na sali gimnastycznej czy w klasie z nauczycielami, ktrzy

  nigdy nie zlekcewayli moich decyzji, nie zapomn te pomocy otrzymanej

  w liceum od przyjaci, pracownikw, nauczycieli i dyrekcji. Teraz za kadym

  razem zapytany o to, jak znalazem si w Japonii, z umiechem na twarzy

  i dum w sercu opowiadam o mojej przygodzie z Zespoem Szk im. Simona

  Bolivara w Milejowie i o ludziach, ktrzy pomogli mi speni moje marzenia.

  Tomasz Rydz

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpg

 • DOBRZE WYKORZYSTA CZAS

  -WYWIAD Z DYREKTOREM ZESPOU SZK NR 2 PANEM DARIUSZEM SZAFRANKIEM

  Panie Dyrektorze, od naszej ostatniej rozmowy min rok. Co istotnego wydarzyo si przez ten czas w kierowanej przez Pana placwce? Faktycznie, ju min rok od ostatniego wywiadu. Czas biegnie szybko, ale - jak powiedzia Iwan Turgieniew - Naley tak organizowa czas, aby kada chwila nie bya zmarnowana. Myl, e mijajcy rok by dla naszej szkoy bardzo dobry. Dokonalimy jako jedyna szkoa w Powiecie czyskim rekrutacji do klasy I liceum oglnoksztaccego.

  W klasie I technikum odkrylimy talent w osobie Oliwii Kubi, ktra zaja III miejsce w Wojewdzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej, natomiast Dominika Matyjaszczyk z klasy II LO zwyciya w Turnieju Mowy Polskiej. Oczywicie, tych sukcesw jest znacznie wicej, nie sposb ich wszystkich tutaj wymieni. Dla Rady Pedagogicznej i Dyrekcji to dua nobilitacja, jeeli mamy tak uzdolnion modzie. Dziki wsppracy z wadzami Powiatu czyskiego wprowadzamy nowy kierunek ksztacenia w zasadniczej szkole zawodowej to zawd kierowca mechanik. Jako dyrektor szkoy ciesz si, e nasza szkoa z blisko 75-letni tradycj rozwija si dobrze i jest widoczna zarwno w rodowisku lokalnym, jak i w skali regionu. Milejowski Bolivar kojarzy si wszystkim pozytywnie i to jest dla mnie i moich wsppracownikw najwaniejsze.

  W swojej dziaalnoci dydaktyczno-wychowawczej szkoa odwouje si do ideaw Natalii Nekraszowej i Simona Bolivara. Jak Pastwo cz te dwie, wydawaoby si odlege, tradycje?

  Obejmujc funkcj dyrektora szkoy, wiedziaem, jak wan postaci dla naszej historii jest osoba Natalii Nekraszowej. Jedn z pierwszych moich osobistych decyzji byo nawizanie kontaktu z rodzin pani Natalii oraz jednym z pierwszych jej wychowankw panem profesorem Walerym Pisarkiem. Obecnie wszyscy w rodowisku milejowskim wiedz, kim jest pani Joanna Baraska wnuczka zaoycielki naszej szkoy - i cieszy mnie fakt, i osoba NataliNekraszowej zostaa upamitniona w rodowisku milejowskim poprzez nadanie jej imienia Zespoowi Szk Nr 2 w Jaszczowie. Z kolei posta Simona Bolivara dla mnie osobicie jest tak samo wana. Pamitam jako omioletni chopiec w 1971 roku, jak przed budynkiem liceum odsonito pomnik Simona Bolivara. Do milejowskiego Bolivara uczszczao wielu moich znajomych i czonkw najbliszej rodziny, ktrzy poznawali dziaalno i ycie - powiedzmy sobie szczerze - na pocztku mniej znanej postaci patrona szkoy. Obecnie w dobie globalizacji i Internetu posta Simona Bolivara jest ju bardzo znana, a my ze swojej strony take od 45 lat dokadamy stara, by przyblia sylwetk El Libertadora. Dodatkowo cieszy mnie fakt nawizania przez moich poprzednikw w 2000 roku wsppracy z Ambasad Wenezueli. Prosz mi wierzy, e Simon Bolivar jest od lat utosamiany z nasz szko, zapewniajc nam znaczc promocj i reklam jestemy bowiem jedyn placwk w Polsce i jedn z dwch w Europie noszc jego imi.

  Prosz powiedzie, czym dla Pana osobicie jest uroczysto nadania nowego sztandaru?

  Ciesz si, e dziki osobistemu zaangaowaniu Jego Ekscelencji Ambasadora Wenezueli Luisa GmezaUrdanetyudao si nam pozyska z ambasady rodki na nowy sztandar, na ktrego awersie znajduje si posta Simona Bolivara, za na rewersie orze z koron. Pamitam te o tym, e w uroczystoci ufundowania sztandaru Liceum Oglnoksztaccego w 1973 roku uczestniczya pani Natalia Nekraszowa, za po 45 latach bd jej najblisi krewni. I takie fakty dobrze wiadcz o realizowanym przez grono pedagogiczne programie wychowawczym szkoy. Osobicie dla mnie ta uroczysto jest bardzo wana rwnie i z innego powodu. Przygotowanie uroczystoci wymaga duego wysiku caej spoecznoci szkolnej, a zwaszcza grona pedagogicznego. Cieszy mnie fakt, i wszyscy angauj si do szeregu dziaa z tym zwizanych, co dla dyrektora szkoy na pewno jest to powd do satysfakcji.

  Jak rol w przygotowaniach do tak wanego wydarzenia odegray Ambasada Wenezueli oraz Starostwo Powiatowe w cznej?

  Jak wspomniaem powyej, ambasada ufundowaa nowy sztandar, za wadze Powiatu czyskiego wspary nas logistycznie i finansowo w organizacji rocznicowej uroczystoci. Nie zapominamy rwnie o sponsorach. Wszystkim tym instytucjom oraz sponsorom w tym miejscu serdecznie dzikuj. Zapraszajc osobicie goci na dzisiejsz uroczysto, bezporednio spotykaem si z wyrazami sympatii kierowanymi na moje rce dla caej naszej spoecznoci. Dobrze to wiadczy o naszej pracy i przede wszystkim o bardzo

  dobrym wychowaniu i ksztaceniu modziey. Zaznaczam - w tej kolejnoci - wychowaniu i ksztaceniu.

  Czego zatem chciaby Pan yczy sobie, Paskim pracownikom, a take uczniom na najblisze miesice?

  Moim uczniom chc yczy upragnionego i bezpiecznego wypoczynku z racji rozpoczynajcych si za kilka dni wakacji, pracownikom pracy w spokojnej i miej atmosferze, a sobie zdrowia i wytrwaoci w deniu do celu. Na zakoczenie tak jak na pocztku zacytuj, ale tym razem J.R.R. Tolkiena przypomn modziey - autora Wadcy Piercieni, ktry powiedzia: My decydujemy o tym, jak wykorzysta czas, ktry nam dano.Myl, e blisko 75 lat historii naszej szkoy wykorzystane byy bardzo dobrze. Starajmy si na co dzie pamita o tym motcie zarwno w szkole, jak i w yciu osobistym. Wykorzystujmy ten czas dobrze i rozwanie i tego z caego serca jeszcze raz wszystkim ycz.

  Dzikujemy za rozmow

  Tomasz

  Krachovy

  Kraska

  Zastanawiajc si co pamitam ze szkoy, musz przyzna, e nie

  s to lektury, daty i wzory. Pamitam za to wszystkie mieszne i kopotliwe sytuacje oraz zawizane przyjanie. Damian zosta moim przyjacielem, bardzo si polubilimy i w kopoty rwnie pakowalimy si razem. Przeszkadza nam kiedy bardzo gono dzwonicy dzwonek nad sal matematyczn, postanowilimy go wyciszy, on si urwa, po wyjciu ze szkoy dostalimy mandat od policji, by to bardzo nieudany dzie, mimo wszystko mio go wspominam, bo zwyciya wtedy sia przyjani, razem si mialimy i pakalimy. ycz wszystkim takich wspomnie. Poza wygupami szkoa wie si z nauk. W moim przypadku byo to o tyle trudne, e na profilu humanistycznym chciaem zdawa matur z biologii i chemii. Z pomoc pojawio si kilka osb, uczszczaem na dodatkowe zajcia z chemii do Pani Czubackiej oraz z biologii do Pani Kozio, ktre day efekty, gdy udao mi si zda matur i studiuj teraz chemi kryminalistyczn. Po trzech latach nauki nawet z nauczycielami da si zaprzyjani, do dzi utrzymuj kontakt z kilkoma pedagogami, zdarza mi si napisa maila do mojej polonistki, zadzwoni w sprawie pomocy do mojej nauczycielki chemii czy porozmawia z przypadkowo spotkan na ulicy Pani z sekretariatu

  Witam serdecznie! Jestem absolwentk Zespou Szk nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. Uczszczaam do Technikum Informatycznego w latach 2011-2015. Swoj przygod ze szko, wspominam z wielkim sentymentem. Patrzc na to z perspektywy czasu,

  mog miao powiedzie, ze po czterech latach pracy swojej jak i wspaniaych pedagogw, w bardzo krtkim czasie zrobiam krok do przodu. Aktualnie jestem studentk Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarzdzanie i Inynieria Produkcji. Dziki wietnie wykwalifikowanej kadrze, ktra poprowadzia mnie przez przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, podstawy przedsibiorczoci, podjam suszn decyzje przy wyborze dalszej cieki edukacyjnej. Obowizkowo musz tu wspomnie o pedagogach szlifujcych mnie do zawodu, poniewa zaraz po uzyskaniu dyplomu, znalazam wietn prace! Do dzi dzie szkoa wzbudza we mnie wiele emocji. Nasuwa tu si wiele wspomnie takich jak stres przed sprawdzianami, egzaminami czy tez bardziej radosne: chwile spdzone w miym gronie, przyjanie, godne reprezentowanie szkoy w wielu instytucjach i miejscach, studniwka, otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrw Szkoa pod patronem Simona Bolivara wraz z caym jej organem, pomoga mi przetrze szlaki przy wyborze waciwej drogi w yciu. Idc ku dorosoci, to wanie szkoa pokazaa mi co to jest wysiek, cika i czsto mozolna praca, samozaparcie oraz jak smakuj jej efekty. To wanie dziki Niej, z dum mog kroczy w przyszo!

  Jolanta Kociuba

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpghttp://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4-vjJkKvNAhWIfywKHfNLAJoQjRwIBw&url=http://leczna24.pl/informacje/lokalne/15172/laury_dla_milejowa_w_konkursie_wojewodzkim/&psig=AFQjCNH9X4rI8a02ps_bMlHU9r9Va-OfHw&ust=1466117708233552http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/my-decydujemy-tylko-o-tym-jak-wykorzystac-czas-ktory-nam-dano-3405274/http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/my-decydujemy-tylko-o-tym-jak-wykorzystac-czas-ktory-nam-dano-3405274/http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/my-decydujemy-tylko-o-tym-jak-wykorzystac-czas-ktory-nam-dano-3405274/

 • BITWA POD CARABOBO

  W historii kadego narodu istniej wydarzenia symbole

  jednoczce wsplnot. Dla mieszkacw Wenezueli z pewnoci jest to bitwa

  pod Carabobo. Zostaa ona stoczona 24 czerwca 1821 roku w trakcie dziaa

  Simona Bolivara zmierzajcych do wyzwolenia krajw Ameryki Poudniowej

  spod wadzy Hiszpanw. Jej nastpstwem by kres hiszpaskich rzdw

  w Wenezueli. Warto pozna bliej histori tego starcia.

  Martin Tovar y Tovar, Bitwa pod Carabobo (1890), malowido umieszczono w budynku zwanym Capitolio Federal, siedzibie Zgromadzenia Narodowego Wenezueli.

  Po podpisaniu procznego zawieszenia broni pomidzy

  generaem hiszpaskim Pablo Morillo a Simonem Bolivarem w styczniu

  1821 roku doszo do buntu wojskowych i cywilw w miejscowoci Maracaibo,

  sprzyjajcej dotychczas Hiszpanom. Nastpca generaa Morillo, genera Miguel

  de la Torre, wznowi w odpowiedzi na rebeli dziaania wojenne.

  Bolivar, przygotowujc si do walki, zgromadzi okoo 6300 ludzi,

  czc swoje oddziay z korpusami generaw Rafaela Urdanety oraz Jose

  Antonio Paeza. W kwietniu 1821 roku siy Bolivara wyruszyy przeciwko

  piciotysicznej armii hiszpaskiej. Dnia 24 czerwca obie armie spotkay si

  w okolicy wioski Carabobo. Hiszpanie ulokowali si we wsi, majc po prawej

  flance pasmo grskie, po lewej za podmoke tereny. Kiedy Bolivar uderzy

  z frontu, oddziay Paeza obeszyHiszpanw z prawej flanki, zdobywajc

  ich artyleri. Kawaleria hiszpaska (1500 ludzi), rozbia dwa bataliony Paeza

  w gwatownej szary, trzeci batalion jednak (1000 onierzy) stawi gwatowny

  opr, powstrzymujc Hiszpanw. W wyniku niepowodzenia i znacznych strat na

  tyach Hiszpanie wycofali si do Puerto Cabello. Zwycistwo byo wanym

  krokiem na drodze ku wolnoci, dlatego we wspczesnej Wenezueli rocznica

  bitwy jest jednym ze wit pastwowych.

  DZIE WENEZUELSKI, CZYLI TAK BYO PRZED ROKIEM

  W yciu kadej szkoy zdarzaj si wyjtkowe dni i wydarzenia.

  Obchodzc dzi uroczysto nadania nowego sztandaru, wspominamy

  24 czerwca ubiegego roku, kiedy to caa szkolna spoeczno uczestniczya

  w Dniu Wenezuelskim. Zosta on zorganizowany z inicjatywy Ambasady

  Wenezueli w Polsce, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w cznej, dla

  upamitnienia 194-tej rocznicy bitwy pod Carabobo, w ktrej walczy i zwyciy

  Simon Bolivar patron naszej szkoy.

  Uroczysto poprzedziy dwa wydarzenia towarzyszce warsztaty

  plastyczne oraz warsztaty taneczne. Pierwsze z nich prowadzi

  DimasAlvarengaGuerra, na co dzie sekretarz Ambasady Wenezueli. Uczniowie

  nie tylko naszej szkoy wykonywali tradycyjne maski przygotowywane w krajach

  boliwariaskich na Boe Ciao. Efekty ich pracy moglimy podziwia

  na wystawie w sali gimnastycznej. Drugie z wymienionych warsztatw

  prowadzia Anastazja Zwiazinskaja z Centrum Kultury Latynoamerykaskiej

  w Misku na Biaorusi, uczc tradycyjnych tacw wenezuelskich, ktre zostay

  zaprezentowane podczas uroczystoci. Umiejtnoci taneczne uczestniczek

  warsztatw wystpujcych w piknych, kolorowych strojach wzbudziy

  entuzjazm zgromadzonej publicznoci.

  Rocznicowe uroczystoci rozpoczy si od zoenia kwiatw pod

  pomnikiem patrona szkoy. Nastpnie wszyscy uczestnicy udali si na sal

  gimnastyczn, gdzie po okolicznociowych wystpieniach, m.in. ambasadora

  Wenezueli, przedstawicieli wadz powiatowych, reprezentanta Kuratorium

  Owiaty w Lublinie, dyrektora ZS nr 2 w Milejowie, oraz prelekcji na temat

  walorw przyrodniczych Wenezueli zaprezentowanej przez Izabel Stachowicz

  z Wenezuelskiego Instytutu Bada Naukowych, miaa miejsce cz artystyczna

  przygotowana przez uczniw naszej szkoy pod kierunkiem wychowawcw

  i nauczycieli. Zgromadzeni ogldali take, wspomniany wczeniej, pokaz

  taneczny przygotowany przez uczestniczki warsztatw tanecznych. Wrae

  smakowych natomiast dostarczy poczstunek, na ktry zaproszono goci

  i uczniw po zakoczeniu gali.

  .

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpg

 • MILEJW TTNI MODYM YCIEM

  rozmowa z pani Halin Jabosk absolwentk naszej szkoy i jej dugoletni pracownic

  Jesieni 1971 roku bya Pani uczennic klasy maturalnej. A chodziam do oglnej klasy, bardzo

  licznej zreszt, bo takie wwczas byy roczniki. Moja klasa liczya 45 osb, ale

  ukoczyo j niewiele ponad 20. W tamtych czasach nie przeprowadzano

  egzaminw poprawkowych tak jak dzisiaj. Moj wychowawczyni bya p. Jzefa

  Roczon. Pamitam te innych nauczycieli. Uczyli mnie np. p. Rybak, p. Kozie,

  p. Skrzypczak, p. Rubaj. Wszystkich mio wspominam.

  Czy szkoa sprzed dziesicioleci rnia si od obecnej?

  Pamitam, e wtedy szkoa bya najpikniejsza w regionie - nowa, doskonale wyposaona jak na tamte czasy, w salach magnetofony szpulowe, wszystko wiee. Kady, kto wchodzi do budynku, by zachwycony. Szczeglnie ogromna sala gimnastyczna robia wraenie, take na gociach zagranicznych - zwaszcza przedstawicielach ambasad Ameryki Poudniowej. Zreszt, to Ambasada Wenezueli zgosia kandydatur naszej szkoy wczesnemu Ministerstwu Owiaty do nadania imienia Simona Bolivara. Warto te mocno podkreli, e to bya jedyna szkoa rednia licealna w regionie, a wic absolutne wwczas okno na wiat! Szk rednich trzeba by szuka dopiero w widniku i dalej w Lublinie. Co wicej, szkoa prowadzia internat. Znajdowa si on za Domem Kultury i istnia do lat 80-tych, pniej zosta wyburzony Z pewnoci szkoa dzisiaj wyglda inaczej. Inna kolorystyka, nowoczesne wyposaenie, parking dla samochodw, taras piknie obsadzony drzewami i nadal kwiaty! Kiedy ja chodziam tutaj do szkoy, a potem pracowaam, rwnie

  szko otaczay dywany kwiatw, ale byo wicej r. A jak Pani dzisiaj postrzega nasz szko w rodowisku

  lokalnym? Jestem bardzo dumna, e ona nadal istnieje, e widz codziennie uczniw idcych do szkoy, barwnych i rozemianych, bo to oznacza, e Milejw ttni modym yciem, a edukacja promieniuje na cae rodowisko i nadal przyciga tylu szacownych goci z caego wiata. Gdyby nie byo tej szkoy, czy mielibymy szans na tak szerokie kontakty zagraniczne? Niegdy szkoa osigaa znakomite sukcesy w konkursach wojewdzkich - szczeglnie Koo Recytatorskie prowadzone przez p. Marzdow, ale wiem, e obecnie rwnie nauczyciele i uczniowie znakomicie kontynuuj tradycje konkursowe w wielu nowych dziedzinach. To cieszy.

  Jak wspomina Pani atmosfer towarzyszc uroczystociom nadania imienia szkole i pniej sztandaru?

  Pamitam wiele uroczystoci szkolnych, w tym oczywicie - nadanie szkole sztandaru z wizerunkiem Simona Bolivara. Wwczas w 1974 roku byam ju pracownikiem szkoy. Piknie udekorowana sala gimnastyczna, liczni gocie wadz wojewdzkich, ministerialnych, wczesny kurator lubelski. Dyrektorem by wwczas p. Dariusz Rubaj. Po czci oficjalnej - uroczysty poczstunek. Pamitam, jak ambasador Wenezueli piknie zwrci si do mnie "Seorasecretaria, zapraszam na obiad". Jeli chodzi o uczniw, to prosz mi wierzy, to by zaszczyt dla nich, e maj tak egzotycznego, a jednoczenie bliskiego ideaami Kociuszce patrona. Wszystkie uroczystoci byy starannie przygotowywane. Kiedy byam jeszcze uczennic, w liceum prnie dziaa chr szkolny liczcy ponad 40 osb prowadzony przez bardzo wymagajcego p. Joko. Dane mi byo piewa w tym chrze, a raz nawet musiaam skomponowa dla nas utwr. Wystpowaam

  midzy innymi na uroczystoci nadania imienia szkole. Ogromne przeycie. Czy pamita Pani jakie ciekawe zdarzenia zwizane

  z przedstawicielami ambasad Ameryki Poudniowej? Przy okazji jednej z takich wizyt byo a szeciu goci z rnych ambasad, min. z Peru, Boliwii, Wenezueli, Chile. Siedzieli przy stole, a mnie dyrekcja poprosia o podanie kawy i herbaty. Z jednej strony byam zaszczycona, bo w tamtych latach zwyky czowiek nie dowiadcza takich spotka, ale z drugiej strony byam tak zestresowana, e mylaam, e nie podoam. Ale podoaam, a oni byli naprawd bardzo sympatyczni. Innym razem z p. Marzdow osobicie musiaymy pojecha do ambasad do Warszawy, eby wrczy zaproszenia na bolivariaskie uroczystoci. Lata 70-te, nie byo telefonw komrkowych, poczenia trudne, odlege w czasie, mczce i wreszcie docieramy do ambasady Peru, ja zmczona, a tam cudowny wystrj wntrza i wspaniaa skrzana kanapa, ktra si tak piknie, luksusowo zapadaa i wreszcie mogam odpocz!

  Na koniec chcemy zapyta, czy zdarzyy si Pani jakie stresujce momenty?

  Chyba moja matura. Wszyscy bylimy przyzwyczajeni, e komisja maturalna skadaa si z naszych nauczycieli. Znalimy ich i mniej wicej wiadomo byo, jakie mog by reakcje, sposb bycia itp. A tu nagle na moj matur przyjechaa osoba z zewntrz jako przewodniczcy komisji - nazwisko p. Jawor. Wszyscy wpadlimy w panik, bo kto obcy, a egzamin to i tak stres. A tymczasem okaza si on by nad wyraz spokojnym i sympatycznym czowiekiem i wszystko skoczyo si dobrze.

  Dzikujemy za rozmow.

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpghttp://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP_oD0k6PNAhUjLZoKHf5kBYYQjRwIBw&url=http://zs2milejow.powiatleczynski.pl/zs2milejow,show,4,historia-szkoly&psig=AFQjCNHev2uY_UQxvInGJTRLmjzn_BTUwg&ust=1465843821680603http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLmr69k6PNAhWHWywKHXlaDgsQjRwIBw&url=http://zs2milejow.powiatleczynski.pl/zs2milejow,show,4,historia-szkoly&psig=AFQjCNGZeUmwlMJkQjoGj-oho5-e-M2Bog&ust=1465843707363375http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis2YT0kaPNAhXFCSwKHV4xBu8QjRwIBw&url=http://zs2milejow.powiatleczynski.pl/zs2milejow,show,4,historia-szkoly&psig=AFQjCNHilLaCwLJiCEiTFxFbhGXfZbesnQ&ust=1465843284991695

 • SUKCESY NASZYCH UCZNIW

  W ROKU SZKOLNYM2015/2016

  Dominika Matyjaszczyk, klasa II LO laureatka IV Turnieju Mowy Polskiej Damian Socha, klasa IV T; Mateusz Szymajda, klasa I ZSZ, Jakub Zuber, klasa IV T - zdobywcy trofew w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stoowym Aleksandra Pietrzak, klasa I LO III miejsce w konkursie dotyczcym bogosawionej Karoliny Kzkwny Justyna Cyfra, klasa I LO; Robert Gumienniak, klasa IV T laureaci IV Powiatowego Konkursu Fotograficznego Pejza Powiatu czyskiego Druyna siatkarska II miejsce w LIcealiadzie zorganizowanej przez ZSG w cznej Karol Kapica, klasa II T wyrnienie w Oglnopolskim Konkursie Z orem biaym przez wieki Anita Grzesiuk, klasa I LO; Iwetta elaznowska, klasa II LO II miejsce ex aequo w II Wojewdzkom Konkursie W hodzie bohaterom Kacper Pietrzak, Magdalena Pdzisz, Monika ukaszuk, klasa III T laureaci Oglnopolskiego Konkursu Polonistycznego Fraszka

  Oliwia Kubi, klasa I T I miejsce w powiatowych eliminacjach 61 Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; III miejsce w VIII Wojewdzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskie Wyrnienie w konkursie organizowanym przez Wojewdzk Stacj Sanitarno Epidemiologiczn w Lublinie w ramach realizacji programu ARS - stworzenie graficznego memu internetowego, ktrego tematyk byo uywanie substancji psychoaktywnych dopalaczy przez modych ludzi. Przekazem byo uwiadomienie szkodliwoci uywania substancji psychoaktywnych, zniechcenie do tego rodzaju uywek, skonienie do refleksji nad wasnym yciem i zdrowiem Prace przygotowali uczniowie kl I LO:Aleksandra Pietrzak, Filip i Cioek i ukasz Cioek Konkurs na plakat Stop dopalaczom ogoszony przez Gwny Inspektorat Sanitarny konkurs mia charakter oglnopolski. Prace przygotoway uczennice I LO: Aleksandra Pietrzak, Michalina Danielak

  Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych Pod takim tytuem Zakad Ubezpiecze Spoecznych zorganizowa oglnopolski konkurs wiedzy. Z naszej szkoy do etapy wojewdzkiego zakwalifikowaa si druyna w skadzie: Natalia Gajko (IIIT),Patrycja Pawlak (IIIT) i Weronika Rybaczek (IIT) przygotowana przez p. Ann Wjcik. 17 marca br. w Lublinie dziewczyny zmierzyy si z 17 konkurencyjnymi zespoami. Nasze ekonomistki uplasoway si na 5 miejscu w

  wojewdztwie. Gratulujemy.

  Nie wane czy pochodzimy z maej

  miejscowoci czy z duego miasta..

  Nazywam si Emil Wojtaluk i jestem absolwentem

  Technikum Informatycznego w Zespole Szk Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. Pomimo upywu kilku ju lat, kiedy to ukoczyem nasza szko, z chci wracam do niej wspomnieniami. Sigajc pamici wstecz i patrzc na ni przez pryzmat nowych dowiadcze jestem przekonany , i nie zmarnowaem czasu tam spdzonego. Dowiadczenia, do ktrych zawsze szczeglnie wracam pamici to zajcia z jzyka angielskiego z Panem Jurijem Patenk. Jeszcze wtedy nie zdawaem sobie sprawy jak potrzebn wiedz zyskaem na tym etapie edukacji. Niezwykle interaktywny i praktyczny wymiar nauki jzyka obcego rozwin moje zainteresowania w tym kierunku oraz pozwoli mi uwierzy, e zdobyta wiedza zaprocentuje w przyszoci. Dzi jestem studentem EuropeanStudies, czyli Europeistyki w jzyku angielskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II. Mj wybr podyktowany by tym, i wszystkie zajcia prowadzone s tam w jzyku angielskim, chciaem rozwin swj warsztat jzykowy, na kierunku gdzie jzyk jest niezbdnym narzdziem komunikacji. Pamitam swoje pierwsze dni na studiach, kiedy baem si odezwa w obcym jzyku w obawie o niepochlebne recenzje na temat mojej znajomoci jzyka. Jednak nieskromnie przyznam, i po krtkim czasie kiedy odwayem si zabra gos, okazao si, e nale do kilku osb mwicych po angielsku najlepiej na roku. To pokazuje, jak przydatne byy lekcje jzyka angielskiego, na ktre uczszczaem w Bolivarze. Studia licencjackie ukoczyem z wyrnieniem a obecnie jestem studentem I roku studiw magisterskich. Od 2013 roku jestem Redaktorem Naczelnym bloga studentw Europeistyki EUROpens BLOG, prowadzonego w jzyku angielskim. Natomiast w padzierniku 2015 roku zostaem wybrany Prezesem Koa Naukowego Studentw Europeistyki, w ramach ktrego organizujemy przerne spotkania, konferencje czy konkursy. Moja studencka aktywno zaprocentowaa ciekawymi wyjazdami zagranicznymi, w marcu 2014 roku redakcja naszego bloga zostaa zaproszona przez Komisj Europejsk do Brukseli a w maju tego roku reprezentacja naszego Koa Naukowego odwiedzia siedzib Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dodam take e od kwietnia tego roku jestem pracownikiem administracyjnym KUL, pracuj przy realizacji projektu Otwarta Integracja finansowanego z funduszy Unii Europejskiej jako Asystent lidera merytorycznego oraz Lider wolontariuszy. Nie sposb opisa wszystkiego w kilku zdaniach, jedno jest pewne - warto rozwija swoje zainteresowania ju na poziomie szkoy redniej i mierzy wysoko, nie wane czy pochodzimy z maej miejscowoci czy z duego miasta.

  Emil Wojtaluk

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpg

 • BOLIVAR TRADYCJA ZOBOWIZUJE

  Ponad siedemdziesit lat istnienia ponadgimnazjalnej szkoy

  w Milejowie oznacza pikn tradycj edukacji kilku pokole Polakw poprzez

  rne etapy historii na przeomie dwch stuleci - od tajnego nauczania

  zapocztkowanego przez Natali Nekraszow w okresie okupacji, przez trudny

  czas PRL-u, burzliwe lata osiemdziesite, pocztek Trzeciej Rzeczypospolitej

  czy wreszcie wejcie w XXI wiek.

  Jestemy dumni, e nasza placwka wytrwale ksztaci modzie ju

  drug dekad XXI wieku a jeszcze bardziej ciesz nas osignicia naszej szkoy

  w caym okresie jej istnienia. Wymiemy jednak kilka ciekawszych wydarze

  i dziaa z u progu nowego stulecia.

  Kontakty midzynarodowe

  Nasza szkoa uczestniczya w licznych wymianach i edukacyjnych

  wycieczkach zagranicznych. Wystarczy wymieni wymian modziey

  z Holandi, Niemcami czy Ukrain. Mio wspominamy rwnie wyjazdy naszych

  uczniw do Grecji w ramach tzw. zielonej szkoy, Belgii jako efekt sukcesw

  w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej, a take Wenezueli. Ten ostatni wyjazd

  by nagrod Ambasady Wenezueli w konkursie historyczno literackim.

  Nasi sportowi mistrzowie natomiast wyjedali midzy innymi do Woch czy

  Argentyny.

  Naley take podkreli, e wanym elementem dziaalnoci

  edukacyjnej s liczne wizyty obcokrajowcw w naszej placwce. Dzieje si tak,

  poniewa od wielu lat uczestniczymy w midzynarodowym projekcie AIESEC,

  dziki ktremu wolontariusze z Egiptu, Iranu, Indonezji, Chin, Hiszpani i Woch

  prowadzili co roku tygodniowe warsztaty z jzyka angielskiego.

  Warto take przypomnie, e imi naszego patrona Simona

  Bolivara, bojownika o wolno krajw Ameryki Poudniowej, umoliwia szkole

  coroczne kontakty i wizyty znakomitych goci z ambasad pastw tego

  kontynentu. Dotychczas gocilimy przedstawicieli zaprzyjanionych ambasad

  z Wenezueli, Chile, Boliwii, Ekwadoru oraz Peru. W ten sposb szkoa, ktra

  pozornie mogaby si wydawa placwk pooon z dala od wielkich orodkw

  kulturalnych, umoliwia naszym uczniom szerokie kontakty ze wiatem. Tylko

  u nas mona spotka czonkw Towarzystwa Bolivariaskiego, posucha

  egzotycznej muzyki czy obejrze na ywo poudniowoamerykaskie tace.

  Wsppraca z instytucjami

  Zesp Szk nr 2 w Milejowie od lat prowadzi udan wspprac z rnorodnymi instytucjami wspierajcymi wszechstronny rozwj naszych uczniw. S to kontakty na szczeblu zarwno lokalnym np. z Gminnym Orodkiem Kultury; powiatowym - ze Starostwem czyskim czy Miejsk Bibliotek Publiczn w cznej; wojewdzkim - z Uniwersytetem Marii Curie - Skodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Radiem Lublin czy Instytutem Pamici Narodowej, oglnopolskim - z Uniwersytetem Warszawskim. Dziki tej wsppracy nasi uczniowie bior udzia w licznych konkursach na wszystkich szczeblach, osigajc przy tym bardzo dobre wyniki, prezentujc swoje umiejtnoci recytatorskie, wokalne, humanistyczne, matematyczne, informatyczne, ekonomiczne czy sportowe. Wspomniane kontakty daj take szans uczestniczenia w ciekawych zajciach poza nasz placwk, a take zapraszania wykadowcw i pracownikw wsppracujcych z nami instytucji. Wszystkich chccych kontynuowa nauk w naszej szkole zawsze i serdecznie do tego zachcamy. Czeka na nich wykwalifikowana kadra pedagogiczna, gotowa wspiera indywidualny rozwj i nie pomoc nie tylko na polu nauki. Czeka yczliwa atmosfera i starsi koledzy, ktrzy ju wiedz, e nie ma jak w Bolivarze!

  ukasz Wac w Szwajcarii

  Z wizyt w Odessie

  Iza Matyjanka w Genewie

  Nasi w Argentynie

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpg

 • Rok szkolny w obiektywie

  Turniej o puchar Dyrektora Szkoy Rajd rowerowy

  Poegnanie absolwentw Dzie otwarty szkoy

  Pokazy chemiczne

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpg

 • OFERTA EDUKACYJNA 2016/17 Zespou Szk Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

  Liceum Oglnoksztacce Liceum Oglnoksztacce Klasa Oglna

  Patronat Uniwersytet Marii Curie Skodowskiej

  Liceum Oglnoksztacce Klasa Dziennikarska Patronat Radio Lubli

  Technikum

  Technikum Zawd Technik Informatyk Patronat Uniwersytet Marii Curie Skodowskie

  Technikum zawd technik ekonomista

  Zasadnicza Szkoa Zawodowa

  Zasadnicza Szkoa Zawodowa klasa mechaniczno-elektryczna Ksztacenie w zawodach lusarz i elektryk

  Zasadnicza Szkoa Zawodowa klasa wielozawodowa

  o Mechanik pojazdw samochodowych o Kierowca- mechanik o Blacharz samochodowy o Lakiernik o Fryzjer o Kucharz o Piekarz o Cukiernik o Murarz-tynkarz o Klasa integracyjna w ZSZ

  Zesp Szk Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie systematycznie poszerza swoja ofert edukacyjn. Tradycje szkoy, ktra trzy lata temu obchodzia siedemdziesiciolecie powstania to zarwno oferta dla gimnazjalistw, ale rwnie coraz bardziej rozwijajca si oferta dla osb dorosych. Szkoa proponuje wic osobom penoletnim ksztacenie w Liceum Oglnoksztaccym dla Dorosych, Szkole Policealnej dla Dorosych w zawodzie technik rachunkowoci oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w formie Kwalifikacyjnych Kursw Zawodowych dla zawodw: technik ekonomista, sprzedawca, elektryk oraz lusarz.

  Opracowanie tekstw: Anna Misztal, Ewa Staniszewska-Paczyk, Skad: Teresa Zgoliska Druk: Marcin Gajowiak, Dariusz Pietrzak Zdjcia: archiwum ZS Nr 2 w Milejowie, Google, Wikipedia Allrightsreserved

  http://thumbs.dreamstime.com/z/to-stare-ubranym-deski-biae-45902328.jpghttps://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjug5aN-5fNAhXhJJoKHfPCDmkQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=BuY1yp9YPAM&psig=AFQjCNFJT33uCYjGNSobAI-b_PNT6IE9mg&ust=1465459190370832